Ελληνική Δικαιοσύνη (ΕλλΔνη)


Ελληνική Δικαιοσύνη, 2 (2022)

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 2/2022 που κυκλοφορεί:

Η θέση του υπερθεματιστή μισθίου ακινήτου, του Ιω. Σπυριδάκη, σ. 321

Η νόμιμη αιτία στην εσωτερική σχέση στον κοινό λογαριασμό, της Θ. Παπαζήση, σ. 326

Συμβατότητα νομικής και γραφολογικής έννοιας «διαδικαστικών πράξεων» στην πραγματογνωμοσύνη, του Π. Κηπουρά, σ. 332

Σκέψεις και προβληματισμοί επί ενδεχομένων αποκλίσεων των διατάξεων περί πιλοτικής δίκης (ν. 3900/2010 και ν. 4842/2021) από το γράμμα και το πνεύμα των άρθρων 19 § 1 ΣΕΕ και 267 ΣΛΕΕ περί προδικαστικής παραπομπής ενώπιον του ΔΕΕ, του Μ. Περάκη, σ. 337

Η αρχή της υπεροχής του ενωσιακού δικαίου: θεμελίωση, εξέλιξη και πρόσφατες προκλήσεις, της Ιω. Κυριτσάκη, σ. 348

Οι ενστάσεις συμψηφισμού απαιτήσεων και συνυπολογισμού ζημίας και κέρδους, με έμφαση στη δικονομική τους θεώρηση, του Κ. Ρήγα, σ. 355

Το «Δυστύχημα» στην αερομεταφορά προσώπων και ο ενοποιητικός ρόλος της νομολογίας, του Σ. Γεωργιλά, σ. 381

Η ρύθμιση της επιχωρίου περιουσίας. Η άλλη άποψη, του Σ. Δεσεγγρίνη, σ. 387

Η μίσθωση ακινήτου μετά την εκτέλεση της διαταγής αποδόσεως, της Εμμ.-Ελ. Γεωρ­γιακάκη, σ. 391

Η δεύτερη αναψηλάφηση [κατά το άρθρο 541 ΚΠολΔ], του Κ. Παραβάντη, σ. 395

Τεκτονισμός και αμεροληψία του δικαστικού λειτουργού, του Ι. Δεληκωστόπουλου, σ. 633

ΟλΑΠ 4/2021: Εξοικονόμηση δαπάνης ως αποτίμηση πλουτισμού (Παρατ. Μ. Σταθόπουλου), σ. 402

ΟλΑΠ 6/2021: Τρόπος υπολογισμού αμοιβής δικηγόρου για τη σύνταξη αγωγής, σ. 411

ΑΠ 932/2019: Η παράλληλη εφαρμογή ν. 146/1914 και ν. 2251/1994. Ηθική βλάβη ένωσης προσώπων (Σημ. Εμμ. Γεωργιακάκη, Μ. Σπυριδάκη), σ. 418

ΜΕφΠατρ 124/2022: Επιμέλεια ανηλίκου. Εφαρμογή ν. 4800/2021 και στις εκκρεμείς υποθέσεις, σ. 442

ΜΠρΑθ 1717/2022: Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος ανηλίκου (Σημ. Ι. Κατρά), σ. 462

ΟλΑΠ 2/2022: Αποστολή ποινικού δικαίου. Αρχή αναλογικότητας και ποινή, σ. 527

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Ελληνική Δικαιοσύνη
ISSN
0302-1467
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 2, 2022
© Απρίλιος 2022
Σελίδες: VI + 338
Συνδρομές

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Δικαστές: € 70

Εταιρείες: € 140

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Φοιτητές: € 75

Πίνακας περιεχομένων   +

ΑΡΘΡΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ

321 Ιω. Σπυριδάκης: Η θέση του υπερθεματιστή μισθίου ακινήτου

326 Θ. Παπαζήση: Η νόμιμη αιτία στην εσωτερική σχέση στον κοινό λογαριασμό

332 Π. Κηπουράς: Συμβατότητα νομικής και γραφολογικής έννοιας «διαδικαστικών πράξεων» στην πραγματογνωμοσύνη

337 Μ. Περάκης: Σκέψεις και προβληματισμοί επί ενδεχομένων αποκλίσεων των διατάξεων περί πιλοτικής δίκης (ν. 3900/2010 και ν. 4842/2021) από το γράμμα και το πνεύμα των άρθρων 19 § 1 ΣΕΕ και 267 ΣΛΕΕ περί προδικαστικής παραπομπής ενώπιον του ΔΕΕ

348 Ιω. Κυριτσάκη: Η αρχή της υπεροχής του ενωσιακού δικαίου: θεμελίωση, εξέλιξη και πρόσφατες προκλήσεις

355 Κ. Ρήγας: Οι ενστάσεις συμψηφισμού απαιτήσεων και συνυπολογισμού ζημίας και κέρδους, με έμφαση στη δικονομική τους θεώρηση

381 Σ. Γεωργιλάς: Το «Δυστύχημα» στην αερομεταφορά προσώπων και ο ενοποιητικός ρόλος της νομολογίας

387 Σ. Δεσεγγρίνης: Η ρύθμιση της επιχωρίου περιουσίας. Η άλλη άποψη

391 Εμμ.-Ελ. Γεωργιακάκη: Η μίσθωση ακινήτου μετά την εκτέλεση της διαταγής αποδόσεως

395 Κ. Παραβάντης: Η δεύτερη αναψηλάφηση [κατά το άρθρο 541 ΚΠολΔ]

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

402 Αποφάσεις Αρείου Πάγου

418 Θεματική Νομολογία Αρείου Πάγου

442 Θεματική Νομολογία Εφετείων

460 Αποφάσεις Πρωτοβάθμιων Δικαστηρίων

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΩΝ

507 Αποσπασματική Νομολογία Διοικητικών Εφετείων

527 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΙΝΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

544 Αποφάσεις Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης

572 Αποφάσεις Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρώπινων Δικαιωμάτων

ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

601 Π. Τσούκας: Πρώτες σκέψεις για την ιστοριογραφία της Ελληνικής Δικαιοσύνης (1910-2020)

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

633 Ι. Δεληκωστόπουλος: Τεκτονισμός και αμεροληψία του δικαστικού λειτουργού

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

637 Ι. Σπυριδάκης: Εμ. Ταμιωλάκης: Υποθήκη με τίτλο από τον νόμο

639 Β. Κουμπλή: Αν. Πλεύρη: Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ

i Αριθμητικό ευρετήριο αποφάσεων

ii Λημματικό ευρετήριο

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

Το περιοδικό της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Δικαστικό Σώμα

Αντώνιος Αλαπάντας, Πρόεδρος Πρωτοδικών, Δ.Ν.

Γεώργιος Αυγέρης, Εφέτης

Ιωάννης Βαλμαντώνης, Πρόεδρος Πρωτοδικών

Δημήτριος Δαλιάνης, Αντιπρόεδρος ΑΠ ε.τ.

Σπύρος Καποδίστριας, Πρωτοδίκης

Αθανάσιος Κατσιρώδης, Αντεισαγγελέας ΑΠ

Δημήτριος Κράνης, Αρεοπαγίτης

Αθανάσιος Κρητικός, Αντιπρόεδρος ΑΠ ε.τ.

Χαράλαμπος Μαχαίρας, Αρεοπαγίτης

Σαλώμη Μούζουρα, Πρόεδρος Πρωτοδικών

Κυριάκος Οικονόμου, Πρόεδρος Εφετών

Αθανάσιος Πανταζόπουλος, Πρωτοδίκης, Δ.Ν.

Στέφανος Πανταζόπουλος, Εφέτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Παν. Αθηνών

Πάνος Πετρόπουλος, Αρεοπαγίτης

Ευάγγελος Στασινόπουλος, Πρωτοδίκης

Γεώργιος Σχοινοχωρίτης, Εφέτης

Ιωάννης-Σπυρίδων Τέντες, Εισαγγελέας ΑΠ ε.τ.

Ιωάννης Χαμηλοθώρης, Αρεοπαγίτης ε.τ.

Ευθύμιος Αντωνόπουλος, Σύμβουλος Επικρατείας

Παναγιώτης Τσούκας, Πάρεδρος ΣτΕ

Μέλη ΔΕΠ Ελληνικών Πανεπιστημίων

Αστικό Δίκαιο:

Αναστάσιος Βαλτούδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Χρίστος Φίλιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Πολιτική Δικονομία:

Κωνσταντίνος Πολυζωγόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Παν. Αθηνών

Ιωάννης Δεληκωστόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Παν. Αθηνών

Εμπορικό Δίκαιο:

Μιχαήλ-Θεόδωρος Μαρίνος, Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Νικόλαος Βερβεσός, Λέκτορας Νομικής Παν. Αθηνών

Θεόδωρος Κατσάς, Λέκτορας Νομικής ΔΠΘ

Εργατικό Δίκαιο:

Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, Καθηγητής Νομικής Παν. Αθηνών

Ποινικό Δίκαιο:

Ηλίας Αναγνωστόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Παν. Αθηνών

Συντονιστής έκδοσης

Ιωάννης Χαμηλοθώρης, Αρεοπαγίτης ε.τ.

Επιμέλεια ύλης

Ιωάννης Κατράς, Δικηγόρος

Συνδρομή

Για παραγγελίες συνδρομών περιοδικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Τρέχον τεύχος