Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου (ΕΕΕυρΔ)


Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου, 2 (2021)

Η Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου πρωτοεκδόθηκε το 1981 από τον αείμνηστο Καθηγητή Δημήτριο Ευρυγενή, ο οποίος διετέλεσε και Διευθυντής της για την περίοδο 1981-1985. Διευθυντής της Επιθεώρησης διετέλεσε επίσης από το 1986 μέχρι το 1999 και ο αείμνηστος Καθηγητής Κρατερός Ιωάννου. Στην Γραμματεία της Επιθεώρησης συμμετείχαν από την αρχή της κυκλοφορίας της ο Αλκιβιάδης Παναγόπουλος, δικηγόρος και μέλος του Δ.Σ. του ΚΔΕ- ΟΔ, η επιστημονική συνεργάτις του ΚΔΕΟΔ κ. Στέλλα Ιωαννίδου, δικηγόρος, και η κ. Σοφία Μεγγλίδου, Δ.Ν., δικηγόρος, που είχε και την ευθύνη της ύλης της Επιθεώρησης από το 1981 μέχρι το 2007.

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου
ISSN
0251-6535
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 2, 2021
© Ιούνιος 2021
Σελίδες: 182
Συνδρομές

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Φυσικά πρόσωπα: € 80

Δικαστές: € 60

Εταιρείες: € 120

Ν.Π.Δ.Δ.: € 160

Φοιτητές: € 60

Πίνακας περιεχομένων   +

Περιεχόμενα 2/2021

ΑΡΘΡΑ

Β. Σκουρής, C. Toader , Τ. Τριδήμας, Β. Τζώρτζη, Κ.-Α. Πούλου, Ε. Τσιτσιπά, Μ. Σαπαρδάνη

Πρακτικά της διαδικτυακής ημερίδας του ΚΔΕΟΔ με θέμα την παρουσίαση του συλλογικού έρ

γου “Mutual trust in times of crisis of EU values: State of play and possible next steps”

Ε. Κωνσταντάκου

Συμβάσεις μεταξύ δημοσίων φορέων: η ελευθερία οργάνωσης των δημόσιων υπηρεσιών έναντι της διαφύλαξης των θεμελιωδών αρχών της Ένωσης

Σ. Δ. Μαυρίδης, Ι. Χ. Συκούδη

Οι γενικές αρχές του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΕ

Ι. Επικαιρότητα ΕΕ

ΙΙ. e–πίκαιρα νομικής πληροφορικής

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Ι. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Α. Επισκόπηση Νομολογίας ΔΕΕ – ΓεΔΕΕ (Μάρτιος – Μάιος 2021)

Β. Σχολιασμένη Νομολογία ΔΕΕ – ΓεΔΕΕ

ΔΕΕ C-511/19, Olympiako Athlitiko Kentro Athinon, 15.04.2021 ( Διακριτική μεταχείριση εργαζομένων λόγω ηλικίας και καθεστώς εργασιακής εφεδρείας) – Παρατηρήσεις Α. Γαϊτανίδου

ΓεΔΕΕ Τ-252/19, Pech/Συμβούλιο, 21.04.2021 ( Άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης στα έγγραφα σχετικά με γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας του Συμβουλίου) – Παρατηρήσεις Ε. Τσιτσιπά

ΔΕΕ C-896/19, Repubblika, 20.04.2021 ( Αποφασιστική αρμοδιότητα του Πρωθυπουργού στη διαδικασία διορισμού δικαστών) – Παρατηρήσεις Μ. Σαπαρδάνη

ΓεΔΕΕ Τ-555/19, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO - Fontana Food (GRILLOUMI), 21.04.2021 ( Ο κίνδυνος σύγχυσης στην κατοχύρωση λεκτικών σημείων ως εμπορικών σημάτων της ΕΕ) – Παρατηρήσεις Κ. Κοντού

ΙΙ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

A. Επισκόπηση Νομολογίας ΕΔΔΑ (Φεβρουάριος – Απρίλιος 2021) Β. Σχολιασμένη Νομολογία ΕΔΔΑ

ΕΔΔΑ, Προσφυγές Νος 47621/13, 3867/14, 73094/14, 19298/15, 19306/15 και 43883/15, Vavřič- ka και λοιποί κατά Τσεχικής Δημοκρατίας, 08.04.2021 ( Υποχρεωτικός εμβολιασμός νηπίων) – Παρατηρήσεις Κ. Κοντού

ΙΙΙ. ΕΘΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

ΣτΕ (Τμ. Β’), απόφαση αριθμ. 1831/2020, 22.09.2020 ( Προϋποθέσεις εφαρμογής της αρχής ne bis in idem) – Παρατηρήσεις Β. Χαδιού

ΠΑΙΔΕΙΑ – ΕΡΕΥΝΑ

Τριήμερο διαδικτυακό διεθνές συνέδριο με θέμα «Αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Πολυμορφία

και Διαπολιτισμικός Διάλογος: Ενισχύοντας τη συζήτηση»

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Ι. Βιβλιοπαρουσιάσεις

ΙΙ. Το δίκαιο ΕΕ στα ελληνόγλωσσα νομικά περιοδικά: Δ’ Τρίμηνο 2020 – Α’ Τρίμηνο

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ:

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Ικάρων 1, 551 02 Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

26ης Οκτωβρίου 3, 546 26 Θεσσαλονίκη

ΕΚΔΟΤΕΣ: Καθηγ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ - ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ, Διευθύντρια ΚΔΕΟΔ (Ικάρων 1, 551 02 Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη) ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΧΗΝΑΣ, Πρόεδρος ΔΣΘ (26ης Οκτωβρίου 3, 546 26 Θεσσαλονίκη)

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Ομ. Καθηγητής Β. ΣΚΟΥΡΗΣ (Ικάρων 1, 551 02 Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη)

REVUE JURIDIQUE TRIMESTRIELLE

PROPRIÉTAIRES:

CENTRE DE DROIT ÉCONOMIQUE INTERNATIONAL ET EUROPÉEN

rue Ikaron 1, 551 02 Kalamaria - Thessalonique

LE BARREAU DE THESSALONIKI

rue 26 Octobre 3, 546 26 Thessalonique

ÉDITEURS: Prof. CHRISTINA DELIYANNI - DIMITRAKOU, Directrice du CIEEL (Ikaron 1, 551 02 Kalamaria - Thessalonique) EFSTATHIOS KOUTSOHINAS, Président du Barreau de Thessalonique (rue 26 Octobre 3, 546 26 Thessalonique)

DIRECTEUR: Emer. Prof. V. SKOURIS (Ikaron 1, 551 02 Kalamaria - Thessalonique)

Συνδρομή

Για παραγγελίες συνδρομών περιοδικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Τρέχον τεύχος