Ελληνικά English
| | | |

Περιοδικά


Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου, 2 (2018)

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου
ISSN
1108-8427
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 2, 2018
© Νοέμβριος 2018
Σελίδες: 292
Συνδρομές

Τράπεζες: € 210

Φυσικά πρόσωπα: € 110

Δικηγορικοί Σύλλογοι: € 190

Εταιρείες: € 140

Σπουδαστές ΕΣΔΙ: € 90

Ασκούμενοι δικηγόροι: € 90

Ν.Π.Δ.Δ.: € 210

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Φοιτητές: € 90

Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου (ΠραξΛογΠΔ)


Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου, 2 (2018)

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 2/2018:

Μελέτες

 • Γ. Ι. Συλίκος, H κατάσταση ανάγκης ως λόγος άρσης του αδίκου, σ. 508
 • Γ. Ι. Συλίκος, Προσφυγή κατά της διάταξης του Εισαγγελέα με την οποία απορρίπτεται η έγκληση, σ. 524 (με υπόδειγμα ποινικού δικογράφου, σ. 526)

Νομολογία

 • Νομική έννοια Πρόσφυγα, ΑΠ 1782/2017 (Τμ. Ζ΄), σ. 499
 • Υφαίρεση κινητών πραγμάτων από σύζυγο σε περίπτωση διάστασης, ΑΠ 202/2018 (Τμ. ΣΤ΄), σ. 330
 • Μετατροπή περιοριστικής ελευθερίας ποινής σε παροχή κοινωφελούς εργασίας, ΑΠ 951/2017 (Τμ. ΣΤ΄), σ. 316
 • Άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, ΑΠ 287/2018 (Τμ. Ε΄) (Συμβ), σ. 292
 • Αναστολή εκτέλεσης της πρωτόδικης απόφασης, ΑΠ 714/2018 (Τμ. Ζ΄), σ. 301
 • Κύρια και καίρια νομικά ζητήματα των Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας, της Περιουσίας, σχετικά με τα Υπομνήματα, σχετικά με την απονομή της Δικαιοσύνης, κατά της Γενετήσιας Ελευθερίας
 • Σωματικές Βλάβες (βαριά, επικίνδυνη, απλή, εντελώς ελαφρά, ασήμαντη,
 • από αμέλεια)
 • Ακάλυπτες Επιταγές - Φοροδιαφυγή και μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο
 • Ποινικό Πτωχευτικό Δίκαιο

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου
ISSN
1108-8427
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 2, 2018
© Νοέμβριος 2018
Σελίδες: 292
Συνδρομές

Τράπεζες: € 210

Φυσικά πρόσωπα: € 110

Δικηγορικοί Σύλλογοι: € 190

Εταιρείες: € 140

Σπουδαστές ΕΣΔΙ: € 90

Ασκούμενοι δικηγόροι: € 90

Ν.Π.Δ.Δ.: € 210

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Φοιτητές: € 90

Πίνακας περιεχομένων   +

Η ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

I. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ

ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ

i. Αναβολή της δίκης σύμφωνα με το άρθρο 349 ΚΠΔ

ΑΠ 279/2018 (Τμ. ΣΤ΄)

ΑΠ 393/2018 (Τμ. Ζ΄)

ΑΠ 916/2017 (Τμ. Ε΄)

ΑΠ 1000/2017 (Τμ. Ε΄)

ii. Αναβολή για κρείσσονες αποδείξεις

ΑΠ 117/2018 (Τμ. Ζ΄)

ΑΠ 934/2017 (Τμ. Ζ΄)

ΑΠ 1232/2017 (Τμ. E΄)

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

Προσκόμιση ελλιπούς γραμματίου προκαταβολής εισφορών από δικηγόρο

ΑΠ 470/2018 (Τμ. Z΄) (Συμβ)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΑΠ 981/2017 (Τμ. Ζ΄)

ΑΠ 1149/2017 (Τμ. Z΄)

ΑΠ 1143/2017 (Τμ. Ζ΄)

ΑΠ 461/2017 (Τμ. Ε΄)

ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Διάταξη του άρθρου 59 παρ. 2 ΚΠΔ και Παραγραφή

ΑΠ 1444/2017 (Τμ. Ε΄)

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

i. Έγγραφα

ΑΠ 753/2017 (Τμ. Ε΄)

ΑΠ 1169/2017 (Τμ. Ε΄)

ii. Άρση του τηλεφωνικού απορρήτου

ΑΠ 287/2018 (Τμ. Ε΄) (Συμβ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ

Δεδικασμένο

ΑΠ 905/2017 (Τμ. Ε΄)

II. ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΑΠ 1959/2017 (Τμ. Ζ΄)

ΕΦΕΣΗ

Αναστολή εκτέλεσης της πρωτόδικης απόφασης μέχρι την Έκδοση απόφασης του δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου

ΑΠ 714/2018 (Τμ. Z΄)

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Η ΠΟΙΝΗ

ΕΛΑΦΡΥΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΠ 47/2018 (Τμ. Ε΄)

ΑΠ 897/2017 (Τμ. ΣΤ΄)

ΑΠ 1368/2017 (Τμ. Α΄ Διακοπών Ποιν)

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ

Μετατροπή της περιοριστικής ελευθερίας ποινής

σε παροχή κοινωφελούς εργασίας

ΑΠ 951/2017 (Τμ. ΣΤ΄)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΠ 133/2018 (Τμ. ΣΤ΄)

ΙΙ. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Κλοπή/διακεκριμένες περιπτώσεις

ΑΠ 1592/2017 (Τμ. Ε΄)

Υφαίρεση

ΑΠ 202/2018 (Τμ. ΣΤ΄)

Ληστεία

ΑΠ 1965/2017 (Τμ. ΣΤ΄)

Υπεξαίρεση

ΑΠ 1169/2017 (Τμ. Ε΄)

ΑΠ 1203/2017 (Τμ. Ε΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Απάτη

ΑΠ 128/2018 (Τμ. ΣΤ΄)

ΑΠ 96/2018 (Τμ. Ε΄)

ΑΠ 1232/2017 (Τμ. E΄)

Απάτη στο Δικαστήριο/ψευδορκία μάρτυρα/ηθική αυτουργία

ΑΠ 635/2017 (Τμ. ΣΤ΄)

Αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος

ΑΠ 938/2017 (Τμ. Ε΄)

Καταδολίευση δανειστών

ΑΠ 883/2017 (Τμ. ΣΤ΄)

ΑΠ 1284/2017 (Τμ. Α΄ Διακοπών Ποιν)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ

Πλαστογραφία

ΑΠ 902/2017 (Τμ. ΣΤ΄)

ΑΠ 113/2018 (Τμ. Ζ΄)

ΑΠ 6/2018 (Τμ. ΣΤ΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

ΑΠ 8/2018 (Τμ. ΣΤ΄)

ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ

Βαριά σωματική βλάβη

ΑΠ 1354/2017 (Τμ. Ε΄)

Επικίνδυνη σωματική βλάβη

ΑΠ 1015/2017 (Τμ. ΣΤ΄)

Απλή σωματική βλάβη/σωματική βλάβη από αμέλεια.

ΑΠ 150/2018 (Τμ. Ε΄)

ΑΠ 1206/2017 (Τμ. Ε΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ

ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟ­­­ΣΥΝΗΣ

Ψευδορκία μάρτυρα

ΑΠ 332/2018 (Τμ. Ζ΄)

ΑΠ 1304/2017 (Τμ. E΄)

Ψευδής καταμήνυση

ΑΠ 1095/2017 (Τμ. E΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ.

Ψευδής βεβαίωση

ΑΠ 1816/2017 (Τμ. ΣΤ΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Ανθρωποκτονία από αμέλεια

ΑΠ 1163/2017 (Τμ. Z΄)

ΑΠ 1986/2017 (Τμ. ΣΤ΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

Αντίσταση

ΑΠ 46/2018 (Τμ. Ε΄)

ΚΟΙΝΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

Κοινώς επικίνδυνη βλάβη

ΑΠ 326/2018 (Τμ. ΣΤ΄)

Παραβίαση των κανόνων της οικοδομικής

ΑΠ 1783/2017 (Τμ. Ζ΄)

EΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Εγκληματική Οργάνωση

ΑΠ 1982/2017 (Τμ. Z΄) (Συμβ)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

Κατάχρηση ανηλίκων σε ασέλγεια

ΑΠ 1029/2017 (Τμ. ΣΤ΄)

Ασέλγεια με κατάχρηση εξουσίας

ΑΠ 1382/2017 (Τμ. A΄ Διακοπών Ποιν)

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ

ΑΚΑΛΥΠΤΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ

ΑΠ 526/2018 (Τμ. E΄)

ΑΠ 233/2018 (Τμ. Z΄)

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ – ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣ

ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΑΠ 270/2018 (Τμ. Z΄)

ΑΠ 1433/2017 (Τμ. Ζ΄)

ΠΟΙΝΙΚΟ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Παράβαση του άρθρου 173 παρ. 1 περ. α΄ Πτωχευτικού Κώδικα

ΑΠ 404/2018 (Τμ. ΣΤ΄)

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

ΑΠ 1782/2017 (Τμ. Ζ΄)

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Δρ. Γεώργιος Ι. Συλίκος, Η κατάσταση ανάγκης ως λόγος άρσης του αδίκου

Δρ. Γεώργιος Ι. Συλίκος, Ληστεία με ιδιαίτερη σκληρότητα

Ο ΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Δρ. Γεώργιος Ι. Συλίκος, Προσφυγή κατά της διάταξης

του Εισαγγελέα με την οποία απορρίπτεται η έγκληση

ΣΥΝΘΕΣΗ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

ΙΔΡΥΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Δρ. Γεώργιος Ι. Συλίκος, Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Νομικών, Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Επιστημόνων ΠΟΙΝΙΚΟΛΟΓΩΝ, Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Νομικών, τ. Καθηγητής Ποινικού Δικαίου, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διευθύνων: Ανδρέας Φάκος, Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου ε.τ.

Eπιμελήτρια έκδοσης: Φωτεινή Κλάδη, IELES, Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω

Δημήτριος Κυριτσάκης, Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου ε.τ. - Αχιλλέας Νταφούλης, Αρεοπαγίτης ε.τ. - Βασίλειος Μαρκής, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Παναγιώτης Καίσαρης, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Ανδρέας Ζύγουρας, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Φώτιος Καϋμενάκης, Αρεοπαγίτης ε.τ. - Φώτιος Μακρής, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Παναγιώτης Νικολούδης, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Γεώργιος Κολιοκώστας, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Κυριάκος Καρούτσος, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Σταύρος Μαντακιοζίδης, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Δημήτριος Δασούλας, Αντεισαγγελέας ΑΠ - Ιωάννης Χαμηλοθώρης, Αρεοπαγίτης ε.τ. - Ευάγγελος Ζαχαρής, Αντεισαγγελέας ΑΠ - Παναγιώτης Μπρακουμάτσος, Αντεισαγγελέας ΑΠ - Ηλίας Σεφερίδης, Εισαγγελέας Εφετών - † Σωτήριος Μπάγιας, Εισαγγελέας Εφετών - Δημήτριος Μoυρτζίνης, Ομ. Καθηγητής Ιατροδικαστικής Πανεπιστημίου Αθηνών - Στυλιανός Γιαμάνης, IELES, Δικηγόρος - Ιωάννης Ηρειώτης, Δικηγόρος - Χαράλαμπος Παπαχαραλάμπους, Δ.Ν. - Γεράσιμος Φουρλάνος, Δ.Ν., Πανεπιστήμιο Ουψάλα - Θεόδωρος Φραντζέτης, IELES, Δικηγόρος

EΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Νέστωρ Κουράκης, Καθηγητής Εγκληματολογίας Νομικής Αθηνών, Δικηγόρος ΑΠ

Συνδρομή

Για παραγγελίες συνδρομών περιοδικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Τρέχον τεύχος

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού