Ελληνικά English
| | | |

Journals


Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου, 1 (2019)

Edition info

Journal
Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου
ISSN
1108-8427
Current issue
Issue number: 1, 2019
© July 2019
Pages: ΧΙΧ + 256
Subscriptions

Companies: € 140

Students: € 90

Legal Entities of the Public Sector: € 210

Judges: € 88

Individuals: € 110

International subscription: € 165

Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου (ΠραξΛογΠΔ)


Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου, 1 (2019)

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 1/2019:

Μελέτες

Γ. Ι. Συλίκος, Εγκλήματα από αμέλεια, σ. 242

Νομολογία

  • Τα δικαστικά πρόσωπα δεν είναι τρίτοι στη συκοφαντική δυσφήμηση, ΑΠ 487/2019, σ. 143
  • Προσβολή εγγράφου ως πλαστού στην ποινική διαδικασία, ΑΠ 220/2019, σ. 9
  • Συκοφαντική δυσφήμηση, Δυσφήμηση Ανώνυμης Εταιρίας, Ψευδής αναφορά στην Αρχή - Αθώωση, ΑΠ 383/2019, σ. 137
  • Υπεξαίρεση, ΣυμβΕφΠατρ 79/2018 (με παρατηρήσεις Γ. Συλίκου), σ. 156
  • Σωματική βλάβη από αμέλεια, ΔιατΕισΕφΠατρ 23/2018 (με παρατηρήσεις Γ. Συλίκου), σ. 187
  • Παραχάραξη/Κυκλοφορία παραχαραγμένου, ΑΠ 841/2018, σ. 215
  • Ποινικό Διεθνές Δίκαιο, ΑΠ 2192/2018, σ. 237

Πολιτική Αγωγή, Συστηματική Συλλογή Νομολογίας

Διαδικαστικές Ακυρότητες

Ακάλυπτες Επιταγές

Edition info

Journal
Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου
ISSN
1108-8427
Current issue
Issue number: 1, 2019
© July 2019
Pages: ΧΙΧ + 256
Subscriptions

Companies: € 140

Students: € 90

Legal Entities of the Public Sector: € 210

Judges: € 88

Individuals: € 110

International subscription: € 165

Table of contents   +

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ.

Ι. ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

ΑΠ 372/2019 (Τμ. ΣΤ)

ΙΙ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ

ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

i. Αποδεικτικά μέσα/Απαγορευμένα αποδεικτικά μέσα

ΑΠ 1239/2018 (Τμ. Ε’)

ii. Έγγραφα

ΑΠ 1239/2018 (Τμ. Ε΄)

ΑΠ 2035/2018 (Τμ. ΣΤ΄)

ΑΠ 233/2019 (Τμ. Z΄)

iii. Προσβολή εγγράφου ως πλαστού

ΑΠ 220/2019 (Τμ. Ε΄)

iv. Πολιτικώς ενάγοντες

ΑΠ 2035/2018 (Τμ. ΣΤ΄)

v. Πραγματογνωμοσύνη – Ιατροδικαστική Έκθεση.

ΑΠ 1852/2018 (Τμ. Ζ΄)

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΑΠ 1859/2018 (Τμ. Ζ΄)

ΑΝΑΒΟΛΗ

ΑΠ 383/2019 (Τμ. Ζ΄)

ΑΠ 1079/2018 (Τμ. E΄)

ΑΠ 2135/2018 (Τμ. Ζ΄)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ

i. Εκκρεμοδικία

ΑΠ 601/2018 (Τμ. Ζ΄)

ii. Ακυρότητα κλητηρίου θεσπίσματος ή κλήσης ή της επίδοσής τους

ΑΠ 385/2019 (Τμ. Z΄)

iii. Αρμοδιότητα

ΑΠ 1951/2018 (Τμ. Ζ΄)

iv. Σύνθεση του Δικαστηρίου

ΑΠ 1147/2018 (Τμ. Ε΄)

v. Παράσταση με Συνήγορο

ΑΠ 1467/2018 (Τμ. Ζ΄)

III. ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

Η ΑΝΑΙΡΕΣΗ

ΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ

ΑΠ 1003/2018 (Τμ. Ε΄)

IV. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΑΠ 989/2018 (Τμ. Ε΄)

ΑΠ 583/2018 (Τμ. ΣΤ΄)

ΑΠ 1644/2018 (Τμ. Ε΄)

ΑΠ 1743/2018 (Τμ. Α΄ Διακοπών Ποιν)

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Α. Η ΠΟΙΝΗ

ΕΛΑΦΡΥΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΠ 1239/2018 (Τμ. Ε΄)

ΑΠ 182/2018 (Τμ. Ε΄)

AΠ 1875/2018 (Τμ. Ε΄)

ΑΠ 583/2018 (Τμ. Ε΄)

Β. ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ

Νομική Πλάνη

ΑΠ 626/2019 (Τμ. Ε΄)

ΙΙ. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Απάτη κακουργηματική

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ

Πλαστογραφία κακουργηματική

ΑΠ 1239/2018 (Τμ. Ε΄)

ΑΠ 233/2019 (Τμ. Z΄)

ΑΠ 404/2019 (Τμ. Ζ΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Ανθρωποκτονία από πρόθεση

ΑΠ 182/2018 (Τμ. Ε΄)

ΑΠ 217/2018 (Τμ. Ζ΄)

Ανθρωποκτονία από αμέλεια

ΑΠ 2035/2018 (Τμ. ΣΤ΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

Συκοφαντική δυσφήμηση/Συκοφαντική δυσφήμηση

Ανώνυμης Εταιρίας

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ

ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Ψευδής αναφορά στην Αρχή

ΑΠ 383/2019 (Τμ. Ζ΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

Συκοφαντική δυσφήμηση

ΑΠ 487/2019 (Τμ. Ε΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ

ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Ψευδής καταμήνυση, ψευδορκία μάρτυρα

ΑΠ 487/2019 (Τμ. Ε΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

Συκοφαντική δυσφήμηση/δια του Τύπου

ΑΠ 1416/2018 (Τμ. ΣΤ΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Υπεξαίρεση

ΣυμβΕφΠατρ 79/2018, Παρατ. Δρ. Ι. Συλίκος

Ληστεία

ΑΠ 1998/2018 (Τμ. ΣΤ΄)

ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ

ΔιατΕισΕφΠατρ 23/2018, Παρατ. Δρ. Ι. Συλίκος

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ.

Ψευδής βεβαίωση

ΑΠ 2000/2018 (Τμ. ΣΤ΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑ

Παραχάραξη/Κυκλοφορία παραχαραγμένου νομίσματος

ΑΠ 841/2018 (Τμ. Ε΄)

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ

ΑΚΑΛΥΠΤΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ

ΑΠ 523/2019 (Τμ. Ζ΄)

ΑΠ 1147/2018 (Τμ. Ε΄)

ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΑΠ 135/2019 (Τμ. Z΄)

ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΑΠ 70/2019 (Τμ. Ε΄)

ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ.

ΑΠ 428/2019 (Τμ. ΣΤ΄)

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΚΔΟΣΗ

ΑΠ 2192/2018 (Τμ. Ε΄) (Συμβ)

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΣΤΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Δρ. Γεώργιος Ι. Συλίκος, Εγκλήματα από αμέλεια

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Δρ. Γεώργιος Ι. Συλίκος, Λόγοι έφεσης κατά του παραπεμπτικού βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 1/2019

Λημματικό Ευρετήριο

Editorial team   +

ΙΔΡΥΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Δρ. Γεώργιος Ι. Συλίκος, Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Νομικών, Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Επιστημόνων ΠΟΙΝΙΚΟΛΟΓΩΝ, Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Νομικών, τ. Καθηγητής Ποινικού Δικαίου, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διευθύνων: Ανδρέας Φάκος, Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου ε.τ.

Eπιμελήτρια έκδοσης: Φωτεινή Κλάδη, IELES, Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω

Δημήτριος Κυριτσάκης, Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου ε.τ. - Αχιλλέας Νταφούλης, Αρεοπαγίτης ε.τ. - Βασίλειος Μαρκής, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Παναγιώτης Καίσαρης, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Ανδρέας Ζύγουρας, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Φώτιος Καϋμενάκης, Αρεοπαγίτης ε.τ. - Φώτιος Μακρής, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Παναγιώτης Νικολούδης, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Γεώργιος Κολιοκώστας, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Κυριάκος Καρούτσος, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Σταύρος Μαντακιοζίδης, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Δημήτριος Δασούλας, Αντεισαγγελέας ΑΠ - Ιωάννης Χαμηλοθώρης, Αρεοπαγίτης ε.τ. - Ευάγγελος Ζαχαρής, Αντεισαγγελέας ΑΠ - Παναγιώτης Μπρακουμάτσος, Αντεισαγγελέας ΑΠ - Ηλίας Σεφερίδης, Εισαγγελέας Εφετών - † Σωτήριος Μπάγιας, Εισαγγελέας Εφετών - Δημήτριος Μoυρτζίνης, Ομ. Καθηγητής Ιατροδικαστικής Πανεπιστημίου Αθηνών - Στυλιανός Γιαμάνης, IELES, Δικηγόρος - Ιωάννης Ηρειώτης, Δικηγόρος - Χαράλαμπος Παπαχαραλάμπους, Δ.Ν. - Γεράσιμος Φουρλάνος, Δ.Ν., Πανεπιστήμιο Ουψάλα - Θεόδωρος Φραντζέτης, IELES, Δικηγόρος

EΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Νέστωρ Κουράκης, Καθηγητής Εγκληματολογίας Νομικής Αθηνών, Δικηγόρος ΑΠ

Subscription

For journal subscription orders, please contact one of our stores (Athens: +30 210 33 87 500, Thessaloniki: +30 2310 535 381) or send an e-mail to info@sakkoulas.gr

Current issue

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account