Δημόσια Διοίκηση


Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα
Εκδόσεις 11 έως 20 από 30
Σ. Βλαχόπουλος/Σ. Κτιστάκη/Χ. Ανθόπουλος..., Η Δημόσια Διοίκηση μετά την κρίση, 2019
Η Δημόσια Διοίκηση, πέρα από τις όποιες αποσπασματικές αλλαγές έγιναν και τις οποίες οφείλουμε να αξιολογήσουμε αυτοτελώς καθεμία, 10 χρόνια μετά το ξέσπασμα της κρίσης...
Η. Μαυρομούστακου/Α. Τσιφτσόγλου/Ι. Κοϊμτζόγλου..., Δημόσια Διακυβέρνηση, 2019
Στον τόμο αυτό δημοσιεύονται τα Πρακτικά του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου που διοργάνωσε ο Τομέας Διοικητικής Επιστήμης του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου...
Α. Τριανταφυλλοπούλου/Γ. Κωστής, Η ιστορία των κυβερνητικών και διοικητικών θεσμών στην Ελλάδα, 2015
Σειρά: Διοίκηση και Κοινωνία, #12
Στην ανά χείρας μελέτη, επιχειρείται μια ιστορική, περιγραφική, αναφορά στον τρόπο, με τον οποίο οργανώθηκε μέχρι σήμερα η κεντρική και αποκεντρωμένη διοίκηση του κράτους,...
Χ. Ακρίβος/Γ. Ασπρίδης/Α. Ζαΐρης..., Μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση: Δυνατότητες, Προοπτικές, Αδυναμίες, 2014
Ο ανά χείρας τόμος περιέχει τα επεξεργασμένα κείμενα των εισηγήσεων που ανακοινώθηκαν στο 4ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων. Το 4ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων είχε ως...
Μ. Βενετσανοπούλου, Κακοδιοίκηση και διαφθορά  στη Δημόσια Διοίκηση, 2014
Μια συστηματική ανάλυση για την κατανόηση των προβλημάτων που δημιουργεί η διαφθορά και η κακοδιοίκηση και η επιτυχής αντιμετώπισή τους. Ειδικότερα αναπτύσσονται: Οι...
Π.-Μ. Ευστρατίου, Δημοκρατική αρχή & Διοικητικό δίκαιο, 2014
Η παρούσα συμβολή δεν καλύπτει ασφαλώς το σύνολο των συνταγματικών απαιτήσεων της δημοκρατικής αρχής στη δράση και οργάνωση της δημόσιας διοίκησης και στους κανόνες...
Α. Μακρυδημήτρης, Προσεγγίσεις στη Θεωρία των Οργανώσεων, 5η έκδ., 2013
Η Ε΄ έκδοση του βιβλίου αυτού, που πραγματεύεται τις βασικές προσεγγίσεις στη θεωρία των οργανώσεων, αποσκοπεί στην εξοικείωση των μελετητών με κρίσιμες όψεις των σύνθετων...
Α. Μακρυδημήτρης/Μ.-Η. Πραβίτα, Δημόσια διοίκηση, 5η έκδ., 2012
Η δημόσια διοίκηση ως διαδικασία και δίκτυο θεσμών και οργάνων του πολιτικοδιοικητικού μηχανισμού της Χώρας. Η ανά χείρας έκδοση, εμπλουτισμένη και αναθεωρημένη, του βιβλίου...
Α. Μακρυδημήτρης/Μ.-Η. Πραβίτα, Διοικητικός κώδικας, 5η έκδ., 2011
Ο «Διοικητικός Κώδικας» περιέχει το σύνολο σχεδόν της βασικής νομοθεσίας που διέπει την οργάνωση, τη λειτουργία, το προσωπικό και τον έλεγχο της Δημόσιας Διοίκησης στη χώρα....
Ν. Μαραβέγιας/Ε. Μπέσιλα-Βήκα/Δ. Στράνης..., Διοίκηση και Δημοκρατία: Ποιότητα, Αποτελεσματικότητα, Νομιμοποίηση, 2011
Ο παρών τόμος περιέχει τα πρακτικά του 3ου Συνεδρίου Διοικητικών Επιστημόνων που είχε ως αντικείμενο το θέμα «Διοίκηση και Δημοκρατία: Ποιότητα, Αποτελεσματικότητα,...
Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα