Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου (ΕφημΔΔ)


Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, 6 (2021)

Σε αυτό το τελευταίο τεύχος του έτους 2021 της ΕφηµΔΔ φιλοξενούµε τις εισηγήσεις και τις παρεμβάσεις στο σεµινάριο µε τίτλο «Η αναθεώρηση του 2001 είκοσι χρόνια και δύο αναθεωρήσεις (2008 και 2019) µετά», το οποίο διεξήχθη στο πλαίσιο του Μαθήµατος Συνταγµατικού Δικαίου του ΠΜΣ Δηµοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήµης της Νοµικής Σχολής ΑΠΘ (Αφιέ­ρωµα, σ. 706-774). Ευχαριστούµε ιδιαιτέρως τους συγγραφείς του αφιερώµατος Ευ. Βενιζέλο, Ι. Σαρµά, Ξ. Κοντιάδη, Αλ. Φωτιάδου, Χ. Ανθόπουλο, Κ. Μαυριά, Κ. Χρυσόγονο, Ν. Παπασπύρου, Χρ. Ακριβοπούλου.

Στο παρόν τεύχος δηµοσιεύουµε, επίσης, µια ανάλυση του νέου συστήµατος επικουρικής ασφάλισης (Μελέτες-Απόψεις, σ. 817), καθώς και µία µελέτη του τέως Προέδρου της Δηµοκράτιας Πρ. Παυλόπουλου για την εφαρµογή της αντίληψης του Αριστοτέλη για την έννοια της επιείκειας στο πεδίο του σύγχρονου δηµοσίου διεθνούς δικαίου (Μελέτες-Απόψεις, σ. 798).

Η ΕφηµΔΔ µετέχει στο ακαδηµαϊκό πένθος για τον θάνατο του Επαµεινώνδα Σπηλιωτόπουλου (1925-2022), ενός εκ των σπουδαιοτέρων Ελλήνων δηµοσιολόγων της µεταπολεµικής περιόδου και εκφράζει τα θερµά συλλυπητήριά της στην οικογένεια του εκλιπόντος.

Edition info

Journal
Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου
ISSN
1790-7322
Current issue
Issue number: 6, 2021
© December 2021
Pages: VI + 158
Subscriptions

Legal Entities of the Public Sector: € 180

Individuals: € 100

International subscription: € 165

Students: € 75

Companies: € 140

Judges: € 75

Table of contents   +

705 Εκδοτικό Σηµείωµα

Αφιέρωµα

«Η Αναθεώρηση του 2001 είκοσι χρόνια µετά»

706 Η αναθεώρηση του 2001 είκοσι χρόνια και δυο αναθεωρήσεις (2008 και 2019) µετά - Μια εισαγωγή στη συζήτηση, του Ευ. Βενιζέλου

716 Τα αναξιοποίητα κοιτάσµατα της Αναθεώρησης του 2001, του Ι. Σαρµά

723 Η αναθεώρηση του 2001 και η συµβολή της στη συνταγµατική ανθεκτικότητα. Μία αποτίµηση 20 χρόνια µετά, των Ξ. Κοντιάδη, και Αλ. Φωτιάδου

735 Τα θεµελιώδη δικαιώµατα στη µεταπολιτευτική συνταγµατική εµπειρία. Το Σύνταγµα του 1975, η αναθεώρηση του 2001 και οι µεγάλες κρίσεις, του Χ. Ανθόπουλου

752 Το άρθρο 28, η ερµηνευτική δήλωση υπ’ αυτό, και η «ευρωπαϊκή ολοκλήρωση», του Κ. Μαυριά

757 Η Αναθεώρηση του 2001 Είκοσι Χρόνια και Δύο Αναθεωρήσεις µετά – µια παρέµβαση στη συζήτηση, του Κ. Χρυσόγονου

759 Η φυσιογνωµία της αναθεώρησης του 2019, του Ν. Παπασπύρου

765 Η αξία της αναθεώρησης του 2001 για τα θεµελιώδη δικαιώµατα, της Χρ. Ακριβοπούλου

Νοµοθεσία

775 Δελτίο Νοµοθεσίας

Νοµολογία

777 Δελτίο Νοµολογίας

(επιµέλεια: Γ. Ζώης)

• ΕιδΔικ άρθ. 88 § 2Σ 256/2021: Συντάξεις δικαστών και δυσαναλογία τους σε σχέση µε τις αποδοχές ενεργείας που αυτοί λαµβάνουν, σ. 777 • ΣτΕ 2460/2021 Τµ. ΣΤ΄: Η διάταξη περί ασκήσεως δεύτερης προσφυγής όταν η πρώτη απερρίφθη για τυπικό λόγο αντιβαίνει στο Σύνταγµα-Παραποµπή στην Ολοµέλεια, σ. 780 • ΣτΕ 2095/2021 Τµ. Δ΄: Μη νόµιµη αιτιολόγηση απόφασης αναθέτοντος φορέα καθ’ ο µέρος προαποδεικνύεται η χρηµατοοικονοµική επάρκεια της παρεµβαίνουσας εταιρείας, σ. 784 • ΣτΕ 1964/2021 Τµ. Α΄: Αστική ευθύνη του Δηµοσίου από παράλειψη αστυνοµικών οργάνων να προστατεύσουν την περιουσία πολιτών κατά τη διάρκεια επεισοδίων, σ. 787 • ΣτΕ Ολ. 1360/2021: Ευθύνη του Δηµοσίου από ζηµιογόνες πράξεις ή παραλείψεις οργάνων που εντάσσονται στη δικαστική λειτουργία, σ.

Μελέτες - Απόψεις

798 Παρατηρήσεις για την επικαιρότητα της θεωρίας του Αριστοτέλους περί Επιείκειας στο πεδίο του σύγχρονου Δηµόσιου Διεθνούς Δικαίου, του Πρ. Παυλόπουλου

817 Η µεταρρύθµιση του συστήµατος επικουρικής ασφάλισης µε τον ν. 4826/2021. Αναγκαιότητα, καταλληλότητα, προβληµατισµοί, των Στ. Πετροπουλάκου, Ν. Φιλιππάκη και Ειρ.-Ε. Γαληνού

Βιβλιοπαρουσιάσεις

839 Πέτρος Παραράς: Ανάλεκτα. Παρεµβάσεις στη νοµική και πολιτική θεωρία, από Α. Καϊδατζής

Ευρετήρια

843 Ευρετήριο Συγγραφέων

849 Ληµµατικό Ευρετήριο

855 Αριθµητικό Ευρετήριο Αποφάσεων

Editorial team   +

Η Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου φιλοδοξεί να καλύψει την ανάγκη για άμεση και έγκυρη πληροφόρηση για θέματα Διοικητικού Δικαίου και Δημοσίου Δικαίου που ανακύπτουν από την καθημερινότητα, την επιστημονική, τη νομοθετική, τη νομολογιακή

Συντακτική Επιτροπή: Σπ. Καραλής, Σύμβουλος της Επικρατείας, Ευ. Κουτούπα, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Παν/μίου Θεσ/νίκης, Κ. Ρέμελης,
Καθηγητής Νομικής Σχολής Παν/μίου Θράκης, Σ. Λύτρας, Καθηγητής Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών, Γ. Σιούτη, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής
Παν/μίου Αθηνών, Σπ. I. Φλογαΐτης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών
Επιτροπή Σύνταξης: Χ. Ανθόπουλος, Αν. Καθηγητής Eλληνικού Ανοικτού Παν/μίου, Θ. Γεωργόπουλος, ΔΝ, Δικηγόρος, Κ. Γιαννακόπουλος,
Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ. Κάρκαλης, Αντεπίτροπος Επικρατείας ΕλΣυν, Π. Κασιμάτης, ΔΝ, Δικηγόρος, Α. Κεχρής,
ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμων στο ΕΣΡ, Ά. Λιγωμένου, Αντιπρόεδρος ΕλΣυν, Καθηγήτρια Αστυνομικής Ακαδημίας, Α. Μεταξάς, ΔΝ, Δικηγόρος,
Ν. Μηλιώνης, Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, Σύμβουλος
ΕλΣυν, Επ. Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Χ. Μουκίου, ΔΝ,
Δικηγόρος, Επίκουρη Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου, Ν. Παπασπύρου, ΔΝ, Δικηγόρος, Α. Παραράς, DEA, Δικηγόρος, Β-Μ. Παυλόπουλος,
DEA, Δικηγόρος, Δ. Σκιαδάς, ΔΝ, Δικηγόρος, Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Χ. Τσιλιώτης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου, ΔΝ, Δικηγόρος, Κ. Τσιμάρας, ΔΝ, Δικηγόρος, Επίκ. Καθηγητής ΑΕΙ ΣΣΕ
Τακτικοί συνεργάτες: Χ. Ακριβοπούλου, ΔΝ, Δικηγόρος, Π. Ανδρικόπουλος, Δικηγόρος, Π. Βογιατζής, ΔΝ, Δικηγόρος, Εισηγητής στο ΕΔΔΑ,
Κ. Γαλανοπούλου, Ασκ. Δικηγόρος, Κ. Γώγος, Αν. Καθηγητής ΑΠΘ, Στ. Θάνου, Δικηγόρος, Μ2R, Ηλ. Θεοδωράτος, ΔΝ, Δικηγόρος, Aκ. Καϊδατζής,
Λέκτορας ΑΠΘ, Σπ. Καλογήρου, ΔΝ, Δικηγόρος, Π. Καποτάς, LLM, Δικηγόρος, Β. Καραγεώργου, ΔΝ, Δικηγόρος, Ε. Καραθανασόπουλος, Αντεπίτροπος
Επικρατείας ΕλΣυν, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου, M. Καρπαθάκης, Δικηγόρος, Ε. Κατσούλη, Δικηγόρος, ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου, Ι. Κοϊμτζόγλου, ΔΝ,
Δικηγόρος, Ηλ. Κοκκίνης, Δικηγόρος, Μ2R, Μ. Κωστοπούλου, DEA, Δικηγόρος, Μ. Κωτσοβίλη, Δικηγόρος, Β. Λιακόπουλος, Εισηγητής ΕλΣυν, ΜΔΕ
Διεθνών Σπουδών, Ι. Μαθιουδάκης, Λέκτορας ΑΠΘ, Σ. Μανωλκίδης, ΔΝ, Δικηγόρος, Επ. Μαριάς, Καθηγητής Παν/μίου Κρήτης, Μ. Μουστάκας,
Επίκ. Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Ευ. Μπάλτα, ΔΝ, Δικηγόρος, Φ. Μπότσης, Δικηγόρος, Κ. Ν. Παπαδόπουλος, LLM, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης,
Α. Παπακωνσταντίνου, Δικηγόρος, Ν. Παπαχρήστος, ΔΝ, Δικηγόρος, Ευ. Πρεβεδούρου, Αν. Καθηγήτρια ΑΠΘ, A. Σακελλαρίου, Εισηγητής ΕλΣυν,
Β. Σωτηρόπουλος, Δικηγόρος, Δ. Τάγαρης, Δικηγόρος, Κ. Τσάντζαλος, Δικηγόρος, Μ. Τσαπόγας, ΔΝ, Δικηγόρος, Ά. Τσιφτσόγλου, ΔΝ, Δικηγόρος,
Α. Τσουρουφλής, ΔΝ, Δικηγόρος, Ευ. Φυτράκης, ΔΝ, Eιδικός Επιστήμων στον Συνήγορο του Πολίτη, Αλκ. Φωτιάδου, ΔΝ, Δικηγόρος, Αντ. Φρούντας,
Εισηγητής ΕλΣυν, LLM, Χ. Χατζή, ΔΝ, Ειδική Επιστήμων στον Συνήγορο του Πολίτη, Β. Χρήστου, ΔΝ, Δικηγόρος
Συντονιστές Έκδοσης: Χ. Ανθόπουλος, Κ. Γιαννακόπουλος, Β.-Μ. Παυλόπουλος, Φ. Παναγοπούλου-Κουτνατζή Διευθυντής: Σπ. I. Φλογαΐτης

Subscription

For journal subscription orders, please contact one of our stores (Athens: +30 210 33 87 500, Thessaloniki: +30 2310 535 381) or send an e-mail to info@sakkoulas.gr

Current issue