Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου (ΠραξΛογΠΔ)


Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου, 3 (2022)

ΤΕΥΧΟΣ 3 2022 Ιούλιος - Σεπτέμβριος

Από τα περιεχόμενα

Μελέτες

Γ. Ι. Συλίκος, Το κατ’ εξακολούθηση έγκλημα μετά τις πρόσφατες νομολογιακές εξελίξεις, σ. 717

Γ. Ι. Συλίκος, Η απόλυση υπό όρο μετά τις τροποποιήσεις του Π.Κ., σ. 725

Γ. Ι. Συλίκος, Έκτιση στην κατοικία, υπό όρο απόλυση, διακοπή εκτέλεσης, σ. 733

Η. Σεφερίδης, Ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, σ. 743

NΟΜΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821

Γ. Ι. Συλίκος, H θανάτωση του Καραϊσκάκη, από την άποψη των Επιστημών της Ανακριτικής
και της Εγκληματολογίας, αποτελεί έγκλημα που τελέσθηκε από Έλληνα, σ. 752

Νομολογία

Καλή συμπεριφορά, ΑΠ 755/2022 (Τμ. Ζ΄), σ. 590, παρατ. Φ. Κλάδη, σ. 593

Γενετήσια εγκλήματα κατά ανηλίκων, ΑΠ 428/2021 (Τμ. Ε΄), σ. 657

Κριτήρια κρίσης τοξικομανίας, ΑΠ 404/2022 (Τμ. ΣΤ΄), σ. 688

Τελωνειακές παραβάσεις συνυπάρχουν με λαθρεμπορία, ΑΠ 1058/2022 (Τμ. E΄), σ. 694

Έγκληση από πτωχεύσασα εταιρία, ΑΠ 404/2022 (Τμ. ΣΤ΄), σ. 537

Παραπομπή από αναρμόδιο Δικαστήριο σε αρμόδιο ή Εισαγγελέα και παραγραφή, ΑΠ 581/2022 (Τμ. Z΄), σ. 522

Ποινικό Διεθνές Δίκαιο: ΑΠ 800/2022 (Τμ. Z΄) (Συμβ), σ. 578, ΑΠ 799/2022 (Τμ. Z΄) (Συμβ), σ. 584

Edition info

Journal
Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου
ISSN
1108-8427
Current issue
Issue number: 3, 2022
© September 2022
Pages: VIII + 330
Subscriptions

Students: € 90

Individuals: € 110

Judges: € 88

Legal Entities of the Public Sector: € 210

Companies: € 140

International subscription: € 165

Table of contents   +

Σημαντική Ενημέρωση

των Αναγνωστών του Περιοδικού μας

Η ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Eπιδόσεις

ΑΠ 662/2022 (Τμ. ΣΤ΄)

ΑΠ 359/2022 (Τμ. E΄)

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ

Α. ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΑΠ 581/2022 (Τμ. Z΄)

Β. ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Ι. ΑΝΑΒΟΛΗ

i. Αναβολή κατά το άρθρο 349 ΚΠΔ

ΑΠ 802/2022 (Τμ. ΣΤ΄)

ΑΠ 458/2022 (Τμ. Z΄)

ΑΠ 29/2022 (Τμ. ΣΤ΄)

ii. Αναβολή για κρείσσονες αποδείξεις

ΑΠ 600/2022 (Τμ. Z΄)

ΑΠ 29/2022 (Τμ. ΣΤ΄)

ΙΙ. ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ

Ύπαρξη νομότυπης και εμπρόθεσμης έγκλησης

ΑΠ 404/2022 (Τμ. ΣΤ΄)

ΑΠ 690/2022 (Τμ. ΣΤ΄) (Συμβ.)

ΙΙΙ. ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ

ΑΠ 444/2022 (Τμ. Z΄)

ΙV. ΑΠΟΔΕΙΞΗ

i. Έγγραφα

ΑΠ 809/2022 (Τμ. E΄)

ii. Μάρτυρες

ΑΠ 727/2021 (Τμ. Α΄ Διακοπών Ποιν)

V. ΔΟΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ σε κατηγορούμενο και Εισαγγελέα

ΑΠ 32/2022 (Τμ. ΣΤ΄)

ΑΠ 581/2022 (Τμ. Z΄)

VI. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

ΑΠ 440/2022 (Τμ. Ζ΄)

VII. ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ

ΑΠ 727/2021 (Τμ. Α΄ Διακοπών Ποιν)

Γ. ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

i. Έφεση

ΑΠ 773/2022 (Τμ. Z΄)

ΑΠ 703/2022 (Τμ. E΄)

ii. Αναίρεση

ΑΠ 118/2022 (Τμ. E΄)

ΑΠ 755/2022 (Τμ. Ζ΄)

iii. Χειροτέρευση θέσης κατηγορουμένου

ΑΠ 232/2022 (Τμ. E΄)

Δ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ

ΑΠ 800/2022 (Τμ. Z΄) (Συμβ)

Ε. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Έκδοση

ΑΠ 799/2022 (Τμ. Z΄) (Συμβ)

ΣΤ. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Επανάληψη της διαδικασίας

ΑΠ 862/2021 (Τμ. Z΄) (Συμβ)

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Α. Η ΠΟΙΝΗ

ΕΛΑΦΡΥΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΠ 755/2022 (Τμ. Ζ΄) Παρατ. Φωτεινή Κλάδη.

ΑΠ 29/2022 (Τμ. ΣΤ΄)

ΑΠ 404/2022 (Τμ. ΣΤ΄)

ΚΑΤ’ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑ

ΑΠ 756/2022 (Τμ. Z΄)

ΑΠ 212/2022 (Τμ. E΄)

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΠΟΙΝΩΝ

ΑΠ 32/2022 (Τμ. ΣΤ΄)

Β. ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ

I. ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΝΟΥ

ΑΠ 29/2022 (Τμ. ΣΤ΄)

II. ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ

Αποκλεισμός του Καταλογισμού

ΑΠ 861/2021 (Τμ. Ζ΄)

III. ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ

ΑΠ 725/2022 (Τμ. Ζ΄)

ΙΙ. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Κλοπή

ΑΠ 529/2022 (Τμ. ΣΤ΄)

Υπεξαίρεση

ΑΠ 587/2022 (Τμ. ΣΤ΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

Παραβίαση δικαστικών αποφάσεων και συμφωνιών

ΑΠ 779/2022 (Τμ. Ε΄)΄

ΑΠ 873/2021 (Τμ. ΣΤ΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ

Ανθρωποκτονία από αμέλεια

ΑΠ 356/2022 (Τμ. ΣΤ΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ.

Παράβαση καθήκοντος

ΑΠ 122/2022 (Τμ. Z΄)

I. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ

Πλαστογραφία

II. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Απάτη

ΑΠ 212/2022 (Τμ. E΄)

ΑΠ 725/2022 (Τμ. Ζ΄)

I. ΚΟΙΝΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

i. Έκρηξη

ii. Εκρηκτικές και εμπρηστικές ύλες

II. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / Επικίνδυνη σωματική βλάβη

ΑΠ 819/2022 (Τμ. E΄)

I. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟ ΠΡΟΘΕΣΗ

Ανθρωποκτονία από πρόθεση

II. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Συμπλοκή

ΑΠ 755/2022 (Τμ. Ζ΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Βιασμός / Αποπλάνηση παιδιού / Άμεση συνέργεια σε αποπλάνηση / Κατάχρηση ανηλίκων σε ασέλγεια/Ασέλγεια με ανήλικο έναντι αμοιβής / Προσβολή αιδούς ανηλίκου/Απλή συνέργεια σε προσβολή αιδούς ανηλίκου / Εξώθηση ανηλίκου να γίνει μάρτυρας γενετήσιας πράξης / Παράσυρση ανηλίκου να γίνει μάρτυρας γενετήσιας κακοποίησης/Μαστροπεία εναντίον προσώπου νεότερου των 15 ετών/Κακοποίηση ζώου

ΑΠ 428/2021 (Τμ. Ε΄)

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

ΑΠ 46/2022 (Τμ. Z΄)

ΑΠ 428/2022 (Τμ. ΣΤ΄)

ΑΠ 404/2022 (Τμ. ΣΤ΄)

ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ

ΑΠ 1058/2022 (Τμ. E΄)

ΑΠ 404/2022 (Τμ. ΣΤ΄)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΑ - ΑΙΓΙΑΛΟΣ

ΑΠ 538/2022 (Τμ. Z΄)

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ.

ΑΠ 549/2022 (Τμ. ΣΤ΄)

ΖΩΟΚΛΟΠΗ

ΑΠ 444/2022 (Τμ. Z΄)

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Γεώργιος Συλίκος, Το κατ’ εξακολούθηση έγκλημα μετά τις πρόσφατες νομολογιακές εξελίξεις

Γεώργιος Συλίκος, Η απόλυση υπό όρο μετά τις τροποποιήσεις του Π.Κ.

Γεώργιος Συλίκος, Συσχετική συνθεώρηση έκτισης της ποινής στην κατοικία, υπό όρο απόλυσης και διακοπής εκτέλεσης της ποινής

Ηλίας Σεφερίδης, Ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και εγκλήματα σε βάρος ανηλίκων και αδυνάμων ατόμων

Γεώργιος Συλίκος, Είναι δυνατός ο επιεικέστερος επανακαθορισμός της επιβληθείσας ποινής με αίτηση επανάληψης της διαδικασίας;

NΟΜΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ

Γεώργιος Συλίκος, H θανάτωση του Καραϊσκάκη, από την άποψη των Επιστημών της Ανακριτικής και της Εγκληματολογίας, αποτελεί έγκλημα που τελέσθηκε από Έλληνα

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 3/2022

Λημματικό Ευρετήριο

Editorial team   +

ΙΔΡΥΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Δρ. Γεώργιος Ι. Συλίκος, Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Νομικών, Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Επιστημόνων ΠΟΙΝΙΚΟΛΟΓΩΝ, Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Νομικών, τ. Καθηγητής Ποινικού Δικαίου, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διευθύνων: Ανδρέας Φάκος, Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου ε.τ.

Eπιμελήτρια έκδοσης: Φωτεινή Κλάδη, IELES, Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω

Δημήτριος Κυριτσάκης, Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου ε.τ. - Αχιλλέας Νταφούλης, Αρεοπαγίτης ε.τ. - Βασίλειος Μαρκής, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Παναγιώτης Καίσαρης, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Ανδρέας Ζύγουρας, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Φώτιος Καϋμενάκης, Αρεοπαγίτης ε.τ. - Φώτιος Μακρής, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Παναγιώτης Νικολούδης, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Γεώργιος Κολιοκώστας, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Κυριάκος Καρούτσος, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Σταύρος Μαντακιοζίδης, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Δημήτριος Δασούλας, Αντεισαγγελέας ΑΠ - Ιωάννης Χαμηλοθώρης, Αρεοπαγίτης ε.τ. - Ευάγγελος Ζαχαρής, Αντεισαγγελέας ΑΠ - Παναγιώτης Μπρακουμάτσος, Αντεισαγγελέας ΑΠ - Ηλίας Σεφερίδης, Εισαγγελέας Εφετών - † Σωτήριος Μπάγιας, Εισαγγελέας Εφετών - Δημήτριος Μoυρτζίνης, Ομ. Καθηγητής Ιατροδικαστικής Πανεπιστημίου Αθηνών - Στυλιανός Γιαμάνης, IELES, Δικηγόρος - Ιωάννης Ηρειώτης, Δικηγόρος - Χαράλαμπος Παπαχαραλάμπους, Δ.Ν. - Γεράσιμος Φουρλάνος, Δ.Ν., Πανεπιστήμιο Ουψάλα - Θεόδωρος Φραντζέτης, IELES, Δικηγόρος

EΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Νέστωρ Κουράκης, Καθηγητής Εγκληματολογίας Νομικής Αθηνών, Δικηγόρος ΑΠ

Subscription

If you wish to subscribe to the journal 'Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου', please contact one of our stores (Athens: +30 210 33 87 500, Thessaloniki: +30 2310 535 381) or send an e-mail to info@sakkoulas.gr

Alternatively, please fill-in your preferred contact method and we will communicate with you soon.

Full name
 
Email
 
Telephone
 
 
 
 
 

Current issue