Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης (ΔτΚΑ)


Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης, 4 (2022)

Η τριμηνιαία Επιθεώρηση «Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΔτΚΑ) που διευθύνει ο καθηγητής της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ Άγγελος Στεργίου, φιλοδοξεί να αναδειχθεί σε προνομιούχο τόπο συνάντησης και προβληματισμού ειδικών του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης. Δημοσιεύει διεξοδικές μελέτες, σχόλια, γνώμες για ζητήματα που βρίσκονται στην καρδιά του κλάδου αυτού του δικαίου. Σχολιάζει τη νομοθετική και νομολογιακή επικαιρότητα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Μέσα από τις σελίδες της ο δικηγόρος, ο δικαστής, ο ερευνητής ενημερώνονται για όλες τις πτυχές της κοινωνικής ασφάλισης και γενικότερα της κοινωνικής ασφάλειας από τους πλέον ειδικούς στο γνωστικό αντικείμενο που διακονεί η Επιθεώρηση. Αρκετά τεύχη της θα είναι θεματικά, για μια πιο συγκεντρωτική και συνεκτική παρουσίαση των σχετικών ζητημάτων. Απώτερος (έμμεσα ομολογημένος) στόχος της ΔτΚΑ είναι να αναδειχθεί σε εργαλείο για την προώθηση μιας αλληλέγγυας κοινωνίας.

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 4/2022

Μελέτες

Άγγελος Στεργίου, Η κοινωνική ασφάλιση των αθλητών, σ. 692

Δημήτριος Γούλας, Ασφάλιση και υπερημερία εργοδότη, σ. 703

Γνωμοδοτήσεις

Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου/Άγγελος Στεργίου, Η νομοθετική επιβολή του δια­νεμητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (NDC) στο ΤΑΠΕΤΕ και ο σεβασμός της αυτοτέλειάς του, σ. 710

Νομολογία Συμβουλίου της Επικρατείας, σ. 741

Νομολογία Διοικητικών Δικαστηρίων, σ. 795

Βήμα διαρκούς διαλόγου για το ασφαλιστικό

Άγγελος Στεργίου, Η Επόμενη Ημέρα στην Κοινωνική Ασφάλιση, σ. 840

Η γωνιά του πρακτικού

Σχόλια του Δημητρίου Μπούρλου για το ασφαλιστικό, σ. 861

Νομοθετική επικαιρότητα κοινωνικής ασφάλισης

Ιούλιος - Δεκέμβριος 2022, από τον Ι.-Λ. Χατζητιμοθέου, σ. 867

Edition info

Journal
Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης
ISSN
2653-973X
Current issue
Issue number: 4, 2022
© December 2022
Pages: IV + 234
Subscriptions

Individuals: € 100

Legal Entities of the Public Sector: € 180

International subscription: € 165

Companies: € 140

Students: € 75

Table of contents   +

689 Editorial

Μελέτες

692 Άγγελος Στεργίου, Η κοινωνική ασφάλιση των αθλητών (Ανάμεσα στον επαγγελματικό και ερασιτεχνικό αθλητισμό)

703 Δημήτριος Γούλας, Ασφάλιση και υπερημερία εργοδότη. Με αφορμή τις αποφάσεις ΣτΕ 2634-2638/2021

Γνωμοδοτήσεις

710 Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου/Άγγελος Στεργίου, Η νομοθετική επιβολή του διανεμητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (NDC) στο ΤΑΠΕΤΕ και ο σεβασμός της αυτοτέλειάς του

Νομολογία Συμβουλίου της Επικρατείας

741 ΣτΕ 1893/2022: Συνταξιοδότηση ιεροδούλων (Παρατ. Ά. Στεργίου)

750 ΣτΕ 2634/2021: Ασφάλιση και υπερημερία εργοδότη

763 ΣτΕ 2011/2022: Διμερής Σύμβαση κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου – Η αρχή της ίσης μεταχείρισης καταλαμβάνει τους υπηκόους των δύο συμβαλλόμενων κρατών, ανεξαρτήτως αν πληρούν τις οικείες προϋποθέσεις νόμιμης παραμονής ή εργασίας

772 ΣτΕ 1476/2022: ΕΔΟΕΑΠ – Ειδική εισφορά 2% επί των αμοιβών των υπηρεσιών διαφήμισης ή προβολής ή εν γένει προώθησης πωλήσεων προϊόντων ή διάθεσης υπηρεσιών που τελούνται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο μέσω διαδικτύου

786 ΣτΕ 1969/2022: Ενδοστρεφής δίκη

Νομολογία Διοικητικών Δικαστηρίων

795 ΜΔΕφΑθ 4516/2022: Μονοσυνταξιούχοι ΤΣΑΥ – Επιστροφή νομίμως καταβληθεισών εισφορών

804 ΔΕφΑθ 4038/2022: Η εισφορά 1‰ που επιβάλλεται επί του κύκλου εργασιών των εταιρειών πετρελαιοειδών υπέρ ΕΤΕΑΠΕΠ έχει χαρακτήρα ασφαλιστικής εργοδοτικής εισφοράς

812 ΔΕφΑθ 4113/2022: Θεμελίωση δικαιώματος λήψης επικουρικής σύνταξης από τη ΔΕΗ ως φορέα επικουρικής ασφάλισης – Πλασματικοί χρόνοι

825 ΤρΔΠρΑθ Α7140/2022: Καταλογιστική πράξη επιβολής εισφορών – Δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης – Μη τήρηση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας

833 ΜΔΠρΑθ 16114/2022: Δανεισμός εργαζομένων – Υποχρεώσεις των μερών – Η επιχείρηση στην οποία αυτοί τοποθετούνται για να εργαστούν προσωρινώς δεν έχει υποχρέωση, ως έμμεσος εργοδότης τους, να αναγγείλει την πρόσληψή τους

Βήμα διαρκούς διαλόγου για το ασφαλιστικό

840 Άγγελος Στεργίου, Η Επόμενη Ημέρα στην Κοινωνική Ασφάλιση. Η θωράκιση του θεσμού και η ενίσχυση του κοινωνικού του ρόλου στην εποχή των αβεβαιοτήτων

Η γωνιά του πρακτικού

861 Σχόλια του Δημητρίου Μπούρλου για το ασφαλιστικό

Νομοθετική επικαιρότητα κοινωνικής ασφάλισης

867 Ιούλιος - Δεκέμβριος 2022, από τον Ι.-Λ. Χατζητιμοθέου

Editorial team   +

Διευθυντής

Άγγελος Στεργίου

Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Συντακτική Επιτροπή

Μιχάλης Πικραμένος, Αντιπρόεδρος ΣτΕ, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Γαβριήλ Αμίτσης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Σταυρούλα Κτιστάκη, Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου, Πάρεδρος ΣτΕ

Πρόδρομος Μαυρίδης, Ευρωπαϊκή Ένωση (Commission Européenne)

Χρήστος Μορφακίδης, Επίκουρος Καθηγητής ΔΠΘ

Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Επιστημονική Επιτροπή

Όλγα Αγγελοπούλου, Δ.Ν., Δικηγόρος

Βασίλειος Ανδρουλάκης, Σύμβουλος ΣτΕ

Ειρήνη Ελευθερία Γαληνού, Δικηγόρος ΕΤΕΑΕΠ, ΜΔΕ Διεθνών Σπουδών

Δημήτριος Γούλας, Δ.Ν., Δικηγόρος, Πανεπιστήμιο Θράκης

Δημήτριος Ζερδελής, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Άρις Καζάκος, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Λευκή Κιοσσέ, Επίκουρη Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΔΠΘ

Ταξιαρχία Κόμβου, Σύμβουλος ΣτΕ

Βασιλική Κουζιώρτη, Δ.Ν., Δικηγόρος

Ιωάννης Κουκιάδης, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Στέλιος Κοφίνης, Δ.Ν., Πρωτοδίκης Δ.Δ.

Δημήτριος Λαδάς, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Φωτεινή Μαρίνη, Δικηγόρος, DEA Droit social

Ανδρέας Ματθαίου, Δ.Ν., Δικηγόρος

Μαρία Μητροσύλη, Kαθηγήτρια Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Χαρούλα Πόνη, Πρωτοδίκης Δ.Δ.

Αικατερίνη Ρωξάνα, Σύμβουλος ΣτΕ

Δημήτριος Σιδέρης, Λέκτορας Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Ιωάννης Σκανδάλης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Άννα Τσέτουρα, Δ.Ν., Δικηγόρος

Subscription

If you wish to subscribe to the journal 'Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης', please contact one of our stores (Athens: +30 210 33 87 500, Thessaloniki: +30 2310 535 381) or send an e-mail to info@sakkoulas.gr

Alternatively, please fill-in your preferred contact method and we will communicate with you soon.

Full name
 
Email
 
Telephone
 
 
 
 
 

Current issue