Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου (ΠραξΛογΠΔ)


Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου, 1 (2024)

ΤΕΥΧΟΣ 1 2024 Ιανουάριος - Μάρτιος

Μελέτες

Γ. Ι. Συλίκος, Τα Έννομα Αγαθά στο Ποινικό Δίκαιο, σ. 124

Γ. Ι. Συλίκος, Η καθίδρυση Ελληνικής Κλασσικής Σχολής του Ποινικού Δικαίου, σ. 213

Γ. Ι. Συλίκος, Η Αναστολή της Ποινής κατά τον Νόμο 5090/2024, σ. 227

Ε. Γάκη, Η ιδιώνυμη πραγματογνωμοσύνη του άρθρου 227 και η ψυχοδιαγνωστική εξέταση
της διάταξης του άρθρου 352Α ΠΚ, σ. 241

Νομολογία

Απόλυση υπό όρο, ΙΔΙΑΖΟΥΣΑ ΠΡΟΣΟΧΗ των Νομικών της Πράξης στην δημοσιευόμενη
ΑΠ 843/2023 (Τμ. Ζ΄) (Συμβ), σ. 32

Φοροδιαφυγή, Ορθή και αιτιολογημένη αθώωση για φοροδιαφυγή με έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων αξίας άνω των 150.000 ευρώ, ΑΠ 621/2023 (Τμ. Ζ΄), σ. 114

Απιστία σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος ΝΠΔΔ, αναίρεση παραπεμπτικού βουλεύματος για εσφαλμένη ερμηνεία, εφαρμογή και έλλειψη αιτιολογίας, ΑΠ 797/2023 (Τμ. Ζ΄) (Συμβ), σ. 45

Διασάφηση της εξουσίας του Δικαστικού Συμβουλίου, πότε εκμηδενίζεται η δικαιοδοτική εξουσία και απεκδύεται της δευτέρου βαθμού κρίσεως, ΑΠ 797/2023 (Τμ. Ζ΄) (Συμβ), σ. 45

Εμπεριστατωμένη ερμηνεία διατάξεων του Κληρονομικού Δικαίου, των οποίων η εσφαλμένη
ερμηνεία συνιστά αναιρετικό λόγο, σε σχέση με απάτη, ΑΠ 790/2023 (Τμ. Ζ΄) (Συμβ), σ. 60

Εγκληματική οργάνωση, ευμενέστερη διάταξη, βαριά σωματική βλάβη, διαζευκτικός δόλος,
ΑΠ 33/2024 (Τμ. ΣΤ΄) (Συμβ), σ. 102

Επικίνδυνη σωματική βλάβη, πότε (δεν) δημιουργείται αντίφαση από σωρευτική αναφορά κινδύνου ζωής και βαριάς σωματικής βλάβης, ΑΠ 857/2023 (Τμ. Ζ΄), σ. 77, Επισημάνσεις Γ. Συλίκου, σ. 83

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου
ISSN
1108-8427
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 1, 2024
© Μάρτιος 2024
Σελίδες: VIII + 396
Συνδρομές

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Ν.Π.Δ.Δ.: € 210

Φοιτητές: € 90

Φυσικά πρόσωπα: € 110

Εταιρείες: € 140

Δικαστές: € 88

Πίνακας περιεχομένων   +

Σημαντική Ενημέρωση

προς τους Αγαπητούς Αναγνώστες μας

Η ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ.

ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΔΙΚΗΣ

ΑΠ 1300/2023 (Τμ. ΣΤ΄)

ΑΠ 749/2023 (Τμ. Ζ΄)

i. ΕΚΚΡΕΜΟΔΙΚΙΑ

ii. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΑΠ 1195/2023 (Τμ. ΣΤ΄)

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΗΣ ΔΙΚΗΣ

ΑΠ 1248/2023 (Τμ. ΣΤ΄)

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΑΠ 1105/2022 (Τμ. Ε΄)

ΑΠ 552/2023 (Τμ. Ζ΄)

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Άρση του απορρήτου των επικοινωνιών

ΑΠ 1105/2022 (Τμ. Ε΄)

Έγγραφα

ΑΠ 553/2023 (Τμ. Ζ΄)

ΑΠ 552/2023 (Τμ. Ζ΄)

ΔΟΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΑΠ 552/2023 (Τμ. Ζ΄)

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Επανάληψη της διαδικασίας

ΑΠ 518/2023 (Τμ. Z΄) (Συμβ)

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Η ΠΟΙΝΗ

ΑΠΟΛΥΣΗ ΥΠΟ ΟΡΟ

ΑΠ 843/2023 (Τμ. Ζ΄) (Συμβ)

ΕΛΑΦΡΥΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΠ 1192/2023 (Τμ. ΣΤ΄)

ΙΙ. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Απιστία

ΑΠ 797/2023 (Τμ. Ζ΄) (Συμβ)

Απάτη

ΑΠ 749/2023 (Τμ. Ζ΄)

Απάτη

(Ενδελεχής και εμπεριστατωμένη ερμηνεία

ΑΠ 790/2023 (Τμ. Ζ΄) (Συμβ)

ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ

ΑΠ 857/2023 (Τμ. Ζ΄), Παρατ. Δρ. Γ. Συλίκος

EΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Ανθρωποκτονία από αμέλεια

ΑΠ 793/2023 (Τμ. Ζ΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Υπεξαίρεση

ΑΠ 552/2023 (Τμ. Ζ΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Εγκληματική οργάνωση

ΑΠ 553/2023 (Τμ. Ζ΄)

Εγκληματική οργάνωση

ΑΠ 33/2024 (ΤΜ. ΣΤ΄) (Συμβ)

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ

ΑΠ 621/2023 (Τμ. Ζ΄)

ΑΠ 764/2023 (Τμ. Ζ΄)

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Γεώργιος Συλίκος, Τα Έννομα Αγαθά στο Ποινικό Δίκαιο

Γεώργιος Συλίκος, Η καθίδρυση Ελληνικής Κλασσικής Σχολής του Ποινικού Δικαίου

Γεώργιος Συλίκος, Η Αναστολή της Ποινής κατά τον Νόμο 5090/2024

Ευαγγελία Γάκη, Η ιδιώνυμη πραγματογνωμοσύνη του άρθρου 227 και η ψυχοδιαγνωστική εξέταση της διάταξης του άρθρου 352Α ΠΚ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 1/2024

Λημματικό Ευρετήριο

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

ΙΔΡΥΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Δρ. Γεώργιος Ι. Συλίκος, Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Νομικών, Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Επιστημόνων ΠΟΙΝΙΚΟΛΟΓΩΝ, Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Νομικών, τ. Καθηγητής Ποινικού Δικαίου, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διευθύνων: Ανδρέας Φάκος, Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου ε.τ.

Eπιμελήτρια έκδοσης: Φωτεινή Κλάδη, IELES, Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω

Δημήτριος Κυριτσάκης, Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου ε.τ. - Αχιλλέας Νταφούλης, Αρεοπαγίτης ε.τ. - Βασίλειος Μαρκής, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Παναγιώτης Καίσαρης, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Ανδρέας Ζύγουρας, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Φώτιος Καϋμενάκης, Αρεοπαγίτης ε.τ. - Φώτιος Μακρής, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Παναγιώτης Νικολούδης, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Γεώργιος Κολιοκώστας, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Κυριάκος Καρούτσος, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Σταύρος Μαντακιοζίδης, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Δημήτριος Δασούλας, Αντεισαγγελέας ΑΠ - Ιωάννης Χαμηλοθώρης, Αρεοπαγίτης ε.τ. - Ευάγγελος Ζαχαρής, Αντεισαγγελέας ΑΠ - Παναγιώτης Μπρακουμάτσος, Αντεισαγγελέας ΑΠ - Ηλίας Σεφερίδης, Εισαγγελέας Εφετών - † Σωτήριος Μπάγιας, Εισαγγελέας Εφετών - Δημήτριος Μoυρτζίνης, Ομ. Καθηγητής Ιατροδικαστικής Πανεπιστημίου Αθηνών - Στυλιανός Γιαμάνης, IELES, Δικηγόρος - Ιωάννης Ηρειώτης, Δικηγόρος - Χαράλαμπος Παπαχαραλάμπους, Δ.Ν. - Γεράσιμος Φουρλάνος, Δ.Ν., Πανεπιστήμιο Ουψάλα - Θεόδωρος Φραντζέτης, IELES, Δικηγόρος

EΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Νέστωρ Κουράκης, Καθηγητής Εγκληματολογίας Νομικής Αθηνών, Δικηγόρος ΑΠ

Συνδρομή

Για να αποκτήσετε συνδρομή στο περιοδικό 'Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου', παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Εναλλακτικά, παρακαλούμε συμπληρώστε τον επιθυμητό τρόπο επικοινωνίας, και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σύντομα.

Όνοματεπώνυμο
 
Email
 
Τηλέφωνο
 
 
 
 
 

Τρέχον τεύχος