Ελληνική Δικαιοσύνη (ΕλλΔνη)


Ελληνική Δικαιοσύνη, 5 (2022)

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 5/2022 που κυκλοφορεί:

Λειτουργική αρμοδιότης του εφετείου ως προϋπόθεσις διά την επέκτασιν του δεδικασμένου επί του παρεμπιπτόντως κριθέντος ζητήματος, του Π. Κολοτούρου, σ. 1281

H γονική αποξένωση στη δικαστηριακή πρακτική, του Γιάν. Βαλμαντώνη, σ. 1288

Το αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής της ειδικής διαδικασίας των περιουσιακών διαφορών για ζημιές από αυτοκίνητα (άρθρο 614 § 6 ΚΠολΔ), του Ν. Τριανταφύλλου, σ. 1300

Ζητήματα από την ανακοπή κατά της δήλωσης συνέχισης του πλειστηριασμού (άρθρο 973 § 6 ΚΠολΔ), του Α. Βαθρακοκοίλη, σ. 1309

Η απαγόρευση ηλικιακών διακρίσεων στον εργασιακό χώρο υπό το πρίσμα της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρω­παϊκής Ένωσης, της Ιω. Κυριτσάκη, σ. 1315

Συμβολή στην ερμηνεία του άρθρου 600 ΑΚ. Ιστορική, δογματική και δικαιοσυγκριτική επισκόπηση της διατάξεως, του Εμμ. Παπαχρονόπουλου, σ. 1322

ΑΠ 1027/2021: Στοιχεία αδικοπραξίας άρθ. 919 ΑΚ (Παρατ. Ιω. Σπυριδάκη), σ. 1338

ΑΠ 695/2022: Έκδοση διαταγής πληρωμής με βάση τελεσίδικη αναγνωριστική δικαστική απόφαση. Επιδίκαση τόκων (Παρατ. Π. Μάζη), σ. 1369

ΜΕφΘεσ 159/2022: Κανονισμός 2201/2003. Αναγνώριση και εκτέλεση στην Ελλάδα αλλοδαπής δικαστικής απόφασης που αφορά γονική μέριμνα ομόφυλων γυναικών (Παρατ. Αθ. Πανταζόπουλου), σ. 1404

ΜΠρΑθ 4724/2021: Οροφοκτησία. Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής (Παρατ. Στ. Πανταζόπουλου), σ. 1447

ΜΠρΘεσ 10376/2020: Δικαιοδοσία ελληνικών δικαστηρίων να διατάξουν ασφαλιστικά μέτρα σε διαφορά για επιμέλεια και διατροφή τέκνων αλβανικής καταγωγής (Σημ. Ε. Χατζίκου), σ. 1458

ΜΠρΠατρ 517/2022: Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος για απόδοση της χρήσης του μισθίου (Παρατ. Ι. Κατρά), σ. 1473

Edition info

Journal
Ελληνική Δικαιοσύνη
ISSN
0302-1467
Current issue
Issue number: 5, 2022
© October 2022
Pages: VI + 340
Subscriptions

Students: € 75

Individuals: € 100

Judges: € 70

Legal Entities of the Public Sector: € 180

Companies: € 140

International subscription: € 165

Table of contents   +

ΑΡΘΡΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ

1281 Π. Κολοτούρος: Λειτουργική αρμοδιότης του εφετείου ως προϋπόθεσις διά την επέκτασιν του δεδικασμένου επί του παρεμπιπτόντως κριθέντος ζητήματος

1288 Γιάν. Βαλμαντώνης: H γονική αποξένωση στη δικαστηριακή πρακτική

1300 Ν. Τριανταφύλλου: Το αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής της ειδικής διαδικασίας των περιουσιακών διαφορών για ζημιές από αυτοκίνητα (άρθρο 614 § 6 ΚΠολΔ)

1309 Α. Βαθρακοκοίλης: Ζητήματα από την ανακοπή κατά της δήλωσης συνέχισης του πλειστηριασμού (άρθρο 973 § 6 ΚΠολΔ)

1315 Ιω. Κυριτσάκη: Η απαγόρευση ηλικιακών διακρίσεων στον εργασιακό χώρο υπό το πρίσμα της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1322 Εμμ. Παπαχρονόπουλος: Συμβολή στην ερμηνεία του άρθρου 600 ΑΚ. Ιστορική, δογματική και δικαιοσυγκριτική επισκόπηση της διατάξεως

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

1338 Θεματική Νομολογία Αρείου Πάγου

1392 Θεματική Νομολογία Εφετείων

1447 Αποφάσεις Πρωτοβάθμιων Δικαστηρίων

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

1505 Θεματική Νομολογία ΣτΕ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

1575 Αποφάσεις Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης

1580 Αποφάσεις Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρώπινων Δικαιωματων

ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

1592 Γρ. Πελεκάνος: Ψυχολογία της Συμπεριφοράς και Δικαιοσύνη. Υπόθεση εργασίας: Η «δίκη Λιγνάδη»

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

1599 Ι. Δεληκωστόπουλος: Ηλ. Νεοκλέους και Σία ΔΕΠΕ, Ex Tempore. Τα κυριότερα νομοθετήματα όλων των κλάδων του Κυπριακού δικαίου. Νομολογία κατ’ άρθρο

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ

i Αριθμητικό ευρετήριο αποφάσεων

ii Λημματικό ευρετήριο

Editorial team   +

Το περιοδικό της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Δικαστικό Σώμα

Αντώνιος Αλαπάντας, Πρόεδρος Πρωτοδικών, Δ.Ν.

Γεώργιος Αυγέρης, Εφέτης

Ιωάννης Βαλμαντώνης, Πρόεδρος Πρωτοδικών

Δημήτριος Δαλιάνης, Αντιπρόεδρος ΑΠ ε.τ.

Σπύρος Καποδίστριας, Πρωτοδίκης

Αθανάσιος Κατσιρώδης, Αντεισαγγελέας ΑΠ

Δημήτριος Κράνης, Αρεοπαγίτης

Αθανάσιος Κρητικός, Αντιπρόεδρος ΑΠ ε.τ.

Χαράλαμπος Μαχαίρας, Αρεοπαγίτης

Σαλώμη Μούζουρα, Πρόεδρος Πρωτοδικών

Κυριάκος Οικονόμου, Πρόεδρος Εφετών

Αθανάσιος Πανταζόπουλος, Πρωτοδίκης, Δ.Ν.

Στέφανος Πανταζόπουλος, Εφέτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Παν. Αθηνών

Πάνος Πετρόπουλος, Αρεοπαγίτης

Ευάγγελος Στασινόπουλος, Πρωτοδίκης

Γεώργιος Σχοινοχωρίτης, Εφέτης

Ιωάννης-Σπυρίδων Τέντες, Εισαγγελέας ΑΠ ε.τ.

Ιωάννης Χαμηλοθώρης, Αρεοπαγίτης ε.τ.

Ευθύμιος Αντωνόπουλος, Σύμβουλος Επικρατείας

Παναγιώτης Τσούκας, Πάρεδρος ΣτΕ

Μέλη ΔΕΠ Ελληνικών Πανεπιστημίων

Αστικό Δίκαιο:

Αναστάσιος Βαλτούδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Χρίστος Φίλιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Πολιτική Δικονομία:

Κωνσταντίνος Πολυζωγόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Παν. Αθηνών

Ιωάννης Δεληκωστόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Παν. Αθηνών

Εμπορικό Δίκαιο:

Μιχαήλ-Θεόδωρος Μαρίνος, Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Νικόλαος Βερβεσός, Λέκτορας Νομικής Παν. Αθηνών

Θεόδωρος Κατσάς, Λέκτορας Νομικής ΔΠΘ

Εργατικό Δίκαιο:

Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, Καθηγητής Νομικής Παν. Αθηνών

Ποινικό Δίκαιο:

Ηλίας Αναγνωστόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Παν. Αθηνών

Συντονιστής έκδοσης

Ιωάννης Χαμηλοθώρης, Αρεοπαγίτης ε.τ.

Επιμέλεια ύλης

Ιωάννης Κατράς, Δικηγόρος

Subscription

If you wish to subscribe to the journal 'Ελληνική Δικαιοσύνη', please contact one of our stores (Athens: +30 210 33 87 500, Thessaloniki: +30 2310 535 381) or send an e-mail to info@sakkoulas.gr

Alternatively, please fill-in your preferred contact method and we will communicate with you soon.

Full name
 
Email
 
Telephone
 
 
 
 
 

Current issue