Ελληνικά English
| | | |

Περιοδικά


Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου, Α (2018)

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου
ISSN
1106-5729
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 1, 2018
© Ιούνιος 2018
Σελίδες: 200
Συνδρομές

Δικαστές: € 75

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Εταιρείες: € 140

Φοιτητές: € 75

Συνδρομή εξωτερικού: € 180

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου (ΕπισκΕΔ)


Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου, Α (2018)

Από τα περιεχόμενα του τεύχους Α-2018:

ΜΕΛΕΤΕΣ

Α. Μπεχλιβάνης, Το νέο δίκαιο της πώλησης καταναλωτικών αγαθών: Πού είναι η προστασία του καταναλωτή; - Η καρατόμηση του καταναλωτή στην προκρούστεια κλίνη του δικαίου της πώλησης του Αστικού Κώδικα, σελ. 1

ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ

Π. Νίκου, Είδη ναύλωσης - Ναύλωση γυμνού σκάφους, χρονοναύλωση, ναύλωση κατά ταξίδι, σελ. 15

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠ 1131/2017: Ομαδική ασφάλιση: έννοια και χαρακτηριστικά. Διαχειριστική ασφάλιση: έννοια και τρόπος λειτουργίας, σελ. 48.

ΤρΕΑ 967/2017: Πτώχευση: Εκποίηση σήματος ως ειδικού περιουσιακού στοιχείου που ανήκει στην πτωχευτική περιουσία· προϋποτίθεται άδεια και δη όχι από τον εισηγητή αλλά από το πτωχευτικό δικαστήριο, σελ. 60.

ΕΘ 983/2017: Ομόρρυθμη εταιρία: Αίτηση των εταίρων περί αποκλεισμού του συνεταίρου τους, σελ. 86.

ΜΠΑ 1685/2018: Ασφάλιση: αντικείμενο της ασφαλιστικής σύμβασης· χαρακτηριστικά στοιχεία της ασφάλισης (κοινωνία κινδύνων, μετάθεση του κινδύνου στον ασφαλιστή, καταβολή ασφαλίστρου)· κανόνας της σταθερότητας του ασφαλίστρου κατά τη διάρκεια της ασφάλισης – μη νόμιμος ο συμβατικός όρος περί καταβολής «ασφαλίστρου εξισορρόπησης», το οποίο θα καλύπτει την εκάστοτε διαφορά μεταξύ του τακτικού ασφαλίστρου και του καταβαλλόμενου (στο πλαίσιο ομαδικής ασφάλισης) ασφαλίσματος, διότι έτσι αναιρείται το στοιχείο της μετάθεσης του κινδύνου στον ασφαλιστή· ομαδική ασφάλιση, σελ. 144.

ΜΠΘ 16175/2017: Διεθνής Θαλάσσια Μεταφορά: νόθος αντικειμενική ευθύνη του θαλάσσιου μεταφορέα. Διεθνής Χερσαία Μεταφορά: έναρξη της ευθύνης του χερσαίου μεταφορέα με την παραλαβή του φορτίου προς μεταφορά και λήξη αυτής με την παράδοσή του στον παραλήπτη· δυνατότητα απαλλαγής από την ευθύνη· συρροή συμβατικής και εξωσυμβατικής ευθύνης· ηθελημένη κακή διαχείριση (willfull misconduct). Παραγγελιοδόχος μεταφοράς: εγγυητική και εις ολόκληρον με τον μεταφορέα ευθύνη για την καλή εκτέλεση της μεταφοράς, στο μέτρο που θεμελιώνεται ευθύνη του μεταφορέα. Παρέκταση αρμοδιότητας: αν η σχετική (δικονομική) συμφωνία περιέχεται σε έγγραφο θαλάσσιας φορτωτικής, αυτό πρέπει να φέρει τις υπογραφές του πλοιάρχου (ή, κατά περίπτωση, του εξουσιοδοτημένου πράκτορα) και του φορτωτή ή παραλήπτη. σελ. 155.

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου
ISSN
1106-5729
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 1, 2018
© Ιούνιος 2018
Σελίδες: 200
Συνδρομές

Δικαστές: € 75

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Εταιρείες: € 140

Φοιτητές: € 75

Συνδρομή εξωτερικού: € 180

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Πίνακας περιεχομένων   +

ΜΕΛΕΤΕΣ

Α. Μπεχλιβάνης,. Το νέο δίκαιο της πώλησης καταναλωτικών αγαθών: Πού είναι η προστασία του καταναλωτή; - Η καρατόμηση του καταναλωτή στην προκρούστεια κλίνη του δικαίου της πώλησης του Αστικού Κώδικα -.  σ.   1

ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ

Π. Νίκου,. Είδη ναύλωσης - Ναύλωση γυμνού σκάφους, χρονοναύλωση, ναύλωση κατά ταξίδι -.  σ.  15

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Αρείου Πάγου

ΑΠ 57/2017.  σ.  31

ΑΠ 123/2017.  σ.  33

ΑΠ 1131/2017.  σ.  48

ΑΠ 1221/2017.  σ.  56

Τριμελούς Εφετείου Αθηνών

ΤρΕΑ 967/2017 (Εισαγωγικό σημείωμα Ι. Γκέγκα).  σ.  60

Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης

ΤρΕΘ 40/2017 (Εισαγωγικό σημείωμα Α. Μπεχλιβάνη).  σ.  67

Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης

ΜονΕΘ 144/2017 (Εισαγωγικό σημείωμα Α. Μπεχλιβάνη)  σ.  73

ΜονΕΘ 481/2017.  σ.  79

Εφετείου Θεσσαλονίκης

ΕΘ 983/2017 (Παρατηρήσεις Α. Λαμπριανίδου, σ. 93).  σ.  86

Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

ΠΠΘ 2095/2017.  σ.  98

ΠΠΘ 4893/2017.  σ. 103

ΠΠΘ 4907/2017.  σ. 110

ΠΠΘ 8064/2017 (Εισαγωγικό σημείωμα Α. Μπεχλιβάνη).  σ. 117

ΠΠΘ 14650/2017.  σ. 126

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

ΜΠΑ 1186/2017.  σ. 133

ΜΠΑ 1685/2018 (Παρατηρήσεις Α. Στεργιούλα, σ. 152).  σ. 144

Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

ΜΠΘ 16175/2017 (Παρατηρήσεις Α. Άνθιμου, σ. 165).  σ. 155

Ειρηνοδικείου Χανίων

Ειρ Χανίων 49/2017 (Παρατηρήσεις Ι. Γκέγκα, σ. 179).  σ. 167

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Α. Άνθιμου,. Elena Alina Onţanu, Cross – Border Debt Recovery in the EU. A Comparative and Empirical Study on the Use of the European Uniform Procedures, Ius Commune Europaeum Series No 159, Intersentia 2017, σελίδες xvii + 533.  σ. 185

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

Η επισκόπηση εμπορικού δικαίου είναι το έγκυρο επιστημονικό περιοδικό του Εμπορικού Δικαίου.

Περιλαμβάνει μελέτες, γνωμοδοτήσεις, σχολιασμένη νομολογία και άρθρα.

ΙΔΡΥΤΕΣ
† Αστέριος Γεωργιάδης, Ομ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ
Αλίκη Κιάντου-Παμπούκη, Ομ. Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ
Βασίλειος Λαμπρίδης, Αρεοπαγίτης ε.τ.
Εμμανουήλ Λαπιδάκης, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης
Κωνσταντίνος Παμπούκης, Ομ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Κωνσταντίνος Παμπούκης, Ομ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ
Γιώργος Αρχανιωτάκης, Καθηγητής ΑΠΘ
Γιώργος Δέλλιος, Καθηγητής ΑΠΘ
Νίκος Τέλλης, Καθηγητής ΑΠΘ

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Ρήγας Γιοβαννόπουλος, Επίκ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ
Άννα Δεσποτίδου, Λέκτορας Νομικής ΑΠΘ
Νίκος Ελευθεριάδης, Επίκ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ
Ιωάννης Ιγγλεζάκης, Επίκ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ
Απόστολος Καραγκουνίδης, Επίκ. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ
Άγγελος Κορνηλάκης, Επίκ. Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ
Αχιλλέας Μπεχλιβάνης, Λέκτορας Νομικής ΑΠΘ
Ευριπίδης Ρίζος, Δ.Ν., Δικηγόρος
Γιώργος Ψαρουδάκης, Λέκτορας Νομικής ΑΠΘ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
Αχιλλέας Μπεχλιβάνης, Λέκτορας Νομικής ΑΠΘ

Συνδρομή

Για παραγγελίες συνδρομών περιοδικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Τρέχον τεύχος

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού