Ελληνικά English
| | | |

Journals


Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας, 4 (2018)

Edition info

Journal
Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας
ISSN
1791-3705
Current issue
Issue number: 4, 2018
© December 2018
Pages: 196
Subscriptions

Students: € 75

Judges: € 75

Companies: € 140

Legal Entities of the Public Sector: € 180

International subscription: € 165

Individuals: € 100

Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας (ΕΠολΔ)


Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας, 4 (2018)

Από τα περιεχόµενα του τεύχους 4/2018:

Μελέτες

Ευ. Ποδηµατά, Αστικό Δικονοµικό Δίκαιο και Γενική Θεωρία του Δικαίου: η καταστατική συµβολή του Γεωργίου Γ. Μητσοπούλου, σ. 353

Ι. Δεληκωστόπουλος, Η ανίσχυρη δικαστική απόφαση κατ’ άρθρο 313 ΚΠολΔ, σ. 367

Γνωµοδοτήσεις

Ι. Σπυριδάκης, Προστασία µονοπατιών ως κοινοχρήστων, σ. 376

Ν. Νίκας, Αναγνώριση ανυπαρξίας διαιτητικής αποφάσεως (ΚΠολΔ 901 Ι στοιχ. α΄, β΄) - Αγωγή ακυρώσεως διαιτητικής αποφάσεως (ΚΠολΔ 897 αρ. 1, 4, 6), σ. 379

Νοµολογία

Απαράδεκτο λόγω αοριστίας σωρευόµενων αλλά αντιφατικών µεταξύ τους λόγων αναίρεσης, ΑΠ 199/2017 Τµ.Δ & ΑΠ 281/2017 Τµ.Γ (παρατ. Κ. Γιαννόπουλος), σ. 394

Αποδεικτική δύναµη συµβολαιογραφικών εγγράφων, ΑΠ 1882/2017 (παρατ. Ν. Τριανταφύλλου), σ. 401

Προνοµιακή ικανοποίηση των απαιτήσεων που εξασφαλίζονται µε προσηµείωση υποθήκης· ζητήµατα, ΑΠ 128/2018 (παρατ. Ν. Κατηφόρης), σ. 410

Ορισµένο της αναγγελίας απαίτησης· ζητήµατα. Προσκοµιδή αποδεικτικών εγγράφων το πρώτον στο δικαστήριο της ανακοπής, ΑΠ 194/2018 (παρατ. Π. Κοντογεωργακόπουλος), σ. 415

Αποκλεισµός ενστάσεων από το δεδικασµένο της διαταγής πληρωµής· ζητήµατα, ΑΠ 243/2018 (παρατ. Αν. Παπαδοπούλου), σ. 422

Διεθνής δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων επί των διαφορών ρύθµισης επικοινωνίας µε το τέκνο· αναγκαστική εκτέλεση της οικείας απόφασης, ΜΠρΠατρ 526/2018 (παρατ. Α.-Μ. Ιωαννίδη), σ. 431

Κατάσχεση εις χείρας τετάρτου· ζητήµατα, ΜΠρΡοδ 233/2018 (παρατ. Ι. Δεληκωστόπουλος/Γ. Κοπακάκης), σ. 436

Δίκη ν. 3869/2010· οιονεί αναγκαίοι οµόδικοι οι πλείονες πιστωτές, ΑΠ 436/2018 (παρατ. Ν. Κατηφόρης), σ. 443

Edition info

Journal
Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας
ISSN
1791-3705
Current issue
Issue number: 4, 2018
© December 2018
Pages: 196
Subscriptions

Students: € 75

Judges: € 75

Companies: € 140

Legal Entities of the Public Sector: € 180

International subscription: € 165

Individuals: € 100

Table of contents   +

Μελέτες

353 Ευαγγελία Ν. Ποδηµατά, Αστικό Δικονοµικό Δίκαιο και Γενική Θεωρία του Δικαίου: η καταστατική συµβολή του Γεωργίου Γ. Μητσοπούλου

367 Ιωάννης Στ. Δεληκωστόπουλος, Η ανίσχυρη δικαστική απόφαση κατ’ άρθρο 313 ΚΠολΔ

Γνωµοδοτήσεις

376 Ιωάννης Σ. Σπυριδάκης, Προστασία µονοπατιών ως κοινοχρήστων

379 Νικόλαος Θ. Νίκας, Αναγνώριση ανυπαρξίας διαι­τητικής αποφάσεως (ΚΠολΔ 901 Ι στοιχ. α΄, β΄) - Αγωγή ακυρώσεως διαιτητικής αποφάσεως (ΚΠολΔ 897 αρ. 1, 4, 6)

Νοµολογία ελληνικά δικαστήρια

394 ΑΠ 199/2017 Τµ.Δ & ΑΠ 281/2017 Τµ.Γ, Απαράδεκτο λόγω αοριστίας σωρευόµενων αλλά αντιφατικών µεταξύ τους λόγων αναίρεσης, παρατ. Κωνσταντίνου Α. Γιαννόπουλου

401 ΑΠ 1882/2017 Τµ.Α2, Αποδεικτική δύναµη συµβολαιογραφικών εγγράφων, παρατ. Νικολάου Λ. Τριανταφύλλου

410 ΑΠ 128/2018 Τµ.Α2, Προνοµιακή ικανοποίηση των απαιτήσεων που εξασφαλίζονται µε προσηµείωση υποθήκης· ζητήµατα, παρατ. Νικολάου Μ. Κατηφόρη

415 ΑΠ 194/2018 Τµ.Α2, Ορισµένο της αναγγελίας απαίτησης· ζητήµατα. Προσκοµιδή αποδεικτικών εγγράφων το πρώτον στο δικαστήριο της ανακοπής, παρατ. Παναγιώτη Γ. Κοντογεωργακόπουλου

422 ΑΠ 243/2018 Τµ.Α2, Αποκλεισµός ενστάσεων από το δεδικασµένο της διαταγής πληρωµής· ζητήµατα, παρατ. Αναστασίας Λ. Παπαδοπούλου

431 ΜΠρΠατρ 526/2018, Διεθνής δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων επί των διαφορών ρύθµισης επικοινωνίας µε το τέκνο· αναγκαστική εκτέλεση της οικείας απόφασης, παρατ. Αναστασίας-Μαρίας Φρ. Ιωαννίδη

436 ΜΠρΡοδ 233/2018, Κατάσχεση εις χείρας τετάρτου· ζητήµατα, παρατ. Ιωάννη Στ. Δεληκωστόπουλου/Γεωργίου Ε. Κοπακάκη

Νοµολογία Συλλογικές διαδικασίες εκτέλεσης

443 ΑΠ 436/2018 Τµ.Δ, Δίκη ν. 3869/2010· οιονεί αναγκαίοι οµόδικοι οι πλείονες πιστωτές, παρατ. Νικολάου Μ. Κατηφόρη

Επισκόπηση νοµολογίας

Ένδικα µέσα

446 ΑΠ 246/2018 Τµ.Α2, Παραβίαση των διδαγµάτων της κοινής πείρας κατά την ερµηνεία και εφαρµογή κανόνα ουσιαστικού δικαίου ως λόγος αναίρεσης· Ζητήµατα, σηµ. Ν. Κατηφόρη

446 ΑΠ 1402/2018 Τµ.Α2, Αυτεπάγγελτη εξέταση λόγου αναίρεσης από τον Άρειο Πάγο· ζητήµατα, σηµ. Απ. Άνθιµου

453 ΑΠ 1077/2018 Τµ.Δ, Σχέση γνήσιας και καταχρηστικής προθεσµίας άσκησης αναίρεσης, σηµ. Ν. Κατηφόρη

Βιβλιοπαρουσιάσεις

455 Christoph Althammer/Matthias Weller (Hrsg), Europäische Mindeststandards für Spruchkörper, από Απ. Άνθιµο

456 Matthias Wendland, Mediation und Zivilprozess, από Απ. Άνθιµο

Ευρετήρια

i Αλφαβητικό ευρετήριο ληµµάτων

iii Ευρετήριο νοµοθετηµάτων

Editorial team   +

Η διαρκής ερμηνεία του αστικού δικονομικού δικαίου

Η ΕΠολΔ είναι το περιοδικό που αποσκοπεί στην έγκυρη και άμεση πληροφόρηση για όλα τα ζητήματα της Πολιτικής Δικονομίας. Μέσα από τις σελίδες της ο σύγχρονος και απαιτητικός νομικός επαγγελματίας ενημερώνεται για όλες τις εξελίξεις από τους πλέον έγκυρους συγγραφείς
στο γνωστικό αντικείμενο που η Επιθεώρηση καλύπτει.

Η ΕΠολΔ εστιάζει:

• Στη νομική επικαιρότητα στον χώρο του Αστικού Δικονομικού Δικαίου, με μελέτες, άρθρα και παρεμβάσεις

• Στην εθνική νομολογία των πολιτικών δικαστηρίων όλων των βαθμίδων. Όλες οι δημοσιευόμενες αποφάσεις στην ΕΠολΔ είναι σχολιασμένες

• Σε ειδικές νομοθετικές διατάξεις δικονομικού χαρακτήρα

• Στην παρακολούθηση των εξελίξεων διεθνώς, με ειδική στήλη για τη νομολογία υπερκρατικών/διεθνών ή αλλοδαπών δικαστηρίων, σε θέματα δικονομικού δικαίου

• Στη νομολογία δικονομικών ζητημάτων του ΕλΣυν

Διεύθυνση:

Κωνσταντίνος Φ. Καλαβρός, Καθηγητής Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Νικόλαος Καν. Κλαμαρής, Ομ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Νικόλαος Θ. Νίκας, Καθηγητής Νομικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Επιτροπή Σύνταξης:

Πάρις Σ. Αρβανιτάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Γεώργιος Tσ. Ορφανίδης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Στέλιος Γ. Σταματόπουλος, Καθηγητής Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Επιμέλεια Σύνταξης:

Παναγιώτης Σ. Γιαννόπουλος, Λέκτορας Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Νικόλαος Μ. Κατηφόρης, Λέκτορας Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Δημήτρης Γ. Μπαμπινιώτης, Λέκτορας Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Επιμέλεια στήλης «Δικονομικά ζητήματα ΕλΣυν»: Άννα Λιγωμένου, Σύμβουλος Ελεγκτικού Συνεδρίου

Επιστημονική Συνεργασία

Δικαστικό Σώμα:
Βασιλική Θάνου-Χριστοφίλου, Πρόεδρος του ΑΠ, Μιχαήλ Θεοχαρίδης, Πρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Γεώργιος Καλαμίδας, Πρόεδρος του ΑΠ
ε.τ., Iωάννης Καραβοκύρης, Πρόεδρος του ΕΣ ε.τ., Ρωμύλος Κεδίκογλου, Πρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Γεώργιος-Σταύρος Κούρτης, Πρόεδρος
του ΕΣ ε.τ., Αθανάσιος Κουτρομάνος, Πρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Κωνσταντίνος Μπακάλης, Πρόεδρος του ΝΣΚ ε.τ., Βασίλειος Νικόπουλος,
Πρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Γεώργιος Παναγιωτόπουλος, Πρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Παναγιώτης Πικραμμένος, Πρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Κωνσταντίνος
Ρίζος, Πρόεδρος του ΕΣ ε.τ., Σωτήριος Ρίζος, Πρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Νικόλαος Σακελλαρίου, Πρόεδρος του ΣτΕ, Ιωάννης-Σπυρίδων Τέντες,
Εισαγγελέας του ΑΠ ε.τ.
Νικόλαος Αγγελάρας, Αντιπρόεδρος του ΕΣ, Μιχαήλ Βροντάκης, Αντιπρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Διονύσιος Γιαννακόπουλος, Αντιπρόεδρος
του ΑΠ ε.τ., Γεώργιος Γιαννούλης, Αντιπρόεδρος του ΑΠ, Mίμης Γραμματικούδης, Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Αθανάσιος Κρητικός,
Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Ιωάννης Γιαννακόπουλος, Αντιπρόεδρος του ΑΠ, Ιωάννης Παπανικολάου, Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Στυλιανός
Πατεράκης, Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Αθανάσιος Ράντος, Αντιπρόεδρος του ΣτΕ, Αθανασία Τσαμπάση, Αντιπρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Γεώργιος
Χρυσικός, Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ..
Χαράλαμπος Αθανασίου, Αρεοπαγίτης ε.τ., Διονύσιος Κονδύλης, Αρεοπαγίτης ε.τ., Δημήτρης Κράνης, Αρεοπαγίτης, Μιχαήλ Μαργαρίτης,
Αρεοπαγίτης ε.τ., Βασίλειος Ρήγας, Αρεοπαγίτης ε.τ., Ιωάννης Σαρμάς, Αντιπρόεδρος του ΕΣ, Γεράσιμος Σιμόπουλος, Αρεοπαγίτης ε.τ.,
Ιωάννης Χαμηλοθώρης, Αρεοπαγίτης ε.τ., Γεώργιος Χριστόφιλος, Αρεοπαγίτης ε.τ.
Νικόλαος Σοϊλεντάκης, Δ.Ν., Πρόεδρος Εφετών Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, Ευδοξία Κιουπτσίδου, Εφέτης
Αθανάσιος Πανταζόπουλος, Δ.Ν., Πρωτοδίκης, Χρήστος Τριανταφυλλίδης, Δ.Ν., Πρωτοδίκης
Μέλη ΔΕΠ Ελληνικών Πανεπιστημίων:
Ευάγγελος Βασιλακάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δημήτριος Δημητρίου, Καθηγητής
Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ., Καλλιόπη Μακρίδου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δημήτριος
Μανιώτης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ., Νικολέττα Παϊσίδου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής A.Π.Θ., Λήδα Πίψου, Καθηγήτρια Νομικής
Σχολής A.Π.Θ., Ευαγγελία Ποδηματά, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής A.Π.Θ.
Γεώργιος Ν. Διαμαντόπουλος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Λάμπρος Κιτσαράς, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ., Παναγιώτης
Κολοτούρος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Κωνσταντίνος Μπότσαρης, Αν. Καθηγητής Νομικής
Σχολής Δ.Π.Θ., Κωνσταντίνος Παναγόπουλος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ., Στέφανος Πανταζόπουλος, Εφέτης, Αν. Καθηγητής
Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Κωνσταντίνος Πολυζωγόπουλος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών,
Δημήτριος Τσικρικάς, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Ιωάννης Δεληκωστόπουλος, Eπ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Απόστολος Σοφιαλίδης, Eπ. Καθηγητής Νομικής
Σχολής A.Π.Θ., Φλώρα Τριανταφύλλου-Αλμπανίδου, Επ. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Σπύρος Τσαντίνης, Eπ.
Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ.
Γεώργιος Σινανίδης, Λέκτορας Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Βασίλειος Χατζηιωάννου, Λέκτορας Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ.
Δικηγόροι, Δ.Ν.:
Απόστολος Άνθιμος, Δ.Ν., Δικηγόρος, Φιλία Γεωργαντή, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών, Εμμανουήλ
Γιαννακάκις, Δικηγόρος, Κωνσταντίνος Α. Γιαννόπουλος, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών, Νικόλαος Δαβράδος,
Δ.Ν., Δικηγόρος, Αντώνιος Διακονής, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ηλίας Ηλιακόπουλος, Δ.Ν. Δικηγόρος, Γεώργιος Κόντης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Μαρία
Κουκουζέλη, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών, Πέτρος Λιαράκος, Δ.Ν., Δικηγόρος, Άννα Μαντάκου, Δ.Ν., Δικηγόρος,
Μέλος του Διεθνούς Δικαστηρίου Διαιτησίας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, Μιχαήλ Μαρκουλάκης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ιωάννης
Μαντζουράνης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Γεράσιμος Μελισσηνός, Δ.Ν., Δικηγόρος, Χρυσούλα Μιχαηλίδου, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ερευνητικό Ινστιτούτο
Δικονομικών Μελετών, Ελένη Παπαγεωργίου, Δ.Ν., Δικηγόρος, Μελίνα Β. Παπαδοπούλου, Δ.Ν., Δικηγόρος, Παντελεήμων Ρεντούλης, Δ.Ν.,
Δικηγόρος, Αναστάσιος Ταμαμίδης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Γρηγόρης Τιμαγένης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Παναγιώτης Τσόγιας, Δ.Ν., Δικηγόρος

Subscription

For journal subscription orders, please contact one of our stores (Athens: +30 210 33 87 500, Thessaloniki: +30 2310 535 381) or send an e-mail to info@sakkoulas.gr

Current issue

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account