Καλάθι αγορών
Ελληνικά English
| | | |

Περιοδικά


Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης, 2 (2021)

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης
ISSN
2653-973X
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 2, 2021
© Ιούνιος 2021
Σελίδες: IV + 248
Συνδρομές

Φοιτητές: € 75

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Εταιρείες: € 140

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης (ΔτΚΑ)


Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης, 2 (2021)

Η τριμηνιαία Επιθεώρηση «Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΔτΚΑ) που διευθύνει ο καθηγητής της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ Άγγελος Στεργίου, φιλοδοξεί να αναδειχθεί σε προνομιούχο τόπο συνάντησης και προβληματισμού ειδικών του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης. Δημοσιεύει διεξοδικές μελέτες, σχόλια, γνώμες για ζητήματα που βρίσκονται στην καρδιά του κλάδου αυτού του δικαίου. Σχολιάζει τη νομοθετική και νομολογιακή επικαιρότητα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Μέσα από τις σελίδες της ο δικηγόρος, ο δικαστής, ο ερευνητής ενημερώνονται για όλες τις πτυχές της κοινωνικής ασφάλισης και γενικότερα της κοινωνικής ασφάλειας από τους πλέον ειδικούς στο γνωστικό αντικείμενο που διακονεί η Επιθεώρηση. Αρκετά τεύχη της θα είναι θεματικά, για μια πιο συγκεντρωτική και συνεκτική παρουσίαση των σχετικών ζητημάτων. Απώτερος (έμμεσα ομολογημένος) στόχος της ΔτΚΑ είναι να αναδειχθεί σε εργαλείο για την προώθηση μιας αλληλέγγυας κοινωνίας.

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 2/2021

Μελέτες

Άγγελος Στεργίου, Ενιαίοι κανόνες παροχών και εισφορών για μη ομοειδείς κατηγορίες ασφαλισμένων εντός e-ΕΦΚΑ, σ. 236

Έλενα Βασιλειάδου, Και η διοικητική ενοποίηση του e-ΕΦΚΑ συνεχίζεται…, σ. 263

Χαρά Πόνη, Η ασφάλιση του ιατρικού και υγειονομικού προσωπικού σε ιδιωτικές κλινικές, σ. 279

Νάσια Σωτηροπούλου, Η προηγούμενη ακρόαση των ασφαλισμένων, σ. 288

Νομολογία Συμβουλίου της Επικρατείας, σ. 297

Νομολογία Διοικητικών Δικαστηρίων, σ. 361

Βήμα διαρκούς διαλόγου για το ασφαλιστικό

Ά. Στεργίου, Βασικό Εισόδημα (Basic Income), Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, σ. 425

Οδικός χάρτης για τις συντάξεις λόγω αναπηρίας από τον Ι.-Λ. Χατζητιμοθέου, σ. 433

Νομοθετική επικαιρότητα κοινωνικής ασφάλισης

Απρίλιος - Μάιος 2021, από τον Ι.-Λ. Χατζητιμοθέου, σ. 422

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης
ISSN
2653-973X
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 2, 2021
© Ιούνιος 2021
Σελίδες: IV + 248
Συνδρομές

Φοιτητές: € 75

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Εταιρείες: € 140

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Πίνακας περιεχομένων   +

Περιεχόμενα

233 Editorial

Μελέτες

236 Άγγελος Στεργίου, Ενιαίοι κανόνες παροχών και εισφορών για μη ομοειδείς κατηγορίες ασφαλισμένων εντός e-ΕΦΚΑ

263 Έλενα Βασιλειάδου, Και η διοικητική ενοποίηση του e-ΕΦΚΑ συνεχίζεται…

279 Χαρά Πόνη, Η ασφάλιση του ιατρικού και υγειονομικού προσωπικού σε ιδιωτικές κλινικές

288 Νάσια Σωτηροπούλου, Η προηγούμενη ακρόαση των ασφαλισμένων

Νομολογία Συμβουλίου της Επικρατείας

297 ΣτΕ 622/2021: Αποζημίωση θυμάτων εμβολιασμού (Παρατ. Ά. Στεργίου)

324 ΣτΕ 138/2021: Μη δέσμευση του διοικητικού δικαστηρίου από τυχόν αμετάκλητη αθωωτική απόφαση ποινικού δικαστηρίου

333 ΣτΕ 547/2021: Ασφάλιση τεχνιτών και εργατών απασχολουμένων σε οικοδομικές ή τεχνικές εργασίες - Στην περίπτωση ακριβούς τήρησης των προβλεπόμενων στοιχείων, το ΙΚΑ φέρει το βάρος απόδειξης της ανειλικρίνειας και ανακρίβειας αυτών

343 ΣτΕ 2881/2020: Ασφάλιση εργαζόμενων εκτός των ορίων της χώρας για λογαριασμό αλλοδαπής εταιρείας που διατηρεί εγκατάσταση στην Ελλάδα βάσει του α.ν. 89/1967

353 ΣτΕ 2990/2020: Ασφάλιση προσώπων που απασχολούνται στην επιχείρηση του συζύγου τους ή συγγενών α΄ και β΄ βαθμού

Νομολογία Διοικητικών Δικαστηρίων

361 ΔΠρΑθ 637/2021: H μη τροποποίηση της πράξης σύνταξης, όταν αυτή οφείλεται σε μη ολοκλήρωση του λογισμικού, συνιστά παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας (Παρατ. Ά. Στεργίου)

370 ΔΠρΘεσ 9375/2020: Έμμισθοι ασφαλισμένοι του ΤΣΑΥ – Τεκμήριο ασφάλισης και ανατροπή του

380 ΔΕφΑθ 4375/2019: Νοσηλεία στο εξωτερικό – Έγκριση εκ των υστέρων (Παρατ. Π. Ξυλάκη)

395 ΜΔΠρΑθ 1806/2021: Αστική ευθύνη επί παράνομης καθυστέρησης διεκπεραίωσης αιτήματος ασφαλισμένου

406 ΔΠρΑθ 2516/2021: Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιριών Πετρελαιοειδών (ΤΕΑΠΕΠ)

411 ΔΠρΘεσ 1783/2021: Συνυπεύθυνες επιχειρήσεις – Η απόφαση περί διαπίστωσης της συνυπευθυνότητας στερείται εκτελεστότητας (Παρατ. Β. Κουζιώρτη)

417 ΜΔΠρΑθ 9031/2020: Εισφορές και άδεια άνευ αποδοχών – Απόδειξη άδειας άνευ αποδοχών με προσκομιδή μισθοδοτικών καταστάσεων και παρουσιολογίου

Βήμα διαρκούς διαλόγου για το ασφαλιστικό

425 Άγγελος Στεργίου, Βασικό Εισόδημα (Basic Income), Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Οδικός χάρτης

433 Συντάξεις λόγω Αναπηρίας, από τον Ι.-Λ. Χατζητιμοθέου

Νομοθετική επικαιρότητα κοινωνικής ασφάλισης

442 Απρίλιος - Μάιος 2021, από τον Ι.-Λ. Χατζητιμοθέου

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

Διευθυντής

Άγγελος Στεργίου

Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Συντακτική Επιτροπή

Μιχάλης Πικραμένος, Αντιπρόεδρος ΣτΕ, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Γαβριήλ Αμίτσης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Σταυρούλα Κτιστάκη, Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου, Πάρεδρος ΣτΕ

Πρόδρομος Μαυρίδης, Ευρωπαϊκή Ένωση (Commission Européenne)

Χρήστος Μορφακίδης, Επίκουρος Καθηγητής ΔΠΘ

Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Επιστημονική Επιτροπή

Όλγα Αγγελοπούλου, Δ.Ν., Δικηγόρος

Ειρήνη Ελευθερία Γαληνού, Δικηγόρος ΕΤΕΑΕΠ, ΜΔΕ Διεθνών Σπουδών

Δημήτριος Γούλας, Δ.Ν., Δικηγόρος, Πανεπιστήμιο Θράκης

Δημήτριος Ζερδελής, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Άρις Καζάκος, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Λευκή Κιοσσέ, Επίκουρη Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΔΠΘ

Βασιλική Κουζιώρτη, Δ.Ν., Δικηγόρος

Ιωάννης Κουκιάδης, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Στέλιος Κοφίνης, Δ.Ν., Πρωτοδίκης Δ.Δ.

Δημήτριος Λαδάς, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Φωτεινή Μαρίνη, Δικηγόρος, DEA Droit social

Ανδρέας Ματθαίου, Δ.Ν., Δικηγόρος

Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Δημήτριος Σιδέρης, Λέκτορας Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Ιωάννης Σκανδάλης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Άννα Τσέτουρα, Δ.Ν., Δικηγόρος

Συνδρομή

Για παραγγελίες συνδρομών περιοδικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Τρέχον τεύχος

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού