Ελληνικά English
| | | |

Περιοδικά


Ελληνική Δικαιοσύνη, 6 (2019)

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Ελληνική Δικαιοσύνη
ISSN
0302-1467
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 6, 2019
© Νοέμβριος 2019
Σελίδες: VII + 318
Συνδρομές

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Δικαστές: € 70

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Εταιρείες: € 140

Φοιτητές: € 75

Ελληνική Δικαιοσύνη (ΕλλΔνη)


Ελληνική Δικαιοσύνη, 6 (2019)

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 6/2019 που κυκλοφορεί:

Ο ν. 4335/2015 (άρθρο 215 § 2) απέναντι στους Καν. 1393/2007 (άρθρα 9 και 19) και 1215/2012 (άρθρο 45 § 1β), της Π. Γέσιου-Φαλτσή, σ. 1601

Ο εθνικός δικαστής και το διεθνές εθιμικό δίκαιο: μια συγκριτική ματιά, του Αντ. Μπρεδήμα, σ. 1607

Τελολογική ερμηνεία της δικαιοδοτικής βάσης της ανταγωγής στο πλαίσιο του Κανονισμού Βρυξέλλες Ια, της Αν. Δούκα, σ. 1614

ΑΠ 315/2018: Επικουρική σώρευση βάσεων ισχυρού κλονισμού του γάμου και διετούς διάστασης σε αγωγή διαζυγίου (Σημ. Γιάν. Βαλμαντώνη), σ. 1630

ΑΠ 594/2018: Απαράδεκτο διαζευκτικής ή επικουρικής εναγωγής. Άσκηση χωριστών αγωγών κατά ασφαλιστικής εταιρείας και Επικ. Κεφαλαίου (Σημ. Γιάν. Βαλμαντώνη), σ. 1625

ΑΠ 659/2019: Δεν είναι δυνατή η έκδοση διαταγής πληρωμής για απαίτηση που προέρχεται από διαφορά δημοσίου δικαίου (Παρατ. Π. Αλικάκου), σ. 1633

ΑΠ 901/2019: Μείωση υπέρμετρης ποινικής ρήτρας (409 ΑΚ). Η σχετική ένσταση υπόκειται στους περιορισμούς των άρθ. 269 και 527 ΚΠολΔ (Σημ. Ι. Κατρά), σ. 1642

ΜΕφΘεσ 1331/2017: Συνέπειες άσκησης έφεσης κατά ερήμην απόφασης (Παρατ. Π. Αλικάκου), σ. 1673

ΠΠρΘεσ 367/2019: Εικονικότητα. Αχυράνθρωπος. Ένωση αντιφασκουσών αγωγών (Σημ. Γιάν. Βαλμαντώνη), σ. 1679

ΜΠρΠειρ 1264/2018: Χρηματική ικανοποίηση για ψυχική οδύνη. Έννοια οικογένειας θανόντος σύμφωνα με το ΕΔΔΑ (Σημ. Ευ. Στασινόπουλου), σ. 1698

ΜΠρΠειρ 1/2019: Στην προσωρινή ρύθμιση κατάστασης το δικαστήριο μπορεί να υποχρεώσει την επιχείρηση να παρέχει προσωρινώς τα προϊόντα ή υπηρεσίες της προς τον καταναλωτή (Σημ. Κ. Γεωργίου), σ. 1702

ΔΕΕ C-627/17: Προστασία των καταναλωτών. Οδηγία 2005/29/ΕΚ. Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων έναντι των καταναλωτών (Σημ. Αντ. Βαθρακοκοίλη), σ. 1744

ΔΕΕ C-468/18: Κανονισμός (ΕΚ) 4/2009. Διεθνής δικαιοδοσία για την εκδίκαση αίτησης διατροφής (Παρατ. Αθ. Πανταζόπουλου), σ. 1751

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Ελληνική Δικαιοσύνη
ISSN
0302-1467
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 6, 2019
© Νοέμβριος 2019
Σελίδες: VII + 318
Συνδρομές

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Δικαστές: € 70

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Εταιρείες: € 140

Φοιτητές: € 75

Πίνακας περιεχομένων   +

ΑΡΘΡΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ

1601 Π. Γέσιου-Φαλτσή: Ο ν. 4335/2015 (άρθρο 215 § 2) απέναντι στους Καν. 1393/2007 (άρθρα 9 και 19) και 1215/2012 (άρθρο 45 § 1β)

1607 Αντ. Μπρεδήμας: Ο εθνικός δικαστής και το διεθνές εθιμικό δίκαιο: μια συγκριτική ματιά

1614 Αν. Δούκα: Τελολογική ερμηνεία της δικαιοδοτικής βάσης της ανταγωγής στο πλαίσιο του Κανονισμού Βρυξέλλες Ια

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

1625 Θεματική Νομολογία Αρείου Πάγου

1651 Θεματική Νομολογία Εφετείων

1679 Αποφάσεις Πρωτοβάθμιων Δικαστηρίων

1716 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΩΝ

1729 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

1744 Αποφάσεις Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης

1760 Aποφάσεις Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρώπινων Δικαιωμάτων

1781 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

1796 Β. Βέρρα: Αισχύλου Ορέστεια – Το δίκαιο στην αισχύλεια τριλογία

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΕΤΟΥΣ

1817 Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις

1820 Σχόλια

1823 Αλφαβητικό ευρετήριο

1914 Αριθμητικό ευρετήριο αποφάσεων

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

Το περιοδικό της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Δικαστικό Σώμα

Αντώνιος Αλαπάντας, Πρόεδρος Πρωτοδικών, Δ.Ν.

Γεώργιος Αυγέρης, Εφέτης

Ιωάννης Βαλμαντώνης, Πρόεδρος Πρωτοδικών

Δημήτριος Δαλιάνης, Αντιπρόεδρος ΑΠ ε.τ.

Σπύρος Καποδίστριας, Πρωτοδίκης

Αθανάσιος Κατσιρώδης, Αντεισαγγελέας ΑΠ

Δημήτριος Κράνης, Αρεοπαγίτης

Αθανάσιος Κρητικός, Αντιπρόεδρος ΑΠ ε.τ.

Χαράλαμπος Μαχαίρας, Αρεοπαγίτης

Σαλώμη Μούζουρα, Πρόεδρος Πρωτοδικών

Κυριάκος Οικονόμου, Πρόεδρος Εφετών

Αθανάσιος Πανταζόπουλος, Πρωτοδίκης, Δ.Ν.

Στέφανος Πανταζόπουλος, Εφέτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Παν. Αθηνών

Πάνος Πετρόπουλος, Αρεοπαγίτης

Ευάγγελος Στασινόπουλος, Πρωτοδίκης

Γεώργιος Σχοινοχωρίτης, Εφέτης

Ιωάννης-Σπυρίδων Τέντες, Εισαγγελέας ΑΠ ε.τ.

Ιωάννης Χαμηλοθώρης, Αρεοπαγίτης ε.τ.

Ευθύμιος Αντωνόπουλος, Σύμβουλος Επικρατείας

Παναγιώτης Τσούκας, Πάρεδρος ΣτΕ

Μέλη ΔΕΠ Ελληνικών Πανεπιστημίων

Αστικό Δίκαιο:

Αναστάσιος Βαλτούδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Χρίστος Φίλιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Πολιτική Δικονομία:

Κωνσταντίνος Πολυζωγόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Παν. Αθηνών

Ιωάννης Δεληκωστόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Παν. Αθηνών

Εμπορικό Δίκαιο:

Μιχαήλ-Θεόδωρος Μαρίνος, Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Νικόλαος Βερβεσός, Λέκτορας Νομικής Παν. Αθηνών

Θεόδωρος Κατσάς, Λέκτορας Νομικής ΔΠΘ

Εργατικό Δίκαιο:

Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, Καθηγητής Νομικής Παν. Αθηνών

Ποινικό Δίκαιο:

Ηλίας Αναγνωστόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Παν. Αθηνών

Συντονιστής έκδοσης

Ιωάννης Χαμηλοθώρης, Αρεοπαγίτης ε.τ.

Επιμέλεια ύλης

Ιωάννης Κατράς, Δικηγόρος

Συνδρομή

Για παραγγελίες συνδρομών περιοδικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Τρέχον τεύχος

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού