Ελληνικά English
| | | |

Journals


Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου, Β (2019)

Edition info

Journal
Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου
ISSN
1106-5729
Current issue
Issue number: 2, 2019
© August 2019
Pages: 184
Subscriptions

International subscription: € 180

Companies: € 140

Judges: € 75

Students: € 75

Individuals: € 100

Legal Entities of the Public Sector: € 180

Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου (ΕπισκΕΔ)


Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου, Β (2019)

Από τα περιεχόμενα του τεύχους Β-2019:

Μελέτες

Κ. Μήτκα, Κρατήσεις αεροπορικών εισιτηρίων και προστασία προσωπικών δεδοµένων, σελ. 188.

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΜονΕΘ 1748/2017: Αστικός συνεταιρισµός: Ευθύνη των συνεταίρων για τα χρέη του συνεταιρισµού· διάκριση σε συνεταιρισµούς απεριόριστης ευθύνης των συνεταίρων και περιορισµένης ευθύνης µέχρι ένα ορισµένο ποσό (το οποίο καθορίζεται στο καταστατικό και είναι ίσο ή πολλαπλάσιο της αξίας κάθε συνεταιριστικής µερίδας), σελ. 235.

ΠΠΘ 7051/2018: Ε.Π.Ε.: Άκυρες και ακυρώσιµες αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων, σελ. 303.

ΠΠΘ 4707/2018: Υποχρέωση προς λογοδοσία, ιδίως διαχειριστή οµόρρυθµης εταιρίας: γέννηση, περιεχόµενο και εκπλήρωση της υποχρέωσης· αγωγή για λογοδοσία, σελ. 284.

ΜΠΘ 7167/2018: Ξενοδοχειακή µίσθωση: νοµική φύση· διάκριση από τη σύµβαση µίσθωσης ξενοδοχείου· επιµέρους διάκριση της ξενοδοχειακής µίσθωσης σε «βέβαιη ή εγγυηµένη κράτηση» και «κράτηση allotment», σελ. 326.

ΜΠΠειρ 356/2019: Θαλάσσια αρωγή και ρυµούλκηση: Παροχή υπηρεσιών θαλάσσιας αρωγής κατά τη διάρκεια ρυµούλκησης. Θαλάσσια ασφάλιση σύµφωνα µε το αγγλικό δίκαιο, σελ. 336.

Βιβλιοπαρουσιάσεις

Edition info

Journal
Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου
ISSN
1106-5729
Current issue
Issue number: 2, 2019
© August 2019
Pages: 184
Subscriptions

International subscription: € 180

Companies: € 140

Judges: € 75

Students: € 75

Individuals: € 100

Legal Entities of the Public Sector: € 180

Table of contents   +

ΜΕΛΕΤΕΣ

Κ. Μήτκα,. Κρατήσεις αεροπορικών εισιτηρίων και προστασία προσωπικών δεδομένων  σ. 188

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Αρείου Πάγου

ΑΠ 159/2018.  σ. 201

ΑΠ 617/2018.  σ. 206

ΑΠ 788/2018 (Παρατηρήσεις Α. Στεργιούλα, σ. 222).  σ. 210

ΑΠ 1057/2018.  σ. 224

Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης

ΤρΕΘ 2337/2018.  σ. 229

Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης

ΜονΕΘ 1748/2017.  σ. 235

ΜονΕΘ 92/2018.  σ. 241

ΜονΕΘ 2002/2018.  σ. 246

ΜονΕΘ 2118/2018.  σ. 254

ΜονΕΘ 2227/2018.  σ. 258

Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

ΠΠΘ 18250/2014 (Εισαγωγικό σημείωμα Α. Άνθιμος).  σ. 262

ΠΠΘ 4707/2018 (Παρατηρήσεις Α. Λαμπριανίδου, σ. 299).  σ. 284

ΠΠΘ 7051/2018.  σ. 303

Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

ΜΠΘ 6894/2018.  σ. 309

ΜΠΘ 7165/2018.  σ. 319

ΜΠΘ 7167/2018.  σ. 326

Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς

ΜΠΠειρ 356/2019 (Παρατηρήσεις Μ. Κουλουφάκου, σ. 349).  σ. 336

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Α. Άνθιμος,. Hans-W. Micklitz and Andrea Wechsler, The transformation of enforcement - European Economic Law in a global perspective, Hart Publishing, 2018, σ. VIII + 412  σ. 353

Editorial team   +

ΙΔΡΥΤΕΣ

† Αστέριος Γεωργιάδης, Ομ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Αλίκη Κιάντου-Παμπούκη, Ομ. Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ

Βασίλειος Λαμπρίδης, Αρεοπαγίτης ε.τ.

Εμμανουήλ Λαπιδάκης, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης

Κωνσταντίνος Παμπούκης, Ομ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Κωνσταντίνος Παμπούκης, Ομ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Γιώργος Αρχανιωτάκης, Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Γιώργος Δέλλιος, Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Νίκος Τέλλης, Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Απόστολος Άνθιμος, Δ.Ν. - Δικηγόρος

Ρήγας Γιοβαννόπουλος, Επίκ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Άννα Δεσποτίδου, Λέκτορας Νομικής ΑΠΘ

Νίκος Ελευθεριάδης, Επίκ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Ιωάννης Ιγγλεζάκης, Αν. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Απόστολος Καραγκουνίδης, Αν. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Άγγελος Κορνηλάκης, Αν. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Αχιλλέας Μπεχλιβάνης, Επίκ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Ευριπίδης Ρίζος, Επίκ. Καθηγητής Νομικής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Γιώργος Ψαρουδάκης, Επίκ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Αχιλλέας Μπεχλιβάνης, Επίκ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Subscription

For journal subscription orders, please contact one of our stores (Athens: +30 210 33 87 500, Thessaloniki: +30 2310 535 381) or send an e-mail to info@sakkoulas.gr

Current issue

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account