Νομοκανονικά


Νομοκανονικά, 1 (2023)

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 1/2023:

ΜΕΛΕΤΕΣ – ΑΡΘΡΑ – ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΕΥ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, Η ευχαριστιακή εκκλησιολογία του Ιωάννη Ζηζιούλα και οι σχέσεις Κράτους και Εκκλησίας

Π. Μ. ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ, Ελευθερία και διάλογος στη σκέψη του Μητροπολίτη Περγάμου Ιωάννη

ΣΤ. ΓΙΑΓΚΑΖΟΓΛΟΥ, «Η Κτίση ως Ευχαριστία». Αναφορά στο έργο του Μητροπολίτη Περγάμου Ιωάννη Ζηζιούλα για τη σχέση θεολογίας και φυσικού περιβάλλοντος

Α. Κ. ΑΙΜΙΛΙΑΝΙΔΗΣ, Δυνατότητα μετάθεσης Μητροπολίτη στην Εκκλησία της Κύπρου. Γνωμοδότηση

Edition info

Journal
Νομοκανονικά
ISSN
1109-4818
Current issue
Issue number: 1, 2023
© May 2023
Pages: 228
Subscriptions

Companies: € 75

Individuals: € 55

Students: € 45

Table of contents   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Άρθρο της Διευθύνσεως

Οµιλία του Μητροπολίτη Περγάµου Ιωαννη Ζηζιουλα κατά την παρουσίαση της εκδόσεως της Επιθεωρήσεως "ΝοµοκανονικΑ" (Αίθουσα Παλαιάς Βουλής, 1.10.2002)

Οµιλία της Α. Θ. Π. του Οικουµενικού Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολοµαιου κατά το 40µερον µνηµόσυνον του µακαριστού Μητροπολίτου Γέροντος Περγάµου κυρού Ιωάννου (Αίθουσα του Θρόνου, 11.3.2023)

Συνεργάτες του τεύχους

Συντοµογραφίες

ΑΡΘΡΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ

Ευ. Βενιζελοσ, Η ευχαριστιακή εκκλησιολογία του Ιωάννη Ζηζιούλα και οι σχέσεις Κράτους και Εκκλησίας

Π. Μ. Κιτρομηλιδησ, Ελευθερία και διάλογος στη σκέψη του Μητροπολίτη Περγάμου Ιωάννη

Στ. Γιαγκαζογλου, «Η Κτίση ως Ευχαριστία». Αναφορά στο έργο του Μητροπολίτη Περγάμου Ιωάννη Ζηζιούλα για τη σχέση θεολογίας και φυσικού περιβάλλοντος

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Α. Κ. Αιμιλιανιδησ, Δυνατότητα μετάθεσης Μητροπολίτη στην Εκκλησία της Κύπρου. Γνωμοδότηση

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ

Συμβουλίου της Επικρατείας 1670/2021 Τμ. Δ´ (με σχόλιο Γ. Κ. Ιατρου).

Συμβουλίου της Επικρατείας 1751/2021Τμ. Δ´ (με σχόλιο Θ. Χ. Τσιβολα).

Συμβουλίου της Επικρατείας 2365/2021 Τμ. Γ´

Συμβουλίου της Επικρατείας 75/2022 Τμ. Γ´ (με ενημερωτικό σημείωμα Δ. Γ. Κρεμπενιου)

Συμβουλίου της Επικρατείας 93/2022 Τμ. Δ´

Συμβουλίου της Επικρατείας 785/2022 Τμ. Γ´

Συμβουλίου της Επικρατείας 821/2022 Τμ. Δ´

Συμβουλίου της Επικρατείας 1434/2022 Τμ. Δ´

Συμβουλίου της Επικρατείας 1478/2022 Ολομ. (με σχόλιο Ζ. Ι. Καραμητρου)

Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς Α336/2022 (με σημείωση Δ. Γ. Κρεμπενιου)

Μονομελούς Εφετείου Πατρών 89/2022

Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών 17.242/2022 Τμ. 24ο (με σχόλιο Γ. Ι. Ανδρουτσοπουλου)

Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 2039/2022 (με σχόλιο Α. Α. Κοντη).

Ειρηνοδικείου Αιγίνης 1/2022

Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 2/2022

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ – ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Ι. Μ. Κονιδαρησ, Π. Μ. Κιτρομηλιδης, Θρησκεία και πολιτική στον Ορθόδοξο κόσμο. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο και οι προκλήσεις της νεωτερικότητας. Προλεγόμενα: Μητροπολίτης Περγάμου Ιωάννης, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Επίκεντρο, 2021, σσ.

Ι. Μ. Κονιδαρησ, Γ. Ι. Ανδρουτσοπουλοσ, Το νομικό καθεστώς Μονών και Ησυχαστηρίων στην ελληνική επικράτεια. Ι. Εκκλησία της Ελλάδος [= Βιβλιοθήκη Εκκλησιαστικού Δικαίου. Σειρά Β΄: Μελέτες, 10], Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2023, σσ.

Editorial team   +

Η περιοδική έκδοση που καλύπτει πλήρως όλα τα ζητήματα θεωρίας και πράξης του Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου.

Τα ΝΟΜΟΚΑΝΟΝΙΚΑ είναι η Επιθεώρηση που επιδιώκει να καλύψει δύο σύνθετους και δυσχερείς επιστημονικούς κλάδους, το Εκκλησιαστικό και το Κανονικό Δίκαιο, τόσο σε επίπεδο θεωρίας όσο και δικαστηριακής πράξεως.
Στην ύλη του περιοδικού περιλαμβάνονται τρεις ενότητες, που περιέχουν άρθρα, μελέτες ή/και γνωμοδοτήσεις, αποφάσεις ελληνικών και διεθνών δικαστηρίων, ιδίως του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, κατά το δυνατόν με σχόλια και παρατηρήσεις, καθώς και βιβλιοκρισίες και βιβλιοπαρουσιάσεις.
Καινοτομία της νέας περιόδου συνιστά η σχεδιαζόμενη νέα, τέταρτη ενότητα, η οποία θα περιέχεται στην Επιθεώρηση εφόσον συντρέχει λόγος και θα περιλαμβάνει βιβλιογραφική αποδελτίωση ή ενημέρωση επί της νεότερης εκκλησιαστικής νομοθεσίας, υπό την ευρύτατη έννοια του όρου, ή επιστημονικό διάλογο ή συνδυασμό τους.
Με τον τρόπο αυτόν τα ΝΟΜΟΚΑΝΟΝΙΚΑ ανταποκρίνονται πλήρως και σε βάθος σε κάθε ανάγκη ενημέρωσης σχετική με το Εκκλησιαστικό και το Κανονικό δίκαιο και συνεχίζουν να αποτελούν το εγκυρότερο βοήθημα του νομικού της πράξης και του ερευνητή.

ΙΔΡΥΤΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αχιλλέας Αιμιλιανίδης, Καθηγητής & Πρόεδρος Τμήματος Νομικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας - Δικηγόρος

• Εμμανουήλ Ανδρουλακάκης, Δικηγόρος - LL.M. - Νομικός Σύμβουλος Ι. Επαρχιακής Συνόδου Εκκλησίας Κρήτης

• Γεώργιος Ανδρουτσόπουλος, Λέκτορας Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Δικηγόρος

• Αναστάσιος Βαβούσκος, Δ.Ν. - Δικηγόρος

• Έλενα Γιαννακοπούλου, Επίκ. Καθηγήτρια Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

• Γεώργιος Ιατρού, Δ.Ν. - Δικηγόρος

• Ζωή Καραμήτρου, Δ.Ν. - Δικηγόρος - Ειδική Επιστήμων στον «Συνήγορο του Πολίτη»

• Κωνσταντίνος Κατσαρός, Δικηγόρος - LL.M. - Νομικός Σύμβουλος I. Αρχιεπισκοπής Κύπρου

• Αθανάσιος Κόντης, Δ.Ν. - Δικηγόρος

• Βασίλειος Μάρκος, Δ.Ν.

• Δημήτριος Νικολακάκης, Επίκ. Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης - Δ.Ν. - Δικηγόρος

• Θεόδωρος Παπαγεωργίου, Δικηγόρος - LL.M. - Ειδικός Νομικός Σύμβουλος I. Συνόδου Εκκλησίας της Ελλάδος

• Αρχιμ. Γρηγόριος Παπαθωμάς, Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

• Πρωτοπρ. Βασίλειος Τρομπούκης, Δ.Ν. - LL.M. Θεολογίας • Θεοδόσιος Τσιβόλας, Δ.Ν. - Δικηγόρος.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ

Γ. Ανδρουτσόπουλος

• Α. Κόντης

• B. Τρομπούκης

• Δ. Κρεμπενιός - Δικηγόρος, LL.M.

• Ν. Χαρτζής - Δικηγόρος, LL.M.

Subscription

If you wish to subscribe to the journal 'Νομοκανονικά', please contact one of our stores (Athens: +30 210 33 87 500, Thessaloniki: +30 2310 535 381) or send an e-mail to info@sakkoulas.gr

Alternatively, please fill-in your preferred contact method and we will communicate with you soon.

Full name
 
Email
 
Telephone
 
 
 
 
 

Current issue