Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου (ΕπισκΕΔ)


Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου, Α (2022)

Από τα περιεχόμενα του τεύχους Α/2022

ΜΕΛΕΤΕΣ

Ι. Λιναρίτης, Η έκθεση των εμπειρογνωμόνων στη συγχώνευση και στη διάσπαση εταιριών, σελ. 1.
Ε. Τζούλια, Η εφαρμογή του δικαίου προστασίας καταναλωτή σε συμβάσεις «διττού σκοπού» (dual purpose) μετά τις Οδηγίες 2019/770 και 2019/771, σελ. 53.

ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ
Μ. Κιλτένη, Τα στάδια ενός «workout» στην αγγλική πτωχευτική νομοθεσία, σελ. 81.
Μ. Κιλτένη, Τα ειδικότερα προβλήματα σ’ ένα «workout» στην αγγλική πτωχευτική νομοθεσία, σελ. 101.

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΠΠΑ 3/2022: Εξυγίανση επιχείρησης: Επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης (μεταβίβαση τμήματος του ενεργητικού και του παθητικού της επιχείρησης σε νεοσυσταθείσα για τον σκοπό αυτό εταιρία και τις θυγατρικές της· ανάληψη από τη νέα εταιρία της υποχρέωσης αποπληρωμής του συνόλου των οφειλών προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς που δεν περιλαμβάνονται στο μεταβιβαζόμενο παθητικό) – Κύρια παρέμβαση μετόχου και διευθύνοντος συμβούλου της αιτούσας εταιρίας, σελ. 115.

ΜΠΘ 2280/2021: Ανώνυμη εταιρία: Επίκληση της ακυρότητας απόφασης του διοικητικού συμβουλίου – Επανάληψη άκυρης απόφασης της γενικής συνέλευσης – Επικυρωτική απόφαση γενικής συνέλευσης – Καταχρηστική επίκληση ακυρότητας απόφασης (;), σελ. 157.

ΜΠΘ 12236/2021: Ελαττωματικότητα απόφασης οργάνου σωματείου: Αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της παράβασης του νόμου ή του καταστατικού και της απόφασης (;). Αστικός συνεταιρισμός: Αποκλεισμός συνεταίρου με απόφαση της γενικής συνέλευσης – Αγωγή ακύρωσης της απόφασης, σελ. 171.

ΜΠΘ 12312/2021: Ομόρρυθμη εταιρία: Έξοδος εταίρου – Αξίωση του εξερχόμενου εταίρου για καταβολή της πλήρους αξίας της εταιρικής συμμετοχής του – Υπολογισμός της αξίας συμμετοχής του εξερχόμενου εταίρου με τη σύνταξη ειδικού ισολογισμού, σελ. 174.

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου
ISSN
1106-5729
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 1, 2022
© Μάρτιος 2022
Σελίδες: V + 186
Συνδρομές

Συνδρομή εξωτερικού: € 180

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Δικαστές: € 75

Εταιρείες: € 140

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Φοιτητές: € 75

Πίνακας περιεχομένων   +

ΜΕΛΕΤΕΣ

Ι. Λιναρίτης,. Η έκθεση των εμπειρογνωμόνων στη συγχώνευση και στη διάσπαση εταιριών  σ.   1

Ε. Τζούλια,. Η εφαρμογή του δικαίου προστασίας καταναλωτή σε συμβάσεις «διττού σκοπού» (dual purpose) μετά τις Οδηγίες 2019/770 και 2019/771.  σ.  53

ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ

Μ. Κιλτένη,. Τα στάδια ενός «workout» στην αγγλική πτωχευτική νομοθεσία  σ.  81

Μ. Κιλτένη,. Τα ειδικότερα προβλήματα σ’ ένα «workout» στην αγγλική πτωχευτική νομοθεσία  σ. 101

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

ΠΠΑ 3/2022 (Παρατηρήσεις Θ. Κουλουριάνος, σ. 133).  σ. 115

Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

ΜΠΘ 8047/2020 (Παρατηρήσεις Π. Μαρκούλης, σ. 151).  σ. 141

ΜΠΘ 2280/2021 (Παρατηρήσεις Ν. Καμάρης, σ. 161).  σ. 157

ΜΠΘ 11474/2021.  σ. 164

ΜΠΘ 12236/2021.  σ. 171

ΜΠΘ 12312/2021.  σ. 174

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Α. Άνθιμος,. Das Haager Anerkennungs- und Vollstreckungs­über­ein­kommen vom 2. Juli 2019 Eine systematische und rechts­vergleichende Untersuchung, 2021, σελ. XXXI + 432, Studien zum ausländischen und internationalen Privatrecht 470  σ. 183

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

ΙΔΡΥΤΕΣ

† Αστέριος Γεωργιάδης, Ομ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Αλίκη Κιάντου-Παμπούκη, Ομ. Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ

Βασίλειος Λαμπρίδης, Αρεοπαγίτης ε.τ.

Εμμανουήλ Λαπιδάκης, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης

Κωνσταντίνος Παμπούκης, Ομ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Κωνσταντίνος Παμπούκης, Ομ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Γιώργος Αρχανιωτάκης, Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Γιώργος Δέλλιος, Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Νίκος Τέλλης, Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Απόστολος Άνθιμος, Δ.Ν. - Δικηγόρος

Ρήγας Γιοβαννόπουλος, Επίκ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Άννα Δεσποτίδου, Λέκτορας Νομικής ΑΠΘ

Νίκος Ελευθεριάδης, Επίκ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Ιωάννης Ιγγλεζάκης, Αν. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Απόστολος Καραγκουνίδης, Αν. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Άγγελος Κορνηλάκης, Αν. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Αχιλλέας Μπεχλιβάνης, Επίκ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Ευριπίδης Ρίζος, Επίκ. Καθηγητής Νομικής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Γιώργος Ψαρουδάκης, Επίκ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Αχιλλέας Μπεχλιβάνης, Επίκ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Συνδρομή

Για παραγγελίες συνδρομών περιοδικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Τρέχον τεύχος