Ελληνικά English
| | | |

Περιοδικά


Ελληνική Δικαιοσύνη, 6 (2018)

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Ελληνική Δικαιοσύνη
ISSN
0302-1467
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 6, 2018
© Φεβρουάριος 2018
Σελίδες: 328
Συνδρομές

Εταιρείες: € 140

Δικαστές: € 70

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Φοιτητές: € 75

Ελληνική Δικαιοσύνη (ΕλλΔνη)


Ελληνική Δικαιοσύνη, 6 (2018)

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 6/2018:

Η δικαστική εκπαίδευση, του Δ. Κράνη, σ. 1811

H εσωτερική και εξωτερική ευθύνη των μελών του ΔΣ στην ΑΕ μετά τον ν. 4548/2018, του Π. Παναγιώτου, σ. 1601

Η αναβολή της συζήτησης της υπόθεσης μετά τον ν. 4335/2015, του Αθ. Πανταζόπουλου, σ. 1616

Ζητήματα από τη δεσμευτική εμβέλεια των δικαστικών αποφάσεων μεταξύ πολιτικής και ποινικής δίκης (Με αφορμή τις ΑΠ 715/2017, 1422/2017), του Χρ. Γιαλαμά, σ. 1626

Ο δικαστικός λειτουργός ως «τρίτος» στο έγκλημα της συκοφαντικής δυσφημήσεως (ΠΚ 363) και η διευρυμένη έννοια του «παρανόμου» στο αστικό δίκαιο υπό τις ΑΚ 57 και ΑΚ 914, του Ευ. Αθανασόπουλου, σ. 1657

ΑΠ 96/2017: Αποκλεισμός γονέα από τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων του ανηλίκου (1521 ΑΚ) (Παρατ. Χρ. Φίλιου), σ. 1678

ΑΠ 869/2017: Η επαναλαμβανόμενη, κατ’ άρθ. 307, 254 ΚΠολΔ, συζήτηση αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης· απαράδεκτο πρόσθετων λόγων έφεσης κατ’ αυτήν (Παρατ. Εμμ. Γιαννακάκι), σ. 1724

ΑΠ 1487/2017: Πασίδηλο γεγονός, η λόγω της οικονομικής κρίσης γενική πτώση της αγοράς των ακινήτων κατά τα τελευταία έτη (Σημ. Γιάν. Βαλμαντώνη), σ. 1683

ΑΠ 1854/2017: Λόγος αναίρεσης για παράβαση δεδικασμένου. Αδικοπραξία από άρνηση του δανειστή να συναινέσει σε εξάλειψη υποθήκης (Σημ. Ελ. Κώνστα), σ. 1685

ΑΠ 2080/2017: Διδάγματα της κοινής πείρας. Έννοια και χρήση τους στην πολιτική δίκη (Σημ. Γιάν. Βαλμαντώνη), σ. 1676

ΟλΑΠ 5/2018: Ζητήματα αδικαιολόγητου πλουτισμού επί ακύρωσης αναγκαστικού πλειστηριασμού (Παρατ. Α. Βαλτούδη), σ. 1707

ΑΠ 154/2018: Κατάσχεση ειδικών περιουσιακών στοιχείων (Σημ. Σ. Μούζουρα), σ. 1696

ΑΠ 730/2018: Προϋποθέσεις χρήσης της μεθόδου της αναλογίας νόμου (Σημ. Αθ. Πανταζόπουλου), σ. 1710

ΜΠρΘεσ 1950/2018: Επίδειξη ως ασφαλιστικό μέτρο. Πότε μπορεί να ζητήσει επίδειξη εγγράφων από τράπεζα ο κληρονόμος καταθέτη (Παρατ. Ι. Δεληκωστόπουλου, Κ. Γεωργίου), σ. 1781

ΟλΑΠ 3/2018: Η αναίρεση υπέρ του νόμου. Αποπλάνηση παιδιού (Παρατ. Ν. Δημητράτου), σ. 1806

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Ελληνική Δικαιοσύνη
ISSN
0302-1467
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 6, 2018
© Φεβρουάριος 2018
Σελίδες: 328
Συνδρομές

Εταιρείες: € 140

Δικαστές: € 70

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Φοιτητές: € 75

Πίνακας περιεχομένων   +

ΑΡΘΡΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ

1601 Π. Παναγιώτου: H εσωτερική και εξωτερική ευθύνη των μελών του ΔΣ στην ΑΕ μετά τον ν. 4548/2018

1616 Αθ. Πανταζόπουλος: Η αναβολή της συζήτησης της υπόθεσης μετά τον ν. 4335/2015

1626 Χρ. Γιαλαμάς: Ζητήματα από τη δεσμευτική εμβέλεια των δικαστικών αποφάσεων μεταξύ πολιτικής και ποινικής δίκης (Με αφορμή τις ΑΠ 715/2017, 1422/2017)

1657 Ευ. Αθανασόπουλος: Ο δικαστικός λειτουργός ως «τρίτος» στο έγκλημα της συκοφαντικής δυσφημήσεως (ΠΚ 363) και η διευρυμένη έννοια του «παρανόμου» στο αστικό δίκαιο υπό τις ΑΚ 57 και ΑΚ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

1666 Μ.-Θ. Μαρίνος: Ερμηνεία σύμβασης οριοθέτησης διακριτικών γνωρισμάτων

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

1676 Θεματική Νομολογία Αρείου Πάγου

1739 Θεματική Νομολογία Εφετείων

1767 Αποφάσεις Πρωτοβάθμιων Δικαστηρίων

1797 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1811 Δ. Κράνης: Η δικαστική εκπαίδευση

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΕΤΟΥΣ

1817 Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις

1820 Σχόλια

1823 Αλφαβητικό ευρετήριο

1912 Αριθμητικό ευρετήριο αποφάσεων

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

Το περιοδικό της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Δικαστικό Σώμα

Αντώνιος Αλαπάντας, Πρόεδρος Πρωτοδικών, Δ.Ν.

Γεώργιος Αυγέρης, Εφέτης

Ιωάννης Βαλμαντώνης, Πρόεδρος Πρωτοδικών

Δημήτριος Δαλιάνης, Αντιπρόεδρος ΑΠ ε.τ.

Σπύρος Καποδίστριας, Πρωτοδίκης

Αθανάσιος Κατσιρώδης, Αντεισαγγελέας ΑΠ

Δημήτριος Κράνης, Αρεοπαγίτης

Αθανάσιος Κρητικός, Αντιπρόεδρος ΑΠ ε.τ.

Χαράλαμπος Μαχαίρας, Αρεοπαγίτης

Σαλώμη Μούζουρα, Πρόεδρος Πρωτοδικών

Κυριάκος Οικονόμου, Πρόεδρος Εφετών

Αθανάσιος Πανταζόπουλος, Πρωτοδίκης, Δ.Ν.

Στέφανος Πανταζόπουλος, Εφέτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Παν. Αθηνών

Πάνος Πετρόπουλος, Αρεοπαγίτης

Ευάγγελος Στασινόπουλος, Πρωτοδίκης

Γεώργιος Σχοινοχωρίτης, Εφέτης

Ιωάννης-Σπυρίδων Τέντες, Εισαγγελέας ΑΠ ε.τ.

Ιωάννης Χαμηλοθώρης, Αρεοπαγίτης ε.τ.

Ευθύμιος Αντωνόπουλος, Σύμβουλος Επικρατείας

Παναγιώτης Τσούκας, Πάρεδρος ΣτΕ

Μέλη ΔΕΠ Ελληνικών Πανεπιστημίων

Αστικό Δίκαιο:

Αναστάσιος Βαλτούδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Χρίστος Φίλιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Πολιτική Δικονομία:

Κωνσταντίνος Πολυζωγόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Παν. Αθηνών

Ιωάννης Δεληκωστόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Παν. Αθηνών

Εμπορικό Δίκαιο:

Μιχαήλ-Θεόδωρος Μαρίνος, Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Νικόλαος Βερβεσός, Λέκτορας Νομικής Παν. Αθηνών

Θεόδωρος Κατσάς, Λέκτορας Νομικής ΔΠΘ

Εργατικό Δίκαιο:

Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, Καθηγητής Νομικής Παν. Αθηνών

Ποινικό Δίκαιο:

Ηλίας Αναγνωστόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Παν. Αθηνών

Συντονιστής έκδοσης

Ιωάννης Χαμηλοθώρης, Αρεοπαγίτης ε.τ.

Επιμέλεια ύλης

Ιωάννης Κατράς, Δικηγόρος

Συνδρομή

Για παραγγελίες συνδρομών περιοδικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Τρέχον τεύχος

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού