Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης (ΔτΚΑ)


Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης, 1 (2022)

Η τριμηνιαία Επιθεώρηση «Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΔτΚΑ) που διευθύνει ο καθηγητής της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ Άγγελος Στεργίου, φιλοδοξεί να αναδειχθεί σε προνομιούχο τόπο συνάντησης και προβληματισμού ειδικών του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης. Δημοσιεύει διεξοδικές μελέτες, σχόλια, γνώμες για ζητήματα που βρίσκονται στην καρδιά του κλάδου αυτού του δικαίου. Σχολιάζει τη νομοθετική και νομολογιακή επικαιρότητα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Μέσα από τις σελίδες της ο δικηγόρος, ο δικαστής, ο ερευνητής ενημερώνονται για όλες τις πτυχές της κοινωνικής ασφάλισης και γενικότερα της κοινωνικής ασφάλειας από τους πλέον ειδικούς στο γνωστικό αντικείμενο που διακονεί η Επιθεώρηση. Αρκετά τεύχη της θα είναι θεματικά, για μια πιο συγκεντρωτική και συνεκτική παρουσίαση των σχετικών ζητημάτων. Απώτερος (έμμεσα ομολογημένος) στόχος της ΔτΚΑ είναι να αναδειχθεί σε εργαλείο για την προώθηση μιας αλληλέγγυας κοινωνίας.

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 1/2022

Μελέτες

Άγγελος Στεργίου, Έννοια και νομική φύση των ασφαλιστικών εισφορών, σ. 4

Παυλίνα Κοντογεωργοπούλου, Τα θεωρητικά θεμέλια της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης. Αναδρομή στην νεοφιλελεύθερη κριτική του κοινωνικού κράτους, σ. 19

Αναστασία Ορφανού, Προβλήματα και δυσλειτουργίες από τη «βίαιη» ενοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων και η μετάβαση στον e-ΕΦΚΑ, σ. 66

Μαρία Παυλίδου, Η εφαρμογή της τυπικής ασφάλισης στο δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης υπό το πρίσμα του ν. 4387/2016. Προβληματισμοί και προτάσεις, σ. 76

Νομολογία Συμβουλίου της Επικρατείας, σ. 83

Νομολογία Διοικητικών Δικαστηρίων, σ. 146

Βήμα διαρκούς διαλόγου για το ασφαλιστικό

Ά. Τσέτουρα, Ά. Στεργίου, Ε. Μπακιρτζή, Γ. Αμίτσης, Η αναθεώρηση του Κανονισμού 883/2004 για τον Συντονισμό των Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλειας, σ. 169

Οδικός χάρτης για τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Ιερέων, από τον Ι.-Λ. Χατζητιμοθέου, σ. 233

Νομοθετική επικαιρότητα κοινωνικής ασφάλισης

Ιανουάριος - Απρίλιος 2022, από τον Ι.-Λ. Χατζητιμοθέου, σ. 241

Edition info

Journal
Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης
ISSN
2653-973X
Current issue
Issue number: 1, 2022
© March 2022
Pages: IV + 264
Subscriptions

Students: € 75

Companies: € 140

Individuals: € 100

Legal Entities of the Public Sector: € 180

International subscription: € 165

Table of contents   +

Editorial

Μελέτες

Άγγελος Στεργίου, Έννοια και νομική φύση των ασφαλιστικών εισφορών

Παυλίνα Κοντογεωργοπούλου, Τα θεωρητικά θεμέλια της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης. Αναδρομή στην νεοφιλελεύθερη κριτική του κοινωνικού κράτους

Αναστασία Ορφανού, Προβλήματα και δυσλειτουργίες από τη «βίαιη» ενοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων και η μετάβαση στον e-ΕΦΚΑ

Μαρία Παυλίδου, Η εφαρμογή της τυπικής ασφάλισης στο δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης υπό το πρίσμα του ν. 4387/2016. Προβληματισμοί και προτάσεις

Νομολογία Συμβουλίου της Επικρατείας

ΣτΕ 13/2022: Ασφάλιση δικηγόρων-συνεργατών άλλων δικηγόρων ή δικηγορικών εταιρειών (Παρατ. Μ. Παπάζογλου)

ΣτΕ 16/2022: Ασφάλιση πλανόδιων λαχειοπωλών – Συνταγματική και σύμφωνη με ΕΣΔΑ η εργοδοτική εισφορά του εκάστοτε παραχωρησιούχου που κατέχει το αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης Λαϊκών Λαχείων

Νομολογία Διοικητικών Δικαστηρίων

ΔΕφΛαρ 69/2022: Ο χρονικός περιορισμός για την επιδίωξη της αναγνώρισης ημερών εργασίας αναγόμενων σε παλαιές περιόδους δεσμεύει μόνο τους εργαζόμενους

ΔΠρΑθ Α2767/2022: Απλή πρόσθετη ευθύνη ομόρρυθμου εταίρου προσωπικής εταιρείας προς πληρωμή της βεβαιωθείσας σε βάρος της εταιρείας οφειλής – Συνέπειες (Παρατ. Β. Κουζιώρτη)

Βήμα διαρκούς διαλόγου για το ασφαλιστικό

Άννα Τσέτουρα, Άγγελος Στεργίου, Ευφροσύνη Μπακιρτζή, Γαβριήλ Αμίτσης, Η αναθεώρηση του Κανονισμού 883/2004 για τον Συντονισμό των Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλειας

Οδικός χάρτης

Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των στελεχών των Ενόπλων ­Δυνάμεων και των Ιερέων, από τον Ι.-Λ. Χατζητιμοθέου

Νομοθετική επικαιρότητα κοινωνικής ασφάλισης

Ιανουάριος - Απρίλιος 2022, από τον Ι.-Λ. Χατζητιμοθέου

Βιβλιοπαρουσιάσεις

Editorial team   +

Διευθυντής

Άγγελος Στεργίου

Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Συντακτική Επιτροπή

Μιχάλης Πικραμένος, Αντιπρόεδρος ΣτΕ, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Γαβριήλ Αμίτσης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Σταυρούλα Κτιστάκη, Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου, Πάρεδρος ΣτΕ

Πρόδρομος Μαυρίδης, Ευρωπαϊκή Ένωση (Commission Européenne)

Χρήστος Μορφακίδης, Επίκουρος Καθηγητής ΔΠΘ

Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Επιστημονική Επιτροπή

Όλγα Αγγελοπούλου, Δ.Ν., Δικηγόρος

Ειρήνη Ελευθερία Γαληνού, Δικηγόρος ΕΤΕΑΕΠ, ΜΔΕ Διεθνών Σπουδών

Δημήτριος Γούλας, Δ.Ν., Δικηγόρος, Πανεπιστήμιο Θράκης

Δημήτριος Ζερδελής, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Άρις Καζάκος, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Λευκή Κιοσσέ, Επίκουρη Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΔΠΘ

Βασιλική Κουζιώρτη, Δ.Ν., Δικηγόρος

Ιωάννης Κουκιάδης, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Στέλιος Κοφίνης, Δ.Ν., Πρωτοδίκης Δ.Δ.

Δημήτριος Λαδάς, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Φωτεινή Μαρίνη, Δικηγόρος, DEA Droit social

Ανδρέας Ματθαίου, Δ.Ν., Δικηγόρος

Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Δημήτριος Σιδέρης, Λέκτορας Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Ιωάννης Σκανδάλης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Άννα Τσέτουρα, Δ.Ν., Δικηγόρος

Subscription

For journal subscription orders, please contact one of our stores (Athens: +30 210 33 87 500, Thessaloniki: +30 2310 535 381) or send an e-mail to info@sakkoulas.gr

Current issue