Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου (ΕφημΔΔ)


Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, 6 (2022)

Στο τεύχος αυτό δηµοσιεύουµε µελέτες που παρακολουθούν τις νοµολογιακές και νοµοθετικές εξελίξεις σε θέµατα διοικητικού δικαίου και διοικητικής οργάνωσης. Ειδικότερα, ασχολούµαστε µε το ζήτηµα της αστικής ευθύνης του Κράτους από δικαστικό σφάλµα (Μελέτες-Απόψεις, σ. 732), τη σχέση µεταξύ ιεραρχικής εξάρτησης και πειθαρχικής ευθύνης (Μελέτες-Απόψεις, σ. 774), τη δηµόσια υπηρεσία ύδρευσης (Μελέτες-Απόψεις, σ. 777), την πειθαρχική ευθύνη των αιρετών των ΟΤΑ (Μελέτες-Απόψεις, σ. 783), και τον ψηφιακό µετασχηµατισµό του Κράτους (Μελέτες-Απόψεις, σ. 749).

Επιπλέον, δηµοσιεύουµε µελέτες για το δικαίωµα στη λήθη στην εποχή του ­Διαδικτύου (Μελέτες-Απόψεις, σ. 724), και για την απόφαση της 6ης Δεκεµβρίου 2022 του Γερµανικού Οµοσπονδιακού Συνταγµατικού Δικαστηρίου για το πρόγραµµα Next Generation EU (Μελέτες-Απόψεις, σ. 761).

Edition info

Journal
Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου
ISSN
1790-7322
Current issue
Issue number: 6, 2022
© December 2022
Pages: VI + 100
Subscriptions

Individuals: € 100

Legal Entities of the Public Sector: € 180

International subscription: € 165

Companies: € 140

Students: € 75

Judges: € 75

Table of contents   +

721 Εκδοτικό Σηµείωµα

Νοµοθεσία

722 Δελτίο Νοµοθεσίας

Μελέτες - Απόψεις

724 Δικαίωµα στη λήθη: νοµολογιακές εξελίξεις, των Π. Μαντζούφα και Β. Νάιντου

732 Η αστική ευθύνη του Κράτους από δικαστικό σφάλµα - κριτική θεώρηση, του Ι. Μαθιουδάκη

749 Ο ψηφιακός µετασχηµατισµός του Κράτους: µεταρρύθµιση ή σύγχρονη µορφή διακυβέρνησης της ελληνικής Δηµόσιας Διοίκησης;, της Ευ. Μπάλτα

761 Το Next Generation EU Πρόγραµµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώπιον του Γερµανικού Οµοσπονδιακού Συνταγµατικού Δικαστηρίου, του Γ. Αναγνωσταρά

774 Ιεραρχική εξάρτηση και πειθαρχική ευθύνη. Παρατηρήσεις µε αφορµή την πρόσφατη νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας, του Α. Μπουζιά

777 «Εἰς σηµεῖον ἀντιλεγόµενον». Η νοµολογιακή σφυρηλάτηση του περιεχοµένου της δηµόσιας υπηρεσίας ύδρευσης, του Ι. Καστανά

783 Η πειθαρχική ευθύνη των αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης κατά την άσκηση των καθηκόντων τους: προσέγγιση ειδικών ζητηµάτων, του Κ. Παπακωνσταντίνου

Βιβλιοπαρουσιάσεις

795 Μ. Παπαγεωργίου: Η Προστασία του Περιβάλλοντος και η Οικονοµική Ελευθερία: από τη σύγκρουση συµφερόντων στη Βιώσιµη Ανάπτυξη - Η αρχή της Εναρµονισµένης Ενσωµάτωσης στο εθνικό και ευρωπαϊκό Δηµόσιο Δίκαιο, από Β. Καραγεώργου

Ευρετήρια

803 Ευρετήριο Συγγραφέων

809 Ληµµατικό Ευρετήριο

815 Αριθµητικό Ευρετήριο Αποφάσεων

Editorial team   +

Η Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου φιλοδοξεί να καλύψει την ανάγκη για άμεση και έγκυρη πληροφόρηση για θέματα Διοικητικού Δικαίου και Δημοσίου Δικαίου που ανακύπτουν από την καθημερινότητα, την επιστημονική, τη νομοθετική, τη νομολογιακή

Συντακτική Επιτροπή: Σπ. Καραλής, Σύμβουλος της Επικρατείας, Ευ. Κουτούπα, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Παν/μίου Θεσ/νίκης, Κ. Ρέμελης,
Καθηγητής Νομικής Σχολής Παν/μίου Θράκης, Σ. Λύτρας, Καθηγητής Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών, Γ. Σιούτη, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής
Παν/μίου Αθηνών, Σπ. I. Φλογαΐτης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών
Επιτροπή Σύνταξης: Χ. Ανθόπουλος, Αν. Καθηγητής Eλληνικού Ανοικτού Παν/μίου, Θ. Γεωργόπουλος, ΔΝ, Δικηγόρος, Κ. Γιαννακόπουλος,
Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ. Κάρκαλης, Αντεπίτροπος Επικρατείας ΕλΣυν, Π. Κασιμάτης, ΔΝ, Δικηγόρος, Α. Κεχρής,
ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμων στο ΕΣΡ, Ά. Λιγωμένου, Αντιπρόεδρος ΕλΣυν, Καθηγήτρια Αστυνομικής Ακαδημίας, Α. Μεταξάς, ΔΝ, Δικηγόρος,
Ν. Μηλιώνης, Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, Σύμβουλος
ΕλΣυν, Επ. Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Χ. Μουκίου, ΔΝ,
Δικηγόρος, Επίκουρη Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου, Ν. Παπασπύρου, ΔΝ, Δικηγόρος, Α. Παραράς, DEA, Δικηγόρος, Β-Μ. Παυλόπουλος,
DEA, Δικηγόρος, Δ. Σκιαδάς, ΔΝ, Δικηγόρος, Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Χ. Τσιλιώτης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου, ΔΝ, Δικηγόρος, Κ. Τσιμάρας, ΔΝ, Δικηγόρος, Επίκ. Καθηγητής ΑΕΙ ΣΣΕ
Τακτικοί συνεργάτες: Χ. Ακριβοπούλου, ΔΝ, Δικηγόρος, Π. Ανδρικόπουλος, Δικηγόρος, Π. Βογιατζής, ΔΝ, Δικηγόρος, Εισηγητής στο ΕΔΔΑ,
Κ. Γαλανοπούλου, Ασκ. Δικηγόρος, Κ. Γώγος, Αν. Καθηγητής ΑΠΘ, Στ. Θάνου, Δικηγόρος, Μ2R, Ηλ. Θεοδωράτος, ΔΝ, Δικηγόρος, Aκ. Καϊδατζής,
Λέκτορας ΑΠΘ, Σπ. Καλογήρου, ΔΝ, Δικηγόρος, Π. Καποτάς, LLM, Δικηγόρος, Β. Καραγεώργου, ΔΝ, Δικηγόρος, Ε. Καραθανασόπουλος, Αντεπίτροπος
Επικρατείας ΕλΣυν, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου, M. Καρπαθάκης, Δικηγόρος, Ε. Κατσούλη, Δικηγόρος, ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου, Ι. Κοϊμτζόγλου, ΔΝ,
Δικηγόρος, Ηλ. Κοκκίνης, Δικηγόρος, Μ2R, Μ. Κωστοπούλου, DEA, Δικηγόρος, Μ. Κωτσοβίλη, Δικηγόρος, Β. Λιακόπουλος, Εισηγητής ΕλΣυν, ΜΔΕ
Διεθνών Σπουδών, Ι. Μαθιουδάκης, Λέκτορας ΑΠΘ, Σ. Μανωλκίδης, ΔΝ, Δικηγόρος, Επ. Μαριάς, Καθηγητής Παν/μίου Κρήτης, Μ. Μουστάκας,
Επίκ. Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Ευ. Μπάλτα, ΔΝ, Δικηγόρος, Φ. Μπότσης, Δικηγόρος, Κ. Ν. Παπαδόπουλος, LLM, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης,
Α. Παπακωνσταντίνου, Δικηγόρος, Ν. Παπαχρήστος, ΔΝ, Δικηγόρος, Ευ. Πρεβεδούρου, Αν. Καθηγήτρια ΑΠΘ, A. Σακελλαρίου, Εισηγητής ΕλΣυν,
Β. Σωτηρόπουλος, Δικηγόρος, Δ. Τάγαρης, Δικηγόρος, Κ. Τσάντζαλος, Δικηγόρος, Μ. Τσαπόγας, ΔΝ, Δικηγόρος, Ά. Τσιφτσόγλου, ΔΝ, Δικηγόρος,
Α. Τσουρουφλής, ΔΝ, Δικηγόρος, Ευ. Φυτράκης, ΔΝ, Eιδικός Επιστήμων στον Συνήγορο του Πολίτη, Αλκ. Φωτιάδου, ΔΝ, Δικηγόρος, Αντ. Φρούντας,
Εισηγητής ΕλΣυν, LLM, Χ. Χατζή, ΔΝ, Ειδική Επιστήμων στον Συνήγορο του Πολίτη, Β. Χρήστου, ΔΝ, Δικηγόρος
Συντονιστές Έκδοσης: Χ. Ανθόπουλος, Κ. Γιαννακόπουλος, Β.-Μ. Παυλόπουλος, Φ. Παναγοπούλου-Κουτνατζή Διευθυντής: Σπ. I. Φλογαΐτης

Subscription

If you wish to subscribe to the journal 'Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου', please contact one of our stores (Athens: +30 210 33 87 500, Thessaloniki: +30 2310 535 381) or send an e-mail to info@sakkoulas.gr

Alternatively, please fill-in your preferred contact method and we will communicate with you soon.

Full name
 
Email
 
Telephone
 
 
 
 
 

Current issue