Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου (ΕπισκΕΔ)


Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου, Δ (2021)

Από τα περιεχόμενα του τεύχους Δ/2021

ΜΕΛΕΤΕΣ
Α. Μπεχλιβάνης, Ιδιωτική ασφάλιση υγείας και covid-19, σελ. 555.
Γ. Ψαρουδάκης, Ασφάλιση διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης και COVID-19, σελ. 567.
Λ. Γρηγοριάδης, Ζητήματα από τον νέο θεσμό του σήματος πιστοποίησης: Τα πρόσωπα του δικαιούχου και του χρήστη του σήματος πιστοποίησης και ο κανονισμός χρήσης του σήματος πιστοποίησης, σελ. 579.

ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ
Μ. Κιλτένη, «London Approach»: Ένα μόρφωμα περισσότερο επίκαιρο από ποτέ, σελ. 607.
Μ. Κιλτένη, Οι αναγκαίες προϋποθέσεις για μια επιτυχημένη «άτυπη σύμβαση αναδιάρθρωσης (workout)», σελ. 621.

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΠ 459/2021: Επενδυτικές υπηρεσίες: Ευθύνη από την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών – Ομόλογα ατελεύτητης διάρκειας (perpetual bonds) – Κώδικας Δεοντολογίας Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, σελ. 629.
ΜΕΠ 585/2020: Διαιτησία: Ρήτρα διαιτησίας σε ναυλοσύμφωνο· ισχύς της σε διαφορά που απορρέει από τη φορτωτική (;), σελ. 675.
ΠΠΘ 231/2021: Εφεύρεση: Έκδοση διπλώματος ευρεσιτεχνίας· προϋποθέσεις τυπικές και ουσιαστικές (νέα εφεύρεση, εφευρετική δραστηριότητα, επιδεκτικότητα της εφεύρεσης προς βιομηχανική εφαρμογή)· έκταση της παρεχόμενης προστασίας – Ακυρότητα διπλώματος ευρεσιτεχνίας λόγω μη συνδρομής των ουσιαστικών προϋποθέσεων για τη χορήγησή του· αναγνώριση της ακυρότητας με (τελεσίδικη) δικαστική απόφαση και ανατροπή του τεκμηρίου νομιμότητας του διπλώματος, σελ. 693.
ΜΠΘ 1701/2021: Ανώνυμη εταιρία: Ελαττωματικές αποφάσεις γενικής συνέλευσης (υπό το καθεστώς του κ.ν. 2190/1920 και του ν. 4548/2018) – Καθολική γενική συνέλευση, σελ. 724.
ΜΠΘ 9641/2020: Κανόνες Χάγης-Βίσμπυ (ν. 2107/1992): Πεδίο εφαρμογής επί διεθνών και εθνικών θαλάσσιων μεταφορών· νόθος αντικειμενική ευθύνη του μεταφορέα σε περίπτωση απώλειας ή βλάβης του φορτίου (και καθυστέρησης στην παράδοση;)· πρόσωπα έναντι των οποίων υπάρχει η ευθύνη του μεταφορέα και παραγραφή της· παραγραφή της αξίωσης του μεταφορέα και του παραγγελιοδόχου μεταφοράς κατά του αποστολέα και του παραλήπτη για καταβολή του κομίστρου. Παραγγελία θαλάσσιας μεταφοράς: Έννοια και ευθύνη του παραγγελιοδόχου θαλάσσιας μεταφοράς, σελ. 707.

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Edition info

Journal
Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου
ISSN
1106-5729
Current issue
Issue number: 4, 2021
© December 2021
Pages: Χ + 196
Subscriptions

Legal Entities of the Public Sector: € 180

Individuals: € 100

International subscription: € 180

Students: € 75

Companies: € 140

Judges: € 75

Table of contents   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΛΕΤΕΣ

Α. Μπεχλιβάνης,. Ιδιωτική ασφάλιση υγείας και covid-19.  σ. 555

Γ. Ψαρουδάκης,. Ασφάλιση διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης και COVID-19.  σ. 567

Λ. Γρηγοριάδης,. Ζητήματα από τον νέο θεσμό του σήματος πιστοποίησης: Τα πρόσωπα του δικαιούχου και του χρήστη του σήματος πιστοποίησης και ο κανονισμός χρήσης του σήματος πιστοποίησης.  σ. 579

ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ

Μ. Κιλτένη,. «London Approach»: Ένα µόρφωµα περισσότερο επίκαιρο από ποτέ.  σ. 607

Μ. Κιλτένη,. Οι αναγκαίες προϋποθέσεις για μια επιτυχηµένη «άτυπη σύµβαση αναδιάρθρωσης (workout)»  σ. 621

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Αρείου Πάγου

ΑΠ 459/2021 (Παρατηρήσεις Π. Μαρκούλης, σ. 650).  σ. 629

Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης

ΤΕΘ 855/2021.  σ. 660

Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης

ΜΕΘ 461/2021.  σ. 662

ΜΕΘ 1235/2021.  σ. 666

ΜΕΘ 1287/2021.  σ. 668

ΜΕΘ 1462/2021.  σ. 673

Μονομελούς Εφετείου Πειραιώς

ΜΕΠ 585/2020 (Παρατηρήσεις Α. Άνθιμος, σ. 689).  σ. 675

Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

ΠΠΘ 231/2021.  σ. 693

ΠΠΘ 4985/2021.  σ. 700

Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

ΜΠΘ 9641/2020 (Παρατηρήσεις Μ. Κουλουφάκου, σ. 716).  σ. 707

ΜΠΘ 216/2021.  σ. 719

ΜΠΘ 1701/2021.  σ. 724

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Α. Άνθιμος,. Klebes Stephan, Das UNCITRAL Modellgesetz in der EU.

Harmonisierung des Schiedsverfahrensrechts vor dem Hintergrund des Art. 1 (2)(d) EuGVVO?, Schriften zum Prozessrecht (PR), Volume 278 2021. 3 Tab; 298 σελ.  σ. 735

Editorial team   +

ΙΔΡΥΤΕΣ

† Αστέριος Γεωργιάδης, Ομ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Αλίκη Κιάντου-Παμπούκη, Ομ. Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ

Βασίλειος Λαμπρίδης, Αρεοπαγίτης ε.τ.

Εμμανουήλ Λαπιδάκης, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης

Κωνσταντίνος Παμπούκης, Ομ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Κωνσταντίνος Παμπούκης, Ομ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Γιώργος Αρχανιωτάκης, Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Γιώργος Δέλλιος, Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Νίκος Τέλλης, Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Απόστολος Άνθιμος, Δ.Ν. - Δικηγόρος

Ρήγας Γιοβαννόπουλος, Επίκ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Άννα Δεσποτίδου, Λέκτορας Νομικής ΑΠΘ

Νίκος Ελευθεριάδης, Επίκ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Ιωάννης Ιγγλεζάκης, Αν. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Απόστολος Καραγκουνίδης, Αν. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Άγγελος Κορνηλάκης, Αν. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Αχιλλέας Μπεχλιβάνης, Επίκ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Ευριπίδης Ρίζος, Επίκ. Καθηγητής Νομικής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Γιώργος Ψαρουδάκης, Επίκ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Αχιλλέας Μπεχλιβάνης, Επίκ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Subscription

For journal subscription orders, please contact one of our stores (Athens: +30 210 33 87 500, Thessaloniki: +30 2310 535 381) or send an e-mail to info@sakkoulas.gr

Current issue