Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου (ΕφημΔΔ)


Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, 1 (2024)

Στο τεύχος 1/2024 της ΕφηµΔΔ δηµοσιεύουµε µια επίκαιρη ανάλυση του Επίτιµου Αντιπροέδρου του Συµβουλίου της Επικρατείας Μιχαήλ Βροντάκη γύρω από το νόηµα της έννοιας «ιδιώτες» στο άρθρο 16 § 8 Συντ. Σύµφωνα µε τον συγγραφέα, η συνταγµατική απαγόρευση ίδρυσης ΑΕΙ από «ιδιώτες» δεν περιλαµβάνει τα Κοινωφελή Ιδρύµατα αλλά µόνο την παροχή υπηρεσιών ανώτατης εκπαίδευσης υπό τη µορφή επιχείρησης µε σκοπό την επίτευξη και πορισµό κέρδους (Επικαιρότητα, σ. 2).

Επίσης, στο τεύχος αυτό δηµοσιεύουµε µελέτες για τον ψηφιακό συνταγµατισµό (Μελέτες-Απόψεις, σ. 75), για την αλγοριθµική φορολογία (Μελέτες-Απόψεις, σ. 90), για τον δηµόσιο λόγο των Ενώσεων Δικαστικών Λειτουργών (Μελέτες-Απόψεις, σ. 51), για την εφαρµογή του οικονοµικού δικαίου της ΕΕ στη διοργάνωση και εµπορική εκµετάλλευση αθλητικών αγώνων (Μελέτες-Απόψεις, σ. 61), καθώς και ένα σχόλιο στην πρόσφατη απόφαση του ΕΔΔΑ για το κρατικό καθήκον προστασίας των πολιτών από τους κινδύνους της κλιµατικής αλλαγής (Νοµολογία, σ. 7).

Edition info

Journal
Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου
ISSN
1790-7322
Current issue
Issue number: 1, 2024
© February 2024
Pages: VI + 112
Subscriptions

International subscription: € 165

Legal Entities of the Public Sector: € 180

Students: € 75

Individuals: € 100

Companies: € 140

Judges: € 75

Table of contents   +

1 Εκδοτικό Σηµείωµα

Επικαιρότητα

2 Η σύσταση και λειτουργία Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων από Κοινωφελή Ιδρύµατα, του Μ. Βροντάκη

Νοµοθεσία

6 Δελτίο Νοµοθεσίας

Νοµολογία

ΕΔΔΑ

7 ΕΔΔΑ 53600/20, 9.4.2024, VEREIN KLIMASENIORINNEN SCHWEIZ AND OTHERS κατά Ελβετίας [Η παράλειψη του κράτους να συµµορφώνεται µε τη θετική υποχρέωση εφαρµογής επαρκών µέτρων για την καταπολέµηση της κλιµατικής αλλαγής παραβιάζει το άρθρο 8 ΕΣΔΑ] (Σχόλιο: Π. Γαλάνης)

20 Δελτίο Νοµολογίας

(επιµέλεια: Γ. Ζώης)

• ΣτΕ Ολ. 465/2024: Αντισυνταγµατική και αντίθετη προς την ΕΣΔΑ και τον ΧΘΔ η απαγόρευση ενηµέρωσης του παρακολουθούµενου για λόγους εθνικής ασφάλειας, σ. 20 • ΣτΕ 293/2024 Τµ. Ε΄: Παραποµπή στην Ολοµέλεια της κρίσης για τη συνταγµατικότητα του Νέου Οικοδοµικού Κανονισµού για κίνητρα στη δόµηση & τα ύψη των κτιρίων, σ. 27 • ΣτΕ Ολ. 148/2024: Κρίση περί µη αντισυνταγµατικότητας του τέλους επιτηδεύµατος σε βάρος ελεύθερων επαγγελµατιών στο πλαίσιο πρότυπης δίκης, σ. 36 • ΣτΕ 94/2024 Τµ. Γ΄: Νόµιµη η πειθαρχική ποινή οριστικής παύσης ιατρού του ΕΣΥ για το παράπτωµα της αναξιοπρεπούς ή ανάξιας για υπάλληλο διαγωγής εντός υπηρεσίας, σ. 40 • ΣτΕ 2314/2023 Τµ. Δ΄: Η εξαντλητική απαρίθµηση των κριτηρίων χορήγησης της πληρεξουσιότητας ενώπιον του Δικαστηρίου δεν παραβιάζει το Σύνταγµα και την ΕΣΔΑ, σ. 43 • ΤρΔΕφΑθ 355/2024: Προϋποθέσεις αναγνώρισης επαγγελµατικής ισοδυναµίας αλλοδαπού τίτλου σπουδών απονεµηθέντος από Κολλέγιο, σ.

Μελέτες - Απόψεις

51 Τα όρια του δηµόσιου λόγου και της ελευθερίας της έκφρασης των δικαστικών λειτουργών. Ο δηµόσιος λόγος των Δικαστικών Ενώσεων, του Π. Μαντζούφα

61 Η εφαρµογή των θεµελιωδών αρχών του ενωσιακού Οικονοµικού Δικαίου στο πεδίο των δραστηριοτήτων διοργάνωσης και εµπορικής εκµετάλλευσης αθλητικών αγώνων υπό το πρίσµα της Απόφασης European Superleague Company, του Ο. Σπηλιόπουλου

75 Η εξέλιξη της έννοιας του συνταγµατισµού στην ψηφιακή µετάβαση, του Δ. Κουκιάδη

90 Αλγοριθµική φορολογία και δικαιώµατα φορολογουµένων υπό το πρίσµα της ψηφιακής ηθικής, της Μ. Πρινιωτάκη

Βιβλιοπαρουσιάσεις

103 Kostas Chrysogonos/Anna Tsiftsoglou (ed.): Democracy after Covid: Challenges in Europe and Beyond, από Χ. Ανθόπουλο

Editorial team   +

Η Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου φιλοδοξεί να καλύψει την ανάγκη για άμεση και έγκυρη πληροφόρηση για θέματα Διοικητικού Δικαίου και Δημοσίου Δικαίου που ανακύπτουν από την καθημερινότητα, την επιστημονική, τη νομοθετική, τη νομολογιακή

Συντακτική Επιτροπή: Σπ. Καραλής, Σύμβουλος της Επικρατείας, Ευ. Κουτούπα, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Παν/μίου Θεσ/νίκης, Κ. Ρέμελης,
Καθηγητής Νομικής Σχολής Παν/μίου Θράκης, Σ. Λύτρας, Καθηγητής Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών, Γ. Σιούτη, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής
Παν/μίου Αθηνών, Σπ. I. Φλογαΐτης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών
Επιτροπή Σύνταξης: Χ. Ανθόπουλος, Αν. Καθηγητής Eλληνικού Ανοικτού Παν/μίου, Θ. Γεωργόπουλος, ΔΝ, Δικηγόρος, Κ. Γιαννακόπουλος,
Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ. Κάρκαλης, Αντεπίτροπος Επικρατείας ΕλΣυν, Π. Κασιμάτης, ΔΝ, Δικηγόρος, Α. Κεχρής,
ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμων στο ΕΣΡ, Ά. Λιγωμένου, Αντιπρόεδρος ΕλΣυν, Καθηγήτρια Αστυνομικής Ακαδημίας, Α. Μεταξάς, ΔΝ, Δικηγόρος,
Ν. Μηλιώνης, Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, Σύμβουλος
ΕλΣυν, Επ. Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Χ. Μουκίου, ΔΝ,
Δικηγόρος, Επίκουρη Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου, Ν. Παπασπύρου, ΔΝ, Δικηγόρος, Α. Παραράς, DEA, Δικηγόρος, Β-Μ. Παυλόπουλος,
DEA, Δικηγόρος, Δ. Σκιαδάς, ΔΝ, Δικηγόρος, Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Χ. Τσιλιώτης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου, ΔΝ, Δικηγόρος, Κ. Τσιμάρας, ΔΝ, Δικηγόρος, Επίκ. Καθηγητής ΑΕΙ ΣΣΕ
Τακτικοί συνεργάτες: Χ. Ακριβοπούλου, ΔΝ, Δικηγόρος, Π. Ανδρικόπουλος, Δικηγόρος, Π. Βογιατζής, ΔΝ, Δικηγόρος, Εισηγητής στο ΕΔΔΑ,
Κ. Γαλανοπούλου, Ασκ. Δικηγόρος, Κ. Γώγος, Αν. Καθηγητής ΑΠΘ, Στ. Θάνου, Δικηγόρος, Μ2R, Ηλ. Θεοδωράτος, ΔΝ, Δικηγόρος, Aκ. Καϊδατζής,
Λέκτορας ΑΠΘ, Σπ. Καλογήρου, ΔΝ, Δικηγόρος, Π. Καποτάς, LLM, Δικηγόρος, Β. Καραγεώργου, ΔΝ, Δικηγόρος, Ε. Καραθανασόπουλος, Αντεπίτροπος
Επικρατείας ΕλΣυν, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου, M. Καρπαθάκης, Δικηγόρος, Ε. Κατσούλη, Δικηγόρος, ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου, Ι. Κοϊμτζόγλου, ΔΝ,
Δικηγόρος, Ηλ. Κοκκίνης, Δικηγόρος, Μ2R, Μ. Κωστοπούλου, DEA, Δικηγόρος, Μ. Κωτσοβίλη, Δικηγόρος, Β. Λιακόπουλος, Εισηγητής ΕλΣυν, ΜΔΕ
Διεθνών Σπουδών, Ι. Μαθιουδάκης, Λέκτορας ΑΠΘ, Σ. Μανωλκίδης, ΔΝ, Δικηγόρος, Επ. Μαριάς, Καθηγητής Παν/μίου Κρήτης, Μ. Μουστάκας,
Επίκ. Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Ευ. Μπάλτα, ΔΝ, Δικηγόρος, Φ. Μπότσης, Δικηγόρος, Κ. Ν. Παπαδόπουλος, LLM, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης,
Α. Παπακωνσταντίνου, Δικηγόρος, Ν. Παπαχρήστος, ΔΝ, Δικηγόρος, Ευ. Πρεβεδούρου, Αν. Καθηγήτρια ΑΠΘ, A. Σακελλαρίου, Εισηγητής ΕλΣυν,
Β. Σωτηρόπουλος, Δικηγόρος, Δ. Τάγαρης, Δικηγόρος, Κ. Τσάντζαλος, Δικηγόρος, Μ. Τσαπόγας, ΔΝ, Δικηγόρος, Ά. Τσιφτσόγλου, ΔΝ, Δικηγόρος,
Α. Τσουρουφλής, ΔΝ, Δικηγόρος, Ευ. Φυτράκης, ΔΝ, Eιδικός Επιστήμων στον Συνήγορο του Πολίτη, Αλκ. Φωτιάδου, ΔΝ, Δικηγόρος, Αντ. Φρούντας,
Εισηγητής ΕλΣυν, LLM, Χ. Χατζή, ΔΝ, Ειδική Επιστήμων στον Συνήγορο του Πολίτη, Β. Χρήστου, ΔΝ, Δικηγόρος
Συντονιστές Έκδοσης: Χ. Ανθόπουλος, Κ. Γιαννακόπουλος, Β.-Μ. Παυλόπουλος, Φ. Παναγοπούλου-Κουτνατζή Διευθυντής: Σπ. I. Φλογαΐτης

Subscription

If you wish to subscribe to the journal 'Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου', please contact one of our stores (Athens: +30 210 33 87 500, Thessaloniki: +30 2310 535 381) or send an e-mail to info@sakkoulas.gr

Alternatively, please fill-in your preferred contact method and we will communicate with you soon.

Full name
 
Email
 
Telephone
 
 
 
 
 

Current issue