Ελληνικά English
| | | |

Journals


Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου, 4 (2018)

Edition info

Journal
Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου
ISSN
1108-8427
Current issue
Issue number: 4, 2018
© December 2018
Pages: 348
Subscriptions

Individuals: € 110

International subscription: € 165

Students: € 90

Companies: € 140

Judges: € 88

Legal Entities of the Public Sector: € 210

Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου (ΠραξΛογΠΔ)


Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου, 4 (2018)

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 4/2018:

Μελέτη

Γ. Ι. Συλίκος, Η άμυνα ως λόγος αποκλεισμού του αδίκου (Μέρος Πρώτο), σ. 999

Νομολογία

 • Απαγορευμένα αποδεικτικά μέσα, ΑΠ 1093/2018 (Τμ. ΣΤ΄), σ. 765
 • Απάτη και Εκβίαση, ΟλΑΠ 1/2018, σ. 893, ΑΠ 1482/2018 (Τμ. Ζ΄), σ. 863, ΑΠ 1236/2018 (Τμ. Ε΄),
 • σ. 842, ΣυμβΑΠ 1100/2018 (Τμ. ΣΤ΄), σ. 848, ΣυμβΑΠ 538/2018 (Τμ. Ε΄), σ. 861, ΑΠ 343/2018
 • (Τμ. Ζ΄), σ. 879, ΑΠ 417/2018 (Τμ. Ε΄), σ. 909, ΑΠ 796/2018 (Τμ. Ε΄), σ. 914
 • Πλαστογραφία πτυχίου, ΑΠ 420/2018 (Τμ. Ε΄), σ. 899
 • Ψευδής βεβαίωση από Δικαστικό Επιμελητή, ΑΠ 1092/2018 (Τμ. Ε΄), σ. 927
 • Διατάραξη της ασφάλειας της οδικής συγκοινωνίας, ΑΠ 17/2018 (Τμ. Ε΄), σ. 931
 • Πτωχευτικό Ποινικό Δίκαιο, ΑΠ 1156/2018 (Τμ.Ζ΄), σ. 989
 • Ληστρική κλοπή, ΑΠ 834/2018 (Τμ. Ε΄), σ. 945
 • Μετατροπή της ποινής, ΑΠ 1076/2018 (Τμ. ΣΤ΄), σ. 828
 • Δοσοποίηση, ΑΠ 1109/2018 (Τμ. Ζ΄), σ. 831

Ακάλυπτες Επιταγές, Συστηματική Συλλογή Νομολογίας

Αναβολή, Συστηματική Συλλογή Νομολογίας

Πολιτική Αγωγή, Συστηματική Συλλογή Νομολογίας

Edition info

Journal
Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου
ISSN
1108-8427
Current issue
Issue number: 4, 2018
© December 2018
Pages: 348
Subscriptions

Individuals: € 110

International subscription: € 165

Students: € 90

Companies: € 140

Judges: € 88

Legal Entities of the Public Sector: € 210

Table of contents   +

ΛΗΜΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΕΥΧΟΥΣ 4/2018

Η ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

I. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ

ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ

i. Αναβολή κατά το άρθρο 349 ΚΠΔ

ΑΠ 1270/2018 (Τμ. Ζ΄)

ΑΠ 1482/2018 (Τμ. Ζ΄)

ΑΠ 421/2018 (Τμ. Ε΄)

ΑΠ 432/2018 (Τμ. ΣΤ΄)

ΑΠ 2/2018 (Τμ. ΣΤ΄)

ii. Αναβολή για κρείσσονες αποδείξεις

ΑΠ 2/2018 (Τμ. ΣΤ΄)

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

i. Απαγορευμένα αποδεικτικά μέσα

ΑΠ 1093/2018 (Τμ. ΣΤ΄)

ii. Έγγραφα

ΑΠ 1482/2018 (Τμ. Ζ΄)

ΑΠ 901/2018 (Τμ. Ε΄)

ΑΠ 1200/2018 (Τμ. Ε΄)

iii. Μάρτυρες

ΑΠ 1093/2018 (Τμ. ΣΤ΄)

iv. Πραγματογνωμοσύνη

ΑΠ 896/2018 (Τμ. Ε΄)

v. Απολογία του κατηγορουμένου/Αγόρευση του συνηγόρου/Άρνηση νομικού χαρακτηρισμού και ισχυρισμοί για μεταβολή της κατηγορίας

ΑΠ 343/2018 (Τμ. Ζ΄)

ΜΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ.

ΑΠ 126/2018 (Τμ. ΣΤ΄)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ

i. Δεδικασμένο

ΑΠ 988/2018 (Τμ. Ε΄)

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΠ 1472/2018 (Τμ. Β΄ Διακοπών Ποιν)

ΑΠ 1121/2018 (Τμ. ΣΤ΄)

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΠ 538/2018 (Τμ. Ε΄) (Συμβ)

II. ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΕΦΕΣΗ

ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ

ΑΠ 841/2018 (Τμ. Ε΄)

ΕΦΕΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΚΑΤΑ ΑΘΩΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΠ 1266/2018 (Τμ. Ζ΄)

III. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΑΠ 2/2018 (Τμ. ΣΤ΄)

ΑΠ 914/2018 (Τμ. Ε΄)

ΑΠ 538/2018 (Τμ. E΄) (Συμβ)

ΑΠ 432/2018 (Τμ. ΣΤ΄)

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Α. ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ

I. ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ

i. Υπαιτιότητα

Πραγματική Πλάνη

ΑΠ 217/2018 (Τμ. Ζ΄)

ΑΠ 538/2018 (Τμ. E΄) (Συμβ)

ii. Ικανότητα για καταλογισμό

Άρση ή ελάττωση της ικανότητας για καταλογισμό

ΑΠ 1111/2018 (Τμ. Ζ΄)

ΑΠ 1092/2018 (Τμ. Ε΄)

ΑΠ 802/2018 (Τμ. Ε΄)

II. ΑΔΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Λόγοι άρσης του αδίκου

Άμυνα

ΑΠ 783/2018 (Τμ. Ζ΄)

III. ΑΞΙΟΠΟΙΝΟ

Εξάλειψη του αξιόποινου

Έλλειψη έγκλησης

ΑΠ 1019/2018 (Τμ. ΣΤ΄)

Έγκληση από ανώνυμη εταιρία

ΑΠ 576/2018 (Τμ. Ε΄)

IV. ΜΟΡΦΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Συμμετοχή

Ηθική αυτουργία

ΑΠ 908/2018 (Τμ. ΣΤ΄)

Β. Η ΠΟΙΝΗ

I. ΕΛΑΦΡΥΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΠ 343/2018 (Τμ. Ζ΄)

ΑΠ 2/2018 (Τμ. ΣΤ΄)

II. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΠ 1200/2018 (Τμ. Ε΄)

ΑΠ 449/2018 (Τμ. ΣΤ΄)

III. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ

Μετατροπή συνολικής ποινής

ΑΠ 1076/2018 (Τμ. ΣΤ΄)

Δοσοποίηση

ΑΠ 1109/2018 (Τμ. Ζ΄)

IV. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ

ΑΠ 1482/2018 (Τμ. Ζ΄)

ΙΙ. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ

Ανθρωποκτονία από αμέλεια

ΑΠ 785/2018 (Τμ. Z΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Απάτη/Απάτη επί Δικαστηρίου

ΑΠ 1236/2018 (Τμ. Ε΄)

ΑΠ 1100/2018 (Τμ. ΣΤ΄) (Συμβ)

Αυτοτελής ισχυρισμός εξάλειψης του αξιοποίνου

ΑΠ 538/2018 (Τμ. E΄) (Συμβ)

Εκβίαση

ΑΠ 1482/2018 (Τμ. Ζ΄)

ΑΠ 343/2018 (Τμ. Ζ΄)

Τοκογλυφία

ΑΠ 421/2018 (Τμ. Ε΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ

Πλαστογραφία και χρήση πλαστού εγγράφου

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Απάτη/κακουργηματική

ΟλΑΠ 1/2018 (Πλήρης Ποινική Ολομέλεια)

ΑΠ 420/2018 (Τμ. Ε΄)

ΑΠ 417/2018 (Τμ. Ε΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ

ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Ψευδορκία μάρτυρα

ΑΠ 1142/2018 (Τμ. ΣΤ΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ

ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Ψευδορκία μάρτυρα/Ηθική αυτουργία σε ψευδορκία.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ

Πλαστογραφία και χρήση πλαστού

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Απάτη/Απάτη επί Δικαστηρίου

ΑΠ 796/2018 (Τμ. Ε΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ

Υπεξαγωγή εγγράφων

ΑΠ 1183/2018 (Τμ. Α΄ Διακοπών Ποιν)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ.

Ψευδής βεβαίωση/από δικαστικό επιμελητή

ΑΠ 1092/2018 (Τμ. Ε΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διατάραξη της ασφάλειας της οδικής συγκοινωνίας

ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ

Επικίνδυνη σωματική βλάβη

ΑΠ 17/2018 (Τμ. Ζ΄)

ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ

Σωματικές βλάβες από αμέλεια/από υπόχρεο

ΑΠ 896/2018 (Τμ. Ε΄)

Σωματικές βλάβες από πρόθεση

ΑΠ 542/2018 (Τμ. ΣΤ΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Ληστρική Κλοπή

ΑΠ 834/2018 (Τμ. Ε΄)

Κλοπή/κακουργηματική

ΑΠ 530/2018 (Τμ. Ε΄)

Υπεξαίρεση

ΑΠ 1309/2018 (Τμ. Ε΄)

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ

ΑΚΑΛΥΠΤΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ

ΑΠ 1210/2018 (Τμ. ΣΤ΄)

ΑΠ 1030/2018 (Τμ. Ζ΄)

ΑΠ 988/2018 (Τμ. Ε΄)

ΑΠ 899/2018 (Τμ. Ε΄)

ΑΠ 292/2018 (Τμ. ΣΤ΄)

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

ΑΠ 1173/2018 (Τμ. ΣΤ΄)

ΑΠ 368/2018 (Τμ. ΣΤ΄)

ΑΠ 539/2018 (Τμ. ΣΤ΄)

ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΠ 1156/2018 (Τμ. Z΄)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΠ 1411/2018 (Τμ. ΣΤ΄)

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Δρ. Γεώργιος Ι. Συλίκος, Η άμυνα ως λόγος αποκλεισμού του αδίκου (Μέρος Πρώτο)

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΕΤΟΥΣ

Λημματικό Ευρετήριο

Αριθμητικό Ευρετήριο Αποφάσεων

Editorial team   +

ΙΔΡΥΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Δρ. Γεώργιος Ι. Συλίκος, Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Νομικών, Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Επιστημόνων ΠΟΙΝΙΚΟΛΟΓΩΝ, Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Νομικών, τ. Καθηγητής Ποινικού Δικαίου, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διευθύνων: Ανδρέας Φάκος, Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου ε.τ.

Eπιμελήτρια έκδοσης: Φωτεινή Κλάδη, IELES, Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω

Δημήτριος Κυριτσάκης, Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου ε.τ. - Αχιλλέας Νταφούλης, Αρεοπαγίτης ε.τ. - Βασίλειος Μαρκής, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Παναγιώτης Καίσαρης, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Ανδρέας Ζύγουρας, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Φώτιος Καϋμενάκης, Αρεοπαγίτης ε.τ. - Φώτιος Μακρής, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Παναγιώτης Νικολούδης, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Γεώργιος Κολιοκώστας, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Κυριάκος Καρούτσος, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Σταύρος Μαντακιοζίδης, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Δημήτριος Δασούλας, Αντεισαγγελέας ΑΠ - Ιωάννης Χαμηλοθώρης, Αρεοπαγίτης ε.τ. - Ευάγγελος Ζαχαρής, Αντεισαγγελέας ΑΠ - Παναγιώτης Μπρακουμάτσος, Αντεισαγγελέας ΑΠ - Ηλίας Σεφερίδης, Εισαγγελέας Εφετών - † Σωτήριος Μπάγιας, Εισαγγελέας Εφετών - Δημήτριος Μoυρτζίνης, Ομ. Καθηγητής Ιατροδικαστικής Πανεπιστημίου Αθηνών - Στυλιανός Γιαμάνης, IELES, Δικηγόρος - Ιωάννης Ηρειώτης, Δικηγόρος - Χαράλαμπος Παπαχαραλάμπους, Δ.Ν. - Γεράσιμος Φουρλάνος, Δ.Ν., Πανεπιστήμιο Ουψάλα - Θεόδωρος Φραντζέτης, IELES, Δικηγόρος

EΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Νέστωρ Κουράκης, Καθηγητής Εγκληματολογίας Νομικής Αθηνών, Δικηγόρος ΑΠ

Subscription

For journal subscription orders, please contact one of our stores (Athens: +30 210 33 87 500, Thessaloniki: +30 2310 535 381) or send an e-mail to info@sakkoulas.gr

Current issue

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account