Ελληνικά English
| | | |

Journals


Δικαιώματα του Ανθρώπου, 80 (2019)

Edition info

Journal
Δικαιώματα του Ανθρώπου
ISSN
1108-4456
Current issue
Issue number: 80, 2019
© October 2019
Pages: 288
Subscriptions

International subscription: € 140

Companies: € 120

Students: € 55

Individuals: € 75

Legal Entities of the Public Sector: € 120

Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΔτΑ)


Δικαιώματα του Ανθρώπου, 80 (2019)

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 80:

Ι. Μελέτες

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Προεδρική Δημοκρατία versus Προεδρευομένης Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας (Σημεία ομιλίας του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Προκοπίου Παυλοπούλου στο Συνέδριο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυ¬πριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία, 16.10.2018).

HANS KELSEN Ἡ κομματική δικτατορία. Συμβολὴ εἰς τὴν κριτικὴν ἀνάλυσιν πολιτικῶν ἰδεῶν.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΓΚΟΤΣΗΣ Κομφουκιανική επιχειρησιακή ηθική. Φιλοσοφική θε¬μελίωση και εμπειρικές προεκτάσεις.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ Η οικογενειακή επανένωση των μεταναστών στον ευρωπαϊκό χώρο. Ευρωπαϊκή Ένωση, ΕΣΔΑ, Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης.

GENNY DIMITRAKOPOULOU Between a rock and a hard place. The CJEU in the middle of Judicial Cooperation in Criminal Matters and the Protection of Fundamental Rights.

ΙΙ. Επίκαιρα θέματα

ΠΕΤΡΟΣ Ι. ΠΑΡΑΡΑΣ Άκυρη η Συμφωνία των Πρεσπών.

ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Η Συμφωνία των Πρεσπών.

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Διευκόλυνση άσκησης δικαιώματος ψήφου από τους εκτός επικρατείας Έλληνες πολίτες. Η υλοποίηση του συνταγματικού συμβολαίου ως δημοκρατική και κοινωνική αναγκαιότητα (Έκθεση, Δεκέμβριος 2017).

ΙΙΙ. Σχολιασμένη Νομολογία

ΕΙΡΗΝΗ Ν. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ Οι αποφάσεις 2003 και 2004/2018 ΣτΕ για τη συνταγματικότητα των διατάξεων του ν. 4356/2015 και των κατ’ εφαρμογή του κανονιστικών διατάξεων.

IV. Νομολογία ΕυρωπΔΔΑ

ΜΑΡΙΑ-ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Επισκόπηση επιλεγμένης νομολογίας ΕυρΔΔΑ (Ιούλιος - Δεκέμβριος 2018).

V. Βιβλιογραφία

Α΄ Κριτικά Σημειώματα – Recensions THOMAS HOCHMANN/D. JOUVE/PAULINE PAILLER, Le contrôle juridictionnel du droit souple (Μαρίνα Παπαδοπούλου).

CHRISTINA DELIYANNI-DIMITRAKOU/CHRISTINA M. AKRIVOPOULOU, Fundamental Rights and Private Relations in Greek and European Law (Κωνσταντίνα Κωτσιοπούλου).

PETER BIERI, La Dignité humaine. Une façon de vivre.

Β΄ Παρουσιάσεις Βιβλίων

Edition info

Journal
Δικαιώματα του Ανθρώπου
ISSN
1108-4456
Current issue
Issue number: 80, 2019
© October 2019
Pages: 288
Subscriptions

International subscription: € 140

Companies: € 120

Students: € 55

Individuals: € 75

Legal Entities of the Public Sector: € 120

Table of contents   +

Ι. Μελέτες

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Προεδρική Δημοκρατία versus Προεδρευομένης Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας (Σημεία ομιλίας του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Προκοπίου Παυλοπούλου στο Συνέδριο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία, 16.10.2018).

HANS KELSEN Ἡ κομματική δικτατορία. Συμβολὴ εἰς τὴν κριτικὴν ἀνάλυσιν πολιτικῶν ἰδεῶν.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΓΚΟΤΣΗΣ Κομφουκιανική επιχειρησιακή ηθική. Φιλοσοφική θεμελίωση και εμπειρικές προεκτάσεις.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ Η οικογενειακή επανένωση των μεταναστών στον ευρωπαϊκό χώρο. Ευρωπαϊκή Ένωση, ΕΣΔΑ, Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης.

GENNY DIMITRAKOPOULOU Between a rock and a hard place. The CJEU in the middle of Judicial Cooperation in Criminal Matters and the Protection of Fundamental Rights.

ΙΙ. Επίκαιρα θέματα

ΠΕΤΡΟΣ Ι. ΠΑΡΑΡΑΣ Άκυρη η Συμφωνία των Πρεσπών.

ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Η Συμφωνία των Πρεσπών.

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Διευκόλυνση άσκησης δικαιώματος ψήφου από τους εκτός επικρατείας Έλληνες πολίτες. Η υλοποίηση του συνταγματικού συμβολαίου ως δημοκρατική και κοινωνική αναγκαιότητα (Έκθεση, Δεκέμβριος 2017).

ΙΙΙ. Σχολιασμένη Νομολογία

ΕΙΡΗΝΗ Ν. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ Οι αποφάσεις 2003 και 2004/2018 ΣτΕ για τη συνταγματικότητα των διατάξεων του ν. 4356/2015 και των κατ’ εφαρμογή του κανονιστικών διατάξεων.

IV. Νομολογία ΕυρωπΔΔΑ

ΜΑΡΙΑ-ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Επισκόπηση επιλεγμένης νομολογίας ΕυρΔΔΑ (Ιούλιος - Δεκέμβριος 2018).

V. Βιβλιογραφία

Α΄ Κριτικά Σημειώματα – Recensions THOMAS HOCHMANN/D. JOUVE/PAULINE PAILLER, Le contrôle juridictionnel du droit souple (Μαρίνα Παπαδοπούλου).

CHRISTINA DELIYANNI-DIMITRAKOU/CHRISTINA M. AKRIVOPOULOU, Fundamental Rights and Private Relations in Greek and European Law (Κωνσταντίνα Κωτσιοπούλου).

PETER BIERI, La Dignité humaine. Une façon de vivre.

Β΄ Παρουσιάσεις Βιβλίων

Editorial team   +

Επιστημονικοί Συνεργάτες

Ν. ΑΓΓΕΛΗΣ, Δ.Ν., ΧΡ. ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΥ, Δ.Ν., Β. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ, πάρεδρος ΣτΕ, ΧΑΡΑΛ. ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, αναπλ. καθηγητής (Πάτρα), ΘΕΟΔ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ, επίκ. καθηγήτρια (Αθήνα), ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, σύμβουλος ΣτΕ, Θ. ΑΡΑΒΑΝΗΣ, πάρεδρος ΣτΕ, Δ. ΒΑΝΔΩΡΟΣ, πάρεδρος ΣτΕ, Δ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, εισηγητής ΣτΕ, ΣΠ. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ, επίκουρος καθηγ. Νομικής Αθηνών, Μ. ΓΑΒΟΥ-ΝΕΛΗ, λέκτωρ Νομικής Αθηνών, Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ, επίκουρος καθηγ. Νομικής Αθηνών, ΙΩΑΝ. ΓΙΑΝΝΙΔΗΣ, αναπλ. καθηγητής (Αθήνα), Γ. ΔΕΛΛΗΣ, επίκουρος καθηγ. Νομικής Αθηνών, ΙΩΑΝ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, εισηγητής ΣτΕ, Δ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ, πάρεδρος ΣτΕ, Π. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ, επίκ. καθηγητής (Αθήνα), ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, επίκουρη καθηγήτρια Νομικής ΔΠΘ, ΓΕΩΡΓ. ΚΑΜΙΝΗΣ, επίκ. καθηγητής (Αθήνα), Ι. ΚΑΡΚΑΛΗΣ, πάρεδρος Ελεγκτ. Συν., διδ. Παντείου, ΗΛ. ΚΑΣΤΑΝΑΣ, Δ.Ν., Νομ. Υπηρεσία Υπ. Εξωτερικών, Γ. ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ, καθηγητής ΔΠΘ, ΑΝΤ. ΚΕΧΡΗΣ, δικηγόρος, Δ.Ν., ΒΑΣ. ΚΟΝΔΥΛΗΣ, Δ.Ν., Κ. ΚΟΝΙΔΙΤΣΙΩΤΟΥ-ΚΟΛΛΙΑ, πάρεδρος ΣτΕ, ΞΕΝ. ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ, καθηγητής Πανεπ. Πελοπ., ΣΤΑΥΡ. ΚΤΙΣΤΑΚΗ, πάρεδρος ΣτΕ, αναπλ. καθηγ. (Κομοτηνή), ΕΙΡΗΝΗ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ, Δ.Ν., ΣΤΑΥΡ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ, πάρεδρος ΣτΕ, ΗΛ. ΜΑΖΟΣ, πάρεδρος ΣτΕ, ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ, εισηγητής ΣτΕ, ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΟΥΔΑ, δικηγόρος, LLM διεθνούς δικαίου, Ν. ΜΗΛΙΩΝΗΣ, σύμβουλος Ελεγκτ. Συν., διδ. πολ. επ., ΙΩΑΝ. ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, εισηγητής ΣτΕ, ΧΡ. ΜΟΥΚΙΟΥ, δικηγόρος, Δ.Ν., ΜΕΛ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ, λέκτωρ (Πάντειο), Κ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ, Δ.Ν., ΔΗΜ. ΜΠΕΛΑΝΤΗΣ, Δ.Ν., ΟΛΓΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, πάρεδρος ΣτΕ, Δ.Ν., ΧΡ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, εισηγητής ΣτΕ, ΞΕΝ. ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ, επίκ. καθηγητής (Θεσσαλία), ΧΑΡΗΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, επίκ. καθηγητής Νομικής (Κύπρος), ΕΥΓ. ΠΡΕΒΕΔΟΥΡΟΥ, επίκ. καθηγήτρια ΑΠΘ, ΒΑΣ. ΣΑΡΑΝΤΗ, Δ.Ν., ΧΡ. ΣΙΤΑΡΑ, πάρεδρος ΣτΕ, ΕΥΣΤ. ΣΚΟΥΡΑ, εισηγήτρια ΣτΕ, ΑΘΑΝ. ΣΥ-ΚΙΩΤΟΥ-ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ, λέκτωρ ΔΠΘ, ΓΕΩΡΓ. ΣΩΤΗΡΕΛΗΣ, αναπλ. καθηγητής (Αθήνα), Μ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ, πάρεδρος ΣτΕ, ΜΑΡΙΑ ΤΕΛΑΛΙΑΝ, νομ. σύμβουλος Υπ. Εξωτερικών, ΕΥΑΓΓ. ΤΖΙΡΑΚΗ, Πάρεδρος ΣτΕ, ΔΜΣ Δημ. Δικαίου, ΔΗΜ. ΤΟΜΑΡΑΣ, πάρεδρος ΣτΕ, Δ.Ν., ΑΛ. ΤΡΑΝΤΑ, διδ. ν., Γ. ΤΡΑΝΤΑΣ, Δ.Ν., ΜΑΡΛ. ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗ, πάρεδρος ΣτΕ, ΣΤ. ΤΣΑΚΥΡΑΚΗΣ, επίκ. καθηγητής (Αθήνα), ΧΑΡΑΛ. ΤΣΙΛΙΩΤΗΣ, Δ.Ν., LL.M. (Heidelberg), ΔΙΟΝ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ, επίκ. καθηγητής (Κομοτηνή), ΑΛΤΑΝΑ ΦΙΛΟΥ, Δ.Ν., ερευνήτρια (Heidelberg), ΠΗΝ. ΦΟΥΝΤΕΔΑΚΗ, καθηγήτρια (Πάντειο), N. ΦΡΑ-ΓΚΑΚΗΣ, δικηγόρος, ΒΑΣ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, αναπλ. καθηγητής (Κομοτηνή).

Γραμματεία

ΧΑΡΑΛ. ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΠ. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ,

Γ. ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ, ΞΕΝ. ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ, Κ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ, Δ. ΤΟΜΑΡΑΣ, ΒΑΣ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

Επιστημονική Επιτροπή

Ν. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ, καθηγητής (Αθήνα), Ν. ΒΑΛΤΙΚΟΣ, πρ. δικαστής ΕΔΔΑ, ΑΠ. ΓΕΡΟΝΤΑΣ, αναπλ. κα-θηγητής (Κομοτηνή), Κ. ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ, ακαδημαϊκός, ΤΖ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ - ΣΤΡΑΓΓΑ, καθηγήτρια (Αθήνα), ΝΙΚΗ ΚΑΛΤΣΟΓΙΑ - ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗ, καθηγήτρια (Πάντειο), ΑΡΓ. ΚΑΡΡΑΣ, καθηγητής (Αθήνα), Γ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ, ομ. καθηγητής (Αθήνα), Φ. ΚΟΖΥΡΗΣ, καθηγητής (Θεσσαλονίκη), ΔΗΜ. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΑ-ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, καθηγήτρια (Θεσσαλονίκη), ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΚΟΥΛΗ - ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, δικηγόρος, Κ. ΚΡΕΜΑΛΗΣ, καθηγητής (Αθήνα), Π. ΛΑΖΑΡΑΤΟΣ, καθηγητής Νομικής (Αθήνα), ΑΝΔΡ. ΛΟΒΕΡΔΟΣ, αναπλ. καθηγητής (Πάντειο), Σ. ΛΥΤΡΑΣ, καθηγητής (Αθήνα), ΑΡ. ΜΑΝΕΣΗΣ, ακαδημαϊκός, Γ. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ακαδημαϊκός, Κ. ΜΑΥΡΙΑΣ, καθηγητής (Αθήνα), ΕΛΙΣ. ΜΠΕΣΙΛΑ - ΜΑΚΡΙΔΗ, καθηγήτρια (Πάντειο), ΑΝΤ. ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ, καθηγητής (Αθήνα), ΗΛ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, καθηγητής (Πάντειο), ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ, δικαστής στο ΠΕΚ, ΠΕΤΡ. ΠΑΡΑΡΑΣ, αντιπρόεδρος ΣτΕ, καθηγητής (Κομοτηνή), ΠΡΟΚ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, καθηγητής (Αθήνα), ΣΤ. ΠΕΡΡΑΚΗΣ,. καθηγητής (Πάντειο), ΧΡ. ΡΟΖΑΚΗΣ, δικαστής στο ΕΔΔΑ, ΕΜΜ. ΡΟΥΚΟΥΝΑΣ, ακαδημαϊκός, Ι. ΣΑΡΜΑΣ, σύμβουλος Ελ. Συν., Δ.Ν., ΕΠ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ακαδημαϊκός, ΔΙΟΝ. ΣΠΙΝΕΛΛΗΣ, καθηγητής (Αθήνα), ΦΙΛ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, καθηγητής (Αθήνα), ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΑΓΚΟΣ, καθηγητής (Θεσσαλονίκη), ΑΝΑΣΤ. ΤΑΧΟΣ, καθηγητής (Θεσσαλονίκη), ΣΤΑΜ. ΤΖΙΤΖΗΣ, Directeur de recherches CNRS και (Paris II), ΣΠ. ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ, καθηγητής (Αθήνα),

ΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ, καθηγητής (Κομοτηνή), Κ. ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ, καθηγητής (Θεσσαλονίκη).

Comité Scientifique

FRANCESCO D’ AGOSTINO, professeur (Rome), PH. ARDANT, professeur (Paris II), G. COHEN-JONA-THAN, professeur (Paris II), JEAN-PAUL COSTA, juge à la Cour Europ. des Droits de l’Homme, EMM. DECAUX, professeur (Paris ΙΙ), FR. DELPÉRÉE, professeur (Louvain la Neuve), membre de l’Institut de France, CHANTAL DELSOL, professeur (Univ. de Marne-La-Vallée), PIERRE DELVOLVÉ, professeur (Paris II), THOMAÏS DOURAKI, Docteur en droit, conseiller juridique au Ministère de l’Économie nationale (Athènes), GUILLAUME DRAGO, professeur (Paris II), LOUIS FAVOREU, professeur (Aix-Marseille), PAULO FERREIRA DA CUNHA, professeur (Portugal), JEAN-FR. FLAUSS, professeur (Paris II), M. FROMONT, professeur (Paris I), YVES GAUDEMET, professeur (Paris II), JEAN GICQUEL, professeur (Paris I), MARY ANN GLENDON, professeur (Harvard Law School), PE-TER HÄBERLE, professeur (Bayreuth), JOSEF ISENSEE, professeur (Bonn), JEAN-J. ISRAEL, professeur (Paris XII), PHILIP KUNIG, professeur (Berlin), ANDRÉΕ LAJOIE, professeur (Montréal), PIERRE LAMBERT, vice - président de l’Institut International des Droits de l’Homme - René Cassin, MASS. LUCIANI, professeur (Rome), JEAN MORANGE, professeur (Paris II), ALAIN RENAUT, professeur (Paris IV), GEORG RESS, professeur, juge à la Cour Europ. des Droits de l’homme, DOM. ROUS-SEAU, professeur (Montpellier I), CHRIST. STARCK, professeur (Göttingen), FR. SUDRE, professeur (Montpellier), PAUL TAVERNIER, professeur (Paris Sud), FR. TERRÉ, professeur, membre de l’Insti-tut de France, MICHEL TROPER, professeur (Paris X), Μ. VERPEAUX, professeur (Paris I), JOSÉ WOEHRLING, professeur (Montréal), ELIS. ZOLLER, professeur (Paris II), MANFR. ZULEEG, professeur (Frankfurt am Main).

Direction

ΑΝΤ. BREDIMAS, P. PARARAS, EP. SPILIOTOPOULOS, PHIL. SPYROPOULOS, SP. FLOGAΪTIS

Subscription

For journal subscription orders, please contact one of our stores (Athens: +30 210 33 87 500, Thessaloniki: +30 2310 535 381) or send an e-mail to info@sakkoulas.gr

Current issue

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account