Ελληνικά English
| | | |

Περιοδικά


Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης, 1 (2020)

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης
ISSN
2653973
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 1, 2020
© Ιανουάριος 2020
Σελίδες: IV + 200
Συνδρομές

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Εταιρείες: € 140

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Φοιτητές: € 75

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης (ΔτΚΑ)


Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης, 1 (2020)

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 1/2020:

Άρθρα

Κωνσταντίνα Κονιδιτσιώτου-Κόλλια, Η πιλοτική δίκη και η αξιοποίησή της σε υποθέσεις κοινωνικής ασφάλισης, σ. 3

Όλγα Αγγελοπούλου, Ειδικά ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης υπηκόων τρίτων χωρών που μεταναστεύουν νόμιμα στην Ευρώπη, σ. 11

Άννα Τσέτουρα, ΑΜΚΑ και κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώματα, σ. 30

Ευφροσύνη Μπακιρτζή, Η κοινωνική ασφάλιση και οι ασφαλιστικές εισφορές των αυτοαπασχολούμενων και των ελευθέρων επαγγελματιών σε επιλεγμένες Ευρωπαϊκές χώρες, σ. 43

Νομολογία Συμβουλίου της Επικρατείας, σ. 58

Νομολογία Διοικητικών Δικαστηρίων, σ. 113

Βήμα διαρκούς διαλόγου για το ασφαλιστικό

Α. Στεργίου, Β. Κοτζαμάνης, Γ. Αμίτσης, Η κοινωνική ασφάλιση μπροστά στο δημογραφικό πρόβλημα: Με κομμένη την ανάσα, σ. 159

Νομοθετική επικαιρότητα κοινωνικής ασφάλισης

Νόμος 4670/20 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και άλλες διατάξεις, από Ι.-Λ. Χατζητιμοθέου, σ. 179

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης
ISSN
2653973
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 1, 2020
© Ιανουάριος 2020
Σελίδες: IV + 200
Συνδρομές

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Εταιρείες: € 140

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Φοιτητές: € 75

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Πίνακας περιεχομένων   +

1 Editorial

Μελέτες

3 Κωνσταντίνα Κονιδιτσιώτου-Κόλλια, Η πιλοτική δίκη και η αξιοποίησή της σε υποθέσεις κοινωνικής ασφάλισης

11 Όλγα Αγγελοπούλου, Ειδικά ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης υπηκόων τρίτων χωρών που μεταναστεύουν νόμιμα στην Ευρώπη

30 Άννα Τσέτουρα, ΑΜΚΑ και κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώματα

43 Ευφροσύνη Μπακιρτζή, Η κοινωνική ασφάλιση και οι ασφαλιστικές εισφορές των αυτοαπασχολούμενων και των ελευθέρων επαγγελματιών σε επιλεγμένες Ευρωπαϊκές χώρες

Νομολογία Συμβουλίου της Επικρατείας

58 ΣτΕ 519/2019: Ζητήματα ασφάλισης των αγροτών στον e-ΕΦΚΑ (τ. ΟΓΑ) (Παρατ. Ι.-Λ. Χατζητιμοθέου)

79 ΣτΕ 773/2019: Η αποκλειστική αρμοδιότητα των Υγειονομικών Επιτροπών να αποφαίνονται για το ποσοστό ασφαλιστικής αναπηρίας ασφαλισμένου του ΟΑΕΕ (Παρατ. Α. Στεργίου)

92 ΣτΕ 524/2019: Συντάξεις αναπηρίας - Προκειμένου περί νέου ασφαλισμένου του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, το ποσοστό της ασφαλιστικής του αναπηρίας καθορίζεται με προσαύξηση της ιατρικής αναπηρίας μέχρι 17 ποσοστιαίες μονάδες

101 ΣτΕ 1199/2019: Ελεύθερη ένωση και συντάξεις λόγω θανάτου (Παρατ. Α. Στεργίου)

Νομολογία Διοικητικών Δικαστηρίων

113 ΜΔΕφΛαρ 1/2019: Η αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών από τους κληρονόμους (Παρατ. Α. Ντεμογιάννη)

121 ΜΔΠρΘεσ 3453/2019: Ενδικοφανής προσφυγή - Υποχρέωση ενημέρωσης του ασφαλισμένου ότι δεν θα έχει τη δυνατότητα να προβάλει νέους ισχυρισμούς στο στάδιο δικαστικής προσφυγής (Παρατ. Β. Κουζιώρτη)

142 ΔΕφΘεσ 843/2019: ΟΓΑ - Προϋποθέσεις υπαγωγής στην ασφάλιση - Αρχή της τυπικής ασφάλισης

154 ΔΠρΑθ 17894/2019: Η υποχρέωση του ΙΚΑ για την καταβολή σύνταξης δεν είναι χρονικά απεριόριστη, αλλά υπόκειται σε παραγραφή - Υποχρέω­ση σχετικής ενημέρωσης

Βήμα διαρκούς διαλόγου για το ασφαλιστικό

159 Α. Στεργίου, Β. Κοτζαμάνης, Γ. Αμίτσης, Η κοινωνική ασφάλιση μπροστά στο δημογραφικό πρόβλημα: Με κομμένη την ανάσα

Νομοθετική επικαιρότητα κοινωνικής ασφάλισης

179 Νόμος 4670/20 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και άλλες διατάξεις», από Ι.-Λ. Χατζητιμοθέου

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

Διευθυντής

Άγγελος Στεργίου

Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Συντακτική Επιτροπή

Μιχάλης Πικραμένος, Αντιπρόεδρος ΣτΕ, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Γαβριήλ Αμίτσης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Σταυρούλα Κτιστάκη, Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου, Πάρεδρος ΣτΕ

Πρόδρομος Μαυρίδης, Ευρωπαϊκή Ένωση (Commission Européenne)

Χρήστος Μορφακίδης, Επίκουρος Καθηγητής ΔΠΘ

Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Επιστημονική Επιτροπή

Όλγα Αγγελοπούλου, Δ.Ν., Δικηγόρος

Ειρήνη Ελευθερία Γαληνού, Δικηγόρος ΕΤΕΑΕΠ, ΜΔΕ Διεθνών Σπουδών

Δημήτριος Γούλας, Δ.Ν., Δικηγόρος, Πανεπιστήμιο Θράκης

Δημήτριος Ζερδελής, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Άρις Καζάκος, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Λευκή Κιοσσέ, Επίκουρη Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΔΠΘ

Βασιλική Κουζιώρτη, Δ.Ν., Δικηγόρος

Ιωάννης Κουκιάδης, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Στέλιος Κοφίνης, Δ.Ν., Πρωτοδίκης Δ.Δ.

Δημήτριος Λαδάς, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Φωτεινή Μαρίνη, Δικηγόρος, DEA Droit social

Ανδρέας Ματθαίου, Δ.Ν., Δικηγόρος

Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Δημήτριος Σιδέρης, Λέκτορας Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Ιωάννης Σκανδάλης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Άννα Τσέτουρα, Δ.Ν., Δικηγόρος

Συνδρομή

Για παραγγελίες συνδρομών περιοδικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Τρέχον τεύχος

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού