Ελληνικά English
| | | |

Journals


Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης, 1 (2019)

Edition info

Journal
Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης
ISSN
2653973
Current issue
Issue number: 1, 2019
© March 2019
Pages: 176
Subscriptions

Individuals: € 100

International subscription: € 165

Students: € 75

Companies: € 140

Legal Entities of the Public Sector: € 180

Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης (ΔτΚΑ)


Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης, 1 (2019)

Η τριμηνιαία Επιθεώρηση «Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΔτΚΑ) που διευθύνει ο καθηγητής της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ Άγγελος Στεργίου, φιλοδοξεί να αναδειχθεί σε προνομιούχο τόπο συνάντησης και προβληματισμού ειδικών του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης. Δημοσιεύει διεξοδικές μελέτες, σχόλια, γνώμες για ζητήματα που βρίσκονται στην καρδιά του κλάδου αυτού του δικαίου. Σχολιάζει τη νομοθετική και νομολογιακή επικαιρότητα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Μέσα από τις σελίδες της ο δικηγόρος, ο δικαστής, ο ερευνητής ενημερώνονται για όλες τις πτυχές της κοινωνικής ασφάλισης και γενικότερα της κοινωνικής ασφάλειας από τους πλέον ειδικούς στο γνωστικό αντικείμενο που διακονεί η Επιθεώρηση. Αρκετά τεύχη της θα είναι θεματικά, για μια πιο συγκεντρωτική και συνεκτική παρουσίαση των σχετικών ζητημάτων. Απώτερος (έμμεσα ομολογημένος) στόχος της ΔτΚΑ είναι να αναδειχθεί σε εργαλείο για την προώθηση μιας αλληλέγγυας κοινωνίας.

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 1/2019:

Άρθρα

Άγγελος Στεργίου

Η οικογένεια υπό το βλέμμα της κοινωνικής ασφάλισης, σ. 2

Βασιλική Κουζιώρτη

Η ευθύνη διαχειριστών κεφαλαιουχικής εταιρείας έναντι του ΕΦΚΑ, σ. 44

Χρήστος Μορφακίδης/Δημήτριος Χαλκιάς

Η υποχρέωση ενημέρωσης του διοικουμένου από την κοινωνικοασφαλιστική και ­φορολογική διοίκηση, σ. 67

Άννα Τσέτουρα

Απασχόληση συνταξιούχων, σ. 85

Νομολογία Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΔΕΕ της 6/9/2018, C-527/2016: Κανονισμός 883/2004, Απόσπαση εργαζομένων, ­Δεσμευτικότητα Πιστοποιητικού Α1 (Παρατ. Ά. Τσέτουρα), σ. 103

Νομολογία Διοικητικών Δικαστηρίων

ΔΕφΑθ 6130/2017: Αλληλέγγυα ευθύνη διοικούντων νομικά πρόσωπα για φορολογικές οφειλές, σ. 133

ΔΕφΛαρ 498/2018: Αναγγελία εργατικού ατυχήματος (Παρατ. Ά. Στεργίου), σ. 139

ΔΠρΑθ 8757/2018: Προχρονολόγηση της αναπηρίας (Παρατ. Ά. Στεργίου), σ. 151

Νομολογία Πολιτικών Δικαστηρίων

ΜΕφΘεσ 474/2018: Αλληλοβοηθητικό Ταμείο, Μείωση του εφάπαξ βοηθήματος (Παρατ. Ά. Στεργίου), σ. 162

Edition info

Journal
Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης
ISSN
2653973
Current issue
Issue number: 1, 2019
© March 2019
Pages: 176
Subscriptions

Individuals: € 100

International subscription: € 165

Students: € 75

Companies: € 140

Legal Entities of the Public Sector: € 180

Table of contents   +

1 Editorial

Άρθρα

2 Άγγελος Στεργίου, Η οικογένεια υπό το βλέμμα της κοινωνικής ασφάλισης

44 Βασιλική Κουζιώρτη, Η ευθύνη διαχειριστών κεφαλαιουχικής εταιρείας έναντι του ΕΦΚΑ

67 Χρήστος Μορφακίδης/Δημήτριος Χαλκιάς, Η υποχρέωση ενημέρωσης του διοικουμένου από την κοινωνικοασφαλιστική και φορολογική διοίκηση

85 Άννα Τσέτουρα, Απασχόληση συνταξιούχων

Νομολογία Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης

103 ΔΕΕ της 6/9/2018, C-527/2016: Κανονισμός 883/2004, Απόσπαση εργαζομένων, Δεσμευτικότητα Πιστοποιητικού Α1 (Παρατ. Ά. Τσέτουρα)

Νομολογία Διοικητικών Δικαστηρίων

133 ΔΕφΑθ 6130/2017: Αλληλέγγυα ευθύνη διοικούντων νομικά πρόσωπα για φορολογικές οφειλές

139 ΔΕφΛαρ 498/2018: Αναγγελία εργατικού ατυχήματος (Παρατ. Ά. ­Στεργίου)

151 ΔΠρΑθ 8757/2018: Προχρονολόγηση της αναπηρίας (Παρατ. Ά. ­Στεργίου)

Νομολογία Πολιτικών Δικαστηρίων

162 ΜΕφΘεσ 474/2018: Αλληλοβοηθητικό Ταμείο, Μείωση του εφάπαξ βοηθήματος (Παρατ. Ά. Στεργίου)

Editorial team   +

Διευθυντής

Άγγελος Στεργίου

Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Συντακτική Επιτροπή

Μιχάλης Πικραμένος, Αντιπρόεδρος ΣτΕ, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Γαβριήλ Αμίτσης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Σταυρούλα Κτιστάκη, Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου, Πάρεδρος ΣτΕ

Πρόδρομος Μαυρίδης, Ευρωπαϊκή Ένωση (Commission Européenne)

Χρήστος Μορφακίδης, Επίκουρος Καθηγητής ΔΠΘ

Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Επιστημονική Επιτροπή

Όλγα Αγγελοπούλου, Δ.Ν., Δικηγόρος

Ειρήνη Ελευθερία Γαληνού, Δικηγόρος ΕΤΕΑΕΠ, ΜΔΕ Διεθνών Σπουδών

Δημήτριος Γούλας, Δ.Ν., Δικηγόρος, Πανεπιστήμιο Θράκης

Δημήτριος Ζερδελής, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Άρις Καζάκος, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Λευκή Κιοσσέ, Επίκουρη Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΔΠΘ

Βασιλική Κουζιώρτη, Δ.Ν., Δικηγόρος

Ιωάννης Κουκιάδης, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Στέλιος Κοφίνης, Δ.Ν., Πρωτοδίκης Δ.Δ.

Δημήτριος Λαδάς, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Φωτεινή Μαρίνη, Δικηγόρος, DEA Droit social

Ανδρέας Ματθαίου, Δ.Ν., Δικηγόρος

Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Δημήτριος Σιδέρης, Λέκτορας Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Ιωάννης Σκανδάλης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Άννα Τσέτουρα, Δ.Ν., Δικηγόρος

Subscription

For journal subscription orders, please contact one of our stores (Athens: +30 210 33 87 500, Thessaloniki: +30 2310 535 381) or send an e-mail to info@sakkoulas.gr

Current issue

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account