Ελληνικά English
| | | |

Journals


Διοικητική Δίκη, 2 (2019)

Edition info

Journal
Διοικητική Δίκη
ISSN
1109-2122
Current issue
Issue number: 2, 2019
© June 2019
Pages: 188
Subscriptions

Judges: € 70

International subscription: € 165

Individuals: € 90

Companies: € 120

Students: € 70

Legal Entities of the Public Sector: € 170

Διοικητική Δίκη (ΔιΔικ)


Διοικητική Δίκη, 2 (2019)

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 2/2019:

ΜΕΛΕΤΕΣ

Σπ. Καρύδα: Το τεκμήριο της νομιμότητας των διοικητικών πράξεων. Σύντομη επισκόπηση της νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας επί ακυρωτικών διαφορών, σ. 177

Στ. Καλογήρου: Η αρχή του αναδρομικού αποτελέσματος της ακυρωτικής απόφασης. Εξελίξεις στη νομοθεσία και τη νομολογία, σ. 189

Β. Τζέμος: Η «ώριμη» αναλογικότητα. Η αναλογικότητα των περιορισμών των θεμελιωδών δικαιωμάτων ως κανόνας του Συνταγματικού Δικαίου και του Δικαίου της ΕΕ που δεν περιλαμβάνει την αναλογικότητα σε στενή έννοια, σ. 200

Χρ. Φλώρου: Εφαρμογή της αρχής της χρηστής διοίκησης στις φορολογικές διαφορές από τα διοικητικά δικαστήρια ουσίας και το Συμβούλιο Επικρατείας, σ. 215

Αντ. Μεταξάς: O Εθνικός Δικαστής ως Ενωσιακός Δικαστής: Το Παράδειγμα του Ενωσιακού Δικαίου Κρατικών Ενισχύσεων, σ. 221

Ευ. Κωνσταντάκου: Η ανάκτηση των κρατικών ενισχύσεων: μεταξύ δικονομικής αυτονομίας των κρατών μελών και αποτελεσματικότητας του ευρωπαϊκού δικαίου, σ. 230

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠ 107/2018: Δικαιοδοσία δικαστηρίων επί ανακοπής εκτέλεσης από το Δημόσιο (Σημ. Ι. Κατρά), σ. 240

ΔΕφΑθ 1170/2018: 30ήμερη προθεσμία για άσκηση έφεσης κατά απόφασης που αφορά ανάκτηση ποσού κοινοτικής ενίσχυσης· μη άρση εκπρόθεσμου, αν στην εντολή προς επίδοση της απόφασης δεν έγινε μνεία για τη δυνατότητα άσκησης έφεσης, μέσα στην παραπάνω προθεσμία· αντίθετη μειοψηφία, σ. 242

ΔΕφΘεσ 743/2018: Αρμοδιότητα δικαστηρίου επί απόρριψης ενδικοφανούς προσφυγής που έχει ασκηθεί κατά περισσότερων καταλογιστικών πράξεων της φορολογικής αρχής· συνάφεια περισσότερων διοικητικών πράξεων (Παρατ. Γρ. Μέντη), σ. 245

ΔΕφΑθ 5428/2017: Φορολογία εισοδήματος και απομείωση («κούρεμα») των καταθέσεων (Σημ. Γρ. Μέντη), σ. 294

ΔΠρΑθ 18864/2018: Χορήγηση εφάπαξ ασφαλιστικής παροχής σε κληρονόμους ασφαλισμένου θανόντος εν υπηρεσία. Περίπτωση θανούσας ασφαλισμένης πριν από τον ν. 3996/2011, επί της οποίας το δικαίωμα των κληρονόμων κρίθηκε μετά την ισχύ του νόμου αυτού, σ. 307

ΜΔΠρΠειρ 6132/2017: Ζητήματα σχετικά με την επιβολή διοικητικών κυρώσεων όσον αφορά τη νομιμότητα παραγωγής και διακίνησης αλκοολούχων προϊόντων (Σημ. Κ. Σαμαρτζή), σ. 325

Edition info

Journal
Διοικητική Δίκη
ISSN
1109-2122
Current issue
Issue number: 2, 2019
© June 2019
Pages: 188
Subscriptions

Judges: € 70

International subscription: € 165

Individuals: € 90

Companies: € 120

Students: € 70

Legal Entities of the Public Sector: € 170

Table of contents   +

ΜΕΛΕΤΕΣ

Σπ. Καρύδα: Το τεκμήριο της νομιμότητας των διοικητικών πράξεων. Σύντομη επισκόπηση της νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας επί ακυρωτικών διαφορών, σ.

Στ. Καλογήρου: Η αρχή του αναδρομικού αποτελέσματος της ακυρωτικής απόφασης. Εξελίξεις στη νομοθεσία και τη νομολογία, σ.

Β. Τζέμος: Η «ώριμη» αναλογικότητα. Η αναλογικότητα των περιορισμών των θεμελιωδών δικαιωμάτων ως κανόνας του Συνταγματικού Δικαίου και του Δικαίου της ΕΕ που δεν περιλαμβάνει την αναλογικότητα σε στενή έννοια, σ.

Χρ. Φλώρου: Εφαρμογή της αρχής της χρηστής διοίκησης στις φορολογικές διαφορές από τα διοικητικά δικαστήρια ουσίας και το Συμβούλιο Επικρατείας, σ.

Αντ. Μεταξάς: O Εθνικός Δικαστής ως Ενωσιακός Δικαστής: Το Παράδειγμα του Ενωσιακού Δικαίου Κρατικών Ενισχύσεων, σ.

Ευ. Κωνσταντάκου: Η ανάκτηση των κρατικών ενισχύσεων: μεταξύ δικονομικής αυτονομίας των κρατών μελών και αποτελεσματικότητας του ευρωπαϊκού δικαίου, σ.

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠ 107/2018: Δικαιοδοσία δικαστηρίων επί ανακοπής εκτέλεσης από το Δημόσιο (Σημ. Ι. Κατρά), σ.

ΔΕφΑθ 1170/2018: 30ήμερη προθεσμία για άσκηση έφεσης κατά απόφασης που αφορά ανάκτηση ποσού κοινοτικής ενίσχυσης· μη άρση εκπρόθεσμου, αν στην εντολή προς επίδοση της απόφασης δεν έγινε μνεία για τη δυνατότητα άσκησης έφεσης, μέσα στην παραπάνω προθεσμία· αντίθετη μειοψηφία, σ.

ΔΕφΘεσ 743/2018: Αρμοδιότητα δικαστηρίου επί απόρριψης ενδικοφανούς προσφυγής που έχει ασκηθεί κατά περισσότερων καταλογιστικών πράξεων της φορολογικής αρχής· συνάφεια περισσότερων διοικητικών πράξεων (Παρατ. Γρ. Μέντη), σ.

ΔΕφΑθ 5428/2017: Φορολογία εισοδήματος και απομείωση («κούρεμα») των καταθέσεων (Σημ. Γρ. Μέντη), σ.

ΔΠρΑθ 18864/2018: Χορήγηση εφάπαξ ασφαλιστικής παροχής σε κληρονόμους ασφαλισμένου θανόντος εν υπηρεσία. Περίπτωση θανούσας ασφαλισμένης πριν από τον ν. 3996/2011, επί της οποίας το δικαίωμα των κληρονόμων κρίθηκε μετά την ισχύ του νόμου αυτού, σ.

ΜΔΠρΠειρ 6132/2017: Ζητήματα σχετικά με την επιβολή διοικητικών κυρώσεων όσον αφορά τη νομιμότητα παραγωγής και διακίνησης αλκοολούχων προϊόντων (Σημ. Κ. Σαμαρτζή), σ.

Editorial team   +

Το περιοδικό της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών, η περιοδική έκδοση για το δημόσιο δίκαιο με τη μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα στη χώρα μας.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Θεοδώρα Βιτουλαδίτη, Εφέτης ΔΔ

Σταύρος Βρουστούρης, Πρωτοδίκης ΔΔ

Μαριλένα Ειρηνάκη, Πρωτοδίκης ΔΔ

Σταματία Καλογήρου, Πρωτοδίκης ΔΔ

Ηλίας Κουβαράς, Πρωτοδίκης ΔΔ

Θεώνη Λειβαδίτη, Εφέτης ΔΔ

Βαρβάρα Μπουκουβάλα, Πρωτοδίκης ΔΔ

Νικόλαος Οικονομίδης, Εφέτης ΔΔ

Νικόλαος Πανταζής, Πρόεδρος Πρωτοδικών ΔΔ

Δήμητρα Ρουβά, Εφέτης ΔΔ

Μαρία-Ασπασία Σίμου, Πρωτοδίκης ΔΔ

Βικτωρία Σπυροπούλου, Πρωτοδίκης ΔΔ

Κωνσταντίνος Υφαντής, Πρόεδρος Πρωτοδικών ΔΔ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Σπυρίδων Βλαχόπουλος, Αν. Καθηγητής Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών

Χρήστος Δετσαρίδης, Επ. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Ιωάννης Κάρκαλης, Αντεπίτροπος Επικρατείας

Φώτιος Κατσίγιαννης, Πρόεδρος Εφετών ΔΔ ε.τ., Πρόεδρος ΑΕΠΠ

Γεώργιος Μπάλιας, ΔΝ, Επίκουρος Καθηγητής Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών

Αθανάσιος Ξηρός, ΔΝ, Δικηγόρος

Μάρκος Παπακωνσταντής, ΔΝ, Δικηγόρος

Βαγγέλης Παπακωνσταντίνου, ΔΝ, Δικηγόρος, Επιστ. Συνεργάτης Πανεπιστημίου Βρυξελλών

Κυριάκος Παπανικολάου, Λέκτορας Νομικής ΔΠΘ

Ευγενία Πρεβεδούρου, Αν. Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ

Δημήτριος Ράικος, Αν. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Κατερίνα Σαββαΐδου, Λέκτορας Νομικής ΑΠΘ

Ισίδωρος Σαρίδης, ΔΝ, Δικηγόρος

Αθανάσιος Τσιρωνάς, Επ. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Διονύσιος Φιλίππου, Επ. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Γεώργιος Καφφές, Εφέτης ΔΔ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ

Ιωάννης Κατράς, Δικηγόρος

Subscription

For journal subscription orders, please contact one of our stores (Athens: +30 210 33 87 500, Thessaloniki: +30 2310 535 381) or send an e-mail to info@sakkoulas.gr

Current issue

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account