Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου (ΕφημΔΔ)


Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, 5 (2023)

Το 2024 συµπληρώνονται πενήντα χρόνια από την πτώση του δικτατορικού καθεστώτος της 21ης Απριλίου 1967 και την επάνοδο της Δηµοκρατίας στην Ελλάδα. Από την αρχή έως το τραγικό για το Έθνος τέλος του, µε την προδοσία της Κύπρου, το καθεστώς της Χούντας των συνταγµαταρχών ήταν ένα καθεστώς απόλυτης αυθαιρεσίας. Η απόλυση τον Μάιο 1968 του Αρεο­παγίτη Αντωνίου Φλώρου και άλλων τριάντα δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών ήταν µια χαρακτηριστική εκδήλωση της γενικευµένης ανοµίας της «έννοµης τάξης» της δικτατορίας.

Ο επίτιµος Πρόεδρος του ΣτΕ Χρίστος Γεραρής, νεαρός τότε εισηγητής στο ΣτΕ, παρουσιάζει µέσα από τις σελίδες της ΕφηµΔΔ, καταθέτοντας και την προσωπική του µαρτυρία, τη νοµική ιστορία αυτής της «εκκαθάρισης» και τις αποφάσεις του ΣτΕ, το οποίο στη δεύτερη δίκη επί των αιτήσεων ακυρώσεως κατά των πράξεων απολύσεως δικαίωσε τους απολυθέντες δικαστές (Μελέτες-Απόψεις, σ. 558).

Το πρώτο θύµα των «εκκαθαρίσεων» της δικτατορίας στον τοµέα της ανώτατης εκπαίδευσης ήταν ο Αριστόβουλος Μάνεσης. Με αφορµή την επέτειο των εκατό χρόνων από τη γέννηση του µεγάλου Έλληνα συνταγµατολόγου, ο Όµιλος Μάνεση οργάνωσε τον Δεκέµβριο 2022 Συνέδριο για τη ζωή και το έργο του. Στο τεύχος αυτό δηµοσιεύεται η γενική εισήγηση του Χαράλαµπου Ανθόπουλου, την πρώτη ηµέρα του ­Συνεδρίου, για τη συµβολή του Αριστόβουλου Μάνεση στο ελληνικό Συνταγµατικό Δίκαιο (Επικαιρότητα, σ. 474).

Στο ανά χείρας τεύχος δηµοσιεύεται επίσης µία άκρως ενδιαφέρουσα µελέτη του τέως Προέδρου της Δηµοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου, για τις οµοιότητες και κυρίως για τις διαφορές των επιστηµολογικών προϋποθέσεων µεταξύ της Νοµικής Επιστήµης και της Φυσικής Επιστήµης, µε ιδιαίτερη έµφαση στο ζήτηµα της ερµηνείας του δικαίου (Μελέτες-Απόψεις, σ. 539).

Με το πρόβληµα της ερµηνείας του δικαίου ασχολείται στη µελέτη του και ο Πάνος Λαζαράτος (Μελέτες-Απόψεις, σ. 570), ο οποίος εµβαθύνει στη θεωρία του «ερµηνευτικού σκεπτικισµού».

Τέλος, στο παρόν τεύχος, δηµοσιεύονται αναλύσεις και µελέτες για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο συνταγµατικότητας (Μελέτες-Απόψεις, σ. 576), για τις νοµοθετικές και νοµολογιακές εξελίξεις στο πεδίο των σχέσεων µεταξύ του δικαιώµατος στο περιβάλλον και του δικαιώµατος της ιδιοκτησίας (Χρονικό Νοµολογίας, σ. 499) και για το νοµικό καθεστώς του διοικητικού προσωπικού των ΑΕΙ (Νέες και Νέοι Επιστήµονες σ. 587).

Edition info

Journal
Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου
ISSN
1790-7322
Current issue
Issue number: 5, 2023
© October 2023
Pages: VI + 136
Subscriptions

Students: € 75

Judges: € 75

Individuals: € 100

Companies: € 140

Legal Entities of the Public Sector: € 180

International subscription: € 165

Table of contents   +

473 Εκδοτικό Σηµείωµα

Επικαιρότητα

474 Η συνταγµατική διδασκαλία του Αριστόβουλου Μάνεση, του Χ. Ανθόπουλου

Νοµοθεσία

497 Δελτίο Νοµοθεσίας

Χρονικό Νοµολογίας

499 Οικιστικό και πολιτιστικό περιβάλλον και ιδιοκτησία: η νοµολογία σε αναζήτηση της «χρυσής τοµής», µετά τις πρόσφατες νοµοθετικές εξελίξεις, του Π. Γαλάνη

Νοµολογία

516 Δελτίο Νοµολογίας

(επιµέλεια: Γ. Ζώης)

• ΣτΕ Ολ. 1957/2023: Δεν περιλαµβάνεται στη βουλευτική αποζηµίωση η πρόσθετη αµοιβή του Προέδρου Ανώτατου Δικαστηρίου λόγω της θέσης του ως Προέδρου του ΑΕΔ, σ. 516 • ΣτΕ Ολ. 1828/2023: Συνταγµατικότητα του άρθ. 70 § 1 ΚΔΔ για άσκηση δεύτερης προσφυγής όταν η πρώτη απερρίφθη για τυπικό λόγο (µη υπογραφή του δικογράφου από δικηγόρο), σ. 519 • ΣτΕ 1623/2023 Τµ. Γ΄: Αίτηση ακύρωσης κατά εκλογής τακτικού µέλους της Ακαδηµίας Αθηνών, σ. 524 • ΣτΕ Ολ. 1527/2023: Ταµειακή δυσχέρεια του Κράτους και µη αναδροµικότητα των συνεπειών διαγνωσθείσας αντισυνταγµατικότητας µισθολογικών περικοπών, για άλλους πλην των εναγόντων, σ. 527 • ΣτΕ 771/2023 Τµ. Α΄: Αποδεδειγµένη πραγµατική ένδεια συνταξιούχου µηχανικού µε οφειλές πλην ασφαλιστικών εισφορών & χορήγηση του 50% της δικαιούµενης σύνταξης, σ. 533 • ΤρΔΕφΑθ 1924/2023: Αστική ευθύνη Δηµοσίου στοιχειοθετείται λόγω αλληλοδιά­δοχων ζηµιογόνων συµπεριφορών που διακρίνονται από συνεκτική ενότητα, σ.

Μελέτες - Απόψεις

539 Ο «νόµος» µεταξύ Νοµικής Επιστήµης και Φυσικής Επιστήµης µε την «επικουρία» των Μαθηµατικών, του Πρ. Παυλόπουλου

558 Η δίκη των απολυθέντων δικαστών στα χρόνια της δικτατορίας, του Χρ. Γεραρή

570 Σπουδή για τη σκεπτική νοµική ερµηνεία, του Π. Λαζαράτου

576 Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος συνταγµατικότητας σύµφωνα µε το άρθρο 100 του Κανονισµού της Βουλής, της Δ. Ακουµιανάκη

Νέες & Νέοι Επιστήµονες

587 Η θέση του διοικητικού προσωπικού στο πλαίσιο της οργάνωσης και λειτουργίας των ΑΕΙ, της Ε. Τζελέπη

Βιβλιοπαρουσιάσεις

596 Αντώνης Μακρυδηµήτρης: Είναι ηθική η πολιτική; Τύποι ηγεσίας στον «Πολιτικό» του Πλάτωνος και άλλα ερωτήµατα, από Στ. Δηµητρίου

600 Φερενίκη Παναγοπούλου: Ηλεκτρονική Ψηφοφορία, από Δ. Κυριαζή

Editorial team   +

Η Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου φιλοδοξεί να καλύψει την ανάγκη για άμεση και έγκυρη πληροφόρηση για θέματα Διοικητικού Δικαίου και Δημοσίου Δικαίου που ανακύπτουν από την καθημερινότητα, την επιστημονική, τη νομοθετική, τη νομολογιακή

Συντακτική Επιτροπή: Σπ. Καραλής, Σύμβουλος της Επικρατείας, Ευ. Κουτούπα, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Παν/μίου Θεσ/νίκης, Κ. Ρέμελης,
Καθηγητής Νομικής Σχολής Παν/μίου Θράκης, Σ. Λύτρας, Καθηγητής Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών, Γ. Σιούτη, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής
Παν/μίου Αθηνών, Σπ. I. Φλογαΐτης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών
Επιτροπή Σύνταξης: Χ. Ανθόπουλος, Αν. Καθηγητής Eλληνικού Ανοικτού Παν/μίου, Θ. Γεωργόπουλος, ΔΝ, Δικηγόρος, Κ. Γιαννακόπουλος,
Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ. Κάρκαλης, Αντεπίτροπος Επικρατείας ΕλΣυν, Π. Κασιμάτης, ΔΝ, Δικηγόρος, Α. Κεχρής,
ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμων στο ΕΣΡ, Ά. Λιγωμένου, Αντιπρόεδρος ΕλΣυν, Καθηγήτρια Αστυνομικής Ακαδημίας, Α. Μεταξάς, ΔΝ, Δικηγόρος,
Ν. Μηλιώνης, Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, Σύμβουλος
ΕλΣυν, Επ. Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Χ. Μουκίου, ΔΝ,
Δικηγόρος, Επίκουρη Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου, Ν. Παπασπύρου, ΔΝ, Δικηγόρος, Α. Παραράς, DEA, Δικηγόρος, Β-Μ. Παυλόπουλος,
DEA, Δικηγόρος, Δ. Σκιαδάς, ΔΝ, Δικηγόρος, Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Χ. Τσιλιώτης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου, ΔΝ, Δικηγόρος, Κ. Τσιμάρας, ΔΝ, Δικηγόρος, Επίκ. Καθηγητής ΑΕΙ ΣΣΕ
Τακτικοί συνεργάτες: Χ. Ακριβοπούλου, ΔΝ, Δικηγόρος, Π. Ανδρικόπουλος, Δικηγόρος, Π. Βογιατζής, ΔΝ, Δικηγόρος, Εισηγητής στο ΕΔΔΑ,
Κ. Γαλανοπούλου, Ασκ. Δικηγόρος, Κ. Γώγος, Αν. Καθηγητής ΑΠΘ, Στ. Θάνου, Δικηγόρος, Μ2R, Ηλ. Θεοδωράτος, ΔΝ, Δικηγόρος, Aκ. Καϊδατζής,
Λέκτορας ΑΠΘ, Σπ. Καλογήρου, ΔΝ, Δικηγόρος, Π. Καποτάς, LLM, Δικηγόρος, Β. Καραγεώργου, ΔΝ, Δικηγόρος, Ε. Καραθανασόπουλος, Αντεπίτροπος
Επικρατείας ΕλΣυν, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου, M. Καρπαθάκης, Δικηγόρος, Ε. Κατσούλη, Δικηγόρος, ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου, Ι. Κοϊμτζόγλου, ΔΝ,
Δικηγόρος, Ηλ. Κοκκίνης, Δικηγόρος, Μ2R, Μ. Κωστοπούλου, DEA, Δικηγόρος, Μ. Κωτσοβίλη, Δικηγόρος, Β. Λιακόπουλος, Εισηγητής ΕλΣυν, ΜΔΕ
Διεθνών Σπουδών, Ι. Μαθιουδάκης, Λέκτορας ΑΠΘ, Σ. Μανωλκίδης, ΔΝ, Δικηγόρος, Επ. Μαριάς, Καθηγητής Παν/μίου Κρήτης, Μ. Μουστάκας,
Επίκ. Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Ευ. Μπάλτα, ΔΝ, Δικηγόρος, Φ. Μπότσης, Δικηγόρος, Κ. Ν. Παπαδόπουλος, LLM, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης,
Α. Παπακωνσταντίνου, Δικηγόρος, Ν. Παπαχρήστος, ΔΝ, Δικηγόρος, Ευ. Πρεβεδούρου, Αν. Καθηγήτρια ΑΠΘ, A. Σακελλαρίου, Εισηγητής ΕλΣυν,
Β. Σωτηρόπουλος, Δικηγόρος, Δ. Τάγαρης, Δικηγόρος, Κ. Τσάντζαλος, Δικηγόρος, Μ. Τσαπόγας, ΔΝ, Δικηγόρος, Ά. Τσιφτσόγλου, ΔΝ, Δικηγόρος,
Α. Τσουρουφλής, ΔΝ, Δικηγόρος, Ευ. Φυτράκης, ΔΝ, Eιδικός Επιστήμων στον Συνήγορο του Πολίτη, Αλκ. Φωτιάδου, ΔΝ, Δικηγόρος, Αντ. Φρούντας,
Εισηγητής ΕλΣυν, LLM, Χ. Χατζή, ΔΝ, Ειδική Επιστήμων στον Συνήγορο του Πολίτη, Β. Χρήστου, ΔΝ, Δικηγόρος
Συντονιστές Έκδοσης: Χ. Ανθόπουλος, Κ. Γιαννακόπουλος, Β.-Μ. Παυλόπουλος, Φ. Παναγοπούλου-Κουτνατζή Διευθυντής: Σπ. I. Φλογαΐτης

Subscription

If you wish to subscribe to the journal 'Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου', please contact one of our stores (Athens: +30 210 33 87 500, Thessaloniki: +30 2310 535 381) or send an e-mail to info@sakkoulas.gr

Alternatively, please fill-in your preferred contact method and we will communicate with you soon.

Full name
 
Email
 
Telephone
 
 
 
 
 

Current issue