Καλάθι αγορών
Ελληνικά English
| | | |

Περιοδικά


Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου, 2 (2021)

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου
ISSN
1108-8427
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 2, 2021
© Ιούνιος 2021
Σελίδες: VIII + 328
Συνδρομές

Φοιτητές: € 90

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Δικαστές: € 88

Εταιρείες: € 140

Φυσικά πρόσωπα: € 110

Ν.Π.Δ.Δ.: € 210

Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου (ΠραξΛογΠΔ)


Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου, 2 (2021)

ΤΕΥΧΟΣ 2 2021 Απρίλιος - Ιούνιος

Από τα περιεχόμενα

Μελέτες
Γ. Ι. Συλίκος, Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με τον νέο ΚΠΔ, σ. 503

Νομολογία
Απόρριψη αίτησης αναβολής της δίκης λόγω αποχής των δικηγόρων, ΑΠ 901/2020 (Τμ. Ζ΄), σ. 257

Ορθή απόρριψη ελαφρυντικής περίστασης προηγούμενης σύννομης ζωής, διότι ο κατηγορούμενος έχει διαπράξει περισσότερα του ενός πλημμελήματα, ΑΠ 1034/2020 (Τμ. ΣΤ΄), σ. 302

Κριτήρια σύννομης ζωής. Πρέπει να υφίσταται διαρκής πραγματικός σεβασμός στα έννομα αγαθά και συμμόρφωση στις επιταγές του νόμου, στην έννοια του οποίου διαλαμβάνονται και οι δεσμευτικοί κανόνες της κοινωνίας. Στην κρίση του Δικαστηρίου εναπόκειται να αξιολογήσει τελεσθέν πλημμέλημα ως ελαφρό ή μη, συνεκτιμώντας παράλληλα και τις περιστάσεις τέλεσης του δικαζόμενου εγκλήματος και την χρονική απόσταση της παλαιότερης καταδίκης από την νέα εκδικαζόμενη πράξη, ΑΠ 1399/2020 (Τμ. ΣΤ΄), σ. 304

Xορήγηση ανασταλτικού αποτελέσματος επί ασκηθείσας εκπρόθεσμης έφεσης, ΠεντΕφΚρ 12/2021, σ. 283

Ακυρότητες σε σχέση με ανίχνευση και μέτρηση αλκοόλ σε τροχαίο ατύχημα, ΒουλΣυμβΠλημΛευκ 35/2020, σ. 484

Έννοια «επιχειρησιακά» δομημένης εγκληματικής οργάνωσης, ΑΠ 1377/2020 (Τμ. Ζ΄), σ. 409

Νομική έννοια συναυτουργίας γενικά και ειδικά συγκατοχής ναρκωτικών, ΑΠ 1416/2020 (Τμ. Ζ΄), σ. 437

Πότε η μήνυση συνιστά έγκληση και δεν ήταν αναγκαία δήλωση συνέχισης της διαδικασίας, ΑΠ 1339/2020 (Τμ. Ε΄), σ. 262

Ποινική ευθύνη ιατρών και φαρμακοποιών, ΑΠ 1365/2020 (Τμ. E΄), σ. 345

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου
ISSN
1108-8427
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 2, 2021
© Ιούνιος 2021
Σελίδες: VIII + 328
Συνδρομές

Φοιτητές: € 90

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Δικαστές: € 88

Εταιρείες: € 140

Φυσικά πρόσωπα: € 110

Ν.Π.Δ.Δ.: € 210

Πίνακας περιεχομένων   +

Σημαντική Ενημέρωση

των Αναγνωστών του Περιοδικού μας

Η ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Ι. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ

ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΑΝΑΒΟΛΗ

ΑΠ 901/2020 (Τμ. Ζ΄)

ΑΠ 1120/2020 (Τμ. Ε΄)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΑΠ 901/2020 (Τμ. Ζ΄)

ΕΓΚΛΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΑΠ 1339/2020 (Τμ. Ε΄)

ΕΝΣΤΑΣΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΚΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΠΙΣΜΑΤΟΣ

ΑΠ 1237/2020 (Τμ. E΄)

ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΣ

ΑΠ 1373/2020 (Τμ. E΄)

ΜΗ ΑΥΤΟΕΝΟΧΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ

ΑΠ 708/2020 (Τμ. ΣΤ΄)

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

ΑΠ 1296/2020 (Τμ. E΄)

ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

i. ΕΦΕΣΗ

Έφεση κατηγορουμένου

ΑΠ 1225/2020 (Τμ. Ζ΄)

Xορήγηση ανασταλτικού αποτελέσματος επί ασκηθείσας εκπρόθεσμης έφεσης

ΠεντΕφΚρ 12/2021

Έφεση Εισαγγελέα κατά αθωωτικής απόφασης

ΑΠ 721/2020 (Τμ. Ζ΄)

ii. ΑΝΑΙΡΕΣΗ

Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας

ΑΠ 1395/2020 (Τμ. E΄) (Συμβ)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ

ΑΠ 892/2020 (Τμ. Ε΄) (Συμβ)

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.

Η ΠΟΙΝΗ

ΕΛΑΦΡΥΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΠ 1034/2020 (Τμ. ΣΤ΄)

ΑΠ 1399/2020 (Τμ. ΣΤ΄)

ΑΠ 707/2020 (Τμ. E΄)

ΑΠ 679/2020 (Τμ. Ε΄)

ΑΠ 1416/2020 (Τμ. Ζ΄)

ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΑ

ΑΠ 944/2020 (Τμ. Α΄ Διακοπών Ποιν)

ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΝΟΥ

Παραγραφή υπό όρον

ΑΠ 853/2020 (Τμ. ΣΤ΄)

ΙΙ. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ.

Νόθευση εγγράφου από υπάλληλο

ΑΠ 901/2020 (Τμ. Ζ΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ

Ανθρωποκτονία από αμέλεια

ΑΠ 1034/2020 (Τμ. ΣΤ΄)

Ανθρωποκτονία από αμέλεια

ΑΠ 1365/2020 (Τμ. E΄)

Ανθρωποκτονία από αμέλεια

ΑΠ 1049/2020 (Τμ. Z΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Υπεξαίρεση

ΑΠ 1155/2020 (Τμ. Z΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Απάτη

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ

ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Ψευδής κατάθεση / Ψευδορκία μάρτυρα

ΑΠ 1246/2020 (Τμ. Ζ΄)

Απάτη

ΑΠ 912/2020 (Τμ. ΣΤ΄)

Απάτη

ΑΠ 934/2020 (Τμ. Ε΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Εγκληματική οργάνωση

ΑΠ 1377/2020 (Τμ. Ζ΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ

ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Ψευδής καταμήνυση

ΑΠ 1121/2020 (Τμ. Ε΄)

Ψευδής κατάθεση

ΑΠ 585/2020 (Τμ. Ζ΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Κακόβουλη παραβίαση υποχρέωσης διατροφής

ΑΠ 914/2020 (Τμ. ΣΤ΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

Προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας

ΑΠ 930/2020 (Τμ. ΣΤ΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟ ΠΡΟΘΕΣΗ

Έκθεση

ΑΠ 988/2020 (Τμ. ΣΤ΄)

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

ΑΠ 1416/2020 (Τμ. Ζ΄)

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

ΑΠ 915/2020 (Τμ. ΣΤ΄)

ΑΚΑΛΥΠΤΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ

ΑΠ 1285/2020 (Τμ. Ζ΄)

ΜΗ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΑΠ 948/2020 (Τμ. ΣΤ΄)

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

σε συνδυασμό με τον Πτωχευτικό Κώδικα

ΑΠ 896/2020 (Τμ. Ε΄)

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΕΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΑΠ 1320/2020 (Τμ. E΄)

ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

ΣυμβΠλημΛευκ Βούλευμα 35/2020,

Παρατ. Γεωργία Π. Κόγκα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

ΑΠ 785/2020 (Τμ. Ζ΄)

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Γεώργιος Συλίκος, Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων

σύμφωνα με τον νέο ΚΠΔ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 2/2021

Λημματικό Ευρετήριο

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

ΙΔΡΥΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Δρ. Γεώργιος Ι. Συλίκος, Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Νομικών, Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Επιστημόνων ΠΟΙΝΙΚΟΛΟΓΩΝ, Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Νομικών, τ. Καθηγητής Ποινικού Δικαίου, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διευθύνων: Ανδρέας Φάκος, Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου ε.τ.

Eπιμελήτρια έκδοσης: Φωτεινή Κλάδη, IELES, Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω

Δημήτριος Κυριτσάκης, Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου ε.τ. - Αχιλλέας Νταφούλης, Αρεοπαγίτης ε.τ. - Βασίλειος Μαρκής, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Παναγιώτης Καίσαρης, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Ανδρέας Ζύγουρας, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Φώτιος Καϋμενάκης, Αρεοπαγίτης ε.τ. - Φώτιος Μακρής, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Παναγιώτης Νικολούδης, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Γεώργιος Κολιοκώστας, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Κυριάκος Καρούτσος, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Σταύρος Μαντακιοζίδης, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Δημήτριος Δασούλας, Αντεισαγγελέας ΑΠ - Ιωάννης Χαμηλοθώρης, Αρεοπαγίτης ε.τ. - Ευάγγελος Ζαχαρής, Αντεισαγγελέας ΑΠ - Παναγιώτης Μπρακουμάτσος, Αντεισαγγελέας ΑΠ - Ηλίας Σεφερίδης, Εισαγγελέας Εφετών - † Σωτήριος Μπάγιας, Εισαγγελέας Εφετών - Δημήτριος Μoυρτζίνης, Ομ. Καθηγητής Ιατροδικαστικής Πανεπιστημίου Αθηνών - Στυλιανός Γιαμάνης, IELES, Δικηγόρος - Ιωάννης Ηρειώτης, Δικηγόρος - Χαράλαμπος Παπαχαραλάμπους, Δ.Ν. - Γεράσιμος Φουρλάνος, Δ.Ν., Πανεπιστήμιο Ουψάλα - Θεόδωρος Φραντζέτης, IELES, Δικηγόρος

EΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Νέστωρ Κουράκης, Καθηγητής Εγκληματολογίας Νομικής Αθηνών, Δικηγόρος ΑΠ

Συνδρομή

Για παραγγελίες συνδρομών περιοδικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Τρέχον τεύχος

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού