Καλάθι αγορών
Ελληνικά English
| | | |

Περιοδικά


Ελληνική Δικαιοσύνη, 5 (2020)

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Ελληνική Δικαιοσύνη
ISSN
0302-1467
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 5, 2020
© Οκτώβριος 2020
Σελίδες: IV + 340
Συνδρομές

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Δικαστές: € 70

Εταιρείες: € 140

Φοιτητές: € 75

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Ελληνική Δικαιοσύνη (ΕλλΔνη)


Ελληνική Δικαιοσύνη, 5 (2020)

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 5/2020 που κυκλοφορεί:

Η πολεμική των τελευταίων χρόνων στις ΗΠΑ γύρω από τον δικονομικό κανόνα forum non conveniens, της Ελ. Μουσταΐρα, σ. 1281

Η πραγματογνωμοσύνη στην ποινική δίκη. Ελεύθερα εκτιμώμενη ή, μήπως, άρρητα δεσμευτική;, του Ν. Δεληδήμου, σ. 1287

Η δυνατότητα παραίτησης από τις εγγυήσεις των άρθρων 2, 3, 5 και 6 της ΕΣΔΑ, του Θ. Καρδίμη, σ. 1290

Εμπορικό Απόρρητο, του Άλ. Ψάρρα, σ. 1344

Η 5η Δωσιδικία της Σύμβασης του Μόντρεαλ 1999: «Περιπλανώμενος Αμερικανός ή Κοσμοπολίτης Επιβάτης;», του Στρ. Γεωργιλά, σ. 1371

ΟλΑΠ 3/2020: Χρήση προσωπικών δεδομένων από τράπεζα (Παρατ. Αθ. Πανταζόπουλου), σ. 1387

ΟλΑΠ 5/2020: Αποζημίωση λόγω ακύρωσης της εκτέλεσης που έγινε με βάση διαταγή πληρωμής (Παρατ. Στ. Πανταζόπουλου), σ. 1401

ΑΠ 251/2020: Εγγραφή προσημείωσης με βάση οριστική δικαστική απόφαση (Παρατ. Στ. Πανταζόπουλου), σ. 1426

ΑΠ 294/2020: Παρακράτηση επικαρπίας. Μη νόμιμη σύσταση επικαρπίας. Κατάσχεση ακινήτου (Σημ. Ιω. Σπυριδάκη), σ. 1420

ΠΠρΠειρ 913/2019: Έννοια ναυτικής διαφοράς που υπάγεται στο ειδικό τμήμα του Πρωτοδικείου Πειραιά (Σημ. Γιάν. Βαλμαντώνη), σ. 1457

ΜΠρΑθ 3863/2020: Συνεκδίκαση αγωγής διαζυγίου και ονοματοδοσίας τέκνου (Σημ. Ι. Κατρά), σ. 1450

ΜΠρΠατρ 151/2020: Απαράδεκτη η ένορκη βεβαίωση που δόθηκε σε τοπικά αναρμόδιο συμβολαιογράφο (Σημ. Γιάν. Βαλμαντώνη), σ. 1464

ΕιρΠατρ 18/2020 & 47/2020: Μικροδιαφορές. Απαιτείται, επί ερημοδικίας εναγομένου, η κήρυξη της απόφασης προσωρινώς εκτελεστής; (Σημ. Ι. Κατρά), σ. 1469

ΑΠ 2025/2019: Απόρριψη αίτησης έκδοσης αλλοδαπού λόγω παραγραφής του αδικήμτος κατά το ελληνικό δίκαιο (Σημ. Ευ. Στασινόπουλου), σ. 1498

ΑΠ 329/2020: Φύση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης (Σημ. Ηλ. Αναγνωστόπουλου), σ. 1506

ΔΕΕ C-80/19: Κανονισμός (ΕΕ) 650/2012. Έννοια του όρου «κληρονομική διαδοχή που έχει διασυνοριακές επιπτώσεις» (Σημ. Α. Βαθρακοκοίλη), σ. 1513

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Ελληνική Δικαιοσύνη
ISSN
0302-1467
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 5, 2020
© Οκτώβριος 2020
Σελίδες: IV + 340
Συνδρομές

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Δικαστές: € 70

Εταιρείες: € 140

Φοιτητές: € 75

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Πίνακας περιεχομένων   +

ΑΡΘΡΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ

1281 Ελ. Μουσταΐρα: Η πολεμική των τελευταίων χρόνων στις ΗΠΑ γύρω από τον δικονομικό κανόνα forum non conveniens

1287 Ν. Δεληδήμος: Η πραγματογνωμοσύνη στην ποινική δίκη. Ελεύθερα εκτιμώμενη ή, μήπως, άρρητα δεσμευτική;

1290 Θ. Καρδίμης: Η δυνατότητα παραίτησης από τις εγγυήσεις των άρθρων 2, 3, 5 και 6 της ΕΣΔΑ

1344 Άλ. Ψάρρας: Εμπορικό Απόρρητο

1371 Στρ. Γεωργιλάς: Η 5η Δωσιδικία της Σύμβασης του Μόντρεαλ 1999: «Περιπλανώμενος Αμερικανός ή Κοσμοπολίτης Επιβάτης;»

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

1378 Κ. Μακρίδου: Περιστατικά που θεμελιώνουν έννομη σχέση, η οποία συνιστά προδικαστικό ζήτημα τόσο μίας διαδικαστικής προϋπόθεσης όσο και της κύριας αιτούμενης έννομης συνέπειας. Δεδικασμένο κατ’ άρθ. 331 ΚΠολΔ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

1387 Αποφάσεις Αρείου Πάγου

1408 Θεματική Νομολογία Αρείου Πάγου

1436 Θεματική Νομολογία Εφετείων

1450 Αποφάσεις Πρωτοβάθμιων Δικαστηρίων

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΩΝ

1472 Αποσπασματική Νομολογία Διοικητικών Εφετείων

1498 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΙΝΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

1513 Αποφάσεις Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης

1525 Aποφάσεις Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρώπινων Δικαιωμάτων

ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

1574 Β. Καλογιάννης: Ο Οριενταλισμός στο Δίκαιο και την Τέχνη: To Παράδειγμα της Ινδίας μέσα από το έργο του E.M. Forster, Το Πέρασμα στην Ινδία

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ

1597 Αθ. Τσεβάς: Julia Iliopoulos-Strangas (Hrsg.), Soziale Grundrechte in den „neuen” Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Zugleich eine Einführung in die mitgliedstaatlichen Allgemeinen Grundrechtslehren

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ

i Αριθμητικό ευρετήριο αποφάσεων

ii Λημματικό ευρετήριο

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

Το περιοδικό της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Δικαστικό Σώμα

Αντώνιος Αλαπάντας, Πρόεδρος Πρωτοδικών, Δ.Ν.

Γεώργιος Αυγέρης, Εφέτης

Ιωάννης Βαλμαντώνης, Πρόεδρος Πρωτοδικών

Δημήτριος Δαλιάνης, Αντιπρόεδρος ΑΠ ε.τ.

Σπύρος Καποδίστριας, Πρωτοδίκης

Αθανάσιος Κατσιρώδης, Αντεισαγγελέας ΑΠ

Δημήτριος Κράνης, Αρεοπαγίτης

Αθανάσιος Κρητικός, Αντιπρόεδρος ΑΠ ε.τ.

Χαράλαμπος Μαχαίρας, Αρεοπαγίτης

Σαλώμη Μούζουρα, Πρόεδρος Πρωτοδικών

Κυριάκος Οικονόμου, Πρόεδρος Εφετών

Αθανάσιος Πανταζόπουλος, Πρωτοδίκης, Δ.Ν.

Στέφανος Πανταζόπουλος, Εφέτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Παν. Αθηνών

Πάνος Πετρόπουλος, Αρεοπαγίτης

Ευάγγελος Στασινόπουλος, Πρωτοδίκης

Γεώργιος Σχοινοχωρίτης, Εφέτης

Ιωάννης-Σπυρίδων Τέντες, Εισαγγελέας ΑΠ ε.τ.

Ιωάννης Χαμηλοθώρης, Αρεοπαγίτης ε.τ.

Ευθύμιος Αντωνόπουλος, Σύμβουλος Επικρατείας

Παναγιώτης Τσούκας, Πάρεδρος ΣτΕ

Μέλη ΔΕΠ Ελληνικών Πανεπιστημίων

Αστικό Δίκαιο:

Αναστάσιος Βαλτούδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Χρίστος Φίλιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Πολιτική Δικονομία:

Κωνσταντίνος Πολυζωγόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Παν. Αθηνών

Ιωάννης Δεληκωστόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Παν. Αθηνών

Εμπορικό Δίκαιο:

Μιχαήλ-Θεόδωρος Μαρίνος, Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Νικόλαος Βερβεσός, Λέκτορας Νομικής Παν. Αθηνών

Θεόδωρος Κατσάς, Λέκτορας Νομικής ΔΠΘ

Εργατικό Δίκαιο:

Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, Καθηγητής Νομικής Παν. Αθηνών

Ποινικό Δίκαιο:

Ηλίας Αναγνωστόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Παν. Αθηνών

Συντονιστής έκδοσης

Ιωάννης Χαμηλοθώρης, Αρεοπαγίτης ε.τ.

Επιμέλεια ύλης

Ιωάννης Κατράς, Δικηγόρος

Συνδρομή

Για παραγγελίες συνδρομών περιοδικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Τρέχον τεύχος

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού