Ελληνικά English
| | | |

Περιοδικά


Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου, Α (2019)

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου
ISSN
1106-5729
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 1, 2019
© Μάρτιος 2019
Σελίδες: 186
Συνδρομές

Δικαστές: € 75

Συνδρομή εξωτερικού: € 180

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Εταιρείες: € 140

Φοιτητές: € 75

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου (ΕπισκΕΔ)


Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου, Α (2019)

Από τα περιεχόμενα του τεύχους Α-2019:

ΜΕΛΕΤΕΣ

Μ.-Θ. Μαρίνος, Επίκαιρα ζητήματα συνυπάρξεως διακριτικών γνωρισμάτων στο εθνικό και ενωσιακό δίκαιο σημάτων, σελ. 1

Ν. Τέλλης, Εσωτερική ευθύνη των διοικητών Α.Ε. – Άσκηση εταιρικής αγωγής – Μια πρώτη προσέγγιση υπό το φως του νέου δικαίου της Α.Ε. (Ν. 4548/2018), σελ. 21

Γ. Ψαρουδάκης, Οι καταχρηστικές αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου: η προβληματική του άρ. 95 παρ. 4 εδ. β΄ ν. 4548/2018, σελ. 43

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠ 1351/2018: Εταιρίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.): Καθήκον παροχής ορθών και πλήρων επενδυτικών συμβουλών∙ αρχή της καταλληλότητας – ανάγκη προσαρμογής των συμβουλών στο πρόσωπο του πελάτη και στο αντικείμενο της επένδυσης∙ περιπτωσιολογική εξειδίκευση του περιεχομένου του καθήκοντος, σελ. 72.

ΑΠ 563/2018: Πολλαπλή ασφάλιση (πριν τον ν. 2496/1997) και ιδίως επί ασφάλισης αστικής ευθύνης από αυτοκινητικό ατύχημα, σελ. 61.

ΕΘ 1576/2018: Τριμελής ετερόρρυθμη εταιρία: Δικαστική λύση της εταιρίας για σπουδαίο λόγο – Αίτηση εταίρου για αποκλεισμό των συνεταίρων του, αντί λύσης της εταιρίας, σελ. 92.

ΤρΕΘ 348/2018: Ευρεσιτεχνία: Χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας· ουσιαστικές προϋποθέσεις (νέο της εφεύρεσης, εφευρετική δραστηριότητα, επιδεκτικότητα της εφεύρεσης προς βιομηχανική εφαρμογή)· νόμιμο μαχητό τεκμήριο περί συνδρομής των ουσιαστικών προϋποθέσεων για τη χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας· νομική φύση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας· περιεχόμενο και χρονική διάρκεια της παρεχόμενης από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας προστασίας∙ το δικαίωμα αποζημίωσης του ευρεσιτέχνη, σελ. 118.

ΜονΕΘ 2903/2017: Διεθνής Σύμβαση της Ν. Υόρκης της 10.06.1958 «περί αναγνωρίσεως και εκτελέσεως αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων»: Πεδίο εφαρμογής της Σύμβασης – Προϋποθέσεις αναγνώρισης του κύρους διαιτητικής απόφασης και εκτέλεσής της – Λόγοι απόρριψης της αναγνώρισης του κύρους διαιτητικής απόφασης και εκτέλεσής της, μεταξύ άλλων δε και λόγοι που εξετάζονται αυτεπάγγελτα από το δικαστήριο ή προτείνονται κατ’ ένσταση. Μετατροπή ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας σε ανώνυμη: Προϋποθέσεις και διαδικασία, σελ. 123.

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου
ISSN
1106-5729
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 1, 2019
© Μάρτιος 2019
Σελίδες: 186
Συνδρομές

Δικαστές: € 75

Συνδρομή εξωτερικού: € 180

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Εταιρείες: € 140

Φοιτητές: € 75

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Πίνακας περιεχομένων   +

ΜΕΛΕΤΕΣ

Μ.-Θ. Μαρίνος,. Επίκαιρα ζητήματα συνυπάρξεως διακριτικών γνωρισμάτων στο εθνικό και ενωσιακό δίκαιο σημάτων.  σ.   1

Ν. Τέλλης,. Εσωτερική ευθύνη των διοικητών Α.Ε. – Άσκηση εταιρικής αγωγής –Μια πρώτη προσέγγιση υπό το φως του νέου δικαίου της Α.Ε. (Ν. 4548/2018)–.  σ.  21

Γ. Ψαρουδάκης. Οι καταχρηστικές αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου: η προβληματική του άρ. 95 παρ. 4 εδ. β΄ ν. 4548/2018.  σ.  43

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Αρείου Πάγου

ΑΠ 563/2018 (Παρατηρήσεις Ι. Γκέγκας, σ. 68).  σ.  61

ΑΠ 1351/2018.  σ.  72

Εφετείου Θεσσαλονίκης

ΕΘ 1575/2018 (Εισαγωγικό σημείωμα Α. Λαμπριανίδου, σ. 79).  σ.  80

ΕΘ 1576/2018 (Εισαγωγικό σημείωμα Α. Λαμπριανίδου, σ. 79).  σ.  92

Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης

ΤρΕΘ 1614/2017.  σ. 106

ΤρΕΘ 2390/2017.  σ. 111

ΤρΕΘ 348/2018.  σ. 118

ΤρΕΘ 635/2018.  σ. 121

Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης

ΜονΕΘ 2903/2017 (Παρατηρήσεις Α. Άνθιμος, σ. 135).  σ. 123

Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

ΜΠΘ 4997/2018 (Παρατηρήσεις Α. Λαμπριανίδου, σ. 146).  σ. 137

ΜΠΘ 11146/2018.  σ. 150

Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών

ΜΠΠατρ 420/2018 (Παρατηρήσεις Μ. Κουλουφάκου, σ. 178).  σ. 169

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Α. Άνθιμος, Marc Bungenberg, August Reinisch, Von bilateralen Schieds- und Investitionsgerichten zum multilateralen Investitionsgerichtshof, Optionen für die Institutionalisierung der Investor-Staat- Streitbeilegung, Studien zum Internationalen und Investitionsrecht 28, Nomos / facultas / DIKE, σελ. 318  σ. 183

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

Η επισκόπηση εμπορικού δικαίου είναι το έγκυρο επιστημονικό περιοδικό του Εμπορικού Δικαίου.

Περιλαμβάνει μελέτες, γνωμοδοτήσεις, σχολιασμένη νομολογία και άρθρα.

ΙΔΡΥΤΕΣ
† Αστέριος Γεωργιάδης, Ομ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ
Αλίκη Κιάντου-Παμπούκη, Ομ. Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ
Βασίλειος Λαμπρίδης, Αρεοπαγίτης ε.τ.
Εμμανουήλ Λαπιδάκης, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης
Κωνσταντίνος Παμπούκης, Ομ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Κωνσταντίνος Παμπούκης, Ομ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ
Γιώργος Αρχανιωτάκης, Καθηγητής ΑΠΘ
Γιώργος Δέλλιος, Καθηγητής ΑΠΘ
Νίκος Τέλλης, Καθηγητής ΑΠΘ

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Ρήγας Γιοβαννόπουλος, Επίκ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ
Άννα Δεσποτίδου, Λέκτορας Νομικής ΑΠΘ
Νίκος Ελευθεριάδης, Επίκ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ
Ιωάννης Ιγγλεζάκης, Επίκ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ
Απόστολος Καραγκουνίδης, Επίκ. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ
Άγγελος Κορνηλάκης, Επίκ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ
Αχιλλέας Μπεχλιβάνης, Λέκτορας Νομικής ΑΠΘ
Ευριπίδης Ρίζος, Δ.Ν., Δικηγόρος
Γιώργος Ψαρουδάκης, Λέκτορας Νομικής ΑΠΘ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
Αχιλλέας Μπεχλιβάνης, Λέκτορας Νομικής ΑΠΘ

Συνδρομή

Για παραγγελίες συνδρομών περιοδικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Τρέχον τεύχος

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού