Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου (ΠραξΛογΠΔ)


Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου, 4 (2022)

ΤΕΥΧΟΣ 4 2022 Οκτώβριος - Δεκέμβριος

Από τα περιεχόμενα

Μελέτες

Γ. Ι. Συλίκος, Η απόπειρα στον νέο Ποινικό Κώδικα, σ. 992

Γ. Ι. Συλίκος, Η αρχή του ενιαίου και αδιαιρέτου της Εισαγγελίας δεν εφαρμόζεται στο ακροατήριο και η αναπλήρωση Εισαγγελέα συνεπάγεται απόλυτη ακυρότητα, σ. 1017

Η. Σεφερίδης, Nομικά ζητήματα της Πραγματογνωμοσύνης στο Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο, σ. 1021

Νομολογία

Ανεπίτρεπτη μεταβολή της κατηγορίας από απάτη σε υπεξαίρεση, ΑΠ 810/2022 (Τμ. ΣΤ΄), σ. 901

Αυτοτελής ισχυρισμός κατάστασης ανάγκης στην υπεξαίρεση, ΑΠ 916/2022 (Τμ. ΣΤ΄), σ. 904

Απαγορεύσεις κτήσης και αξιοποίησης αποδεικτικών μέσων - Παράνομη αξιοποίηση τυχαίων ευρημάτων - Άρση απορρήτου επικοινωνιών, ΑΠ 582/2021 (Τμ. Ε΄) (Συμβ), σ. 824

Ποινική διαπραγμάτευση, ΑΠ 764/2022 (Τμ. Ε΄), σ. 797

Παροχή κρίσιμων πληροφοριών στις αστυνομικές αρχές για άλλες παράνομες δραστηριότητες άλλων προσώπων δεν συνιστά έμπρακτη μετάνοια, ΑΠ 352/2022 (Τμ. Ζ΄), σ. 866, Παρατηρήσεις Φωτεινής Κλάδη, σ. 867

Για το ελαφρυντικό πρότερου σύννομου βίου λαμβάνονται υπόψη (και) οι περιστάσεις υπό τις οποίες τελέσθηκε η πράξη, ΑΠ 1116/2022 (Τμ. Ζ΄), σ. 849, ΑΠ 416/2022 (Τμ. Ε΄), σ. 871, ΑΠ 265/2022 (Τμ. E΄), σ. 861

«Προσχηματική» και «υστερόβουλη» καλή συμπεριφορά δεν συνιστά ελαφρυντικό καλής
συμπεριφοράς ούτε μετάνοιας, ΑΠ 561/2022 (Τμ. Ζ΄), σ. 860, ΑΠ 959/2022 (Τμ. Ε΄), σ. 868

Υποδομή διακίνησης ναρκωτικών συνιστά και η απόκρυψή τους, ΑΠ 897/2022 (Τμ. Ζ΄), σ. 954

Νομική εννοιολογία βιασμού. Υπαναχώρηση από μη πεπερασμένη απόπειρα, ΑΠ 635/2022
(Τμ. ΣΤ΄), σ. 933

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου
ISSN
1108-8427
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 4, 2022
© Δεκέμβριος 2022
Σελίδες: LXXII + 547
Συνδρομές

Φυσικά πρόσωπα: € 110

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Δικαστές: € 88

Ν.Π.Δ.Δ.: € 210

Φοιτητές: € 90

Εταιρείες: € 140

Πίνακας περιεχομένων   +

Σημαντική Ενημέρωση

των Αναγνωστών του Περιοδικού μας

Λημματικό Ευρετήριο Τεύχους 4/2022

Η ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Eπιδόσεις

ΑΠ 1202/2022 (Τμ. Ε΄)

ΑΠ 438/2022 (Τμ. ΣΤ΄)

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ

ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Ι. ΑΝΑΒΟΛΗ

ΑΠ 1028/2022 (Τμ. ΣΤ΄)

ΑΠ 907/2022 (Τμ. ΣΤ΄)

ΑΠ 924/2022 (Τμ. ΣΤ΄)

ΑΠ 1608/2022 (Τμ. ΣΤ΄)

II. ΑΠΟΔΕΙΞΗ

i. Μαρτυρική κατάθεση, εξηγήσεις ή απολογία συγκατηγορουμένου

ΑΠ 920/2022 (Τμ. Z΄)

ii. Πραγματογνωμοσύνη

iii. Αυτ\οψία

ΑΠ 920/2022 (Τμ. Z΄)

iv. Έγγραφα

ΑΠ 905/2022 (Τμ. ΣΤ΄)

ΑΠ 864/2022 (Τμ. Ε΄)

III. ΔΟΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΑΠ 522/2022 (Τμ. Ζ΄)

IV. ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΑΠ 764/2022 (Τμ. Ε΄)

V. ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΑΠ 386/2022 (Τμ. ΣΤ΄)

VI. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΩΣ ΠΛΑΣΤΩΝ

ΑΠ 541/2022 (Τμ. ΣΤ΄)

Γ. ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

i. Γενικές αρχές των ενδίκων μέσωνΜη χειροτέρευση θέσης κατηγορουμένου

ΑΠ 1204/2022 (Τμ. Ε΄)

ii. Tα κατ’ ιδίαν ένδικα μέσα

ii.1. H Έφεση

ii.1.1. Έφεση από τον κατηγορούμενο

ΑΠ 1309/2022 (Τμ. Ε΄)

ii.1.2. Έφεση από τον Εισαγγελέα κατά αθωωτικής απόφασης

ΑΠ 718/2022 (Τμ. Z΄)

ii.2. Η Αναίρεση

ΑΠ 1212/2022 (Τμ. ΣΤ΄)

Δ. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Έκδοση

ΑΠ 245/2022 (Τμ. ΣΤ΄) (Συμβ)

Ε. ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΗ ΔΙΚΗ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΑΠ 582/2021 (Τ?. ??) (????)μ. Ε΄) (Συμβ)

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.

Α. Η ΠΟΙΝΗ

I. ΕΛΑΦΡΥΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΠ 437/2022 (Τμ. Z΄)

ΑΠ 864/2022 (Τμ. Ε΄)

ΑΠ 1116/2022 (Τμ. Ζ΄)

ΑΠ 1066/2022 (Τμ. Ζ΄)

ΑΠ 561/2022 (Τμ. Ζ΄)

ΑΠ 265/2022 (Τμ. E΄)

ΑΠ 352/2022 (Τμ. Ζ΄), Παρατ. Φωτεινή Κλάδη.

ΑΠ 959/2022 (Τμ. Ε΄)

ΑΠ 416/2022 (Τμ. Ε΄)

ΑΠ 1171/2022 (Τμ. ΣΤ΄)

ΑΠ 771/2022 (Τμ. Ζ΄)

ΙΙ. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ

ΑΠ 844/2022 (Τμ. Ζ΄)

ΙΙΙ. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΠΟΙΝΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΑΠ 1516/2022 (Τμ. Ζ΄)

Β. ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ

i. ΑΔΙΚΟ

i.1. Κατάσταση ανάγκης που αποκλείει το άδικο

ΑΠ 443/2022 (Τμ. Ζ΄)

i.2. Συνέργεια

ΑΠ 970/2022 (Τμ. Ε΄)

ii. ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ

Δόλος και πρόσθετα στοιχεία υποκειμενικής υπόστασης

ΑΠ 386/2022 (Τμ. ΣΤ΄)

Άρση του καταλογισμούΜειωμένος καταλογισμός

ΑΠ 507/2022 (Τμ. ΣΤ΄)

Πραγματική Πλάνη

ΑΠ 1124/2022 (Τμ. ΣΤ΄)

ΑΠ 616/2022 (Τμ. Ε΄)

ΙΙ. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Ι. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΠΑΤΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ ΑΥΤΟΥΡΓΙΑ

ΙΙ. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΨΕΥΔΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΝΟΘΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΗΘΙΚΗ ΑΥΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΨΕΥΔΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΝΟΘΕΥΣΗ

ΑΠ 1035/2022 (Τμ. Z΄)

Ι. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Απάτη

ΙΙ. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Υπεξαίρεση

ΑΠ 810/2022 (Τμ. ΣΤ΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Υπεξαίρεση / Κατάσταση ανάγκης

ΑΠ 916/2022 (Τμ. ΣΤ΄)

Υπεξαίρεση

ΑΠ 1213/2022 (Τμ. ΣΤ΄)

Κλοπή

ΑΠ 1332/2022 (Τμ. Ε΄)

Υπεξαίρεση

ΑΠ 295/2022 (Τμ. ΣΤ΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Απιστία

ΑΠ 523/2022 (Τμ. Ζ΄)

ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ

ΑΠ 536/2022 (Τμ. E΄)

Ι. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Ψευδής καταμήνυση

ΙΙ. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

Συκοφαντική δυσφήμηση

ΑΠ 1007/2022 (Τμ. ΣΤ΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ

Υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης

ΑΠ 1189/2022 (Τμ. E΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

Βιασμός

ΑΠ 635/2022 (Τμ. ΣΤ΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

Αρπαγή

ΑΠ 1259/2022 (Τμ. ΣΤ΄)

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ

ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Ψευδής καταμήνυση

ΑΠ 367/2022 (Τμ. Ε΄)

Ψευδής κατάθεση ή άρνηση μαρτυρίαςπρος αποφυγή ποινικής ευθύνης

ΑΠ 520/2022 (Τμ. Ζ΄)

ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

ΑΠ 897/2022 (Τμ. Ζ΄)

ΑΠ 1171/2022 (Τμ. ΣΤ΄)

ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ

ΑΠ 431/2022 (Τμ. ΣΤ΄)

ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΑΠ 1579/2022 (Τμ. Ζ΄)

ΑΙΓΙΑΛΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑ

ΑΠ 1006/2022 (Τμ. ΣΤ΄)

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΖΩΩΝ ΑΠΟ ΚΑΚΟΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΑΠ 454/2022 (Τμ. Ζ΄)

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Γεώργιος Συλίκος, Η απόπειρα στον νέο Ποινικό Κώδικα

Γεώργιος Συλίκος, Η αρχή του ενιαίου και αδιαιρέτου της Εισαγγελίας δεν εφαρμόζεται στο ακροατήριο και η αναπλήρωση Εισαγγελέα συνεπάγεται απόλυτη ακυρότητα (Ταυτόχρονα μια συμβολή στο νομικό περιεχόμενο της αρχής του ενιαίου και αδιαιρέτου της Εισαγγελίας)

Ηλίας Σεφερίδης, Nομικά ζητήματα της Πραγματογνωμοσύνης στο Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΕΤΟΥΣ

Λημματικό Ευρετήριο

Αριθμητικό Ευρετήριο Αποφάσεων

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

ΙΔΡΥΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Δρ. Γεώργιος Ι. Συλίκος, Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Νομικών, Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Επιστημόνων ΠΟΙΝΙΚΟΛΟΓΩΝ, Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Νομικών, τ. Καθηγητής Ποινικού Δικαίου, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διευθύνων: Ανδρέας Φάκος, Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου ε.τ.

Eπιμελήτρια έκδοσης: Φωτεινή Κλάδη, IELES, Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω

Δημήτριος Κυριτσάκης, Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου ε.τ. - Αχιλλέας Νταφούλης, Αρεοπαγίτης ε.τ. - Βασίλειος Μαρκής, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Παναγιώτης Καίσαρης, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Ανδρέας Ζύγουρας, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Φώτιος Καϋμενάκης, Αρεοπαγίτης ε.τ. - Φώτιος Μακρής, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Παναγιώτης Νικολούδης, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Γεώργιος Κολιοκώστας, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Κυριάκος Καρούτσος, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Σταύρος Μαντακιοζίδης, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ. - Δημήτριος Δασούλας, Αντεισαγγελέας ΑΠ - Ιωάννης Χαμηλοθώρης, Αρεοπαγίτης ε.τ. - Ευάγγελος Ζαχαρής, Αντεισαγγελέας ΑΠ - Παναγιώτης Μπρακουμάτσος, Αντεισαγγελέας ΑΠ - Ηλίας Σεφερίδης, Εισαγγελέας Εφετών - † Σωτήριος Μπάγιας, Εισαγγελέας Εφετών - Δημήτριος Μoυρτζίνης, Ομ. Καθηγητής Ιατροδικαστικής Πανεπιστημίου Αθηνών - Στυλιανός Γιαμάνης, IELES, Δικηγόρος - Ιωάννης Ηρειώτης, Δικηγόρος - Χαράλαμπος Παπαχαραλάμπους, Δ.Ν. - Γεράσιμος Φουρλάνος, Δ.Ν., Πανεπιστήμιο Ουψάλα - Θεόδωρος Φραντζέτης, IELES, Δικηγόρος

EΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Νέστωρ Κουράκης, Καθηγητής Εγκληματολογίας Νομικής Αθηνών, Δικηγόρος ΑΠ

Συνδρομή

Για να αποκτήσετε συνδρομή στο περιοδικό 'Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου', παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Εναλλακτικά, παρακαλούμε συμπληρώστε τον επιθυμητό τρόπο επικοινωνίας, και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σύντομα.

Όνοματεπώνυμο
 
Email
 
Τηλέφωνο
 
 
 
 
 

Τρέχον τεύχος