Ελληνικά English
| | | |

Περιοδικά


Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης, 2 (2020)

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης
ISSN
2653973
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 2, 2020
© Ιούλιος 2020
Σελίδες: IV + 224
Συνδρομές

Εταιρείες: € 140

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Φοιτητές: € 75

Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης (ΔτΚΑ)


Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης, 2 (2020)

Και το όνομα αυτής «Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΔτΚΑ). Το πρώτο τεύχος μιας νέας Επιθεώρησης είναι κάτι σαν την «πρώτη ημέρα της υπόλοιπης ζωής μου». Σαν έναν κύκλο που μόλις ανοίγει, ελπίζοντας ότι δεν θα κλείσει σύντομα και άδοξα. Δεν θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε μια νέα νομική επιθεώρηση, χωρίς να πιστεύουμε αξιακά στο θεσμό αυτό.

Οφείλουμε να μη λησμονούμε ότι η κοινωνική ασφάλιση οικοδομήθηκε θεσμικά πάνω στις έννοιες της συλλογικότητας και της κοινωνικής αλληλεγγύης. Απευθυνόμαστε σε όλους όσους ασχολούνται θεωρητικά και πρακτικά με το Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης. Επιθυμούμε με πολυφωνία και κριτική να συμβάλλουμε στον εμπλουτισμό του δόγματος. Διαρκώς, σε γόνιμο διάλογο με το δικαστή. Να προσφέρουμε σε παλαιότερους μελετητές ένα βήμα έκφρασης. Ωστόσο, οι νέοι θα είναι το πρωτεύον μέλημά μας. Μελέτες και σχολιασμένες αποφάσεις, η φαρέτρα μας. Δεν αγνοούμε το διεπιστημονικό χαρακτήρα και γι’ αυτό θα φιλοξενούμε γνώμες ειδικών από άλλους κλάδους. Λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη προς την κατεύθυνση της κοινωνικής ασφάλειας, θα εντάξουμε στην ύλη μας επίκαιρα ζητήματα πρόνοιας και υγείας.

Γνωρίζουμε ότι το να επιθυμεί κανείς είναι καλό, το να πραγματοποιεί τις επιθυμίες του ακόμη καλύτερο. Λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη προς την κατεύθυνση της κοινωνικής ασφάλειας, θα εντάξουμε στην ύλη μας επίκαιρα ζητήματα πρόνοιας και υγείας. Γνωρίζουμε ότι το να επιθυμεί κανείς είναι καλό, το να πραγματοποιεί τις επιθυμίες του ακόμη καλύτερο.

Ο Διευθυντής

Άγγελος Στεργίου

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης
ISSN
2653973
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 2, 2020
© Ιούλιος 2020
Σελίδες: IV + 224
Συνδρομές

Εταιρείες: € 140

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Φοιτητές: € 75

Πίνακας περιεχομένων   +

201 Editorial

Μελέτες

203 Άγγελος Στεργίου, Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

253 Άννα Τσέτουρα, Ρομά και κοινωνική προστασία. Η ανάδειξη της σημασίας των εκπαιδευτικών δικαιωμάτων

275 Θάνος Μπούρλος, Οι ευπαθείς απέναντι στον κορωνοϊό ομάδες υπό το φως της κοινωνικής ασφάλισης

288 Συνήγορος του Πολίτη (Πόρισμα), Έτη προηγούμενης διαμονής ως προϋπόθεση για την θεμελίωση δικαιώματος και τον υπολογισμό της εθνικής σύνταξης (άρθρο 7 ν. 4387/2016) και του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστου υπερήλικα (άρθρο 93 ν. 4387/2016)

Νομολογία Συμβουλίου της Επικρατείας

306 ΣτΕ 254/2020 Τμ.Α΄: Παράλληλη ασφάλιση - Νέοι ασφαλισμένοι - Αίτημα απαλλαγής από την υποχρεωτική ασφάλιση του τ. ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ λόγω πληθυσμιακών και εισοδηματικών κριτηρίων προκειμένου να γίνει υπαγωγή αποκλειστικά στην ασφάλιση του τ. ΟΓΑ (Παρατ. Ι.-Λ. Χατζητιμοθέου)

318 ΣτΕ 2376/2019 Τμ.Α΄: Μέτρα ειδικής φροντίδας των πολυτέκνων και των μελών των πολύτεκνων οικογενειών (Παρατ. Α. Στεργίου)

326 ΣτΕ 2124/2019 Τμ.Α΄: Ειδικό Βιβλίο Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού - Η κάθε επιμέρους πλημμέλεια δεν συνιστά αυτοτελή και διακεκριμένη παράβαση που επισύρει ιδιαίτερο πρόστιμο

333 ΣτΕ 505/2020 Τμ.Α΄: Για τη θεμελίωση του δικαιώματος σε σύνταξη γήρατος από ασφαλισμένους που είναι τυφλοί εξ αμφοτέρων των οφθαλμών, συνυπολογίζεται και ο χρόνος κατά τον οποίον οι εν λόγω ασφαλισμένοι έλαβαν σύνταξη αναπηρίας (Παρατ. Α. Στεργίου)

Νομολογία Διοικητικών Δικαστηρίων

341 ΔΠρΤρικ Α145/2018: Ατυχήματα διαδρομής (Παρατ. Α. Λιτοσελίτη)

348 ΔΕφΑθ 699/2019: Αναζήτηση αχρεώστητων παροχών - Χαρακτηρισμός «διπλοσυνταξιούχου»

358 ΔΠρΘεσ 7609/2019: Θεσπίζεται μαχητό τεκμήριο ότι ο αναφερόμενος από τον Επιθεωρητή Εργασίας ως εργαζόμενος, ο οποίος δεν αναγράφεται στον πίνακα προσωπικού, συνδέεται με εργασιακή σχέση με τον εργοδότη (Παρατ. Β. Κουζιώρτη)

364 ΔΕφΘεσ Α147/2019: Αναγνώριση και εξαγορά χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας (Παρατ. Α. Στεργίου)

Βήμα διαρκούς διαλόγου για το ασφαλιστικό

372 Α. Στεργίου, Σ. Ρομπόλης, Β. Μπέτσης, Αφιέρωμα στην υγειονομική κρίση Covid-19: η εκ νέου ανακάλυψη του κοινωνικού κράτους

Νομοθετική επικαιρότητα κοινωνικής ασφάλισης

393 Ιανουάριος - Μάιος 2020, από τον Ι.-Λ. Χατζητιμοθέου

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

Διευθυντής

Άγγελος Στεργίου

Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Συντακτική Επιτροπή

Μιχάλης Πικραμένος, Αντιπρόεδρος ΣτΕ, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Γαβριήλ Αμίτσης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Σταυρούλα Κτιστάκη, Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου, Πάρεδρος ΣτΕ

Πρόδρομος Μαυρίδης, Ευρωπαϊκή Ένωση (Commission Européenne)

Χρήστος Μορφακίδης, Επίκουρος Καθηγητής ΔΠΘ

Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Επιστημονική Επιτροπή

Όλγα Αγγελοπούλου, Δ.Ν., Δικηγόρος

Ειρήνη Ελευθερία Γαληνού, Δικηγόρος ΕΤΕΑΕΠ, ΜΔΕ Διεθνών Σπουδών

Δημήτριος Γούλας, Δ.Ν., Δικηγόρος, Πανεπιστήμιο Θράκης

Δημήτριος Ζερδελής, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Άρις Καζάκος, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Λευκή Κιοσσέ, Επίκουρη Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΔΠΘ

Βασιλική Κουζιώρτη, Δ.Ν., Δικηγόρος

Ιωάννης Κουκιάδης, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Στέλιος Κοφίνης, Δ.Ν., Πρωτοδίκης Δ.Δ.

Δημήτριος Λαδάς, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Φωτεινή Μαρίνη, Δικηγόρος, DEA Droit social

Ανδρέας Ματθαίου, Δ.Ν., Δικηγόρος

Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Δημήτριος Σιδέρης, Λέκτορας Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Ιωάννης Σκανδάλης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Άννα Τσέτουρα, Δ.Ν., Δικηγόρος

Συνδρομή

Για παραγγελίες συνδρομών περιοδικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Τρέχον τεύχος

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού