Ελληνικά English
| | | |

Περιοδικά


Ελληνική Δικαιοσύνη, 4 (2018)

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Ελληνική Δικαιοσύνη
ISSN
0302-1467
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 4, 2018
© Οκτώβριος 2018
Σελίδες: 340
Συνδρομές

Δικαστές: € 70

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Εταιρείες: € 140

Φοιτητές: € 75

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Ελληνική Δικαιοσύνη (ΕλλΔνη)


Ελληνική Δικαιοσύνη, 4 (2018)

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 4/2018:

Σκέψεις ως προς ορισμένες πτυχές και διακινδυνεύσεις της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, του Ν. Κλαμαρή, σ. 961

Iατρικά βοηθούμενη αναπαραγωγή: Στοιχεία πραγματικού της ρύθμισης και νομική φύση των εννόμων σχέσεων, της Θ. Παπαζήση, σ. 979

Συμβάσεις της Ανώνυμης Εταιρίας με τους διοικητές της, τα παρένθετα πρόσωπα και τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις κατά τον ν. 4548/2018, του Χρ. Μαστροκώστα, σ. 997

Τριμερείς σχέσεις τραπεζικού δικαίου: Βασικά γνωρίσματα, του Αν. Βαλτούδη, σ. 1005

Η εφαρμογή του άρθρου 291 ΑΚ ως μέσο αναπλήρωσης συμβατικού κενού στα δάνεια με ρήτρα αξίας ελβετικού φράγκου - σκέψεις με αφορμή τις C-186/16, ΠΠρΑθ 799/2017, ΠΠρΑθ 800/2017, του Ιάκ. Βενιέρη, σ. 1010.

Οι δικαιοπολιτικοί λόγοι θέσπισης της ρήτρας μη διάσωσης και η διάψευσή τους, του Αντ. Βαθρακοκοίλη, σ. 1023

ΑΠ 715/2017: Προθεσμία πρόσθετων λόγων αναίρεσης. Εννοιολογικό στοιχείο του έργου, ως αντικειμένου πνευματικής ιδιοκτησίας (Σημ. Εμμ. Γιαννακάκι), σ. 1078

ΑΠ 1992/2017: Δικαιοδοσία για αποζημίωση κατά του Δημοσίου, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ για παράνομες πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων τους (Παρατ. Π. Αλικάκου), σ. 1063

ΑΠ 2053/2017: Λόγος αναίρεσης άρθ. 559.19 ΚΠολΔ· aναγκαίο περιεχόμενο της ελάσσονoς πρότασης (Σημ. Σ. Μούζουρα), σ. 1052

ΟλΣτΕ 660/2018: Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των θρησκευτικών στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο. Ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης κατ’ άρθ. 16 § 2 Συντ. (Παρατ. Ι. Κατρά), σ. 1176

ΟλΣτΕ 926/2018: Αντισυνταγματικότητα προγράμματος σπουδών του μαθήματος των θρησκευτικών στο Λύκειο (Παρατ. Ευ. Αθανασόπουλου), σ. 1191

ΔΕΕ C-163/16: Σήματα· απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου ή ακυρότητας (Παρατ. Μ.-Θ. Μαρίνου), σ. 1263

ΔΕΕ C-20/17: Διεθνής δικaιοδοσία για την έκδοση εθνικών κληρονομητηρίων. Ευρωπαϊκό κληρονομητήριο (Σημ. Αθ. Πανταζόπουλου), σ. 1244

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Ελληνική Δικαιοσύνη
ISSN
0302-1467
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 4, 2018
© Οκτώβριος 2018
Σελίδες: 340
Συνδρομές

Δικαστές: € 70

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Εταιρείες: € 140

Φοιτητές: € 75

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Πίνακας περιεχομένων   +

ΑΡΘΡΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ

961 Ν. Κλαμαρής: Σκέψεις ως προς ορισμένες πτυχές και διακινδυνεύσεις της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης

979 Θ. Παπαζήση: Iατρικά βοηθούμενη αναπαραγωγή: Στοιχεία πραγματικού της ρύθμισης και νομική φύση των εννόμων σχέσεων

997 Χρ. Μαστροκώστας: Συμβάσεις της Ανώνυμης Εταιρίας με τους διοικητές της, τα παρένθετα πρόσωπα και τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις κατά τον ν. 4548/2018

1005 Αν. Βαλτούδης: Τριμερείς σχέσεις τραπεζικού δικαίου: Βασικά γνωρίσματα

1010 Ιάκ. Βενιέρης: Η εφαρμογή του άρθρου 291 ΑΚ ως μέσο αναπλήρωσης συμβατικού κενού στα δάνεια με ρήτρα αξίας ελβετικού φράγκου - σκέψεις με αφορμή τις C-186/16, ΠΠρΑθ 799/2017, ΠΠρΑθ 800/2017

1023 Αντ. Βαθρακοκοίλης: Οι δικαιοπολιτικοί λόγοι θέσπισης της ρήτρας μη διάσωσης και η διάψευσή τους

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

1038 Π. Γέσιου-Φαλτσή: Αποβολή από ξενοδοχειακό συγκρότημα δυνάμει διαταγής αποδόσεως μισθίου και βασιμότητα αιτήματος της μισθώτριας εταιρείας για την προσωρινή επανεγκατάστασή της ως του πρόσφορου ασφαλιστικού μέτρου στο πλαίσιο της προσωρινής ρυθμίσεως καταστάσεως

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

1045 Αποφάσεις Αρείου Πάγου

1052 Θεματική Νομολογία Αρείου Πάγου

1093 Αποφάσεις Πρωτοβάθμιων Δικαστηρίων

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

1143 Θεματική νομολογία Συμβουλίου της Επικρατείας

1233 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΙΝΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

1244 Αποφάσεις Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

1268 Ιω. Μαρκάκης: Περί του πρώτου γραπτού και δημοκρατικού νόμου

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1271 Ευ. Αθανασόπουλος: In memoriam: Justice Antonin Scalia

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ

i Αριθμητικό ευρετήριο αποφάσεων

ii Λημματικό ευρετήριο

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

Το περιοδικό της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Δικαστικό Σώμα

Αντώνιος Αλαπάντας, Πρόεδρος Πρωτοδικών, Δ.Ν.

Γεώργιος Αυγέρης, Εφέτης

Ιωάννης Βαλμαντώνης, Πρόεδρος Πρωτοδικών

Δημήτριος Δαλιάνης, Αντιπρόεδρος ΑΠ ε.τ.

Σπύρος Καποδίστριας, Πρωτοδίκης

Αθανάσιος Κατσιρώδης, Αντεισαγγελέας ΑΠ

Δημήτριος Κράνης, Αρεοπαγίτης

Αθανάσιος Κρητικός, Αντιπρόεδρος ΑΠ ε.τ.

Χαράλαμπος Μαχαίρας, Αρεοπαγίτης

Σαλώμη Μούζουρα, Πρόεδρος Πρωτοδικών

Κυριάκος Οικονόμου, Πρόεδρος Εφετών

Αθανάσιος Πανταζόπουλος, Πρωτοδίκης, Δ.Ν.

Στέφανος Πανταζόπουλος, Εφέτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Παν. Αθηνών

Πάνος Πετρόπουλος, Αρεοπαγίτης

Ευάγγελος Στασινόπουλος, Πρωτοδίκης

Γεώργιος Σχοινοχωρίτης, Εφέτης

Ιωάννης-Σπυρίδων Τέντες, Εισαγγελέας ΑΠ ε.τ.

Ιωάννης Χαμηλοθώρης, Αρεοπαγίτης ε.τ.

Ευθύμιος Αντωνόπουλος, Σύμβουλος Επικρατείας

Παναγιώτης Τσούκας, Πάρεδρος ΣτΕ

Μέλη ΔΕΠ Ελληνικών Πανεπιστημίων

Αστικό Δίκαιο:

Αναστάσιος Βαλτούδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Χρίστος Φίλιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Πολιτική Δικονομία:

Κωνσταντίνος Πολυζωγόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Παν. Αθηνών

Ιωάννης Δεληκωστόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Παν. Αθηνών

Εμπορικό Δίκαιο:

Μιχαήλ-Θεόδωρος Μαρίνος, Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Νικόλαος Βερβεσός, Λέκτορας Νομικής Παν. Αθηνών

Θεόδωρος Κατσάς, Λέκτορας Νομικής ΔΠΘ

Εργατικό Δίκαιο:

Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, Καθηγητής Νομικής Παν. Αθηνών

Ποινικό Δίκαιο:

Ηλίας Αναγνωστόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Παν. Αθηνών

Συντονιστής έκδοσης

Ιωάννης Χαμηλοθώρης, Αρεοπαγίτης ε.τ.

Επιμέλεια ύλης

Ιωάννης Κατράς, Δικηγόρος

Συνδρομή

Για παραγγελίες συνδρομών περιοδικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Τρέχον τεύχος

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού