Καλάθι αγορών
Ελληνικά English
| | | |

Περιοδικά


Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου, 3 (2020)

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου
ISSN
1108-8427
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 3, 2020
© Σεπτέμβριος 2020
Σελίδες: IV + 304
Συνδρομές

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Φυσικά πρόσωπα: € 110

Δικαστές: € 88

Εταιρείες: € 140

Φοιτητές: € 90

Ν.Π.Δ.Δ.: € 210

Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου (ΠραξΛογΠΔ)


Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου, 3 (2020)

ΤΕΥΧΟΣ 3 2020 Ιούλιος - Σεπτέμβριος

Από τα περιεχόμενα

Μελέτες
Γ. Ι. Συλίκος, Τα Ένδικα Μέσα κατά τον ισχύοντα ΚΠΔ, σ. 723

Γ. Ι. Συλίκος, Η ελαφρυντική περίσταση της «προηγούμενης σύννομης ζωής». Κριτική ανάλυση, σ. 736 Χ. Δ. Νικολαΐδης, Το έγκλημα της τοκογλυφίας και η ανανέωση, σ. 748

Ευ. Γάκη, Εγκλήματα κατά της μη ανθρώπινης ζωής στην πράσινη εγκληματολογία, σ. 752

Εφαρμογή των Νέων ΠΚ από τη νομολογία
Επανακαθορισμός ανωτάτου ορίου εκτιτέας ποινής κάθειρξης ή φυλάκισης, κατ’ εφαρμογή
του νέου ΠΚ, ΑΠ 928/2020 (Τμ. ΣΤ΄), σ. 556

Νέα άποψη σε σχέση με την ανάγκη διορισμού διερμηνέα-μεταφραστή, ΑΠ 729/2020 (Τμ. Ζ΄), σ. 520 Δικαιώματα υπεράσπισης του κατηγορουμένου, ΑΠ 732/2020 (Τμ. Ζ΄), σ. 513
Δεδικασμένο, ΑΠ 131/2020 (Τμ. Ζ΄), σ. 515

Νομολογία
Factoring - Σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων και Απάτη, ΑΠ 556/2020
(Τμ. ΣΤ΄), σ. 580

Ενδοοικογενειακή απειλή και ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, ΑΠ 638/2020 (Τμ. Ζ΄), σ. 616, ΑΠ 565/2020 (Τμ. Ε΄), σ. 614

Διάκριση της απόπειρας ανθρωποκτονίας από την βαριά σωματική βλάβη, ΑΠ 132/2020
(Τμ. Ζ΄), σ. 651

Τροχαία ατυχήματα – Κριτήρια υπαιτιότητας, ΑΠ 579/2020 (Τμ. Ζ΄), σ. 639, ΑΠ 202/2020
(Τμ. ΣΤ΄), σ. 633

Ποια είναι τα χρέη που αποκλείονται από το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο, ΑΠ 473/2020 (Τμ. ΣΤ΄), σ. 684, ΑΠ 414/2020 (Τμ. Ε΄), σ. 676

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου
ISSN
1108-8427
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 3, 2020
© Σεπτέμβριος 2020
Σελίδες: IV + 304
Συνδρομές

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Φυσικά πρόσωπα: € 110

Δικαστές: € 88

Εταιρείες: € 140

Φοιτητές: € 90

Ν.Π.Δ.Δ.: € 210

Πίνακας περιεχομένων   +

Η ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Ι. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ

Δικαιώματα υπεράσπισης του κατηγορουμένου, των οποίων η παραβίαση συνεπάγεται απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας

ΑΠ 732/2020 (Τμ. Ζ΄)

ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ

ΑΠ 131/2020 (Τμ. Ζ΄)

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΑΠ 732/2020 (Τμ. Ζ΄)

ΑΠ 568/2020 (Τμ. Ε΄)

ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ

ΑΠ 729/2020 (Τμ. Ζ΄)

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ ΝΑ ΤΟΥ ΔΟΘΕΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ

ΑΠ 360/2020 (Τμ. Ζ΄)

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

i. Έγγραφα

ΑΠ 85/2020 (Τμ. Ζ΄)

ΑΠ 748/2020 (Τμ. ΣΤ΄)

ii. Μάρτυρες

ΑΠ 600/2020 (Τμ. ΣΤ΄)

iii. Μαρτυρική κατάθεση ή παροχή εξηγήσεων ή απολογία συγκατηγορουμένου

ΑΠ 718/2020 (Τμ. Ζ΄)

ΑΝΑΒΟΛΗ

ΑΠ 129/2020 (Τμ. ΣΤ΄)

ΑΠ 227/2020 (Τμ. Ε΄)

ΑΠ 482/2020 (Τμ. ΣΤ΄)

II. ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

Προθεσμία άσκησης των ενδίκων μέσων

ΑΠ 303/2020 (Τμ. ΣΤ΄)

Επεκτατικό αποτέλεσμα των ενδίκων μέσων

ΑΠ 391/2020 (Τμ. Ε΄)

III. ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

i. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ

ΑΠ 1824/2019 (Τμ. Ε΄) (Συμβ)

ΑΠ 388/2020 (Τμ. Ε΄) (Συμβ)

ii. ΕΚΔΟΣΗ

ΑΠ 573/2020 (Τμ. Ζ΄) (Συμβ)

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Η ΠΟΙΝΗ ΣΤΟΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ

Επανακαθορισμός του ανωτάτου ορίου της εκτιτέας ποινής κάθειρξης ή φυλάκισης, κατ’ εφαρμογή του νεότερου επιεικέστερου νόμου

ΑΠ 928/2020 (Τμ. ΣΤ΄)

Ελαφρυντικές Περιστάσεις

ΑΠ 319/2020 (Τμ. ΣΤ΄)

Αναστολή εκτέλεσης της ποινής

ΑΠ 559/2020 (Τμ. ΣΤ΄)

Μετατροπή της ποινής

ΑΠ 482/2020 (Τμ. ΣΤ΄)

ΙΙ. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Απάτη / κακουργηματική

ΑΠ 131/2020 (Τμ. Ζ΄)

Απάτη κακουργηματική

ΑΠ 556/2020 (Τμ. ΣΤ΄)

Εκβίαση

ΑΠ 501/2020 (Τμ. Ε΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Δωροδοκία / Δωροληψία

ΑΠ 748/2020 (Τμ. ΣΤ΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ

ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Ψευδής κατάθεση (Ψευδορκία μάρτυρα)

ΑΠ 230/2020 (Τμ. ΣΤ΄)

ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΗ

i. Ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη

ΑΠ 565/2020 (Τμ. Ε΄)

ii. Απειλή / Ενδοοικογενειακή απειλή

ΑΠ 638/2020 (Τμ. Ζ΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΑΠ 472/2020 (Τμ. ΣΤ΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ

Πλαστογραφία

ΑΠ 160/2020 (Τμ. Ζ΄)

ΑΠ 314/2020 (Τμ. Ζ΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ

Ανθρωποκτονία από αμέλεια / οδικό τροχαίο ατύχημα

ΑΠ 202/2020 (Τμ. ΣΤ΄)

Ανθρωποκτονία από αμέλεια / οδικό τροχαίο ατύχημα

ΑΠ 579/2020 (Τμ. Ζ΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟ ΠΡΟΘΕΣΗ

Ανθρωποκτονία από πρόθεση

ΑΠ 360/2020 (Τμ. Ζ΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Βαριά σωματική βλάβη / διάκριση από απόπειρα ανθρωποκτονίας

ΑΠ 132/2020 (Τμ. Ζ΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Έκθεση

ΑΠ 263/2020 (Τμ. Ε΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ.

Αρπαγή

ΑΠ 623/2020 (Τμ. E΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

ΑΠ 279/2020 (Τμ. ΣΤ΄)

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΑΠ 414/2020 (Τμ. Ε΄)

ΑΠ 473/2020 (Τμ. ΣΤ΄)

ΑΠ 342/2020 (Τμ. Ε΄)

ΑΠ 653/2020 (Τμ. Ζ΄)

ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ

ΑΠ 22/2020 (Τμ. E΄)

ΑΠ 644/2020 (Τμ. ΣΤ΄)

ΑΚΑΛΥΠΤΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ

ΑΠ 346/2020 (Τμ. Ζ΄)

ΑΠ 359/2020 (Τμ. Ζ΄)

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

ΑΠ 279/2020 (Τμ. ΣΤ΄)

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

ΑΠ 667/2020 (Τμ. Ζ΄)

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Γεώργιος Συλίκος, Τα Ένδικα Μέσα κατά τον ισχύοντα ΚΠΔ

Γεώργιος Συλίκος, Η ελαφρυντική περίσταση της «προηγούμενης σύννομης ζωής». Κριτική ανάλυση

Χρήστος Δ. Νικολαΐδης, Το έγκλημα της τοκογλυφίας και η ανανέωση

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ευαγγελία Γάκη, Εγκλήματα κατά της μη ανθρώπινης ζωής στην πράσινη εγκληματολογία

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 3/2020

Λημματικό Ευρετήριο

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

ΙΔΡΥΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Δρ. Γεώργιος Ι. Συλίκος, Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Νομικών, Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Επιστημόνων ΠΟΙΝΙΚΟΛΟΓΩΝ, Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Νομικών, τ. Καθηγητής Ποινικού Δικαίου, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διευθύνων: Ανδρέας Φάκος, Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου ε.τ.

Eπιμελήτρια έκδοσης: Φωτεινή Κλάδη, IELES, Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω

Δημήτριος Κυριτσάκης, Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου ε.τ. - Αχιλλέας Νταφούλης, Αρεοπαγίτης ε.τ. - Βασίλειος Μαρκής, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Παναγιώτης Καίσαρης, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Ανδρέας Ζύγουρας, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Φώτιος Καϋμενάκης, Αρεοπαγίτης ε.τ. - Φώτιος Μακρής, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Παναγιώτης Νικολούδης, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Γεώργιος Κολιοκώστας, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Κυριάκος Καρούτσος, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Σταύρος Μαντακιοζίδης, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Δημήτριος Δασούλας, Αντεισαγγελέας ΑΠ - Ιωάννης Χαμηλοθώρης, Αρεοπαγίτης ε.τ. - Ευάγγελος Ζαχαρής, Αντεισαγγελέας ΑΠ - Παναγιώτης Μπρακουμάτσος, Αντεισαγγελέας ΑΠ - Ηλίας Σεφερίδης, Εισαγγελέας Εφετών - † Σωτήριος Μπάγιας, Εισαγγελέας Εφετών - Δημήτριος Μoυρτζίνης, Ομ. Καθηγητής Ιατροδικαστικής Πανεπιστημίου Αθηνών - Στυλιανός Γιαμάνης, IELES, Δικηγόρος - Ιωάννης Ηρειώτης, Δικηγόρος - Χαράλαμπος Παπαχαραλάμπους, Δ.Ν. - Γεράσιμος Φουρλάνος, Δ.Ν., Πανεπιστήμιο Ουψάλα - Θεόδωρος Φραντζέτης, IELES, Δικηγόρος

EΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Νέστωρ Κουράκης, Καθηγητής Εγκληματολογίας Νομικής Αθηνών, Δικηγόρος ΑΠ

Συνδρομή

Για παραγγελίες συνδρομών περιοδικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Τρέχον τεύχος

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού