Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης (ΔτΚΑ)


Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης, 4 (2021)

Η τριμηνιαία Επιθεώρηση «Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΔτΚΑ) που διευθύνει ο καθηγητής της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ Άγγελος Στεργίου, φιλοδοξεί να αναδειχθεί σε προνομιούχο τόπο συνάντησης και προβληματισμού ειδικών του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης. Δημοσιεύει διεξοδικές μελέτες, σχόλια, γνώμες για ζητήματα που βρίσκονται στην καρδιά του κλάδου αυτού του δικαίου. Σχολιάζει τη νομοθετική και νομολογιακή επικαιρότητα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Μέσα από τις σελίδες της ο δικηγόρος, ο δικαστής, ο ερευνητής ενημερώνονται για όλες τις πτυχές της κοινωνικής ασφάλισης και γενικότερα της κοινωνικής ασφάλειας από τους πλέον ειδικούς στο γνωστικό αντικείμενο που διακονεί η Επιθεώρηση. Αρκετά τεύχη της θα είναι θεματικά, για μια πιο συγκεντρωτική και συνεκτική παρουσίαση των σχετικών ζητημάτων. Απώτερος (έμμεσα ομολογημένος) στόχος της ΔτΚΑ είναι να αναδειχθεί σε εργαλείο για την προώθηση μιας αλληλέγγυας κοινωνίας.

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 4/2021

Μελέτες

Άγγελος Στεργίου, Ασφαλιστικές εισφορές αυτοτελώς απασχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματιών για απασχόληση με ΔΠΥ σ’ ένα έως και δύο πρόσωπα, σ. 749

Παυλίνα Κοντογεωργοπούλου, Ποινική καταδίκη και δικαίωμα στην σύνταξη. Με αφορμή τις ΣτΕ 1254/2021 και ΣτΕ 2364/2020, σ. 768

Άννα Τσέτουρα, Ο αντίκτυπος της ψηφιοποίησης στην εργασία και ο ρόλος της κοινωνικής προστασίας. Νομικές προκλήσεις και κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις, σ. 803

Μαρίνα Αγγελάκη, Η κοινωνική πολιτική την εποχή της πανδημίας (και μετά), σ. 824

Αναστασία Ορφανού, Η λειτουργία των Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών στην κοινωνική ασφάλιση, σ. 829

Βήμα διαρκούς διαλόγου για το ασφαλιστικό

Θεόδωρος Σακελλαρόπουλος, Κοινωνική πολιτική και Οικονομία, σ. 951

Οδικός χάρτης για τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των Πολιτικών Υπαλλήλων και Λειτουργών του Δημοσίου, από τον Ι.-Λ. Χατζητιμοθέου, σ. 964

Ν. 4826/2021: Νομοθετικό καθεστώς του νέου Επικουρικού Ταμείου, από τον Ι.-Λ. Χατζητιμοθέου, σ. 975

Νομοθετική επικαιρότητα κοινωνικής ασφάλισης

Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2021, από τον Ι.-Λ. Χατζητιμοθέου, σ. 996

Edition info

Journal
Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης
ISSN
2653-973X
Current issue
Issue number: 4, 2021
© December 2021
Pages: IV + 296
Subscriptions

International subscription: € 165

Students: € 75

Companies: € 140

Legal Entities of the Public Sector: € 180

Individuals: € 100

Table of contents   +

Περιεχόμενα

745 Editorial

Μελέτες

749 Άγγελος Στεργίου, Ασφαλιστικές εισφορές αυτοτελώς απασχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματιών για απασχόληση με ΔΠΥ σ’ ένα έως και δύο πρόσωπα

768 Παυλίνα Κοντογεωργοπούλου, Ποινική καταδίκη και δικαίωμα στην σύνταξη. Με αφορμή τις ΣτΕ 1254/2021 και ΣτΕ 2364/2020

803 Άννα Τσέτουρα, Ο αντίκτυπος της ψηφιοποίησης στην εργασία και ο ρόλος της κοινωνικής προστασίας. Νομικές προκλήσεις και κοινωνικο­ασφαλιστικές ρυθμίσεις

824 Μαρίνα Αγγελάκη, Η κοινωνική πολιτική την εποχή της πανδημίας (και μετά)

829 Αναστασία Ορφανού, Η λειτουργία των Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών στην κοινωνική ασφάλιση

Νομολογία Συμβουλίου της Επικρατείας

843 ΣτΕ 2364/2020: Ποινική καταδίκη εργαζομένου στη ΔΕΗ και στέρηση του δικαιώματος στη σύνταξη

852 ΣτΕ 1254/2021: Αναστολή της καταβολής της σύνταξης αν ο συνταξιούχος εκτίει ποινή στερητική της ελευθερίας μεγαλύτερη των έξι μηνών

868 ΣτΕ 1515/2021: Σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων και εξασφάλιση ενός στοιχειώδους επιπέδου αξιοπρεπούς διαβίωσης (Παρατ. Ά. Στεργίου)

Νομολογία Διοικητικών Δικαστηρίων

886 ΜΔΠρΘεσ 3946/2021: Αλληλέγγυα ευθύνη διοικούντων νομικά πρόσωπα για τα προβλεπόμενα από την εργατική (και ασφαλιστική) νομοθεσία αυτοτελή πρόστιμα (Παρατ. Β. Κουζιώρτη)

905 ΔΠρΚαβ 211/2021: Αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων

920 ΔΕφΚομ Α111/2021: Απόδειξη ασφαλιστέας απασχόλησης

Νομολογία Πολιτικών Δικαστηρίων

936 ΕιρΒασιλικών 132/2021: Συνταγματική η ένταξη των οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές (και από φόρους) στο κανονιστικό πεδίο ρύθμισης του ν. 3869/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν. 4336/2015 (Παρατ. Κ. Παρχαρίδη)

Βήμα διαρκούς διαλόγου για το ασφαλιστικό

951 Θεόδωρος Σακελλαρόπουλος, Άγγελος Στεργίου, Μια ισχυρή οικονομία είναι προϋπόθεση για τη διασφάλιση «αξιοπρεπών» συντάξεων; – Κοινωνική πολιτική και Οικονομία

Οδικός χάρτης

964 Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των Πολιτικών Υπαλλήλων και Λειτουργών του Δημοσίου, από τον Ι.-Λ. Χατζητιμοθέου

Νομοθετικό καθεστώς του νέου Επικουρικού Ταμείου

975 Ν. 4826/2021, από τον Ι.-Λ. Χατζητιμοθέου

Νομοθετική επικαιρότητα κοινωνικής ασφάλισης

996 Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2021, από τον Ι.-Λ. Χατζητιμοθέου

Editorial team   +

Διευθυντής

Άγγελος Στεργίου

Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Συντακτική Επιτροπή

Μιχάλης Πικραμένος, Αντιπρόεδρος ΣτΕ, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Γαβριήλ Αμίτσης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Σταυρούλα Κτιστάκη, Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου, Πάρεδρος ΣτΕ

Πρόδρομος Μαυρίδης, Ευρωπαϊκή Ένωση (Commission Européenne)

Χρήστος Μορφακίδης, Επίκουρος Καθηγητής ΔΠΘ

Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Επιστημονική Επιτροπή

Όλγα Αγγελοπούλου, Δ.Ν., Δικηγόρος

Ειρήνη Ελευθερία Γαληνού, Δικηγόρος ΕΤΕΑΕΠ, ΜΔΕ Διεθνών Σπουδών

Δημήτριος Γούλας, Δ.Ν., Δικηγόρος, Πανεπιστήμιο Θράκης

Δημήτριος Ζερδελής, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Άρις Καζάκος, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Λευκή Κιοσσέ, Επίκουρη Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΔΠΘ

Βασιλική Κουζιώρτη, Δ.Ν., Δικηγόρος

Ιωάννης Κουκιάδης, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Στέλιος Κοφίνης, Δ.Ν., Πρωτοδίκης Δ.Δ.

Δημήτριος Λαδάς, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Φωτεινή Μαρίνη, Δικηγόρος, DEA Droit social

Ανδρέας Ματθαίου, Δ.Ν., Δικηγόρος

Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Δημήτριος Σιδέρης, Λέκτορας Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Ιωάννης Σκανδάλης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Άννα Τσέτουρα, Δ.Ν., Δικηγόρος

Subscription

For journal subscription orders, please contact one of our stores (Athens: +30 210 33 87 500, Thessaloniki: +30 2310 535 381) or send an e-mail to info@sakkoulas.gr

Current issue