Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου (ΠραξΛογΠΔ)


Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου, 2 (2022)

ΤΕΥΧΟΣ 2 2022 Απρίλιος - Ιούνιος

Από τα περιεχόμενα

Μελέτες

Γ. Ι. Συλίκος, Η αναστολή εκτέλεσης ποινής μετά τις τροποποιήσεις του Π.Κ., σ. 456

Γ. Ι. Συλίκος, Η βαριά σωματική βλάβη μετά τις τροποποιήσεις του Π.Κ., σ. 464

Ηλίας Σεφερίδης, Παραβίαση προσωπικών δεδομένων διά του διαδικτύου και πληροφορίας δι’ αυτού, σ. 468

Ευαγγελία Γάκη, Οπτικές και όψεις του οργανωμένου εγκλήματος των αποβλήτων, σ. 479

Νομολογία

Προσκόμιση από δικηγόρο προσωπικών δεδομένων, που απέκτησε χωρίς δικαίωμα – Αναίρεση καταδικαστικής απόφασης, ΑΠ 426/2022 (Τμ. Ζ΄), σ. 406

Αναίρεση καταδικαστικής απόφασης για ανθρωποκτονία από αμέλεια σε τροχαίο ατύχημα υπό επήρεια οινοπνεύματος, ΑΠ 282/2022 (Τμ. Ε΄), σ. 438

Κακή σύνθεση Δικαστηρίου, ΑΠ 66/2022 (Τμ. Ε΄), σ. 269

Επανάληψη διαδικασίας, ΑΠ 192/2022 (Τμ. E΄) (Συμβ), σ. 277

Κατάσταση ανάγκης που αίρει το άδικο, ΑΠ 10/2022 (Τμ. Ζ΄) σ. 305, ή τον καταλογισμό, ΑΠ 518/2022 (Τμ. Ζ΄), σ. 309

Eσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή άρθρου 386 παρ. 3 εδ. β΄ προϊσχύσαντος Π.Κ. και άρθρου 386 παρ. 1 εδ. β΄ ισχύοντος Π.Κ., ΑΠ 50/2022 (Τμ. Ζ΄), σ. 331

Απάτη στο Δικαστήριο με «προσυνεννοημένη συμπαικτική ομολογία», ΑΠ 1119/2021 (Τμ. Ε΄) (Συμβ), σ. 333

«Πρότερος σύννομος βίος προκάλυμμα παράνομων δραστηριοτήτων», ΑΠ 455/2022 (Τμ. Ζ΄), σ. 293, «Προσχηματική καλή συμπεριφορά» μετά την πράξη, ΑΠ 47/2022 (Τμ. Ζ΄), σ. 291

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου
ISSN
1108-8427
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 2, 2022
© Ιούνιος 2022
Σελίδες: VIII + 310
Συνδρομές

Ν.Π.Δ.Δ.: € 210

Φυσικά πρόσωπα: € 110

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Δικαστές: € 88

Φοιτητές: € 90

Εταιρείες: € 140

Πίνακας περιεχομένων   +

Σημαντική Ενημέρωση

των Αναγνωστών του Περιοδικού μας

Η ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ

ΑΝΑΒΟΛΗ

ΑΠ 566/2022 (Τμ. Ζ΄)

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Μαρτυρία, εξηγήσεις, απολογία συγκατηγορουμένου

ΑΠ 1061/2021 (Τμ. Ζ΄)

ΑΠ 10/2022 (Τμ. Ζ΄)

Έγγραφα

ΑΠ 164/2022 (Τμ. Ζ΄)

Διερμηνέας

ΑΠ 594/2022 (Τμ. ΣΤ΄)

ΚΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΠ 66/2022 (Τμ. Ε΄)

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΩΣ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ

ΑΠ 10/2022 (Τμ. Ζ΄)

Β. ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

Έφεση

ΑΠ 48/2022 (Τμ. Ζ΄)

Γ. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Επανάληψη της διαδικασίας

ΑΠ 192/2022 (Τμ. E΄) (Συμβ)

Δ. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Έκδοση

ΑΠ 172/2022 (Τμ. Ε΄) (Συμβ)

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Α. Η ΠΟΙΝΗ

ΕΛΑΦΡΥΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΠ 290/2022 (Τμ. Ζ΄)

ΑΠ 152/2022 (Τμ. Ζ΄)

ΑΠ 13/2022 (Τμ. Ε΄)

ΑΠ 47/2022 (Τμ. Ζ΄)

ΑΠ 455/2022 (Τμ. Ζ΄)

i. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΦΕΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ

ii. ΕΛΑΦΡΥΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΠ 10/2022 (Τμ. Ζ΄)

i. ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΔΙΚΟΥ

Κατάσταση ανάγκης

ii. ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ

ii.1. Πραγματική Πλάνη

ii.2. Νομική Πλάνη

ΑΠ 10/2022 (Τμ. Ζ΄)

ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ

Κατάσταση ανάγκης που αίρει τον καταλογισμό

ΑΠ 518/2022 (Τμ. Ζ΄)

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ

ΑΠ 221/2022 (Τμ. Ε΄)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΠ 207/2022 (Τμ. Ζ΄)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΙΝΗ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ – ΔΟΣΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΝΑΣΤΟΛΗ

Καθορισμός συνολικής ποινής με μεταγενέστερη απόφαση / δεν επιτρέπεται αναστολή της συνολικής ποινής ούτε μετατροπή ούτε δοσοποίηση

ΑΠ 1098/2021 (Τμ. Z΄)

ΣΥΡΡΟΗ

ΑΠ 1026/2021 (Τμ. ΣΤ΄)

ΚΑΤ’ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑ

ΑΠ 10/2022 (Τμ. Ζ΄)

ΙΙ. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

i. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Απάτη

ii. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ

Πλαστογραφία

ΑΠ 208/2022 (Τμ. Ζ΄)

ΑΠ 50/2022 (Τμ. Ζ΄)

ΑΠ 1119/2021 (Τμ. Ε΄) (Συμβ)

Εκβίαση

ΑΠ 453/2022 (Τμ. Ζ΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Συμμορία

ΑΠ 455/2022 (Τμ. Ζ΄)

ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ

ΑΠ 521/2022 (Τμ. Ζ΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΠ 279/2022 (Τμ. Ε΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

ΑΠ 159/2022 (Τμ. Ζ΄)

i. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ

ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Ψευδής κατάθεση

ii. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

Συκοφαντική δυσφήμηση

ΑΠ 384/2022 (Τμ. Z΄)

i. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Διατάραξη κοινής ειρήνης / Έκρηξη / Κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών / Κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών μηχανισμών

ii. ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ

ΟλομΑΠ 3/2022 (Πλήρης Ποινική Ολομέλεια) (Συμβ)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Ανθρωποκτονία από αμέλεια

ΑΠ 259/2021 (Τμ. ΣΤ΄)

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΠ 426/2022 (Τμ. Ζ΄)

ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ

ΑΠ 284/2022 (Τμ. Ζ΄)

ΑΠ 272/2022 (Τμ. Ε΄)

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ

ΑΠ 452/2022 (Τμ. Ζ΄)

ΑΠ 230/2022 (Τμ. Ε΄)

ΑΠ 160/2022 (Τμ. Ζ΄)

ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

ΑΠ 282/2022 (Τμ. Ε΄)

ΟΠΛΑ

ΑΠ 1105/2021 (Τμ. Z΄)

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΟλομΑΠ 4/2022(Πλήρης Ποινική Ολομέλεια).

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Γεώργιος Συλίκος, Η αναστολή εκτέλεσης ποινής μετά τις τροποποιήσεις του Π.Κ.

Γεώργιος Συλίκος, Η βαριά σωματική βλάβη μετά τις τροποποιήσεις του Π.Κ.

Ηλίας Σεφερίδης, Παραβίαση προσωπικών δεδομένων διά του διαδικτύου και πληροφορίας δι’ αυτού

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Ευαγγελία Γάκη, Οπτικές και όψεις του οργανωμένου εγκλήματος των αποβλήτων

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 2/2022

Λημματικό Ευρετήριο

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

ΙΔΡΥΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Δρ. Γεώργιος Ι. Συλίκος, Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Νομικών, Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Επιστημόνων ΠΟΙΝΙΚΟΛΟΓΩΝ, Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Νομικών, τ. Καθηγητής Ποινικού Δικαίου, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διευθύνων: Ανδρέας Φάκος, Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου ε.τ.

Eπιμελήτρια έκδοσης: Φωτεινή Κλάδη, IELES, Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω

Δημήτριος Κυριτσάκης, Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου ε.τ. - Αχιλλέας Νταφούλης, Αρεοπαγίτης ε.τ. - Βασίλειος Μαρκής, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Παναγιώτης Καίσαρης, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Ανδρέας Ζύγουρας, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Φώτιος Καϋμενάκης, Αρεοπαγίτης ε.τ. - Φώτιος Μακρής, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Παναγιώτης Νικολούδης, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Γεώργιος Κολιοκώστας, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Κυριάκος Καρούτσος, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Σταύρος Μαντακιοζίδης, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Δημήτριος Δασούλας, Αντεισαγγελέας ΑΠ - Ιωάννης Χαμηλοθώρης, Αρεοπαγίτης ε.τ. - Ευάγγελος Ζαχαρής, Αντεισαγγελέας ΑΠ - Παναγιώτης Μπρακουμάτσος, Αντεισαγγελέας ΑΠ - Ηλίας Σεφερίδης, Εισαγγελέας Εφετών - † Σωτήριος Μπάγιας, Εισαγγελέας Εφετών - Δημήτριος Μoυρτζίνης, Ομ. Καθηγητής Ιατροδικαστικής Πανεπιστημίου Αθηνών - Στυλιανός Γιαμάνης, IELES, Δικηγόρος - Ιωάννης Ηρειώτης, Δικηγόρος - Χαράλαμπος Παπαχαραλάμπους, Δ.Ν. - Γεράσιμος Φουρλάνος, Δ.Ν., Πανεπιστήμιο Ουψάλα - Θεόδωρος Φραντζέτης, IELES, Δικηγόρος

EΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Νέστωρ Κουράκης, Καθηγητής Εγκληματολογίας Νομικής Αθηνών, Δικηγόρος ΑΠ

Συνδρομή

Για παραγγελίες συνδρομών περιοδικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Τρέχον τεύχος