Καλάθι αγορών
Ελληνικά English
| | | |

Περιοδικά


Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης, 1 (2021)

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης
ISSN
2653-973X
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 1, 2021
© Μάρτιος 2021
Σελίδες: IV + 232
Συνδρομές

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Φοιτητές: € 75

Εταιρείες: € 140

Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης (ΔτΚΑ)


Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης, 1 (2021)

Η τριμηνιαία Επιθεώρηση «Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΔτΚΑ) που διευθύνει ο καθηγητής της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ Άγγελος Στεργίου, φιλοδοξεί να αναδειχθεί σε προνομιούχο τόπο συνάντησης και προβληματισμού ειδικών του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης. Δημοσιεύει διεξοδικές μελέτες, σχόλια, γνώμες για ζητήματα που βρίσκονται στην καρδιά του κλάδου αυτού του δικαίου. Σχολιάζει τη νομοθετική και νομολογιακή επικαιρότητα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Μέσα από τις σελίδες της ο δικηγόρος, ο δικαστής, ο ερευνητής ενημερώνονται για όλες τις πτυχές της κοινωνικής ασφάλισης και γενικότερα της κοινωνικής ασφάλειας από τους πλέον ειδικούς στο γνωστικό αντικείμενο που διακονεί η Επιθεώρηση. Αρκετά τεύχη της θα είναι θεματικά, για μια πιο συγκεντρωτική και συνεκτική παρουσίαση των σχετικών ζητημάτων. Απώτερος (έμμεσα ομολογημένος) στόχος της ΔτΚΑ είναι να αναδειχθεί σε εργαλείο για την προώθηση μιας αλληλέγγυας κοινωνίας.

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 1/2021

Μελέτες

Παυλίνα Κοντογεωργοπούλου, «Τέλος της εργασίας» και κοινωνική ασφάλιση. Μια κριτική προσέγγιση, σ. 4

Χαρά Πόνη, Η προβληματική της αντιμετώπισης των ελλιπώς αιτιολογημένων γνωματεύσεων των Υγειονομικών Επιτροπών του ΟΑΕΕ, σ. 49

Άγγελος Στεργίου, Ο δικαστικός έλεγχος της ιατρικής κρίσης ενόψει των ­συντάξεων λόγω αναπηρίας, σ. 56

Θωμάς Ψήμμας, Υπερεθνικά δικαιοδοτικά όργανα και κοινωνική μέριμνα των αιτούντων διεθνή προστασία. Προοπτικές και κίνδυνοι, σ. 60

Νομολογία Συμβουλίου της Επικρατείας, σ. 84

Νομολογία Ελεγκτικού Συνεδρίου, σ. 111

Νομολογία Διοικητικών Δικαστηρίων, σ. 126

Βήμα διαρκούς διαλόγου για το ασφαλιστικό

Γ. Ζωγραφίδης, Ά. Στεργίου, Περί Θανάτου, σ. 177

Οδικός χάρτης για τους πλασματικούς χρόνους ασφάλισης, από τον Ι.-Λ. Χατζητιμοθέου, σ. 193

Νομοθετική επικαιρότητα κοινωνικής ασφάλισης

Ιανουάριος - Μάρτιος 2021, από τον Ι.-Λ. Χατζητιμοθέου, σ. 206

Βιβλιοπαρουσίαση, σ. 229

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης
ISSN
2653-973X
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 1, 2021
© Μάρτιος 2021
Σελίδες: IV + 232
Συνδρομές

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Φοιτητές: € 75

Εταιρείες: € 140

Πίνακας περιεχομένων   +

Περιεχόμενα

1 Editorial

Μελέτες

4 Παυλίνα Κοντογεωργοπούλου, «Τέλος της εργασίας» και κοινωνική ασφάλιση. Μια κριτική προσέγγιση

49 Χαρά Πόνη, Η προβληματική της αντιμετώπισης των ελλιπώς αιτιολογημένων γνωματεύσεων των Υγειονομικών Επιτροπών του ΟΑΕΕ

56 Άγγελος Στεργίου, Ο δικαστικός έλεγχος της ιατρικής κρίσης ενόψει των συντάξεων λόγω αναπηρίας

60 Θωμάς Ψήμμας, Υπερεθνικά δικαιοδοτικά όργανα και κοινωνική μέριμνα των αιτούντων διεθνή προστασία. Προοπτικές και κίνδυνοι

Νομολογία Συμβουλίου της Επικρατείας

84 ΣτΕ 1764/2020: Κρίσιμο νομοθετικό καθεστώς για την κρίση των Υγειονομικών Επιτροπών του ΟΑΕΕ (π. ΤΕΒΕ) σχετικά με το ποσοστό της ασφαλιστικής αναπηρίας

100 ΣτΕ 2293/2020: ΕΤΕΑΕΠ-ΤΠΔΥ – Πότε η νομοθετική εξουσιοδότηση είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα – Η ευρύτητα της εξουσιοδότησης, εφόσον το περιεχόμενό της είναι ορισμένο, δεν επηρεάζει το κύρος της

Νομολογία Ελεγκτικού Συνεδρίου

111 ΕλΣυν 115/2021: Η πρόβλεψη διαφορετικών ορίων ηλικίας με μόνο κριτήριο το φύλο του υπαλλήλου αντιβαίνει στην αρχή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών – Επεκτατική ισότητα

Νομολογία Διοικητικών Δικαστηρίων

126 ΤρΔΠρΘεσ 1188/2020: Πρόωρη συνταξιοδότηση γυναικών – Η προβολή της αντίθεσης της επίδικης διάταξης προς το Σύνταγμα από άρρενα εργαζόμενο δεν οδηγεί στην επεκτατική εφαρμογή της (Παρατ. Α. Στεργίου)

134 ΜΔΠρΘεσ 459/2021: Επί απασχόλησης προσώπου από περισσότερους εργοδότες, καθένας από αυτούς ευθύνεται έναντι του τ. ΙΚΑ για την ασφαλιστική τακτοποίηση του προσώπου αυτού – Συνιδιοκτήτες πολυκατοικίας

139 ΔΕφΛαρ 406/2020: Οι διατάξεις περί υπαγωγής εργαζομένου στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα είναι εκ της φύσεώς τους στενώς ερμηνευτέες

148 ΔΕφΑθ 3816/2020: Η ΤΔΕ δεν έχει εξουσία να αποφανθεί για θέμα για το οποίο δεν έχει προηγουμένως αποφανθεί το αρμόδιο όργανο του ΟΑΕΕ – Ελέγχεται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο

155 ΜΔΠρΘεσ 403/2021: Επιβολή προστίμου για αδήλωτη εργασία – Παράλειψη κοινοποίησης της προσφυγής στην αρμόδια Υπηρεσία (ΣΕΠΕ) – Δεν άγει κατ’ ανάγκη σε απαράδεκτο της προσφυγής

166 ΜΔΠρΘεσ 1151/2021: Παράβαση ουσιώδους τύπου κατά την έκδοση πράξεως επιβολής προστίμου για αδήλωτη εργασία (ν. 4554/2018) – Σύνταξη δελτίου ελέγχου από αναρμόδιο προς τούτο όργανο. (Παρατ. Β. Κουζιώρτη)

Βήμα διαρκούς διαλόγου για το ασφαλιστικό

177 Γ. Ζωγραφίδης, Ά. Στεργίου, Περί Θανάτου

Οδικός χάρτης για τους πλασματικούς χρόνους ασφάλισης από τον Ι.-Λ. Χατζητιμοθέου

Νομοθετική επικαιρότητα κοινωνικής ασφάλισης

206 Ιανουάριος - Μάρτιος 2021, από τον Ι.-Λ. Χατζητιμοθέου

229 Βιβλιοπαρουσιάσεις

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

Διευθυντής

Άγγελος Στεργίου

Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Συντακτική Επιτροπή

Μιχάλης Πικραμένος, Αντιπρόεδρος ΣτΕ, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Γαβριήλ Αμίτσης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Σταυρούλα Κτιστάκη, Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου, Πάρεδρος ΣτΕ

Πρόδρομος Μαυρίδης, Ευρωπαϊκή Ένωση (Commission Européenne)

Χρήστος Μορφακίδης, Επίκουρος Καθηγητής ΔΠΘ

Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Επιστημονική Επιτροπή

Όλγα Αγγελοπούλου, Δ.Ν., Δικηγόρος

Ειρήνη Ελευθερία Γαληνού, Δικηγόρος ΕΤΕΑΕΠ, ΜΔΕ Διεθνών Σπουδών

Δημήτριος Γούλας, Δ.Ν., Δικηγόρος, Πανεπιστήμιο Θράκης

Δημήτριος Ζερδελής, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Άρις Καζάκος, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Λευκή Κιοσσέ, Επίκουρη Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΔΠΘ

Βασιλική Κουζιώρτη, Δ.Ν., Δικηγόρος

Ιωάννης Κουκιάδης, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Στέλιος Κοφίνης, Δ.Ν., Πρωτοδίκης Δ.Δ.

Δημήτριος Λαδάς, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Φωτεινή Μαρίνη, Δικηγόρος, DEA Droit social

Ανδρέας Ματθαίου, Δ.Ν., Δικηγόρος

Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Δημήτριος Σιδέρης, Λέκτορας Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Ιωάννης Σκανδάλης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Άννα Τσέτουρα, Δ.Ν., Δικηγόρος

Συνδρομή

Για παραγγελίες συνδρομών περιοδικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Τρέχον τεύχος

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού