Ελληνικά English
| | | |

Περιοδικά


Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου, 4 (2019)

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου
ISSN
1108-8427
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 4, 2019
© Οκτώβριος 2019
Σελίδες: XL + 255
Συνδρομές

Εταιρείες: € 140

Ν.Π.Δ.Δ.: € 210

Δικαστές: € 88

Φοιτητές: € 90

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Φυσικά πρόσωπα: € 110

Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου (ΠραξΛογΠΔ)


Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου, 4 (2019)

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 4/2019:

Φάκελος: Νέοι Ποινικοί Κώδικες
Γ. Ι. Συλίκος, Ερμηνεία και Πράξη καίριων διατάξεων των νέων Ποινικών Κωδίκων, σ. 1011

Εφαρμογή του Νέου ΠΚ από τη νομολογία
Ελαφρυντικές Περιστάσεις κατά τον νέο ΠΚ, ΑΠ 1818/2019 (Τμ. ΣΤ΄), σ. 812, ΑΠ 1766/2019 (Τμ. ΣΤ΄), σ. 814
Ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και απειλή υπό τον νέο ΠΚ, ΑΠ 1997/2019 (Τμ. E΄), σ. 857
Πλαστογραφία κατά τον νέο ΠΚ, ΑΠ 1553/2019 (Τμ. E΄), σ. 830, ΑΠ 1853/2019 (Τμ. Ζ΄), σ. 833
Υπεξαίρεση και υπεξαίρεση στην υπηρεσία υπό τον νέο ΠΚ, ΑΠ 1479/2019 (Τμ. Ζ΄), σ. 881, ΑΠ 1520/2019 (Τμ. Α΄ Διακ.), σ. 891, ΑΠ 2018/2019 (Τμ. E΄), σ. 917
Παραβίαση απορρήτου τηλεφωνικής επικοινωνίας υπό τον νέο ΠΚ, ΑΠ 2027/2019 (Τμ. E΄), σ. 963

Νομολογία
Μαρτυρική κατάθεση, εξηγήσεις ή απολογία συγκατηγορουμένου, ΑΠ 1460/2019, σ. 769 (Τμ. ΣΤ΄), με Παρατηρήσεις Γ. Συλίκου: Η αλυσιτελής λειτουργικότητα του άρθρου 211Α (τώρα 211) ΚΠΔ, σ. 773
Μη δήλωση από το Δημόσιο επιθυμίας προόδου της διαδικασίας, ΑΠ 1885/2019 (Τμ. E΄), σ. 788
Ο κατηγορούμενος έχει δικαίωμα να ασκήσει έφεση και όταν η επιβληθείσα από ΜΟΔ ή Εφετείο Κακουργημάτων ποινή για πλημμέλημα είναι δύο έτη, ΑΠ 255/2019 (Τμ. ΣΤ΄), σ. 803
Στη συκοφαντική δυσφήμηση, στην έννοια του «τρίτου» υπάγονται και Δικαστές, Εισαγγελείς, δικαστικός γραμματέας, αστυνομικά όργανα, δικαστικός επιμελητής, ΑΠ 1926/2019 (Τμ. ΣΤ΄), σ. 919
Δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα του άρθρου 337 παρ. 3 ΠΚ με τις φράσεις που απηύθυνε διά τηλεφώνου ο κατηγορούμενος στην ανήλικη, ΑΠ 1866/2019 (Τμ. ΣΤ΄), σ. 964

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου
ISSN
1108-8427
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 4, 2019
© Οκτώβριος 2019
Σελίδες: XL + 255
Συνδρομές

Εταιρείες: € 140

Ν.Π.Δ.Δ.: € 210

Δικαστές: € 88

Φοιτητές: € 90

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Φυσικά πρόσωπα: € 110

Πίνακας περιεχομένων   +

Η ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Ι. ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

i. Μαρτυρική κατάθεση, εξηγήσεις ή απολογία συγκατηγορουμένου

ΑΠ 1460/2019 (Τμ. ΣΤ΄), Παρατ. Δρ. Γ. Συλίκος

ii. Έγγραφα

ΑΠ 1747/2019 (Τμ. Ε΄)

ΑΠ 456/2019 (Τμ. Ζ΄)

ΑΠ 1404/2019 (Τμ. Ε΄)

ΑΠ 1319/2019 (Τμ. Ζ΄)

ΑΠ 1846/2019 (Τμ. Ζ΄)

iii. Πραγματογνωμοσύνη

ΑΠ 1867/2019 (Τμ. ΣΤ΄)

ΑΠ 2061/2019 (Τμ. ΣΤ΄)

iv. Μάρτυρες

ΑΠ 1356/2019 (Τμ. Z΄)

v. Αντικρούσεις αποδεικτικών μέσων και δηλώσεις και εξηγήσεις σε σχέση με τα αποδεικτικά μέσα

ΑΠ 1319/2019 (Τμ. Ζ΄)

vi. Απαγορευμένα αποδεικτικά μέσα

ΑΠ 2120/2018 (Τμ. ΣΤ΄)

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ

i. Μη δήλωση από το Δημόσιο επιθυμίας προόδου της διαδικασίας

ΑΠ 1885/2019 (Τμ. E΄)

AΝΑΒΟΛΗ

ΑΠ 1846/2019 (Τμ. Ζ΄)

ΑΠ 704/2019 (Τμ. ΣΤ΄)

ΑΠ 315/2019 (Τμ. ΣΤ΄)

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ

ΑΠ 1356/2019 (Τμ. Z΄)

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΑΠ 168/2019 (Τμ. ΣΤ΄)

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

i. Αρμοδιότητα λόγω συναφείας κατά τον νέο ΚΠΔ

ΑΠ 1740/2019 (Τμ. A΄ Διακοπών Ποιν)

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

i. Τεκμήριο αθωότητας του κατηγορουμένου

ΑΠ 1405/2019 (Τμ. Ε΄)

ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

i. Έφεση και αναίρεση

ΑΠ 255/2019 (Τμ. ΣΤ΄)

ii. Απόρριψη έφεσης ως ανυποστήρικτης/Ακυρότητα Επιδόσεων

ΑΠ 2027/2019 (Τμ. E΄)

iii. Επανάληψη της διαδικασίας

ΑΠ 1661/2019 (Τμ. Ζ΄) (Συμβ)

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Α. Η ΠΟΙΝΗ

ΕΛΑΦΡΥΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ

Καλή συμπεριφορά μετά την πράξη/κατά την κράτηση του κατηγορουμένου

ΑΠ 1818/2019 (Τμ. ΣΤ΄)

Πρότερος σύννομος βίος

ΑΠ 1766/2019 (Τμ. ΣΤ΄)

Ειλικρινής μετάνοια

ΑΠ 1642/2019 (Τμ. Z΄)

Ειλικρινής μετάνοια/Καλή συμπεριφορά μετά την πράξη/Μη ταπεινά αίτια

ΑΠ 2159/2018 (Τμ. ΣΤ΄)

Καλή συμπεριφορά μετά την πράξη/Μη ταπεινά αίτια

ΑΠ 1110/2019 (Τμ. E΄)

Μη ταπεινά αίτια

ΑΠ 1647/2018 (Τμ. Ε΄)

Β. ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ

ΜΟΡΦΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Απόπειρα

ΑΠ 1846/2019 (Τμ. Ζ΄)

ΙΙ. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ

Πλαστογραφία

ΑΠ 1553/2019 (Τμ. Ε΄)

Πλαστογραφία με χρήση κατ’ εξακολούθηση/Ηθική αυτουργία σε πλαστογραφία με χρήση κατ’ εξακολούθηση/Υπεξαγωγή εγγράφων

ΑΠ 1853/2019 (Τμ. Z΄)

Πλαστογραφία

ΑΠ 1747/2019 (Τμ. Ε΄)

ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

Παραβίαση δικαστικών αποφάσεων

ΑΠ 1791/2019 (Τμ. E΄)

ΑΠ 1640/2019 (Τμ. Z΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Οδικό τροχαίο ατύχημα/αθώωση

ΑΠ 1482/2019 (Τμ. Z΄)

Ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και απειλή

ΑΠ 1997/2019 (Τμ. E΄)

Επικίνδυνη σωματική βλάβη

ΑΠ 1922/2019 (Τμ. ΣΤ΄)

Σωματική βλάβη από αμέλεια – Ιατρική ευθύνη

ΑΠ 704/2019 (Τμ. ΣΤ΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Εκβίαση

ΑΠ 1404/2019 (Τμ. Ε΄)

Απάτη

ΑΠ 1356/2019 (Τμ. Z΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Απάτη και απόπειρα απάτης/σε βάρος του Δημοσίου.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ

Πλαστογραφία και χρήση πλαστού εγγράφου/σε βάρος του Δημοσίου

Απάτη

ΑΠ 1045/2019 (Τμ. ΣΤ΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Υπεξαίρεση

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ

Πλαστογραφία

ΑΠ 1479/2019 (Τμ. Z΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Υπεξαίρεση

ΑΠ 1520/2019 (Τμ. A΄ Διακοπών Ποιν)

Υπεξαίρεση

ΑΠ 456/2019 (Τμ. Ζ΄)

ΑΠ 1319/2019 (Τμ. Ζ΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Κλοπή

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Συμμορία

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Απάτη περί τα παίγνια

ΑΠ 2064/2019 (Τμ. ΣΤ΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ.

Υπεξαίρεση στην υπηρεσία

ΑΠ 2018/2019 (Τμ. E΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

Συκοφαντική δυσφήμηση

ΑΠ 1926/2019 (Τμ. ΣΤ΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ

Ανθρωποκτονία από αμέλεια

ΑΠ 1785/2019 (Τμ. Ε΄)

Ανθρωποκτονία από αμέλεια – Ιατρική Ευθύνη

ΑΠ 43/2019 (Τμ. ΣΤ΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟ ΠΡΟΘΕΣΗ

Ανθρωποκτονία από πρόθεση σε απόπειρα

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Ληστεία

ΑΠ 2061/2019 (Τμ. ΣΤ΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Εγκληματική οργάνωση

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Ανθρωποκτονία από πρόθεση

ΑΠ 1211/2019 (Τμ. Z΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟ ΠΡΟΘΕΣΗ

Έκθεση

ΑΠ 1759/2019 (Τμ. ΣΤ΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ

ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Απιστία δικηγόρου

ΑΠ 671/2019 (Τμ. ΣΤ’), Παρατ. Δρ. Γ. Συλίκος.

ΑΠ 9/2019 (Τμ. ΣΤ’)

ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Παραβίαση του απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας

ΑΠ 2027/2019 (Τμ. E΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

ΑΠ 1866/2019 (Τμ. ΣΤ΄)

ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

Διατάραξη δικαστικών συνεδριάσεων (νέο άρθρο 168Α ΠΚ)

ΑΠ 1300/2019 (Τμ. E΄)

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΑΠ 2008/2019 (Τμ. ΣΤ΄)

ΑΠ 1387/2019 (Τμ. Ζ΄)

ΑΠ 1679/2019 (Τμ. A΄ Διακοπών Ποιν)

ΑΠ 2159/2018 (Τμ. ΣΤ΄)

ΑΚΑΛΥΠΤΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ

ΑΠ 1371/2019 (Τμ. E΄)

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΠ 1508/2019 (Τμ. Z΄)

ΑΠ 1861/2019 (Τμ. Z΄)

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

ΑΠ 1760/2019 (Τμ. ΣΤ΄)

ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΖΩΩΝ – ΟΠΛΟΧΡΗΣΙΑ

ΑΠ 16/2019 (Τμ. ΣΤ΄)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΑ

ΑΠ 2035/2019 (Τμ. ΣΤ΄)

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ: ΝΕΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ

Δρ. Γεώργιος Ι. Συλίκος, Ερμηνεία και Πράξη καίριων διατάξεων των νέων Ποινικών Κωδίκων

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΕΤΟΥΣ

Λημματικό Ευρετήριο

Αριθμητικό Ευρετήριο Αποφάσεων. Ixxxix

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

ΙΔΡΥΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Δρ. Γεώργιος Ι. Συλίκος, Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Νομικών, Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Επιστημόνων ΠΟΙΝΙΚΟΛΟΓΩΝ, Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Νομικών, τ. Καθηγητής Ποινικού Δικαίου, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διευθύνων: Ανδρέας Φάκος, Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου ε.τ.

Eπιμελήτρια έκδοσης: Φωτεινή Κλάδη, IELES, Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω

Δημήτριος Κυριτσάκης, Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου ε.τ. - Αχιλλέας Νταφούλης, Αρεοπαγίτης ε.τ. - Βασίλειος Μαρκής, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Παναγιώτης Καίσαρης, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Ανδρέας Ζύγουρας, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Φώτιος Καϋμενάκης, Αρεοπαγίτης ε.τ. - Φώτιος Μακρής, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Παναγιώτης Νικολούδης, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Γεώργιος Κολιοκώστας, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Κυριάκος Καρούτσος, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Σταύρος Μαντακιοζίδης, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Δημήτριος Δασούλας, Αντεισαγγελέας ΑΠ - Ιωάννης Χαμηλοθώρης, Αρεοπαγίτης ε.τ. - Ευάγγελος Ζαχαρής, Αντεισαγγελέας ΑΠ - Παναγιώτης Μπρακουμάτσος, Αντεισαγγελέας ΑΠ - Ηλίας Σεφερίδης, Εισαγγελέας Εφετών - † Σωτήριος Μπάγιας, Εισαγγελέας Εφετών - Δημήτριος Μoυρτζίνης, Ομ. Καθηγητής Ιατροδικαστικής Πανεπιστημίου Αθηνών - Στυλιανός Γιαμάνης, IELES, Δικηγόρος - Ιωάννης Ηρειώτης, Δικηγόρος - Χαράλαμπος Παπαχαραλάμπους, Δ.Ν. - Γεράσιμος Φουρλάνος, Δ.Ν., Πανεπιστήμιο Ουψάλα - Θεόδωρος Φραντζέτης, IELES, Δικηγόρος

EΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Νέστωρ Κουράκης, Καθηγητής Εγκληματολογίας Νομικής Αθηνών, Δικηγόρος ΑΠ

Συνδρομή

Για παραγγελίες συνδρομών περιοδικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Τρέχον τεύχος

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού