Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης (ΔτΚΑ)


Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης, 2 (2022)

Η τριμηνιαία Επιθεώρηση «Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΔτΚΑ) που διευθύνει ο καθηγητής της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ Άγγελος Στεργίου, φιλοδοξεί να αναδειχθεί σε προνομιούχο τόπο συνάντησης και προβληματισμού ειδικών του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης. Δημοσιεύει διεξοδικές μελέτες, σχόλια, γνώμες για ζητήματα που βρίσκονται στην καρδιά του κλάδου αυτού του δικαίου. Σχολιάζει τη νομοθετική και νομολογιακή επικαιρότητα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Μέσα από τις σελίδες της ο δικηγόρος, ο δικαστής, ο ερευνητής ενημερώνονται για όλες τις πτυχές της κοινωνικής ασφάλισης και γενικότερα της κοινωνικής ασφάλειας από τους πλέον ειδικούς στο γνωστικό αντικείμενο που διακονεί η Επιθεώρηση. Αρκετά τεύχη της θα είναι θεματικά, για μια πιο συγκεντρωτική και συνεκτική παρουσίαση των σχετικών ζητημάτων. Απώτερος (έμμεσα ομολογημένος) στόχος της ΔτΚΑ είναι να αναδειχθεί σε εργαλείο για την προώθηση μιας αλληλέγγυας κοινωνίας.

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 2/2022

Μελέτες

Άγγελος Στεργίου, Η ανάγκη επαναπροσδιορισμού της έννοιας της εξαρτημένης εργασίας. Από τη μεριά της κοινωνικής ασφάλισης, σ. 269

Αναστασία Ορφανού, Συντάξεις «εμπιστοσύνης» και συντάξεις fast track. Από τη θεωρία στην πράξη, σ. 291

Μαρία-Άννα Ιωσηφίδου, Ο οικογενειακός-προσωπικός ιατρός: Το αιωρούμενο θεμέλιο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, σ. 305

Λάμπρος Λαμπρινίδης, Οι κοινωνικά υπεύθυνες δημόσιες συμβάσεις στην Ελλάδα. Οι προκλήσεις και οι προοπτικές για τους Φορείς Κοινωνικής Οικονομίας, σ. 318

Νομολογία Συμβουλίου της Επικρατείας, σ. 341

Νομολογία Διοικητικών Δικαστηρίων, σ. 390

Βήμα διαρκούς διαλόγου για το ασφαλιστικό

Άγγελος Στεργίου, Το είδωλο της κοινωνικής ασφάλισης στον «καθρέπτη» της λογοτεχνίας: Η περίπτωση του Franz Kafka, σ. 450

Νομοθετική επικαιρότητα κοινωνικής ασφάλισης, σ. 455

Edition info

Journal
Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης
ISSN
2653-973X
Current issue
Issue number: 2, 2022
© June 2022
Pages: IV + 232
Subscriptions

Students: € 75

Individuals: € 100

Legal Entities of the Public Sector: € 180

Companies: € 140

International subscription: € 165

Table of contents   +

265 Editorial

Μελέτες

269 Άγγελος Στεργίου, Η ανάγκη επαναπροσδιορισμού της έννοιας της εξαρτημένης εργασίας. Από τη μεριά της κοινωνικής ασφάλισης

291 Αναστασία Ορφανού, Συντάξεις «εμπιστοσύνης» και συντάξεις fast track. Από τη θεωρία στην πράξη

305 Μαρία-Άννα Ιωσηφίδου, Ο οικογενειακός-προσωπικός ιατρός: Το αιωρούμενο θεμέλιο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

318 Λάμπρος Λαμπρινίδης, Οι κοινωνικά υπεύθυνες δημόσιες συμβάσεις στην Ελλάδα. Οι προκλήσεις και οι προοπτικές για τους Φορείς Κοινωνικής Οικονομίας

Νομολογία Συμβουλίου της Επικρατείας

341 ΣτΕ 1206/2021: Αναγνώριση ημερών εργασίας στην ασφάλιση του π. ΙΚΑ–Η εφαρμογή της πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας και στους μερικώς απασχολούμενους μισθωτούς (Παρατ. Ά. Στεργίου)

350 ΟλΣτΕ 996/2022: Χορήγηση παροχών κοινωνικής ασφάλισης σε περίπτωση ποινικής καταδίκης

360 ΟλΣτΕ 436/2022: Λογαριασμός Επικουρήσεως Προσωπικού Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος (ΛΕΠΕΤΕ)

Νομολογία Διοικητικών Δικαστηρίων

390 ΔΕφΛαρ ΑΟ149/2022: ΚΕΑΟ–Ακύρωση ταμειακών βεβαιώσεων που έλαβαν χώρα πριν από την παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή ένστασης (Παρατ. Ά. Στεργίου)

405 ΜΔΕφΠειρ Α512/2022: Ηλεκτρονική γνωστοποίηση πράξεων–Τεκμήριο γνώσης (Παρατ. Β. Κουζιώρτη)

415 ΔΕφΘεσ 878/2022: Παράλειψη αποστολής ατομικής ειδοποίησης σε συνυπεύθυνους για τις ασφαλιστικές οφειλές ΑΕ

425 ΜΔΠρΑθ Α1174/2022: Η εικοσαετής παραγραφή των αξιώσεων για την καταβολή εισφορών αντίκειται στο Σύνταγμα–Εφαρμογή της δεκαετούς παραγραφής

434 ΜΔΠρΑθ 4290/2022: Μη αποστολή από τη Διοίκηση στο Δικαστήριο του φακέλου υπόθεσης ή των ζητηθέντων στοιχείων–Συνέπειες

443 ΔΕφΑθ 1363/2022: Αναζήτηση αχρεώστητων παροχών

Βήμα διαρκούς διαλόγου για το ασφαλιστικό

448 Άγγελος Στεργίου, Κοινωνική Ασφάλιση και Λογοτεχνία, όπως «Law and Literature»

450 Άγγελος Στεργίου, Το είδωλο της κοινωνικής ασφάλισης στον «καθρέπτη» της λογοτεχνίας: Η περίπτωση του Franz Kafka

Νομοθετική επικαιρότητα κοινωνικής ασφάλισης

455 Μάιος - Ιούνιος

Editorial team   +

Διευθυντής

Άγγελος Στεργίου

Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Συντακτική Επιτροπή

Μιχάλης Πικραμένος, Αντιπρόεδρος ΣτΕ, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Γαβριήλ Αμίτσης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Σταυρούλα Κτιστάκη, Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου, Πάρεδρος ΣτΕ

Πρόδρομος Μαυρίδης, Ευρωπαϊκή Ένωση (Commission Européenne)

Χρήστος Μορφακίδης, Επίκουρος Καθηγητής ΔΠΘ

Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Επιστημονική Επιτροπή

Όλγα Αγγελοπούλου, Δ.Ν., Δικηγόρος

Βασίλειος Ανδρουλάκης, Σύμβουλος ΣτΕ

Ειρήνη Ελευθερία Γαληνού, Δικηγόρος ΕΤΕΑΕΠ, ΜΔΕ Διεθνών Σπουδών

Δημήτριος Γούλας, Δ.Ν., Δικηγόρος, Πανεπιστήμιο Θράκης

Δημήτριος Ζερδελής, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Άρις Καζάκος, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Λευκή Κιοσσέ, Επίκουρη Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΔΠΘ

Ταξιαρχία Κόμβου, Σύμβουλος ΣτΕ

Βασιλική Κουζιώρτη, Δ.Ν., Δικηγόρος

Ιωάννης Κουκιάδης, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Στέλιος Κοφίνης, Δ.Ν., Πρωτοδίκης Δ.Δ.

Δημήτριος Λαδάς, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Φωτεινή Μαρίνη, Δικηγόρος, DEA Droit social

Ανδρέας Ματθαίου, Δ.Ν., Δικηγόρος

Μαρία Μητροσύλη, Kαθηγήτρια Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Χαρούλα Πόνη, Πρωτοδίκης Δ.Δ.

Αικατερίνη Ρωξάνα, Σύμβουλος ΣτΕ

Δημήτριος Σιδέρης, Λέκτορας Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Ιωάννης Σκανδάλης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Άννα Τσέτουρα, Δ.Ν., Δικηγόρος

Subscription

If you wish to subscribe to the journal 'Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης', please contact one of our stores (Athens: +30 210 33 87 500, Thessaloniki: +30 2310 535 381) or send an e-mail to info@sakkoulas.gr

Alternatively, please fill-in your preferred contact method and we will communicate with you soon.

Full name
 
Email
 
Telephone
 
 
 
 
 

Current issue