Επιστημονικές σειρές


Greek and Foreign Civil Procedural Systems

Human Rights - Menschenrechte Droits de l’ Homme - Ανθρώπινα Δικαιώματα

Juris Prudentia

Βιβλιοθήκη Βυζαντινού και Μεταβυζαντινού Δικαίου

Βιβλιοθήκη Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων

Βιβλιοθήκη Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Φορολογικού Δικαίου

Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου

Βιβλιοθήκη Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας

Βιβλιοθήκη Εκκλησιαστικού Δικαίου - Σειρά Α: Πηγές

Βιβλιοθήκη Εκκλησιαστικού Δικαίου - Σειρά Β: Μελέτες

Δεσμεύσεις της Ελλάδας απο Διεθνείς Συμβάσεις Προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Δημοσιεύματα Διεθνούς Οικονομικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου

Δημοσιεύματα Επιθεώρησης Ακινήτων

Δημοσιεύματα ΕΠολΔ

Δημοσιεύματα Εργατικού Δικαίου και Κοινωνικής Ασφάλισης

Δημοσιεύματα Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής

Δημοσιεύματα Οικογενειακού Δικαίου

Δημοσιεύματα Σπουδαστηρίου Πολεοδομικών Ερευνών του Ε.Μ.Π.

Δίκαιο και Θεσμοί

Δίκαιο και Κοινωνία στον 21ο Αιώνα

Δίκαιο των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων

Διοίκηση και Κοινωνία

Ειδικό Διοικητικό Δίκαιο

Εκδόσεις Ποινικού Δικαίου

Εκδόσεις του Ιδρύματος Διεθνών Νομικών Μελετών Καθ. Ηλία Κρίσπη και Δρ. Α. Σαμαρά-Κρίσπη

Εργαστήριο Ευρωπαϊκών Σπουδών Νομικής Σχολής ΔΠΘ

Ερμηνεία Ευρωπαϊκών Κανονισμών Ιδιωτικού/Δικονομικού Διεθνούς Δικαίου

Εταιρεία Νομικών Βορείου Ελλάδος

Θησαυρός Ακροάσεων

Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα

Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου - Δικαιώματα του ανθρώπου και θεσμικός εκσυγχρονισμός

Κείμενα Έρευνας - Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ)

Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου ΚΔΕΟΔ | Δοκίμια Ευρωπαϊκού Δικαίου

Κοινωνική αρωγή και ποινική δικαιοσύνη

Κριτικές Μελέτες

Μακεδονική Ένωση Εμπορικού Δικαίου

Μεγάλες Αποφάσεις

Μελέτες Διεθνούς Δικαίου και Διεθνούς Πολιτικής

Μελέτες Δικαίου των Διεθνών Συναλλαγών

Μελέτες Διοικητικού Δικαίου

Μελέτες Ευρωπαϊκού Ιδιωτικού/Δικονομικού Διεθνούς Δικαίου

Μελέτες Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου

Μελέτες Συνταγματικού Δικαίου και Πολιτειολογίας

Μονογραφίες Ποινικού Δικονομικού Δικαίου

Νομοκανονικά Παράφυλλα

Οικονομική των Συστημάτων και των Δομών

Πανεπιστημιακά Εγχειρίδια

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ της Ελληνικής Εταιρίας Δικαιοφιλοσοφικής και Δικαιοϊστορικής Ερεύνης

Πραγματείες Πολιτικής Δικονομίας

Σειρά Διεθνών Σπουδών

Συγκριτικό Συνταγματικό Δίκαιο

Σύγχρονα Θέματα Εμπορικού Δικαίου

Σύγχρονα Θέματα Εργατικού Δικαίου και Κοινωνικής Ασφάλισης

Σύγχρονη Νομοθεσία

Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία

Συλλογές Νομολογίας ΕπΑκ

Συμβολές Αστικού Δικαίου

Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Σχολή Επιστημών της Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου