Ελληνικά English
| | | |

Journals


Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, 2 (2020)

Edition info

Journal
Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου
ISSN
1790-7322
Current issue
Issue number: 2, 2020
© April 2020
Pages: VI + 126
Subscriptions

Judges: € 75

Companies: € 140

International subscription: € 165

Individuals: € 100

Legal Entities of the Public Sector: € 180

Students: € 75

Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου (ΕφημΔΔ)


Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, 2 (2020)

Στις 5 Μαΐου 2020, εν µέσω της κρίσης της πανδηµίας και των διαπραγµατεύσεων για την αντιµετώπιση των δραµατικών οικονοµικών επιπτώσεών της στις Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το γερµανικό οµοσπονδιακό συνταγµατικό Δικαστήριο εξέδωσε την απόφασή του στην υπόθεση Weiss, κρίνοντας ως αντίθετη προς το γερµανικό Σύνταγµα την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του τότε Προέ­δρου της, Μάριο Ντράγκι, για το πρόγραµµα αγοράς κρατικών οµολόγων των Χωρών της Ευρωζώνης, το οποίο έδωσε µια µεγάλη ανάσα ιδίως στις Νοτιοευρωπαϊκές Χώρες, που έβγαιναν από την οικονοµική κρίση του 2010 µε εκτόξευση του δηµοσίου χρέους τους.

Το ογδοηκοστό έκτο τεύχος της ΕφηµΔΔ είναι αφιερωµένο εξ ολοκλήρου στην απόφαση αυτή, η οποία άνοιξε ξανά, από τη συγκεκριµένη οπτική γωνία της υποκειµενικής ευρωσκέψης του Δικαστηρίου της Καρλσρούης, όλα τα µεγάλα νοµικά, θεσµικά και πολιτικά προβλήµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης.

Edition info

Journal
Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου
ISSN
1790-7322
Current issue
Issue number: 2, 2020
© April 2020
Pages: VI + 126
Subscriptions

Judges: € 75

Companies: € 140

International subscription: € 165

Individuals: € 100

Legal Entities of the Public Sector: € 180

Students: € 75

Table of contents   +

129 Εκδοτικό Σηµείωµα

Αφιέρωµα

Υπόθεση Weiss: η πρόκληση της Καρλσρούης

130 Μια έµµεση πλην σαφής αµφισβήτηση της υπεροχής του ευρωπαϊκού έναντι του εθνικού δικαίου από τη νοµολογία του Οµοσπονδιακού Συνταγµατικού Δικαστηρίου της Γερµανίας, του Πρ. Παυλοπούλου

150 Η Ντοβίλ του Γερµανικού Οµοσπονδιακού Συνταγµατικού Δικαστηρίου - Η επαγγελία µιας παθητικής και άνισης Ευρωζώνης, του Ευ. Βενιζέλου

157 Καρλσρούη κατά Λουξεµβούργου και Φραγκφούρτης: Γερµανία κατά Ευρώπης; Σκέψεις µε αφορµή την απόφαση του γερµανικού Οµοσπονδιακού Συνταγµατικού Δικαστηρίου της 5ης Μαΐου 2020, της Τζ. Ηλιοπούλου-Στράγγα

186 Ευρωπαϊκό δίκαιο και το Πολιτικό: η απόφαση Weiss του Οµοσπονδιακού Συνταγµατικού Δικαστηρίου της Γερµανίας, του Αντ. Μεταξά

205 Αυθαιρετώντας στο όνοµα της Δηµοκρατίας: η απόφαση του Γερµανικού Συνταγµατικού Δικαστηρίου επί του προγράµµατος ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του Γ. Αναγνωσταρά

218 Η απόφαση Weiss του Bundesverfassungsgericht της 5ης Μαΐου 2020: µια δήλωση πίστης στην εθνική κυριαρχία και τη νοµισµατική ορθοδοξία, του Απ. Βλαχογιάννη

239 Οι βασικές σκέψεις της απόφασης της 5ης Μαΐου 2020 του Οµοσπονδιακού Συνταγµατικού ­Δικαστηρίου της Γερµανίας στην υπόθεση Weiß σχετικά µε το πρόγραµµα αγοράς κρατικών οµολόγων (PSPP) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του Ν. Σηµαντήρα

Νοµοθεσία

245 Δελτίο Νοµοθεσίας

Βιβλιοπαρουσιάσεις

247 Julia Iliopoulos-Strangas (Hrsg.): Soziale Grundrechte in den ‘neuen’ Mitgliedsstaaten der Europäischen Union. Zugleich eine Einführung in die mitgliedstaatlichen Allgemeinen Grundrechtslehren, από Σπ. Βλαχόπουλο

Editorial team   +

Η Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου φιλοδοξεί να καλύψει την ανάγκη για άμεση και έγκυρη πληροφόρηση για θέματα Διοικητικού Δικαίου και Δημοσίου Δικαίου που ανακύπτουν από την καθημερινότητα, την επιστημονική, τη νομοθετική, τη νομολογιακή

Συντακτική Επιτροπή: Σπ. Καραλής, Σύμβουλος της Επικρατείας, Ευ. Κουτούπα, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Παν/μίου Θεσ/νίκης, Κ. Ρέμελης,
Καθηγητής Νομικής Σχολής Παν/μίου Θράκης, Σ. Λύτρας, Καθηγητής Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών, Γ. Σιούτη, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής
Παν/μίου Αθηνών, Σπ. I. Φλογαΐτης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών
Επιτροπή Σύνταξης: Χ. Ανθόπουλος, Αν. Καθηγητής Eλληνικού Ανοικτού Παν/μίου, Θ. Γεωργόπουλος, ΔΝ, Δικηγόρος, Κ. Γιαννακόπουλος,
Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ. Κάρκαλης, Αντεπίτροπος Επικρατείας ΕλΣυν, Π. Κασιμάτης, ΔΝ, Δικηγόρος, Α. Κεχρής,
ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμων στο ΕΣΡ, Ά. Λιγωμένου, Αντιπρόεδρος ΕλΣυν, Καθηγήτρια Αστυνομικής Ακαδημίας, Α. Μεταξάς, ΔΝ, Δικηγόρος,
Ν. Μηλιώνης, Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, Σύμβουλος
ΕλΣυν, Επ. Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Χ. Μουκίου, ΔΝ,
Δικηγόρος, Επίκουρη Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου, Ν. Παπασπύρου, ΔΝ, Δικηγόρος, Α. Παραράς, DEA, Δικηγόρος, Β-Μ. Παυλόπουλος,
DEA, Δικηγόρος, Δ. Σκιαδάς, ΔΝ, Δικηγόρος, Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Χ. Τσιλιώτης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου, ΔΝ, Δικηγόρος, Κ. Τσιμάρας, ΔΝ, Δικηγόρος, Επίκ. Καθηγητής ΑΕΙ ΣΣΕ
Τακτικοί συνεργάτες: Χ. Ακριβοπούλου, ΔΝ, Δικηγόρος, Π. Ανδρικόπουλος, Δικηγόρος, Π. Βογιατζής, ΔΝ, Δικηγόρος, Εισηγητής στο ΕΔΔΑ,
Κ. Γαλανοπούλου, Ασκ. Δικηγόρος, Κ. Γώγος, Αν. Καθηγητής ΑΠΘ, Στ. Θάνου, Δικηγόρος, Μ2R, Ηλ. Θεοδωράτος, ΔΝ, Δικηγόρος, Aκ. Καϊδατζής,
Λέκτορας ΑΠΘ, Σπ. Καλογήρου, ΔΝ, Δικηγόρος, Π. Καποτάς, LLM, Δικηγόρος, Β. Καραγεώργου, ΔΝ, Δικηγόρος, Ε. Καραθανασόπουλος, Αντεπίτροπος
Επικρατείας ΕλΣυν, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου, M. Καρπαθάκης, Δικηγόρος, Ε. Κατσούλη, Δικηγόρος, ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου, Ι. Κοϊμτζόγλου, ΔΝ,
Δικηγόρος, Ηλ. Κοκκίνης, Δικηγόρος, Μ2R, Μ. Κωστοπούλου, DEA, Δικηγόρος, Μ. Κωτσοβίλη, Δικηγόρος, Β. Λιακόπουλος, Εισηγητής ΕλΣυν, ΜΔΕ
Διεθνών Σπουδών, Ι. Μαθιουδάκης, Λέκτορας ΑΠΘ, Σ. Μανωλκίδης, ΔΝ, Δικηγόρος, Επ. Μαριάς, Καθηγητής Παν/μίου Κρήτης, Μ. Μουστάκας,
Επίκ. Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Ευ. Μπάλτα, ΔΝ, Δικηγόρος, Φ. Μπότσης, Δικηγόρος, Κ. Ν. Παπαδόπουλος, LLM, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης,
Α. Παπακωνσταντίνου, Δικηγόρος, Ν. Παπαχρήστος, ΔΝ, Δικηγόρος, Ευ. Πρεβεδούρου, Αν. Καθηγήτρια ΑΠΘ, A. Σακελλαρίου, Εισηγητής ΕλΣυν,
Β. Σωτηρόπουλος, Δικηγόρος, Δ. Τάγαρης, Δικηγόρος, Κ. Τσάντζαλος, Δικηγόρος, Μ. Τσαπόγας, ΔΝ, Δικηγόρος, Ά. Τσιφτσόγλου, ΔΝ, Δικηγόρος,
Α. Τσουρουφλής, ΔΝ, Δικηγόρος, Ευ. Φυτράκης, ΔΝ, Eιδικός Επιστήμων στον Συνήγορο του Πολίτη, Αλκ. Φωτιάδου, ΔΝ, Δικηγόρος, Αντ. Φρούντας,
Εισηγητής ΕλΣυν, LLM, Χ. Χατζή, ΔΝ, Ειδική Επιστήμων στον Συνήγορο του Πολίτη, Β. Χρήστου, ΔΝ, Δικηγόρος
Συντονιστές Έκδοσης: Χ. Ανθόπουλος, Κ. Γιαννακόπουλος, Β.-Μ. Παυλόπουλος, Φ. Παναγοπούλου-Κουτνατζή Διευθυντής: Σπ. I. Φλογαΐτης

Subscription

For journal subscription orders, please contact one of our stores (Athens: +30 210 33 87 500, Thessaloniki: +30 2310 535 381) or send an e-mail to info@sakkoulas.gr

Current issue

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account