Καλάθι αγορών
Ελληνικά English
| | | |

Περιοδικά


Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου, 1 (2021)

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου
ISSN
1108-8427
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 1, 2021
© Μάρτιος 2021
Σελίδες: VIII + 324
Συνδρομές

Δικαστές: € 88

Εταιρείες: € 140

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Ν.Π.Δ.Δ.: € 210

Φυσικά πρόσωπα: € 110

Φοιτητές: € 90

Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου (ΠραξΛογΠΔ)


Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου, 1 (2021)

ΤΕΥΧΟΣ 1 2021 Ιανουάριος - Μάρτιος

Από τα περιεχόμενα

Μελέτες

Γ. Ι. Συλίκος, Η έγκληση στους νέους Ποινικούς Κώδικες, σ. 213

Νομολογία

Απαγορευμένα αποδεικτικά μέσα, ΟλομΑΠ 2/2021 (Α΄ Τακτική Ποινική Ολομέλεια), σ. 9

Απομαγνητοφωνήσεις τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, ΑΠ 904/2020 (Τμ. Ε΄), σ. 19

Μετά την αμετάκλητη εκδίκαση δεν είναι δυνατός επανακαθορισμός ποινής, με βάση νεότερες επιεικέστερες διατάξεις, εκτός αν η πράξη καθίσταται μη αξιόποινη, ΟλομΑΠ 4/2021 (Α΄ Τακτική Ποινική Ολομέλεια), σ. 87

Έννοια «τρίτου» στα εγκλήματα δυσφήμησης, ΟλομΑΠ 3/2021 (Πλήρης Ποινική Ολομέλεια), σ. 153

Φοροδιαφυγή – Παραγραφή στα αδικήματα Φοροδιαφυγής, ΤρΕφΚρήτης 13/2021, σ. 185

Μάρτυρας που δεν κατονομάζει την πηγή των πληροφοριών του, ΑΠ 735/2020 (Τμ. Ζ΄), σ. 76

Προσβολή τιμής ανηλίκου στο πεδίο της γενετήσιας ζωής με απόκτηση επαφής μέσω διαδικτύου, ΑΠ 1137/2020 (Τμ. Ζ΄), σ. 175

Στοιχειοθέτηση απάτης σε ανάληψη από κοινό τραπεζικό λογαριασμό, ΑΠ 937/2020 (Τμ. ΣΤ΄), σ. 102

Εξάλειψη αξιοποίνου με ικανοποίηση παθόντος – τι ισχύει σε περίπτωση συμβιβασμού, ΑΠ 771/2020 (Τμ. Z΄), σ. 112

Παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας από αλλοδαπές εταιρίες, ΑΠ 882/2020 (Τμ. Β΄ Διακοπών), σ. 40

Κακοποίηση ζώων, ΑΠ 599/2020 (Τμ. ΣΤ΄), σ. 206

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου
ISSN
1108-8427
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 1, 2021
© Μάρτιος 2021
Σελίδες: VIII + 324
Συνδρομές

Δικαστές: € 88

Εταιρείες: € 140

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Ν.Π.Δ.Δ.: € 210

Φυσικά πρόσωπα: € 110

Φοιτητές: € 90

Πίνακας περιεχομένων   +

Σημαντική Ενημέρωση

των Αναγνωστών του Περιοδικού μας

Η ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ.

Ι. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ

ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΑΝΑΒΟΛΗ

ΑΠ 1087/2020 (Τμ. Ζ΄)

ΑΠ 1138/2020 (Τμ. Ζ΄)

ΑΠ 848/2020 (Τμ. Ζ΄)

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Απαγορευμένα αποδεικτικά μέσα

ΟλομΑΠ 2/2021 [Α΄ Τακτική Ποινική Ολομέλεια].

ΑΠ 1014/2020 (Τμ. ΣΤ΄)

Απομαγνητοφωνήσεις τηλεφωνικών συνδιαλέξεων.

ΑΠ 904/2020 (Τμ. Ε΄)

Μάρτυρες

ΑΠ 904/2020 (Τμ. Ε΄)

Εξέταση μαρτύρων

ΑΠ 730/2020 (Τμ. Ζ΄)

Έγγραφα

ΑΠ 972/2020 (Τμ. Ε΄)

ΑΠ 730/2020 (Τμ. Ζ΄)

ΑΠ 947/2020 (Τμ. ΣΤ΄)

ΑΠ 800/2020 (Τμ. Β΄ Διακοπών)

Πρέπει να δίνεται ο λόγος στον κατηγορούμενο

ΑΠ 938/2020 (Τμ. Ε΄)

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΑΠ 981/2020 (Τμ. Ε΄)

ΑΠ 730/2020 (Τμ. Ζ΄)

ΑΠ 774/2020 (Τμ. ΣΤ΄)

ΑΠ 882/2020 (Τμ. Β΄ Διακοπών)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ

ΕΓΚΛΗΣΗ

Προθεσμία έγκλησης

ΑΠ 795/2020 (Τμ. ΣΤ΄)

Έγκληση από εταιρία

ΑΠ 871/2020 (Τμ. Β΄ Διακοπών)

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Σύγκρουση αρμοδιότητας

ΑΠ 1099/2020 (Τμ. Ε΄) (Συμβ)

ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

Έφεση

ΑΠ 1113/2020 (Τμ. Ε΄)

ΕΚΔΟΣΗ

ΑΠ 1028/2020 (Τμ. Ζ΄) (Συμβ)

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Η ΠΟΙΝΗ

ΕΛΑΦΡΥΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ

Ελαφρυντική περίσταση προηγούμενης σύννομης ζωής

ΑΠ 802/2020 (Τμ. Ε΄)

i. Ελαφρυντική περίσταση προηγούμενης σύννομης ζωής

ii. Ελαφρυντική περίσταση καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη

iii. Ελαφρυντική περίσταση μη εύλογης διάρκειας της ποινικής διαδικασίας

ΑΠ 735/2020 (Τμ. Ζ΄)

ΑΠ 896/2020 (Τμ. Ε΄)

Επανακαθορισμός ποινής

ΟλομΑΠ 4/2021 [Α΄ Τακτική Ποινική Ολομέλεια]

Αναστολή εκτέλεσης της ποινής

ΑΠ 599/2020 (Τμ. ΣΤ΄)

Μετατροπή της ποινής

ΑΠ 1149/2020 (Τμ. ΣΤ΄)

Ποιος νόμος είναι επιεικέστερος

ΑΠ 815/2020 (Τμ. Ζ΄)

ΙΙ. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Απάτη

ΑΠ 937/2020 (Τμ. ΣΤ΄)

ΑΠ 963/2020 (Τμ. ΣΤ΄)

ΑΠ 771/2020 (Τμ. Z΄)

ΑΠ 774/2020 (Τμ. ΣΤ΄)

Εκβίαση

ΑΠ 769/2020 (Τμ. ΣΤ΄)

ΑΠ 848/2020 (Τμ. Ζ΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Εκβίαση

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Δωροδοκία

ΑΠ 917/2020 (Τμ. ΣΤ΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

Δυσφήμηση

ΟλομΑΠ 3/2021 (Πλήρης Ποινική Ολομέλεια).

Δυσφήμηση συκοφαντική και απλή

ΑΠ 811/2020 (Τμ. Ζ΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ

Πλαστογραφία και Πλαστογραφία πιστοποιητικών

ΑΠ 720/2020 (Τμ. Ζ΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Παράβαση καθήκοντος

ΑΠ 1123/2020 (Τμ. Ε΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ

ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Ψευδής καταμήνυση

ΑΠ 995/2020 (Τμ. ΣΤ΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

Προσβολή τιμής ανηλίκου στο πεδίο της γενετήσιας ζωής δια του διαδικτύου

ΑΠ 1137/2020 (Τμ. Ζ΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Σωματικές βλάβες

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

Αρπαγή

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Εκβίαση

ΑΠ 947/2020 (Τμ. ΣΤ΄)

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ στα αδικήματα Φοροδιαφυγής

ΤρΕφΚρ 13/2021

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

ΑΠ 802/2020 (Τμ. Ε΄)

ΔΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΑΠ 916/2020 (Τμ. ΣΤ΄)

ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΖΩΩΝ

ΑΠ 599/2020 (Τμ. ΣΤ΄)

ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΒΙΑΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΑΠ 884/2020 (Τμ. Ε΄)

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Γεώργιος Συλίκος, Η έγκληση στους νέους Ποινικούς Κώδικες

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 1/2021

Λημματικό Ευρετήριο

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

ΙΔΡΥΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Δρ. Γεώργιος Ι. Συλίκος, Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Νομικών, Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Επιστημόνων ΠΟΙΝΙΚΟΛΟΓΩΝ, Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Νομικών, τ. Καθηγητής Ποινικού Δικαίου, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διευθύνων: Ανδρέας Φάκος, Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου ε.τ.

Eπιμελήτρια έκδοσης: Φωτεινή Κλάδη, IELES, Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω

Δημήτριος Κυριτσάκης, Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου ε.τ. - Αχιλλέας Νταφούλης, Αρεοπαγίτης ε.τ. - Βασίλειος Μαρκής, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Παναγιώτης Καίσαρης, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Ανδρέας Ζύγουρας, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Φώτιος Καϋμενάκης, Αρεοπαγίτης ε.τ. - Φώτιος Μακρής, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Παναγιώτης Νικολούδης, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Γεώργιος Κολιοκώστας, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Κυριάκος Καρούτσος, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Σταύρος Μαντακιοζίδης, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Δημήτριος Δασούλας, Αντεισαγγελέας ΑΠ - Ιωάννης Χαμηλοθώρης, Αρεοπαγίτης ε.τ. - Ευάγγελος Ζαχαρής, Αντεισαγγελέας ΑΠ - Παναγιώτης Μπρακουμάτσος, Αντεισαγγελέας ΑΠ - Ηλίας Σεφερίδης, Εισαγγελέας Εφετών - † Σωτήριος Μπάγιας, Εισαγγελέας Εφετών - Δημήτριος Μoυρτζίνης, Ομ. Καθηγητής Ιατροδικαστικής Πανεπιστημίου Αθηνών - Στυλιανός Γιαμάνης, IELES, Δικηγόρος - Ιωάννης Ηρειώτης, Δικηγόρος - Χαράλαμπος Παπαχαραλάμπους, Δ.Ν. - Γεράσιμος Φουρλάνος, Δ.Ν., Πανεπιστήμιο Ουψάλα - Θεόδωρος Φραντζέτης, IELES, Δικηγόρος

EΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Νέστωρ Κουράκης, Καθηγητής Εγκληματολογίας Νομικής Αθηνών, Δικηγόρος ΑΠ

Συνδρομή

Για παραγγελίες συνδρομών περιοδικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Τρέχον τεύχος

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού