Καλάθι αγορών
Ελληνικά English
| | | |

Περιοδικά


Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου, 2 (2020)

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου
ISSN
1108-8427
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 2, 2020
© Ιούνιος 2020
Σελίδες: IV + 258
Συνδρομές

Φυσικά πρόσωπα: € 110

Φοιτητές: € 90

Δικαστές: € 88

Εταιρείες: € 140

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Ν.Π.Δ.Δ.: € 210

Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου (ΠραξΛογΠΔ)


Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου, 2 (2020)

ΤΕΥΧΟΣ 2 2020 • Απρίλιος - Ιούνιος

Από τα περιεχόμενα

Μελέτες

Γ. Ι. Συλίκος, Η Ποινολογία του νέου Ποινικού Κώδικα σε σχέση με τα πλημμελήματα, σ. 494

Γ. Ι. Συλίκος, Η Προκαταρκτική Εξέταση κατά τον νέο ΚΠΔ, σ. 501

Εφαρμογή των Νέων ΠΚ από τη νομολογία

Ελαφρυντικές περιστάσεις - Εφαρμογή νέου ΠΚ, ΑΠ 23/2020 (Τμ. Ε΄), ΑΠ 20/2020 (Τμ. Ε΄), ΑΠ 95/2020 (Τμ. ΣΤ΄), σ. 298 επ.

Ψευδής αναφορά σε Αρχή - Απεγκληματοποίηση με τον νέο ΠΚ, ΑΠ 605/2020 (Τμ. Ε΄), σ. 343

Κοινώς επικίνδυνη βλάβη - Απεγκληματοποίηση με τον νέο ΠΚ, ΑΠ 111/2020 (Τμ. ΣΤ΄), σ. 336

Νομολογία

Κύρια και καίρια θέματα σε σχέση με την ακυρότητα του Κλητηρίου Θεσπίσματος, ΑΠ 405/2020 (Τμ. ΣΤ΄), σ. 261

Καίρια θέματα σε σχέση με την αναβολή της ποινικής δίκης, ΑΠ 300/2020 (Τμ. ΣΤ΄), ΑΠ 523/2020 (Τμ. ΣΤ΄), ΑΠ 74/2020 (Τμ. Ε΄), ΑΠ 150/2020 (Τμ. ΣΤ΄), ΑΠ 1073/2019 (Τμ. ΣΤ΄), ΑΠ 1895/2019
(Τμ.ΣΤ΄), σ. 268 επ.

Απάτη, Πλήρης Ποινική Ολομέλεια ΑΠ 1/2020 (αναίρεση υπέρ του νόμου), σ. 356

Ψευδής υπεύθυνη δήλωση - Αθώωση διότι δεν συντρέχουν τα στοιχεία της αντικειμενικής
υπόστασης, ΑΠ 48/2020 (Τμ. Ε΄), σ. 441

Προστασία από θορύβους μουσικής κέντρων διασκέδασης, ΑΠ 20/2020 (Τμ. Ε΄), σ. 471

Πότε μόνον μπορεί να νοηθεί συναυτουργία σε έκδοση ακάλυπτης επιταγής, ΑΠ 106/2020
(Τμ. Ζ΄), σ. 448

Ναρκωτικά - Κριτήρια απόρριψης αυτοτελούς ισχυρισμού τοξικομανίας, ΑΠ 56/2020 (Τμ. Ζ΄), σ. 455

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου
ISSN
1108-8427
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 2, 2020
© Ιούνιος 2020
Σελίδες: IV + 258
Συνδρομές

Φυσικά πρόσωπα: € 110

Φοιτητές: € 90

Δικαστές: € 88

Εταιρείες: € 140

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Ν.Π.Δ.Δ.: € 210

Πίνακας περιεχομένων   +

Η ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ – ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΑΠ 83/2020 (Τμ. Ζ΄) (Συμβ)

ΑΠ 88/2020 (Τμ. Ζ΄) (Συμβ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ

I. ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος

ΑΠ 405/2020 (Τμ. ΣΤ΄)

ΙΙ. ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΑΝΑΒΟΛΗ

ΑΠ 300/2020 (Τμ. ΣΤ΄)

ΑΠ 523/2020 (Τμ. ΣΤ΄)

ΑΠ 74/2020 (Τμ. Ε΄)

ΑΠ 150/2020 (Τμ. ΣΤ΄)

ΑΠ 1073/2019 (Τμ. ΣΤ΄)

ΑΠ 1895/2019 (Τμ. ΣΤ΄)

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Μάρτυρες

ΑΠ 151/2020 (Τμ. ΣΤ΄)

Έγγραφα

ΑΠ 1073/2019 (Τμ. ΣΤ΄)

ΑΠ 1895/2019 (Τμ. ΣΤ΄)

ΑΠ 239/2020 (Τμ. ΣΤ΄)

ΑΠ 1290/2019 (Τμ. Ζ΄)

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΑΠ 1978/2019 (Τμ. ΣΤ΄)

ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ

ΑΠ 1131/2019 (Τμ. ΣΤ΄)

ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ

ΑΠ 1292/2019 (Τμ. Ζ΄)

ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

I. ΕΦΕΣΗ

ΑΠ 188/2020 (Τμ. ΣΤ΄)

II. ΑΝΑΙΡΕΣΗ

ΑΠ 1978/2019 (Τμ. ΣΤ΄)

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Α. Η ΠΟΙΝΗ

ΕΛΑΦΡΥΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΠ 23/2020 (Τμ. Ε΄)

ΑΠ 20/2020 (Τμ. Ε΄)

ΑΠ 95/2020 (Τμ. ΣΤ΄)

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ

ΑΠ 2013/2019 (Τμ. ΣΤ΄)

ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ

ΑΠ 96/2020 (Τμ. ΣΤ΄)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΟΙΝΩΝ

ΑΠ 2025/2019 (Τμ. Ε΄) (Συμβ)

ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΠ 1462/2019 (Τμ. ΣΤ΄)

ΙΙ. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ

Ανθρωποκτονία από αμέλεια

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη

ΑΠ 47/2020 (Τμ. E΄)

ΑΠ 1964/2019 (Τμ. ΣΤ΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Σωματικές βλάβες

ΑΠ 2029/2019 (Τμ. Ε΄)

ΚΟΙΝΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ

Κοινώς επικίνδυνη βλάβη

ΑΠ 111/2020 (Τμ. ΣΤ΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ

ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Ψευδής καταμήνυση/Ψευδορκία μάρτυρα

ΑΠ 1709/2019 (Τμ. Ζ΄)

Ψευδής ανώμοτη κατάθεση/Ψευδής αναφορά στην αρχή/Ψευδής υπεύθυνη δήλωση

ΑΠ 605/2020 (Τμ. Ε΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ

Πλαστογραφία πιστοποιητικών

ΑΠ 1753/2019 (Τμ. Ε΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ

Χρήση πλαστού εγγράφου

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος

ΑΠ 25/2020 (Τμ. Ε΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Απάτη

ΑΠ 1/2020 (Πλήρης Ποινική Ολομέλεια)

Απάτη

ΑΠ 604/2019 (Τμ. Ζ΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Απάτη και απόπειρα απάτης/σε βάρος του Δημοσίου.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ

Πλαστογραφία και χρήση πλαστού εγγράφου/σε βάρος του Δημοσίου

ΑΠ 1846/2019 (Τμ. Ζ΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Τοκογλυφία

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΑΠ 66/2020 (Τμ. ΣΤ΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑ

ΑΠ 264/2020 (Τμ. Ε΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Παραβίαση υποχρέωσης διατροφής

ΑΠ 524/2020 (Τμ. ΣΤ΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ.

ΑΠ 554/2020 (Τμ. Ζ΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟ ΠΡΟΘΕΣΗ

Ανθρωποκτονία από πρόθεση

ΜΟΕφΘεσ 67-68/2020

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΕΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΑΠ 31/2020 (Τμ. ΣΤ΄)

ΑΠ 6/2020 (Τμ. Ζ΄)

ΨΕΥΔΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΠ 48/2020 (Τμ. Ε΄)

ΑΚΑΛΥΠΤΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ

ΑΠ 106/2020 (Τμ. Ζ΄)

ΑΠ 1285/2019 (Τμ. Ζ΄)

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

ΑΠ 56/2020 (Τμ. Ζ΄)

ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΑΠ 498/2020 (Τμ. Ε΄)

ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

ΑΠ 1941/2019 (Τμ. Ε΄)

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΘΟΡΥΒΟΥΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΠ 20/2020 (Τμ. Ε΄)

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΠ 95/2020 (Τμ. ΣΤ΄)

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ανυπακοή

ΑΠ 908/2019 (Τμ. ΣΤ΄)

Ανυποταξία

ΑΠ 1919/2019 (Τμ. ΣΤ΄)

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΣΤΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Γεώργιος Συλίκος, Η Ποινολογία του νέου Ποινικού Κώδικα σε σχέση με τα πλημμελήματα (και η καίρια διακύβευση της ελευθερίας του κατηγορουμένου για πλημμέλημα)

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Γεώργιος Συλίκος, Η Προκαταρκτική Εξέταση κατά

τον νέο ΚΠΔ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 1/2020

Λημματικό Ευρετήριο

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

ΙΔΡΥΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Δρ. Γεώργιος Ι. Συλίκος, Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Νομικών, Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Επιστημόνων ΠΟΙΝΙΚΟΛΟΓΩΝ, Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Νομικών, τ. Καθηγητής Ποινικού Δικαίου, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διευθύνων: Ανδρέας Φάκος, Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου ε.τ.

Eπιμελήτρια έκδοσης: Φωτεινή Κλάδη, IELES, Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω

Δημήτριος Κυριτσάκης, Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου ε.τ. - Αχιλλέας Νταφούλης, Αρεοπαγίτης ε.τ. - Βασίλειος Μαρκής, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Παναγιώτης Καίσαρης, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Ανδρέας Ζύγουρας, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Φώτιος Καϋμενάκης, Αρεοπαγίτης ε.τ. - Φώτιος Μακρής, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Παναγιώτης Νικολούδης, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Γεώργιος Κολιοκώστας, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Κυριάκος Καρούτσος, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Σταύρος Μαντακιοζίδης, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Δημήτριος Δασούλας, Αντεισαγγελέας ΑΠ - Ιωάννης Χαμηλοθώρης, Αρεοπαγίτης ε.τ. - Ευάγγελος Ζαχαρής, Αντεισαγγελέας ΑΠ - Παναγιώτης Μπρακουμάτσος, Αντεισαγγελέας ΑΠ - Ηλίας Σεφερίδης, Εισαγγελέας Εφετών - † Σωτήριος Μπάγιας, Εισαγγελέας Εφετών - Δημήτριος Μoυρτζίνης, Ομ. Καθηγητής Ιατροδικαστικής Πανεπιστημίου Αθηνών - Στυλιανός Γιαμάνης, IELES, Δικηγόρος - Ιωάννης Ηρειώτης, Δικηγόρος - Χαράλαμπος Παπαχαραλάμπους, Δ.Ν. - Γεράσιμος Φουρλάνος, Δ.Ν., Πανεπιστήμιο Ουψάλα - Θεόδωρος Φραντζέτης, IELES, Δικηγόρος

EΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Νέστωρ Κουράκης, Καθηγητής Εγκληματολογίας Νομικής Αθηνών, Δικηγόρος ΑΠ

Συνδρομή

Για παραγγελίες συνδρομών περιοδικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Τρέχον τεύχος

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού