Καλάθι αγορών
Ελληνικά English
| | | |

Περιοδικά


Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου, 4 (2020)

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου
ISSN
1108-8427
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 4, 2020
© Δεκέμβριος 2020
Σελίδες: XLVIII + 306
Συνδρομές

Δικαστές: € 88

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Ν.Π.Δ.Δ.: € 210

Εταιρείες: € 140

Φοιτητές: € 90

Φυσικά πρόσωπα: € 110

Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου (ΠραξΛογΠΔ)


Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου, 4 (2020)

ΤΕΥΧΟΣ 4 2020 Οκτώβριος - Δεκέμβριος

Από τα περιεχόμενα

Μελέτες

Γ. Ι. Συλίκος, Η παράνομη ιδιοποίηση ως νομικός και οντολογικός πυρήνας
του εγκλήματος της υπεξαίρεσης, σ. 1003

Γ. Ι. Συλίκος, Εξέταση και Δικαιώματα του Ανηλίκου υπόπτου, κατηγορουμένου
ή εκζητουμένου, σ. 1006

Εφαρμογή των Νέων ΠΚ από τη νομολογία

Αιτιολογημένη απόρριψη ελαφρυντικού πρότερου σύννομου βίου, ΑΠ 824/2020 (Τμ. Ζ΄), σ. 811

Όροι και όρια αναδρομικής ισχύος ευμενέστερου νόμου μετά την αμετάκλητη καταδίκη,
ΑΠ 826/2020 (Τμ. ΣΤ΄), σ. 803, ΑΠ 933/2020 (Τμ. Z΄), σ. 839

Μεταβολή ποινικού νόμου κατά τη διάρκεια κατ’ εξακολούθηση εγκλήματος, ΑΠ 692/2020 (Τμ. Ζ΄), σ. 817

Υπό όρο παραγραφή ποινής για προδικαστικό ζήτημα, ΑΠ 833/2020, σ. 769

Νομολογία

Απαγόρευση αξιοποίησης αποδεικτικών μέσων, ΑΠ 787/2020 (Τμ. Ζ΄), σ. 793

Καίριες παραδοχές της Νομολογίας για υποθέσεις ναρκωτικών, ΑΠ 880/2020 (Τμ. Ε΄), σ. 966

Προϋποθέσεις του υπό όρο ανεγκλήτου εικονικών φορολογικών στοιχείων, ΑΠ 843/2020 (Τμ. Ζ΄), σ. 975

Παραγραφή φορολογικών αδικημάτων μετά τον Ν. 4745/2020 - Χρόνος έναρξης παραγραφής για εκκρεμείς υποθέσεις, ΜΠλημΣερ 1493/2020, σ. 983

Ανθρωποκτονία από (συγκλίνουσα) αμέλεια, τελεσθείσα διά παραλείψεως, ΑΠ 689/2020 (Τμ. Ζ΄), σ. 847

Σύλληψη δικηγόρου για αυτόφωρο πλημμέλημα, ΕγκΕισΑΠ 2/2021, σ. 807

Απέλαση αλλοδαπών, ΓνμδΕισΑΠ 2/2021, σ. 842

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου
ISSN
1108-8427
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 4, 2020
© Δεκέμβριος 2020
Σελίδες: XLVIII + 306
Συνδρομές

Δικαστές: € 88

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Ν.Π.Δ.Δ.: € 210

Εταιρείες: € 140

Φοιτητές: € 90

Φυσικά πρόσωπα: € 110

Πίνακας περιεχομένων   +

Ενημέρωση των Αναγνωστών του Περιοδικού μας

Λημματικό Ευρετήριο Τεύχους 4/2020

Η ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

I. ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

ΑΠ 833/2020 (Τμ. Ε΄) (Συμβ)

II. ΕΓΚΛΗΣΗ

ΑΠ 762/2020 (Τμ. Ζ΄)

III. ΑΝΑΒΟΛΗ

ΑΠ 650/2020 (Τμ. Ζ΄)

ΑΠ 739/2020 (Τμ. Ζ΄)

ΑΠ 843/2020 (Τμ. Ζ΄)

ΑΠ 648/2020 (Τμ. Ζ΄)

IV. ΑΠΟΔΕΙΞΗ

i. Μάρτυρες

ΑΠ 787/2020 (Τμ. Ζ΄)

ii. Απομαγνητοφωνημένες τηλεφωνικές συνομιλίες

ΑΠ 787/2020 (Τμ. Ζ΄)

iii. Έγγραφα

ΑΠ 717/2020 (Τμ. Ζ΄)

V. ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΑΠ 693/2020 (Τμ. ΣΤ΄)

ΑΠ 715/2020 (Τμ. Ε΄)

VI. ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΠ 576/2020 (Τμ. Ζ΄)

VII. ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΑΠ 692/2020 (Τμ. Ζ΄)

VIII. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Αντιρρήσεις σχετικά με την εκτελεστότητα και το είδος ή την διάρκεια της ποινής

ΑΠ 826/2020 (Τμ. ΣΤ΄)

ΙΧ. ΣΥΛΛΗΨΗ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

ΕγκΕισΑΠ 2/2021

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

I. ΕΛΑΦΡΥΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΠ 824/2020 (Τμ. Ζ΄), Παρατ. Δρ. Γ. Συλίκος

ΑΠ 850/2020 (Τμ. Ε΄)

II. ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΤ’ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΑΠ 692/2020 (Τμ. Ζ΄)

III. ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΠ 823/2020 (Τμ. ΣΤ΄)

IV. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΙΝΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Υπέρβαση της εύλογης διάρκειας της διαδικασίας.

ΑΠ 880/2020 (Τμ. Ε΄)

V. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΠΟΙΝΩΝ

ΑΠ 830/2020 (Τμ. E΄)

VI. ΥΠΟ ΟΡΟ ΑΠΟΛΥΣΗ

ΒουλΣυμβΠλημΣερρών 399/2020

ΒουλΣυμβΠλημΣερρών 396/2020

VII. ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ.

ΑΠ 933/2020 (Τμ. Z΄)

VIII. ΑΠΕΛΑΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

ΓνμδΕισΑΠ 2/2021

ΙΙ. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Ανθρωποκτονία από αμέλεια

ΑΠ 689/2020 (Τμ. Ζ΄), Παρατ. Δρ. Γ. Συλίκος

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

i. Υπεξαίρεση

ΑΠ 723/2020 (Τμ. ΣΤ΄), Παρατ. Φωτεινή Δ. Κλάδη

ii. Ληστεία

ΑΠ 664/2020 (Τμ. Ζ΄)

iii. Κλοπή

ΑΠ 850/2020 (Τμ. Ε΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

i. Εκβίαση

ΑΠ 494/2020 (Τμ. Ζ΄) Παρατ. Φωτεινή Δ. Κλάδη

ii. Απάτη

ΑΠ 648/2020 (Τμ. Ζ΄)

iii. Απιστία

ΑΠ 797/2020 (Τμ. Ε΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

i. Εκβίαση

ii. Αρπαγή

ΑΠ 745/2020 (Τμ. Β΄ Ποινικό Διακοπών)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

i. Εκβίαση

ii. Συμμορία

ΑΠ 787/2020 (Τμ. Ζ΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Εγκληματική Οργάνωση

ΑΠ 716/2020 (Τμ. Ε΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

i. Παράνομη Κατακράτηση

ii. Έκθεση

ΑΠ 838/2020 (Τμ. Ζ΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

i. Πλαστογραφία

ii. Απάτη

ΑΠ 651/2020 (Τμ. Ζ΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Σωματικές βλάβες

ΑΠ 812/2020 (Τμ. Ζ΄)

ΑΠ 824/2020 (Τμ. Ζ΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

ΑΠ 715/2020 (Τμ. Ε΄)

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

ΑΠ 880/2020 (Τμ. Ε΄) Παρατ. Φωτεινή Δ. Κλάδη

ΑΠ 808/2020 (Τμ. Ε΄)

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ

ΑΠ 843/2020 (Τμ. Ζ΄)

ΜΠλημΣερρών 1493/2020

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΑΠ 614/2020 (Τμ. Ε΄)

ΑΠ 813/2020 (Τμ. Ζ΄)

ΑΚΑΛΥΠΤΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ

ΑΠ 935/2020 (Τμ. ΣΤ΄)

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΣΤΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Γεώργιος Συλίκος, Η παράνομη ιδιοποίηση

ως νομικός και οντολογικός πυρήνας

του εγκλήματος της υπεξαίρεσης

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΣΤΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Γεώργιος Συλίκος, Εξέταση και Δικαιώματα του Ανηλίκου υπόπτου, κατηγορουμένου ή εκζητουμένου

ΨΗΦΙΣΜΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΕΤΟΥΣ

Λημματικό Ευρετήριο

Αριθμητικό Ευρετήριο Αποφάσεων

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

ΙΔΡΥΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Δρ. Γεώργιος Ι. Συλίκος, Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Νομικών, Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Επιστημόνων ΠΟΙΝΙΚΟΛΟΓΩΝ, Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Νομικών, τ. Καθηγητής Ποινικού Δικαίου, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διευθύνων: Ανδρέας Φάκος, Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου ε.τ.

Eπιμελήτρια έκδοσης: Φωτεινή Κλάδη, IELES, Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω

Δημήτριος Κυριτσάκης, Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου ε.τ. - Αχιλλέας Νταφούλης, Αρεοπαγίτης ε.τ. - Βασίλειος Μαρκής, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Παναγιώτης Καίσαρης, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Ανδρέας Ζύγουρας, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Φώτιος Καϋμενάκης, Αρεοπαγίτης ε.τ. - Φώτιος Μακρής, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Παναγιώτης Νικολούδης, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Γεώργιος Κολιοκώστας, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Κυριάκος Καρούτσος, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Σταύρος Μαντακιοζίδης, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Δημήτριος Δασούλας, Αντεισαγγελέας ΑΠ - Ιωάννης Χαμηλοθώρης, Αρεοπαγίτης ε.τ. - Ευάγγελος Ζαχαρής, Αντεισαγγελέας ΑΠ - Παναγιώτης Μπρακουμάτσος, Αντεισαγγελέας ΑΠ - Ηλίας Σεφερίδης, Εισαγγελέας Εφετών - † Σωτήριος Μπάγιας, Εισαγγελέας Εφετών - Δημήτριος Μoυρτζίνης, Ομ. Καθηγητής Ιατροδικαστικής Πανεπιστημίου Αθηνών - Στυλιανός Γιαμάνης, IELES, Δικηγόρος - Ιωάννης Ηρειώτης, Δικηγόρος - Χαράλαμπος Παπαχαραλάμπους, Δ.Ν. - Γεράσιμος Φουρλάνος, Δ.Ν., Πανεπιστήμιο Ουψάλα - Θεόδωρος Φραντζέτης, IELES, Δικηγόρος

EΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Νέστωρ Κουράκης, Καθηγητής Εγκληματολογίας Νομικής Αθηνών, Δικηγόρος ΑΠ

Συνδρομή

Για παραγγελίες συνδρομών περιοδικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Τρέχον τεύχος

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού