Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου (ΠραξΛογΠΔ)


Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου, 2 (2023)

ΤΕΥΧΟΣ 2 2023 Απρίλιος - Ιούνιος

Από τα περιεχόμενα

Μελέτες

Γ. Ι. Συλίκος, Ο Δόλος στο Ποινικό Δίκαιο, σ. 493

Νομολογία

Παραβίαση υποχρέωσης διατροφής (σημαντική απόφαση εφαρμογής νέου ΠΚ), ΑΠ 315/2023
(Τμ. Ζ΄), σ. 374, Παρατ. Φ. Κλάδη, σ. 378

Ψηφιακός δίσκος - Απόλυτη ακυρότητα από εσφαλμένη επισκόπηση, ΑΠ 1096/2022 (Τμ. E΄), σ. 287

Απόλυτη ακυρότητα, διότι το Δικαστήριο δεν ενημέρωσε τους κατηγορούμενους για μεταβολή
κατηγοριών, ΑΠ 746/2023 (Τμ. Ζ΄), σ. 262

Εξαναγκασμός από το Δικαστήριο του κατηγορουμένου να καταθέσει εναντίον του εαυτού του ή να ομολογήσει την ενοχή του συνεπάγεται απόλυτη ακυρότητα, ΑΠ 957/2022 (Τμ. Ε΄), σ. 304

Εσφαλμένη απόρριψη αιτήματος αναβολής για ασθένεια συνηγόρου υπεράσπισης, ΑΠ 818/2023
(Τμ. E΄), σ. 267

Αντι-εγκλήσεις στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ΕγκΕισΑΠ 16/7.7.2023, σ. 492

Δικαστική άφεση της ποινής, ΑΠ 481/2023 (Τμ. ΣΤ΄), σ. 352

Προσφυγή κατά Διάταξης Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, ΑΠ 1236/2022 (Τμ. Ζ΄) (Συμβ), σ. 316

Παραβίαση προσωπικών δεδομένων (και στο διαδίκτυο) - εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή, ΑΠ 604/2023 (Τμ. Ζ΄), σ. 479

Απόλυτη ακυρότητα από παράνομη υποστήριξη κατηγορίας, ΑΠ 305/2023 (Τμ. E΄), σ. 277, ΑΠ 547/2023 (Τμ. ΣΤ΄), σ. 282

Πότε υφίσταται συρροή ανθρωποκτονίας και ληστείας, ΑΠ 768/2022 (Τμ. E΄), σ. 449

Edition info

Journal
Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου
ISSN
1108-8427
Current issue
Issue number: 2, 2023
© June 2023
Pages: VIII + 338
Subscriptions

Students: € 90

Companies: € 140

Judges: € 88

Legal Entities of the Public Sector: € 210

Individuals: € 110

International subscription: € 165

Table of contents   +

Σημαντική Ενημέρωση

των Αναγνωστών του Περιοδικού μας

Η ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ

Ι. ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος

ΑΠ 546/2023 (Τμ. ΣΤ΄)

ΙΙ. ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΑΠ 746/2023 (Τμ. Ζ΄)

ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ

ΑΠ 667/2023 (Τμ. Ζ΄)

ΑΠ 818/2023 (Τμ. E΄)

ΑΠ 248/2023 (Τμ. Ζ΄)

ΑΠ 484/2023 (Τμ. ΣΤ΄)

(ΠΑΡΑΝΟΜΗ) ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΑΠ 305/2023 (Τμ. E΄)

ΑΠ 547/2023 (Τμ. ΣΤ΄)

ΑΠ 408/2023 (Τμ. Ε΄)

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

i. ΕΓΓΡΑΦΑ

Ψηφιακός δίσκος

/ Επισκόπηση ψηφιακού δίσκου

ΑΠ 1096/2022 (Τμ. E΄)

ΑΠ 768/2022 (Τμ. E΄)

ΑΠ 730/2022 (Τμ. E΄)

ΑΠ 967/2022 (Τμ. Ε΄)

ii. ΜΑΡΤΥΡΕΣ

ΑΠ 29/2023 (Τμ. Ζ΄)

iii. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΗΛΙΚΗΣ ΠΑΘΟΥΣΑΣ

ΑΠ 1139/2022 (Τμ. ΣΤ΄)

iv. ΣΥΓΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ

ΑΠ 1077/2022 (Τμ. ΣΤ΄)

v. ΣΧΟΛΙΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΑΠ 1077/2022 (Τμ. ΣΤ΄)

vi. ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΑΠ 1147/2022 (Τμ. ΣΤ΄)

ΑΠ 966/2022 (Τμ. Ζ΄)

ΑΠ 957/2022 (Τμ. Ε΄)

vii. ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ

ΑΠ 957/2022 (Τμ. Ε΄)

viii. ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ

i. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

ΑΠ 1096/2022 (Τμ. E΄)

ii. ΕΓΚΛΗΣΗ

Έγκληση από Ανώνυμη Εταιρία

ΑΠ 419/2023 (Τμ. Ε΄)

iii. ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΙΟΝΕΙ ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ

ΑΠ 420/2023 (Τμ. Ε΄)

Β. ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

i. ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

ΑΠ 1236/2022 (Τμ. Ζ΄) (Συμβ)

ii. ΕΦΕΣΗ

ΑΠ 596/2023 (Τμ. Ζ΄)

iii. ΑΝΑΙΡΕΣΗ

Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας

ΑΠ 676/2023 (Τμ. Z΄) (Συμβ)

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Α. Η ΠΟΙΝΗ

i. Ελαφρυντικές Περιστάσεις

ΑΠ 374/2023 (Τμ. E΄)

ΑΠ 548/2023 (Τμ. Ζ΄)

ΑΠ 1077/2022 (Τμ. ΣΤ΄)

ΑΠ 1341/2022 (Τμ. ΣΤ΄)

ΑΠ 484/2023 (Τμ. ΣΤ΄)

ii. Δικαστική Άφεση της Ποινής

ΑΠ 481/2023 (Τμ. ΣΤ΄)

iii. Συνολική ποινή

ΑΠ 957/2022 (Τμ. Ε΄)

Β. ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ

i. Συμμετοχή στο έγκλημα

ΑΠ 141/2023 (Τμ. E΄)

ii. Πραγματική Πλάνη

ΑΠ 957/2022 (Τμ. Ε΄)

iii. Νομική Πλάνη

ΑΠ 1147/2022 (Τμ. ΣΤ΄)

ΙΙ. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ

Πλαστογραφία

ΑΠ 544/2023 (Τμ. ΣΤ΄)

ΑΠ 482/2023 (Τμ. ΣΤ΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Παραβίαση της υποχρέωσης προς διατροφή

ΑΠ 315/2023 (Τμ. Ζ΄), Παρατ. Φ. Κλάδη

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Απάτη

ΑΠ 465/2023 (Τμ. Ζ΄)

I. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

II. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ

i. Απάτη κακουργηματική

ii. Πλαστογραφία κακουργηματική

ΑΠ 1206/2022 (Τμ. ΣΤ΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ

ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Ψευδής κατάθεση και ηθική αυτουργία

ΑΠ 1285/2022 (Τμ. ΣΤ΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Κλοπή

ΑΠ 224/2023 (Τμ. ΣΤ΄)

ΑΠ 1387/2022 (Τμ. ΣΤ΄)

ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

Παραβίαση δικαστικών αποφάσεων

ΑΠ 549/2023 (Τμ. Ζ΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

Συκοφαντική δυσφήμηση

ΑΠ 314/2023 (Τμ. Ζ΄)

ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ

ΑΠ 1168/2022 (Τμ. Α΄ Διακοπών Ποιν)

I. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟ ΠΡΟΘΕΣΗ

II. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

i. Ανθρωποκτονία από πρόθεση

ii. Ληστεία με ιδιαίτερη σκληρότητα

ΑΠ 768/2022 (Τμ. E΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ

Ανθρωποκτονία από αμέλεια

ΑΠ 1115/2022 (Τμ. A΄ Διακοπών Ποιν)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Δωροδοκία παθητική και ενεργητική

ΑΠ 730/2022 (Τμ. E΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

Προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας

ΑΠ 216/2023 (Τμ. Ζ΄)

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΠ 604/2023 (Τμ. Ζ΄)

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

ΑΠ 548/2023 (Τμ. Ζ΄)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ

ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΑΝΤΙ-ΕΓΚΛΗΣΕΙΣ / ΑΝΤΙ-ΜΗΝΥΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΨΕΥΔΗ ΚΑΤΑΜΗΝΥΣΗ

ΕγκΕισΑΠ 16/2023

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Γεώργιος Συλίκος, Ο Δόλος στο Ποινικό Δίκαιο

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 2/2023

Λημματικό Ευρετήριο

Editorial team   +

ΙΔΡΥΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Δρ. Γεώργιος Ι. Συλίκος, Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Νομικών, Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Επιστημόνων ΠΟΙΝΙΚΟΛΟΓΩΝ, Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Νομικών, τ. Καθηγητής Ποινικού Δικαίου, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διευθύνων: Ανδρέας Φάκος, Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου ε.τ.

Eπιμελήτρια έκδοσης: Φωτεινή Κλάδη, IELES, Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω

Δημήτριος Κυριτσάκης, Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου ε.τ. - Αχιλλέας Νταφούλης, Αρεοπαγίτης ε.τ. - Βασίλειος Μαρκής, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Παναγιώτης Καίσαρης, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Ανδρέας Ζύγουρας, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Φώτιος Καϋμενάκης, Αρεοπαγίτης ε.τ. - Φώτιος Μακρής, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Παναγιώτης Νικολούδης, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Γεώργιος Κολιοκώστας, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Κυριάκος Καρούτσος, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Σταύρος Μαντακιοζίδης, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Δημήτριος Δασούλας, Αντεισαγγελέας ΑΠ - Ιωάννης Χαμηλοθώρης, Αρεοπαγίτης ε.τ. - Ευάγγελος Ζαχαρής, Αντεισαγγελέας ΑΠ - Παναγιώτης Μπρακουμάτσος, Αντεισαγγελέας ΑΠ - Ηλίας Σεφερίδης, Εισαγγελέας Εφετών - † Σωτήριος Μπάγιας, Εισαγγελέας Εφετών - Δημήτριος Μoυρτζίνης, Ομ. Καθηγητής Ιατροδικαστικής Πανεπιστημίου Αθηνών - Στυλιανός Γιαμάνης, IELES, Δικηγόρος - Ιωάννης Ηρειώτης, Δικηγόρος - Χαράλαμπος Παπαχαραλάμπους, Δ.Ν. - Γεράσιμος Φουρλάνος, Δ.Ν., Πανεπιστήμιο Ουψάλα - Θεόδωρος Φραντζέτης, IELES, Δικηγόρος

EΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Νέστωρ Κουράκης, Καθηγητής Εγκληματολογίας Νομικής Αθηνών, Δικηγόρος ΑΠ

Subscription

If you wish to subscribe to the journal 'Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου', please contact one of our stores (Athens: +30 210 33 87 500, Thessaloniki: +30 2310 535 381) or send an e-mail to info@sakkoulas.gr

Alternatively, please fill-in your preferred contact method and we will communicate with you soon.

Full name
 
Email
 
Telephone
 
 
 
 
 

Current issue