Ελληνικά English
| | | |

Journals


Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου, 2 (2019)

Edition info

Journal
Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου
ISSN
1108-8427
Current issue
Issue number: 2, 2019
© November 2019
Pages: 280
Subscriptions

International subscription: € 165

Legal Entities of the Public Sector: € 210

Companies: € 140

Judges: € 88

Individuals: € 110

Students: € 90

Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου (ΠραξΛογΠΔ)


Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου, 2 (2019)

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 2/2019:

Φάκελος: Νέοι Ποινικοί Κώδικες, σ. 492

Γ. Ι. Συλίκος, Ερμηνεία και Πρακτική Εφαρμογή των διατάξεων του νέου Ποινικού Κώδικα για τα Εγκλήματα κατά Περιουσιακών Αγαθών και κατά της Ιδιοκτησίας (Κλοπή, Υπεξαίρεση, Ληστεία, Φθορά, Αυθαίρετη χρήση μεταφορικού μέσου), σ. 498

Γ. Ι. Συλίκος, Καινούριος λόγος μείωσης της ποινής με τον νέο Ποινικό Κώδικα – Ομολογία του κατηγορουμένου κατά την Προδικασία. Ερμηνεία και Πρακτική Εφαρμογή, σ. 510

Εφαρμογή του Νέου ΠΚ από τη νομολογία

Ελαφρυντικές περιστάσεις με τον νέο Ποινικό Κώδικα/Ποιος νόμος είναι επιεικέστερος κατά την εφαρμογή του νέου ΠΚ, ΑΠ 1466/2019 (Τμ. Ε΄), σ. 257

Νομολογία

Συκοφαντική δυσφήμηση: Δικαστικά πρόσωπα δεν είναι τρίτοι, ΑΠ 1353/2019 (Τμ. Ε΄), σ. 343/Δικαστικά πρόσωπα μπορεί να είναι τρίτοι, ΑΠ 688/2019 (Τμ. Ζ΄), σ. 348

Απάτη κατ’ εξακολούθηση από καθαρίστρια με πλαστό τίτλο σπουδών, ΟλομΑΠ 3/2019, σ. 302

Αρμοδιότητα σε αδίκημα μέσω του διαδικτύου, ΣυμβΑΠ 472/2019 (Τμ. ΣΤ΄), σ. 270

Ακυρότητα επίδοσης κλητηρίου θεσπίσματος, ΑΠ 779/2019 (Τμ. Ε΄), σ. 280

Υπό όρο απόλυση, ΣυμβΑΠ 983/2019 (Τμ. Ε΄), σ. 294

Κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, ΑΠ 846/2019 (Τμ. Ζ΄), σ. 352

Επιταγές – Συστηματική Συλλογή Νομολογίας, ΑΠ 1060/2019 (Τμ. Ζ΄), σ. 447

Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο, ΑΠ 829/2019 (Τμ. ΣΤ΄), σ. 465, ΑΠ 953/2019 (Τμ. Ζ΄), σ. 470

Λαθρεμπορία, ΟλομΑΠ 1/2019, σ. 475, ΑΠ 769/2019 (Τμ. Ε΄), σ. 480

Edition info

Journal
Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου
ISSN
1108-8427
Current issue
Issue number: 2, 2019
© November 2019
Pages: 280
Subscriptions

International subscription: € 165

Legal Entities of the Public Sector: € 210

Companies: € 140

Judges: € 88

Individuals: € 110

Students: € 90

Table of contents   +

Η ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ.

ΑΠ 1466/2019 (Τμ. Ε΄)

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Ι. ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ

ΑΝΑΒΟΛΗ

ΑΠ 902/2019 (Τμ. ΣΤ΄)

ΑΠ 1135/2019 (Τμ. ΣΤ΄)

ΑΠ 1546/2018 (Τμ. Ε΄)

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Αρμοδιότητα σε περίπτωση τέλεσης αδικήματος μέσω του διαδικτύου

ΑΠ 472/2019 (Τμ. ΣΤ΄) (Συμβ)

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ

ΑΠ 1121/2019 (Τμ. Ζ΄)

ΕΝΣΤΑΣΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΠΙΣΜΑΤΟΣ

ΑΠ 1305/2019 (Τμ. Ε΄)

ΑΠ 779/2019 (Τμ. Ε΄)

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΠ 1122/2019 (Τμ. Z΄)

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

i. Έγγραφα

ΑΠ 801/2019 (Τμ. ΣΤ΄)

ii. Μαρτυρική κατάθεση ή απολογία συγκατηγορουμένου

ΑΠ 355/2019 (Τμ. Ε΄)

iii. Πραγματογνωμοσύνη

ΑΠ 1016/2019 (ΣΤ΄ Ποινικό Τμήμα)

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Η ΠΟΙΝΗ

ΥΠΟ ΟΡΟ ΑΠΟΛΥΣΗ

ΑΠ 983/2019 (Τμ. Ε΄) (Συμβ)

ΕΛΑΦΡΥΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΠ 341/2019 (Τμ. Ε΄)

ΑΠ 279/2019 (Τμ. Ε΄)

ΙΙ. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Απάτη

ΟλομΑΠ 3/2019 (Πλήρης Ποινική Ολομέλεια).

ΑΠ 1254/2019 (Τμ. Ζ΄)

ΑΠ 815/2019 (Τμ. ΣΤ΄)

ΑΠ 702/2019 (Τμ. ΣΤ΄) (Συμβ)

Εκβίαση

ΑΠ 1007/2019 (Τμ. ΣΤ΄)

Αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος

ΑΠ 648/2019 (Τμ. Ε΄)

Καταδολίευση δανειστών

ΑΠ 384/2019 (Τμ. Z΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

Συκοφαντική δυσφήμηση

ΑΠ 1353/2019 (Τμ. Ε΄)

ΑΠ 688/2019 (Τμ. Ζ΄)

ΑΠ 801/2019 (Τμ. ΣΤ΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας

ΑΠ 846/2019 (Τμ. Ζ΄)

Κλοπή και συνέργεια σε κλοπή

ΑΠ 1048/2019 (Τμ. ΣΤ΄)

ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ

Ι. Σωματικές βλάβες από πρόθεση

ΑΠ 1101/2019 (Τμ. Ε΄)

ΑΠ 963/2019 (Τμ. Ε΄)

ΑΠ 1228/2019 (Τμ. Ε΄)

ΑΠ 801/2019 (Τμ. ΣΤ΄)

ΑΠ 674/2019 (Τμ. ΣΤ΄)

ΑΠ 816/2019 (Τμ. ΣΤ΄) (Συμβ)

ΙΙ. Σωματικές βλάβες από αμέλεια

ΑΠ 809/2019 (Τμ. ΣΤ΄)

ΑΠ 493/2019 (Τμ. Ε΄)

ΑΠ 73/2019 (Τμ. Ε΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Ψευδής καταμήνυση

ΑΠ 649/2019 (Τμ. Ε΄)

Ψευδορκία μάρτυρα – Ψευδής κατάθεση

ΑΠ 448/2019 (Τμ. Ζ΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ.

Παράβαση καθήκοντος

ΑΠ 445/2019 (Τμ. Ζ΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

Εμπορία Ανθρώπων

ΟλομΑΠ 2/2019 (Πλήρης Ποινική Ολομέλεια).

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ

ΑΚΑΛΥΠΤΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ

ΑΠ 1060/2019 (Τμ. Ζ΄)

ΑΠ 1052/2019 (Τμ. ΣΤ΄)

ΑΠ 749/2019 (Τμ. Ζ΄)

ΑΠ 527/2019 (Τμ. Ζ΄)

ΑΠ 1103/2019 (Τμ. Ε΄)

ΑΠ 1017/2019 (Τμ. ΣΤ΄)

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ – ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΑΠ 829/2019 (Τμ. ΣΤ΄)

ΑΠ 953/2019 (Τμ. Z΄)

ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ

ΟλομΑΠ 1/2019 (Πλήρης Ποινική Ολομέλεια).

ΑΠ 769/2019 (Τμ. Ε΄)

ΟΠΛΑ

ΑΠ 406/2019 (Τμ. Ε΄)

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

ΑΠ 1208/2019 (Τμ. Ζ΄)

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ: ΝΕΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ

Δρ. Γεώργιος Ι. Συλίκος, Οι νέοι Ποινικοί Κώδικες

Δρ. Γεώργιος Ι. Συλίκος, Ερμηνεία και Πρακτική Εφαρμογή των διατάξεων του νέου Ποινικού Κώδικα για τα Εγκλήματα κατά Περιουσιακών Αγαθών και κατά της Ιδιοκτησίας (Κλοπή, Υπεξαίρεση, Ληστεία, Φθορά, Αυθαίρετη χρήση μεταφορικού μέσου)

Δρ. Γεώργιος Ι. Συλίκος, Καινούριος λόγος μείωσης της ποινής με τον νέο Ποινικό Κώδικα – Ομολογία του κατηγορουμένου κατά την Προδικασία. Ερμηνεία και Πρακτική Εφαρμογή

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 2/2019

Λημματικό Ευρετήριο

Editorial team   +

ΙΔΡΥΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Δρ. Γεώργιος Ι. Συλίκος, Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Νομικών, Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Επιστημόνων ΠΟΙΝΙΚΟΛΟΓΩΝ, Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Νομικών, τ. Καθηγητής Ποινικού Δικαίου, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διευθύνων: Ανδρέας Φάκος, Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου ε.τ.

Eπιμελήτρια έκδοσης: Φωτεινή Κλάδη, IELES, Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω

Δημήτριος Κυριτσάκης, Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου ε.τ. - Αχιλλέας Νταφούλης, Αρεοπαγίτης ε.τ. - Βασίλειος Μαρκής, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Παναγιώτης Καίσαρης, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Ανδρέας Ζύγουρας, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Φώτιος Καϋμενάκης, Αρεοπαγίτης ε.τ. - Φώτιος Μακρής, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Παναγιώτης Νικολούδης, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Γεώργιος Κολιοκώστας, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Κυριάκος Καρούτσος, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Σταύρος Μαντακιοζίδης, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Δημήτριος Δασούλας, Αντεισαγγελέας ΑΠ - Ιωάννης Χαμηλοθώρης, Αρεοπαγίτης ε.τ. - Ευάγγελος Ζαχαρής, Αντεισαγγελέας ΑΠ - Παναγιώτης Μπρακουμάτσος, Αντεισαγγελέας ΑΠ - Ηλίας Σεφερίδης, Εισαγγελέας Εφετών - † Σωτήριος Μπάγιας, Εισαγγελέας Εφετών - Δημήτριος Μoυρτζίνης, Ομ. Καθηγητής Ιατροδικαστικής Πανεπιστημίου Αθηνών - Στυλιανός Γιαμάνης, IELES, Δικηγόρος - Ιωάννης Ηρειώτης, Δικηγόρος - Χαράλαμπος Παπαχαραλάμπους, Δ.Ν. - Γεράσιμος Φουρλάνος, Δ.Ν., Πανεπιστήμιο Ουψάλα - Θεόδωρος Φραντζέτης, IELES, Δικηγόρος

EΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Νέστωρ Κουράκης, Καθηγητής Εγκληματολογίας Νομικής Αθηνών, Δικηγόρος ΑΠ

Subscription

For journal subscription orders, please contact one of our stores (Athens: +30 210 33 87 500, Thessaloniki: +30 2310 535 381) or send an e-mail to info@sakkoulas.gr

Current issue

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account