Ελληνικά English
| | | |

Περιοδικά


Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης, 2 (2019)

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης
ISSN
2653973
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 2, 2019
© Ιούλιος 2019
Σελίδες: IV + 204
Συνδρομές

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Εταιρείες: € 140

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Φοιτητές: € 75

Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης (ΔτΚΑ)


Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης, 2 (2019)

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 2/2019:

Άρθρα

Χρήστος Μορφακίδης/Δημήτριος Χαλκιάς

Όψεις της διοικητικής υποχρέωσης προς εξατομικευμένη ενημέρωση του πολίτη στα πεδία της κοινωνικής ασφάλισης και της φορολογίας, σ. 179

Δημήτριος Σιδέρης

Η κοινωνικοασφαλιστική σχέση κατά τη διάρκεια της επίσχεσης εργασίας, σ. 199

Θωμάς Ψήμμας

Η συνταξιοδοτική μεταχείριση των δικαστικών λειτουργών: Κριτική αποτίμηση, σ. 203

Άγγελος Στεργίου

Το δικαίωμα στην υγεία (…αλλά τελικά τι είναι υγεία;), σ. 222

Νομολογία Συμβουλίου της Επικρατείας

ΣτΕ 2624/2018: Συντάξεις θανάτου - Ελάχιστη διάρκεια γάμου - Άκυρος γάμος (Παρατ. Ά. Στεργίου), σ. 234

ΣτΕ 2393/2018: Προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ανέργων στη φύλαξη σχολείων - Σχέση μαθητείας ή εργασίας (Παρατ. Ά. Τσέτουρα), σ. 241

Νομολογία Διοικητικών Δικαστηρίων

ΔΕφΘεσ 770/2011: Ελευθερία θρησκευτικής συνείδησης και κοινωνική ασφάλιση (Παρατ. Μ. Πλάκα-Καραπέτη), σ. 281

ΔΠρΘεσ 15/2019: ΟΑΕΕ - Περιστασιακή απασχόληση συνταξιούχου λόγω αναπηρίας (Παρατ. Β. Κουζιώρτη), σ. 297

ΜΔΠρΛαρ 964/2018: Οικοδομικά/τεχνικά έργα - Μείωση κατά 30% των οφειλόμενων εισφορών σε περίπτωση αυτοαπασχόλησης του κυρίου του έργου ή των πρώτου βαθμού συγγενών του, σ. 307

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης
ISSN
2653973
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 2, 2019
© Ιούλιος 2019
Σελίδες: IV + 204
Συνδρομές

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Εταιρείες: € 140

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Φοιτητές: € 75

Πίνακας περιεχομένων   +

177 Editorial

Μελέτες

179 Χρήστος Μορφακίδης/Δημήτριος Χαλκιάς, Όψεις της διοικητικής υποχρέωσης προς εξατομικευμένη ενημέρωση του πολίτη στα πεδία της κοινωνικής ασφάλισης και της φορολογίας

199 Δημήτριος Σιδέρης, Η κοινωνικοασφαλιστική σχέση κατά τη διάρκεια της επίσχεσης εργασίας

203 Θωμάς Ψήμμας, Η συνταξιοδοτική μεταχείριση των δικαστικών λειτουργών: Κριτική αποτίμηση

222 Άγγελος Στεργίου, Το δικαίωμα στην υγεία (…αλλά τελικά τι είναι υγεία;)

Νομολογία Συμβουλίου της Επικρατείας

234 ΣτΕ 2624/2018: Συντάξεις θανάτου - Ελάχιστη διάρκεια γάμου - Άκυρος γάμος (Παρατ. Ά. Στεργίου)

241 ΣτΕ 2393/2018: Προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ανέργων στη φύλαξη σχολείων - Σχέση μαθητείας ή εργασίας (Παρατ. Ά. Τσέτουρα)

253 ΣτΕ 2384/2018: Πότε το Δικαστήριο της ουσίας οφείλει να αναπέμψει την υπόθεση στην αρμόδια διοικητική αρχή - Απόρριψη αιτήματος λόγω έλλειψης μιας από τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, χωρίς την εξέταση της συνδρομής των λοιπών (Παρατ. Ά. Στεργίου)

262 ΣτΕ 195/2019: Διαδοχική ασφάλιση - Πότε προσμετράται ολόκληρος ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε το πρώτον μετά την έναρξη συνταξιοδότησης σε άλλον ή άλλους ομοειδείς ασφαλιστικούς φορείς

268 ΣτΕ 778/2018: Επί αμιγώς ανταποδοτικού χαρακτήρα εφάπαξ παροχής, η επιβολή ανωτάτου ορίου στο ύψος της οφειλόμενης παροχής έρχεται σε αντίθεση προς την αρχή της ισότητας (Παρατ. Ά. Στεργίου)

Νομολογία Διοικητικών Δικαστηρίων

281 ΔΕφΘεσ 770/2011: Ελευθερία θρησκευτικής συνείδησης και κοινωνική ασφάλιση (Παρατ. Μ. Πλάκα-Καραπέτη)

297 ΔΠρΘεσ 15/2019: ΟΑΕΕ - Περιστασιακή απασχόληση συνταξιούχου λόγω αναπηρίας (Παρατ. Β. Κουζιώρτη)

307 ΜΔΠρΛαρ 964/2018: Οικοδομικά/τεχνικά έργα - Μείωση κατά 30% των οφειλόμενων εισφορών σε περίπτωση αυτοαπασχόλησης του κυρίου του έργου ή των πρώτου βαθμού συγγενών του

312 ΜΔΠρΛαρ 5/2018: Αντικειμενικός τρόπος υπολογισμού και ιδιαίτερος τρόπος καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών των απασχολουμένων σε οικοδομικές και τεχνικές εν γένει εργασίες πάσης φύσεως (Παρατ. Ι.- Λ. Χατζητιμοθέου)

326 ΔΕφΘεσ 64/2019: Πότε οι διοικούντες τα νομικά πρόσωπα έχουν έννομο συμφέρον άσκησης προσφυγής κατά της σε βάρος του νομικού προσώπου καταλογιστικής πράξης (Παρατ. Δ. Χαλκιά)

333 ΔΠρΠειρ Α3967/2018: Η αίτηση αποτελεί την αφετηρία για την έναρξη της διαδικασίας διαπίστωσης της συνδρομής των απαιτούμενων σε σχέση με το συγκεκριμένο αίτημα προϋποθέσεων συνταξιοδότησης

Βήμα διαρκούς διαλόγου για το ασφαλιστικό

341 Γεώργιος Συμεωνίδης, Διανομή ή Κεφαλαιοποίηση; Είναι υπαρκτό το δίλημμα;

Νομοθετική επικαιρότητα κοινωνικής ασφάλισης

347 Ιανουάριος - Μάιος 2019, από Ιωσήφ-Λάζαρο Χατζητιμοθέου

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

Διευθυντής

Άγγελος Στεργίου

Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Συντακτική Επιτροπή

Μιχάλης Πικραμένος, Αντιπρόεδρος ΣτΕ, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Γαβριήλ Αμίτσης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Σταυρούλα Κτιστάκη, Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου, Πάρεδρος ΣτΕ

Πρόδρομος Μαυρίδης, Ευρωπαϊκή Ένωση (Commission Européenne)

Χρήστος Μορφακίδης, Επίκουρος Καθηγητής ΔΠΘ

Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Επιστημονική Επιτροπή

Όλγα Αγγελοπούλου, Δ.Ν., Δικηγόρος

Ειρήνη Ελευθερία Γαληνού, Δικηγόρος ΕΤΕΑΕΠ, ΜΔΕ Διεθνών Σπουδών

Δημήτριος Γούλας, Δ.Ν., Δικηγόρος, Πανεπιστήμιο Θράκης

Δημήτριος Ζερδελής, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Άρις Καζάκος, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Λευκή Κιοσσέ, Επίκουρη Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΔΠΘ

Βασιλική Κουζιώρτη, Δ.Ν., Δικηγόρος

Ιωάννης Κουκιάδης, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Στέλιος Κοφίνης, Δ.Ν., Πρωτοδίκης Δ.Δ.

Δημήτριος Λαδάς, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Φωτεινή Μαρίνη, Δικηγόρος, DEA Droit social

Ανδρέας Ματθαίου, Δ.Ν., Δικηγόρος

Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Δημήτριος Σιδέρης, Λέκτορας Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Ιωάννης Σκανδάλης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Άννα Τσέτουρα, Δ.Ν., Δικηγόρος

Συνδρομή

Για παραγγελίες συνδρομών περιοδικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Τρέχον τεύχος

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού