Ελληνικά English
| | | |

Περιοδικά


Νομοκανονικά, 1 (2018)

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Νομοκανονικά
ISSN
1109-4818
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 1, 2018
© Ιούνιος 2018
Σελίδες: 232
Συνδρομές

Φυσικά πρόσωπα: € 55

Φοιτητές: € 45

Εταιρείες: € 75

Νομοκανονικά


Νομοκανονικά, 1 (2018)

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 1/2018:

Χ. Μ. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ, Η σχισματική «Εκκλησία της Μακεδονίας». Ιστορική και νομοκανονική προσέγγιση

Ι. Ν. ΚΤΙΣΤΑΚΙΣ, Τα θρησκευτικά στα σχολεία: Προασπίζοντας τον πλουραλισμό στην εκπαίδευση μέσω Στρασβούργου. (Με αφορμή τη Σ.τ.Ε. 660/2018 Ολομ.)

Θ. Δ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Μάθημα (θρησκευτικής) ταυτότητας ή μάθημα (διαθρησκειακού) διαλόγου; (Παρατηρήσεις στη Σ.τ.Ε. 660/2018 Ολομ.)

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Νομοκανονικά
ISSN
1109-4818
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 1, 2018
© Ιούνιος 2018
Σελίδες: 232
Συνδρομές

Φυσικά πρόσωπα: € 55

Φοιτητές: € 45

Εταιρείες: € 75

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Συνεργάτες του τεύχους

ΜΕΛΕΤΕΣ – ΑΡΘΡΑ – ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Μ. Π. Σταθοπουλοσ, Τα ανθρώπινα δικαιώματα στα Συντάγματα του Ρήγα Φερραίου και της Επανάστασης υπό το φως των σύγχρονων αντιλήψεων

Γ. Ι. Ανδρουτσοπουλοσ, Η συσσωμάτωση της επικρατούσας Ορθόδοξης Εκκλησίας στην ελληνική έννομη τάξη: θεοϊδρυτος οργανισμός ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου;

Χ. Μ. Ανδρεοπουλοσ, Η σχισματική «Εκκλησία της Μακεδονίας». Ιστορική και νομοκανονική προσέγγιση

Ι. Ν. Κτιστακις, Τα θρησκευτικά στα σχολεία: Προασπίζοντας τον πλουραλισμό στην εκπαίδευση μέσω Στρασβούργου. (Με αφορμή τη Σ.τ.Ε. 660/2018 Ολομ.)

Θ. Δ. Παπαγεωργιου, Μάθημα (θρησκευτικής) ταυτότητας ή μάθημα (διαθρησκειακού) διαλόγου; (Παρατηρήσεις στη Σ.τ.Ε. 660/2018 Ολομ.)

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ

Συμβουλίου της Επικρατείας 1318/2017 Τμ. ΣΤ´ (με σημείωση Ζ. Ι. Καραμητρου)

Συμβουλίου της Επικρατείας 2576/2017 Τμ. Γ´ (με παρατηρήσεις Γ. Κ. Ιατρου)

Συμβουλίου της Επικρατείας 2673/2017 Τμ. Γ´

Συμβουλίου της Επικρατείας 2734/2017 Τμ. Γ´

Συμβουλίου της Επικρατείας 2735/2017 Τμ. Γ´

Συμβουλίου της Επικρατείας 3385/2017 Τμ. Γ´ (με σχόλιο Γ. Ι. Ανδρουτσοπουλου)

Συμβουλίου της Επικρατείας 660/2018 Ολομ

Συμβουλίου της Επικρατείας 57/2017 Επιτρ. Αναστ

Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 4522/2017 Τμ. Β´

Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης 465/2017 Τμ. Γ´ (με σχόλιο Β. Χ. Τρομπουκη)

Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χιου 29/2015

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 274/2017 (με παρατηρήσεις Δ. Γ. Κρεμπενιου)

Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 92/2017

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ – ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Ε. Γ. Γιαννακοπουλου, Γ. Ι. Ανδρουτσοπουλοσ, Όψεις ενοριακής διοικητικής οργανώσεως στην Εκκλησία των Πατρών κατά τον 19ο και τον 20ο αιώνα (1830-1930) (με βάση ανέκδοτες αρχειακές πηγές), Πάτρα: εκδ. «Πελοπόννησος», 2017, σσ.

Μ. Χ. Τσαπογα, Γ. Ι. Ανδρουτσοπουλοσ, Οι Ανεξάρτητες Αρχές για ζητήματα θρησκείας (Συνήγορος του Πολίτη - Αρχή Προστασίας Δεδομένων), [= Σειρά: Νομοκανονικά Παράφυλλα, 1], Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2018, σσ. XVI +

Συνεργάτες του τεύχους

Χαραλαμποσ Μ. Ανδρεοπουλος, Διδάκτωρ Θεολογίας, Πυθαγόρα 13, 412 21 Λάρισα

Γεωργιος Ι. Ανδρουτσοπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Εκκλησιαστικού Δικαίου, Νομική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών - Δικηγόρος, Στουρνάρη 36 & Γ΄ Σεπτεμβρίου, 104 33 Αθήνα

Ελενα Γ. Γιαννακοπουλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κανονικού Δικαίου, Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας, Θεολογική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Άνω Ιλίσια

Γεωργιοσ Κ. Ιατρου, Διδάκτωρ Νομικής - Δικηγόρος, Δ. Γούναρη 31-33, 262 21 Πάτρα

Ζωη Ι. Καραμητρου, Διδάκτωρ Νομικής - Δικηγόρος, Ειδική Επιστήμονας στον «Συνήγορο του Πολίτη», Χαλκοκονδύλη 17, 104 32 Αθήνα

Δημητριοσ Γ. Κρεμπενιοσ, Διδάκτωρ Νομικής - Δικηγόρος, Πίνδου 33, 153 43 Αγία Παρασκευή

Ιωαννησ Ν. Κτιστακισ, Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου, Νομική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θράκης - Δικηγόρος, Θέμιδος 2 - 146 71 Εκάλη

Θεοδωροσ Δ. Παπαγεωργιου, Δικηγόρος - LL.M. - Ειδικός Νομικός Σύμβουλος Ι. Συνόδου Εκκλησίας της Ελλάδος, Σταδίου 61, 105 51 Αθήνα

Μιχαηλ Π. Σταθοπουλοσ, Επίτιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Βασ. Σοφίας 137, 115 21 Αθήνα

Πρωτοπρ. Βασιλειοσ Χ. Τρομπουκησ, Διδάκτωρ Νομικής - LL.M. Θεολογίας - Ε.ΔΙ.Π., Νομική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παπάγου 42, 152 34 Παπάγου

Μιχαηλ Χ. Τσαπογασ, Διδάκτωρ Νομικής - Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας στον «Συνήγορο του Πολίτη», Χαλκοκονδύλη 17, 104 32 Αθήνα

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

Η περιοδική έκδοση που καλύπτει πλήρως όλα τα ζητήματα θεωρίας και πράξης του Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου.

Τα ΝΟΜΟΚΑΝΟΝΙΚΑ είναι η Επιθεώρηση που επιδιώκει να καλύψει δύο σύνθετους και δυσχερείς επιστημονικούς κλάδους, το Εκκλησιαστικό και το Κανονικό Δίκαιο, τόσο σε επίπεδο θεωρίας όσο και δικαστηριακής πράξεως.
Στην ύλη του περιοδικού περιλαμβάνονται τρεις ενότητες, που περιέχουν άρθρα, μελέτες ή/και γνωμοδοτήσεις, αποφάσεις ελληνικών και διεθνών δικαστηρίων, ιδίως του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, κατά το δυνατόν με σχόλια και παρατηρήσεις, καθώς και βιβλιοκρισίες και βιβλιοπαρουσιάσεις.
Καινοτομία της νέας περιόδου συνιστά η σχεδιαζόμενη νέα, τέταρτη ενότητα, η οποία θα περιέχεται στην Επιθεώρηση εφόσον συντρέχει λόγος και θα περιλαμβάνει βιβλιογραφική αποδελτίωση ή ενημέρωση επί της νεότερης εκκλησιαστικής νομοθεσίας, υπό την ευρύτατη έννοια του όρου, ή επιστημονικό διάλογο ή συνδυασμό τους.
Με τον τρόπο αυτόν τα ΝΟΜΟΚΑΝΟΝΙΚΑ ανταποκρίνονται πλήρως και σε βάθος σε κάθε ανάγκη ενημέρωσης σχετική με το Εκκλησιαστικό και το Κανονικό δίκαιο και συνεχίζουν να αποτελούν το εγκυρότερο βοήθημα του νομικού της πράξης και του ερευνητή.

ΙΔΡΥΤΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αχιλλέας Αιμιλιανίδης, Καθηγητής & Πρόεδρος Τμήματος Νομικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας - Δικηγόρος

• Εμμανουήλ Ανδρουλακάκης, Δικηγόρος - LL.M. - Νομικός Σύμβουλος Ι. Επαρχιακής Συνόδου Εκκλησίας Κρήτης

• Γεώργιος Ανδρουτσόπουλος, Λέκτορας Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Δικηγόρος

• Αναστάσιος Βαβούσκος, Δ.Ν. - Δικηγόρος

• Έλενα Γιαννακοπούλου, Επίκ. Καθηγήτρια Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

• Γεώργιος Ιατρού, Δ.Ν. - Δικηγόρος

• Ζωή Καραμήτρου, Δ.Ν. - Δικηγόρος - Ειδική Επιστήμων στον «Συνήγορο του Πολίτη»

• Κωνσταντίνος Κατσαρός, Δικηγόρος - LL.M. - Νομικός Σύμβουλος I. Αρχιεπισκοπής Κύπρου

• Αθανάσιος Κόντης, Δ.Ν. - Δικηγόρος

• Βασίλειος Μάρκος, Δ.Ν.

• Δημήτριος Νικολακάκης, Επίκ. Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης - Δ.Ν. - Δικηγόρος

• Θεόδωρος Παπαγεωργίου, Δικηγόρος - LL.M. - Ειδικός Νομικός Σύμβουλος I. Συνόδου Εκκλησίας της Ελλάδος

• Αρχιμ. Γρηγόριος Παπαθωμάς, Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

• Πρωτοπρ. Βασίλειος Τρομπούκης, Δ.Ν. - LL.M. Θεολογίας • Θεοδόσιος Τσιβόλας, Δ.Ν. - Δικηγόρος.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ

Γ. Ανδρουτσόπουλος

• Α. Κόντης

• B. Τρομπούκης

• Δ. Κρεμπενιός - Δικηγόρος, LL.M.

• Ν. Χαρτζής - Δικηγόρος, LL.M.

Συνδρομή

Για παραγγελίες συνδρομών περιοδικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Τρέχον τεύχος

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού