Ελληνική Δικαιοσύνη (ΕλλΔνη)


Ελληνική Δικαιοσύνη, 3 (2022)

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 3/2022 που κυκλοφορεί:

Εισαγωγή στο ν. 4800/2021, της Χρ. Σταμπέλου, σ. 641

Η συνεκτίμηση της γνώμης του ανηλίκου υπό το πρίσμα των νέων ρυθμίσεων. Η πρακτική εφαρμογή των σχετικών διατάξεων με ιδιαίτερη έμφαση στη βιωματική εμπειρία του εφαρμοστή του δικαίου μέσα από τη δικαστηριακή καθημερινότητα, της Θ. Νικολαΐδου, σ. 644

Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας (ΑΚ 1519), της Β. Περάκη, σ. 648

Η επικοινωνία με το ανήλικο τέκνο ως δικαίωμα και ως υποχρέωση, της Ελ. Ζερβογιάννη, σ. 660

Η δίκη της επιμέλειας και επικοινωνίας (δικονομικά θέματα και διαχρονικό δίκαιο), της Ελ. Κώνστα, σ. 673

Η τροποποίηση του άρθρου 56 ΑΚ για τη νόμιμη κατοικία του ανηλίκου με το ν. 4800/2021, της Κ. Φουντεδάκη, σ. 683

Προστασία και αυτονομία στη δικαστική συμπαράσταση, του Ευ. Φυτράκη, σ. 689

Κληρονομικές διαφορές και κτηματολόγιο: Επίλυση με διαμεσολάβηση και συμβολαιογραφικό έγγραφο, των Μ. Παπακυριάκου/Ε. Χαραλαμπίδου, σ. 704

ΟλΑΠ 1/2022: Υποκατάσταση τρίτου στα δικαιώματα του δανειστή κατ’ άρθ. 319 ΑΚ (Παρατ. Ι. Σπυριδάκη), σ. 743

ΑΠ 383/2021: Απαράδεκτο συζήτησης εμπράγματης αγωγής κατ’ άρθ. 54Α § 5 ν. 4174/2013. Αναιρετικός έλεγχος (Σημ. Ι. Τσιφούκη), σ. 763

ΕφΑθ 3381/2021: Πότε ο εκτελεστής της διαθήκης νομιμοποιείται ως δικαιού­χος και μη δικαιούχος διάδικος (Παρατ. Ά. Πλεύρη), σ. 830

ΜΕφΘεσ 848/2022: Άσκηση γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου ή διακοπής της συμβίωσης των γονέων. Απόψεις για την εναλλασσόμενη κατοικία (Παρατ. Ι. Κατρά), σ. 793

ΔΕΕ C-245/20: Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 (Παρατ. Αθ. Πανταζόπουλου), σ. 932

ΔΕΕ C-251/20: Ειδική δωσιδικία των ενοχών εξ αδικοπραξίας ή οιονεί αδικοπραξίας. Δημοσίευση στο διαδίκτυο σχολίων δυσφημιστικών για ορισμένο πρόσωπο (Σημ. Ι. Δεληκωστόπουλου, Α. Βαθρακοκοίλη), σ. 925

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Ελληνική Δικαιοσύνη
ISSN
0302-1467
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 3, 2022
© Ιούνιος 2022
Σελίδες: VI + 326
Συνδρομές

Εταιρείες: € 140

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Φοιτητές: € 75

Δικαστές: € 70

Πίνακας περιεχομένων   +

ΑΡΘΡΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ

641 Χρ. Σταμπέλου: Εισαγωγή στο ν. 4800/2021

644 Θ. Νικολαΐδου: Η συνεκτίμηση της γνώμης του ανηλίκου υπό το πρίσμα των νέων ρυθμίσεων. Η πρακτική εφαρμογή των σχετικών διατάξεων με ιδιαίτερη έμφαση στη βιωματική εμπειρία του εφαρμοστή του δικαίου μέσα από τη δικαστηριακή καθημερινότητα

648 Β. Περάκη: Σημαντικά ζητήματα επιμέλειας (ΑΚ 1519)

660 Ελ. Ζερβογιάννη: Η επικοινωνία με το ανήλικο τέκνο ως δικαίωμα και ως υποχρέωση

673 Ελ. Κώνστα: Η δίκη της επιμέλειας και επικοινωνίας (δικονομικά θέματα και διαχρονικό δίκαιο)

683 Κ. Φουντεδάκη: Η τροποποίηση του άρθρου 56 ΑΚ για τη νόμιμη κατοικία του ανηλίκου με το ν. 4800/2021

689 Ευ. Φυτράκης: Προστασία και αυτονομία στη δικαστική συμπαράσταση (Με αφορμή την ΑΠ 429/2021)

704 Μ. Παπακυριάκου/Ε. Χαραλαμπίδου: Κληρονομικές διαφορές και κτηματολόγιο: Επίλυση με διαμεσολάβηση και συμβολαιογραφικό έγγραφο

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

719 Γ. Διαμαντόπουλος: Ερμηνεία όρου δημόσιας διαθήκης περί ανάθεσης της αποκλειστικής διαχείρισης κληρονομιαίας περιουσίας σε τρίτο πρόσωπο· παύση του εκτελεστή διαχειριστή, συνεπεία της παρέλκυσης παροχής λογοδοσίας

732 Αν. Βαλτούδης: Απρόοπτη μεταβολή συνθηκών, ιδίως επί σύμβασης έργου με κατ’ αποκοπή αμοιβή

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

743 Αποφάσεις Αρείου Πάγου

763 Θεματική Νομολογία Αρείου Πάγου

785 Θεματική Νομολογία Εφετείων

834 Αποφάσεις Πρωτοβάθμιων Δικαστηρίων

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΩΝ

877 Αποσπασματική Νομολογία Διοικητικών Εφετείων

886 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΙΝΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

899 Αποφάσεις Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

943 Σ. Μούζουρα: Η Νέα ΚΥΑ: Τουρκία, ασφαλής τρίτη χώρα

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

956 Ι. Σπυριδάκης: Αικ. Σκουτέλη, Κλινικές δοκιμές φαρμάκων – Συμβάσεις, ευθύνη και ειδικά ζητήματα Αστικού Δικαίου

958 ERRATA

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ

i Αριθμητικό ευρετήριο αποφάσεων

ii Λημματικό ευρετήριο

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

Το περιοδικό της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Δικαστικό Σώμα

Αντώνιος Αλαπάντας, Πρόεδρος Πρωτοδικών, Δ.Ν.

Γεώργιος Αυγέρης, Εφέτης

Ιωάννης Βαλμαντώνης, Πρόεδρος Πρωτοδικών

Δημήτριος Δαλιάνης, Αντιπρόεδρος ΑΠ ε.τ.

Σπύρος Καποδίστριας, Πρωτοδίκης

Αθανάσιος Κατσιρώδης, Αντεισαγγελέας ΑΠ

Δημήτριος Κράνης, Αρεοπαγίτης

Αθανάσιος Κρητικός, Αντιπρόεδρος ΑΠ ε.τ.

Χαράλαμπος Μαχαίρας, Αρεοπαγίτης

Σαλώμη Μούζουρα, Πρόεδρος Πρωτοδικών

Κυριάκος Οικονόμου, Πρόεδρος Εφετών

Αθανάσιος Πανταζόπουλος, Πρωτοδίκης, Δ.Ν.

Στέφανος Πανταζόπουλος, Εφέτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Παν. Αθηνών

Πάνος Πετρόπουλος, Αρεοπαγίτης

Ευάγγελος Στασινόπουλος, Πρωτοδίκης

Γεώργιος Σχοινοχωρίτης, Εφέτης

Ιωάννης-Σπυρίδων Τέντες, Εισαγγελέας ΑΠ ε.τ.

Ιωάννης Χαμηλοθώρης, Αρεοπαγίτης ε.τ.

Ευθύμιος Αντωνόπουλος, Σύμβουλος Επικρατείας

Παναγιώτης Τσούκας, Πάρεδρος ΣτΕ

Μέλη ΔΕΠ Ελληνικών Πανεπιστημίων

Αστικό Δίκαιο:

Αναστάσιος Βαλτούδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Χρίστος Φίλιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Πολιτική Δικονομία:

Κωνσταντίνος Πολυζωγόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Παν. Αθηνών

Ιωάννης Δεληκωστόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Παν. Αθηνών

Εμπορικό Δίκαιο:

Μιχαήλ-Θεόδωρος Μαρίνος, Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Νικόλαος Βερβεσός, Λέκτορας Νομικής Παν. Αθηνών

Θεόδωρος Κατσάς, Λέκτορας Νομικής ΔΠΘ

Εργατικό Δίκαιο:

Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, Καθηγητής Νομικής Παν. Αθηνών

Ποινικό Δίκαιο:

Ηλίας Αναγνωστόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Παν. Αθηνών

Συντονιστής έκδοσης

Ιωάννης Χαμηλοθώρης, Αρεοπαγίτης ε.τ.

Επιμέλεια ύλης

Ιωάννης Κατράς, Δικηγόρος

Συνδρομή

Για παραγγελίες συνδρομών περιοδικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Τρέχον τεύχος