Ελληνικά English
| | | |

Journals


Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου, Δ (2019)

Edition info

Journal
Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου
ISSN
1106-5729
Current issue
Issue number: 4, 2019
© October 2019
Pages: XIV + 174
Subscriptions

Companies: € 140

International subscription: € 180

Legal Entities of the Public Sector: € 180

Students: € 75

Judges: € 75

Individuals: € 100

Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου (ΕπισκΕΔ)


Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου, Δ (2019)

Από τα περιεχόμενα του τεύχους Δ-2019:

Μελέτες

Α. Λαμπριανίδου, Ο αποκλεισμός του εταίρου στις διμελείς προσωπικές εταιρίες - Με αφορμή τις αποφάσεις του Αρείου Πάγου 37/2019 και 473/2019, σελ. 537

Νομολογία

ΑΠ 529/3018: Σύμβαση ασφάλισης: Καθήκον προσυμβατικής αναγγελίας και συνέπειες παράβασής του από δόλο (άρθρο 3 ν. 2496/1997)∙ έννοια των αντικειμενικά ουσιωδών για την εκτίμηση του κινδύνου περιστατικών∙ χρήση ερωτηματολογίου από τον ασφαλιστή και νόμιμο τεκμήριο ότι τα ζητήματα που έθεσε ως αντικείμενο των ερωτήσεών του είναι τα μόνα που επηρεάζουν την από μέρους του αποδοχή και εκτίμηση του κινδύνου, σελ. 551.

ΤρΕΘ 73/2019: Διεθνής διαιτησία: Διάκριση μεταξύ διεθνούς και εσωτερικής διαιτησίας∙ λόγοι ακύρωσης της διαιτητικής απόφασης επί διεθνούς και εσωτερικής διαιτησίας, σελ. 583.

ΜΕΑ 4824/2019: Ασφάλιση: αντικείμενο της ασφαλιστικής σύμβασης∙ χαρακτηριστικά στοιχεία της ασφάλισης (κοινωνία κινδύνων, μετάθεση του κινδύνου στον ασφαλιστή, καταβολή ασφαλίστρου)∙ διακρίσεις του ασφαλίστρου∙ μη νόμιμος ο συμβατικός όρος για καταβολή «ασφαλίστρου εξισορρόπησης» λόγω αναίρεσης του στοιχείου της μετάθεσης του κινδύνου στον ασφαλιστή. Ομαδική ασφάλιση, σελ. 606.

ΠΠΘ 7684/2018: Ανυπόστατη απόφαση συλλογικού οργάνου: έννοια και βασικά χαρακτηριστικά∙ διάκριση από την άκυρη (ιδίως) αλλά και την ακυρώσιμη απόφαση∙ ανυπόστατη απόφαση γ.σ. ανώνυμης εταιρίας (κατά το άρθρο 35γ κ.ν. 2190/1920, καθώς και επί πρακτικού υπογραφέντος από πρόσωπα που δεν ήταν όλοι μέτοχοι). Ναυτική εταιρία (ν. 979/1979): Σκοπός της ναυτικής εταιρίας∙ ακυρότητα αποφάσεων της γ.σ. ναυτικής εταιρίας, σελ. 665.

ΜΠΘ 7533/2018: Ομόρρυθμη εταιρία: Έξοδος εταίρου λόγω θανάτου. Αξίωση για καταβολή της πλήρους αξίας της εταιρικής συμμετοχής του θανόντος εταίρου∙ προσδιορισμός της καταβλητέας αξίας, σελ. 697.

Edition info

Journal
Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου
ISSN
1106-5729
Current issue
Issue number: 4, 2019
© October 2019
Pages: XIV + 174
Subscriptions

Companies: € 140

International subscription: € 180

Legal Entities of the Public Sector: € 180

Students: € 75

Judges: € 75

Individuals: € 100

Table of contents   +

ΜΕΛΕΤΕΣ

Α. Λαμπριανίδου,. Ο αποκλεισμός του εταίρου στις διμελείς προσωπικές εταιρίες – Με αφορμή τις αποφάσεις του Αρείου Πάγου 37/2019 και 473/2019.  σ. 537

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Αρείου Πάγου

ΑΠ 529/2018 (Εισαγωγικό σημείωμα Α. Μπεχλιβάνης, σ. 551, Παρατηρήσεις Ν. Παπαχρονόπουλος/Εμ. Παπαχρονόπουλος, σ. 562).  σ. 551

ΑΠ 37/2019.  σ. 567

ΑΠ 473/2019.  σ. 574

Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης

ΤρΕΘ 73/2019 (Εισαγωγικό σημείωμα Α. Άνθιμος).  σ. 583

ΤρΕΘ 944/2019.  σ. 591

ΤρΕΘ 1728/2019.  σ. 600

Μονομελούς Εφετείου Αθηνών

ΜΕΑ 4824/2019.  σ. 606

Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης

ΜΕΘ 1141/2019.  σ. 614

ΜΕΘ 1180/2019.  σ. 622

ΜΕΘ 1241/2019.  σ. 627

ΜΕΘ 1738/2019.  σ. 640

ΜΕΘ 1790/2019.  σ. 650

Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

ΠΠΘ 7419/2018.  σ. 657

ΠΠΘ 7684/2018.  σ. 665

Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς

ΠΠΠ 3658/2019 (Παρατηρήσεις Μ. Κουλουφάκου, σ. 688).  σ. 669

Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

ΜΠΘ 7323/2018 (Εισαγωγικό σημείωμα Α. Λαμπριανίδου, σ. 691).  σ. 690

ΜΠΘ 7533/2018.  σ. 697

Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου

ΜΠΚορ 308/2019.  σ. 703

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Α. Άνθιμος, Anna Olijnyk Justice and Efficiency in Mega - Litigation, HART PUBLISHING, 2019, σελ. 227  σ. 709

Editorial team   +

ΙΔΡΥΤΕΣ

† Αστέριος Γεωργιάδης, Ομ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Αλίκη Κιάντου-Παμπούκη, Ομ. Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ

Βασίλειος Λαμπρίδης, Αρεοπαγίτης ε.τ.

Εμμανουήλ Λαπιδάκης, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης

Κωνσταντίνος Παμπούκης, Ομ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Κωνσταντίνος Παμπούκης, Ομ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Γιώργος Αρχανιωτάκης, Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Γιώργος Δέλλιος, Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Νίκος Τέλλης, Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Απόστολος Άνθιμος, Δ.Ν. - Δικηγόρος

Ρήγας Γιοβαννόπουλος, Επίκ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Άννα Δεσποτίδου, Λέκτορας Νομικής ΑΠΘ

Νίκος Ελευθεριάδης, Επίκ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Ιωάννης Ιγγλεζάκης, Αν. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Απόστολος Καραγκουνίδης, Αν. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Άγγελος Κορνηλάκης, Αν. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Αχιλλέας Μπεχλιβάνης, Επίκ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Ευριπίδης Ρίζος, Επίκ. Καθηγητής Νομικής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Γιώργος Ψαρουδάκης, Επίκ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Αχιλλέας Μπεχλιβάνης, Επίκ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Subscription

For journal subscription orders, please contact one of our stores (Athens: +30 210 33 87 500, Thessaloniki: +30 2310 535 381) or send an e-mail to info@sakkoulas.gr

Current issue

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account