Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου (ΠραξΛογΠΔ)


Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου, 4 (2021)

ΤΕΥΧΟΣ 4 2021 Οκτώβριος - Δεκέμβριος

Από τα περιεχόμενα

Μελέτες
Γ. Ι. Συλίκος, Επισημάνσεις για τις πρόσφατες (επανα)τροποποιήσεις των Ποινικών Κωδίκων με τον Ν. 4855/2021, σ. 996
Η. Σεφερίδης, Ηλεκτρονικά εγκλήματα, σ. 1003

Νομολογία
ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΑΠ: ΕΛΑΦΡΥΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ ΠΡΟΤΕΡΟΥ ΣΥΝΝΟΜΟΥ ΒΙΟΥ [Πότε (δεν) υφίσταται], ΟλομΑΠ 2/2022 (Β΄ Τακτική Ποινική Ολομέλεια), σ. 1016

ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022: ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ, Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του Νόμου και εσφαλμένη οριστική παύση της ποινικής δίωξης για φορολογικό αδίκημα, ΑΠ 95/2022 (Τμ. ΣΤ΄), σ. 955

Περιπτώσεις στις οποίες, κατά τον Άρειο Πάγο, ορθά και αιτιολογημένα απορρίφθηκε ο αυτοτελής ισχυρισμός ελαφρυντικής περίστασης πρότερου σύννομου βίου, παρά την ύπαρξη λευκού ποινικού μητρώου:
Ο κατηγορούμενος είχε μεν λευκό ποινικό μητρώο, αλλά πριν την τέλεση των πράξεων διέπραττε φορολογικές παραβάσεις, ΑΠ 287/2021 (Τμ. Ε΄), σ. 828, είχε παραβιάσει με την στάση του ποινικές διατάξεις, ανεξάρτητα από το ότι δεν είχε διωχθεί γι’ αυτές, ΑΠ 497/2021 (Τμ. ΣΤ΄), σ. 838, είχε υποπέσει σε πειθαρχικές παραβάσεις και είχε τιμωρηθεί γι’ αυτές, ΑΠ 1135/2020 (Τμ. Ζ΄), σ. 836

Απαγορευμένα αποδεικτικά μέσα, ΑΠ 954/2020 (Τμ. Ζ΄), σ. 775

Ελαφρυντική περίσταση έμπρακτης μετάνοιας: Δεν αρκεί απλή έκφραση συγγνώμης, ούτε ομολογία μετά την σύλληψη ούτε συνεργασία με τις αρχές, ΑΠ 166/2021 (Τμ. E΄), σ. 846, ΑΠ 101/2021 (Τμ. Ε΄), σ. 848

Προσωπικά δεδομένα και συμμετοχή σε αυτοκτονία, ΑΠ 686/2021 (Τμ. A΄ Διακοπών Ποιν.), σ. 976

Edition info

Journal
Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου
ISSN
1108-8427
Current issue
Issue number: 4, 2021
© December 2021
Pages: XLVIII + 450
Subscriptions

Legal Entities of the Public Sector: € 210

Individuals: € 110

International subscription: € 165

Students: € 90

Companies: € 140

Judges: € 88

Table of contents   +

Σημαντική Ενημέρωση

των Αναγνωστών του Περιοδικού μας

Λημματικό Ευρετήριο Τεύχους 4/2021

Η ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Ι. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

ΑΠ 476/2021 (Τμ. ΣΤ΄)

ΑΠ 598/2021 (Τμ. E΄)

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

i. Απαγορευμένα αποδεικτικά μέσα

ΑΠ 954/2020 (Τμ. Ζ΄)

ii. Έγγραφα

ΑΠ 373/2021 (Τμ. ΣΤ΄)

ΑΠ 987/2020 (Τμ. ΣΤ΄)

ΑΠ 462/2021 (Τμ. ΣΤ΄)

iii. Έγγραφα συντεταγμένα σε ξένη γλώσσα

ΑΠ 107/2021 (Τμ. E΄)

iv. Αυτοψία

v. Πραγματογνωμοσύνη

ΑΠ 547/2021 (Τμ. ΣΤ΄)

v. Πραγματογνωμοσύνη

ΑΠ 686/2021 (Τμ. A΄ Διακοπών Ποιν)

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΑΠ 73/2021 (Τμ. Z΄)

ΑΠ 286/2021 (Τμ. E΄)

ΑΠ 509/2021 (Τμ. Z΄)

ΑΠΟΛΥΤΕΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ

ΑΠ 954/2020 (Τμ. Ζ΄)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ

i. Νομότυπη έγκληση στα κατ’ έγκληση διωκόμενα εγκλήματα

ΑΠ 401/2021 (Τμ. Ζ΄)

ii. Δεδικασμένο

ΑΠ 1384/2020 (Τμ. ΣΤ΄)

ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

Έφεση

ΑΠ 602/2021 (Τμ. Z΄)

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Επανάληψη της διαδικασίας

ΑΠ 20/2021 (Τμ. Ζ΄) (Συμβ)

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Έκδοση

ΑΠ 525/2021 (Τμ. Ε΄) (Συμβ)

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΠ 1/2021 (Πλήρης Ποινική Ολομέλεια)

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Η ΠΟΙΝΗ

ΕΛΑΦΡΥΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΠ 430/2021 (Τμ. Ζ΄)

ΑΠ 287/2021 (Τμ. Ε΄)

ΑΠ 1135/2020 (Τμ. Ζ΄)

ΑΠ 497/2021 (Τμ. ΣΤ΄)

ΑΠ 1199/2020 (Τμ. ΣΤ΄)

ΑΠ 166/2021 (Τμ. E΄)

ΑΠ 101/2021 (Τμ. Ε΄)

ΑΠ 620/2021 (Τμ. Α΄ Διακοπών Ποιν)

ΑΠ 1415/2020 (Τμ. Ε΄)

ΑΠ 369/2021 (Τμ. Ε΄)

ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΝΟΥ

Παραγραφή

ΑΠ 954/2020 (Τμ. Ζ΄)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΠ 264/2021 (Τμ. ΣΤ΄)

ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΠ 192/2021 (Τμ. Ζ΄)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Συνέργεια

ΑΠ 257/2021 (Τμ. Ε΄)

ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ

Νομική Πλάνη

ΑΠ 600/2021 (Τμ. Ε΄)

ΙΙ. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

i. Απάτη

ii. Υπεξαίρεση

ΑΠ 377/2021 (Τμ. Z΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Εκβίαση

ΑΠ 604/2021 (Τμ. Z΄)

Καταδολίευση δανειστών

ΑΠ 100/2021 (Τμ. Ε΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Υπεξαίρεση

ΑΠ 987/2020 (Τμ. ΣΤ΄)

Υπεξαίρεση

ΑΠ 566/2021 (Τμ. ΣΤ΄)

Κλοπή

ΑΠ 674/2021 (Τμ. A΄ Διακοπών Ποιν)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ

ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Ψευδής Κατάθεση

ΑΠ 509/2021 (Τμ. Z΄)

ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ

Ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη

ΑΠ 279/2021 (Τμ. Ζ΄)

Ενδοοικογενειακή επικίνδυνη σωματική βλάβη

ΑΠ 360/2021 (Τμ. ΣΤ΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ.

Παράβαση καθήκοντος

ΑΠ 5/2021 (Τμ. ΣΤ΄)

Δωροληψία

ΑΠ 107/2021 (Τμ. E΄)

Νόθευση εγγράφου από υπάλληλο

ΑΠ 954/2020 (Τμ. Ζ΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

i. Πλαστογραφία κακουργηματική

ii. Aπάτη κακουργηματική

ΑΠ 1199/2020 (Τμ. ΣΤ΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ

Πλαστογραφία

ΑΠ 526/2021 (Τμ. ΣΤ΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Κακόβουλη παραβίαση της υποχρέωσης διατροφής

ΑΠ 572/2021 (Τμ. ΣΤ΄)

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ

ΑΠ 95/2022 (Τμ. ΣΤ΄)

ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Ανθρωποκτονία από αμέλεια

ΑΠ 1343/2020 (Τμ. Ε΄)

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

ΑΠ 480/2021 (Τμ. E΄)

ΑΠ 1415/2020 (Τμ. Ε΄)

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ

ΑΠ 686/2021 (Τμ. A’ Διακοπών Ποιν)

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Γεώργιος Συλίκος, Επισημάνσεις για τις πρόσφατες (επανα)τροποποιήσεις των Ποινικών Κωδίκων με τον Ν. 4855/2021

Ηλίας Σεφερίδης, Ηλεκτρονικά εγκλήματα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

[Εκδόθηκε κατά την τύπωση του περιοδικού - Θα σχολιασθεί στο

τεύχος 1/2022]

ΕΛΑΦΡΥΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ ΠΡΟΤΕΡΟΥ ΣΥΝΝΟΜΟΥ ΒΙΟΥ

ΑΠ 2/2022 (Β΄ Τακτική Ποινική Ολομέλεια]

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΕΤΟΥΣ

Λημματικό Ευρετήριο

Αριθμητικό Ευρετήριο Αποφάσεων

Editorial team   +

ΙΔΡΥΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Δρ. Γεώργιος Ι. Συλίκος, Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Νομικών, Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Επιστημόνων ΠΟΙΝΙΚΟΛΟΓΩΝ, Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Νομικών, τ. Καθηγητής Ποινικού Δικαίου, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διευθύνων: Ανδρέας Φάκος, Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου ε.τ.

Eπιμελήτρια έκδοσης: Φωτεινή Κλάδη, IELES, Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω

Δημήτριος Κυριτσάκης, Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου ε.τ. - Αχιλλέας Νταφούλης, Αρεοπαγίτης ε.τ. - Βασίλειος Μαρκής, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Παναγιώτης Καίσαρης, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Ανδρέας Ζύγουρας, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Φώτιος Καϋμενάκης, Αρεοπαγίτης ε.τ. - Φώτιος Μακρής, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Παναγιώτης Νικολούδης, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Γεώργιος Κολιοκώστας, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Κυριάκος Καρούτσος, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Σταύρος Μαντακιοζίδης, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Δημήτριος Δασούλας, Αντεισαγγελέας ΑΠ - Ιωάννης Χαμηλοθώρης, Αρεοπαγίτης ε.τ. - Ευάγγελος Ζαχαρής, Αντεισαγγελέας ΑΠ - Παναγιώτης Μπρακουμάτσος, Αντεισαγγελέας ΑΠ - Ηλίας Σεφερίδης, Εισαγγελέας Εφετών - † Σωτήριος Μπάγιας, Εισαγγελέας Εφετών - Δημήτριος Μoυρτζίνης, Ομ. Καθηγητής Ιατροδικαστικής Πανεπιστημίου Αθηνών - Στυλιανός Γιαμάνης, IELES, Δικηγόρος - Ιωάννης Ηρειώτης, Δικηγόρος - Χαράλαμπος Παπαχαραλάμπους, Δ.Ν. - Γεράσιμος Φουρλάνος, Δ.Ν., Πανεπιστήμιο Ουψάλα - Θεόδωρος Φραντζέτης, IELES, Δικηγόρος

EΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Νέστωρ Κουράκης, Καθηγητής Εγκληματολογίας Νομικής Αθηνών, Δικηγόρος ΑΠ

Subscription

For journal subscription orders, please contact one of our stores (Athens: +30 210 33 87 500, Thessaloniki: +30 2310 535 381) or send an e-mail to info@sakkoulas.gr

Current issue