Ελληνικά English
| | | |

Περιοδικά


Ελληνική Δικαιοσύνη, 5 (2018)

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Ελληνική Δικαιοσύνη
ISSN
0302-1467
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 5, 2018
© Δεκέμβριος 2018
Σελίδες: 336
Συνδρομές

Δικαστές: € 70

Εταιρείες: € 140

Φοιτητές: € 75

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Ελληνική Δικαιοσύνη (ΕλλΔνη)


Ελληνική Δικαιοσύνη, 5 (2018)

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 5/2018:

Καλόπιστη κτήση δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας ή αποκλειστικής άδειας χρήσεως/εκμεταλλεύσεως από τον υπερθεματιστή στο πλαίσιο πλειστηριασμού; του Μ.-Θ. Μαρίνου, σ. 1281

Η επίδραση του εξώδικου συμβιβασμού στην εκκρεμή δίκη, του Γ. Ορφανίδη, σ. 1286

Η αρχή της αναλογικότητας στην ποινική θεωρία και νομολογία, του Ν. Δημητράτου, σ. 1309

Χρησικτησία και οριζόντιες ιδιοκτησίες στο Κτηματολόγιο: Σημαντικά προβλήματα που αναφύονται στη συμβολαιογραφική πρακτική και δυνατότητες θεραπείας, της Μ. Παπακυριάκου, σ. 1315

Ο Συμβολαιογράφος στην εκούσια δικαιοδοσία. Συστηματική καταγραφή των διατάξεων του ΚΠολΔ που ρυθμίζουν τη θέση του Συμβολαιογράφου στην εκούσια δικαιοδοσία. Οι ρυθμίσεις του νόμου 4509/2017 για το συναινετικό διαζύγιο, της Β. Καρανίκα, σ. 1338

Η επίδραση των Μνημονίων στην εφαρμογή του Συντάγματος. Μια αποτίμηση ενόψει «εξόδου» απ’ αυτά, της Α. Κουσουνή-Πανταζοπούλου, σ. 1352

ΑΠ 934/2017: Πότε οι μη οριστικές αποφάσεις θεωρούνται συνεκκληθείσες με την οριστική (Σημ. Αθ. Πανταζόπουλου), σ. 1448

ΑΠ 1480/2017: Η απάτη στο δικαστήριο μπορεί να τελεσθεί και με την αίτηση προς έκδοση διαταγής πληρωμής (Παρατ. Στ. Πανταζόπουλου), σ. 1412

ΑΠ 190/2018: Προβολή ακυρότητας επίδοσης της κλήσης ή του κλητήριου θεσπίσματος (Παρατ. Ηλ. Αναγνωστόπουλου), σ. 1548

ΜΕφΑθ 1000/2018: Προϋποθέσεις αξίωσης αδικαιολόγητου πλουτισμού. Η αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού δεν είναι επικουρική (Παρατ. Αν. Βαλτούδη, Ευ. Αθανασόπουλου), σ. 1477

ΜΕφΘρ 222/2016: Ελευθέρωση εγγυητή αν, από πταίσμα του δανειστή, έγινε αδύνατη η ικανοποίησή του από τον οφειλέτη (Παρατ. Ν. Ζαπριάνου), σ. 1470

ΔΕΕ C-27/17: Ειδικές βάσεις διεθνούς δικαιοδοσίας. Άρθρο 5 Κανονισμού (ΕΚ) 44/2001. Αδικοπραξίες ή οιονεί αδικοπραξίες (Σημ. Σ. Μούζουρα), σ. 1565

ΔΕΕ C-335/17: Δικαίωμα προσωπικής επικοινωνίας των παππούδων και γιαγιάδων (Σημ. Α. Βαθρακοκοίλη), σ. 1562

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Ελληνική Δικαιοσύνη
ISSN
0302-1467
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 5, 2018
© Δεκέμβριος 2018
Σελίδες: 336
Συνδρομές

Δικαστές: € 70

Εταιρείες: € 140

Φοιτητές: € 75

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Πίνακας περιεχομένων   +

ΑΡΘΡΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ

1281 Μ.-Θ. Μαρίνος: Καλόπιστη κτήση δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας ή αποκλειστικής άδειας χρήσεως/εκμεταλλεύσεως από τον υπερθεματιστή στο πλαίσιο πλειστηριασμού;

1286 Γ. Ορφανίδης: Η επίδραση του εξώδικου συμβιβασμού στην εκκρεμή δίκη

1309 Ν. Δημητράτος: Η αρχή της αναλογικότητας στην ποινική θεωρία και νομολογία

1315 Μ. Παπακυριάκου: Χρησικτησία και οριζόντιες ιδιοκτησίες στο Κτηματολόγιο: Σημαντικά προβλήματα που αναφύονται στη συμβολαιογραφική πρακτική και δυνατότητες θεραπείας

1338 Β. Καρανίκα: Ο Συμβολαιογράφος στην εκούσια δικαιοδοσία. Συστηματική καταγραφή των διατάξεων του ΚΠολΔ που ρυθμίζουν τη θέση του Συμβολαιογράφου στην εκούσια δικαιοδοσία. Οι ρυθμίσεις του νόμου 4509/2017 για το συναινετικό διαζύγιο

1352 Α. Κουσουνή-Πανταζοπούλου: Η επίδραση των Μνημονίων στην εφαρμογή του Συντάγματος. Μια αποτίμηση ενόψει «εξόδου» απ’ αυτά

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

1367 Α. Καραμπατζός: Ο θεσμός του trust και το ειδικότερο ζήτημα της μεταβίβασης μετοχών ή της ανάθεσης της φύλαξης-διαχείρισής τους σε αυτό

1381 Π. Κολοτούρος: Κατάσχεση ειδικών περιουσιακών στοιχείων [κατάσχεση ταινιοθήκης - κατάσχεση επιχείρησης]

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

1392 Αποφάσεις Αρείου Πάγου

1409 Θεματική Νομολογία Αρείου Πάγου

1461 Θεματική Νομολογία Εφετείων

1500 Αποφάσεις Πρωτοβάθμιων Δικαστηρίων

1535 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΩΝ

1544 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

1562 Αποφάσεις Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

1577 Γρ. Αυδίκος: Το πολιτιστικό περιβάλλον στο Σύνταγμα, τη νομοθεσία και τη νομολογία και μια πρόταση διεύρυνσης της προστασίας των μνημείων

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1587 Θ. Καρδίμης: Το 16ο Πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ και η θεσμοθέτηση ενός άμεσου «διαλόγου των δικαστών»

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ

i Αριθμητικό ευρετήριο αποφάσεων

ii Λημματικό ευρετήριο

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

Το περιοδικό της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Δικαστικό Σώμα

Αντώνιος Αλαπάντας, Πρόεδρος Πρωτοδικών, Δ.Ν.

Γεώργιος Αυγέρης, Εφέτης

Ιωάννης Βαλμαντώνης, Πρόεδρος Πρωτοδικών

Δημήτριος Δαλιάνης, Αντιπρόεδρος ΑΠ ε.τ.

Σπύρος Καποδίστριας, Πρωτοδίκης

Αθανάσιος Κατσιρώδης, Αντεισαγγελέας ΑΠ

Δημήτριος Κράνης, Αρεοπαγίτης

Αθανάσιος Κρητικός, Αντιπρόεδρος ΑΠ ε.τ.

Χαράλαμπος Μαχαίρας, Αρεοπαγίτης

Σαλώμη Μούζουρα, Πρόεδρος Πρωτοδικών

Κυριάκος Οικονόμου, Πρόεδρος Εφετών

Αθανάσιος Πανταζόπουλος, Πρωτοδίκης, Δ.Ν.

Στέφανος Πανταζόπουλος, Εφέτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Παν. Αθηνών

Πάνος Πετρόπουλος, Αρεοπαγίτης

Ευάγγελος Στασινόπουλος, Πρωτοδίκης

Γεώργιος Σχοινοχωρίτης, Εφέτης

Ιωάννης-Σπυρίδων Τέντες, Εισαγγελέας ΑΠ ε.τ.

Ιωάννης Χαμηλοθώρης, Αρεοπαγίτης ε.τ.

Ευθύμιος Αντωνόπουλος, Σύμβουλος Επικρατείας

Παναγιώτης Τσούκας, Πάρεδρος ΣτΕ

Μέλη ΔΕΠ Ελληνικών Πανεπιστημίων

Αστικό Δίκαιο:

Αναστάσιος Βαλτούδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Χρίστος Φίλιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Πολιτική Δικονομία:

Κωνσταντίνος Πολυζωγόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Παν. Αθηνών

Ιωάννης Δεληκωστόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Παν. Αθηνών

Εμπορικό Δίκαιο:

Μιχαήλ-Θεόδωρος Μαρίνος, Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Νικόλαος Βερβεσός, Λέκτορας Νομικής Παν. Αθηνών

Θεόδωρος Κατσάς, Λέκτορας Νομικής ΔΠΘ

Εργατικό Δίκαιο:

Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, Καθηγητής Νομικής Παν. Αθηνών

Ποινικό Δίκαιο:

Ηλίας Αναγνωστόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Παν. Αθηνών

Συντονιστής έκδοσης

Ιωάννης Χαμηλοθώρης, Αρεοπαγίτης ε.τ.

Επιμέλεια ύλης

Ιωάννης Κατράς, Δικηγόρος

Συνδρομή

Για παραγγελίες συνδρομών περιοδικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Τρέχον τεύχος

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού