Ελληνική Δικαιοσύνη (ΕλλΔνη)


Ελληνική Δικαιοσύνη, 2 (2023)

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 2/2023 που κυκλοφορεί:

Δικαιοσύνη και Επιείκεια

Μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου και δικαίωμα επικοινωνίας του άλλου γονέα

Διαιτησία δικαστικών λειτουργών

Νομικά ζητήματα από το Metaverse

Δεδικασμένο ποινικής ρήτρας

Ευθύνη μελών ΔΣ ΑΕ για ζημία της εταιρείας

Όρος απαγόρευσης ανταγωνιστικής δραστηριότητας

Προστασία συνδικαλιστικών στελεχών. Διεύρυνση λόγων απόλυσης

Αποζημίωση μισθωτή επί απαλλοτρίωσης του μισθίου

Καταγγελία μέρους μισθίου λόγω πλειστηριασμού (1009 ΚΠολΔ)

Αγωγή ΝΠΔΔ κατά υποτρόφου για επιστροφή του ποσού της υποτροφίας

Προστασία domain name. Αθλητικές ιστοσελίδες

Ποινική ευθύνη για μη καταβολή χρεών στο Δημόσιο

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Ελληνική Δικαιοσύνη
ISSN
0302-1467
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 2, 2023
© Απρίλιος 2023
Σελίδες: VI + 340
Συνδρομές

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Εταιρείες: € 140

Φοιτητές: € 75

Δικαστές: € 70

Πίνακας περιεχομένων   +

ΑΡΘΡΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ

321 Μ. Σταθόπουλος: Δικαιοσύνη ως επιείκεια εντός του δικαίου και πέραν αυτού

335 Γ. Λαδογιάννης: Μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου και δικαίωμα επικοινωνίας του άλλου γονέα. Συμβολή στην ερμηνεία της ΑΚ 1519 §

345 Κ. Ρήγας: Η πορεία της ελληνικής κεφαλαιαγοράς από την αποϋλοποίη­ση προς την ψηφιοποίηση μέσω του Κανονισμού Λειτουργίας του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (ΚανΛειτΕΛΚΑΤ), με έμφαση στη νομική φύση, τη μεταβίβαση, την επιβάρυνση και την κατάσχεση των αξιογράφων της κεφαλαιαγοράς

376 Α. Κουσουνή-Πανταζοπούλου: Meta­verse και αναφυόμενα νομικά ζητήματα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

387 Ν. Νίκας: Διαιτησία δικαστικών λειτουργών (ΚΠολΔ 871Α)

393 Ευ. Βασιλακάκης/Ελ. Χριστιανοπούλου: Υπεροχή της διαιτητικής ρήτρας έναντι μεταγενέστερης ρήτρας παρέκτασης με βάση το εφαρμοστέο δίκαιο και την ερμηνεία των αντίστοιχων συμβάσεων

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

415 Θεματική Νομολογία Αρείου Πάγου

471 Θεματική Νομολογία Εφετείων

511 Αποφάσεις Πρωτοβάθμιων Δικαστηρίων

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΩΝ

541 Αποσπασματική Νομολογία Διοικητικών Εφετείων

554 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΙΝΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

581 Αποφάσεις Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης

606 Αποφάσεις Ευρωπαϊκού Δικαστη­ρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

629 Κυρ. Οικονόμου: Διαμεσολάβηση

ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

634 Αλ. Κριτσίκης: Παράγοντες διαμόρφωσης της δικαστικής κρίσης στη νεωτερικότητα

637 Αντ. Αργυρός: Ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και κράτος δικαίου

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ

i Αριθμητικό ευρετήριο αποφάσεων

ii Λημματικό ευρετήριο

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

Το περιοδικό της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ιωάννης Δεληκωστόπουλος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
Ελευθερία Κώνστα, Εφέτης
Γεώργιος Ορφανίδης, Ομ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
Στέφανος Πανταζόπουλος, Αρεοπαγίτης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
Γεώργιος Σχοινοχωρίτης, Αρεοπαγίτης
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Δικαστικό Σώμα
Αντώνιος Αλαπάντας, Εφέτης, Δ.Ν. • Πέτρος Αλικάκος, Πρόεδρος Πρωτοδικών, Δ.Ν. • Γεώργιος Αναγνωστόπουλος, Ειρηνοδίκης • Γιάννης Βαλμαντώνης, Εφέτης • Ελευθέριος Γεωργίλης, Εφέτης • Σπυρίδων Γεωργουλέας, Εφέτης • Δημήτριος Γκύζης, Αντεισαγγελέας Εφετών • Δημήτριος Εμμανουηλίδης, Σύμβουλος Επικρατείας • Κωνσταντία Εμμανουηλίδου, Πρόεδρος Εφετών • Νικόλαος Ζαγοριανός, Εφέτης • Δημήτριος Ζημιανίτης, Αντεισαγγελέας Εφετών • Αχιλλέας Ζήσης, Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου • Ολυμπία Κώστα, Εφέτης • Ιωάννα Μάμαλη, Εφέτης • Γεώργιος Παπαγεωργίου, Αρεοπαγίτης • Χρυσούλα Πλατιά, Αρεοπαγίτης • Διονύσιος Σιγουράκος, Ειρηνοδίκης • Ευάγγελος Στασινόπουλος, Πρόεδρος Πρωτοδικών • Απόστολος Τσουκαλάς, Πρόεδρος Πρωτοδικών • Παναγιώτης Τσούκας, Σύμβουλος Επικρατείας • Αλκιβιάδης Φερεσίδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών • Μαρία Χασιρτζόγλου, Αρεοπαγίτης • Ευάγγελος Χριστιάς, Εφέτης • Καλλή Χρονοπούλου, Ειρηνοδίκης, Δ.Ν.
Μέλη ΔΕΠ Ελληνικών Πανεπιστημίων
Αστικό Δίκαιο
Αναστάσιος Βαλτούδης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ • Αντώνιος Καραμπατζός, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ • Δημήτριος Λιάππης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ • Παρασκευή Παπαρσενίου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ • Χρίστος Φίλιος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ • Καλλιόπη Χριστακάκου-Φωτιάδη, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
Πολιτική Δικονομία
Νικόλαος Κατηφόρης, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ • Γεώργιος Κόντης, Δ.Ν., Δικηγόρος • Μιχαήλ Μαρκουλάκης, Επ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ • Ευαγγελία Ποδηματά, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ
Εμπορικό Δίκαιο
Μάνθα Βαρελά, Δ.Ν., Δικηγόρος • Νικόλαος Βερβεσός, Επ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ • Μιχαήλ-Θεόδωρος Μαρίνος, Ομ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ • Χρήστος Χρυσάνθης, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
Εργατικό Δίκαιο
Δημήτριος Λαδάς, Επ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ • Ιωάννης Σκανδάλης, Επ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
Ποινικό Δίκαιο
Ηλίας Αναγνωστόπουλος, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ • Νικόλαος Δημητράτος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ • Ιωάννης Ναζίρης, Επ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ • Γεώργιος Τριανταφύλλου, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
Δημόσιο Δίκαιο
Αφροδίτη Κουσουνή-Πανταζοπούλου, Δ.Ν., Δικηγόρος • Νικόλαος Παπασπύρου, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
Ευρωπαϊκό Δίκαιο
Εμμανουήλ Περάκης, Επ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
Επιμέλεια ύλης
Ιωάννης Κατράς, Δικηγόρος

Συνδρομή

Για να αποκτήσετε συνδρομή στο περιοδικό 'Ελληνική Δικαιοσύνη', παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Εναλλακτικά, παρακαλούμε συμπληρώστε τον επιθυμητό τρόπο επικοινωνίας, και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σύντομα.

Όνοματεπώνυμο
 
Email
 
Τηλέφωνο
 
 
 
 
 

Τρέχον τεύχος