Ελληνική Δικαιοσύνη (ΕλλΔνη)


Ελληνική Δικαιοσύνη, 6 (2022)

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 6/2022 που κυκλοφορεί:

De lege lata και de lege ferenda ρυθμίσεις στην αναγκαστική εκτέλεση με αφορμή τον ν. 4842/2021, του Στ. Πανταζόπουλου, σ. 1601

Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση αποδεί­ξεων από το δικαστήριο στο διαδίκτυο. Διερεύνηση στο πλαίσιο του ΚΠολΔ και προοπτικές, του Γ. Πλαγάκου, σ. 1608

Κρυπτονομίσματα και Πτωχευτικό Δίκαιο. Νομική θεώρηση σε εσωτερικό και ευρωπαϊκό επίπεδο με παράθεση διεθνούς νομολογίας, του Θ. Καζαζάκη, σ. 1623

Η συνταγματική κατοχύρωση των συνεταιρισμών, του Αλ. Κριτσίκη, σ. 1647

Ο φαρμακευτικός (χημικός) ευνουχισμός στο πλαίσιο χειρισμού των τελούντων εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, με έμφαση στους παιδόφιλους, της Π. Φύτρου, σ. 1652

ΟλΑΠ 7/2022: Παραγραφή εν επιδικία (261 ΑΚ). Διαχρονικό δίκαιο. Αντισυνταγματικότητα, σ. 1704

ΟλΑΠ 9/2022: Αρχή αναλογικότητας. Άρθ. 12 § 5 περ. 1α ν. 1337/1983 ως προς τις συνέπειες μη υποβολής πιστοποιητικού ιδιοκτησίας κατά την κατάρτιση δικαιοπραξίας, σ. 1707

ΑΠ 766/2021: Προσβολή προσωπικότητας ΑΕ. Απεργία και Μποϊκοτάζ (Παρατ. Ι. Σπυριδάκη), σ. 1749

ΑΠ 207/2022: Αδίκημα άρθ. 30 § 1 ν. 4251/2014, για παράνομη είσοδο αλλοδαπών (Σημ. Αντ. Αλαπάντα), σ. 1809

ΑΠ 971/2022: Μη εφαρμογή άρθ. 43 π.δ. 34/1995 στις νέες εμπορικές μισθώσεις. Πότε εφαρμόζεται η τρίμηνη προθεσμία του άρθ. 13 ν. 4242/2014 (Παρατ. Ι. Κατρά), σ. 1743

ΜΕφΑθ 1061/2022: Δικαστική λύση ΑΕ σε περίπτωση μη υποβολής για καταχώριση χρηματοοικονομικών καταστάσεων τουλάχιστον δύο ετών (Παρατ. Σ. Κόκκινου), σ. 1759

ΜΠρΧαλκιδ 93/2021: Ειδικό καθεστώς μετοχίων Αγ. Όρους (Παρατ. Αν. Νικόπουλου), σ. 1780

ΜΠρΧαν 152/2021: Μορφές συνεπιμέλειας μετά την εισαγωγή του ν. 4800/2021 (Σημ. Γιάν. Βαλμαντώνη), σ. 1799

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Ελληνική Δικαιοσύνη
ISSN
0302-1467
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 6, 2022
© Δεκέμβριος 2022
Σελίδες: VIII + 324
Συνδρομές

Εταιρείες: € 140

Δικαστές: € 70

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Φοιτητές: € 75

Πίνακας περιεχομένων   +

ΑΡΘΡΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ

1601 Στ. Πανταζόπουλος: De lege lata και de lege ferenda ρυθμίσεις στην αναγκαστική εκτέλεση με αφορμή τον ν. 4842/2021

1608 Γ. Πλαγάκος: Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση αποδείξεων από το δικαστήριο στο διαδίκτυο. Διερεύνηση στο πλαίσιο του ΚΠολΔ και προοπτικές

1623 Θ. Καζαζάκης: Κρυπτονομίσματα και Πτωχευτικό Δίκαιο. Νομική θεώρηση σε εσωτερικό και ευρωπαϊκό επίπεδο με παράθεση διεθνούς νομολογίας

1647 Αλ. Κριτσίκης: Η συνταγματική κατοχύρωση των συνεταιρισμών

1652 Π. Φύτρου: Ο φαρμακευτικός (χημικός) ευνουχισμός στο πλαίσιο χειρισμού των τελούντων εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, με έμφαση στους παιδόφιλους

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

1678 Μ. Βηλαράς/Η. Σουφλερός: Μεταβίβαση επιχείρησης και τύχη των ομαδικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων βάσει της οδηγίας 2001/23/ΕΚ και του Π.Δ. 178/2002

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

1695 Αποφάσεις Αρείου Πάγου

1717 Θεματική Νομολογία Αρείου Πάγου

1753 Θεματική Νομολογία Εφετείων

1774 Αποφάσεις Πρωτοβάθμιων Δικαστηρίων

1806 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΙΝΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1816 Γιάν. Ευαγγελάτος: Η τυπολατρία ως φραγμός στην απονομή του Δικαίου

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΕΤΟΥΣ

1825 Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις

1828 Ευρετήριο σχολίων

1830 Βιβλιοπαρουσιάσεις

1831 Αλφαβητικό ευρετήριο

1915 Αριθμητικό ευρετήριο αποφάσεων

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΑΡΘΡΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ

Στ. Πανταζόπουλος: De lege lata και de lege ferenda ρυθμίσεις στην αναγκαστική εκτέλεση με αφορμή τον ν. 4842/2021

Γ. Πλαγάκος: Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση αποδείξεων από το δικαστήριο στο διαδίκτυο. Διερεύνηση στο πλαίσιο του ΚΠολΔ και προοπτικές

Θ. Καζαζάκης: Κρυπτονομίσματα και Πτωχευτικό Δίκαιο. Νομική θεώρηση σε εσωτερικό και ευρωπαϊκό επίπεδο με παράθεση διεθνούς νομολογίας

Αλ. Κριτσίκης: Η συνταγματική κατοχύρωση των συνεταιρισμών

Π. Φύτρου: Ο φαρμακευτικός (χημικός) ευνουχισμός στο πλαίσιο χειρισμού των τελούντων εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, με έμφαση στους παιδόφιλους

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Μ. Βηλαράς/Η. Σουφλερός: Μεταβίβαση επιχείρησης και τύχη των ομαδικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων βάσει της οδηγίας 2001/23/ΕΚ και του π.δ. 178/2002…

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Γιάν. Ευαγγελάτος: Η τυπολατρία ως φραγμός στην απονομή του Δικαίου

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

Το περιοδικό της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Δικαστικό Σώμα

Αντώνιος Αλαπάντας, Πρόεδρος Πρωτοδικών, Δ.Ν.

Γεώργιος Αυγέρης, Εφέτης

Ιωάννης Βαλμαντώνης, Πρόεδρος Πρωτοδικών

Δημήτριος Δαλιάνης, Αντιπρόεδρος ΑΠ ε.τ.

Σπύρος Καποδίστριας, Πρωτοδίκης

Αθανάσιος Κατσιρώδης, Αντεισαγγελέας ΑΠ

Δημήτριος Κράνης, Αρεοπαγίτης

Αθανάσιος Κρητικός, Αντιπρόεδρος ΑΠ ε.τ.

Χαράλαμπος Μαχαίρας, Αρεοπαγίτης

Σαλώμη Μούζουρα, Πρόεδρος Πρωτοδικών

Κυριάκος Οικονόμου, Πρόεδρος Εφετών

Αθανάσιος Πανταζόπουλος, Πρωτοδίκης, Δ.Ν.

Στέφανος Πανταζόπουλος, Εφέτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Παν. Αθηνών

Πάνος Πετρόπουλος, Αρεοπαγίτης

Ευάγγελος Στασινόπουλος, Πρωτοδίκης

Γεώργιος Σχοινοχωρίτης, Εφέτης

Ιωάννης-Σπυρίδων Τέντες, Εισαγγελέας ΑΠ ε.τ.

Ιωάννης Χαμηλοθώρης, Αρεοπαγίτης ε.τ.

Ευθύμιος Αντωνόπουλος, Σύμβουλος Επικρατείας

Παναγιώτης Τσούκας, Πάρεδρος ΣτΕ

Μέλη ΔΕΠ Ελληνικών Πανεπιστημίων

Αστικό Δίκαιο:

Αναστάσιος Βαλτούδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Χρίστος Φίλιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Πολιτική Δικονομία:

Κωνσταντίνος Πολυζωγόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Παν. Αθηνών

Ιωάννης Δεληκωστόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Παν. Αθηνών

Εμπορικό Δίκαιο:

Μιχαήλ-Θεόδωρος Μαρίνος, Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Νικόλαος Βερβεσός, Λέκτορας Νομικής Παν. Αθηνών

Θεόδωρος Κατσάς, Λέκτορας Νομικής ΔΠΘ

Εργατικό Δίκαιο:

Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, Καθηγητής Νομικής Παν. Αθηνών

Ποινικό Δίκαιο:

Ηλίας Αναγνωστόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Παν. Αθηνών

Συντονιστής έκδοσης

Ιωάννης Χαμηλοθώρης, Αρεοπαγίτης ε.τ.

Επιμέλεια ύλης

Ιωάννης Κατράς, Δικηγόρος

Συνδρομή

Για να αποκτήσετε συνδρομή στο περιοδικό 'Ελληνική Δικαιοσύνη', παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Εναλλακτικά, παρακαλούμε συμπληρώστε τον επιθυμητό τρόπο επικοινωνίας, και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σύντομα.

Όνοματεπώνυμο
 
Email
 
Τηλέφωνο
 
 
 
 
 

Τρέχον τεύχος