Καλάθι αγορών
Ελληνικά English
| | | |

Περιοδικά


Ελληνική Δικαιοσύνη, 3 (2021)

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Ελληνική Δικαιοσύνη
ISSN
0302-1467
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 3, 2021
© Ιούνιος 2021
Σελίδες: IV + 326
Συνδρομές

Φοιτητές: € 75

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Δικαστές: € 70

Εταιρείες: € 140

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Ελληνική Δικαιοσύνη (ΕλλΔνη)


Ελληνική Δικαιοσύνη, 3 (2021)

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 3/2021 που κυκλοφορεί:

ΑΦΙΕΡΩΜΑ:

Πνευματική ιδιοκτησία

Περί του επιτρεπτού της παραστάσεως των διαδίκων με δήλωσιν κατά την συζήτησιν εφέσεως, λειτουργούσης ως υποκατάστατον αναιτιολογήτου ανακοπής ερημοδικίας - Άρθρα 242 ΙΙ, 524 ΙΙ, 528 ΚΠολΔ, του Π. Κολοτούρου, σ. 641

Κατάχρηση δικαιώματος στην αναγκαστική εκτέλεση – Σύγχρονες νομολογιακές εφαρμογές, της Α. Πλεύρη, σ. 651

Αφάνεια: ουσιαστικά και δικονομικά ζητήματα, της Μ. Περτσελάκη, σ. 664

Πνευματική ιδιοκτησία, έννοια του έργου και τεχνικά δημιουργήματα – Σκέψεις για τη σώρευση προστασίας με αφορμή την απόφαση του ΔικΕΕ C-833/18 Brompton Bicycle, του Μ.-Θ. Μαρίνου, σ. 709

Παρεπόμενες online [επιγραμμικές] υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών [συμβολή στην ερμηνεία της οδηγίας 2019/789/ΕΕ], του Γ. Μπαμπέτα, σ. 729

Η Οδηγία 2019/790 για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα στην ψηφιακή ενιαία αγορά (Μέρος Α΄), της Σ. Σταυρίδου, σ. 774

Η Οδηγία 2019/790 για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα στην ψηφιακή ενιαία αγορά (Μέρος Β΄), του Γ. Παραμυθιώτη, σ. 797

Το άρθρο 23 § 2β του ν. 4777/2021 ως σημείο συνάντησης του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας και του πειθαρχικού δικαίου των φοιτητών, του Απ. Παραλίκα, σ. 833

ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ: Η παρωδία (parody) ως μορφή «ευλόγου χρήσεως» («fair use») υπό την U.S. Copyright Act (17 U.S. Code § 107) και η «Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.» (1994), του Ευ. Αθανασόπουλου, σ. 940

ΑΠ 1086/2020: Ανάκληση ασφαλιστικού μέτρου από τον ΑΠ (Παρατ. Ι. Δεληκωστόπουλου), σ. 683

ΑΠ 1112/2020: Ικανότητα για παραλαβή επιδιδόμενου εγγράφου (Σημ. Ευ. Στασινόπουλου), σ. 686

ΠΠρΘεσ 2443/2020: Ένσταση υπαγωγής διαφοράς σε διαιτησία (Σημ. Α. Βαθρακοκοίλη), σ. 701

ΠΠρΗλ 11/2020: Πλάνη περί το δίκαιο της αποδοχής της κληρονομίας (Σημ. Ελ. Κώνστα), σ. 692

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Ελληνική Δικαιοσύνη
ISSN
0302-1467
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 3, 2021
© Ιούνιος 2021
Σελίδες: IV + 326
Συνδρομές

Φοιτητές: € 75

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Δικαστές: € 70

Εταιρείες: € 140

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Πίνακας περιεχομένων   +

ΑΡΘΡΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ

641 Π. Κολοτούρος: Περί του επιτρεπτού της παραστάσεως διαδίκου με δήλωσιν κατά την συζήτησιν εφέσεως, λειτουργούσης ως υποκατάστατον αναιτιολογήτου ανακοπής ερημοδικίας - Άρθρα 242 ΙΙ, 524 ΙΙ, 528 ΚΠολΔ

651 Α. Πλεύρη: Κατάχρηση δικαιώματος στην αναγκαστική εκτέλεση – Σύγχρονες νομολογιακές εφαρμογές

664 Μ. Περτσελάκη: Αφάνεια: ουσιαστικά και δικονομικά ζητήματα

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

683 Θεματική Νομολογία Αρείου Πάγου

692 Αποφάσεις Πρωτοβάθμιων Δικαστηρίων

ΑΦΙΕΡΩΜΑ:

Πνευματική Ιδιοκτησία

709 Μ.-Θ. Μαρίνος: Πνευματική ιδιοκτησία, έννοια του έργου και τεχνικά δημιουργήματα – Σκέψεις για τη σώρευση προστασίας με αφορμή την απόφαση του ΔικΕΕ C-833/18 Brompton Bicycle

729 Γ. Μπαμπέτας: Παρεπόμενες online [επιγραμμικές] υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών [συμβολή στην ερμηνεία της οδηγίας 2019/789/ΕΕ]

774 Σ. Σταυρίδου: Η Οδηγία 2019/790 για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα στην ψηφιακή ενιαία αγορά (Μέρος Α΄)

797 Γ. Παραμυθιώτης: Η Οδηγία 2019/790 για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα στην ψηφιακή ενιαία αγορά (Μέρος Β΄)

833 Απ. Παραλίκας: Το άρθρο 23 § 2β του ν. 4777/2021 ως σημείο συνάντησης του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας και του πειθαρχικού δικαίου των φοιτητών

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

851 Αποφάσεις Πνευματικής Ιδιοκτησίας

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

929 Αποφάσεις Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

940 Ευ. Αθανασόπουλος: Η παρωδία (parody) ως μορφή «ευλόγου χρήσεως» («fair use») υπό την U.S. Copyright Act (17 U.S. Code § 107) και η «Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc.» (1994)

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ

i Αριθμητικό ευρετήριο αποφάσεων

i Λημματικό ευρετήριο

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

Το περιοδικό της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Δικαστικό Σώμα

Αντώνιος Αλαπάντας, Πρόεδρος Πρωτοδικών, Δ.Ν.

Γεώργιος Αυγέρης, Εφέτης

Ιωάννης Βαλμαντώνης, Πρόεδρος Πρωτοδικών

Δημήτριος Δαλιάνης, Αντιπρόεδρος ΑΠ ε.τ.

Σπύρος Καποδίστριας, Πρωτοδίκης

Αθανάσιος Κατσιρώδης, Αντεισαγγελέας ΑΠ

Δημήτριος Κράνης, Αρεοπαγίτης

Αθανάσιος Κρητικός, Αντιπρόεδρος ΑΠ ε.τ.

Χαράλαμπος Μαχαίρας, Αρεοπαγίτης

Σαλώμη Μούζουρα, Πρόεδρος Πρωτοδικών

Κυριάκος Οικονόμου, Πρόεδρος Εφετών

Αθανάσιος Πανταζόπουλος, Πρωτοδίκης, Δ.Ν.

Στέφανος Πανταζόπουλος, Εφέτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Παν. Αθηνών

Πάνος Πετρόπουλος, Αρεοπαγίτης

Ευάγγελος Στασινόπουλος, Πρωτοδίκης

Γεώργιος Σχοινοχωρίτης, Εφέτης

Ιωάννης-Σπυρίδων Τέντες, Εισαγγελέας ΑΠ ε.τ.

Ιωάννης Χαμηλοθώρης, Αρεοπαγίτης ε.τ.

Ευθύμιος Αντωνόπουλος, Σύμβουλος Επικρατείας

Παναγιώτης Τσούκας, Πάρεδρος ΣτΕ

Μέλη ΔΕΠ Ελληνικών Πανεπιστημίων

Αστικό Δίκαιο:

Αναστάσιος Βαλτούδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Χρίστος Φίλιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Πολιτική Δικονομία:

Κωνσταντίνος Πολυζωγόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Παν. Αθηνών

Ιωάννης Δεληκωστόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Παν. Αθηνών

Εμπορικό Δίκαιο:

Μιχαήλ-Θεόδωρος Μαρίνος, Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Νικόλαος Βερβεσός, Λέκτορας Νομικής Παν. Αθηνών

Θεόδωρος Κατσάς, Λέκτορας Νομικής ΔΠΘ

Εργατικό Δίκαιο:

Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, Καθηγητής Νομικής Παν. Αθηνών

Ποινικό Δίκαιο:

Ηλίας Αναγνωστόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Παν. Αθηνών

Συντονιστής έκδοσης

Ιωάννης Χαμηλοθώρης, Αρεοπαγίτης ε.τ.

Επιμέλεια ύλης

Ιωάννης Κατράς, Δικηγόρος

Συνδρομή

Για παραγγελίες συνδρομών περιοδικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Τρέχον τεύχος

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού