Εργασία στις Εκδόσεις Σάκκουλα


Οι «Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.» αποτελούν τον εγκυρότερο νομικό εκδοτικό οίκο της χώρας.

Οι «Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.» αναγνωρίζονται σήμερα από το νομικό κόσμο και τους συνεργάτες τους για την ποιότητα των εκδόσεών τους, εντύπων και ηλεκτρονικών, και το ήθος που διέπει τις επαγγελματικές τους συνεργασίες.

Για τους ίδιους τους εργαζομένους της Εταιρείας, οι «Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.» αποτελούν ένα ιδανικό περιβάλλον εργασίας όπου οι ιδέες τους είναι σημαντικές, ενώ οι δεξιότητές τους αναπτύσσονται περαιτέρω με συνεχή εκπαίδευση.

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε για συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας μέσω e-mail.

Τρέχουσες θέσεις (3)

I. Τμήμα Ψηφιοποίησης και Τεκμηρίωσης

II. Επιστημονικός Συνεργάτης Sakkoulas Online

III. Σύμβουλος Πωλήσεων


I. Τμήμα Ψηφιοποίησης και Τεκμηρίωσης

Περιγραφή θέσης

Οι Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ αναζητούν συνεργάτη για τη στελέχωση του Τμήματος Ψηφιοποίησης και Τεκμηρίωσης.

Καθήκοντα θέσης

 • Ψηφιοποίηση και επεξεργασία κειμένων
 • Εισαγωγή κειμένων στη βάση νομικού περιεχομένου Sakkoulas-Online.

Προφίλ υποψηφίου / προσόντα θέσης

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ
 • Άριστη γνώση χρήσης Windows, MS Office
 • Προϋπηρεσία σε data entry / ψηφιοποίηση κειμένων
 • Υπευθυνότητα
 • Ομαδικό πνεύμα εργασίας

Παροχές

 • Πλήρης απασχόληση με σύμβαση αορίστου χρόνου
 • Εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον
 • Προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη

Τόπος εργασίας

Αθήνα

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους / τις υποψήφιες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση.

Στείλτε μας το βιογραφικό σας


II. Επιστημονικός Συνεργάτης Sakkoulas Online

Η Sakkoulas-Online αναζητά νομικούς, συνεργάτες για το Επιστημονικό Τμήμα της.

Βασικές αρμοδιότητες

H παροχή επιστημονικής εργασίας για τις ανάγκες της sakkoulas-online και ειδικότερα:

 • Νομικός χαρακτηρισμός κειμένων
 • Αποδελτίωση δικαστικών αποφάσεων
 • Επιμέλεια και επικαιροποίηση νομοθετικών κειμένων.

Προσόντα

 • Άριστες ερευνητικές ικανότητες
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στα νομικά
 • Ομαδικό πνεύμα εργασίας
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ
 • Η καλή γνώση ξένων γλωσσών θα εκτιμηθεί

Στείλτε μας το βιογραφικό σας


III. Σύμβουλος Πωλήσεων

Οι Εκδόσεις Σάκκουλα αποτελούν τη δυναμικότερη επιχείρηση στον χώρο των νομικών εκδόσεων επί 65 χρόνια, προσφέροντας γνώση και αξιόπιστη επιστημονική πληροφόρηση υψηλού κύρους.

Αναζητούμε το πρόσωπο της εταιρείας που θα έχει την αφοσίωση να δημιουργήσει και να εφαρμόσει μια αποτελεσματική στρατηγική πωλήσεων για τις εκδόσεις βιβλίων και συνδρομητικών περιοδικών, καθώς και της εγκυρότερης βάσης νομικών δεδομένων Sakkoulas-Online.

Οι αρμοδιότητες περιλαμβάνουν

 • Αύξηση της πελατειακής βάσης
 • Προώθηση των εκδόσεων και Υπηρεσιών Πληροφορικής σε νέο και υπάρχον πελατολόγιο
 • Επίτευξη στόχων πωλήσεων και εστίαση στην αύξηση των εσόδων
 • Δημιουργία και Διατήρηση σχέσεων με πελάτες
 • Εκπαίδευση πελατών στο Λογισμικό και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε,

Απαιτήσεις

 • Πτυχίο ανώτερης σχολής, διοίκησης επιχειρήσεων ή τομέα Νομικών υπηρεσιών θα θεωρηθεί ιδιαίτερο προσόν
 • Προηγούμενη εμπειρία 3 ετών σε πωλήσεις, διαχείριση, εξυπηρέτηση πελατών ή σχετικό τομέα
 • Επικοινωνιακές ικανότητες και πνεύμα ομαδικότητας
 • Οργανωτική προσωπικότητα με αναλυτικές δεξιότητες
 • Ευχέρεια επικοινωνίας (γραπτή - προφορική)
 • Ικανότητα γρήγορης εκμάθησης νέων αντικειμένων
 • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί προσόν
 • Πολύ καλή γνώση MS Office, Soft1 ή άλλου αντίστοιχου συστήματος CRM.
 • Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου
 • Δυνατότητα ταξιδίων εκτός νομού Αττικής.

Οφέλη

 • Εργαστείτε σε δυναμική και φιλική ατμόσφαιρα
 • Εταιρικό αμάξι
 • Κινητό & Laptop
 • Παρέχεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

Στείλτε μας το βιογραφικό σας