Φοιτητές


Οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ A.E. είναι στο πλευρό του Φοιτητή, με την έκδοση εκατοντάδων ποιοτικών πανεπιστημιακών συγγραμμάτων, επιτομών, πρακτικών θεμάτων με ασκήσεις και λύσεις.

Για αγορές εγχειριδίων που δεν είναι αναρτημένα στο e-shop επικοινωνήστε στα τηλ. 2310 244 228, 210 33 87 500 ή 2310 535 381.