Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης (ΔτΚΑ)


Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης, 4 (2023)

Η τριμηνιαία Επιθεώρηση «Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΔτΚΑ) που διευθύνει ο καθηγητής της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ Άγγελος Στεργίου, φιλοδοξεί να αναδειχθεί σε προνομιούχο τόπο συνάντησης και προβληματισμού ειδικών του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης. Δημοσιεύει διεξοδικές μελέτες, σχόλια, γνώμες για ζητήματα που βρίσκονται στην καρδιά του κλάδου αυτού του δικαίου. Σχολιάζει τη νομοθετική και νομολογιακή επικαιρότητα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Μέσα από τις σελίδες της ο δικηγόρος, ο δικαστής, ο ερευνητής ενημερώνονται για όλες τις πτυχές της κοινωνικής ασφάλισης και γενικότερα της κοινωνικής ασφάλειας από τους πλέον ειδικούς στο γνωστικό αντικείμενο που διακονεί η Επιθεώρηση. Αρκετά τεύχη της θα είναι θεματικά, για μια πιο συγκεντρωτική και συνεκτική παρουσίαση των σχετικών ζητημάτων. Απώτερος (έμμεσα ομολογημένος) στόχος της ΔτΚΑ είναι να αναδειχθεί σε εργαλείο για την προώθηση μιας αλληλέγγυας κοινωνίας.

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 4/2023

Μελέτες

Στίλπων Στεργίου, Το εργατικό ατύχημα στους τηλεργαζόμενους, σ. 808

Χρήστος Βασιλείου, Το νέο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης: Συνταγματική και δικαιοπολιτική θεώρηση, σ. 856

Νομολογία Συμβουλίου της Επικρατείας

ΣτΕ 882/2023: Άτομα με αναπηρία – Δικαίωμα εκμετάλλευσης κυλικείων κ.λπ. εντός κτιρίων στα οποία στεγάζονται δημόσιες υπηρεσίες (ν.δ. 1044/1971) (Παρατ. Ά. Στεργίου), σ. 897

Νομολογία Διοικητικών Δικαστηρίων

ΔΠρΑθ 1559/2023 & ΔΕφΑθ 3569/2022: Σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων – Ζητήματα συμφωνίας με ΕΣΔΑ και το Σύνταγμα της διάταξης του ν. 4093/2012, με την οποία ορίσθηκε η επανάκριση της χορήγησης της σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα για τους ήδη δικαιούχους, με βάση νέα αυστηρότερα κριτήρια, και η διακοπή της σε όσους από αυτούς δεν τα πληρούσαν (Παρατ. Π. Κοντογεωργοπούλου), σ. 951

ΤρΔΠρΑθ Α7140/2022: Δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερομένου – Το λυσιτελές προβολής του σχετικού λόγου (Παρατ. Ά. Στεργίου), σ. 1012

Νομοθετική επικαιρότητα κοινωνικής ασφάλισης

Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2023, από τον Ι.-Λ. Χατζητιμοθέου, σ. 1023

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης
ISSN
2653-973X
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 4, 2023
© Δεκέμβριος 2023
Σελίδες: VI + 270
Συνδρομές

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Φοιτητές: € 75

Εταιρείες: € 140

Πίνακας περιεχομένων   +

793 Editorial

Μελέτες

808 Στίλπων Στεργίου, Το εργατικό ατύχημα στους τηλεργαζόμενους

856 Χρήστος Βασιλείου, Το νέο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης: Συνταγματική και δικαιοπολιτική θεώρηση

Νομολογία Συμβουλίου της Επικρατείας

897 ΣτΕ 882/2023: Άτομα με αναπηρία – Δικαίωμα εκμετάλλευσης κυλικείων κ.λπ. εντός κτιρίων στα οποία στεγάζονται δημόσιες υπηρεσίες (ν.δ. 1044/1971) (Παρατ. Ά. Στεργίου)

919 ΣτΕ 2212/2023: Προσμετρούμενες ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του ΙΚΑ των αμειβόμενων με ημερήσιο μισθό εργατοτεχνιτών οικοδόμων

938 ΣτΕ 2037/2023: ΕΛΠΠ – Ειδική προσαύξηση – Κανονιστικός χαρακτήρας της Φ.800000/οικ.9187/183/14.2.2018 υπουργικής απόφασης – Η πράξη αυτή δεν έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και συνεπώς είναι ανυπόστατη πράξη

Νομολογία Διοικητικών Δικαστηρίων

951 ΔΠρΑθ 1559/2023 & ΔΕφΑθ 3569/2022: Σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων – Ζητήματα συμφωνίας με ΕΣΔΑ και το Σύνταγμα της διάταξης του ν. 4093/2012, με την οποία ορίσθηκε η επανάκριση της χορήγησης της σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα για τους ήδη δικαιούχους, με βάση νέα αυστηρότερα κριτήρια, και η διακοπή της σε όσους από αυτούς δεν τα πληρούσαν (Παρατ. Π. Κοντογεωργοπούλου)

1012 ΤρΔΠρΑθ Α7140/2022: Δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερομένου – Το λυσιτελές προβολής του σχετικού λόγου (Παρατ. Ά. Στεργίου)

Νομοθετική επικαιρότητα κοινωνικής ασφάλισης

1023 Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2023, από τον Ι.-Λ. Χατζητιμοθέου

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

Διευθυντής

Άγγελος Στεργίου

Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Συντακτική Επιτροπή

Μιχάλης Πικραμένος, Αντιπρόεδρος ΣτΕ, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Σπυριδούλα Χρυσικοπούλου, Αντιπρόεδρος ΣτΕ

Γαβριήλ Αμίτσης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Ξενοφών Κοντιάδης, Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου

Παυλίνα Κοντογεωργοπούλου, Δ.Ν., Ειδ. Επιστήμονας στον Συνήγορο του Πολίτη

Σταυρούλα Κτιστάκη, Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου, Πάρεδρος ΣτΕ

Πρόδρομος Μαυρίδης, Ευρωπαϊκή Ένωση (Commission Européenne)

Χρήστος Μορφακίδης, Επίκουρος Καθηγητής ΔΠΘ

Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Επιστημονική Επιτροπή

Όλγα Αγγελοπούλου, Δ.Ν., Δικηγόρος

Βασίλειος Ανδρουλάκης, Σύμβουλος ΣτΕ

Ειρήνη Ελευθερία Γαληνού, Δικηγόρος ΕΤΕΑΕΠ, ΜΔΕ Διεθνών Σπουδών

Δημήτριος Γούλας, Δ.Ν., Δικηγόρος, Πανεπιστήμιο Θράκης

Δημήτριος Ζερδελής, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Άρις Καζάκος, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Λευκή Κιοσσέ, Επίκουρη Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΔΠΘ

Ταξιαρχία Κόμβου, Σύμβουλος ΣτΕ

Βασιλική Κουζιώρτη, Δ.Ν., Δικηγόρος

Ιωάννης Κουκιάδης, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Στέλιος Κοφίνης, Δ.Ν., Πρωτοδίκης Δ.Δ.

Δημήτριος Λαδάς, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Φωτεινή Μαρίνη, Δικηγόρος, DEA Droit social

Ανδρέας Ματθαίου, Δ.Ν., Δικηγόρος

Μαρία Μητροσύλη, Kαθηγήτρια Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Χαρούλα Πόνη, Πρωτοδίκης Δ.Δ.

Αικατερίνη Ρωξάνα, Σύμβουλος ΣτΕ

Δημήτριος Σιδέρης, Λέκτορας Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Ιωάννης Σκανδάλης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Άννα Τσέτουρα, Δ.Ν., Δικηγόρος

Συνδρομή

Για να αποκτήσετε συνδρομή στο περιοδικό 'Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης', παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Εναλλακτικά, παρακαλούμε συμπληρώστε τον επιθυμητό τρόπο επικοινωνίας, και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σύντομα.

Όνοματεπώνυμο
 
Email
 
Τηλέφωνο
 
 
 
 
 

Τρέχον τεύχος