Καλάθι αγορών
Ελληνικά English
| | | |

Περιοδικά


Αρμενόπουλος, 4 (2020)

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Αρμενόπουλος
ISSN
2623-3797
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 4, 2020
© Απρίλιος 2020
Σελίδες: 220
Συνδρομές

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Φοιτητές: € 75

Δικαστές: € 70

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Εταιρείες: € 140

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Αρμενόπουλος


Αρμενόπουλος, 4 (2020)

Η μηνιαία νομική επιθεώρηση «Αρμενόπουλος» εκδίδεται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και διευθύνεται από επιτροπή με την εποπτεία του Προέδρου του Δ.Σ.Θ.

Διανύοντας, πλέον, άνω των 70 ετών κυκλοφορίας και εστιάζοντας στα κρισιμότερα ζητήματα της σύγχρονης νομολογίας αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο για τον ενημερωμένο νομικό.

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Αρμενόπουλος
ISSN
2623-3797
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 4, 2020
© Απρίλιος 2020
Σελίδες: 220
Συνδρομές

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Φοιτητές: € 75

Δικαστές: € 70

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Εταιρείες: € 140

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Πίνακας περιεχομένων   +

553 Αφιέρωμα στη Μνήμη του καθηγητή Λάμπρου Κοτσίρη

555 Συλλογικό σήμα της ΕΕ με γεωγραφική ένδειξη. ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΥΤΣΟΧΗΝΑΣ, Πρόεδρος Δ.Σ.Θ., Δ.Ν. ‑ Δικηγόρος

559 Εξυγιαντική αναδιοργάνωση και πτώχευση ‑ Σκέψεις για τη διάσωση ενός «αφερέγγυου» οφειλέτη. ΡΑΝΙΑ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ, Ομότ. Καθηγ. Νομικής Α.Π.Θ.

565 Οικονομία, δίκαιο και ηθική, στο παράδειγμα των τραπεζικών δραστηριοτήτων.

ΣΠΥΡΟΣ ΨΥΧΟΜΑΝΗΣ, Καθηγ. Νομικής Α.Π.Θ.

573 Αρχαιοπώλες και έμποροι νεότερων μνημείων. ΓΙΑΝΝΑ ΚΑΡΥΜΠΑΛΗ-ΤΣΙΠΤΣΙΟΥ, Καθηγ. Νομικής Α.Π.Θ.

580 Δικαιούχος της ασφαλιστικής αποζημιώσεως επί επελεύσεως του κίνδυνου μετά την κατάσχεση του ασφαλισμένου ενυπόθηκου ακινήτου.

ΠΑΡΙΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ, Καθηγ. Νομικής Α.Π.Θ.

585 Η πρωτοτυπία στο μουσικό έργο.

ΑΝΘΟΥΛΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Αναπλ. Καθηγ. Νομικής Α.Π.Θ.

594 Επιθετικές εμπορικές πρακτικές και προστασία των καταναλωτών και ανταγωνιστών.

ΕΦΗ ΤΖΙΒΑ, Αναπλ. Καθηγ. Νομικής Α.Π.Θ.

602 Θεμελιώδεις αρχές κατά την άσκηση της νομοθετικής εξουσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Δημοκρατία και θεσμική ισορροπία.

ΙΩΣΗΦ ΚΤΕΝΙΔΗΣ Αναπλ. Καθηγ. Νομικής Α.Π.Θ.

611 Ζητήματα οριοθετήσεως της ενωσιακής ελευθερίας κυκλοφορίας κεφαλαίων των α. 63 επ. ΣΛΕΕ από τις λοιπές ενωσιακές ελευθερίες.

ΡΗΓΑΣ Γ. ΓΙΟΒΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Επίκ. Καθηγ. Νομικής Α.Π.Θ.

621 Μερικές σκέψεις για την «αρχή του σκοπού της μεταβίβασης» (Zweckübertragungstheorie και, ήδη, Übertragungszwecklehre ή Übertragungszweckge- danke).

ΑΝΝΑ ΔΕΣΠΟΤΙΔΟΥ, Επίκ. Καθηγ. Νομικής Α.Π.Θ.

634 Η αρχή της καθολικής δέσμευσης των πιστωτών στη συμφωνία εξυγίανσης.

ΧΑΡΙΣ ΣΚΑΛΙΔΗ, Δικηγόρος, Δ.Ν.

637 Το υποκείμενο του δικαιώματος άσκησης προσφυγής κατά απόφασης της ΕΚΤ περί ανάκλησης άδειας λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος (ΔΕΕ, 5.11.2019, C-663/17 P, C-665/17 p, C-669/17 P, ΕΚΤ κ.λπ. / Τrasta Κomercbanka as κ.λπ.).

ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΑΒΡΑΜΙΚΟΣ, Δικηγόρος

642 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

642 ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

642 Γενικές Αρχές

642 ΕιρΘεσ 684Ε/2019, Διάλυση πολιτιστικού σωματείου λόγω μακροχρόνιας αδράνειας.

643 Eνοχικό Δίκαιο

643 ΕιρΗρακλ 1432/2019, Υπαναχώρηση αγοραστή λόγω υπερημερίας πωλητή ως προς την παράδοση του πράγματος. Ο αγοραστής δικαιούται να ζητήσει την επιστροφή του καταβληθέντος τιμήματος νομιμοτόκως από την περιέλευση της δήλωσης υπαναχώρησης στον πωλητή και όχι από την ημέρα καταβολής του τιμήματος.

646 ΕιρΜοιρών 13/2020, Πώληση αυτοκινήτου με παρακράτηση κυριότητας. Επιλεκτική συρροή δικαιωμάτων του πωλητή. Επί υπερημερίας του αγοραστή ως προς την καταβολή του τιμήματος, η άκαρπη άσκηση του δικαιώματος του πωλητή να αξιώσει το τίμημα δεν αποκλείει το δικαίωμά του να υπαναχωρήσει από την πώληση, αν τελικά δεν εισπράχθηκε το τίμημα.

649 Οικογενειακό Δίκαιο

649 ΜονΠρΘεσ 9718/2019, Η απευθείας κάλυψη δαπανών από τον υπόχρεο σε διατροφή ανηλίκου δεν αναιρεί την ανάγκη προσωρινής επιδίκασης διατροφής.

650 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

650 Έμποροι ‑ Εμπορικές πράξεις

650 ΜονΕφΘεσ 655/2019, Αποζημίωση πελατείας εμπορικού αντιπροσώπου.

654 Τραπεζικό Δίκαιο

654 ΜονΕφΘεσ 1867/2019, Νομική φύση και αποτελέσματα της ενεχύρασης ονομαστικών απαιτήσεων βάσει του ν.δ. 17.07./13.08.1923.

661 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

661 ΜονΕφΘεσ 908/2019, Μετά την περιέλευση της δήλωσης καταγγελίας στον εργαζόμενο, αυτή δεν μπορεί να ανακληθεί μονομερώς από τον εργοδότη. Εργατοτεχνίτης ο κόπτης μαρμάρων-χειριστής γερανογέφυρας.

662 ΜονΕφΘεσ 980/2019, Το δικαίωμα του εργατοτεχνίτη για αποζημίωση απόλυσης γεννάται μετά από δώδεκα (και όχι μετά από δύο) μήνες εργασίας στον εργοδότη. Η φύλακας εμπορικού κέντρου θεωρείται εργάτρια.

664 ΜονΠρΘεσ 14545/2019, Η κύρωση του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη δεν μετέβαλε το καθεστώς της «αναιτιώδους» εργοδοτικής καταγγελίας συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου. Δεν είναι καταχρηστική η απόλυση λόγω επανειλημμένων απουσιών του εργαζομένου με επίκληση λόγων ασθένειας.

667 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

667 ΜονΠρΘεσ 1352/2020, Προσημείωση υποθήκης που εγγράφηκε με Διαταγή Πληρωμής σε βάρος ακινήτου κυριότητας μη ενεχόμενου από τη ΔΠ, μεταξύ άλλων ακινήτων κυριότητας των ενεχομένων από αυτήν. Μερική άρση του ασφαλιστικού μέτρου ως προς το ακίνητο του μη ενεχομένου με απόφαση ασφαλιστικών μέτρων από τον Πρόεδρο Υπηρεσίας, συναινούντος του δανειστή.

668 Πρακτικό 1/2020, Εξάλειψη υποθήκης μετά από τροπή προσημείωσης σε υποθήκη, συναινούντος του δανειστή, λόγω μερικής απόσβεσης της απαίτησης, με παρατηρ. Αγγ. Νάνου-Καρολίδου.

678 ΕιρΘεσ 279/2019, Δεν είναι έγκυρη η έκδοση διαταγής πληρωμής για οφειλόμενα μισθώματα, όταν ως βασικό έγγραφο προσκομίζεται η δήλωση Ε2 του αιτούντος-δανειστή προς την εφορία, αφού το έγγραφο αυτό συνιστά απλή δήλωση προς τη φορολογική αρχή.

681 ΜονΠρΘεσ 14905/2018, Επίδοση ανακοπής κατά δια- ταγής πληρωμής μισθωμάτων και απόδοσης μισθίου στον δικηγόρο που υπέγραψε την αίτηση για την έκδοσή της δεν είναι έγκυρη.

683 ΙΔΙΩΤΙΚΟ/ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

683 ΕφΘεσ 1769/2018, Διεθνής δικαιοδοσία κατά τον ΚανΒρυξ Ια. Σύμβαση ανώμαλης παρακαταθήκης. Τόπος εκπλήρωσης παροχής.

686 ΕφΘεσ 534/2018, Δικονομική σχέση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων περί προσωρινής ανάθεσης της αποκλειστικής επιμέλειας και της αγωγής διατροφής ανήλικων τέκνων με την αίτηση επιστροφής κατά τη Σύμβαση Χάγης 1980.

690 ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

690 ΑΠ 1392/2019, Επί μη αποδοθέντος ΦΠΑ που ανέρχεται σε ποσό άνω των 100.000 € η διάταξη του άρθρου 18 παρ. 1 Ν. 2523/1997 είναι ευμενέστερη έναντι εκείνης του άρθρου 66 παρ. 4 Ν. 4174/2013. Σε περίπτωση αναγνώρισης ελαφρυντικής περίστασης μετά από κή- ρυξη ενοχής για αδίκημα που εμπίπτει στο άρθρο 463 παρ. 3 ΠΚ, λαμβάνει χώρα δεύτερη μείωση (του ελάχιστου ορίου) της απειλούμενης ποινής με βάση το άρθρο 85 παρ. 1 περ. γ΄ ΠΚ.

691 ΑΠ 1481/2019, Απάτη περί την πρόσληψη σε βάρος του Δημοσίου κατ’ εξακολούθηση. Χρόνος τέλεσης. Οριστική παύση της ποινικής δίωξης λόγω παραγραφής.

697 ΑΠ 1838/2019, Λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων, αναδρομικότητα επιεικέστερου νόμου.

699 ΑΠ 1926/2019, Ο δικαστικός λειτουργός είναι «τρίτος» υπό την έννοια που αξιώνει ο νόμος, και επομένως η αναφορά ψευδών γεγονότων στο πλαίσιο δικογράφου εν γνώσει του διαδίκου συνιστά συκοφαντική δυσφήμηση.

702 ΑΠ 1965/2019, Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Μη λήψη υπόψη αποδεικτικών μέσων.

703 ΣυμβΑΠ 1515/2019, Γενομένης δεκτής εν μέρει της προσφυγής από τον Εισαγγελέα Εφετών, η υπόθεση εισάγεται στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών μόνο κατά το αντίστοιχο μέρος, αφού κατά τα λοιπά επικυρώνεται το κλητήριο θέσπισμα.

708 ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ

708 ΣτΕ 71/2019 Ολ. (παρεμπ.), Η ανάρτηση θρησκευτικών συμβόλων σε δικαστικές αίθουσες δεν επηρεάζει τη δικαστική αμεροληψία.

709 ΤρΔιοικΕφΘεσ 1820-1822/2019, Φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού – προϋποθέσεις εφαρμογής των τεκμηρίων απόκτησης φορολογητέου εισοδήματος κατά τον προϊσχύσαντα ΚΦΕ.

721 ΜονΔιοικΕφΑθ 329/2019, Διακριτική ευχέρεια (και όχι δέσμια αρμοδιότητα) ματαίωσης διαγωνισμού εάν μετά την υποβολή των προσφορών διαφοροποιηθούν τα νομικά και πραγματικά δεδομένα του διαγωνισμού.

728 ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

728 ΔΕΕ 12.12.2019, C-380/18, Ε.Ρ., Προϋποθέσεις εισόδου για τους πολίτες τρίτων χωρών, με παρατηρ. Δημο- σθένη Λέντζη.

733 ΔΕΕ 22.1.2020, C-175/18 Ρ, PTC Therapeutics International κ. Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, Πρόσβαση στον φάκελο αίτησης για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμάκου στην αγορά.

742 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ‑ ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

744 ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ‑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ Δ.Σ.Θ.

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόεδρος: Ευστάθιος Κουτσοχήνας
Α΄ Αντιπρόεδρος: Στυλιανός Μαυρίδης
Β΄ Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Κουτσός
Γεν. Γραμματέας: Πέτρος Σαμαράς
Ταμίας: Αναστάσιος Ντούγκας
Μέλη: Μαρία Πρωτοπαπαδάκη, Αρετή Σκουνάκη, Θεόδωρος Σιμόπουλος, Γεώργιος Δακουράς, Σοφία Ζιάκα, Σπυρίδων Πετρίδης, Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Στυλιανή Βαλάνη-Ντολοπούλου, Αντώνιος Μικροπανδρεμένος, Γεώργιος Τότσκας, Ευαγγελία Τσιάλτα, Ιάκωβος Ψωμιάδης, Γεώργιος Λιαδάκης, Ιωάννης Αντωνίου, Δημήτριος Φινοκαλιώτης, Στέφανος Τσιρτσιμάλης, Χαράλαμπος Κουρουνδής, Aθανάσιος-Τρύφωνας Αλεξόπουλος, Χρήστος Βρίκος, Μιχαήλ Μήττας

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Πάρις Αρβανιτάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ
Αυγερινός Αβραμίκος, Υποψ. Δ.Ν.-Δικηγόρος (Εμπορικό Δίκαιο)
Απόστολος Άνθιμος, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Ιδιωτικό/Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο)
Γεώργιος-Αλέξανδρος Γεωργιάδης, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Αστικό Δίκαιο)
Δημήτριος Γούλας, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Εργατικό Δίκαιο)
Ακρίτας Καϊδατζής, Επίκ. Καθηγητής ΑΠΘ (Συνταγματικό Δίκαιο)
Βασιλική Καψάλη, Επίκ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου (Διοικητικό Δίκαιο) Κωνσταντίνος Κοσμάτος, Επίκ. Καθηγητής ΔΠΘ, Δικηγόρος (Ποινικό Δίκαιο)
Σωτήριος Κυβέλος, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Διοικητικό Δίκαιο)
Δημοσθένης Λέντζης, Επίκ. Καθηγητής ΑΠΘ (Ευρωπαϊκό Δίκαιο)
Αστέριος-Νικόλαος Λιόντας, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Αστικό Δίκαιο)
Ιωάννης Ναζίρης, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Ποινικό Δίκαιο)
Άννα Πλεύρη, Επίκ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Λευκωσίας (Πολιτική Δικονομία) Ιωάννης Ρεβολίδης, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Πολιτική Δικονομία)
Χαρίκλεια Σκαλίδη, Δ.Ν.-Δικηγόρος (Εμπορικό Δίκαιο)

Συνδρομή

Για παραγγελίες συνδρομών περιοδικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Τρέχον τεύχος

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού