Καλάθι αγορών
Ελληνικά English
| | | |

Περιοδικά


Ελληνική Δικαιοσύνη, 2 (2021)

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Ελληνική Δικαιοσύνη
ISSN
0302-1467
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 2, 2021
© Απρίλιος 2021
Σελίδες: VI + 334
Συνδρομές

Δικαστές: € 70

Εταιρείες: € 140

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Φοιτητές: € 75

Ελληνική Δικαιοσύνη (ΕλλΔνη)


Ελληνική Δικαιοσύνη, 2 (2021)

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 2/2021 που κυκλοφορεί:

Ανακοπή του τρίτου (936 ΚΠολΔ) και ανακοπή κατά της δηλώσεως του τρίτου (986 ΚΠολΔ) υπό το φως της εφαρμοστέας διαδικασίας κατά το ν. 4335/2015 - Ανάγκη νομοθετικής παρεμβάσεως;, της Π. Γέσιου-Φαλτσή, σ. 321

Συγκρούσεις διαιτητικών ρητρών και ρητρών παρέκτασης. Κριτήρια υπεροχής, του Ι. Δεληκωστόπουλου, σ. 328

Προθεσμία αποποίησης κληρονομίας από ανήλικο και η νέα διάταξη του άρθρου 35 του ν. 4786/2021, του Ι. Κατρά, σ. 334

Αξιολόγηση της ευθύνης των ενδιάμεσων παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου στο πλαίσιο της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο, της Ι. Κυριτσάκη, σ. 341

Βία και Παρενόχληση στον κόσμο της εργασίας κατά την εποχή της πανδημίας. Με αφορμή τη ΔΣΕ 190 και τη Σύσταση 206 της ΔΟΕ, της Αθ. Μαλαγαρδή, σ. 355

ΑΠ 1466/2018: Χρηματική ικανοποίηση για ψυχική οδύνη. Αναιρετικός έλεγχος (Παρατ. Ι. Δεληκωστόπουλου), σ. 386

ΑΠ 928/2019: Συμβατική κατ’ αποκοπή αποζημίωση (Παρατ. Ι. Σπυριδάκη), σ. 404

ΕφΘεσ 1713/2019: Ακυρότητα απόφασης ΔΣ της ΑΕ. (Παρατ. Π. Αλικάκου), σ. 451

ΕφΑθ 3326/2020: Παραγραφή εν επιδικία (Παρατ. Κλ. Ρούσσου), σ. 464

ΠΠρΘεσ 1045/2021: Η υποχρέωση προσκομιδής του ενημερωτικού εγγράφου περί της δυνατότητας διαμεσολαβητικής διευθέτησης της διαφοράς (Παρατ. Αθ. Πανταζόπουλου), σ. 502

ΜΠρΠατρ 129/2020: Η ΔΕΗ δεν υποχρεούται σε καταβολή δικαστικού ενσήμου (Παρατ. Π. Αλικάκου), σ. 511

ΜΠρΣερ 8/2021: Υποκειμενικά όρια εκτελεστότητας, όταν πρόκειται για τους υπόλοιπους, πλην των δικαστικών και διαιτητικών αποφάσεων, εκτελεστούς τίτλους (Σημ. Γ. Σχοινοχωρίτη/Μ. Ράμμου), σ. 514

ΟλΑΠ 3/2021: Δυσφήμηση. Στην έννοια του «τρίτου», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθ. 362-363 ΠΚ, περιλαμβάνονται και οι δικαστές, οι εισαγγελείς κ.λπ. (Παρατ. Σ. Παπαδημητρίου), σ. 537

ΑΠ 905/2020: Συναυτουργία (45 νΠΚ) (Σημ. Α. Αλαπάντα), σ. 558

ΕΔΔΑ 19.11.2020 (προσφ. 53221/14): Δεν παραβιάσθηκε το άρθ. 6 § 1 της ΕΣΔΑ διότι το περιεχόμενο της ουσιώδους ένορκης βεβαίωσης, η οποία δεν ελήφθη υπόψη, προέκυπτε από την κατάθεση του μάρτυρα (Παρατ. Στ. Πανταζόπουλου), σ. 591

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Ελληνική Δικαιοσύνη
ISSN
0302-1467
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 2, 2021
© Απρίλιος 2021
Σελίδες: VI + 334
Συνδρομές

Δικαστές: € 70

Εταιρείες: € 140

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Φοιτητές: € 75

Πίνακας περιεχομένων   +

ΑΡΘΡΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ

321 Π. Γέσιου-Φαλτσή: Ανακοπή του τρίτου (936 ΚΠολΔ) και ανακοπή κατά της δηλώσεως του τρίτου (986 ΚΠολΔ) υπό το φως της εφαρμοστέας διαδικασίας κατά το ν. 4335/2015 - Ανάγκη νομοθετικής παρεμβάσεως;

328 Ι. Δεληκωστόπουλος: Συγκρούσεις διαιτητικών ρητρών και ρητρών παρέκτασης. Κριτήρια υπεροχής

334 Ι. Κατράς: Προθεσμία αποποίησης κληρονομίας από ανήλικο και η νέα διάταξη του άρθρου 35 του ν. 4786/2021

341 Ι. Κυριτσάκη: Αξιολόγηση της ευθύνης των ενδιάμεσων παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου στο πλαίσιο της οδηγίας για το ηλεκ­τρονικό εμπόριο

355 Αθ. Μαλαγαρδή: Βία και Παρενόχληση στον κόσμο της εργασίας κατά την εποχή της πανδημίας. Με αφορμή τη ΔΣΕ 190 και τη Σύσταση 206 της ΔΟΕ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

377 Γ. Διαμαντόπουλος: Η εγκατάσταση κληρονόμων επί του «υπολοίπου» της κληρονονομίας συνιστά εγκατάσταση σε ένα και το αυτό ποσοστό (κοινή μερίδα) επί της οποίας σε περίπτωση προσαύξησης προτιμώνται οι συνεγκατάστατοι

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

386 Θεματική Νομολογία Αρείου Πάγου

439 Θεματική Νομολογία Εφετείων

487 Αποφάσεις Πρωτοβάθμιων Δικαστηρίων

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΩΝ

522 Αποσπασματική Νομολογία Διοικητικών Εφετείων

537 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΙΝΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

568 Αποφάσεις Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης

583 Συλλογή Αποφάσεων ­Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης

591 Aποφάσεις Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρώπινων Δικαιωμάτων

ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

598 Β. Κούτσικος: Ζητήματα αμοιβής και ακρίβειας προϋπολογισμού σε κατασκευαστικές συμβάσεις υπό το πρίσμα των αρχών του Project Management και των πρότυπων κατασκευαστικών συμ­βάσεων FIDIC

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

615 Ν. Κλαμαρής: Η Οργάνωση της Δικαιοσύνης την εποχή του Κυβερνήτου Ιωάννου Καποδίστρια

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ

637 Γ. Βαλμαντώνης: Michele Taruffo

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ

i Αριθμητικό ευρετήριο αποφάσεων

ii Λημματικό ευρετήριο

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

Το περιοδικό της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Δικαστικό Σώμα

Αντώνιος Αλαπάντας, Πρόεδρος Πρωτοδικών, Δ.Ν.

Γεώργιος Αυγέρης, Εφέτης

Ιωάννης Βαλμαντώνης, Πρόεδρος Πρωτοδικών

Δημήτριος Δαλιάνης, Αντιπρόεδρος ΑΠ ε.τ.

Σπύρος Καποδίστριας, Πρωτοδίκης

Αθανάσιος Κατσιρώδης, Αντεισαγγελέας ΑΠ

Δημήτριος Κράνης, Αρεοπαγίτης

Αθανάσιος Κρητικός, Αντιπρόεδρος ΑΠ ε.τ.

Χαράλαμπος Μαχαίρας, Αρεοπαγίτης

Σαλώμη Μούζουρα, Πρόεδρος Πρωτοδικών

Κυριάκος Οικονόμου, Πρόεδρος Εφετών

Αθανάσιος Πανταζόπουλος, Πρωτοδίκης, Δ.Ν.

Στέφανος Πανταζόπουλος, Εφέτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Παν. Αθηνών

Πάνος Πετρόπουλος, Αρεοπαγίτης

Ευάγγελος Στασινόπουλος, Πρωτοδίκης

Γεώργιος Σχοινοχωρίτης, Εφέτης

Ιωάννης-Σπυρίδων Τέντες, Εισαγγελέας ΑΠ ε.τ.

Ιωάννης Χαμηλοθώρης, Αρεοπαγίτης ε.τ.

Ευθύμιος Αντωνόπουλος, Σύμβουλος Επικρατείας

Παναγιώτης Τσούκας, Πάρεδρος ΣτΕ

Μέλη ΔΕΠ Ελληνικών Πανεπιστημίων

Αστικό Δίκαιο:

Αναστάσιος Βαλτούδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Χρίστος Φίλιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Πολιτική Δικονομία:

Κωνσταντίνος Πολυζωγόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Παν. Αθηνών

Ιωάννης Δεληκωστόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Παν. Αθηνών

Εμπορικό Δίκαιο:

Μιχαήλ-Θεόδωρος Μαρίνος, Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Νικόλαος Βερβεσός, Λέκτορας Νομικής Παν. Αθηνών

Θεόδωρος Κατσάς, Λέκτορας Νομικής ΔΠΘ

Εργατικό Δίκαιο:

Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, Καθηγητής Νομικής Παν. Αθηνών

Ποινικό Δίκαιο:

Ηλίας Αναγνωστόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Παν. Αθηνών

Συντονιστής έκδοσης

Ιωάννης Χαμηλοθώρης, Αρεοπαγίτης ε.τ.

Επιμέλεια ύλης

Ιωάννης Κατράς, Δικηγόρος

Συνδρομή

Για παραγγελίες συνδρομών περιοδικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Τρέχον τεύχος

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού