Ελληνικά English
| | | |

Περιοδικά


Ελληνική Δικαιοσύνη, 1 (2020)

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Ελληνική Δικαιοσύνη
ISSN
0302-1467
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 1, 2020
© 2020
Σελίδες: XI + 320
Συνδρομές

Εταιρείες: € 140

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Φοιτητές: € 75

Δικαστές: € 70

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Ελληνική Δικαιοσύνη (ΕλλΔνη)


Ελληνική Δικαιοσύνη, 1 (2020)

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 1/2020 που κυκλοφορεί:

Νομολογιακές διακυμάνσεις ως προς την έννοια της δημόσιας τάξης κατά τον δικαστικό έλεγχο των διαιτητικών αποφάσεων, του Κ. Καλαβρού, σ. 1

Αναδρομή και προοπτική στο δίκαιο της καταγγελίας, του Κ. Μπακόπουλου, σ. 19

Απαλλοτριώσεις προς ματαίωση της γέννησης (ή προς μείωση) της αξίωσης συμμετοχής στα αποκτήματα, του Ευρ. Ρίζου, σ. 31

Η αρχή της εφαρμογής της ηπιότερης διάταξης ουσιαστικού ποινικού νόμου κατ’ άρθρο 2 § 1 νέου ΠΚ, του Α. Αλαπάντα, σ. 51

Οι Οδηγίες 770/2019 για τις συμβάσεις προμήθειας ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών και 771/2019 για τις καταναλωτικές πωλήσεις αγαθών - Νέος σταθμός στην εξέλιξη του ευρωπαϊκού δικαίου των συμβάσεων, του Δ. Τίτσια, σ. 54

Η νομική φύση της ανακοπής του τρίτου στην αναγκαστική εκτέλεση και η δυνατότητα σώρευσης καταψηφιστικής ή αναγνωριστικής αγωγής, ιδίως μετά τους ν. 4055/2012 και ν. 4335/2015, του Αθ. Πανταζόπουλου, σ. 83

ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ: Η έναντι τρίτων αδικοπρακτική ευθύνη των αρχιτεκτόνων και των πολιτικών μηχανικών και η «Inman v. Binghamton Housing Authority» (1957) – Ο κίνδυνος της ισοβίου ευθύνης και τα πολιτειακά «statutes of repose», του Ευ. Αθανασόπουλου, σ. 293

ΑΠ 400/2019: Παραδεκτά σωρεύεται με την ανακοπή τρίτου η διεκδικητική ή η αναγνωριστική αγωγή κυριότητας κινητού ή ακινήτου που έχει εκπλειστηριαστεί. Αντίθετη μειοψηφία, σ. 96

ΕφΠατρ 140/2019: Παραγραφή αγωγής διάρρηξης καταδολιευτικής δικαιοπραξίας (Σημ. Ι. Κατρά), σ. 160

ΜΕφΑθ 6271/2019: Προσεπίκληση δικονομικού εγγυητή. Δεν απαιτείται η άσκηση πρόσθετης παρέμβασης από τον προσεπικαλούμενο, προκειμένου να καταστεί διάδικος στη δίκη επί της κύριας αγωγής (Παρατ. Ι. Δεληκωστόπουλου), σ. 166

ΜΠρΑθ 1276/2017: Μεταβολή προσώ­που εργοδότη. Συνέπειες σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα από υφιστάμενα συστήματα επαγγελματικής ή διεπαγγελματικής ασφάλισης (Σημ. Ν. Μπούρμπου), σ. 177

ΜΠρΘεσ 537/2019: Ευθύνη γιατρού και κλινικής από ιατρικό σφάλμα (Σημ. Κ. ­Γεωργίου), σ. 179

ΜΠρΘεσ 7325/2019: Ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής. Κανονισμός 1896/2006 (Παρατ. Στ. Πανταζόπουλου), σ. 201

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Ελληνική Δικαιοσύνη
ISSN
0302-1467
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 1, 2020
© 2020
Σελίδες: XI + 320
Συνδρομές

Εταιρείες: € 140

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Φοιτητές: € 75

Δικαστές: € 70

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Πίνακας περιεχομένων   +

ΑΡΘΡΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ

1 Κ. Καλαβρός: Νομολογιακές διακυμάνσεις ως προς την έννοια της δημόσιας τάξης κατά τον δικαστικό έλεγχο των διαιτητικών αποφάσεων

19 Κ. Μπακόπουλος: Αναδρομή και προοπτική στο δίκαιο της καταγγελίας

31 Ευρ. Ρίζος: Απαλλοτριώσεις προς ματαίωση της γέννησης (ή προς μείωση) της αξίωσης συμμετοχής στα αποκτήματα

51 Α. Αλαπάντας: Η αρχή της εφαρμογής της ηπιότερης διάταξης ουσιαστικού ποινικού νόμου κατ’ άρθρο 2 § 1 νέου ΠΚ

54 Δ. Τίτσιας: Οι Οδηγίες 770/2019 για τις συμβάσεις προμήθειας ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών και 771/2019 για τις καταναλωτικές πωλήσεις αγαθών - Νέος σταθμός στην εξέλιξη του ευρωπαϊκού δικαίου των συμβάσεων

83 Αθ. Πανταζόπουλος: Η νομική φύση της ανακοπής του τρίτου στην αναγκαστική εκτέλεση και η δυνατότητα σώρευσης καταψηφιστικής ή αναγνωριστικής αγωγής, ιδίως μετά τους ν. 4055/2012 και ν. 4335/2015

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

92 Θεματική Νομολογία Αρείου Πάγου

132 Θεματική Νομολογία Εφετείων

177 Αποφάσεις Πρωτοβάθμιων Δικαστηρίω

229 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΩΝ

241 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΙΝΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

257 Αποφάσεις Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης

273 Aποφάσεις Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρώπινων Δικαιωμάτων

293 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΥ

ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

308 Γ. Σελή: Δίκαιο και κινηματογράφος

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ

i Αριθμητικό ευρετήριο αποφάσεων

ii Λημματικό ευρετήριο

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

Το περιοδικό της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Δικαστικό Σώμα

Αντώνιος Αλαπάντας, Πρόεδρος Πρωτοδικών, Δ.Ν.

Γεώργιος Αυγέρης, Εφέτης

Ιωάννης Βαλμαντώνης, Πρόεδρος Πρωτοδικών

Δημήτριος Δαλιάνης, Αντιπρόεδρος ΑΠ ε.τ.

Σπύρος Καποδίστριας, Πρωτοδίκης

Αθανάσιος Κατσιρώδης, Αντεισαγγελέας ΑΠ

Δημήτριος Κράνης, Αρεοπαγίτης

Αθανάσιος Κρητικός, Αντιπρόεδρος ΑΠ ε.τ.

Χαράλαμπος Μαχαίρας, Αρεοπαγίτης

Σαλώμη Μούζουρα, Πρόεδρος Πρωτοδικών

Κυριάκος Οικονόμου, Πρόεδρος Εφετών

Αθανάσιος Πανταζόπουλος, Πρωτοδίκης, Δ.Ν.

Στέφανος Πανταζόπουλος, Εφέτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Παν. Αθηνών

Πάνος Πετρόπουλος, Αρεοπαγίτης

Ευάγγελος Στασινόπουλος, Πρωτοδίκης

Γεώργιος Σχοινοχωρίτης, Εφέτης

Ιωάννης-Σπυρίδων Τέντες, Εισαγγελέας ΑΠ ε.τ.

Ιωάννης Χαμηλοθώρης, Αρεοπαγίτης ε.τ.

Ευθύμιος Αντωνόπουλος, Σύμβουλος Επικρατείας

Παναγιώτης Τσούκας, Πάρεδρος ΣτΕ

Μέλη ΔΕΠ Ελληνικών Πανεπιστημίων

Αστικό Δίκαιο:

Αναστάσιος Βαλτούδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Χρίστος Φίλιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Πολιτική Δικονομία:

Κωνσταντίνος Πολυζωγόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Παν. Αθηνών

Ιωάννης Δεληκωστόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Παν. Αθηνών

Εμπορικό Δίκαιο:

Μιχαήλ-Θεόδωρος Μαρίνος, Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Νικόλαος Βερβεσός, Λέκτορας Νομικής Παν. Αθηνών

Θεόδωρος Κατσάς, Λέκτορας Νομικής ΔΠΘ

Εργατικό Δίκαιο:

Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, Καθηγητής Νομικής Παν. Αθηνών

Ποινικό Δίκαιο:

Ηλίας Αναγνωστόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Παν. Αθηνών

Συντονιστής έκδοσης

Ιωάννης Χαμηλοθώρης, Αρεοπαγίτης ε.τ.

Επιμέλεια ύλης

Ιωάννης Κατράς, Δικηγόρος

Συνδρομή

Για παραγγελίες συνδρομών περιοδικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Τρέχον τεύχος

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού