Shopping cart
Ελληνικά English
| | | |

Journals


Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας, 2 (2020)

Edition info

Journal
Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας
ISSN
1791-3705
Current issue
Issue number: 2, 2020
© April 2020
Pages: 128
Subscriptions

Individuals: € 100

Students: € 75

Judges: € 75

Companies: € 140

International subscription: € 165

Legal Entities of the Public Sector: € 180

Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας (ΕΠολΔ)


Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας, 2 (2020)

Από τα περιεχόµενα

Μελέτες

Γ. Αποστολάκης, Η κατά το άρθρο 236 ΚΠολΔ καθοδηγητική παρέµβαση του Δικαστή στον πρώτο βαθµό (νέα τακτική διαδικασία και ειδικές διαδικασίες), στον δεύτερο βαθµό και στην αναιρετική δίκη, σ. 105

Απ. Άνθιµος, Η έννοια του «εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου» κατά τον Κανονισµό 1393/2007 –µε αφορµή την απόφαση του ΔΕΕ της 27.2.2020, C-25/19, Corporis Sp. z o.o. v Gefion Insurance A/S–, σ. 115

Γνωµοδοτήσεις

Ν. Νίκας/Απ. Καραγκουνίδης, Άρση της αυτοτέλειας νοµικού προσώπου – προϋποθέσεις και κριτήρια άρσεως της αυτοτέλειας στην περίπτωση συνδεδεµένων επιχειρήσεων. Εικονικότητα· ορισµένο της αγωγής αναγνώρισης της εικονικότητας. Δωσιδικία της προσωπικής ταυτότητας του δικαίου (ΚΠολΔ 37), σ. 124

Ευρ. Ρίζος, Κατάσχεση εις χείρας τρίτου: Παράλειψη ανακοπής από το Δηµόσιο της αρνητικής δήλωσης του τρίτου – Επιπτώσεις της απόσβεσης της εκτελούµενης απαίτησης, σ. 140

Νοµολογία

Δεν χωρεί επιβολή συντηρητικής κατάσχεσης κατ’ άρθ. 724 ΚΠολΔ δυνάµει οριστικής αναγνωριστικής απόφασης, ΜΠρΑθ 3204/2020 (παρατ. Χρ. Ζωτιάδης), σ. 157

Σώρευση τριτανακοπής και διεκδικητικής αγωγής· ζητήµατα, ΕιρΕδεσ 144/2018 (παρατ. Χρ. Κορώνας), σ. 163

Επικαιρότητα

Κ. Καλαβρός/Σπ. Τσαντίνης/Π. Γιαννόπουλος, Ενηµερωτικό Σηµείωµα για τις ρυθµίσεις του άρθρου 74 ν. 4690/2020 για την επαναλειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων, σ. 201

Edition info

Journal
Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας
ISSN
1791-3705
Current issue
Issue number: 2, 2020
© April 2020
Pages: 128
Subscriptions

Individuals: € 100

Students: € 75

Judges: € 75

Companies: € 140

International subscription: € 165

Legal Entities of the Public Sector: € 180

Table of contents   +

Μελέτες

105 Γεώργιος Αποστολάκης, Η κατά το άρθρο 236 ΚΠολΔ καθοδηγητική παρέµβαση του Δικαστή στον πρώτο βαθµό (νέα τακτική διαδικασία και ειδικές διαδικασίες), στον δεύτερο βαθµό και στην αναιρετική δίκη

115 Απόστολος Άνθιµος, Η έννοια του «εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου» κατά τον Κανονισµό 1393/2007 –µε αφορµή την απόφαση του ΔΕΕ της 27.2.2020, C-25/19, Corporis Sp. z o.o. v Gefion Insurance A/S–

Γνωµοδοτήσεις

124 Νικόλαος Θ. Νίκας/Απόστολος Α. Καραγκουνίδης, Άρση της αυτοτέλειας νοµικού προσώπου· συµβαίνει µόνον µε τη συνδροµή εξαιρετικών περιστάσεων· προϋποθέσεις και κριτήρια άρσεως της αυτοτέλειας στην περίπτωση συνδεδεµένων επιχειρήσεων (άµεσος κεφαλαιουχικός έλεγχος θυγατρικής από τη µητρική)· χωρίς κεφαλαιουχική συµµετοχή της µητρικής στη θυγατρική δεν υφίστανται περιθώρια άρσης της αυτοτέλειας· τα στοιχεία που συγκροτούν την άρση της αυτοτέλειας πρέπει να συντρέχουν κατά τον χρόνο της κρίσιµης συναλλαγής· η αυτοτέλεια δεν αίρεται όταν ο αντισυµβαλλόµενος γνώριζε ή είχε τη δυνατότητα να διαπιστώσει τα εταιρικά στοιχεία των δυο εταιριών (µητρικής και θυγατρικής). Εικονικότητα· ορισµένο της αγωγής αναγνώρισης της εικονικότητας. Δωσιδικία της προσωπικής ταυτότητας του δικαίου (ΚΠολΔ 37)· δεν εφαρµόζεται η ανωτέρω δωσιδικία, όταν εν γνώσει του ενάγοντος συνενάγεται πρόσωπο, προκειµένου να θεµελιωθεί κατά τόπον αρµοδιότητα του δικαστηρίου

140 Ευριπίδης Α. Ρίζος, Κατάσχεση εις χείρας τρίτου: Παράλειψη ανακοπής από το Δηµόσιο της αρνητικής δήλωσης του τρίτου – Επιπτώσεις της απόσβεσης της εκτελούµενης απαίτησης

Νοµολογία ελληνικά δικαστήρια

157 ΜΠρΑθ 3204/2020, Δεν χωρεί επιβολή συντηρητικής κατάσχεσης κατ’ άρθ. 724 ΚΠολΔ δυνάµει οριστικής αναγνωριστικής απόφασης, παρατ. Χρήστου Ζωτιάδη

163 ΕιρΕδεσ 144/2018, Σώρευση τριτανακοπής και διεκδικητικής αγωγής· ζητήµατα, παρατ. Χρήστου Ι. Κορώνα

Επισκόπηση Νοµολογίας

Τακτική διαδικασία

170 ΠΠρΑθ 1880/2020, Ζητήµατα από την παραίτηση εκ του δικογράφου της αγωγής ιδίως ως προς τα έξοδα· ένσταση µη καταβολής εξόδων προηγούµενης δίκης, σηµ. Α.-Μ. Ιωαννίδη

Ειδικές διαδικασίες

173 ΑΠ 1087/2019 Τµ.Α2, Έκδοση διαταγής πληρωµής για το κατάλοιπο αλληλόχρεου λογαριασµού· συµβατική διαµόρφωση των απαιτήσεων που εµπίπτουν στον τελευταίο, σηµ. Ν. Κατηφόρη

177 ΑΠ 999/2019 Τµ.Α1, Ανακοπή κατά διαταγής πληρωµής για κατάλοιπο αλληλόχρεου λογαριασµού αµφισβητούσα το γνήσιο του εκτυπωµένου αποσπάσµατος των βιβλίων της τράπεζας· προϋποθέσεις ορισµένου, σηµ. Ν. Κατηφόρη

Αναγκαστική εκτέλεση

183 ΑΠ 474/2019 Τµ.Α2, Αναγγελία άρθ. 972 § 1 ΚΠολΔ· αόριστη εάν δεν αναφέρει ότι ο οφειλέτης ευθύνεται υπό την ιδιότητα του κληρονόµου, σηµ. Ν. Κατηφόρη

186 ΑΠ 399/2019 Τµ.Α1 & ΑΠ 1129/2019 Τµ.Α2, Επιτρεπτή διόρθωση του πίνακα κατάταξης· δεν καλύπτει ουσιαστικά σφάλµατα. Προσβολή µε ανακοπή του νέου πίνακα· ζητήµατα, σηµ. Ν. Κατηφόρη

Νοµολογία υπερκρατικά/διεθνή δικαστήρια

194 ΔΕΕ της 27.2.2020, C-25/19, Corporis sp. z o.o. κατά Gefion Insurance A/S, Ο εκ µέρους επιχείρησης ασφάλισης ζηµιών ορισµός αντιπροσώπου στο κράτος µέλος υποδοχής περιλαµβάνει επίσης την εξουσιοδότηση του αντιπροσώπου αυτού να παραλαµβάνει εισαγωγικό έγγραφο δίκης µε αντικείµενο αποζηµίωση λόγω τροχαίου ατυχήµατος

Επικαιρότητα

201 Κωνσταντίνος Φ. Καλαβρός/Σπυρίδων Τσαντίνης/Παναγιώτης Σ. Γιαννόπουλος, Ενηµερωτικό Σηµείωµα για τις ρυθµίσεις του άρθρου 74 ν. 4690/2020 για την επαναλειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων

Βιβλιοπαρουσιάσεις

214 Beate Gsell/Wolfgang Hau (Hrsg.), Rechtsmittel im Zivilprozess - Hommage an Bruno Rimmelspacher, από Απ. Άνθιµο

215 Peter Röthemeyer, Musterfeststellungsklage, Spezialkommentar zum 6. Buch ZPO 2. Auflage, από Απ. Άνθιµο

Ανακοινώσεις

216 Έκτακτη Ανακοίνωση ΔΣ Ένωσης Ελλήνων Δικονοµολόγων

Ευρετήρια

i Αλφαβητικό ευρετήριο ληµµάτων

iii Ευρετήριο νοµοθετηµάτων

Editorial team   +

Η διαρκής ερμηνεία του αστικού δικονομικού δικαίου

Η ΕΠολΔ είναι το περιοδικό που αποσκοπεί στην έγκυρη και άμεση πληροφόρηση για όλα τα ζητήματα της Πολιτικής Δικονομίας. Μέσα από τις σελίδες της ο σύγχρονος και απαιτητικός νομικός επαγγελματίας ενημερώνεται για όλες τις εξελίξεις από τους πλέον έγκυρους συγγραφείς
στο γνωστικό αντικείμενο που η Επιθεώρηση καλύπτει.

Η ΕΠολΔ εστιάζει:

• Στη νομική επικαιρότητα στον χώρο του Αστικού Δικονομικού Δικαίου, με μελέτες, άρθρα και παρεμβάσεις

• Στην εθνική νομολογία των πολιτικών δικαστηρίων όλων των βαθμίδων. Όλες οι δημοσιευόμενες αποφάσεις στην ΕΠολΔ είναι σχολιασμένες

• Σε ειδικές νομοθετικές διατάξεις δικονομικού χαρακτήρα

• Στην παρακολούθηση των εξελίξεων διεθνώς, με ειδική στήλη για τη νομολογία υπερκρατικών/διεθνών ή αλλοδαπών δικαστηρίων, σε θέματα δικονομικού δικαίου

• Στη νομολογία δικονομικών ζητημάτων του ΕλΣυν

Διεύθυνση:

Κωνσταντίνος Φ. Καλαβρός, Καθηγητής Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Νικόλαος Καν. Κλαμαρής, Ομ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Νικόλαος Θ. Νίκας, Καθηγητής Νομικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Επιτροπή Σύνταξης:

Πάρις Σ. Αρβανιτάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Γεώργιος Tσ. Ορφανίδης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Στέλιος Γ. Σταματόπουλος, Καθηγητής Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Επιμέλεια Σύνταξης:

Παναγιώτης Σ. Γιαννόπουλος, Λέκτορας Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Νικόλαος Μ. Κατηφόρης, Λέκτορας Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Δημήτρης Γ. Μπαμπινιώτης, Λέκτορας Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Επιμέλεια στήλης «Δικονομικά ζητήματα ΕλΣυν»: Άννα Λιγωμένου, Σύμβουλος Ελεγκτικού Συνεδρίου

Επιστημονική Συνεργασία

Δικαστικό Σώμα:
Βασιλική Θάνου-Χριστοφίλου, Πρόεδρος του ΑΠ, Μιχαήλ Θεοχαρίδης, Πρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Γεώργιος Καλαμίδας, Πρόεδρος του ΑΠ
ε.τ., Iωάννης Καραβοκύρης, Πρόεδρος του ΕΣ ε.τ., Ρωμύλος Κεδίκογλου, Πρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Γεώργιος-Σταύρος Κούρτης, Πρόεδρος
του ΕΣ ε.τ., Αθανάσιος Κουτρομάνος, Πρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Κωνσταντίνος Μπακάλης, Πρόεδρος του ΝΣΚ ε.τ., Βασίλειος Νικόπουλος,
Πρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Γεώργιος Παναγιωτόπουλος, Πρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Παναγιώτης Πικραμμένος, Πρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Κωνσταντίνος
Ρίζος, Πρόεδρος του ΕΣ ε.τ., Σωτήριος Ρίζος, Πρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Νικόλαος Σακελλαρίου, Πρόεδρος του ΣτΕ, Ιωάννης-Σπυρίδων Τέντες,
Εισαγγελέας του ΑΠ ε.τ.
Νικόλαος Αγγελάρας, Αντιπρόεδρος του ΕΣ, Μιχαήλ Βροντάκης, Αντιπρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Διονύσιος Γιαννακόπουλος, Αντιπρόεδρος
του ΑΠ ε.τ., Γεώργιος Γιαννούλης, Αντιπρόεδρος του ΑΠ, Mίμης Γραμματικούδης, Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Αθανάσιος Κρητικός,
Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Ιωάννης Γιαννακόπουλος, Αντιπρόεδρος του ΑΠ, Ιωάννης Παπανικολάου, Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Στυλιανός
Πατεράκης, Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Αθανάσιος Ράντος, Αντιπρόεδρος του ΣτΕ, Αθανασία Τσαμπάση, Αντιπρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Γεώργιος
Χρυσικός, Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ..
Χαράλαμπος Αθανασίου, Αρεοπαγίτης ε.τ., Διονύσιος Κονδύλης, Αρεοπαγίτης ε.τ., Δημήτρης Κράνης, Αρεοπαγίτης, Μιχαήλ Μαργαρίτης,
Αρεοπαγίτης ε.τ., Βασίλειος Ρήγας, Αρεοπαγίτης ε.τ., Ιωάννης Σαρμάς, Αντιπρόεδρος του ΕΣ, Γεράσιμος Σιμόπουλος, Αρεοπαγίτης ε.τ.,
Ιωάννης Χαμηλοθώρης, Αρεοπαγίτης ε.τ., Γεώργιος Χριστόφιλος, Αρεοπαγίτης ε.τ.
Νικόλαος Σοϊλεντάκης, Δ.Ν., Πρόεδρος Εφετών Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, Ευδοξία Κιουπτσίδου, Εφέτης
Αθανάσιος Πανταζόπουλος, Δ.Ν., Πρωτοδίκης, Χρήστος Τριανταφυλλίδης, Δ.Ν., Πρωτοδίκης
Μέλη ΔΕΠ Ελληνικών Πανεπιστημίων:
Ευάγγελος Βασιλακάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δημήτριος Δημητρίου, Καθηγητής
Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ., Καλλιόπη Μακρίδου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δημήτριος
Μανιώτης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ., Νικολέττα Παϊσίδου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής A.Π.Θ., Λήδα Πίψου, Καθηγήτρια Νομικής
Σχολής A.Π.Θ., Ευαγγελία Ποδηματά, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής A.Π.Θ.
Γεώργιος Ν. Διαμαντόπουλος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Λάμπρος Κιτσαράς, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ., Παναγιώτης
Κολοτούρος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Κωνσταντίνος Μπότσαρης, Αν. Καθηγητής Νομικής
Σχολής Δ.Π.Θ., Κωνσταντίνος Παναγόπουλος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ., Στέφανος Πανταζόπουλος, Εφέτης, Αν. Καθηγητής
Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Κωνσταντίνος Πολυζωγόπουλος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών,
Δημήτριος Τσικρικάς, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Ιωάννης Δεληκωστόπουλος, Eπ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Απόστολος Σοφιαλίδης, Eπ. Καθηγητής Νομικής
Σχολής A.Π.Θ., Φλώρα Τριανταφύλλου-Αλμπανίδου, Επ. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Σπύρος Τσαντίνης, Eπ.
Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ.
Γεώργιος Σινανίδης, Λέκτορας Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Βασίλειος Χατζηιωάννου, Λέκτορας Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ.
Δικηγόροι, Δ.Ν.:
Απόστολος Άνθιμος, Δ.Ν., Δικηγόρος, Φιλία Γεωργαντή, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών, Εμμανουήλ
Γιαννακάκις, Δικηγόρος, Κωνσταντίνος Α. Γιαννόπουλος, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών, Νικόλαος Δαβράδος,
Δ.Ν., Δικηγόρος, Αντώνιος Διακονής, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ηλίας Ηλιακόπουλος, Δ.Ν. Δικηγόρος, Γεώργιος Κόντης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Μαρία
Κουκουζέλη, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών, Πέτρος Λιαράκος, Δ.Ν., Δικηγόρος, Άννα Μαντάκου, Δ.Ν., Δικηγόρος,
Μέλος του Διεθνούς Δικαστηρίου Διαιτησίας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, Μιχαήλ Μαρκουλάκης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ιωάννης
Μαντζουράνης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Γεράσιμος Μελισσηνός, Δ.Ν., Δικηγόρος, Χρυσούλα Μιχαηλίδου, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ερευνητικό Ινστιτούτο
Δικονομικών Μελετών, Ελένη Παπαγεωργίου, Δ.Ν., Δικηγόρος, Μελίνα Β. Παπαδοπούλου, Δ.Ν., Δικηγόρος, Παντελεήμων Ρεντούλης, Δ.Ν.,
Δικηγόρος, Αναστάσιος Ταμαμίδης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Γρηγόρης Τιμαγένης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Παναγιώτης Τσόγιας, Δ.Ν., Δικηγόρος

Subscription

For journal subscription orders, please contact one of our stores (Athens: +30 210 33 87 500, Thessaloniki: +30 2310 535 381) or send an e-mail to info@sakkoulas.gr

Current issue

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account