Ελληνικά English
| | | |

Journals


Ελληνική Δικαιοσύνη, 2 (2019)

Edition info

Journal
Ελληνική Δικαιοσύνη
ISSN
0302-1467
Current issue
Issue number: 2, 2019
© June 2019
Pages: 318
Subscriptions

Judges: € 70

International subscription: € 165

Individuals: € 100

Companies: € 140

Students: € 75

Legal Entities of the Public Sector: € 180

Ελληνική Δικαιοσύνη (ΕλλΔνη)


Ελληνική Δικαιοσύνη, 2 (2019)

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 2/2019 που κυκλοφορεί:

H προστασία τεχνικών χαρακτηριστικών μεταξύ δικαίου των σημάτων, ευρεσιτεχνίας, σχεδίων και υποδειγμάτων και δικαίου του αθέμιτου ανταγωνισμού – βασικά προβλήματα σωρεύσεως προστασίας, του Μ.-Θ. Μαρίνου, σ. 321

Δικονομικά ζητήματα από την πρόσφατον νομολογίαν του Αρείου Πάγου, του Π. Κολοτούρου, σ. 342

Η αυτοενοχοποίηση του κατηγορουμένου και η παρ’ ημίν πρόσληψη της απαγορεύσεώς της, του Ν. Δεληδήμου, σ. 354

Η ανταίτηση ασφαλιστικών μέτρων υπό την ισχύ του άρθρου 23 ν. 4509/2017 «Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής»: Είναι πάντοτε επιτρεπτή δικονομικώς η προφορική άσκηση αυτής; του Κ. Γεωργίου, σ. 359

Διεθνής δικαιοδοσία σε υποθέσεις ασφαλίσεων υπό τον Καν. (ΕΕ) 1215/2012: προς ένα αντικειμενικό τεκμήριο προστασίας, του Αντ. Τσαβδαρίδη, σ. 368

Η γονική μέριμνα ως «λειτουργικό» δικαίωμα και θεσμός του Οικογενειακού Δικαίου και η προστασία της «παιδικής ηλικίας» υπό την Συντ. 21 § 1 – Αντισυνταγματικότητα του άρθ. 8 ΓενΚαν περί της συγκαταθέσεως των ανηλίκων σε σχέση με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών, του Ευ. Αθανασόπουλου, σ. 376

Τα (συμβατικά κατοχυρωμένα) δικαιώματα αυτοπρόσωπης εμφάνισης και νομικής συμπαράστασης του κατηγορουμένου και το (νέο) άρθρο 340 ΚΠοινΔ. Είναι το (νέο) άρθρο 340 ΚΠοινΔ «αντισυμβατικό»; του Θ. Καρδίμη, σ. 391

Η συρροή συντηρητικής και αναγκαστικής κατάσχεσης χρηματικών απαιτήσεων στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων ως τρίτων, της Μ. Δούβλη, σ. 412

ΟλΑΠ 1/2019: Επί παρεμπίπτουσας αίτησης για επίδειξη εγγράφου η σχετική απόφαση που δέχεται την αίτηση είναι μη οριστική και δεν προσβάλλεται με έφεση (Σημ. Ι. Δεληκωστόπουλου), σ. 433

ΑΠ 322/2018: Το τεκμήριο της αθωότητας ως δικονομικό δικαίωμα. Η επιδίκαση αποζημίωσης εις βάρος του πρώην κατηγορουμένου δεν είναι επιτρεπτό να δημιουργεί αμφιβολίες όσον αφορά την αθώωσή του (Σημ. Σ. Μούζουρα), σ. 453

ΑΠ 108/2019: Δεδικασμένο από αδικοπραξία (προσβολή προσωπικότητας) σε σχέση με μεταγενέστερη αγωγή για διαφυγόντα κέρδη (Παρατ. Αθ. Πανταζόπουλου), σ. 470

ΜΕφΑθ 2117/2019: Με τον ν. 4242/2014 δεν καταργήθηκε το δικαίωμα καταγγελίας μεταμέλειας της μίσθωσης από τον μισθωτή (Παρατ. Ι. Κατρά), σ. 508

Edition info

Journal
Ελληνική Δικαιοσύνη
ISSN
0302-1467
Current issue
Issue number: 2, 2019
© June 2019
Pages: 318
Subscriptions

Judges: € 70

International subscription: € 165

Individuals: € 100

Companies: € 140

Students: € 75

Legal Entities of the Public Sector: € 180

Table of contents   +

ΑΡΘΡΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ

321 Μ.-Θ. Μαρίνος: H προστασία τεχνικών χαρακτηριστικών μεταξύ δικαίου των ση-μάτων, ευρεσιτεχνίας, σχεδίων και υποδειγμάτων και δικαίου του αθέμιτου ανταγωνισμού – βασικά προβλήματα σωρεύσεως προστασίας

342 Π. Κολοτούρος: Δικονομικά ζητήματα από την πρόσφατον νομολογίαν του Αρείου Πάγου

354 Ν. Δεληδήμος: Η αυτοενοχοποίηση του κατηγορουμένου και η παρ’ ημίν πρόσλη-ψη της απαγορεύσεώς της

359 Κ. Γεωργίου: Η ανταίτηση ασφαλιστικών μέτρων υπό την ισχύ του άρθρου 23 ν. 4509/2017 «Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυ-χικής ή διανοητικής διαταραχής»: Είναι πάντοτε επιτρεπτή δικονομικώς η προφορική άσκηση αυτής;

368 Αντ. Τσαβδαρίδης: Διεθνής δικαιοδοσία σε υποθέσεις ασφαλίσεων υπό τον Καν. (ΕΕ) 1215/2012: προς ένα αντικειμενικό τεκμήριο προστασίας

376 Ευ. Αθανασόπουλος: Η γονική μέριμνα ως «λειτουργικό» δικαίωμα και θεσμός του Οικογενειακού Δικαίου και η προστασία της «παιδικής ηλικίας» υπό την Συντ. 21 § 1 – Αντισυνταγματικότητα του άρθ. 8 ΓενΚαν περί της συγκαταθέ-σεως των ανηλίκων σε σχέση με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών

391 Θ. Καρδίμης: Τα (συμβατικά κατοχυρωμένα) δικαιώματα αυτοπρόσωπης εμφάνισης και νομικής συμπαράστασης του κατηγορουμένου και το (νέο) άρθρο 340 ΚΠοινΔ. Είναι το (νέο) άρθρο 340 ΚΠοινΔ «αντισυμβατικό»;

412 Μ. Δούβλη: Η συρροή συντηρητικής και αναγκαστικής κατάσχεσης χρηματικών απαιτήσεων στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων ως τρίτων

426 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΕΔ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

433 Αποφάσεις Αρείου Πάγου

453 Θεματική Νομολογία Αρείου Πάγου

489 Θεματική Νομολογία Εφετείων

522 Αποφάσεις Πρωτοβάθμιων Δικαστηρίων

561 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΩΝ

572 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

589 Αποφάσεις Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης

616 Aποφάσεις Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρώπινων Δικαιωμάτων

ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

630 Κ. Βατάλης: Η εμπόλεμη κατάσταση μεταξύ Ελλάδας - Αλβανίας και το ζήτημα των μεσεγγυημένων περιουσιών

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ

I Αριθμητικό ευρετήριο αποφάσεων

Ii Λημματικό ευρετήριο

Editorial team   +

Το περιοδικό της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Δικαστικό Σώμα

Αντώνιος Αλαπάντας, Πρόεδρος Πρωτοδικών, Δ.Ν.

Γεώργιος Αυγέρης, Εφέτης

Ιωάννης Βαλμαντώνης, Πρόεδρος Πρωτοδικών

Δημήτριος Δαλιάνης, Αντιπρόεδρος ΑΠ ε.τ.

Σπύρος Καποδίστριας, Πρωτοδίκης

Αθανάσιος Κατσιρώδης, Αντεισαγγελέας ΑΠ

Δημήτριος Κράνης, Αρεοπαγίτης

Αθανάσιος Κρητικός, Αντιπρόεδρος ΑΠ ε.τ.

Χαράλαμπος Μαχαίρας, Αρεοπαγίτης

Σαλώμη Μούζουρα, Πρόεδρος Πρωτοδικών

Κυριάκος Οικονόμου, Πρόεδρος Εφετών

Αθανάσιος Πανταζόπουλος, Πρωτοδίκης, Δ.Ν.

Στέφανος Πανταζόπουλος, Εφέτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Παν. Αθηνών

Πάνος Πετρόπουλος, Αρεοπαγίτης

Ευάγγελος Στασινόπουλος, Πρωτοδίκης

Γεώργιος Σχοινοχωρίτης, Εφέτης

Ιωάννης-Σπυρίδων Τέντες, Εισαγγελέας ΑΠ ε.τ.

Ιωάννης Χαμηλοθώρης, Αρεοπαγίτης ε.τ.

Ευθύμιος Αντωνόπουλος, Σύμβουλος Επικρατείας

Παναγιώτης Τσούκας, Πάρεδρος ΣτΕ

Μέλη ΔΕΠ Ελληνικών Πανεπιστημίων

Αστικό Δίκαιο:

Αναστάσιος Βαλτούδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Χρίστος Φίλιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Πολιτική Δικονομία:

Κωνσταντίνος Πολυζωγόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Παν. Αθηνών

Ιωάννης Δεληκωστόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Παν. Αθηνών

Εμπορικό Δίκαιο:

Μιχαήλ-Θεόδωρος Μαρίνος, Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Νικόλαος Βερβεσός, Λέκτορας Νομικής Παν. Αθηνών

Θεόδωρος Κατσάς, Λέκτορας Νομικής ΔΠΘ

Εργατικό Δίκαιο:

Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, Καθηγητής Νομικής Παν. Αθηνών

Ποινικό Δίκαιο:

Ηλίας Αναγνωστόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Παν. Αθηνών

Συντονιστής έκδοσης

Ιωάννης Χαμηλοθώρης, Αρεοπαγίτης ε.τ.

Επιμέλεια ύλης

Ιωάννης Κατράς, Δικηγόρος

Subscription

For journal subscription orders, please contact one of our stores (Athens: +30 210 33 87 500, Thessaloniki: +30 2310 535 381) or send an e-mail to info@sakkoulas.gr

Current issue

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account