Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης (ΔτΚΑ)


Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης, 3 (2022)

Η τριμηνιαία Επιθεώρηση «Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΔτΚΑ) που διευθύνει ο καθηγητής της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ Άγγελος Στεργίου, φιλοδοξεί να αναδειχθεί σε προνομιούχο τόπο συνάντησης και προβληματισμού ειδικών του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης. Δημοσιεύει διεξοδικές μελέτες, σχόλια, γνώμες για ζητήματα που βρίσκονται στην καρδιά του κλάδου αυτού του δικαίου. Σχολιάζει τη νομοθετική και νομολογιακή επικαιρότητα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Μέσα από τις σελίδες της ο δικηγόρος, ο δικαστής, ο ερευνητής ενημερώνονται για όλες τις πτυχές της κοινωνικής ασφάλισης και γενικότερα της κοινωνικής ασφάλειας από τους πλέον ειδικούς στο γνωστικό αντικείμενο που διακονεί η Επιθεώρηση. Αρκετά τεύχη της θα είναι θεματικά, για μια πιο συγκεντρωτική και συνεκτική παρουσίαση των σχετικών ζητημάτων. Απώτερος (έμμεσα ομολογημένος) στόχος της ΔτΚΑ είναι να αναδειχθεί σε εργαλείο για την προώθηση μιας αλληλέγγυας κοινωνίας.

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 3/2022

Μελέτες

Θάνος Μπούρλος, «Should I stay or should I go…?». Πόσο συμφέρει η (προαιρετική) «μεταπήδηση» στην ασφάλιση του ΤΕΚΑ;, σ. 501

Κωνσταντίνος Μαρίνος, Η συζήτηση για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα στη συνταγματική αναθεώρηση του 2019, σ. 520

Αναστασία Ορφανού, Ασφαλιστικές εισφορές και ανταποδοτικότητα στον ­e-­ΕΦΚΑ, σ. 543

Γνωμοδοτήσεις

Άγγελος Στεργίου, Το ύψος της συμπληρωματικής αποζημίωσης του α.ν. 513/1968 για αποχωρούντες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ (ΟΕΕΕ), λόγω συνταξιοδότησης, σ. 558

Νομολογία Συμβουλίου της Επικρατείας, σ. 579

Νομολογία Διοικητικών Δικαστηρίων, σ. 629

Βήμα διαρκούς διαλόγου για το ασφαλιστικό

Άννα Τσέτουρα, Τα νέα διακυβεύματα της ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής, σ. 661

Η Γωνιά του Πρακτικού

Σχόλιο του Ι.-Λ. Χατζητιμοθέου, σ. 665

Νομοθετική επικαιρότητα κοινωνικής ασφάλισης

Ο νόμος 4997/2022, από τον Ι.-Λ. Χατζητιμοθέου, σ. 668

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης
ISSN
2653-973X
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 3, 2022
© Σεπτέμβριος 2022
Σελίδες: IV + 192
Συνδρομές

Φοιτητές: € 75

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Εταιρείες: € 140

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Πίνακας περιεχομένων   +

497 Editorial

Μελέτες

501 Θάνος Μπούρλος, «Should I stay or should I go…?». Πόσο συμφέρει η (προαιρετική) «μεταπήδηση» στην ασφάλιση του ΤΕΚΑ;

520 Κωνσταντίνος Μαρίνος, Η συζήτηση για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα στη συνταγματική αναθεώρηση του 2019. Ανάμεσα στο πλεόνασμα της ιδεολογικής σύγκρουσης και το έλλειμμα τεχνοκρατικής τεκμηρίωσης και συνεκτικής στρατηγικής

543 Αναστασία Ορφανού, Ασφαλιστικές εισφορές και ανταποδοτικότητα στον e-ΕΦΚΑ

Γνωμοδοτήσεις

558 Άγγελος Στεργίου, Το ύψος της συμπληρωματικής αποζημίωσης του α.ν. 513/1968 για αποχωρούντες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ (ΟΕΕΕ), λόγω συνταξιοδότησης (Αποζημίωση απόλυσης και εφάπαξ παροχή)

Νομολογία Συμβουλίου της Επικρατείας

579 ΣτΕ 1636/2022: Συντάξεις θανάτου – Απαίτηση ελάχιστης διάρκειας γάμου – Δεν συνυπολογίζεται το προηγούμενο διάστημα ελεύθερης συμβίωσης (Παρατ. Ά. Στεργίου)

584 ΣτΕ 1106/2022: Συνταξιοδότηση μητέρας με ανήλικα παιδιά – Συμφωνία Κοινωνικής Ασφάλειας μεταξύ Ελλάδος και ΗΠΑ – Πότε συνυπολογίζεται χρόνος που διανύθηκε στην ασφάλιση κατά τη νομοθεσία των ΗΠΑ

594 ΣτΕ 2166/2022: Μη εξαίρεση των συνταξιούχων του ν. 612/1977 από τις περικοπές των συντάξεων – Συμφωνία με το Σύνταγμα, καθώς και με υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεις

599 ΣτΕ 902/2022: Δέσμευση διοικητικών δικαστηρίων από τις αμετάκλητες αθωωτικές αποφάσεις των ποινικών δικαστηρίων (Παρατ. Β. Κουζιώρτη)

616 ΣτΕ 2671/2021: Εξαιρετική καθ’ ύλην αρμοδιότητα του μονομελούς διοικητικού πρωτοδικείου

624 ΣτΕ 919/2022: ΝΑΤ – Οι διαφορές που ανακύπτουν από τον καταλογισμό εισφορών εν γένει εκ ναυτολογίου σε βάρος αλληλεγγύως ευθυνομένων συνιστούν διοικητικές διαφορές ουσίας

Νομολογία Διοικητικών Δικαστηρίων

629 ΔΕφΑθ 2324/2022: ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ – Άνευ αποδοχών συμμετοχή στο ΔΣ ανώνυμης τεχνικής εταιρείας μετόχου του Ταμείου – Δεν αποκλείεται από τη συνταξιοδότηση

640 ΔΕφΑθ 2311/2022: Η ιδιότητα του ασφαλισμένου στο Ταμείο Νομικών και στον ΚΕΑΔ διαρκεί για όσο χρόνο αυτός είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου δικηγορικού συλλόγου, ακόμη κι αν αυτός δεν ασκεί ενεργώς το δικηγορικό λειτούργημα

655 ΤρΔΠρΙωαν 46/2021: Ανάκληση παράνομων διοικητικών πράξεων επωφελών για τον ασφαλισμένο

Βήμα διαρκούς διαλόγου για το ασφαλιστικό

661 Άννα Τσέτουρα, Τα νέα διακυβεύματα της ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής. Η εστίαση της ευρωπαϊκής πολιτικής στην απασχόληση. Επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους, αυτοαπασχολούμενοι και ψηφιακές εργασιακές-κοινωνικές δεξιότητες

Η Γωνιά του Πρακτικού

665 Η ανάγκη να αρθεί η άνιση μεταχείριση των ασφαλισμένων με τελευταίο φορέα ασφάλισης τον π. ΟΓΑ κατά τη συνταξιοδότηση με διατάξεις διαδοχικής ασφάλισης. Σχόλιο του Ι.-Λ. Χατζητιμοθέου

Νομοθετική επικαιρότητα κοινωνικής ασφάλισης

668 Ο νόμος 4997/2022, από τον Ι.-Λ. Χατζητιμοθέου

687 Βιβλιοπαρουσιάσεις

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

Διευθυντής

Άγγελος Στεργίου

Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Συντακτική Επιτροπή

Μιχάλης Πικραμένος, Αντιπρόεδρος ΣτΕ, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Γαβριήλ Αμίτσης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Σταυρούλα Κτιστάκη, Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου, Πάρεδρος ΣτΕ

Πρόδρομος Μαυρίδης, Ευρωπαϊκή Ένωση (Commission Européenne)

Χρήστος Μορφακίδης, Επίκουρος Καθηγητής ΔΠΘ

Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Επιστημονική Επιτροπή

Όλγα Αγγελοπούλου, Δ.Ν., Δικηγόρος

Βασίλειος Ανδρουλάκης, Σύμβουλος ΣτΕ

Ειρήνη Ελευθερία Γαληνού, Δικηγόρος ΕΤΕΑΕΠ, ΜΔΕ Διεθνών Σπουδών

Δημήτριος Γούλας, Δ.Ν., Δικηγόρος, Πανεπιστήμιο Θράκης

Δημήτριος Ζερδελής, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Άρις Καζάκος, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Λευκή Κιοσσέ, Επίκουρη Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΔΠΘ

Ταξιαρχία Κόμβου, Σύμβουλος ΣτΕ

Βασιλική Κουζιώρτη, Δ.Ν., Δικηγόρος

Ιωάννης Κουκιάδης, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Στέλιος Κοφίνης, Δ.Ν., Πρωτοδίκης Δ.Δ.

Δημήτριος Λαδάς, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Φωτεινή Μαρίνη, Δικηγόρος, DEA Droit social

Ανδρέας Ματθαίου, Δ.Ν., Δικηγόρος

Μαρία Μητροσύλη, Kαθηγήτρια Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Χαρούλα Πόνη, Πρωτοδίκης Δ.Δ.

Αικατερίνη Ρωξάνα, Σύμβουλος ΣτΕ

Δημήτριος Σιδέρης, Λέκτορας Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Ιωάννης Σκανδάλης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Άννα Τσέτουρα, Δ.Ν., Δικηγόρος

Συνδρομή

Για να αποκτήσετε συνδρομή στο περιοδικό 'Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης', παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Εναλλακτικά, παρακαλούμε συμπληρώστε τον επιθυμητό τρόπο επικοινωνίας, και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σύντομα.

Όνοματεπώνυμο
 
Email
 
Τηλέφωνο
 
 
 
 
 

Τρέχον τεύχος