Ελληνικά English
| | | |

Περιοδικά


Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου, 3 (2018)

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου
ISSN
1108-8427
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 3, 2018
© Σεπτέμβριος 2018
Σελίδες: 248
Συνδρομές

Φοιτητές: € 90

Δικαστές: € 88

Εταιρείες: € 140

Ν.Π.Δ.Δ.: € 210

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Φυσικά πρόσωπα: € 110

Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου (ΠραξΛογΠΔ)


Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου, 3 (2018)

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 3/2018:

Μελέτη

Γ. Ι. Συλίκος, Το δικαίωμα για γνώση της Εισαγγελικής πρότασης και ακυρότητες

από την παραβίασή του, σ. 741 (με υπόδειγμα δικογράφου, σ. 750)

Νομολογία

  • Ανθρωποκτονία από αμέλεια, ΑΠ 865/2018 (Τμ. Z΄), σ. 646, ΑΠ 1018/2018 (Τμ. ΣΤ΄), σ. 654,
  • ΑΠ 520/2018 (Τμ. ΣΤ΄), σ. 659
  • Ψευδής υπεύθυνη δήλωση/Ηθική αυτουργία Δικηγόρου, ΑΠ 346/2018 (Τμ. Ζ΄), σ. 725
  • Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας· Υπεξαίρεση, ΑΠ 578/2018 (Τμ. Ε΄), σ. 610, ΑΠ 1123/2018
  • (Τμ. ΣΤ΄) (Συμβ), σ. 614, ΑΠ 1967/2017 (Τμ. ΣΤ΄), σ. 620, Ληστεία, ΑΠ 683/2018 (Τμ. E΄), σ. 623
  • Δικαίωμα σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης του υπόπτου στην προκαταρκτική εξέταση
  • και δυνατότητα ψεύδους του κατηγορουμένου, ΑΠ 1466/2017 (Τμ. Ε΄), σ. 554
  • Πολιτική αγωγή σε περίπτωση συγχώνευσης εταιρειών, ΑΠ 1967/2017 (Τμ. ΣΤ΄), σ. 552
  • Ψευδείς ιατρικές πιστοποιήσεις επί αιτήματος αναβολής, ΑΠ 833/2018 (Τμ. Ε΄), σ. 689

Επαγγελματικό απόρρητο μαρτύρων/Δικηγορικό απόρρητο

Δεδικασμένο σε κατ’ ιδέαν συρροή

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου
ISSN
1108-8427
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 3, 2018
© Σεπτέμβριος 2018
Σελίδες: 248
Συνδρομές

Φοιτητές: € 90

Δικαστές: € 88

Εταιρείες: € 140

Ν.Π.Δ.Δ.: € 210

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Φυσικά πρόσωπα: € 110

Πίνακας περιεχομένων   +

Η ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

I. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ

ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ

ΑΠ 994/2018 (Τμ. ΣΤ΄)

ΑΠ 853/2018 (Τμ. ΣΤ΄)

ΑΠ 1459/2017 (Τμ. Ε΄)

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

i. Έγγραφα

ΑΠ 849/2018 (Τμ. ΣΤ΄)

ii. Μάρτυρες/Επαγγελματικό απόρρητο των μα­ρτύ­ρων/Δικηγορικό απόρρητο

ΑΠ 991/2018 (Τμ. E΄)

ΑΠ 1567/2017 (Τμ. Ε΄)

iii. Απολογία του κατηγορουμένου

ΑΠ 833/2018 (Τμ. Ε΄)

iv. Πραγματογνωμοσύνη

ΑΠ 1747/2017 (Τμ. Ε΄)

ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ

ΑΠ 1590/2017 (Τμ. E΄)

ΚΛΗΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ

ΑΠ 998/2018 (Τμ. Ε΄)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΑΠ 1967/2017 (Τμ. ΣΤ΄)

II. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

ΑΠ 1466/2017 (Τμ. Ε΄)

III. ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΕΦΕΣΗΣ

ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗΣ

ΑΠ 730/2018 (Τμ. ΣΤ΄)

ΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΕΝΔΙΚΟ ΜΕΣΟ ΠΟΥ ΑΣΚΗΘΗΚΕ

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ

ΑΠ 606/2018 (Τμ. E΄) (Συμβ)

ΕΦΕΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΚΑΤΑ ΑΘΩΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΠ 1906/2017 (Τμ. Ζ΄)

ΕΦΕΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΠ 805/2018 (Τμ. ΣΤ΄)

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Α. ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

EΓΚΛΗΣΗ

ΑΠ 1518/2017 (Τμ. Ε΄)

ΜΟΡΦΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΑΠ 1106/2018 (Τμ. Ζ΄)

ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ/ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ

ΝΟΜΙΚΗ ΠΛΑΝΗ

ΑΠ 1459/2017 (Τμ. Ε΄)

ΛΟΓΟΙ ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΤΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΝΟΥ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

ΑΠ 662/2018 (Τμ. Ε΄)

Β. Η ΠΟΙΝΗ

ΕΛΑΦΡΥΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΠ 805/2018 (Τμ. ΣΤ΄)

ΑΠ 2051/2017 (Τμ. Ζ΄)

ΙΙ. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

Αρπαγή ανηλίκων

ΑΠ 712/2018 (Τμ. Ζ΄)

ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ

Απλή σωματική βλάβη/Άμυνα/Δικαιολογημένη αγανάκτηση

ΑΠ 770/2018 (Τμ. ΣΤ΄)

ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ

ΑΠ 782/2018 (Τμ. Z΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Υπεξαίρεση

ΑΠ 578/2018 (Τμ. Ε΄)

ΑΠ 1123/2018 (Τμ. ΣΤ΄) (Συμβ)

ΑΠ 1967/2017 (Τμ. ΣΤ΄)

Ληστεία

ΑΠ 683/2018 (Τμ. E΄)

EΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Απάτη

ΑΠ 558/2018 (Τμ. Ζ΄)

Παρακώλυση συναγωνισμού

ΑΠ 1122/2018 (Τμ. ΣΤ΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ

Ανθρωποκτονία από αμέλεια

ΑΠ 865/2018 (Τμ. Z΄)

ΑΠ 1018/2018 (Τμ. ΣΤ΄)

ΑΠ 520/2018 (Τμ. ΣΤ΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ

ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Μη συμμόρφωση σε προσωρινή διαταγή Δικαστή ή

Δικαστηρίου ή σε διάταξη δικαστικής απόφασης

ΑΠ 966/2018 (Τμ. ΣΤ΄)

Ψευδής Καταμήνυση

ΑΠ 870/2018 (Τμ. Ζ΄)

Ψευδορκία μάρτυρα

ΑΠ 776/2018 (Τμ. ΣΤ΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ

Πλαστογραφία

ΑΠ 752/2018 (Τμ. E΄)

Υπεξαγωγή εγγράφων

ΑΠ 382/2018 (Τμ. Ε΄)

Ψευδείς Ιατρικές Πιστοποιήσεις

ΑΠ 833/2018 (Τμ. Ε΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ.

Ψευδής βεβαίωση και παράβαση καθήκοντος

ΑΠ 878/2018 (Τμ. Ζ΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

Αποπλάνηση ανηλίκων

ΟλΑΠ 3/2018 (Πλήρης Ποινική Ολομέλεια)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟ ΠΡΟΘΕΣΗ

Ανθρωποκτονία από πρόθεση/στο πλαίσιο ληστείας.

ΑΠ 497/2018 (Τμ. Ε΄)

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ

ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ.

ΑΠ 996/2018 (Τμ. ΣΤ΄)

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΠ 1065/2018 (Τμ. Ζ΄)

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

ΑΠ 1000/2018 (Τμ. Ε΄)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΠΑΡ. 1 Ν. 1599/1986

ΑΠ 346/2018 (Τμ. Ζ΄)

ΑΙΓΙΑΛΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑ

ΑΠ 1017/2018 (Τμ. ΣΤ΄)

ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΑΠ 1134/2018 (Τμ. ΣΤ΄)

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΟΠΛΩΝ

ΑΠ 1747/2017 (Τμ. Ε΄)

ΖΩΟΚΛΟΠΗ

ΑΠ 884/2018 (Τμ. Ε΄)

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Δρ. Γεώργιος Ι. Συλίκος, Το δικαίωμα για γνώση

της Εισαγγελικής πρότασης και ακυρότητες

από την παραβίασή του

ΣΥΝΘΕΣΗ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

ΙΔΡΥΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Δρ. Γεώργιος Ι. Συλίκος, Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Νομικών, Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Επιστημόνων ΠΟΙΝΙΚΟΛΟΓΩΝ, Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Νομικών, τ. Καθηγητής Ποινικού Δικαίου, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διευθύνων: Ανδρέας Φάκος, Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου ε.τ.

Eπιμελήτρια έκδοσης: Φωτεινή Κλάδη, IELES, Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω

Δημήτριος Κυριτσάκης, Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου ε.τ. - Αχιλλέας Νταφούλης, Αρεοπαγίτης ε.τ. - Βασίλειος Μαρκής, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Παναγιώτης Καίσαρης, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Ανδρέας Ζύγουρας, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Φώτιος Καϋμενάκης, Αρεοπαγίτης ε.τ. - Φώτιος Μακρής, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Παναγιώτης Νικολούδης, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Γεώργιος Κολιοκώστας, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Κυριάκος Καρούτσος, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Σταύρος Μαντακιοζίδης, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Δημήτριος Δασούλας, Αντεισαγγελέας ΑΠ - Ιωάννης Χαμηλοθώρης, Αρεοπαγίτης ε.τ. - Ευάγγελος Ζαχαρής, Αντεισαγγελέας ΑΠ - Παναγιώτης Μπρακουμάτσος, Αντεισαγγελέας ΑΠ - Ηλίας Σεφερίδης, Εισαγγελέας Εφετών - † Σωτήριος Μπάγιας, Εισαγγελέας Εφετών - Δημήτριος Μoυρτζίνης, Ομ. Καθηγητής Ιατροδικαστικής Πανεπιστημίου Αθηνών - Στυλιανός Γιαμάνης, IELES, Δικηγόρος - Ιωάννης Ηρειώτης, Δικηγόρος - Χαράλαμπος Παπαχαραλάμπους, Δ.Ν. - Γεράσιμος Φουρλάνος, Δ.Ν., Πανεπιστήμιο Ουψάλα - Θεόδωρος Φραντζέτης, IELES, Δικηγόρος

EΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Νέστωρ Κουράκης, Καθηγητής Εγκληματολογίας Νομικής Αθηνών, Δικηγόρος ΑΠ

Συνδρομή

Για παραγγελίες συνδρομών περιοδικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Τρέχον τεύχος

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού