Νομοκανονικά


Νομοκανονικά, 2 (2021)

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 2/2021:

ΜΕΛΕΤΕΣ – ΑΡΘΡΑ – ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Λ. Κιτσαρας, Ζητήματα μοναστηριακών απαλλοτριώσεων του Μεσοπολέμου
Α. Α. Κοντης, Ζητήματα εμπράγματου δικαίου Μονών και Μετοχίων της Εκκλησίας της Ελλάδος

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ

Συμβουλίου της Επικρατείας 319/2021 Τμ. Δ´ (με σημείωση Ζ. Ι. Καραμητρου)
Συμβουλίου της Επικρατείας 588/2021 Τμ. Γ´ (με σχόλιο Γ. Κ. Ιατρου)
Συμβουλίου της Επικρατείας 673/2021 Ολομ.
Συμβουλίου της Επικρατείας 121/2021 Επιτρ. Αναστ. (με σχόλιο Γ. Ι. Ανδρουτσοπουλου)
Αρείου Πάγου 238/2021 Τμ. Γ´
Ελεγκτικού Συνεδρίου 248/2021 Κλιμ. Ε΄
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 1084/2021 Τμ. 1ο Τριμ. (με παρατηρήσεις Δ. Γ. Κρεμπενιου)
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηλείας 22/2021
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ναυπλίου 698/2020 (με σημείωση Ι. Δ. Σαλαπατα)
Διάταξη Εισαγγελίας Πρωτοδικών Νάξου Α 2021/200/30.3.2021 (με σχόλιο Γ. Κ. Ιατρου)
Ειρηνοδικείου Ηρακλείου 274/2021 (με παρατηρήσεις Γ. Ι. Ανδρουτσοπουλου)
Ειρηνοδικείου Πατρών 50/2021
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 71/2021 Τμ. Β´ (με σχόλιο Β. Χ. Τρομπουκη)

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ – ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Ι. Μ. Κονιδαρης, Αρ. Γ. Πανωτης, Το Συνοδικόν της εν Ελλάδι Εκκλησίας, τ. Γ´, τεύχ. Β´, εν Αθήναις: Επτάλοφος 2021, σσ. 289 - 575
Αχ. Κ. Αιμιλιανιδης, Ι. Μ. Κονιδαρης, Μαθήματα Εκκλησιαστικού Δικαίου (με τη συνεργασία Γ. Ι. Ανδρουτσοπουλου), Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα 2020, σσ. 631
Θ. Χ. Τσιβολας, Γ. Ι. Ανδρουτσοπουλος-Β. Κ. Μαρκος, Το δίκαιο της ταφής και της αποτέφρωσης [= Νομοκανονικά Παράφυλλα, 3], Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα 2021, σσ. XIX + 211

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Νομοκανονικά
ISSN
1109-4818
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 2, 2021
© Νοέμβριος 2021
Σελίδες: 220
Συνδρομές

Φυσικά πρόσωπα: € 55

Φοιτητές: € 45

Εταιρείες: € 75

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Συνεργάτες του τεύχους

Συντοµογραφίες

ΜΕΛΕΤΕΣ – ΑΡΘΡΑ – ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Λ. Κιτσαρας, Ζητήματα μοναστηριακών απαλλοτριώσεων του Μεσοπολέμου

Α. Α. Κοντης, Ζητήματα εμπράγματου δικαίου Μονών και Μετοχίων της Εκκλησίας της Ελλάδος

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ

Συμβουλίου της Επικρατείας 319/2021 Τμ. Δ´ (με σημείωση Ζ. Ι. Καραμητρου)

Συμβουλίου της Επικρατείας 588/2021 Τμ. Γ´ (με σχόλιο Γ. Κ. Ιατρου)

Συμβουλίου της Επικρατείας 673/2021 Ολομ.

Συμβουλίου της Επικρατείας 121/2021 Επιτρ. Αναστ. (με σχόλιο Γ. Ι. Ανδρουτσοπουλου)

Αρείου Πάγου 238/2021 Τμ. Γ´

Ελεγκτικού Συνεδρίου 248/2021 Κλιμ. Ε΄

Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 1084/2021 Τμ. 1ο Τριμ. (με παρατηρήσεις Δ. Γ. Κρεμπενιου)

Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηλείας 22/2021

Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ναυπλίου 698/2020 (με σημείωση Ι. Δ. Σαλαπατα)

Διάταξη Εισαγγελίας Πρωτοδικών Νάξου Α 2021/200/30.3.2021 (με σχόλιο Γ. Κ. Ιατρου)

Ειρηνοδικείου Ηρακλείου 274/2021 (με παρατηρήσεις Γ. Ι. Ανδρουτσοπουλου)

Ειρηνοδικείου Πατρών 50/2021

Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 71/2021 Τμ. Β´ (με σχόλιο Β. Χ. Τρομπουκη)

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ – ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Ι. Μ. Κονιδαρης, Αρ. Γ. Πανωτης, Το Συνοδικόν της εν Ελλάδι Εκκλησίας, τ. Γ´, τεύχ. Β´, εν Αθήναις: Επτάλοφος 2021, σσ. 289 -

Αχ. Κ. Αιμιλιανιδης, Ι. Μ. Κονιδαρης, Μαθήματα Εκκλησιαστικού Δικαίου (με τη συνεργασία Γ. Ι. Ανδρουτσοπουλου), Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα 2020, σσ.

Θ. Χ. Τσιβολας, Γ. Ι. Ανδρουτσοπουλος-Β. Κ. Μαρκος, Το δίκαιο της ταφής και της αποτέφρωσης [= Νομοκανονικά Παράφυλλα, 3], Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα 2021, σσ. XIX + 211

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

Η περιοδική έκδοση που καλύπτει πλήρως όλα τα ζητήματα θεωρίας και πράξης του Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου.

Τα ΝΟΜΟΚΑΝΟΝΙΚΑ είναι η Επιθεώρηση που επιδιώκει να καλύψει δύο σύνθετους και δυσχερείς επιστημονικούς κλάδους, το Εκκλησιαστικό και το Κανονικό Δίκαιο, τόσο σε επίπεδο θεωρίας όσο και δικαστηριακής πράξεως.
Στην ύλη του περιοδικού περιλαμβάνονται τρεις ενότητες, που περιέχουν άρθρα, μελέτες ή/και γνωμοδοτήσεις, αποφάσεις ελληνικών και διεθνών δικαστηρίων, ιδίως του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, κατά το δυνατόν με σχόλια και παρατηρήσεις, καθώς και βιβλιοκρισίες και βιβλιοπαρουσιάσεις.
Καινοτομία της νέας περιόδου συνιστά η σχεδιαζόμενη νέα, τέταρτη ενότητα, η οποία θα περιέχεται στην Επιθεώρηση εφόσον συντρέχει λόγος και θα περιλαμβάνει βιβλιογραφική αποδελτίωση ή ενημέρωση επί της νεότερης εκκλησιαστικής νομοθεσίας, υπό την ευρύτατη έννοια του όρου, ή επιστημονικό διάλογο ή συνδυασμό τους.
Με τον τρόπο αυτόν τα ΝΟΜΟΚΑΝΟΝΙΚΑ ανταποκρίνονται πλήρως και σε βάθος σε κάθε ανάγκη ενημέρωσης σχετική με το Εκκλησιαστικό και το Κανονικό δίκαιο και συνεχίζουν να αποτελούν το εγκυρότερο βοήθημα του νομικού της πράξης και του ερευνητή.

ΙΔΡΥΤΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αχιλλέας Αιμιλιανίδης, Καθηγητής & Πρόεδρος Τμήματος Νομικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας - Δικηγόρος

• Εμμανουήλ Ανδρουλακάκης, Δικηγόρος - LL.M. - Νομικός Σύμβουλος Ι. Επαρχιακής Συνόδου Εκκλησίας Κρήτης

• Γεώργιος Ανδρουτσόπουλος, Λέκτορας Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών - Δικηγόρος

• Αναστάσιος Βαβούσκος, Δ.Ν. - Δικηγόρος

• Έλενα Γιαννακοπούλου, Επίκ. Καθηγήτρια Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

• Γεώργιος Ιατρού, Δ.Ν. - Δικηγόρος

• Ζωή Καραμήτρου, Δ.Ν. - Δικηγόρος - Ειδική Επιστήμων στον «Συνήγορο του Πολίτη»

• Κωνσταντίνος Κατσαρός, Δικηγόρος - LL.M. - Νομικός Σύμβουλος I. Αρχιεπισκοπής Κύπρου

• Αθανάσιος Κόντης, Δ.Ν. - Δικηγόρος

• Βασίλειος Μάρκος, Δ.Ν.

• Δημήτριος Νικολακάκης, Επίκ. Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης - Δ.Ν. - Δικηγόρος

• Θεόδωρος Παπαγεωργίου, Δικηγόρος - LL.M. - Ειδικός Νομικός Σύμβουλος I. Συνόδου Εκκλησίας της Ελλάδος

• Αρχιμ. Γρηγόριος Παπαθωμάς, Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

• Πρωτοπρ. Βασίλειος Τρομπούκης, Δ.Ν. - LL.M. Θεολογίας • Θεοδόσιος Τσιβόλας, Δ.Ν. - Δικηγόρος.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ

Γ. Ανδρουτσόπουλος

• Α. Κόντης

• B. Τρομπούκης

• Δ. Κρεμπενιός - Δικηγόρος, LL.M.

• Ν. Χαρτζής - Δικηγόρος, LL.M.

Συνδρομή

Για παραγγελίες συνδρομών περιοδικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Τρέχον τεύχος