Διοικητική Δίκη (ΔιΔικ)


Διοικητική Δίκη, 1 (2022)

Η Διοικητική Δίκη (ΔιΔικ), το περιοδικό της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών, η περιοδική έκδοση για το δημόσιο δίκαιο με τη μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα στη χώρα μας, εκδίδεται από τις Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ (Αθήνα - Θεσσαλονίκη).

Δίνει έμφαση σε τρεις κατευθύνσεις:
1. Στην επιλογή και παρουσίαση περισσότερων πρόσφατων αποφάσεων των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.
2. Στο σύντομο σχολιασμό τους καθώς και στην προσθήκη σημαντικότατων επισημάνσεων ως προς την νομολογιακή εξέλιξη του ζητήματος που πραγματεύεται η απόφαση.
3. Στην παρουσία της ΔιΔικ στο διαδίκτυο, όπου θα καταχωρηθεί το πλούσιο υλικό που έχει δημοσιευθεί από το 1989.

Άρθρα και μελέτες σε σύγχρονα και επίκαιρα ζητήματα που απασχολούν την πράξη καθώς και γνωμοδοτήσεις δεν θα λείπουν, όπως είναι αυτονόητο, από τις στήλες της ΔιΔικ, ενώ θα παρακολουθούμε και θα επισημαίνουμε τις νομοθετικές μεταβολές, προκειμένου οι συνδρομητές του περιοδικού να είναι άμεσα και αξιόπιστα ενημερωμένοι.

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 1/2022:

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Ιω. Κονδύλη: Η προστασία των Ατόμων με Αναπηρία στο πλαίσιο του Αστικού Δικαίου (κοινωνικό φαινόμενο και δικαϊκή τομή), σ. 1

Αικ. Ρωξάνα: Οι εξελίξεις της νομολογίας των ευρωπαϊκών και των εθνικών διοικητικών δικαστηρίων στο πεδίο της προστασίας των ατόμων με αναπηρία, σ. 11

Δ. Κουλαξίζης: Τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στο χώρο εργασίας, σ. 21

Γ. Σαφούρης: Η προστασία που παρέχει ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στα άτομα με αναπηρία, σ. 27

Χ. Πόνη: Η συνταγματική προστασία των ατόμων με αναπηρία, σ. 31

Κ. Ζούβια: Άτομα με αναπηρία και σεβασμός της ιδιωτικής ζωής, σ. 38

Άρτ. Καλαβάνου: Δημόσιες πολιτικές ένταξης στην αγορά εργασίας για άτομα με αναπηρία, σ. 46

ΜΕΛΕΤΕΣ

Ιω. Λαμπρόπουλος: Ζητήματα δικαστικής προστασίας, κατά το προσυμβατικό στάδιο των δημοσίων συμβάσεων, μετά τις αλλαγές του ν. 4782/2021, σ. 54

Σ. Ζυγούρη: Η αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης στο πεδίο των δημοσίων συμβάσεων, σ. 63

Ιω. Κονδύλη: Ανωνυμία του τρίτου δότη γεννητικού υλικού: Νομικά και φιλοσοφικά ερωτήματα διατυπωμένα θεατρικά, σ. 173

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΟλΣτΕ 902/2021: Ισότητα φύλων. Αντισυνταγματικότητα άρθ. 1 § 1 π.δ. 90/2003 για ελάχιστο όριο αναστήματος για εισαγωγή στις Σχολές της ΕΛΑΣ, σ. 108

ΣτΕ 340/2021 (7μ): Προϋποθέσεις προκειμένου να ενεργοποιηθεί η προβλεπόμενη στο άρθ. 4 § 1 του 7ου Π.Π. ΕΣΔΑ, απαγόρευση (ne bis in idem) (Σημ. Β. Μπουκουβάλα), σ. 130

ΟλΣτΕ 334/2021: Αντισυνταγματική η ρύθμιση του άρθ. 382 ν. 4700/2020, που προβλέπει εκ νέου άσκησης ενδίκων βοηθημάτων, που είχαν απορριφθεί λόγω μη καταβολής παραβόλου (Παρατ. Ι. Κατρά), σ. 99

ΜΔΠρΠειρ 458/2021: Ανάλωση δικαστικού ενσήμου μόνον αν η αγωγή απορριφθεί κατ’ ουσίαν και όχι αν απορριφθεί για τυπικό λόγο (Σημ. Σ. Μητσιοπούλου), σ. 103

ΜΔΠρΠειρ 4111/2019: Επιβολή προστίμου για θαλάσσια ρύπανση (Παρατ. Μ. Κιτσάκη), σ. 150

ΣτΕ 2051/2020: Φορολογία εισοδήματος. Ν. 2238/1994 (ΚΦΕ). Πρόσωπα υποκείμενα. Όχι η άτυπη εταιρεία (Παρατ. Γρ. Μέντη), σ. 122

Edition info

Journal
Διοικητική Δίκη
ISSN
1109-2122
Current issue
Issue number: 1, 2022
© February 2022
Pages: IV + 188
Subscriptions

International subscription: € 165

Individuals: € 90

Judges: € 70

Companies: € 120

Legal Entities of the Public Sector: € 170

Students: € 70

Table of contents   +

Ιω. Κονδύλη: Η προστασία των Ατόμων με Αναπηρία στο πλαίσιο του Αστικού Δικαίου (κοινωνικό φαινόμενο και δικαϊκή τομή)

Αικ. Ρωξάνα: Οι εξελίξεις της νομολογίας των ευρωπαϊκών και των εθνικών διοικητικών δικαστηρίων στο πεδίο της προστασίας των ατόμων με αναπηρία

Δ. Κουλαξίζης: Τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στο χώρο εργασίας

Γ. Σαφούρης: Η προστασία που παρέχει ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στα άτομα με αναπηρία

Χ. Πόνη: Η συνταγματική προστασία των ατόμων με αναπηρία

Κ. Ζούβια: Άτομα με αναπηρία και σεβασμός της ιδιωτικής ζωής

Άρτ. Καλαβάνου: Δημόσιες πολιτικές ένταξης στην αγορά εργασίας για άτομα με αναπηρία

ΑΡΘΡΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ

Ιω. Λαμπρόπουλος: Ζητήματα δικαστικής προστασίας κατά το προσυμβατικό στάδιο των δημοσίων συμβάσεων, μετά τις αλλαγές του ν. 4782/2021

Σ. Ζυγούρη: Η αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης στο πεδίο των δημοσίων συμβάσεων

Ιω. Κονδύλη: Ανωνυμία του τρίτου δότη γεννητικού υλικού: Νομικά και φιλοσοφικά ερωτήματα διατυπωμένα θεατρικά

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Αποσπασματική Νμλγ ΣτΕ

Αποσπασματική Νμλγ ΔΕφΑθ

Δικονομικά θέματα

Ακυρωτικές διαφορές

Φορολογικές διαφορές

Διαφορές άρθ. 7 ν. 702/1977.

Διαφορές άρθ. 1 ν. 1406/1983

Λοιπές ουσιαστικές διαφορές

Προσωρινή δικαστική

προστασία ΕλΣ

Νομολογία ΕΔΔΑ

Τέχνη & Δίκαιο

Βιβλιοπαρουσίαση

Αποφάσεις ΣτΕ

Έτος

180

284

434

437

800

1180 (7μ)

1220

1312

1908

1940

2051 (Παρατ. Γρ. Μέντη)

Έτος

4

127

215

334 (Ολ) (Παρατ. Ι. Κατρά)

340 (7μ) (Σημ. Β. Μπουκουβάλα)

902 (Ολ)

1362 (Ολ)

1370

Αποφάσεις ΕλΣυν

Έτος

2 (συμβ)

4 (συμβ)

Έτος

1 (συμβ)

15 (συμβ)

19 (συμβ)

20 (συμβ) (Παρατ. Ά. Λιγωμένου)

Αποφάσεις ΔΕφΑθ

Έτος

1

1 (ακυρ)

4 (ακυρ)

34 (ακυρ)

68

85

88

90

91

107 (ακυρ)

211 (ακυρ)

1901

Αποφάσεις ΔΕφΙωαν

3/2021

Αποφάσεις ΔΠρΠειρ

458/2021 (Μ) (Σημ. Σ. Μητσιοπούλου)

Αποφάσεις ΕΔΔΑ

37882/13

10783/14

40324/16

57292/16

12623/17

4907/18

6865/19

18860/19

63703/19

18108/20

49933/20

Editorial team   +

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Θεοδώρα Βιτουλαδίτη, Εφέτης ∆∆

Σταύρος Βρουστούρης, Πρόεδρος Πρωτοδικών ∆∆

Μαριλένα Ειρηνάκη, Πρωτοδίκης ∆∆

Σταµατία Καλογήρου, Πρωτοδίκης ∆∆

Στυλιανή Κανίδου, Πρόεδρος Πρωτοδικών ∆∆

Μαρία Κοκοβίδου, Εφέτης ∆∆

Ηλίας Κουβαράς, Πρωτοδίκης ∆∆

Θεώνη Λειβαδίτη, Εφέτης ∆∆

Σοφία Μηλάκη, Πρωτοδίκης ∆∆

Σοφία Μητσιοπούλου, Πρωτοδίκης ∆∆

Βαρβάρα Μπουκουβάλα, Πρωτοδίκης ∆∆

Νικόλαος Οικονοµίδης, Πρόεδρος Εφετών ∆∆

Παναγιώτα Παπαθανασίου, Πρωτοδίκης ∆∆

Χαρά Πόνη, Πρωτοδίκης ∆∆

∆ήµητρα Ρουβά, Εφέτης ∆∆

Επαµεινώνδας Τρουλινός, Πρόεδρος Πρωτοδικών ∆∆

Μαριάννα Τσεγγελίδου, Πρόεδρος Πρωτοδικών

Μαρία-Ασπασία Σίµου, Πρωτοδίκης ∆∆

Βικτωρία Σπυροπούλου, Πρωτοδίκης ∆∆

Ναταλία Ταµιωλάκη, Πρωτοδίκης ∆∆

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Σπυρίδων Βλαχόπουλος, Καθηγητής Νοµικής Πανεπιστηµίου Αθηνών

Φραντζέσκα Γιαννακού, Σύµβουλος Επικρατείας

Χρήστος ∆ετσαρίδης, Επ. Καθηγητής Νοµικής ∆ΠΘ

Ιφιγένεια Καµτσίδου, Aν. Καθηγήτρια Νοµικής ΑΠΘ

∆ηµοσθένης Κασσαβέτης, Αν. Καθηγητής ∆ΠΘ

Φώτιος Κατσίγιαννης, Πρόεδρος Εφετών ∆∆ ε.τ., Πρόεδρος ΑΕΠΠ

Άννα Λιγωµένου, Αντιπρόεδρος ΕλΣυν

Γεώργιος Μπάλιας, ∆Ν, Αν. Χαροκόπειου Πανεπιστηµίου Αθηνών

Αθανάσιος Ξηρός, ∆Ν, ∆ικηγόρος, ∆ιδάσκων ΕΑΠ

Μάρκος Παπακωνσταντής, ∆Ν, ∆ικηγόρος

Βαγγέλης Παπακωνσταντίνου, ∆Ν, ∆ικηγόρος, Επιστ. Συνεργάτης Πανεπιστηµίου Βρυξελλών

Κυριάκος Παπανικολάου, Λέκτορας Νοµικής ∆ΠΘ

Ευγενία Πρεβεδούρου, Καθηγήτρια Νοµικής ΑΠΘ

∆ηµήτριος Ράικος, Αν. Καθηγητής Νοµικής ∆ΠΘ

Κατερίνα Σαββαΐδου, Επ. Καθηγήτρια Νοµικής ΑΠΘ

Ισίδωρος Σαρίδης, ∆Ν, ∆ικηγόρος

Αθανάσιος Τσιρωνάς, Επ. Καθηγητής Νοµικής ∆ΠΘ

∆ιονύσιος Φιλίππου, Επ. Καθηγητής Νοµικής ∆ΠΘ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ

Γεώργιος Καφφές, Εφέτης ∆∆

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ

Ιωάννης Κατράς, ∆ικηγόρος

Subscription

For journal subscription orders, please contact one of our stores (Athens: +30 210 33 87 500, Thessaloniki: +30 2310 535 381) or send an e-mail to info@sakkoulas.gr

Current issue