Καλάθι αγορών
Ελληνικά English
| | | |

Περιοδικά


Διαιτησία, 2 (2019)

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Διαιτησία
ISSN
2623-3495
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 2, 2019
© Ιούνιος 2019
Σελίδες: 124
Συνδρομές

Εταιρείες: € 140

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Δικαστές: € 80

Φοιτητές: € 75

Διαιτησία


Διαιτησία, 2 (2019)

από τα περιεχόμενα του τεύχους 2/2019:

Μελέτη
Ευ. Βασιλακάκης, Ζητήµατα εφαρµοστέου δικαίου στο πλαίσιο του άρθρου 5 της Συµβάσεως της Νέας Υόρκης του 1958 για την αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων
Ι. Φιλιώτης, Η Απόφαση της 6.3.2018 του ΔΕΕ, επί της υπόθεσης C-284/2016 (Achmea) και οι συνέπειές της στην επενδυτική και εµπορική διαιτησία
Γ. Πανόπουλος, Δεδικασµένο της διαιτητικής απόφασης και αυτονοµία των µερών
Εµµ. Μαυραντωνάκης, Manifest Disregard of the Law. Η Αρχή της Έκδηλης Παρά-βλεψης του Νόµου στο Αµερικανικό Δίκαιο της Διεθνούς Εµπορικής Διαιτησίας

Γνωμοδότηση
Π. Κολοτούρος, Δυνητική και ανέλεγκτος η εξουσία του διαιτητικού δικαστηρίου να αναστείλη την πρόοδον διαιτητικής δίκης, εκκρεµούσης αιτήσεως περί εξαιρέσεως µέλους αυτού. –άρθρον 883 ΙΙ 4 β΄ ΚΠολΔ–

Νομολογία
ΤρΕφΑθ 3248/2019: Αντίθεση ή µη διαιτητικής απόφασης στη δηµόσια τάξη επί διαφοράς η οποία άπτεται φερόµενης πράξης διαφθοράς· ζητήµατα, παρατ. Η. Μπαντέκας

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Διαιτησία
ISSN
2623-3495
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 2, 2019
© Ιούνιος 2019
Σελίδες: 124
Συνδρομές

Εταιρείες: € 140

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Δικαστές: € 80

Φοιτητές: € 75

Πίνακας περιεχομένων   +

Μελέτη

109 Ευ. Βασιλακάκης, Ζητήµατα εφαρµοστέου δικαίου στο πλαίσιο του άρθρου 5 της Συµβάσεως της Νέας Υόρκης του 1958 για την αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων

132 Ι. Φιλιώτης, Η Απόφαση της 6.3.2018 του ΔΕΕ, επί της υπόθεσης C-284/2016 (Achmea) και οι συνέπειές της στην επενδυτική και εµπορική διαιτησία

161 Γ. Πανόπουλος, Δεδικασµένο της διαιτητικής απόφασης και αυτονοµία των µερών

165 Εµµ. Μαυραντωνάκης, Manifest Disregard of the Law. Η Αρχή της Έκδηλης Παρά-βλεψης του Νόµου στο Αµερικανικό Δίκαιο της Διεθνούς Εµπορικής Διαιτησίας

Γνωμοδότηση

189 Π. Κολοτούρος, Δυνητική και ανέλεγκτος η εξουσία του διαιτητικού δικαστηρίου να αναστείλη την πρόοδον διαιτητικής δίκης, εκκρεµούσης αιτήσεως περί εξαιρέσεως µέλους αυτού. –άρθρον 883 ΙΙ 4 β΄ ΚΠολΔ–

Νομολογία

196 ΤρΕφΑθ 3248/2019: Αντίθεση ή µη διαιτητικής απόφασης στη δηµόσια τάξη επί διαφοράς η οποία άπτεται φερόµενης πράξης διαφθοράς· ζητήµατα, παρατ. Η. Μπαντέκας

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

Υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ένωσης Διαιτησίας (ΕΕΔ)

(Πρόεδρος: Κ. Φ. Καλαβρός, Αντιπρόεδρος: Αθ. Καΐσης, Αντιπρόεδρος: Α. Τσαβδαρίδης, Γ. Γραµµατέας:

Α. Μαντάκου, Ταµίας: Γ. Σινανίδης, Ειδ. Γραµµατέας: Δ. Μπαµπινιώτης, Ειδ. Γραµµατέας: Γ. Πανόπουλος,

Μέλος: Αντ. Δηµολίτσα, Μέλος: Ι. Βασαρδάνης)

Διεύθυνση

Κωνσταντίνος Καλαβρός, Καθηγητής Νοµικής Σχολής Νοµικής Σχολής ΔΠΘ, Δικηγόρος, Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας Κ. Φ. Καλαβρός & Συνεργάτες, Δηµήτρης Κράνης, Αντιπρόεδρος ΑΠ, Γενικός Διευθυντής στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

Συντακτική Επιτροπή

Πρόεδρος: Άννα Μαντάκου, Δ.Ν., Δικηγόρος, Μέλη: Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΔΠΘ, Δικηγόρος, Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας Michael Kyprianou & Co LLC, Δηµήτρης Μπαµπινιώτης, Επίκουρος Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΔΠΘ, Δικηγόρος, Ειδ. Γραµµατέας του Δ.Σ. της ΕΕΔ, Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας Κ. Φ. Καλαβρός & Συνεργάτες, Γιώργος Πανόπουλος, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ειδ. Γραµµατέας του Δ.Σ. της ΕΕΔ, Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας Λαµπαδάριος & Συνεργάτες, Άννα Πλεύρη, Λέκτορας Νοµικής Σχολής Πανεπιστηµίου Λευκωσίας, Δικηγόρος (Ελλάδα/Κύπρος), Διαπιστευµένη Διαµεσολαβήτρια και Εκπαιδεύτρια Διαµεσολαβητών, MCIArb

Επιστηµονική Επιτροπή

Αθανάσιος Κουτροµάνος, Πρόεδρος Αρείου Πάγου ε.τ., ­Χαρούλα Απαλαγάκη, Καθηγήτρια Νοµικής Σχολής ΑΠΘ, Ευάγγελος Βασιλακάκης, Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΑΠΘ, Αντωνιάς Δηµολίτσα, Δ.Ν., Δικηγόρος, Καλλιόπη ­Μακρίδου, Καθηγήτρια Νοµικής Σχολή ΑΠΘ, Δηµήτρης Τσικρικάς, Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΕΚΠΑ, Δηµήτρης Τζουγανάτος, Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΕΚΠΑ, Ελένη Τροβά, Δ.Ν., Δικηγόρος, Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας Τροβά, Οικονόµου Κάρµου & Συνεργάτες, Ιωάννης Φιλιώτης, Δικηγόρος

Τακτικοί Συνεργάτες από την πρακτική της διαιτησίας

Ιωάννης Δεληκωστόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΕΚΠΑ, Δικηγόρος, Δικηγορικό Γραφείο Δεληκωστόπουλος-Σινανιώτης, Αλέξανδρος Δοβλές, Εταίρος της Α.Σ. Παπαδηµητρίου & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία, Ιωάννης Κ. Δρυλλεράκης, Διευθύνων Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας Δρυλλεράκης και Συνεργάτες, Ιωάννης Κυριακίδης, Δικηγόρος, Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας Κυριακίδης - Γεωργόπουλος, Γρηγόριος Λογοθέτης, Δικηγόρος, Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας Κουταλίδη, Νίκος Μουσάς, Δικηγόρος, Εταίρος της Μουσάς Δικηγορική Εταιρεία, Μάριος Μπαχάς, Δικηγόρος, Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας Μπαχάς, Γραµµατίδης και Συνεταίροι, Παναγιώτης Οικονόµου, Δικηγόρος, Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας Τροβά, Οικονόµου, Κάρµου & Συνεργάτες, Κωνσταντίνος Παπαδιαµάντης, Δικηγόρος, Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας Ποταµίτης-Βεκρής, Γρηγόριος Πελεκάνος, Δικηγόρος, Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας Μπάλλας, Πελεκάνος & Συνεργάτες, Γρηγόριος Τιµαγένης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Πρόεδρος της Ελληνικής Ενώσεως Ναυτικού Δικαίου, Εταίρος της Τιµαγένης Δικηγορική Εταιρία, Αντώνιος Τσαβδαρίδης, Λέκτορας Νοµικής Σχολής ΔΠΘ, Δικηγόρος, Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας Ρόκας, Αλέξανδρος Τσιρίγος, Δικηγόρος, Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας Καλλιµόπουλος, Λουκόπουλος, Χιωτέλλης (KLC), Χρίστος Π. Φίλιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νοµικής Σχολής του ΔΠΘ, Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας Κ. Φ. Καλαβρός & Συνεργάτες, Ιωάννης Φιλιώτης, Δικηγόρος, Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας Λαµπαδάριος & Συνεργάτες, Βασιλική Ψάλτη, Δικηγόρος, Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας Ποταµίτης-Βεκρής

Συνδρομή

Για παραγγελίες συνδρομών περιοδικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Τρέχον τεύχος

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού