Καλάθι αγορών
Ελληνικά English
| | | |

Περιοδικά


Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου, 3 (2021)

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου
ISSN
1108-8427
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 3, 2021
© Σεπτέμβριος 2021
Σελίδες: VIII + 326
Συνδρομές

Φοιτητές: € 90

Φυσικά πρόσωπα: € 110

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Δικαστές: € 88

Ν.Π.Δ.Δ.: € 210

Εταιρείες: € 140

Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου (ΠραξΛογΠΔ)


Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου, 3 (2021)

ΤΕΥΧΟΣ 3 2021 Ιούλιος - Σεπτέμβριος

Μελέτες

Γ. Ι. Συλίκος, Οι μάρτυρες ως αποδεικτικό μέσο στον νέο ΚΠΔ, σ. 744

Νομολογία

Νόμιμη η αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού από κλειστό κύκλωμα καταγραφής ιδιωτικού χώρου,
ΑΠ 254/2021 (Τμ. Ζ΄), σ. 543

Δεν αποτελεί απαγορευμένο αποδεικτικό μέσο η αποκάλυψη εξωτερικών στοιχείων της επικοινωνίας, ΑΠ 78/2021 (Τμ. Ζ΄), σ. 540

Μεταβολή Νομολογίας Αρείου Πάγου: Δεν συντρέχει ελαφρυντικό πρότερου σύννομου βίου και όταν υπάρχει παραβίαση κατ’ επανάληψη αστικών ή ηθικών κανόνων ή έλλειψη σεβασμού ή παραβίαση δεσμευτικών κανόνων δεοντολογίας, ΑΠ 877/2020 (Τμ. Ε΄), σ. 600, ΑΠ 99/2021 (Τμ. ΣΤ΄), σ. 605 (παραπέμπει στην Ολομέλεια ΑΠ)

Η συμπεριφορά του κατηγορουμένου κατά τον χρόνο τέλεσης της πράξης δεν μπορεί να αξιολογηθεί αρνητικά κατά την κρίση του ελαφρυντικού προτέρου συννόμου βίου, ΑΠ 95/2021 (Τμ. ΣΤ΄), σ. 621

Το ότι ο κατηγορούμενος είχε ενασχόληση με τα ναρκωτικά και έδωσε πληροφορίες στις αστυνομικές αρχές αναιρεί τον πρότερο «σύννομο» βίο του, ΑΠ 78/2021 (Τμ. Ζ΄), σ. 714

Είναι δυνατό να αξιοποιηθούν έγγραφα που άπτονται προσωπικών ή και ευαίσθητων δεδομένων, προκειμένου να ευρεθεί η ουσιαστική αλήθεια, ΑΠ 254/2021 (Τμ. Ζ΄), σ. 543

Αγωγή κακοδικίας κατά Δικηγόρου, ΑΠ 208/2021 (Τμ. ΣΤ΄), σ. 573

Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας στις ποινικές υποθέσεις, ΑΠ 319/2021 (Τμ. Ζ΄), σ. 595

Εσφαλμένη εφαρμογή των διατάξεων παροχής κοινωφελούς εργασίας, ΑΠ 300/2021 (Τμ. Ζ΄), σ. 638

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου
ISSN
1108-8427
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 3, 2021
© Σεπτέμβριος 2021
Σελίδες: VIII + 326
Συνδρομές

Φοιτητές: € 90

Φυσικά πρόσωπα: € 110

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Δικαστές: € 88

Ν.Π.Δ.Δ.: € 210

Εταιρείες: € 140

Πίνακας περιεχομένων   +

Σημαντική Ενημέρωση

των Αναγνωστών του Περιοδικού μας

Η ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Ι. ΑΝΑΒΟΛΗ

ΙΙ. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΕΦΕΣΗΣ ΩΣ ΑΝΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ

ΑΠ 237/2021 (Τμ. ΣΤ΄)

ΑΠ 193/2021 (Τμ. Ζ΄)

ΑΠ 141/2021 (Τμ. ΣΤ΄)

ΑΠ 1417/2020 (Τμ. Z΄)

ΑΠ 1151/2020 (Τμ. ΣΤ΄)

ΑΠ 1398/2020 (Τμ. ΣΤ΄)

ΑΠ 15/2021 (Τμ. Ζ΄)

ΑΠ 226/2021 (Τμ. Ζ΄)

ΑΠ 54/2021 (Τμ. Ε΄)

ΑΠ 238/2021 (Τμ. ΣΤ΄)

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Απαγορευμένα Αποδεικτικά Μέσα

ΑΠ 78/2021 (Τμ. Ζ΄)

ΑΠ 254/2021 (Τμ. Ζ΄)

Μάρτυρες

i. Μη εξέταση ως μαρτύρων στο ακροατήριο όσων άσκησαν εισαγγελικά ή ανακριτικά καθήκοντα ή έργα γραμματέα της ανάκρισης στην ίδια υπόθεση

ii. Μη λήψη υπόψη κατάθεσης μάρτυρα υπεράσπισης

ΑΠ 169/2021 (Τμ. Z΄)

Έγγραφα

ΑΠ 100/2021 (Τμ. Ε΄)

ΑΠ 418/2021 (Τμ. ΣΤ΄)

Δικαίωμα σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης του κατη­γορουμένου

ΑΠ 462/2021 (Τμ. ΣΤ΄)

Πραγματογνωμοσύνη / Ανάλυση DNA

ΑΠ 14/2021 (Τμ. Ζ΄)

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΑΠ 100/2021 (Τμ. Ε΄)

ΑΓΩΓΗ ΚΑΚΟΔΙΚΙΑΣ ΚΑΤΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

ΑΠ 208/2021 (Τμ. ΣΤ΄)

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΔΟΘΕΙ Ο ΛΟΓΟΣ

ΣΤΟΝ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ

ΑΠ 211/2021 (Τμ. ΣΤ΄)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ

ΑΠ 100/2021 (Τμ. Ε΄)

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Αρμοδιότητα σε περίπτωση συνάφειας

ΑΠ 145/2021 (Τμ. ΣΤ΄) (Συμβ)

Αρμοδιότητα κατά παραπομπή

ΑΠ 49/2021 (Τμ. ΣΤ΄)

ΑΠΟΧΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΑΠΟ

ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ

ΑΠ 409/2021 (Τμ. Ε΄) (Συμβ)

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΑΠ 346/2021 (Τμ. Ζ΄)

ΑΠ 47/2021 (Τμ. ΣΤ΄)

ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΑΠ 128/2021 (Τμ. Ε΄)

ii. Αναίρεση

ΟλομΑΠ 6/2021 (Πλήρης Ποινική Ολομέλεια).

iii. Προσφυγή κατά δι’ απευθείας κλήσεως παραπομπής/προσώπου ιδιάζουσας δωσιδικίας

ΑΠ 23/2021 (Τμ. Ε΄) (Συμβ), Παρατ. Γεωργίου

Λ. Παπαϊωάννου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΤΟΛΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΑΠ 319/2021 (Τμ. Ζ΄)

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.

Η ΠΟΙΝΗ

ΕΛΑΦΡΥΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΠ 877/2020 (Τμ. Ε΄)

ΑΠ 78/2021 (Τμ. Ζ΄)

Ελαφρυντική περίσταση προτέρου σύννομου βίου / Παραπομπή στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου

ΑΠ 99/2021 (Τμ. ΣΤ΄)

ΑΠ 418/2021 (Τμ. ΣΤ΄)

ΑΠ 95/2021 (Τμ. ΣΤ΄)

ΑΠ 238/2021 (Τμ. ΣΤ΄)

ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 85 ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΚ

ΑΠ 27/2021 (Τμ. E΄)

ΛΟΓΟΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ

Μειωμένη ικανότητα καταλογισμού

ΑΠ 235/2021 (Τμ. E΄)

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ

ΑΠ 180/2021 (Τμ. ΣΤ΄)

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΤΕΡΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΠΟΙΝΗΣ

ΑΠ 191/2021 (Τμ. Ζ΄)

ΑΠ 143/2021 (Τμ. ΣΤ΄)

ΑΠ 300/2021 (Τμ. Ζ΄)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΣΕ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΤ’ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΑΠ 313/2021 (Τμ. Ε΄) (Συμβ.)

ΥΠΟ ΟΡΟ ΑΠΟΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΔΙΚΟΥ

ΒουλΣυμβΕφΚρ 35/2021

ΙΙ. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Εκβίαση

ΑΠ 97/2021 (Τμ. Ζ΄)

Εκβίαση

ΑΠ 31/2021 (Τμ. ΣΤ΄)

Απάτη

ΑΠ 346/2021 (Τμ. Ζ΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ

Πλαστογραφία Πιστοποιητικών

ΑΠ 1356/2020 (Τμ. Ε΄)

I. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ.

II. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

i. Συμμορία

ii. Επικίνδυνη σωματική βλάβη

ΑΠ 365/2021 (Τμ. Ε΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΠ 238/2021 (Τμ. ΣΤ΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

i. Βιασμός ii. Γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους

ΑΠ 317/2021 (Τμ. ΣΤ΄)

Πορνογραφία ανηλίκων

ΟλομΑΠ 5/2021[Β΄ Τακτική Ποινική Ολομέλεια]

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

ΑΠ 78/2021 (Τμ. Ζ΄)

ΑΠ 235/2021 (Τμ. E΄)

ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ

ΑΠ 213/2021 (Τμ. ΣΤ΄)

ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

ΑΠ 122/2021 (Τμ. Α΄ Διακοπών Ποιν)

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Γεώργιος Συλίκος, Οι Μάρτυρες ως αποδεικτικό μέσο στον νέο ΚΠΔ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 3/2021

Λημματικό Ευρετήριο

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

ΙΔΡΥΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Δρ. Γεώργιος Ι. Συλίκος, Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Νομικών, Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Επιστημόνων ΠΟΙΝΙΚΟΛΟΓΩΝ, Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Νομικών, τ. Καθηγητής Ποινικού Δικαίου, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διευθύνων: Ανδρέας Φάκος, Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου ε.τ.

Eπιμελήτρια έκδοσης: Φωτεινή Κλάδη, IELES, Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω

Δημήτριος Κυριτσάκης, Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου ε.τ. - Αχιλλέας Νταφούλης, Αρεοπαγίτης ε.τ. - Βασίλειος Μαρκής, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Παναγιώτης Καίσαρης, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Ανδρέας Ζύγουρας, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Φώτιος Καϋμενάκης, Αρεοπαγίτης ε.τ. - Φώτιος Μακρής, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Παναγιώτης Νικολούδης, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Γεώργιος Κολιοκώστας, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Κυριάκος Καρούτσος, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Σταύρος Μαντακιοζίδης, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Δημήτριος Δασούλας, Αντεισαγγελέας ΑΠ - Ιωάννης Χαμηλοθώρης, Αρεοπαγίτης ε.τ. - Ευάγγελος Ζαχαρής, Αντεισαγγελέας ΑΠ - Παναγιώτης Μπρακουμάτσος, Αντεισαγγελέας ΑΠ - Ηλίας Σεφερίδης, Εισαγγελέας Εφετών - † Σωτήριος Μπάγιας, Εισαγγελέας Εφετών - Δημήτριος Μoυρτζίνης, Ομ. Καθηγητής Ιατροδικαστικής Πανεπιστημίου Αθηνών - Στυλιανός Γιαμάνης, IELES, Δικηγόρος - Ιωάννης Ηρειώτης, Δικηγόρος - Χαράλαμπος Παπαχαραλάμπους, Δ.Ν. - Γεράσιμος Φουρλάνος, Δ.Ν., Πανεπιστήμιο Ουψάλα - Θεόδωρος Φραντζέτης, IELES, Δικηγόρος

EΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Νέστωρ Κουράκης, Καθηγητής Εγκληματολογίας Νομικής Αθηνών, Δικηγόρος ΑΠ

Συνδρομή

Για παραγγελίες συνδρομών περιοδικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Τρέχον τεύχος

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού