Επιστημονικά περιοδικά


Lex&Forum

Όλες οι νομολογιακές και νομοθετικές εξελίξεις στο Ευρωπαϊκό Ιδιωτικό/Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο σε μια σύγχρονη περιοδική έκδοση

Αρμενόπουλος

Μηνιαία νομική επιθεώρηση του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

Διαιτησία

Το περιοδικό που παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις στο δυναμικά αναπτυσσόμενο πεδίο της Διαιτησίας

Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης

Όλες οι πτυχές της κοινωνικής ασφάλειας από τους πλέον ειδικούς στο γνωστικό αντικείμενο

Δικαιώματα του Ανθρώπου

Τριμηνιαία επιθεώρηση Ατομικών και Κοινωνικών Δικαιωμάτων

Διοικητική Δίκη

Η περιοδική έκδοση για το Δημόσιο Δίκαιο με τη μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα

Ελληνική Δικαιοσύνη

Το περιοδικό της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου

Τριμηνιαία νομική επιθεώρηση του ΚΔΕΟΔ και του ΔΣΘ για το Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Ενέργεια & Δίκαιο

Ενέργεια, Περιβάλλον, Προστασία, Ανταγωνισμός, Τεχνολογία, Οικονομία

Επιθεώρηση Ακινήτων

Περιλαμβάνει κάθε γνωστικό αντικείμενο που αφορά στην έγγεια ιδιοκτησία

Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας

Η διαρκής ερμηνεία του Αστικού Δικονομικού Δικαίου

Επιθεώρηση του Εμπορικού Δικαίου

Η έγκυρη περιοδική έκδοση για όλα τα ζητήματα Εμπορικού Δικαίου

Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου

Η έγκριτη τριμηνιαία έκδοση της Μακεδονικής Ενώσεως Εμπορικού Δικαίου

Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου

Αξιόπιστη και άμεση πληροφόρηση για θέματα Διοικητικού και Δημοσίου Δικαίου

Νομοκανονικά

Ζητήματα θεωρίας και πράξης του Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου

Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου

Το σύγχρονο και αποτελεσματικό όργανο της πράξης και της επιστήμης του ποινικού δικαίου

Νομικά Χρονικά

Νομικά Χρονικά – Online – Ελεύθερη πρόσβαση

Ιατρικό Δίκαιο & Βιοηθική

Επίκαιρα θέματα που ανακύπτουν στον χώρο – Ελεύθερη πρόσβαση