Νομοκανονικά


Νομοκανονικά, 2 (2023)

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 2/2023:

ΜΕΛΕΤΕΣ – ΑΡΘΡΑ – ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Ι. Μ. ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ, Η Συνθήκη της Λωζάνης και το Οικουμενικό Πατριαρχείο

Δ. Η. ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ, Τα εμπράγματα δικαιώματα των Μονών του Αγίου Όρους κατά το οθωμανικό δίκαιο

Ι. Μ. ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ, Ησυχαστήρια. Συμβολή στην ερμηνεία του άρθρου 50 § 2 β΄ Ν. 4559/2018. Γνωμοδότηση

Γ. Ι. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Συγκρότηση Μοναστηριακών Συμβουλίων στην Εκκλησία Κρήτης. Γνωμοδοτικό σημείωμα

Edition info

Journal
Νομοκανονικά
ISSN
1109-4818
Current issue
Issue number: 2, 2023
© November 2023
Pages: 228
Subscriptions

Students: € 45

Companies: € 75

Individuals: € 55

Table of contents   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Συνεργάτες του τεύχους

Συντοµογραφίες

ΜΕΛΕΤΕΣ – ΑΡΘΡΑ – ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Ι. Μ. ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ, Η Συνθήκη της Λωζάνης και το Οικουμενικό Πατριαρχείο

Δ. Η. ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ, Τα εμπράγματα δικαιώματα των Μονών του Αγίου Όρους κατά το οθωμανικό δίκαιο

Ι. Μ. ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ, Ησυχαστήρια. Συμβολή στην ερμηνεία του άρθρου 50 § 2 β΄ Ν. 4559/2018. Γνωμοδότηση

Γ. Ι. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Συγκρότηση Μοναστηριακών Συμβουλίων στην Εκκλησία Κρήτης. Γνωμοδοτικό σημείωμα

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ

Συμβουλίου της Επικρατείας 318/2022 Τμ. Α´ (με σχόλιο Ε. Μ. ΠΑΛΙΟΥ-ΡΑ)

Συμβουλίου της Επικρατείας 328/2022 Τμ. Δ´

Συμβουλίου της Επικρατείας 1977/2022 Τμ. Γ´ (με σχόλιο Ε. ΠΑΠΑΗΛΙΑ)

Συμβουλίου της Επικρατείας 630/2023 Τμ. Γ´ (με σημείωση Δ. Γ. ΚΡΕΜΠΕΝΙΟΥ)

Συμβουλίου της Επικρατείας 690/2023 Τμ. Ε´

Συμβουλίου της Επικρατείας 700/2023 Τμ. Γ´

Συμβουλίου της Επικρατείας 986/2023 Τμ. Γ´(με σχόλιο Γ. Π. ΖΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ)

Συμβουλίου της Επικρατείας 1072/2023 Τμ. Γ´ (με σχόλιο Θ. Χ. ΤΣΙΒΟΛΑ)

Αρείου Πάγου 1134/2022 Τμ. Α1 (με σχόλιο Α. Α. ΚΟΝΤΗ)

Τριμελούς Εφετείου Πατρών 112/2022 (με σημείωση Π. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥ-ΛΟΥ)

Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θηβών 15/2023 (με σχόλιο Γ. Ι. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ)

Μονομελούς Πρωτοδικείου Σάμου 84/2023

Ειρηνοδικείου Νεάπολης Λασιθίου 5/2023 (με σχόλιο Α. Α. ΚΟΝΤΗ)

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ – ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Γ. Κ. ΙΑΤΡΟΥ, Δ. Η. ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ, Ο Τόμος του 1850 και η φαλκίδευσή του με τους νόμους Σ΄ και ΣΑ΄/1852, Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα 2021, σσ. 284

Γ. Ι. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Αχιλλίου Πόλις, Εξαμηνιαία περιοδική έκδοση Ι. Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, τεύχ. 9 / Μάιος 2023, σσ. 482

Συνεργάτες του τεύχους

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής Εκκλησιαστικού Δικαίου, Νομική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Δικηγόρος, Ακαδημίας 45, 106 72 Αθήνα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, Διδάκτωρ Νομικής Πανεπιστημίου Χαϊδελβέργης- Μεταπτυχ. Δίπλωμα Εκκλησιαστικού Δικαίου Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Δικηγόρος, Καρυοφύλλη 18-20, 115 27 Αθήνα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΖΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, Μεταπτυχ. Δίπλωμα Εκκλησιαστικού Δικαίου Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Δικηγόρος, Βάλβη 3, 431 31 Καρδίτσα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΙΑΤΡΟΥ, Διδάκτωρ Νομικής - Δικηγόρος, Δ. Γούναρη 31-33, 262 21 Πάτρα

ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ, Ομότιμος Καθηγητής Εκκλησιαστικού Δικαίου Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Μπιζανίου 20, 152 37 Φιλοθέη

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α. ΚΟΝΤΗΣ, Διδάκτωρ Νομικής - Δικηγόρος, Λ. Δεκελείας 32, 143 43 Ν. Χαλκηδόνα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΡΕΜΠΕΝΙΟΣ, Διδάκτωρ Νομικής - Δικηγόρος, Πίνδου 33, 153 43 Αγία Παρασκευή

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Η. ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ, Καθηγητής Κανονικού Δικαίου, Θεολογική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Διδάκτωρ Νομικής - Δικηγόρος, Αλεξάνδρου Σβώλου 34, 546 22 Θεσσαλονίκη

ΕΛΕΝΗ Μ. ΠΑΛΙΟΥΡΑ, Μεταπτυχ. Δίπλωμα Εκκλησιαστικού Δικαίου Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Δικηγόρος, Πανεπιστημίου 56, 106 78 Αθήνα

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ, Μεταπτυχ. Δίπλωμα Εκκλησιαστικού Δικαίου Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Δικηγόρος, Λεωφόρος Λαυρίου 150, 153 54 Γλυκά Νερά

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Χ. ΤΣΙΒΟΛΑΣ, Διδάκτωρ Νομικής - Δικηγόρος, Καβαλλότι 27 & Προπυλαίων, 117 42 Αθήνα

Editorial team   +

Η περιοδική έκδοση που καλύπτει πλήρως όλα τα ζητήματα θεωρίας και πράξης του Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου.

Τα ΝΟΜΟΚΑΝΟΝΙΚΑ είναι η Επιθεώρηση που επιδιώκει να καλύψει δύο σύνθετους και δυσχερείς επιστημονικούς κλάδους, το Εκκλησιαστικό και το Κανονικό Δίκαιο, τόσο σε επίπεδο θεωρίας όσο και δικαστηριακής πράξεως.
Στην ύλη του περιοδικού περιλαμβάνονται τρεις ενότητες, που περιέχουν άρθρα, μελέτες ή/και γνωμοδοτήσεις, αποφάσεις ελληνικών και διεθνών δικαστηρίων, ιδίως του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, κατά το δυνατόν με σχόλια και παρατηρήσεις, καθώς και βιβλιοκρισίες και βιβλιοπαρουσιάσεις.
Καινοτομία της νέας περιόδου συνιστά η σχεδιαζόμενη νέα, τέταρτη ενότητα, η οποία θα περιέχεται στην Επιθεώρηση εφόσον συντρέχει λόγος και θα περιλαμβάνει βιβλιογραφική αποδελτίωση ή ενημέρωση επί της νεότερης εκκλησιαστικής νομοθεσίας, υπό την ευρύτατη έννοια του όρου, ή επιστημονικό διάλογο ή συνδυασμό τους.
Με τον τρόπο αυτόν τα ΝΟΜΟΚΑΝΟΝΙΚΑ ανταποκρίνονται πλήρως και σε βάθος σε κάθε ανάγκη ενημέρωσης σχετική με το Εκκλησιαστικό και το Κανονικό δίκαιο και συνεχίζουν να αποτελούν το εγκυρότερο βοήθημα του νομικού της πράξης και του ερευνητή.

ΙΔΡΥΤΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αχιλλέας Αιμιλιανίδης, Καθηγητής & Πρόεδρος Τμήματος Νομικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας - Δικηγόρος

• Εμμανουήλ Ανδρουλακάκης, Δικηγόρος - LL.M. - Νομικός Σύμβουλος Ι. Επαρχιακής Συνόδου Εκκλησίας Κρήτης

• Γεώργιος Ανδρουτσόπουλος, Λέκτορας Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Δικηγόρος

• Αναστάσιος Βαβούσκος, Δ.Ν. - Δικηγόρος

• Έλενα Γιαννακοπούλου, Επίκ. Καθηγήτρια Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

• Γεώργιος Ιατρού, Δ.Ν. - Δικηγόρος

• Ζωή Καραμήτρου, Δ.Ν. - Δικηγόρος - Ειδική Επιστήμων στον «Συνήγορο του Πολίτη»

• Κωνσταντίνος Κατσαρός, Δικηγόρος - LL.M. - Νομικός Σύμβουλος I. Αρχιεπισκοπής Κύπρου

• Αθανάσιος Κόντης, Δ.Ν. - Δικηγόρος

• Βασίλειος Μάρκος, Δ.Ν.

• Δημήτριος Νικολακάκης, Επίκ. Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης - Δ.Ν. - Δικηγόρος

• Θεόδωρος Παπαγεωργίου, Δικηγόρος - LL.M. - Ειδικός Νομικός Σύμβουλος I. Συνόδου Εκκλησίας της Ελλάδος

• Αρχιμ. Γρηγόριος Παπαθωμάς, Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

• Πρωτοπρ. Βασίλειος Τρομπούκης, Δ.Ν. - LL.M. Θεολογίας • Θεοδόσιος Τσιβόλας, Δ.Ν. - Δικηγόρος.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ

Γ. Ανδρουτσόπουλος

• Α. Κόντης

• B. Τρομπούκης

• Δ. Κρεμπενιός - Δικηγόρος, LL.M.

• Ν. Χαρτζής - Δικηγόρος, LL.M.

Subscription

If you wish to subscribe to the journal 'Νομοκανονικά', please contact one of our stores (Athens: +30 210 33 87 500, Thessaloniki: +30 2310 535 381) or send an e-mail to info@sakkoulas.gr

Alternatively, please fill-in your preferred contact method and we will communicate with you soon.

Full name
 
Email
 
Telephone
 
 
 
 
 

Current issue