Προσφορές


J. Habermas, Η δεύτερη ευκαιρία: Τριάντα χρόνια μετά (1990-2020), 2020
Ο Jürgen Habermas, o φιλόσοφος που εκφράζει την εποχή μας, δημοσίευσε ένα κείμενο με τον τίτλο: «30 χρόνια ενότητας: η δεύτερη ευκαιρία για την Ευρώπη» (30 Jahre Einheit: Die...
A. Seifert/Φ. Δωρής/Α. Τσαούση..., Ελευθερία των συμβάσεων και απαγόρευση των διακρίσεων, 2019
Σειρά: Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου ΚΔΕΟΔ | Δοκίμια Ευρωπαϊκού Δικαίου, #7
Στόχος της ημερίδας –και συνακόλουθα του βιβλίου– ήταν να προσφέρει μια σφαιρική παρουσίαση του πλαισίου που διέπει τη σχέση της ελευθερίας των συμβάσεων και του δικαίου...
Ένωση Διοικητικών Δικαστών/Γ. Μπάλιας/Ε.-Α. Μαριά..., Περιβαλλοντικές Προκλήσεις στον 21ο Αιώνα, 2020
Στο έργο αυτό παρουσιάζεται μια νέα διεπιστημονική προσέγγιση για την αντιμετώπιση των πρωτοφανών περιβαλλοντικών προβλημάτων. Οι σύγχρονες καθολικές προκλήσεις, όπως η...
Α. Αλιγιζάκη, Δίκαιο και Γεωπολιτική της Ενέργειας, 2023
Ένα χρήσιμο εργαλείο εξοικείωσης με τις πρόσφατες εξελίξεις στο Δίκαιο της Ενέργειας
Χ. Ανθόπουλος/Α. Μανιτάκης/Ι. Καμτσίδου..., Η διαδικασία εκλογής Προέδρου Δημοκρατίας και οι ερμηνευτικές της αμφιλογίες, 2010
Σειρά: Δίκαιο και Κοινωνία στον 21ο Αιώνα, #19
Η ανά χείρας έκδοση περιέχει αυτοτελείς μελέτες, που αποτέλεσαν σε μια πρώτη μορφή αντικείμενο εισήγησης και διεξοδικής συζήτησης στο IΑ΄ Συμπόσιο του Ομίλου ‘Αριστόβουλος...
Α. Αργυρού, Νομικά Ζητήματα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 2022
Συλλογή εμπειρικών και νομικών μελετών για την κοινωνική επιχειρηματικότητα
Μ. Αρχιμανδρίτου, Ο λύκος και ο νόμος, 2015
Η απόδοση σε έναν άνθρωπο του χαρακτηρισμού «είσαι λύκος» και ο στιγματισμός του ως θηρίου αποτελεί στις αρχαϊκές αφηγήσεις το αποτέλεσμα μίας κυρωτικής δράσης για μία πράξη...
Λ. Βασενχόβεν, ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ... πάθος: Η ανάπτυξη του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού, 2018
Το πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού έχει αποκτήσει τελευταία έναν ιδιαίτερο συμβολισμό στον δημόσιο διάλογο. Η ανάπτυξη του απασχόλησε με ένταση κυβερνήσεις, αρμόδιες δημόσιες...
Μ. Βηλαράς, Κοινοτικός δικαστής και αποτελεσματική δικαστική προστασία ιδιωτών: παρόν και μέλλον, 2003
Σειρά: Δίκαιο και Κοινωνία στον 21ο Αιώνα, #3
Η αρχή της αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο κάθε δικαιοδοτικού συστήματος. Στο πλαίσιο του ισχύοντος κοινοτικού δικαιοδοτικού συστήματος, η...
Τ. Βιδάλης/Χ. Καπαρτζιάνη/Η. Κοντάκος..., Ιατρική Δεοντολογία, 2013
Πρέπει ο ασθενής να έχει λόγο στη θεραπεία του; Τι σημαίνει «ιατρικό σφάλμα»; Υπάρχουν εξαιρέσεις στο ιατρικό απόρρητο; Έχει ο ιατρός δικαίωμα προβολής στο διαδίκτυο;...
Τ. Βιδάλης/Κ. Χαριτίδης, Νανοεπιστήμες και νανοτεχνολογίες, 2011
Σειρά: Δίκαιο και Κοινωνία στον 21ο Αιώνα, #21
Όπως κάθε τεχνολογία αιχμής, έτσι και η νανοτεχνολογία θέτει κρίσιμα ηθικά και νομικά διλήμματα. Τα πιθανά οφέλη και οι αρνητικές επιπτώσεις τους συζητούνται όλο και...
Σ. Βλαχόπουλος/Σ. Κτιστάκη/Χ. Ανθόπουλος..., Η Δημόσια Διοίκηση μετά την κρίση, 2019
Η Δημόσια Διοίκηση, πέρα από τις όποιες αποσπασματικές αλλαγές έγιναν και τις οποίες οφείλουμε να αξιολογήσουμε αυτοτελώς καθεμία, 10 χρόνια μετά το ξέσπασμα της κρίσης...
Μ. Γερογιάννη, Καλλικράτης και Κοινωνία των Πολιτών, 2011
Σειρά: Δίκαιο και Κοινωνία στον 21ο Αιώνα, #23
Η «Κοινωνία των Πολιτών» αναδεικνύεται σήμερα σε σημαντική και υπολογίσιμη παράμετρο της πολιτικής ζωής και στην Ελλάδα, ακολουθώντας με αρκετή καθυστέρηση τα τεκταινόμενα σε...
Θ. Γεωργίου, Η φιλοσοφική σκέψη στον 20ό αιώνα, 2η έκδ., 2015
Ο συγγραφέας του βιβλίου: «Η φιλοσοφική σκέψη στον 20ο αιώνα», Θεόδωρος Γεωργίου, καθηγητής Φιλοσοφίας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, υπερασπίζεται έναν τύπο στοχασμού...
Θ. Γεωργίου, Ο Jürgen Habermas και το πνεύμα της εποχής μας, 2019
Στο βιβλίο αυτό ο Θεόδωρος Γεωργίου (Καθηγητής πολιτικής φιλοσοφίας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης) καταγράφει τις εμπειρίες του και τα βιώματά του με τον καθηγητή του...
Θ. Γεωργίου, Το λυκόφως της πολιτικής Ευρώπης, 2017
Στο βιβλίο περιλαμβάνονται τρία κείμενα του φιλοσόφου Jürgen Habermas και ένα κείμενο του Claus Offe (καθηγητή πολιτικής κοινωνιολογίας) ως παράρτημα. Τα κείμενα αυτά...
Ξ. Γιαταγάνας/Χ. Παπαστυλιανός/Ν. Ανδριώτης..., Μετανάστευση, ετερότητα και θεσμοί υποδοχής στην Ελλάδα. Το στοίχημα της κοινωνικής ένταξης, 2010
Σειρά: Δίκαιο και Κοινωνία στον 21ο Αιώνα, #18
Από χώρα εξαγωγής μετανάστευσης η Ελλάδα έγινε χώρα υποδοχής μεταναστών. Ο ακριβής αριθμός τους είναι δύσκολο να εντοπισθεί, με δεδομένη την έκταση της παράνομης εισόδου στην...
Κ. Γώγος, Η περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων σε περιοχές του δικτύου Natura 2000, 2009
Σειρά: Δίκαιο και Κοινωνία στον 21ο Αιώνα, #17
Η κοινοτική οδηγία 92/43 δημιούργησε ένα δίκτυο με την ονομασία Natura 2000, το οποίο αποτελείται από περιοχές που προστατεύονται χάριν των στοιχείων βιοποικιλότητας, δηλαδή...
S. Devetzi/A. Stergiou, Social security in times of corona, 2021
The global health crisis unleashed by the COVID-19 pandemic is possibly the most serious crisis since World War II. It has caused major and unprecedented challenges. The...
Α.-Κ. Δημοπούλου, Τα κοινωνικά δικαιώματα την περίοδο της οικονομικής κρίσης στον Ευρωπαϊκό νομικό χώρο, 2019
Σειρά: Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου ΚΔΕΟΔ | Δοκίμια Ευρωπαϊκού Δικαίου, #15
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να εξετάσει πώς αντιμετωπίστηκαν τα κοινωνικά δικαιώματα κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, που έπληξε την Ευρωπαϊκή Ένωση και...
Ε. Δούση/Α. Παπατόλιας, Το διεθνές ποινικό δικαστήριο, 2004
Σειρά: Δίκαιο και Κοινωνία στον 21ο Αιώνα, #8
Η ίδρυση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου αποτελεί ένα στιγμιότυπο μείζονος σημασίας. Κύρια αποστολή του είναι να δικάζει τα πρόσωπα που φέρονται ότι διέπραξαν σοβαρά...
Γ. Ζέκος, Διαδίκτυο & τεχνητή νοημοσύνη στο Ελληνικό δίκαιο, 2022
Προβληματισμοί, θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικά ζητήματα από τη σύνδεση των σύγχρονων τεχνολογιών και του διαδικτύου με το δίκαιο
Γ. Ζέκος, Τεχνητή νοημοσύνη, μεταφορές & ευθύνη των μεταφορέων στο ελληνικό δίκαιο, 2023
Ανάλυση σύγχρονων και κρίσιμων ζητημάτων στο δίκαιο των συμβάσεων μεταφοράς και την ευθύνη του μεταφορέα υπό το πρίσμα των τεχνολογικών εξελίξεων
Β. Ζαλίδης, Το νομικό καθεστώς των πυρηνικών όπλων και η Συνθήκη Απαγόρευσής τους, 2023
Σειρά: Σειρά Διεθνών Σπουδών, #9
Μια συστηματική ανάλυση των νομικών παραμέτρων γύρω από την κατοχή και χρήση των πυρηνικών όπλων υπό το πρίσμα των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου
Ι. Καμτσίδου/Λ. Μήτρου/Θ. Παπαχρίστου..., Αυτορρύθμιση, 2005
Σειρά: Δίκαιο και Κοινωνία στον 21ο Αιώνα, #9
Η αυτορρύθμιση διεκδικεί ολοένα και περισσότερη ρυθμιστέα ύλη, υποσχόμενη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, ευελιξία και λιγότερο αυταρχισμό. Μολονότι το εναλλακτικό αυτό...
Μ. Κανελλοπούλου-Μπότη, Μουσεία και Δίκαιο, 2023
Συστηματική παρουσίαση κρίσιμων και επίκαιρων ζητημάτων σχετικά με την ίδρυση και τη λειτουργία των μουσείων
Μ. Καρύδα/Σ. Κοκολάκης/Λ. Μήτρου..., Facebook, Blogs και δικαιώματα, 2013
Σειρά: Δίκαιο και Κοινωνία στον 21ο Αιώνα, #27
Το Διαδίκτυο  έχει ήδη μεταλλάξει τις ζωές των ανθρώπων προσφέροντάς τους  καταρχήν απεριόριστες δυνατότητες να συνδεθούν και να επικοινωνήσουν, να ανακαλύψουν, να διευρύνουν...
Α. Κοτζάμπαση/Ν. Κουμουτζής/Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη..., Το οικογενειακό δίκαιο στον 21ο αιώνα, 2012
Σειρά: Δίκαιο και Κοινωνία στον 21ο Αιώνα, #26
Tο οικογενειακό δίκαιο αλλάζει φυσιογνωμία. Ένα άλλο οικογενειακό δίκαιο εμφανίζεται στον ορίζοντα, ένα δίκαιο που δείχνει εμπιστοσύνη στους πολίτες, παρέχοντάς τους τη...
Ε. Κουτεντάκη, Τράπεζες βλαστοκυττάρων, 2010
Σειρά: Δίκαιο και Κοινωνία στον 21ο Αιώνα, #20
Από την πρώτη επιτυχημένη μεταμόσχευση βλαστικών κυττάρων ομφαλοπλακουντιακού αίματος (εφεξής ΟπΑ) το 1988 μέχρι σήμερα, το ΟπΑ έχει αναδειχθεί σε μία από τις σημαντικότερες...
Α. Κρητικός, Το δίκαιο ποδηλάτη και οδηγού ηλεκτρικού πατινιού, 2021
Όσα πρέπει να γνωρίζει ο οδηγός ποδηλάτου και ο οδηγός Ε.Π.Η.Ο. για την ασφαλή κίνησή του στην οδική κυκλοφορία
Γ. Κτιστάκις, Ιερός νόμος του Ισλάμ και μουσουλμάνοι έλληνες πολίτες, 2006
Σειρά: Δίκαιο και Κοινωνία στον 21ο Αιώνα, #12
Ο Ιερός νόμος του Ισλάμ διέπει σήμερα, κατ’ απόκλιση από τους κανόνες του Αστικού Κώδικα, τις οικογενειακές και κληρονομικές διαφορές των μουσουλμάνων ελλήνων πολιτών. Οι...
Γ. Κτιστάκις, Μετανάστες & ευρωπαϊκό δίκαιο των δικαιωμάτων του ανθρώπου, 2014
Σειρά: Δίκαιο και Κοινωνία στον 21ο Αιώνα, #28
Ενώ για πέντε δεκαετίες, τώρα, το ποσοστό των μεταναστών επί του συνόλου του πληθυσμού της γης μένει αμετάβλητο, περίπου στο 3%, το ποσοστό των μεταναστών που κατευθύνονται...
Α.-Μ. Κώνστα, Φύλο και Συγκριτικό Δίκαιο, 2020
Το βιβλίο πραγματεύεται τις έμφυλες διαστάσεις της ισότητας στο πλαίσιο του Συγκριτικού Δικαίου στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) και στις Ηνωμένες Πολιτείες της...
Λ. Λεφάκης, Ευρεσιτεχνίες ανθρώπινων βλαστοκυττάρων, 2006
Σειρά: Δίκαιο και Κοινωνία στον 21ο Αιώνα, #13
Η έρευνα στο πεδίο των ανθρώπινων βλαστοκυττάρων δημιουργεί σημαντικές ερευνητικές προσδοκίες. Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί τόσο, ώστε να αλλάξει η αντίληψη της...
Σ. Λύτρας, Μελέτες Δημοσίου Δικαίου, 2022
Συλλογή μελετών πάνω σε διαχρονικά και κρίσιμα θέματα Διοικητικού, Συνταγματικού και Διεθνούς Δικαίου
Ε. Μάλλιος, Γενετικές εξετάσεις και δίκαιο, 2004
Σειρά: Δίκαιο και Κοινωνία στον 21ο Αιώνα, #6
Η χαρτογράφηση του ανθρώπινου γενετικού υλικού άνοιξε το δρόμο για τη διερεύνηση του φαινόμενου της ζωής. Η κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των γονιδίων αναμένεται ότι θα...
Δ. Μέλισσας, Airbnb - Η πολεοδομική αντιμετώπιση, 2022
Αναλύσεις και προβληματισμοί γύρω από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις
Δ. Μέλισσας, Προστασία της βιοποικιλότητας στο Άγιο Όρος, 2021
Η διαχείριση και η προστασία της βιοποικιλότητας στο Άγιο Όρος στο πλαίσιο του δικτύου Natura 2000
Λ. Μήτρου/Π. Δόνος/Φ. Μίττλετον..., Η αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων, 2002
Σειρά: Δίκαιο και Κοινωνία στον 21ο Αιώνα, #2
Η ραγδαία διάδοση της τεχνολογίας, η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και η ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας είχαν ως συνέπεια την αύξηση και τον πολλαπλασιασμό...
Λ. Μήτρου, Η δημοσιότητα της κύρωσης ή η κύρωση της δημοσιότητας, 2012
Σειρά: Δίκαιο και Κοινωνία στον 21ο Αιώνα, #24
Η δημοσιοποίηση της κύρωσης που επιβάλλεται ή απειλείται εναντίον του παραβάτη ποινικών ή άλλων κανόνων είναι αναμφίβολα διαχρονικό φαινόμενο,  αντανακλώντας και τις...
Λ. Μήτρου/Γ. Μανιάτης, Η προστασία των γενετικών δεδομένων, 2008
Σειρά: Δίκαιο και Κοινωνία στον 21ο Αιώνα, #15
Στον τόμο αυτόν περιλαμβάνονται οι εισηγήσεις του Ομότιμου Καθηγητή Γ. Μανιάτη και της Επίκουρης Καθηγήτριας Λ. Μήτρου που παρουσιάστηκαν σε επιστημονική Ημερίδα τον Απρίλιο...
Λ. Μήτρου, Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, 2017
Σειρά: Δίκαιο και Κοινωνία στον 21ο Αιώνα, #29
Τον Μάιο του 2018 τίθεται σε εφαρμογή ένα νέο, άμεσα εφαρμόσιμο και ενιαίο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση πλαίσιο που θα αντικαταστήσει σχεδόν όλους τους ισχύοντες εθνικούς...
Λ. Μήτρου, Το δίκαιο στην κοινωνία της πληροφορίας, 2002
Σειρά: Δίκαιο και Κοινωνία στον 21ο Αιώνα, #1
Η μελέτη της Λ. Μήτρου αποτελεί συμβολή στη συζήτηση για το ρόλο του δικαίου στην ανατρεπτική εποχή μας. Η συγγραφέας, εντοπίζοντας τις επιπτώσεις της κοινωνίας της...
Α. Μεταξάς, Ευθύνη του δημοσίου για παραβάσεις του κοινοτικού δικαίου, 2005
Σειρά: Δίκαιο και Κοινωνία στον 21ο Αιώνα, #10
Η ευθύνη των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για παραβάσεις του κοινοτικού δικαίου που διαπράττουν τα εθνικά κρατικά όργανα είναι απόρροια της ιδιαίτερης φύσης και της...
Ν. Μηλιώνης, Δημοσιονομικά Μελετήματα, 2023
30 δημοσιονομικά μελετήματα περί των κανόνων δημοσιονομικής διαχείρισης και άλλων κρίσιμων ζητημάτων
Σ. Μηναΐδης, Η κήρυξη της χώρας σε κατάσταση πολιορκίας, τόμ. 1, 2015
1. H σημασία και η δυναμική του συνταγματικού θεσμού της "κατάστασης πολιορκίας" καθίστανται πρόδηλες, δεδομένου ότι οι διατάξεις ενός τυπικού οργανωτικού νόμου (του εκάστοτε...
Σ. Μηναΐδης, Η κήρυξη της χώρας σε κατάσταση πολιορκίας, τόμ. 2, 2018
Στην παρούσα μονογραφία του Σίμου Μηναΐδη (ομότιμου καθηγητή της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θράκης), που αποτελεί τον Β΄ τόμο της σειράς υπό τον γενικό τίτλο: "Η κήρυξη...
Σ. Μηναΐδης, Η λειτουργία της Βουλής την περίοδο της πανδημίας COVID-19, 2023
Πλήρης παράθεση και σφαιρική αποτίμηση των περιοριστικών μέτρων λόγω του Covid – 19 που εφαρμόστηκαν εντός του Κοινοβουλίου
Σ. Μηναΐδης, Το γραφείο προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, 2022
Πλήρης παρουσίαση του ρόλου, της λειτουργίας και της συμβολής του δημοσιονομικού αυτού θεσμού
Δ. Μοσχόπουλος, Ο Εθνικός Διχασμός (1915-1917), 2020
Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να ερμηνεύσει το φαινόμενο του Εθνικού Διχασμού (1915-1917) μέσα από δύο διαφορετικές αλλά συμπληρωματικές προσεγγίσεις: η πρώτη αναφέρεται στον...
Κ. Μπακογιάννης, Η εκλογή και οι πολιτικά καίριες αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας, 2018
Σειρά: Διοίκηση και Κοινωνία, #13
Η ανά χείρας μελέτη του Κώστα Μπακογιάννη, Διδάκτορος Νομικής του πανεπιστημίου Aix en Provence και διακεκριμένου στελέχους του Συνηγόρου του Πολίτη, προσφέρει μια εμβριθή...
Α. Μπρεδήμας, Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η καταπολέμηση των επιδημιών/πανδημιών, 2020
Η κρίση του COVID-19 έρχεται να θέσει τα κράτη και τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς –ιδιαίτερα τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας– ενώπιον μιας πρωτόγνωρης κατάστασης, αφού η...
Δ. Ορφανίδης, Homo Sapiens ἢ Cyborg Sapiens;, 2024
Μια εμπεριστατωμένη παρουσίαση κρίσιμων πρακτικών προβλημάτων και ηθικών ανησυχιών στο πλαίσιο της ταχείας, ριζικής μετάβασης προς την τεχνητή νοημοσύνη
Θ. Πανάγος, Ενέργεια και Κοινωνία, 2023
Ζητήματα γύρω από την κοινωνική διάσταση της ενέργειας και της κλιματικής κρίσης με στόχο την ενημέρωση του πολίτη-καταναλωτή
Θ. Πανάγος, Ηθική και Δίκαιο στο Πυθαγόρειο Σύστημα, 2021
Μια μελέτη των εκφάνσεων της ηθικής και του δικαίου, όπως αυτές διδάχθηκαν από τους Πυθαγόρειους και παραμένουν επίκαιρες
Θ. Πανάγος/Κ. Κόμνιος, Κλιματική Κρίση - Τομεακές επιπτώσεις, 2022
Ανάλυση των επιπτώσεων της Κλιματικής Κρίσης σε τομείς της πολιτικής και κοινωνικής ζωής
Κ. Πανάγος, Παρένθετη μητρότητα: Ελληνικό νομικό καθεστώς και εγκληματολογικές προεκτάσεις, 2011
Σειρά: Δίκαιο και Κοινωνία στον 21ο Αιώνα, #22
Κατά το πρόσφατο παρελθόν πραγματοποιήθηκε μια ραγδαία ανάπτυξη ιατρικών μεθόδων που στοχεύουν στην υποβοήθηση της ανθρώπινης αναπαραγωγής. Μία από αυτές είναι η παρένθετη...
Φ. Παναγοπούλου, Ηλεκτρονική ψηφοφορία, 2023
Πλήρης παρουσίαση και ανάλυση του ζητήματος της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας με έμφαση στα βασικότερα πρακτικά και νομικά ζητήματα
Ε. Παπακωνσταντίνου-Παπαδοπούλου, Ο ρόλος των δωρεών στην ανάπτυξη της Αθήνας, 2020
Σειρά: Δημοσιεύματα Σπουδαστηρίου Πολεοδομικών Ερευνών του Ε.Μ.Π., #9
Η προσέλκυση και η αποδοχή δωρεών σε ένα Δήμο είναι μία ιδιαίτερα σύνθετη διαδικασία και προϋποθέτει την αγαστή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων, με σκοπό τη βελτιστοποίηση...
Ι. Παπαφλωράτος, Η ιστορία του Ελληνικού Στρατού, τόμ. 1, 2014
Το ανά χείρας έργο είναι αποτέλεσμα πολυετούς ερεύνης του συγγραφέα σε πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές. Στο κείμενο εξετάζεται κατά βάση το ζήτημα της συστάσεως,...
Ι. Παπαφλωράτος, Η ιστορία του Ελληνικού Στρατού, τόμ. 2, 2014
Το ανά χείρας έργο είναι αποτέλεσμα πολυετούς ερεύνης του συγγραφέα σε πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές. Στο κείμενο εξετάζεται κατά βάση το ζήτημα της συστάσεως,...
Ι. Παπαφλωράτος, Θεωρίες των Διεθνών Σχέσεων, 2018
Οι Διεθνείς Σχέσεις αποτελούν μία επιστήμη, η οποία βασίζεται κατ’ εξοχήν σε ορισμένες θεωρίες. Αυτές αποτελούν το θεμέλιο για την ερμηνεία των γεγονότων στην διεθνή αρένα. Η...
Χ. Παπαχαραλάμπους, Μελέτες Φιλοσοφίας Δικαίου (2003-2022), τόμ. 1, 2023
Επιλεγμένες συμβολές με διεπιστημονική προσέγγιση πάνω σε κρίσιμα δικαιοφιλοσοφικά προβλήματα
Θ. Παπαχρίστου, Η τεχνητή αναπαραγωγή στον αστικό κώδικα, 2003
Σειρά: Δίκαιο και Κοινωνία στον 21ο Αιώνα, #4
Η ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή θέτει κρίσιμα προβλήματα στο δίκαιο. Ο νομοθέτης καλείται να αντιμετωπίσει τα προβλήματα αυτά χωρίς φοβίες απέναντι στην...
Α. Παπαϊωάννου/Β. Γεωργοπούλου, Ηγεσία, Πολιτική και Κορωνοϊός, 2020
Η αντιμετώπιση μιας πανδημίας απαιτεί επάρκεια σε υλικοτεχνική υποδομή και υγειονομικό προσωπικό καθώς και έγκριτα επιστημονικά γνωμοδοτικά συμβούλια. Επιπλέον, όμως, απαιτεί...
Α. Παπαϊωάννου, Πολιτική και δικαιοσύνη στη δίνη του Brexit, 2017
Σειρά: Συγκριτικό Συνταγματικό Δίκαιο, #3
Το βιβλίο αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για κάθε νομικό που επιθυμεί να γνωρίσει τα κρίσιμα συνταγματικά διλήμματα που δημιούργησε η έναρξη της διαδικασίας του Brexit.
Π. Παυλόπουλος, Νομικές Μελέτες, 2023
Μια σειρά νομικών άρθρων με στόχο τη σκιαγράφηση της ιστορικής εξέλιξης και της πορείας της Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας
Μ. Πικραμένος/Γ. Σταυρόπουλος/F. Marques..., Λιτότητα και κοινωνικά δικαιώματα, 2019
Εισηγήσεις εκλεκτών ομιλητών σε επετειακή εκδήλωση για τα 30 χρόνια της Εταιρίας Ελλήνων Δικαστικών Λειτουργών για τη Δημοκρατία και τις Ελευθερίες στις 16 Μαρτίου 2019 στην...
Κ. Πισπιρίγκος, Αντιλήψεις αρχαίων ελλήνων για τη Δικαιοσύνη, 2018
Το παρόν έργο αποτελεί δοκίμιο με θέμα τις αντιλήψεις επιφανών αρχαίων Ελλήνων για τη δικαιοσύνη, που διέπει συμπεριφορές και γεννά θεσμούς και πολιτεύματα.
Κ. Πισπιρίγκος, Δίκαιο και πολιτική στις δημηγορίες του Θουκυδίδη, 2020
Η θουκυδίδεια θεώρηση της ιστορίας είναι ασυμβίβαστη με την ιδέα των ἀκινήτων νόμων, δηλ. με την ιδέα μιας δεοντικής τάξης ικανής να διατηρεί σταθερά ομαλές τις ανθρώπινες...
Κ. Ρίζος, Τελευταία Συντάγματα, 2021
Μια συγκριτική παρουσίαση του Συντάγματος του 1975 και των αναθεωρήσεών του έως σήμερα
Ε. Ρεθυμιωτάκη, Πηγές του δικαίου και νομικός πλουραλισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 2012
Σειρά: Δίκαιο και Κοινωνία στον 21ο Αιώνα, #25
Τι έχει απομείνει από το ευρωπαϊκό πολιτικό όραμα ενός ισχυρού εθνικού κράτους που οργανώνει μέσω του δικαίου του την κοινωνική ζωή, πραγματώνοντας τη δημοκρατικά εκφρασμένη...
Α. Σαμαρά-Κρίσπη/Ι. Καρεκλάς/Χ. Καραμπαρμπούνης..., Δίκαιο του Πολέμου, 2018
Σειρά: Μελέτες Διεθνούς Δικαίου και Διεθνούς Πολιτικής, #3
Το Ίδρυμα Διεθνών Νομικών Μελετών Καθηγητού Ηλία Κρίσπη, παρουσιάζει, διά των επιμελητών της Σειράς «Μελέτες Διεθνούς Δικαίου και Διεθνούς Πολιτικής», Δρ. Ιακώβου Καρεκλά,...
I. Sarmas, The Fair Balance, 2014
This book presents the means and the process by which fair balance solutions are shaped. Readers will find in it no recommendations to policy makers on social arrangements to...
Κ. Σερράος/Ε. Τούση, Brownfields, 2020
Σειρά: Δημοσιεύματα Σπουδαστηρίου Πολεοδομικών Ερευνών του Ε.Μ.Π., #8
Το ζήτημα της αξιοποίησης των «brownfields» απασχολεί τη διεθνή σκηνή από τις αρχές της δεκαετίας του ΄90. Έχοντας άμεση σχέση με τις φάσεις του καπιταλιστικού συστήματος και...
Α. Σκουτέλη, Κλινικές δοκιμές φαρμάκων, 2021
Σειρά: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #5
Πολύπλοκα ζητήματα γύρω από το πλαίσιο των κλινικών δοκιμών, με έμφαση στις συμβατικές σχέσεις, την ευθύνη και την προστασία δεδομένων
Α. Συκιώτου, Εγκληματολογία και Τοξικολογία, 2021
Μια πρωτότυπη και εκτενής ανάλυση των τοξικών ουσιών και των δηλητηριάσεων από εγκληματική, νομική και ιατρική οπτική
Γ. Τασόπουλος, Τα θεσμικά αντίβαρα της εξουσίας και η αναθεώρηση του Συντάγματος, 2007
Σειρά: Δίκαιο και Κοινωνία στον 21ο Αιώνα, #14
Tα θεσμικά αντίβαρα της εξουσίας αποσκοπούν στον αμοιβαίο έλεγχο των κρατικών οργάνων, προκειμένου η πολιτική εξουσία να ασκείται με μετριοπάθεια και σεβασμό στα δικαιώματα...
Ι. Τζαμτζής, Finis Iuris, 2019
Η μελέτη ετούτη δεν είναι ένα συνηθισμένο βιβλίο. Με ένα πρώτο φυλλομέτρημα, θα είχε κανείς την τάση να το κατατάξει στα πονήματα της Ιστορίας του Δικαίου. Αρχίζοντας να...
Ι. Τζαμτζής, Καρχηδών, 2023
Το πολιτειακό πλέγμα της Καρχηδόνας, οι ιδιαιτερότητές του και η λειτουργικότητά του
Ι. Τζαμτζής, Ο Μεσογειακός Κόσμος, 2η έκδ., 2024
Μια συστηματική παρουσίαση της ιστορίας του Μεσογειακού κόσμου τα έτη 323-44 π.Χ. με έμφαση στα πολιτικά συστήματα και τους θεσμούς
Δ. Τραυλός-Τζανετάτος, Καπιταλιστική αναδιάρθρωση καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και εργασία, 2023
Κρίσιμα και επίκαιρα ζητήματα γύρω από την αναπτυσσόμενη τεχνοεπιστήμη με επίκεντρο τις σχέσεις εργασίας και τις διαδοχικές καπιταλιστικές κρίσεις
Ε. Τροβά, Η πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης, 2018
Το βιβλίο προσφέρει τα απαραίτητα δεδομένα και την κριτική αποτίμηση της σταδιακής πορείας προς μια ευρωπαϊκή πολιτική για τον πολιτισμό. Αποτελεί τη βάση για τις συζητήσεις...
Ι. Τρυψιάνη, Τεχνητή Νοημοσύνη και Αστική Ευθύνη, 2023
Ζητήματα αδικοπρακτικής ευθύνης από τη λειτουργία αυτόνομων οχημάτων και συναφή σύγχρονα θέματα
Α. Τσέτουρα, Το θεσμικό πλαίσιο της κοινωνικής εργασίας, 2022
Αναλύσεις και προτάσεις βελτίωσης γύρω από το θεσμικό πλαίσιο της κοινωνικής εργασίας και τον ρόλο του κοινωνικού λειτουργού
Χ. Τσιλιώτης, Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (BREXIT), 2020
Σειρά: Συγκριτικό Συνταγματικό Δίκαιο, #5
Το βιβλίο παρουσιάζει τις ιστορικές αιτίες και την διαδρομή του Brexit κυρίως από το ιστορικό δημοψήφισμα της 23 Ιουνίου 2016 μέχρι και την 1 Φεβρουαρίου 2020, ημερομηνία της...
Κ. Φράγκος, Ιατρική ευθύνη, 2018
Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια ολοκληρωμένη και διεξοδική προσέγγιση του ισχύοντος ελληνικού δικαίου και της πρόσφατης νομολογίας των ελληνικών πολιτικών-διοικητικών δικαστηρίων...
Δ. Χαραλάμπης/Τ. Βιδάλης/Ε. Κανελλοπούλου..., Τηλεπικοινωνίες στην κοινωνία της πληροφορίας, 2003
Σειρά: Δίκαιο και Κοινωνία στον 21ο Αιώνα, #5
Ο χώρος των τηλεπικοινωνιών αλλάζει ριζικά όψη. Σε μια περίοδο ραγδαίας ανάπτυξης της ψηφιακής τεχνολογίας, που συνοδεύθηκε από νέα προϊόντα και υπηρεσίες, αρχίζει να...
Α.-Ε. Ψύγκας, Η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στην παραγωγή κανόνων δικαίου από τη διοίκηση, 2009
Σειρά: Δίκαιο και Κοινωνία στον 21ο Αιώνα, #16
Η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στην παραγωγή κανόνων δικαίου από τη διοίκηση αποτελεί μία μάλλον αγνοημένη παράμετρο της διοικητικής δράσης στην Ελλάδα. Περιορισμένη...