Ελληνικά English
| | | |

Journals


Ελληνική Δικαιοσύνη, 2 (2020)

Edition info

Journal
Ελληνική Δικαιοσύνη
ISSN
0302-1467
Current issue
Issue number: 2, 2020
© March 2020
Pages: XI + 326
Subscriptions

Judges: € 70

Companies: € 140

International subscription: € 165

Individuals: € 100

Legal Entities of the Public Sector: € 180

Students: € 75

Ελληνική Δικαιοσύνη (ΕλλΔνη)


Ελληνική Δικαιοσύνη, 2 (2020)

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 2/2020 που κυκλοφορεί:

H δέσμευση των πολιτικών δικαστηρίων από απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε αγωγή αποζημιώσεως λόγω παραβάσεως των κανόνων ανταγωνισμού, του Μ.-Θ. Μαρίνου, σ. 321

Σχέσεις του Οικονομικού Δικαίου με το Εμπορικό Δίκαιο και διασύνδεσή τους με τη σύγχρονη Διοίκηση Επιχειρήσεων, του Β. Δούβλη, σ. 341

Κορωνοϊός (COVID-19) και ειδικές συμβατικές σχέσεις, του Αν. Βαλτούδη, σ. 361

Σωρευτική χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης του θύματος σε περίπτωση εργατικού και αυτοκινητικού ατυχήματος για το οποίο ευθύνονται διαφορετικές ομάδες υποχρέων, του Αθ. Κρητικού, σ. 373

Ερμηνευτικά προβλήματα από την επιβολή κατάσχεσης εις χείρας του Δημοσίου με έμφαση στην περίπτωση της κατάσχεσης για μέλλουσες απαιτήσεις. Συμβολή στην ερμηνεία του άρθρου 145 ν. 4270/2014, του Παν. Γιαννόπουλου, σ. 378

Συνεταιριστική Διακυβέρνηση, του H.-H. Münkner, σ. 392

Ποινικές διατάξεις σχετικές με την αποτροπή εξάπλωσης του κορωνοϊού SARS COV 2 (άρθρα 285 ΠΚ και πρώτο § 6 της από 25.2.2020 ΠΝΠ), του Αντ. Αλαπάντα, σ. 404

Η εκ νέου ρύθμιση του θεσμού της δια­μεσολάβησης (άρθρα 1-31, 33 και 44 του ν. 4640/2019), του Παν. Μάζη, σ. 412

ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ: Περί προγαμιαίων συμφώνων (premarital agreements), του Ευ. Αθανασόπουλου, σ. 622.

ΑΠ 401/2019: Ένσταση πλαστότητας εγγράφου· χρόνος προβολής (Σημ. Γιάν. Βαλμαντώνη), σ. 456

ΑΠ 647/2019: Παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Παρατ. Β. Χατζόπουλου), σ. 440

ΑΠ 1269/2019: Εγγυοδοσία κατ' άρθ. 169 ΚΠολΔ (Σημ. Κ. Γεωργίου), σ. 434

ΠΠρΘεσ 10947/2019: Αποκλειστική δωσιδικία της συναφείας· υπερισχύει της αποκλειστικής δωσιδικίας της παρέκτασης (Παρατ. Αθ. Πανταζόπουλου), σ. 498

ΜΠρΘεσ 2691/2019: Επανάληψη συζήτησης κατ’ άρθ. 307 ΚΠολΔ. Ρύθμιση οικογενειακής στέγης μετά το διαζύγιο. Παράλειψη καταβολής δικαστικού ενσήμου (Σημ. Ι. Κατρά), σ. 505

ΔΕΕ C-453/18 & 494/18: Διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής. Καταχρηστικές ρήτρες συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές (Παρατ. Στ. Πανταζόπουλου), σ. 576

Edition info

Journal
Ελληνική Δικαιοσύνη
ISSN
0302-1467
Current issue
Issue number: 2, 2020
© March 2020
Pages: XI + 326
Subscriptions

Judges: € 70

Companies: € 140

International subscription: € 165

Individuals: € 100

Legal Entities of the Public Sector: € 180

Students: € 75

Table of contents   +

ΑΡΘΡΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ

321 Μ.-Θ. Μαρίνος: H δέσμευση των πολιτικών δικαστηρίων από απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε αγωγή αποζημιώσεως λόγω παραβάσεως των κανόνων ανταγωνισμού

341 Β. Δούβλης: Σχέσεις του Οικονομικού Δικαίου με το Εμπορικό Δίκαιο και διασύνδεσή τους με τη σύγχρονη Διοίκηση Επιχειρήσεων

361 Αν. Βαλτούδης: Κορωνοϊός (COVID-19) και ειδικές συμβατικές σχέσεις

373 Αθ. Κρητικός: Σωρευτική χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης του θύματος σε περίπτωση εργατικού και αυτοκινητικού ατυχήματος για το οποίο ευθύνονται διαφορετικές ομάδες υποχρέων

378 Παν. Γιαννόπουλος: Ερμηνευτικά προβλήματα από την επιβολή κατάσχεσης εις χείρας του Δημοσίου με έμφαση στην περίπτωση της κατάσχεσης για μέλλουσες απαιτήσεις. Συμβολή στην ερμηνεία του άρθρου 145 ν. 4270/2014

392 H.-H. Münkner: Συνεταιριστική Διακυβέρνηση

404 Αντ. Αλαπάντας: Ποινικές διατάξεις σχετικές με την αποτροπή εξάπλωσης του κορωνοϊού SARS COV 2 (άρθρα 285 ΠΚ και πρώτο § 6 της από 25.2.2020 ΠΝΠ)

412 Παν. Μάζης: Η εκ νέου ρύθμιση του θεσμού της διαμεσολάβησης (άρθρα 1-31, 33 και 44 του ν. 4640/2019)

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

417 Θεματική Νομολογία Αρείου Πάγου

460 Θεματική Νομολογία Εφετείων

497 Αποφάσεις Πρωτοβάθμιων Δικαστηρίων

533 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΩΝ

555 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΙΝΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

576 Αποφάσεις Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης

594 Aποφάσεις Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρώπινων Δικαιωμάτων

622 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΥ

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ

639 Ουρανία Χατζηνικολάου-Αγγελίδου/Σπύρος Ψυχομάνης: Λάμπρος Κοτσίρης

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ

i Αριθμητικό ευρετήριο αποφάσεων

ii Λημματικό ευρετήριο

Editorial team   +

Το περιοδικό της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Δικαστικό Σώμα

Αντώνιος Αλαπάντας, Πρόεδρος Πρωτοδικών, Δ.Ν.

Γεώργιος Αυγέρης, Εφέτης

Ιωάννης Βαλμαντώνης, Πρόεδρος Πρωτοδικών

Δημήτριος Δαλιάνης, Αντιπρόεδρος ΑΠ ε.τ.

Σπύρος Καποδίστριας, Πρωτοδίκης

Αθανάσιος Κατσιρώδης, Αντεισαγγελέας ΑΠ

Δημήτριος Κράνης, Αρεοπαγίτης

Αθανάσιος Κρητικός, Αντιπρόεδρος ΑΠ ε.τ.

Χαράλαμπος Μαχαίρας, Αρεοπαγίτης

Σαλώμη Μούζουρα, Πρόεδρος Πρωτοδικών

Κυριάκος Οικονόμου, Πρόεδρος Εφετών

Αθανάσιος Πανταζόπουλος, Πρωτοδίκης, Δ.Ν.

Στέφανος Πανταζόπουλος, Εφέτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Παν. Αθηνών

Πάνος Πετρόπουλος, Αρεοπαγίτης

Ευάγγελος Στασινόπουλος, Πρωτοδίκης

Γεώργιος Σχοινοχωρίτης, Εφέτης

Ιωάννης-Σπυρίδων Τέντες, Εισαγγελέας ΑΠ ε.τ.

Ιωάννης Χαμηλοθώρης, Αρεοπαγίτης ε.τ.

Ευθύμιος Αντωνόπουλος, Σύμβουλος Επικρατείας

Παναγιώτης Τσούκας, Πάρεδρος ΣτΕ

Μέλη ΔΕΠ Ελληνικών Πανεπιστημίων

Αστικό Δίκαιο:

Αναστάσιος Βαλτούδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Χρίστος Φίλιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Πολιτική Δικονομία:

Κωνσταντίνος Πολυζωγόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Παν. Αθηνών

Ιωάννης Δεληκωστόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Παν. Αθηνών

Εμπορικό Δίκαιο:

Μιχαήλ-Θεόδωρος Μαρίνος, Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Νικόλαος Βερβεσός, Λέκτορας Νομικής Παν. Αθηνών

Θεόδωρος Κατσάς, Λέκτορας Νομικής ΔΠΘ

Εργατικό Δίκαιο:

Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, Καθηγητής Νομικής Παν. Αθηνών

Ποινικό Δίκαιο:

Ηλίας Αναγνωστόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Παν. Αθηνών

Συντονιστής έκδοσης

Ιωάννης Χαμηλοθώρης, Αρεοπαγίτης ε.τ.

Επιμέλεια ύλης

Ιωάννης Κατράς, Δικηγόρος

Subscription

For journal subscription orders, please contact one of our stores (Athens: +30 210 33 87 500, Thessaloniki: +30 2310 535 381) or send an e-mail to info@sakkoulas.gr

Current issue

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account