Shopping cart
Ελληνικά English
| | | |

Journals


Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης, 3 (2020)

Edition info

Journal
Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης
ISSN
2653973
Current issue
Issue number: 3, 2020
© September 2020
Pages: IV + 208
Subscriptions

Companies: € 140

International subscription: € 165

Students: € 75

Individuals: € 100

Legal Entities of the Public Sector: € 180

Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης (ΔτΚΑ)


Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης, 3 (2020)

Η τριμηνιαία Επιθεώρηση «Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΔτΚΑ) που διευθύνει ο καθηγητής της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ Άγγελος Στεργίου, φιλοδοξεί να αναδειχθεί σε προνομιούχο τόπο συνάντησης και προβληματισμού ειδικών του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης. Δημοσιεύει διεξοδικές μελέτες, σχόλια, γνώμες για ζητήματα που βρίσκονται στην καρδιά του κλάδου αυτού του δικαίου. Σχολιάζει τη νομοθετική και νομολογιακή επικαιρότητα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Μέσα από τις σελίδες της ο δικηγόρος, ο δικαστής, ο ερευνητής ενημερώνονται για όλες τις πτυχές της κοινωνικής ασφάλισης και γενικότερα της κοινωνικής ασφάλειας από τους πλέον ειδικούς στο γνωστικό αντικείμενο που διακονεί η Επιθεώρηση. Αρκετά τεύχη της θα είναι θεματικά, για μια πιο συγκεντρωτική και συνεκτική παρουσίαση των σχετικών ζητημάτων. Απώτερος (έμμεσα ομολογημένος) στόχος της ΔτΚΑ είναι να αναδειχθεί σε εργαλείο για την προώθηση μιας αλληλέγγυας κοινωνίας.

Edition info

Journal
Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης
ISSN
2653973
Current issue
Issue number: 3, 2020
© September 2020
Pages: IV + 208
Subscriptions

Companies: € 140

International subscription: € 165

Students: € 75

Individuals: € 100

Legal Entities of the Public Sector: € 180

Table of contents   +

Περιεχόμενα

425 Editorial

Μελέτες

428 Άγγελος Στεργίου, Η ερμηνεία της κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας

448 Άννα Τσέτουρα, Ο κοινωνικός λειτουργός και η κοινωνική λειτουργία του κράτους

463 Θωμάς Ψήμμας, Το θεσμικό πλαίσιο της κοινωνικής μέριμνας για τους αιτούντες διεθνή προστασία: κριτική επισκόπηση

Νομολογία Συμβουλίου της Επικρατείας

481 ΟλΣτΕ 1320/2019: Ζήτημα παράλληλης ασφάλισης στον τ. ΟΓΑ και τον τ. ΟΑΕΕ – Παραπομπή στο ΑΕΔ (Παρατ. Θ. Μπούρλος)

495 ΟλΣτΕ 1439/2020: Πιλοτική δίκη – Ποιο διάστημα αφορούν οι απαιτήσεις λόγω αντισυνταγματικότητας των ν. 4051/2012 και 4093/2012 (Παρατ. Α. Στεργίου)

517 ΣτΕ 807/2020: Απαλλαγή ασφαλιστικού φορέα από την υποχρέωση καταβολής παραβόλου

Νομολογία Διοικητικών Δικαστηρίων

528 ΔΕφΑθ 4525/2019: Επαγγελματική νόσος (Παρατ. Α. Στεργίου)

540 ΔΕφΠειρ Α887/2020: Πρόωρη συνταξιοδότηση χήρων πατέρων ­ανήλικων παιδιών (Παρατ. Β. Κουζιώρτη)

548 ΔΠρΛαμ 250/2020: Αρχή της τυπικής ασφάλισης (Παρατ. Α. Στεργίου)

557 ΤρΔΠρΑθ 5396/2020: Υποχρεωτικός χαρακτήρας κοινωνικής ­ασφάλισης – Ανταποδοτικότητα – Η ιδιότητα του ασφαλισμένου στο Ταμείο ­Νομικών και στον ΚΕΑΔ συνάπτεται με την τυπική κτήση της ιδιότητας του ­δικηγόρου – Επιστροφή εισφορών (Παρατ. Ι. - Λ. Χατζητιμοθέου)

578 ΔΠρΑθ 9687/2020: Πρόωρη σύνταξη γήρατος στην ασφαλισμένη μητέρα τέκνου με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω – Δικαιολογητικός σκοπός του νόμου – Ευρεία ερμηνεία των οικείων διατάξεων

586 ΔΠρΠειρ Α3038/2020: Εξωιδρυματικό επίδομα – Δεν αποκλείεται η ερμηνεία αίτησης για χορήγηση επιδόματος απολύτου αναπηρίας ως αίτησης χορήγησης εξωιδρυματικού επιδόματος λόγω τετραπληγίας – παραπληγίας – Νέα αυτοτελής αίτηση

594 ΔΠρΘεσ 1409/2019: Αναδρομική επιβολή εισφορών – Πότε αντίκειται στην αρχή της χρηστής διοίκησης

Βήμα διαρκούς διαλόγου για το ασφαλιστικό

600 Δ. Μπούρλος, Α. Στεργίου, Η έλευση της ψηφιακής επανάστασης στην απονομή των συντάξεων;

Νομοθετική επικαιρότητα κοινωνικής ασφάλισης

610 Μάιος - Αύγουστος 2020, από τον Ι.-Λ. Χατζητιμοθέου

Editorial team   +

Διευθυντής

Άγγελος Στεργίου

Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Συντακτική Επιτροπή

Μιχάλης Πικραμένος, Αντιπρόεδρος ΣτΕ, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Γαβριήλ Αμίτσης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Σταυρούλα Κτιστάκη, Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου, Πάρεδρος ΣτΕ

Πρόδρομος Μαυρίδης, Ευρωπαϊκή Ένωση (Commission Européenne)

Χρήστος Μορφακίδης, Επίκουρος Καθηγητής ΔΠΘ

Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Επιστημονική Επιτροπή

Όλγα Αγγελοπούλου, Δ.Ν., Δικηγόρος

Ειρήνη Ελευθερία Γαληνού, Δικηγόρος ΕΤΕΑΕΠ, ΜΔΕ Διεθνών Σπουδών

Δημήτριος Γούλας, Δ.Ν., Δικηγόρος, Πανεπιστήμιο Θράκης

Δημήτριος Ζερδελής, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Άρις Καζάκος, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Λευκή Κιοσσέ, Επίκουρη Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΔΠΘ

Βασιλική Κουζιώρτη, Δ.Ν., Δικηγόρος

Ιωάννης Κουκιάδης, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Στέλιος Κοφίνης, Δ.Ν., Πρωτοδίκης Δ.Δ.

Δημήτριος Λαδάς, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Φωτεινή Μαρίνη, Δικηγόρος, DEA Droit social

Ανδρέας Ματθαίου, Δ.Ν., Δικηγόρος

Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Δημήτριος Σιδέρης, Λέκτορας Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Ιωάννης Σκανδάλης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Άννα Τσέτουρα, Δ.Ν., Δικηγόρος

Subscription

For journal subscription orders, please contact one of our stores (Athens: +30 210 33 87 500, Thessaloniki: +30 2310 535 381) or send an e-mail to info@sakkoulas.gr

Current issue

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account