Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης (ΔτΚΑ)


Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης, 1 (2024)

Η τριμηνιαία Επιθεώρηση «Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΔτΚΑ) που διευθύνει ο καθηγητής της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ Άγγελος Στεργίου, φιλοδοξεί να αναδειχθεί σε προνομιούχο τόπο συνάντησης και προβληματισμού ειδικών του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης. Δημοσιεύει διεξοδικές μελέτες, σχόλια, γνώμες για ζητήματα που βρίσκονται στην καρδιά του κλάδου αυτού του δικαίου. Σχολιάζει τη νομοθετική και νομολογιακή επικαιρότητα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Μέσα από τις σελίδες της ο δικηγόρος, ο δικαστής, ο ερευνητής ενημερώνονται για όλες τις πτυχές της κοινωνικής ασφάλισης και γενικότερα της κοινωνικής ασφάλειας από τους πλέον ειδικούς στο γνωστικό αντικείμενο που διακονεί η Επιθεώρηση. Αρκετά τεύχη της θα είναι θεματικά, για μια πιο συγκεντρωτική και συνεκτική παρουσίαση των σχετικών ζητημάτων. Απώτερος (έμμεσα ομολογημένος) στόχος της ΔτΚΑ είναι να αναδειχθεί σε εργαλείο για την προώθηση μιας αλληλέγγυας κοινωνίας.

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 1/2024

Μελέτες

Άγγελος Στεργίου, Η πλήρης και αποκλειστική απασχόληση των ιατρών του ΕΣΥ, σ. 6

Νάσια Σωτηροπούλου, Ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων, σ. 22

Ηρακλής Πατεράκης, Η επικουρική ασφάλιση των στρατιωτικών, σ. 58

Νομολογία Συμβουλίου της Επικρατείας, σ. 75

Νομολογία Αρείου Πάγου, σ. 107

Νομολογία Διοικητικών Δικαστηρίων, σ. 124

Βήμα διαρκούς διαλόγου για το ασφαλιστικό

Σάββας Κυρμανίδης, Χρήστος Μπάγκαβος, Το φαινόμενο του ελληνικού brain drain. Μια προσπάθεια αποτύπωσης των επιπτώσεών του στο συνταξιοδοτικό σύστημα, σ. 183

Νομοθετική επικαιρότητα κοινωνικής ασφάλισης

Ιανουάριος - Μάρτιος 2024, από τον Ι.-Λ. Χατζητιμοθέου, σ. 194

Edition info

Journal
Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης
ISSN
2653-973X
Current issue
Issue number: 1, 2024
© March 2024
Pages: IV + 216
Subscriptions

International subscription: € 165

Legal Entities of the Public Sector: € 180

Students: € 75

Individuals: € 100

Companies: € 140

Table of contents   +

1 Editorial

Μελέτες

6 Άγγελος Στεργίου, Η πλήρης και αποκλειστική απασχόληση των ιατρών του ΕΣΥ. Τα ρευστά όρια ανάμεσα στο δημόσιο και ιδιωτικό έργο τους (άρθρο 7 ν. 5102/2024)

22 Νάσια Σωτηροπούλου, Ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων (Το Σχέδιο Δράσης για τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και η ανταπόκριση της ελληνικής Πολιτείας σε αυτό)

58 Ηρακλής Πατεράκης, Η επικουρική ασφάλιση των στρατιωτικών. Η ανάγκη μεταβολών στην προοπτική της βιωσιμότητας και της επάρκειας

Νομολογία Συμβουλίου της Επικρατείας

75 ΣτΕ 2342/2023: Συνταξιοδότηση μητέρας με ανάπηρο τέκνο – Tο τέκνο πρέπει να είναι άγαμο

84 ΣτΕ 414/2023: Εργατικό ατύχημα – Αναγγελία – Ανωτέρα βία – ΟΑΕΕ

92 ΣτΕ 392/2024: Προσωπικός ιατρός – Συνταγματικότητα του μέτρου (­Παρατ. Ά. Στεργίου)

104 ΣτΕ 363/2024: Απονομή σύνταξης από ΕΤΑΑ (ΤΣΑΥ) σε ασφαλισμένη με καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές

Νομολογία Αρείου Πάγου

107 ΑΠ 1509/2023: Κατάργηση επιδομάτων εορτών και αδείας για το σύνολο των συνταξιούχων, μεταξύ των οποίων και εκείνων της Τράπεζας της Ελλάδος – Συνταγματικότητα (Παρατ. Δ.-Γ. Πατσίκα)

Νομολογία Διοικητικών Δικαστηρίων

124 ΔΕφΑθ 3473/2023: Αίτηση περί επανεξέτασης υπόθεσης (Παρατ. Ά. Στεργίου)

132 ΔΕφΑθ 3436/2023: Ευθύνη διοικούντων νομικά πρόσωπα για ασφαλιστικές οφειλές της εταιρίας – Διατηρείται η ευθύνη τους μετά την πτώχευση της εταιρίας

139 ΔΕφΑθ 3172/2023: Απονομή δεύτερης κύριας σύνταξης γήρατος

147 ΔΕφΑθ 271/2024: Έγκυρη κοινοποίηση ατομικής ειδοποίησης – KEAO

160 ΔΠρΑθ 4148/2024: Εισαγωγή ασφαλισμένων σε μη συμβεβλημένα με οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης θεραπευτήρια – Πότε αποδίδονται σε αυτούς οι δαπάνες νοσηλείας

174 ΜΔΠρΑθ 221/2024: Εφάπαξ παροχή του Ταμείου Πρόνοιας Υπαλλήλων ΟΛΠ – Αντίθεση ανώτατου ορίου στο Σύνταγμα

Βήμα διαρκούς διαλόγου για το ασφαλιστικό

183 Σάββας Κυρμανίδης/Χρήστος Μπάγκαβος, Το φαινόμενο του ελληνικού brain drain. Μια προσπάθεια αποτύπωσης των επιπτώσεών του στο συνταξιοδοτικό σύστημα

Νομοθετική επικαιρότητα κοινωνικής ασφάλισης

194 Ιανουάριος - Μάρτιος 2024, από τον Ι.-Λ. Χατζητιμοθέου

216 Βιβλιοπαρουσιάσεις

Διευθυντής

Άγγελος Στεργίου

Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Συντακτική Επιτροπή

Μιχάλης Πικραμένος, Αντιπρόεδρος ΣτΕ, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Σπυριδούλα Χρυσικοπούλου, Αντιπρόεδρος ΣτΕ

Γαβριήλ Αμίτσης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Ξενοφών Κοντιάδης, Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου

Παυλίνα Κοντογεωργοπούλου, Δ.Ν., Ειδ. Επιστήμονας στον Συνήγορο του Πολίτη

Σταυρούλα Κτιστάκη, Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου, Σύμβουλος ΣτΕ

Πρόδρομος Μαυρίδης, Ευρωπαϊκή Ένωση (Commission Européenne)

Χρήστος Μορφακίδης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ

Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Επιστημονική Επιτροπή

Όλγα Αγγελοπούλου, Δ.Ν., Δικηγόρος

Βασίλειος Ανδρουλάκης, Σύμβουλος ΣτΕ

Ειρήνη Ελευθερία Γαληνού, Δικηγόρος ΕΤΕΑΕΠ, ΜΔΕ Διεθνών Σπουδών

Δημήτριος Γούλας, Δ.Ν., Δικηγόρος, Πανεπιστήμιο Θράκης

Δημήτριος Ζερδελής, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Άρις Καζάκος, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Λευκή Κιοσσέ, Επίκουρη Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΔΠΘ

Ταξιαρχία Κόμβου, Σύμβουλος ΣτΕ

Βασιλική Κουζιώρτη, Δ.Ν., Δικηγόρος

Ιωάννης Κουκιάδης, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Στέργιος Κοφίνης, Δ.Ν., Πρωτοδίκης Δ.Δ.

Δημήτριος Λαδάς, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Φωτεινή Μαρίνη, Δικηγόρος, DEA Droit social

Ανδρέας Ματθαίου, Δ.Ν., Δικηγόρος

Μαρία Μητροσύλη, Kαθηγήτρια Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Χαρούλα Πόνη, Πρωτοδίκης Δ.Δ.

Αικατερίνη Ρωξάνα, Σύμβουλος ΣτΕ

Δημήτριος Σιδέρης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Ιωάννης Σκανδάλης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Άννα Τσέτουρα, Δ.Ν., Δικηγόρος

Editorial team   +

Διευθυντής

Άγγελος Στεργίου

Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Συντακτική Επιτροπή

Μιχάλης Πικραμένος, Αντιπρόεδρος ΣτΕ, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Σπυριδούλα Χρυσικοπούλου, Αντιπρόεδρος ΣτΕ

Γαβριήλ Αμίτσης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Ξενοφών Κοντιάδης, Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου

Παυλίνα Κοντογεωργοπούλου, Δ.Ν., Ειδ. Επιστήμονας στον Συνήγορο του Πολίτη

Σταυρούλα Κτιστάκη, Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου, Πάρεδρος ΣτΕ

Πρόδρομος Μαυρίδης, Ευρωπαϊκή Ένωση (Commission Européenne)

Χρήστος Μορφακίδης, Επίκουρος Καθηγητής ΔΠΘ

Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Επιστημονική Επιτροπή

Όλγα Αγγελοπούλου, Δ.Ν., Δικηγόρος

Βασίλειος Ανδρουλάκης, Σύμβουλος ΣτΕ

Ειρήνη Ελευθερία Γαληνού, Δικηγόρος ΕΤΕΑΕΠ, ΜΔΕ Διεθνών Σπουδών

Δημήτριος Γούλας, Δ.Ν., Δικηγόρος, Πανεπιστήμιο Θράκης

Δημήτριος Ζερδελής, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Άρις Καζάκος, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Λευκή Κιοσσέ, Επίκουρη Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΔΠΘ

Ταξιαρχία Κόμβου, Σύμβουλος ΣτΕ

Βασιλική Κουζιώρτη, Δ.Ν., Δικηγόρος

Ιωάννης Κουκιάδης, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Στέλιος Κοφίνης, Δ.Ν., Πρωτοδίκης Δ.Δ.

Δημήτριος Λαδάς, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Φωτεινή Μαρίνη, Δικηγόρος, DEA Droit social

Ανδρέας Ματθαίου, Δ.Ν., Δικηγόρος

Μαρία Μητροσύλη, Kαθηγήτρια Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Χαρούλα Πόνη, Πρωτοδίκης Δ.Δ.

Αικατερίνη Ρωξάνα, Σύμβουλος ΣτΕ

Δημήτριος Σιδέρης, Λέκτορας Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Ιωάννης Σκανδάλης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Άννα Τσέτουρα, Δ.Ν., Δικηγόρος

Subscription

If you wish to subscribe to the journal 'Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης', please contact one of our stores (Athens: +30 210 33 87 500, Thessaloniki: +30 2310 535 381) or send an e-mail to info@sakkoulas.gr

Alternatively, please fill-in your preferred contact method and we will communicate with you soon.

Full name
 
Email
 
Telephone
 
 
 
 
 

Current issue