Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου (ΕΕΕυρΔ)


Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου, 4 (2021)

Η Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου πρωτοεκδόθηκε το 1981 από τον αείμνηστο Καθηγητή Δημήτριο Ευρυγενή, ο οποίος διετέλεσε και Διευθυντής της για την περίοδο 1981-1985. Διευθυντής της Επιθεώρησης διετέλεσε επίσης από το 1986 μέχρι το 1999 και ο αείμνηστος Καθηγητής Κρατερός Ιωάννου. Στην Γραμματεία της Επιθεώρησης συμμετείχαν από την αρχή της κυκλοφορίας της ο Αλκιβιάδης Παναγόπουλος, δικηγόρος και μέλος του Δ.Σ. του ΚΔΕ- ΟΔ, η επιστημονική συνεργάτις του ΚΔΕΟΔ κ. Στέλλα Ιωαννίδου, δικηγόρος, και η κ. Σοφία Μεγγλίδου, Δ.Ν., δικηγόρος, που είχε και την ευθύνη της ύλης της Επιθεώρησης από το 1981 μέχρι το 2007.

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου
ISSN
0251-6535
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 4, 2021
© Δεκέμβριος 2021
Σελίδες: 192
Συνδρομές

Ν.Π.Δ.Δ.: € 160

Δικαστές: € 60

Φυσικά πρόσωπα: € 80

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Φοιτητές: € 60

Εταιρείες: € 120

Πίνακας περιεχομένων   +

Περιεχόμενα 4/2021

Ψήφισμα του ΚΔΕΟΔ για τον θάνατο του Ομ. Καθηγητή των Νομικών Σχολών ΕΚΠΑ και ΑΠΘ, Κωνσταντίνου Κεραμέως

ΑΡΘΡΑ

Β. Σκουρής

Η υπεροχή του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι του εθνικού δικαίου – Unionsrecht bricht

nationales Recht (: «Το ενωσιακό δίκαιο καταργεί το εθνικό δίκαιο»)

Χ. Δεληγιάννη-Δημητράκου

Ισότητα και διάκριση: δύο διαφορετικές έννοιες ή δύο όψεις του ίδιου νομίσματος;

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΕ

Ι. Επικαιρότητα ΕΕ

ΙΙ. e–πίκαιρα νομικής πληροφορικής

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Ι. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Α. Επισκόπηση Νομολογίας ΔΕΕ – ΓεΔΕΕ (Σεπτέμβριος – Νοέμβριος 2021) Β. Σχολιασμένη Νομολογία ΔΕΕ – ΓεΔΕΕ

ΔΕΕ C-123/20, Ferrari, 28.10.2021 (Προστασία των μερών προϊόντος ως μη καταχωρισμένων κοινοτικών σχεδίων) – Παρατηρήσεις Γ. Βασιλειάδου

ΔΕΕ συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-748/19 έως C-754/19, Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim, 16.11.2021 (Απόσπαση δικαστών από τον Πολωνό Υπουργό Δικαιοσύνης) – Παρατηρήσεις Κ. Κοντού

ΔΕΕ C-882/19, Sumal, 06.10.2021 (Ευθύνη θυγατρικής εταιρείας για αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές της μητρικής) – Παρατηρήσεις Ε. Τζούλια

ΔΕΕ C-564/19, IS (Illégalité de l’ordonnance de renvoi), 23.11.2021 (Δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις και εξουσία ανώτερου δικαστηρίου να κηρύξει μη σύννομη αίτηση προδικαστικής απόφασης) – Παρατηρήσεις Ε. Τσιτσιπά

ΔΕΕ C-561/19, Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi και Catania Multiservizi, 06.10.2021 (Εξαιρέσεις από την υποχρέωση προδικαστικής παραπομπής εθνικού δικαστηρίου τελευταίου βαθμού δικαιοδοσίας) – Παρατηρήσεις Μ. Σαπαρδάνη

ΙΙ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

A. Επισκόπηση Νομολογίας ΕΔΔΑ (Αύγουστος – Οκτώβριος 2021)

Β. Σχολιασμένη Νομολογία ΕΔΔΑ

ΕΔΔΑ, Προσφυγή Νο 77419/16, Biancardi κατά Ιταλίας, 25.11.2021 (Δικαίωμα στη λήθη - Αστική ευθύνη λόγω άρνησης από-ευρετηρίασης υλικού στο διαδίκτυο) – Παρατηρήσεις Χ. Τσεβάς

ΙΙΙ. ΕΘΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

ΔιοικΕφΑθ (Τμ. ΙΓ’ – Μονομελές), 376/2021, 24.09.2021 (Ζητήματα διαχρονικού δικαίου στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων) – Παρατηρήσεις Φ.-Ε. Γεωργαλής

ΣτΕ (Τμ. Δ’), 1751/2021, 26.10.2021 (Θρησκευτική ελευθερία και προστασία της καλής διαβίωσης των ζώων) – Παρατηρήσεις Α. Γαϊτανίδου

ΠΑΙΔΕΙΑ – ΕΡΕΥΝΑ

XXIX Συνέδριο FIDE

Πρόγραμμα διδυμοποίησης με το Ισραήλ «Ανάπτυξη και εδραίωση της Επιτροπείας για τις καταγγελίες παιδιών και νέων εκτός σπιτιού του Ισραήλ» – Δραστηριότητες Οκτωβρίου-Νοεμβρίου- Δεκεμβρίου – Αποστολές εργασίας – Συνάντηση Συντονιστικής Επιτροπής

Διήμερο διαδικτυακό σεμινάριο στο πλαίσιο του προγράμματος Jean Monnet “Discourses on the Constitutional Identity of the European Union: The EU Charter of Fundamental Rights” με θέμα

«Σύγχρονοι προβληματισμοί του ευρωπαϊκού εργατικού δικαίου» – 13 και 14 Δεκεμβρίου

Διήμερο διαδικτυακό σεμινάριο στο πλαίσιο του προγράμματος Jean Monnet “Intellectual Property Protection in the EU: Contemporary challenges and prospects” με θέμα «Η ενιαία αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας» – 15 και 16 Δεκεμβρίου

Διαδικτυακό επετειακό συνέδριο με θέμα: «2021: 40 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδος στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες/Ευρωπαϊκή Ένωση»

Πέμπτη και έκτη διάλεξη της σειράς «Διαλέξεις Thyssen» με προσκεκλημένους ομιλητές την π. Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Κολωνίας, κα Angelika Nussberger, και τον π. Δικαστή του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Πολωνίας και Καθηγητή του Πανεπιστημίου της Βαρσοβίας, κ. Miroslaw Wyrzykowski

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Ι. Βιβλιοπαρουσιάσεις

ΙΙ. Το δίκαιο ΕΕ στα ελληνόγλωσσα νομικά περιοδικά: Β’ Εξάμηνο 2021 ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΕΕΕυρΔ

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ:

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Ικάρων 1, 551 02 Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

26ης Οκτωβρίου 3, 546 26 Θεσσαλονίκη

ΕΚΔΟΤΕΣ: Καθηγ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ - ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ, Διευθύντρια ΚΔΕΟΔ (Ικάρων 1, 551 02 Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη) ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΧΗΝΑΣ, Πρόεδρος ΔΣΘ (26ης Οκτωβρίου 3, 546 26 Θεσσαλονίκη)

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Ομ. Καθηγητής Β. ΣΚΟΥΡΗΣ (Ικάρων 1, 551 02 Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη)

REVUE JURIDIQUE TRIMESTRIELLE

PROPRIÉTAIRES:

CENTRE DE DROIT ÉCONOMIQUE INTERNATIONAL ET EUROPÉEN

rue Ikaron 1, 551 02 Kalamaria - Thessalonique

LE BARREAU DE THESSALONIKI

rue 26 Octobre 3, 546 26 Thessalonique

ÉDITEURS: Prof. CHRISTINA DELIYANNI - DIMITRAKOU, Directrice du CIEEL (Ikaron 1, 551 02 Kalamaria - Thessalonique) EFSTATHIOS KOUTSOHINAS, Président du Barreau de Thessalonique (rue 26 Octobre 3, 546 26 Thessalonique)

DIRECTEUR: Emer. Prof. V. SKOURIS (Ikaron 1, 551 02 Kalamaria - Thessalonique)

Συνδρομή

Για παραγγελίες συνδρομών περιοδικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Τρέχον τεύχος