Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου (ΕφημΔΔ)


Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, 2 (2022)

Η ΕφηµΔΔ αποχαιρετά στο τεύχος αυτό έναν σπουδαίο Έλληνα και Ευρωπαίο δηµοσιο­λόγο, τον Πρόδροµο Δαγτόγλου (1929 - 2022), ο οποίος µε το πολυσχιδές έργο του έθεσε τη σφραγίδα του στο σύγχρονο ελληνικό διοικητικό και συνταγµατικό δίκαιο (σ. 138).

Με τον πόλεµο στην Ουκρανία έχουµε εισέλθει σε µια νέα φάση της ευρωπαϊκής και παγκόσµιας ιστορίας. Στο ανά χείρας τεύχος δηµοσιεύουµε µια επίκαιρη ανάλυση του οµότιµου Καθηγητή Κ. Στεφάνου για τις επιπτώσεις του µεγάλου αυτού γεωπολιτικού γεγονότος στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Επικαιρότητα, σ. 141). Στη στήλη «Μελέτες-Απόψεις» δηµοσιεύουµε κείµενα για το παρόν και το µέλλον της διοικητικής δικαιοσύνης στην Ελλάδα (σ. 182), για τις πρόσφατες νοµοθετικές και νοµολογιακές εξελίξεις σχετικά µε την προθεσµία της αιτήσεως ακυρώσεως (σ. 188) και για την εξέλιξη του θεσµού της «δάνειας εµπειρίας» στο δίκαιο των δηµοσίων συµβάσεων (σ. 198). Επίσης, δηµοσιεύουµε αναλύσεις για τις µεταρρυθµίσεις στον τοµέα της τουριστικής πολιτικής (σ. 212) και για επίκαιρα ζητήµατα κοινοβουλευτικού δικαίου (σ. 220).

Η χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση του Ταµείου Ανάκαµψης είναι ένα θέµα που τίθεται επιτακτικά στην παρούσα συγκυρία και το οποίο ήδη παρακολουθούµε µε µεγάλη προσοχή (βλ. Νοµολογία, Σχόλιο, σ. 159). Επίσης, δηµοσιεύουµε στο τεύχος αυτό τον δηµόσιο έπαινο του Ευ. Βενιζέλου προς τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ιωάννη Σαρµά κατά την τελετή αναγόρευσής του ως επίτιµου διδάκτορος της Νοµικής Σχολής ΑΠΘ (Επικαιρότητα, σ. 149).

Στο τεύχος αυτό εγκαινιάζουµε και µια νέα στήλη µε τίτλο «Κλασικοί του 20ού αιώνα», στην οποία θα δηµοσιεύονται µεταφρασµένα από νέους Έλληνες επιστήµονες κείµενα ξένων κλασικών δηµοσιολόγων του 20ού αιώνα. Ξεκινάµε τη νέα αυτή στήλη µε ένα εµβληµατικό κείµενο του Hans Kelsen για τη δηµοκρατία (σ. 237).

Edition info

Journal
Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου
ISSN
1790-7322
Current issue
Issue number: 2, 2022
© April 2022
Pages: IV + 116
Subscriptions

Students: € 75

Companies: € 140

Individuals: € 100

Judges: € 75

Legal Entities of the Public Sector: € 180

International subscription: € 165

Table of contents   +

137 Εκδοτικό Σηµείωµα

138 Εγκώµιο στη µνήµη του Καθηγητή Πρόδροµου Δαγτόγλου, από Π.-Μ. Ευστρατίου

Επικαιρότητα

141 Η ουκρανική κρίση: πόσο αλλάζει την Ευρώπη;, του Κ. Στεφάνου

149 Έπαινος για τον Ιωάννη Σαρµά, του Ευ. Βενιζέλου

Νοµοθεσία

152 Δελτίο Νοµοθεσίας

Νοµολογία

Ελληνικά Δικαστήρια

155 ΕλΣυν Ολ. 380/2022: ΕλΣυν ως προς την υπαγωγή σχεδίου σύµβασης του Υπουργείου Δικαιοσύνης σε προσυµβατικό έλεγχο του Δικαστηρίου (Σχόλιο: Δ. Σκιαδάς)

165 Δελτίο Νοµολογίας

(επιµέλεια: Γ. Ζώης)

• ΣτΕ Ολ. 1189/2022: Αντισυνταγµατική η τροποποίηση ρύθµισης περί ορισµού Αντιδηµάρχου στις νησιωτικές δηµοτικές ενότητες µετά τη διεξαγωγή των δηµοτικών εκλογών, σ. 165 • ΣτΕ 1149/2022 Τµ. Δ΄: Μόνο οι Μεσσήνιοι παραγωγοί της ποικιλίας ελιάς Καλαµών µπορούν να αναγράφουν στις συσκευα­σίες την ένδειξη «Καλαµάτα», σ. 166 • ΣτΕ Ολ. 996/2022: Αντισυνταγµατικότητα στέρησης συνταξιοδοτικού δικαιώµατος υπαλλήλου της ΔΕΗ λόγω ποινικής καταδίκης του, σ. 169 • ΣτΕ 727/2022 Τµ. Γ΄: Μη εγγραφή αποφοίτων νοµικής πανεπιστηµίων ΕΕ ως ασκούµενων δικηγόρων αν αποτύχουν 3 φορές σε µάθηµα διαπίστωσης γνώσεων ελληνικού δικαίου, σ. 173 • ΣτΕ 2571/2021 Τµ. Γ΄: Σύµφωνη µε το Σύνταγµα & την ΕΣΔΑ η αφαίρεση τίτλου επ. διδάκτορα λόγω προσβολής του πανεπιστηµίου που τον απένειµε & των ελληνικών ΑΕΙ, σ.

Μελέτες - Απόψεις

182 Η διοικητική δικαιοσύνη υπό το Σύνταγµα του 1975 και υπό το φως των νεότερων εξελίξεων: Προτάσεις για ένα µελλοντικό σχεδιασµό, του Ι. Συµεωνίδη

188 Η προθεσµία για την άσκηση της αιτήσεως ακυρώσεως. Πρόσφατες νοµοθετικές και νοµολογιακές εξελίξεις, του Απ. Γέροντα

198 Η στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων στις δηµόσιες συµβάσεις µετά τον ν. 4782/2021 – Εφαλτήριο ενός ευρύτερου ανταγωνισµού, του Ι. Μαθιουδάκη

212 Μεταρρυθµιστικές επιδόσεις και νοµοθετείν στο µεταπολιτευτικό ελληνικό κράτος: η περίπτωση της τουριστικής πολιτικής, των Ν. Αλεξόπουλου και Μ. Πελοποννήσιου

220 Ο Κανονισµός της Βουλής µεταξύ πολιτικής συγκυρίας και νοµικού δέοντος, των Κ. Μουρτοπάλλα και Π. Τσούτση

Κλασικοί του 20ού αιώνα

237 Υπεράσπιση της Δηµοκρατίας, του Hans Kelsen (Μετάφραση Β. Νάιντος)

Γνωµοδoτήσεις

243 Πόρισµα 29ης Οκτωβρίου 1990 για τη µελέτη του υφισταµένου νοµικού πλαισίου για την ίδρυση και λειτουργία στην Ελλάδα µη κρατικών ΑΕΙ και ΤΕΙ, των Π. Γέµτου, Α. Τσαµπάση, Θ. Ξανθόπουλου, Ι. Αναστόπουλου, Π. Μπερνίτσα, Β. Σκουρή, Π. Χριστόφορου, Ν. Κλαµαρή, Ε. Βολουδάκη και Σ. Ταλιαδούρου

Βιβλιοπαρουσιάσεις

248 Χ. Τσιλιώτης: Η αποχώρηση του Ηνωµένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (BREXIT), από Ι. Σαρµά

Editorial team   +

Η Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου φιλοδοξεί να καλύψει την ανάγκη για άμεση και έγκυρη πληροφόρηση για θέματα Διοικητικού Δικαίου και Δημοσίου Δικαίου που ανακύπτουν από την καθημερινότητα, την επιστημονική, τη νομοθετική, τη νομολογιακή

Συντακτική Επιτροπή: Σπ. Καραλής, Σύμβουλος της Επικρατείας, Ευ. Κουτούπα, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Παν/μίου Θεσ/νίκης, Κ. Ρέμελης,
Καθηγητής Νομικής Σχολής Παν/μίου Θράκης, Σ. Λύτρας, Καθηγητής Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών, Γ. Σιούτη, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής
Παν/μίου Αθηνών, Σπ. I. Φλογαΐτης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών
Επιτροπή Σύνταξης: Χ. Ανθόπουλος, Αν. Καθηγητής Eλληνικού Ανοικτού Παν/μίου, Θ. Γεωργόπουλος, ΔΝ, Δικηγόρος, Κ. Γιαννακόπουλος,
Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ. Κάρκαλης, Αντεπίτροπος Επικρατείας ΕλΣυν, Π. Κασιμάτης, ΔΝ, Δικηγόρος, Α. Κεχρής,
ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμων στο ΕΣΡ, Ά. Λιγωμένου, Αντιπρόεδρος ΕλΣυν, Καθηγήτρια Αστυνομικής Ακαδημίας, Α. Μεταξάς, ΔΝ, Δικηγόρος,
Ν. Μηλιώνης, Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, Σύμβουλος
ΕλΣυν, Επ. Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Χ. Μουκίου, ΔΝ,
Δικηγόρος, Επίκουρη Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου, Ν. Παπασπύρου, ΔΝ, Δικηγόρος, Α. Παραράς, DEA, Δικηγόρος, Β-Μ. Παυλόπουλος,
DEA, Δικηγόρος, Δ. Σκιαδάς, ΔΝ, Δικηγόρος, Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Χ. Τσιλιώτης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου, ΔΝ, Δικηγόρος, Κ. Τσιμάρας, ΔΝ, Δικηγόρος, Επίκ. Καθηγητής ΑΕΙ ΣΣΕ
Τακτικοί συνεργάτες: Χ. Ακριβοπούλου, ΔΝ, Δικηγόρος, Π. Ανδρικόπουλος, Δικηγόρος, Π. Βογιατζής, ΔΝ, Δικηγόρος, Εισηγητής στο ΕΔΔΑ,
Κ. Γαλανοπούλου, Ασκ. Δικηγόρος, Κ. Γώγος, Αν. Καθηγητής ΑΠΘ, Στ. Θάνου, Δικηγόρος, Μ2R, Ηλ. Θεοδωράτος, ΔΝ, Δικηγόρος, Aκ. Καϊδατζής,
Λέκτορας ΑΠΘ, Σπ. Καλογήρου, ΔΝ, Δικηγόρος, Π. Καποτάς, LLM, Δικηγόρος, Β. Καραγεώργου, ΔΝ, Δικηγόρος, Ε. Καραθανασόπουλος, Αντεπίτροπος
Επικρατείας ΕλΣυν, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου, M. Καρπαθάκης, Δικηγόρος, Ε. Κατσούλη, Δικηγόρος, ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου, Ι. Κοϊμτζόγλου, ΔΝ,
Δικηγόρος, Ηλ. Κοκκίνης, Δικηγόρος, Μ2R, Μ. Κωστοπούλου, DEA, Δικηγόρος, Μ. Κωτσοβίλη, Δικηγόρος, Β. Λιακόπουλος, Εισηγητής ΕλΣυν, ΜΔΕ
Διεθνών Σπουδών, Ι. Μαθιουδάκης, Λέκτορας ΑΠΘ, Σ. Μανωλκίδης, ΔΝ, Δικηγόρος, Επ. Μαριάς, Καθηγητής Παν/μίου Κρήτης, Μ. Μουστάκας,
Επίκ. Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Ευ. Μπάλτα, ΔΝ, Δικηγόρος, Φ. Μπότσης, Δικηγόρος, Κ. Ν. Παπαδόπουλος, LLM, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης,
Α. Παπακωνσταντίνου, Δικηγόρος, Ν. Παπαχρήστος, ΔΝ, Δικηγόρος, Ευ. Πρεβεδούρου, Αν. Καθηγήτρια ΑΠΘ, A. Σακελλαρίου, Εισηγητής ΕλΣυν,
Β. Σωτηρόπουλος, Δικηγόρος, Δ. Τάγαρης, Δικηγόρος, Κ. Τσάντζαλος, Δικηγόρος, Μ. Τσαπόγας, ΔΝ, Δικηγόρος, Ά. Τσιφτσόγλου, ΔΝ, Δικηγόρος,
Α. Τσουρουφλής, ΔΝ, Δικηγόρος, Ευ. Φυτράκης, ΔΝ, Eιδικός Επιστήμων στον Συνήγορο του Πολίτη, Αλκ. Φωτιάδου, ΔΝ, Δικηγόρος, Αντ. Φρούντας,
Εισηγητής ΕλΣυν, LLM, Χ. Χατζή, ΔΝ, Ειδική Επιστήμων στον Συνήγορο του Πολίτη, Β. Χρήστου, ΔΝ, Δικηγόρος
Συντονιστές Έκδοσης: Χ. Ανθόπουλος, Κ. Γιαννακόπουλος, Β.-Μ. Παυλόπουλος, Φ. Παναγοπούλου-Κουτνατζή Διευθυντής: Σπ. I. Φλογαΐτης

Subscription

For journal subscription orders, please contact one of our stores (Athens: +30 210 33 87 500, Thessaloniki: +30 2310 535 381) or send an e-mail to info@sakkoulas.gr

Current issue