Ελληνικά English
| | | |

Περιοδικά


Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου, Γ (2018)

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου
ISSN
1106-5729
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 3, 2018
© Δεκέμβριος 2018
Σελίδες: 190
Συνδρομές

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Συνδρομή εξωτερικού: € 180

Φοιτητές: € 75

Εταιρείες: € 140

Δικαστές: € 75

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου (ΕπισκΕΔ)


Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου, Γ (2018)

Από τα περιεχόμενα του τεύχους:

ΜΕΛΕΤΕΣ
Ν. Τέλλη
, Οι πρόσφατες νομοθετικές παρεμβάσεις στο Πτωχευτικό Δίκαιο, σελ. 365

ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ

Π. Μπαντιμαρούδη, Η σύμβαση παροχής επιχειρηματικών συμβουλών ως νέα συμβατική μορφή της σύγχρονης οικονομίας, σελ. 399

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Ι. Ιγγλεζάκη, Συνδημιουργός προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή – Σύμβαση εκμετάλλευσης προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή ως σύμβαση εταιρίας, σελ. 429

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠ 1982/2017: Σύμβαση ασφάλισης: Παρεκκλίσεις του περιεχομένου του ασφαλιστηρίου από την αίτηση για ασφάλιση – Καθήκον προσυμβατικής αναγγελίας, σελ. 467.

ΤρΕΘ 43/2017: Ανώνυμη εταιρία: Δικαίωμα της μειοψηφίας να ζητήσει την εξαγορά των μετοχών της από την εταιρία (άρθρο 49α ΚΝ 2190/1920). Παράγωγη κτήση ιδίων μετοχών: Προϋποθέσεις και συνέπειες, σελ. 493.

ΜονΕΘ 1357/2017: Αλλοδαπές διαιτητικές αποφάσεις: Διεθνής Σύμβαση της Νέας Υόρκης – Προϋποθέσεις κήρυξης εκτελεστής αλλοδαπής διαιτητικής απόφασης, σελ. 518.

ΜονΕΘ 483/2018: Σύμβαση της Γενεύης για τις διεθνείς οδικές μεταφορές (CMR): Πεδίο εφαρμογής – Ευθύνη του μεταφορέα – Έννοια ηθελημένης κακής διαχείρισης. Παραγγελιοδόχος μεταφοράς: έννοια και ευθύνη. Ενδιάμεσος παραγγελιοδόχος μεταφοράς (μεσολαβών ή διαδοχικός παραγγελιοδόχος), σελ. 528.

ΜονΠΠ 134/2018: Ιδιωτική Κεφαλαιουχική εταιρεία (Ι.Κ.Ε.): Λύση λόγω θανάτου του μοναδικού εταίρου της;, σελ. 535.

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου
ISSN
1106-5729
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 3, 2018
© Δεκέμβριος 2018
Σελίδες: 190
Συνδρομές

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Συνδρομή εξωτερικού: € 180

Φοιτητές: € 75

Εταιρείες: € 140

Δικαστές: € 75

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Πίνακας περιεχομένων   +

ΜΕΛΕΤΕΣ

Ν. Τέλλη,. Οι πρόσφατες νομοθετικές παρεμβάσεις στο Πτωχευτικό Δίκαιο σ.

ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ

Π. Μπαντιμαρούδη,. Η σύμβαση παροχής επιχειρηματικών συμβουλών ως νέα συμβατική μορφή της σύγχρονης οικονομίας.  σ. 399

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Ι. Ιγγλεζάκη,. Συνδημιουργός προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή – Σύμβαση εκμετάλλευσης προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή ως σύμβαση εταιρίας.  σ. 429

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Αρείου Πάγου

ΑΠ 1128/2017.  σ. 441

ΑΠ 1260/2017 (Εισαγωγικό σημείωμα Ι. Γκέγκα).  σ. 449

ΑΠ 1667/2017 (Παρατηρήσεις Ι. Γκέγκα, σ. 460).  σ. 455

ΑΠ 1982/2017 (Παρατηρήσεις Ι. Γκέγκα, σ. 480).  σ. 467

Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης

ΤρΕΘ 1357/2016.  σ. 485

ΤρΕΘ 43/2017 (Παρατηρήσεις Α. Λαμπριανίδου, σ. 503).  σ. 493

ΤρΕΘ 275/2017.  σ. 511

Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης

ΜονΕΘ 1357/2017 (Εισαγωγικό σημείωμα Α. Άνθιμου).  σ. 518

ΜονΕΘ 1845/2017.  σ. 524

ΜονΕΘ 483/2018.  σ. 528

Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών

ΜονΠΠατρ 134/2018 (Εισαγωγικό σημείωμα Ι. Γκέγκα).  σ. 535

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Α. Άνθιμου,. Ewelina Kajkowska, Enforceability of Multi-Tiered Dispute Resolution Clauses, Hart Publishing 2017.  σ. 541

Η ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤ’ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΑΘΕΜΙΤΟΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ)

ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΤρΕΘ 1357/2016. σ.  485

ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΓΩΓΗ

ΤρΕΘ 1357/2016. σ.  485

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΜονΕΘ 1357/2017 (Εισαγωγικό σημείωμα Α. Άνθιμου). σ.  518

ΕΤΑΙΡΙΕΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΤρΕΘ 43/2017 (Παρατηρήσεις Α. Λαμπριανίδου, σ. 503). σ.  493

ΜονΕΘ 1357/2017 (Εισαγωγικό σημείωμα Α. Άνθιμου). σ.  518

ΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

ΜονΕΘ 1845/2017. σ.  524

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΜονΠΠατρ 134/2018 (Εισαγωγικό σημείωμα Ι. Γκέγκα). σ.  535

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ)

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

ΤρΕΘ 275/2017. σ.  511

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΑΣΤΙΚΕΣ – ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΠ 1260/2017 (Εισαγωγικό σημείωμα Ι. Γκέγκα). σ.  449

ΑΠ 1667/2017 (Παρατηρήσεις Ι. Γκέγκα, σ. 460). σ.  455

ΑΠ 1982/2017 (Παρατηρήσεις Ι. Γκέγκα, σ. 480). σ.  467

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

ΑΠ 1128/2017. σ.  441

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΜονΕΘ 483/2018. σ.  528

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

Η επισκόπηση εμπορικού δικαίου είναι το έγκυρο επιστημονικό περιοδικό του Εμπορικού Δικαίου.

Περιλαμβάνει μελέτες, γνωμοδοτήσεις, σχολιασμένη νομολογία και άρθρα.

ΙΔΡΥΤΕΣ
† Αστέριος Γεωργιάδης, Ομ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ
Αλίκη Κιάντου-Παμπούκη, Ομ. Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ
Βασίλειος Λαμπρίδης, Αρεοπαγίτης ε.τ.
Εμμανουήλ Λαπιδάκης, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης
Κωνσταντίνος Παμπούκης, Ομ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Κωνσταντίνος Παμπούκης, Ομ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ
Γιώργος Αρχανιωτάκης, Καθηγητής ΑΠΘ
Γιώργος Δέλλιος, Καθηγητής ΑΠΘ
Νίκος Τέλλης, Καθηγητής ΑΠΘ

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Ρήγας Γιοβαννόπουλος, Επίκ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ
Άννα Δεσποτίδου, Λέκτορας Νομικής ΑΠΘ
Νίκος Ελευθεριάδης, Επίκ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ
Ιωάννης Ιγγλεζάκης, Επίκ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ
Απόστολος Καραγκουνίδης, Επίκ. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ
Άγγελος Κορνηλάκης, Επίκ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ
Αχιλλέας Μπεχλιβάνης, Λέκτορας Νομικής ΑΠΘ
Ευριπίδης Ρίζος, Δ.Ν., Δικηγόρος
Γιώργος Ψαρουδάκης, Λέκτορας Νομικής ΑΠΘ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
Αχιλλέας Μπεχλιβάνης, Λέκτορας Νομικής ΑΠΘ

Συνδρομή

Για παραγγελίες συνδρομών περιοδικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Τρέχον τεύχος

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού