Ελληνικά English
| | | |

Περιοδικά


Ελληνική Δικαιοσύνη, 4 (2019)

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Ελληνική Δικαιοσύνη
ISSN
0302-1467
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 4, 2019
© Οκτώβριος 2019
Σελίδες: 340
Συνδρομές

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Εταιρείες: € 140

Δικαστές: € 70

Φοιτητές: € 75

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Ελληνική Δικαιοσύνη (ΕλλΔνη)


Ελληνική Δικαιοσύνη, 4 (2019)

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 4/2019 που κυκλοφορεί:

Κατάχρηση δικαιώματος κατ’ άρθ. 281 ΑΚ – Δόγματος και νομολογίας επίσκεψη: από τις παραδοσιακές μορφές κατάχρησης μέχρι σύγχρονα ζητήματα καταχρηστικής άρνησης σύναψης συμβάσεως (ιδίως λόγω δυσμενούς διακριτικής μεταχείρισης, discrimination), του Α. Καραμπατζού, σ. 961

Ενωσιακό δίκαιο και εθνικός δικαστής. Ένας διαρκής πολυσήμαντος διάλογος, του Στ. Πανταζόπουλου, σ. 991

Έκδοση διαταγής πληρωμής μισθωμάτων - απόδοσης μισθίου με προσκόμιση εκτύπωσης της ηλεκτρονικής δήλωσης της μίσθωσης από τον διαδικτυακό τόπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, του Γ. Πλαγάκου, σ. 1019

Νομικοί προβληματισμοί για τη χρήση ρομπότ και συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης στις λειτουργίες του Κράτους, της Ε. Λευθεριώτου, σ. 1024

Ο συμβατικός αποκλεισμός του εμμάρτυρου μέσου χάριν της έγγραφης απόδειξης. Η δεσμευτικότητα της συμφωνίας στην τακτική και στις ειδικές διαδικασίες, του Ν. Τριανταφύλλου, σ. 1035

ΟλΑΠ 6/2019: Το ζήτημα των αποκτημάτων μπορεί να γίνει αντικείμενο διακανονισμού των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου (Σημ. Ι. Κατρά), σ. 1049

ΕφΘεσ 1003/2018: Προϋποθέσεις άσκησης τριτανακοπής και διαδικασία εκδίκασής της (Παρατ. Στ. Πανταζόπουλου), σ. 1077

ΜΕφΘεσ 1456/2017: Εκούσιος πλειστηριασμός αντικειμένων κληρονομίας (Παρατ. Αθ. Πανταζόπουλου), σ. 1085

ΜΕφΘεσ 2096/2018: Καθήκον του δικαστή, κατ’ άρθ. 236 ΚΠολΔ, προς παροχή επικουρίας στους διαδίκους ως προς τα επισημαινόμενα ζητήματα (Παρατ. Αντ. Αλαπάντα), σ. 1098

ΟλΑΠ 3/2019: Απάτη που συνεπάγεται περιοδικές καταβολές εκ μέρους του εξαπατηθέντος. Διορισμός με προσκόμιση πλαστού πτυχίου (Παρατ. Ν. Δημητράτου), σ. 1196

ΑΠ 744/2018: Πότε απαγορεύεται η έκδοση αλλοδαπού. Πολιτικό έγκλημα (Σημ. Σ. Μούζουρα), σ. 1185

ΔΕΕ C-572/17: Δικαίωμα του δημιουργού και συγγενικά δικαιώματα. Οδηγία 2001/29/ΕΚ. Δικαίωμα διανομής (Παρατ. Αντ. Βαθρακοκοίλη), σ. 1215

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Ελληνική Δικαιοσύνη
ISSN
0302-1467
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 4, 2019
© Οκτώβριος 2019
Σελίδες: 340
Συνδρομές

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Εταιρείες: € 140

Δικαστές: € 70

Φοιτητές: € 75

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Πίνακας περιεχομένων   +

ΑΡΘΡΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ

961 Α. Καραμπατζός: Κατάχρηση δικαιώματος κατ’ άρθ. 281 ΑΚ – Δόγματος και νομολογίας επίσκεψη: από τις παραδοσιακές μορφές κατάχρησης μέχρι σύγχρονα ζητήματα καταχρηστικής άρνησης σύναψης συμβάσεως (ιδίως λόγω δυσμενούς διακριτικής μεταχείρισης, discrimination)

991 Στ. Πανταζόπουλος: Ενωσιακό δίκαιο και εθνικός δικαστής. Ένας διαρκής πολυσήμαντος διάλογος

1019 Γ. Πλαγάκος: Έκδοση διαταγής πληρωμής μισθωμάτων - απόδοσης μισθίου με προσκόμιση εκτύπωσης της ηλεκτρονικής δήλωσης της μίσθωσης από τον διαδικτυακό τόπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

1024 Ε. Λευθεριώτου: Νομικοί προβληματισμοί για τη χρήση ρομπότ και συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης στις λειτουργίες του Κράτους

1035 Ν. Τριανταφύλλου: Ο συμβατικός αποκλεισμός του εμμάρτυρου μέσου χάριν της έγγραφης απόδειξης. Η δεσμευτικότητα της συμφωνίας στην τακτική και στις ειδικές διαδικασίες

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

1044 Αποφάσεις Αρείου Πάγου

1064 Θεματική Νομολογία Αρείου Πάγου

1077 Θεματική Νομολογία Εφετείων

1105 Αποφάσεις Πρωτοβάθμιων Δικαστηρίων

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

1118 Θεματική νομολογία Συμβουλίου της Επικρατείας

1181 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

1212 Αποφάσεις Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης

1244 Aποφάσεις Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρώπινων Δικαιωμάτων

1261 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

1270 Σπ. Ψυχομάνης: Το καθεστώς της «δεκάτης» σε βάρος μελών ΔΕΠ ελληνικών ΑΕΙ που ασκούν, παράλληλα, ελεύθερο επάγγελμα

1279 Θ. Καρδίμης: Το πρώτο αίτημα λήψεως της συμβουλευτικής γνώμης του ΕΔΔΑ από ανώτατο δικαστήριο συμβαλλόμενου Κράτους-μέρους

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ

i Αριθμητικό ευρετήριο αποφάσεων

ii Λημματικό ευρετήριο

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

Το περιοδικό της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Δικαστικό Σώμα

Αντώνιος Αλαπάντας, Πρόεδρος Πρωτοδικών, Δ.Ν.

Γεώργιος Αυγέρης, Εφέτης

Ιωάννης Βαλμαντώνης, Πρόεδρος Πρωτοδικών

Δημήτριος Δαλιάνης, Αντιπρόεδρος ΑΠ ε.τ.

Σπύρος Καποδίστριας, Πρωτοδίκης

Αθανάσιος Κατσιρώδης, Αντεισαγγελέας ΑΠ

Δημήτριος Κράνης, Αρεοπαγίτης

Αθανάσιος Κρητικός, Αντιπρόεδρος ΑΠ ε.τ.

Χαράλαμπος Μαχαίρας, Αρεοπαγίτης

Σαλώμη Μούζουρα, Πρόεδρος Πρωτοδικών

Κυριάκος Οικονόμου, Πρόεδρος Εφετών

Αθανάσιος Πανταζόπουλος, Πρωτοδίκης, Δ.Ν.

Στέφανος Πανταζόπουλος, Εφέτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Παν. Αθηνών

Πάνος Πετρόπουλος, Αρεοπαγίτης

Ευάγγελος Στασινόπουλος, Πρωτοδίκης

Γεώργιος Σχοινοχωρίτης, Εφέτης

Ιωάννης-Σπυρίδων Τέντες, Εισαγγελέας ΑΠ ε.τ.

Ιωάννης Χαμηλοθώρης, Αρεοπαγίτης ε.τ.

Ευθύμιος Αντωνόπουλος, Σύμβουλος Επικρατείας

Παναγιώτης Τσούκας, Πάρεδρος ΣτΕ

Μέλη ΔΕΠ Ελληνικών Πανεπιστημίων

Αστικό Δίκαιο:

Αναστάσιος Βαλτούδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Χρίστος Φίλιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Πολιτική Δικονομία:

Κωνσταντίνος Πολυζωγόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Παν. Αθηνών

Ιωάννης Δεληκωστόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Παν. Αθηνών

Εμπορικό Δίκαιο:

Μιχαήλ-Θεόδωρος Μαρίνος, Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Νικόλαος Βερβεσός, Λέκτορας Νομικής Παν. Αθηνών

Θεόδωρος Κατσάς, Λέκτορας Νομικής ΔΠΘ

Εργατικό Δίκαιο:

Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, Καθηγητής Νομικής Παν. Αθηνών

Ποινικό Δίκαιο:

Ηλίας Αναγνωστόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Παν. Αθηνών

Συντονιστής έκδοσης

Ιωάννης Χαμηλοθώρης, Αρεοπαγίτης ε.τ.

Επιμέλεια ύλης

Ιωάννης Κατράς, Δικηγόρος

Συνδρομή

Για παραγγελίες συνδρομών περιοδικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Τρέχον τεύχος

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού