Ελληνικά English
| | | |

Περιοδικά


Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου, 1 (2019)

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου
ISSN
1108-8427
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 1, 2019
© Ιούλιος 2019
Σελίδες: ΧΙΧ + 256
Συνδρομές

Εταιρείες: € 140

Φοιτητές: € 90

Ν.Π.Δ.Δ.: € 210

Δικαστές: € 88

Φυσικά πρόσωπα: € 110

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου (ΠραξΛογΠΔ)


Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου, 1 (2019)

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 1/2019:

Μελέτες

Γ. Ι. Συλίκος, Εγκλήματα από αμέλεια, σ. 242

Νομολογία

  • Τα δικαστικά πρόσωπα δεν είναι τρίτοι στη συκοφαντική δυσφήμηση, ΑΠ 487/2019, σ. 143
  • Προσβολή εγγράφου ως πλαστού στην ποινική διαδικασία, ΑΠ 220/2019, σ. 9
  • Συκοφαντική δυσφήμηση, Δυσφήμηση Ανώνυμης Εταιρίας, Ψευδής αναφορά στην Αρχή - Αθώωση, ΑΠ 383/2019, σ. 137
  • Υπεξαίρεση, ΣυμβΕφΠατρ 79/2018 (με παρατηρήσεις Γ. Συλίκου), σ. 156
  • Σωματική βλάβη από αμέλεια, ΔιατΕισΕφΠατρ 23/2018 (με παρατηρήσεις Γ. Συλίκου), σ. 187
  • Παραχάραξη/Κυκλοφορία παραχαραγμένου, ΑΠ 841/2018, σ. 215
  • Ποινικό Διεθνές Δίκαιο, ΑΠ 2192/2018, σ. 237

Πολιτική Αγωγή, Συστηματική Συλλογή Νομολογίας

Διαδικαστικές Ακυρότητες

Ακάλυπτες Επιταγές

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου
ISSN
1108-8427
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 1, 2019
© Ιούλιος 2019
Σελίδες: ΧΙΧ + 256
Συνδρομές

Εταιρείες: € 140

Φοιτητές: € 90

Ν.Π.Δ.Δ.: € 210

Δικαστές: € 88

Φυσικά πρόσωπα: € 110

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Πίνακας περιεχομένων   +

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ.

Ι. ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

ΑΠ 372/2019 (Τμ. ΣΤ)

ΙΙ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ

ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

i. Αποδεικτικά μέσα/Απαγορευμένα αποδεικτικά μέσα

ΑΠ 1239/2018 (Τμ. Ε’)

ii. Έγγραφα

ΑΠ 1239/2018 (Τμ. Ε΄)

ΑΠ 2035/2018 (Τμ. ΣΤ΄)

ΑΠ 233/2019 (Τμ. Z΄)

iii. Προσβολή εγγράφου ως πλαστού

ΑΠ 220/2019 (Τμ. Ε΄)

iv. Πολιτικώς ενάγοντες

ΑΠ 2035/2018 (Τμ. ΣΤ΄)

v. Πραγματογνωμοσύνη – Ιατροδικαστική Έκθεση.

ΑΠ 1852/2018 (Τμ. Ζ΄)

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΑΠ 1859/2018 (Τμ. Ζ΄)

ΑΝΑΒΟΛΗ

ΑΠ 383/2019 (Τμ. Ζ΄)

ΑΠ 1079/2018 (Τμ. E΄)

ΑΠ 2135/2018 (Τμ. Ζ΄)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ

i. Εκκρεμοδικία

ΑΠ 601/2018 (Τμ. Ζ΄)

ii. Ακυρότητα κλητηρίου θεσπίσματος ή κλήσης ή της επίδοσής τους

ΑΠ 385/2019 (Τμ. Z΄)

iii. Αρμοδιότητα

ΑΠ 1951/2018 (Τμ. Ζ΄)

iv. Σύνθεση του Δικαστηρίου

ΑΠ 1147/2018 (Τμ. Ε΄)

v. Παράσταση με Συνήγορο

ΑΠ 1467/2018 (Τμ. Ζ΄)

III. ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

Η ΑΝΑΙΡΕΣΗ

ΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ

ΑΠ 1003/2018 (Τμ. Ε΄)

IV. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΑΠ 989/2018 (Τμ. Ε΄)

ΑΠ 583/2018 (Τμ. ΣΤ΄)

ΑΠ 1644/2018 (Τμ. Ε΄)

ΑΠ 1743/2018 (Τμ. Α΄ Διακοπών Ποιν)

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Α. Η ΠΟΙΝΗ

ΕΛΑΦΡΥΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΠ 1239/2018 (Τμ. Ε΄)

ΑΠ 182/2018 (Τμ. Ε΄)

AΠ 1875/2018 (Τμ. Ε΄)

ΑΠ 583/2018 (Τμ. Ε΄)

Β. ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ

Νομική Πλάνη

ΑΠ 626/2019 (Τμ. Ε΄)

ΙΙ. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Απάτη κακουργηματική

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ

Πλαστογραφία κακουργηματική

ΑΠ 1239/2018 (Τμ. Ε΄)

ΑΠ 233/2019 (Τμ. Z΄)

ΑΠ 404/2019 (Τμ. Ζ΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Ανθρωποκτονία από πρόθεση

ΑΠ 182/2018 (Τμ. Ε΄)

ΑΠ 217/2018 (Τμ. Ζ΄)

Ανθρωποκτονία από αμέλεια

ΑΠ 2035/2018 (Τμ. ΣΤ΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

Συκοφαντική δυσφήμηση/Συκοφαντική δυσφήμηση

Ανώνυμης Εταιρίας

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ

ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Ψευδής αναφορά στην Αρχή

ΑΠ 383/2019 (Τμ. Ζ΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

Συκοφαντική δυσφήμηση

ΑΠ 487/2019 (Τμ. Ε΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ

ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Ψευδής καταμήνυση, ψευδορκία μάρτυρα

ΑΠ 487/2019 (Τμ. Ε΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

Συκοφαντική δυσφήμηση/δια του Τύπου

ΑΠ 1416/2018 (Τμ. ΣΤ΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Υπεξαίρεση

ΣυμβΕφΠατρ 79/2018, Παρατ. Δρ. Ι. Συλίκος

Ληστεία

ΑΠ 1998/2018 (Τμ. ΣΤ΄)

ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ

ΔιατΕισΕφΠατρ 23/2018, Παρατ. Δρ. Ι. Συλίκος

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ.

Ψευδής βεβαίωση

ΑΠ 2000/2018 (Τμ. ΣΤ΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑ

Παραχάραξη/Κυκλοφορία παραχαραγμένου νομίσματος

ΑΠ 841/2018 (Τμ. Ε΄)

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ

ΑΚΑΛΥΠΤΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ

ΑΠ 523/2019 (Τμ. Ζ΄)

ΑΠ 1147/2018 (Τμ. Ε΄)

ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΑΠ 135/2019 (Τμ. Z΄)

ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΑΠ 70/2019 (Τμ. Ε΄)

ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ.

ΑΠ 428/2019 (Τμ. ΣΤ΄)

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΚΔΟΣΗ

ΑΠ 2192/2018 (Τμ. Ε΄) (Συμβ)

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΣΤΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Δρ. Γεώργιος Ι. Συλίκος, Εγκλήματα από αμέλεια

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Δρ. Γεώργιος Ι. Συλίκος, Λόγοι έφεσης κατά του παραπεμπτικού βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 1/2019

Λημματικό Ευρετήριο

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

ΙΔΡΥΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Δρ. Γεώργιος Ι. Συλίκος, Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Νομικών, Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Επιστημόνων ΠΟΙΝΙΚΟΛΟΓΩΝ, Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Νομικών, τ. Καθηγητής Ποινικού Δικαίου, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διευθύνων: Ανδρέας Φάκος, Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου ε.τ.

Eπιμελήτρια έκδοσης: Φωτεινή Κλάδη, IELES, Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω

Δημήτριος Κυριτσάκης, Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου ε.τ. - Αχιλλέας Νταφούλης, Αρεοπαγίτης ε.τ. - Βασίλειος Μαρκής, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Παναγιώτης Καίσαρης, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Ανδρέας Ζύγουρας, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Φώτιος Καϋμενάκης, Αρεοπαγίτης ε.τ. - Φώτιος Μακρής, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Παναγιώτης Νικολούδης, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Γεώργιος Κολιοκώστας, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Κυριάκος Καρούτσος, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Σταύρος Μαντακιοζίδης, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Δημήτριος Δασούλας, Αντεισαγγελέας ΑΠ - Ιωάννης Χαμηλοθώρης, Αρεοπαγίτης ε.τ. - Ευάγγελος Ζαχαρής, Αντεισαγγελέας ΑΠ - Παναγιώτης Μπρακουμάτσος, Αντεισαγγελέας ΑΠ - Ηλίας Σεφερίδης, Εισαγγελέας Εφετών - † Σωτήριος Μπάγιας, Εισαγγελέας Εφετών - Δημήτριος Μoυρτζίνης, Ομ. Καθηγητής Ιατροδικαστικής Πανεπιστημίου Αθηνών - Στυλιανός Γιαμάνης, IELES, Δικηγόρος - Ιωάννης Ηρειώτης, Δικηγόρος - Χαράλαμπος Παπαχαραλάμπους, Δ.Ν. - Γεράσιμος Φουρλάνος, Δ.Ν., Πανεπιστήμιο Ουψάλα - Θεόδωρος Φραντζέτης, IELES, Δικηγόρος

EΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Νέστωρ Κουράκης, Καθηγητής Εγκληματολογίας Νομικής Αθηνών, Δικηγόρος ΑΠ

Συνδρομή

Για παραγγελίες συνδρομών περιοδικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Τρέχον τεύχος

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού