Διαιτησία


Διαιτησία, 2 (2023)

από τα περιεχόμενα του τεύχους 2/2023:

Μελέτη

Ι. Φιλιώτης, Η αναγκαστική εκτέλεση των Διαιτητικών Αποφάσεων (Προδικασία και Ανακοπές), σ. 113

Γνωμοδότηση

Στ. Σταματόπουλος/Π. Γιαννόπουλος, Επενέργειες συμβατικής ρήτρας που προβλέπει απόπειρα εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών των συμβαλλομένων πλευρών και, σε περίπτωση αποτυχίας αυτής, επίλυση της διαφοράς με διαιτησία. Συνέπειες της παράλειψης της απόπειρας εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς στη θεμελίωση της δικαιοδοσίας του διαιτητικού δικαστηρίου, σ. 147

Νομολογία

ΑΠ 1576/2022: Δεν υπάρχει δεδικασμένο από την αμετάκλητη απόφαση ημεδαπού διαιτητικού δικαστηρίου, επειδή η ενώπιόν του ασκηθείσα αγωγή βασιζόταν σε άλλη νομική αιτία από αυτήν της ένδικης αγωγής, παρατ. Ε. Σκούφη, σ. 166

ΤρΕφΑθ 6667/2022: Δεν στοιχειοθετείται αντίθεση διαιτητικής απόφασης στη δημόσια τάξη λόγω παράβασης των κανόνων των άρθρων 275, 279, 693 ΑΚ και 174, 178, 179 και 180 ΑΚ, ενημ. σημ. Ι. Καμπούρη, σ. 182

ΜΕφΛαρ 358/2022: Η πρόβλεψη για μεσολάβηση μίας επιτροπής που θα αποτελείται από έναν δικηγόρο και έναν λογιστή από κάθε πλευρά δεν συνιστά υποχρεωτική διαιτητική ρήτρα, παρατ. Π. Γιαννόπουλου, σ. 220

ΤρΕφΘρ 8/2023: Ζητήματα υποστατού και εγκυρότητας ρήτρας διαιτησίας περιεχόμενης σε καταστατικό προσωπικής εταιρείας, παρατ. Φ. Βαρέση, σ. 230

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Διαιτησία
ISSN
2623-3495
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 2, 2023
© Αύγουστος 2023
Σελίδες: VI + 140
Συνδρομές

Φοιτητές: € 75

Δικαστές: € 80

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Εταιρείες: € 140

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Πίνακας περιεχομένων   +

Περιεχόμενα

Μελέτη

113 Ι. Φιλιώτης, Η αναγκαστική εκτέλεση των Διαιτητικών Αποφάσεων (Προδικασία και Ανακοπές)

Γνωμοδότηση

147 Στ. Σταµατόπουλος/Π. Γιαννόπουλος, Επενέργειες συµβατικής ρήτρας που προβλέπει απόπειρα εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών των συµβαλλοµένων πλευρών και, σε περίπτωση αποτυχίας αυτής, επίλυση της διαφοράς µε διαιτησία. Συνέπειες της παράλειψης της απόπειρας εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς στη θεµελίωση της δικαιοδοσίας του διαιτητικού δικαστηρίου

Νομολογία

166 ΑΠ 1576/2022 Τµ.Α1: Δεν υπάρχει δεδικασµένο από την αµετάκλητη απόφαση ηµεδαπού διαιτητικού δικαστηρίου, επειδή η ενώπιόν του ασκηθείσα αγωγή βασιζόταν σε άλλη νοµική αιτία από αυτήν της ένδικης αγωγής, παρατ. Ε. Σκούφη

182 ΤρΕφΑθ 6667/2022: Δεν στοιχειοθετείται αντίθεση διαιτητικής απόφασης στη δηµόσια τάξη λόγω παράβασης των κανόνων των άρθρων 275, 279, 693 ΑΚ και 174, 178, 179 και 180 ΑΚ, ενηµ. σηµ. Ι. Καµπούρη

220 ΜΕφΛαρ 358/2022: Η πρόβλεψη για µεσολάβηση µίας επιτροπής που θα αποτελείται από έναν δικηγόρο και έναν λογιστή από κάθε πλευρά δεν συνιστά υποχρεωτική διαιτητική ρήτρα, παρατ. Π. Γιαννόπουλου

230 ΤρΕφΘρ 8/2023: Ζητήµατα υποστατού και εγκυρότητας ρήτρας διαιτησίας περιεχόµενης σε καταστατικό προσωπικής εταιρείας, παρατ. Φ. Βαρέση

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

Υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ένωσης Διαιτησίας (ΕΕΔ)

(Πρόεδρος: Κ. Φ. Καλαβρός, Αντιπρόεδρος: Αθ. Καΐσης, Αντιπρόεδρος: Α. Τσαβδαρίδης, Γ. Γραµµατέας: Ά. Μαντάκου, Ταµίας: Γ. Σινανίδης, Ειδ. Γραµµατέας: Δ. Μπαµπινιώτης, Ειδ. Γραµµατέας: Γ. Πανόπουλος, Μέλος: Αντ. Δηµολίτσα, Μέλος: Ι. Βασαρδάνης)

Διεύθυνση

Κωνσταντίνος Καλαβρός, Οµότιµος Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΔΠΘ, Δικηγόρος, Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας Κ. Φ. Καλαβρός - Φίλιος, Κλουκίνας, Σταύρος Μπρεκουλάκης, Καθηγητής School of International Arbitration Queen Mary University of London, Μέλος Barristers Chambers 3 Verulam Buildings (Gray’s Inn), Χάρης Παµπούκης, Δικηγόρος, Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΕΚΠA, Διευθυντής του Iνστιτούτου Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου, Γεώργιος Πετρόχειλος KC, Δ.Ν., Δικηγόρος, Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας Three Crowns, Επισκέπτης Καθηγητής Πανεπιστηµίων Fribourg και Βέρνης

Συντακτική Επιτροπή

Πρόεδρος: Άννα Μαντάκου, Δ.Ν., Δικηγόρος, Μέλη: Φαίδων Βαρέσης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΔΠΘ, Δικηγόρος, Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας Yiannopoulos & Kozi LLP, Σωτήρης Δεµπεγιώτης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας Λαµπαδάριος & Συνεργάτες, Αντωνιάς Δηµολίτσα, Διεθνής Διαιτητής, Μέλος ΔΣ Ελληνικής Ένωσης Διαιτησίας, Δηµήτρης Μπαµπινιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΔΠΘ, Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας Ζέπος & Γιαννόπουλος, Γιώργος Πανόπουλος, Δ.Ν., Δικηγόρος, Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας Λαµπαδάριος & Συνεργάτες, Άννα Πλεύρη, Επίκουρη Καθηγήτρια Νοµικής Σχολής Πανεπιστηµίου Λευκωσίας, Δικηγόρος (Ελλάδα/Κύπρος), Διαπιστευµένη Διαµεσολαβήτρια και Εκπαιδεύτρια Διαµεσολαβητών, MCIArb, Αντώνης Τσαβδαρίδης, Λέκτορας ΔΠΘ, Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας Ι. Κ. Ρόκας & Συνεργάτες

Επιστηµονική Επιτροπή

Χαρούλα Απαλαγάκη, Καθηγήτρια Νοµικής Σχολής ΑΠΘ, †Ευάγγελος Βασιλακάκης, Δηµήτρης Κράνης, Αντιπρόεδρος ΑΠ ε.τ., Καλλιόπη Μακρίδου, Καθηγήτρια Νοµικής Σχολής ΑΠΘ, Δηµήτρης Τζουγανάτος, Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΕΚΠΑ, Ελένη Τροβά, Δ.Ν., Δικηγόρος, Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας Τροβά, Κάρµου & Συνεργάτες, Δηµήτρης Τσικρικάς, Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΕΚΠΑ, ­Ιωάννης Φιλιώτης, Δικηγόρος, Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας Λαµπαδάριος & Συνεργάτες

Επιµέλεια Σύνταξης

Αγγελική Ρουσάκη, Δικηγόρος, LLM, Ελένη Σκούφη, Δικηγόρος, LLM (Queen Mary)

Τακτικοί Συνεργάτες
από την πρακτική της διαιτησίας

Ιωάννης Δεληκωστόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΕΚΠΑ, Δικηγόρος, Δικηγορικό Γραφείο Δεληκωστόπουλος-Σινανιώτης, Αλέξανδρος Δοβλές, Εταίρος της Α. Σ. Παπαδηµητρίου & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία, Ιωάννης Κ. Δρυλλεράκης, Διευθύνων Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας Δρυλλεράκης & Συνεργάτες, Ιωάννης Κυριακίδης, Δικηγόρος, Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας Κυριακίδης-Γεωργόπουλος, Γρηγόριος Λογοθέτης, Δικηγόρος, Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας Κουταλίδη, Νίκος Μουσάς, Δικηγόρος, Διευ­θύνων Εταίρος της Μουσάς Δικηγορική Εταιρία, Ηλίας Μπαντέκας, Καθηγητής Διεθνούς Διαιτησίας Hamad bin Khalifa University, Ντόχα, Κατάρ, Μάριος Μπαχάς, Δικηγόρος, Διευθύνων Εταίρος της Δικηγορικής Εται­ρίας Μπαχάς, Γραµµατίδης & Συνεταίροι, Κωνσταντίνος Παπαδιαµάντης, Δικηγόρος, Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας Ποταµίτης-Βεκρής, Γρηγόριος Πελεκάνος, Δικηγόρος, Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας Μπάλλας, Πελεκάνος & Συνεργάτες, Γρηγόριος Τιµαγένης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Πρόεδρος της Ελληνικής Ενώσεως Ναυτικού Δικαίου, Εταίρος της Τιµαγένης Δικηγορική Εταιρία, Αλέξανδρος Τσιρίγος, Δικηγόρος, Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας Καλλιµόπουλος, Λουκόπουλος, Χιωτέλλης (KLC), Χρίστος Π. Φίλιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΔΠΘ, Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας Κ. Φ. Καλαβρός - Φίλιος, Kλουκίνας, Βασιλική Ψάλτη, Δικηγόρος, Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας Ποταµίτης-Βεκρής

Συνδρομή

Για να αποκτήσετε συνδρομή στο περιοδικό 'Διαιτησία', παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Εναλλακτικά, παρακαλούμε συμπληρώστε τον επιθυμητό τρόπο επικοινωνίας, και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σύντομα.

Όνοματεπώνυμο
 
Email
 
Τηλέφωνο
 
 
 
 
 

Τρέχον τεύχος