Διοικητική Δίκη (ΔιΔικ)


Διοικητική Δίκη, 2 (2023)

Η Διοικητική Δίκη (ΔιΔικ), το περιοδικό της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών, η περιοδική έκδοση για το δημόσιο δίκαιο με τη μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα στη χώρα μας, εκδίδεται από τις Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ (Αθήνα - Θεσσαλονίκη).

Δίνει έμφαση σε τρεις κατευθύνσεις:
1. Στην επιλογή και παρουσίαση περισσότερων πρόσφατων αποφάσεων των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.
2. Στο σύντομο σχολιασμό τους καθώς και στην προσθήκη σημαντικότατων επισημάνσεων ως προς την νομολογιακή εξέλιξη του ζητήματος που πραγματεύεται η απόφαση.
3. Στην παρουσία της ΔιΔικ στο διαδίκτυο, όπου θα καταχωρηθεί το πλούσιο υλικό που έχει δημοσιευθεί από το 1989.

Άρθρα και μελέτες σε σύγχρονα και επίκαιρα ζητήματα που απασχολούν την πράξη καθώς και γνωμοδοτήσεις δεν θα λείπουν, όπως είναι αυτονόητο, από τις στήλες της ΔιΔικ, ενώ θα παρακολουθούμε και θα επισημαίνουμε τις νομοθετικές μεταβολές, προκειμένου οι συνδρομητές του περιοδικού να είναι άμεσα και αξιόπιστα ενημερωμένοι.

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 2/2023:

Ά. Λιγωµένου: Οι ελεγκτικές αρµοδιότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Κατασταλτικοί έλεγχοι και καταλογισµοί, σ. 177

Κ. Κρέπης: Η δοµική µεταρρύθµιση του κατασταλτικού ελέγχου ως ιστορική αναγκαιότητα, σ. 179

Βασ. Τσιάντη: Έννοιες που εµπεριέχονται στους Κατασταλτικούς Ελέγχους που διενεργεί το Ελεγκτικό Συνέδριο, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 98 § 1 περ γ΄ του Συντάγµατος, σ. 186

Ευ. Καραθανασόπουλος: Καταλογιστική αρµοδιότητα του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε υποθέσεις αστικής ευθύνης υπαλλήλων, σ. 190

Παρ. Ζάρρου: Καταλογιστικές αρµοδιότητες στο πλαίσιο Ελέγχου της Πολυθεσίας, που διενεργείται από την Υπηρεσία Επιτρόπου «Έλεγχος Πολυθεσίας, Αποδοχές», σ. 195

Π. Κουτσοµπόη: Σχολιασµός των κυριότερων σηµείων της Πράξης 14/20.5.2022, Α΄ Κλιµάκιο Ελεγκτικού Συνεδρίου, σ. 198

Θ. Βιτουλαδίτη: Η διαδικασία προδικαστικής παραποµπής άρθρου 267 ΣΛΕΕ, σ. 201

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Ιφ. Καµτσίδου: Η υπέρβαση των νοµοθετικών επιλογών για την απόδοση της ελληνικής ιθαγένειας από την διοίκηση: Η µεταλλαγή του κριτηρίου της οικονοµικής ένταξης στο αµάχητο τεκµήριο του επαρκούς ετήσιου εισοδήµατος, σ. 211

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

-. ΣτΕ 410/2022: Προσβολή σιωπηρής απόρριψης από ΔΟΥ αιτήµατος διαγραφής εταίρου ΕΠΕ από το µητρώο· ακυρωτική διαφορά, σ. 213

-. ΣτΕ 151/2022: Συµβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας. Διαφορές του ιδιωτικού δικαίου, σ. 217

-. ΣτΕ 91/2022: Κεφαλαιαγορά. Διάδοση ανακριβών ή παραπλανητικών πληροφοριών, κατά την έννοια του άρθ. 72 § 2 ν. 1969/1991, σ. 220

-. ΔΕφΑθ 422/2022: Πρόστιµο για εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας χωρίς άδεια της ΕΕΤΤ, σ. 227

-. ΟλΣτΕ 1478/2022: Απασχόληση µαθητών που απαλλάσσονται από το µάθηµα των θρησκευτικών. Επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων, σ. 255

-. ΔΠρΘεσ ΑΔ 394/2022: Έννοια πρόσφυγα. Αρχή της µη επαναπροώθησης. Αίτηση διεθνούς προστασίας (Παρατ. Β. Τσιγαρίδα/Ευ. Πρεβεδούρου), σ. 261

-. ΣτΕ 250/2022 (7µ): Σύµβαση Ανάπτυξης Αεροδροµίου (ΣΣΑ). Συµβατότητα όρων µε δίκαιο ΕΕ. Διαιτησία, σ. 278

-. ΣτΕ 1202/2022: Άρθ. 105 ΕισΝΑΚ και ι.δ.δ., σ. 300

Edition info

Journal
Διοικητική Δίκη
ISSN
1109-2122
Current issue
Issue number: 2, 2023
© April 2023
Pages: VI + 192
Subscriptions

Individuals: € 90

Legal Entities of the Public Sector: € 170

International subscription: € 165

Companies: € 120

Students: € 70

Judges: € 70

Table of contents   +

ΑΡΘΡΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ

Ά. Λιγωµένου: Οι ελεγκτικές αρµοδιότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Κατασταλτικοί έλεγχοι και καταλογισµοί

Κ. Κρέπης: Η δοµική µεταρρύθµιση του κατασταλτικού ελέγχου ως ιστορική αναγκαιότητα

Βασ. Τσιάντη: Έννοιες που εµπεριέχονται στους Κατασταλτικούς Ελέγχους που διενεργεί το Ελεγκτικό Συνέδριο, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 98 § 1 περ γ΄ του Συντάγµατος

Ευ. Καραθανασόπουλος: Καταλογιστική αρµοδιότητα του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε υποθέσεις αστικής ευθύνης υπαλλήλων

Παρ. Ζάρρου: Καταλογιστικές αρµοδιότητες στο πλαίσιο Ελέγχου της Πολυθεσίας, που διενεργείται από την Υπηρεσία Επιτρόπου «Έλεγχος Πολυθεσίας, Αποδοχές»

Π. Κουτσοµπόη: Σχολιασµός των κυριότερων σηµείων της Πράξης 14/20.5.2022, Α΄ Κλιµάκιο Ελεγκτικού Συνεδρίου

Θ. Βιτουλαδίτη: Η διαδικασία προδικαστικής παραποµπής άρθρου 267 ΣΛΕΕ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Ιφ. Καµτσίδου: Η υπέρβαση των νοµοθετικών επιλογών για την απόδοση της ελληνικής ιθαγένειας από την διοίκηση: Η µεταλλαγή του κριτηρίου της οικονοµικής ένταξης στο αµάχητο τεκµήριο του επαρκούς ετήσιου εισοδήµατος

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Αποσπασµατική Νµλγ ΣτΕ

Αποσπασµατική Νµλγ ΔΕφΑθ

Δικονοµικά θέµατα

Ακυρωτικές διαφορές

Φορολογικές διαφορές

Διαφορές άρθ. 7 ν. 702/

Διαφορές άρθ. 1 ν. 1406/1983

Νοµολογία ΔΕΕ

Νοµολογία ΕΔΔΑ

Αποφάσεις ΣτΕ

Έτος

811

1303

Έτος

29

66

91

112

151

208

209

250 (7µ)

290

328

410

430 (Ολ)

551

662

704

1112

1202

1478 (Ολ)

Αποφάσεις ΔΕφΑθ

Έτος

13 (Μ)

14 (Μ)

50

128 (Μ)

225 (Μ)

304

320

321

324

330

350

410

422

431 (Μ)

435

659

1160 (ακυρ)

1444

1514

1614

1634 (ακυρ)

1661(Μ)

1729 (ακυρ)

1777 (ακυρ)

3200

Αποφάσεις ΔΠρΘεσ

Έτος

394 (Παρατ. Β. Τσιγαρίδα/Ε. Πρεβεδούρου)

Αποφάσεις ΔΕΕ

C-412/21

C-556/21

C-616/21

C-5/22

Αποφάσεις ΕΔΔΑ

20002/13

44546/13

46883/15

20611/17

29447/17

41387/17

11200/19

23314/19

42120/21

42165/21

44205/21

Editorial team   +

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μαρία Αλεξοπούλου, Πρωτοδίκης ΔΔ

Θεοδώρα Βιτουλαδίτη, Εφέτης ΔΔ

Σταύρος Βρουστούρης, Πρόεδρος Πρωτοδικών ΔΔ Μαριλένα Ειρηνάκη, Πρωτοδίκης ΔΔ

Σταματία Καλογήρου, Πρωτοδίκης ΔΔ

Στυλιανή Κανίδου, Εφέτης ΔΔ

Μαρία Κοκοβίδου, Εφέτης ΔΔ

Ηλίας Κουβαράς, Πρωτοδίκης ΔΔ

Θεώνη Λειβαδίτη, Πρόεδρος Εφετών ΔΔ

Σοφία Μηλάκη, Πρωτοδίκης ΔΔ

Σοφία Μητσιοπούλου, Πρωτοδίκης ΔΔ

Ιωάννα Μπασιούκα, Πρωτοδίκης ΔΔ

Βαρβάρα Μπουκουβάλα, Πρόεδρος Πρωτοδικών ΔΔ Νικόλαος Οικονομίδης, Πρόεδρος Εφετών ΔΔ

Παναγιώτα Παπαθανασίου, Πρωτοδίκης ΔΔ

Χαρά Πόνη, Πρωτοδίκης ΔΔ

Κρυσταλένια-Σωτηρία Πούλου, Πρωτοδίκης ΔΔ

Δήμητρα Ρουβά, Εφέτης ΔΔ

Επαμεινώνδας Τρουλινός, Πρόεδρος Πρωτοδικών ΔΔ

Μαριάννα Τσεγγελίδου, Πρόεδρος Πρωτοδικών

Αικατερίνη Σακελλαροπούλου, Εφέτης ΔΔ

Μαρία-Ασπασία Σίμου, Πρωτοδίκης ΔΔ

Ναταλία Ταμιωλάκη, Πρωτοδίκης ΔΔ

Κωνσταντίνα Τσική, Πρωτοδίκης ΔΔ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Σπυρίδων Βλαχόπουλος, Καθηγητής Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών

Χρήστος Δετσαρίδης, Αν. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Ελένη Θεοχαροπούλου, Αν. Καθηγήτρια Νομικής ΔΠΘ

Ιφιγένεια Καμτσίδου, Aν. Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ

Δημοσθένης Κασσαβέτης, Αν. Καθηγητής ΔΠΘ

Ιωάννα Κονδύλη, Aν. Καθηγήτρια Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών

Άννα Λιγωμένου, Αντιπρόεδρος ΕλΣυν

Διονύσης Μοσχόπουλος, Καθηγητής Ιονίου Πανεπιστημίου

Γεώργιος Μπάλιας, ΔΝ, Αν. Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών

Αθανάσιος Ξηρός, ΔΝ, Δικηγόρος, Διδάσκων ΕΑΠ

Μάρκος Παπακωνσταντής, ΔΝ, Δικηγόρος

Βαγγέλης Παπακωνσταντίνου, ΔΝ, Δικηγόρος, Επιστ. Συνεργάτης Πανεπιστημίου Βρυξελλών

Κυριάκος Παπανικολάου, Λέκτορας Νομικής ΔΠΘ
Ευγενία Πρεβεδούρου, Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ

Δημήτριος Ράικος, Αν. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Κατερίνα Σαββαΐδου, Επ. Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ

Ισίδωρος Σαρίδης, ΔΝ, Δικηγόρος

Χαράλαμπος Τσιλιώτης, Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Αθανάσιος Τσιρωνάς, Επ. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Διονύσιος Φιλίππου, Επ. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ

Θεώνη Λειβαδίτη, Πρόεδρος Εφετών ΔΔ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ

Ιωάννης Κατράς, ∆ικηγόρος

Subscription

If you wish to subscribe to the journal 'Διοικητική Δίκη', please contact one of our stores (Athens: +30 210 33 87 500, Thessaloniki: +30 2310 535 381) or send an e-mail to info@sakkoulas.gr

Alternatively, please fill-in your preferred contact method and we will communicate with you soon.

Full name
 
Email
 
Telephone
 
 
 
 
 

Current issue