Ελληνικά English
| | | |

Περιοδικά


Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, 2 (2019)

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου
ISSN
1790-7322
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 2, 2019
© Ιούλιος 2019
Σελίδες:
Συνδρομές

Εταιρείες: € 140

Φοιτητές: € 75

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Δικαστές: € 75

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου (ΕφημΔΔ)


Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, 2 (2019)

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 2/2019:

Ποιο μέλλον για τη δημόσια διοίκηση στην Ελλάδα

Βέλτιστες διοικητικές πρακτικές

Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών & Περιουσίας ΑΕ (ΕΕΣΥΠ)

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)

Η αναθεώρηση του Συντάγματος

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων

Πολιτικές αιρεσιμότητες στον προϋπολογισμό της ΕΕ

Nέοι θεσμοί δημοσιονομικής διοίκησης

Επικαιρότητα
Η αξία του ανθρώπου ως θεμέλιο του ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα του Συντάγματος

Κυπριακό Διοικητικό Δικαστήριο
Ο έλεγχος συνταγματικότητας των περικοπών των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων στην Κύπρο

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου
ISSN
1790-7322
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 2, 2019
© Ιούλιος 2019
Σελίδες:
Συνδρομές

Εταιρείες: € 140

Φοιτητές: € 75

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Δικαστές: € 75

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Πίνακας περιεχομένων   +

121 Εκδοτικό Σηµείωµα

Επικαιρότητα

122 Η αξία του ανθρώπου ως θεµέλιο του ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα του Συντάγµατος. Οι θεσµικές επιπτώσεις στο πεδίο της Βιοηθικής, του Πρ. Παυλόπουλου

Νοµοθεσία

132 Δελτίο Νοµοθεσίας (επιµέλεια: Ευ. Μπάλτα)

Νοµολογία

Αλλοδαπά Δικαστήρια

133 Κυπριακό Διοικητικό Δικαστήριο [Έλεγχος συνταγµατικότητας των περικοπών των µισθών των δηµοσίων υπαλλήλων στο πλαίσιο αντιµετώπισης της οικονοµικής κρίσης] (Σχόλιο: Σ. Γιάλλουρου)

162 Δελτίο Νοµολογίας

(επιµέλεια: Ευ. Μπάλτα)

• ΣτΕ Ολ. 685/2019: Η εξαίρεση των οικιστικών πυκνώσεων από τους δασικούς χάρτες είναι αντίθετη προς το Σύνταγµα, σ. 162 • ΣτΕ Ολ. 682/2019: Επί αιτήσεως ακυρώσεως από πλείονα πρόσωπα & ανεξαρτήτως οµοδικίας αρκεί η καταβολή ενός παραβόλου, σ. 163 • ΣτΕ Ολ. 435/2019: Ο διορισµός στη θέση Γενικού Επιτρόπου της Επικράτειας στο ΕλΣυν προϋποθέτει συναίνεση του επιλεγόµενου δικαστικού λειτουργού, σ. 165 • ΣτΕ 380/2019 Τµ. Β΄: Ακύρωση εικονικού τιµολογίου που ο εκδότης επέδειξε σε τρίτον, ώστε να του εκχωρήσει απαίτησή του έναντι του αγοραστή, σ. 167 • ΔΠρΑθ 200/2019: Αίτηµα αδείας διαµονής συζύγου νοµίµως διαµένουσας στην Ελλάδα αλλοδαπής υπηκόου απορρίπτεται για λόγους δηµόσιας τάξης και ασφάλειας, σ. 169 • ΔΠρΑθ 19619/2018: Μη αποτροπή ζηµίας στο πλαίσιο επεισοδίων ακόµη και µε µέτρα άκρας επιµέλειας δεν στοιχειοθετεί ευθύνη του Δηµοσίου, σ.

Μελέτες - Απόψεις

173 Δηµόσια νοµικά πρόσωπα και «Ελληνική Εταιρεία Συµµετοχών και Περιουσίας» ΑΕ (ΕΕΣΥΠ), του Σ. Λύτρα

187 Οι προκλήσεις για το µέλλον της δηµόσιας διοίκησης στην Ελλάδα - Σχεδιάζοντας το µέλλον, του Ι. Συµεωνίδη

196 Πολιτικές αιρεσιµότητες που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς τις χρηµατοδοτήσεις από τον προϋπολογισµό της στο πλαίσιο του νέου Πολυετούς Δηµοσιονοµικού Πλαισίου 2021 - 2027, του Δ. Σκιαδά

207 Κανόνες διοικητικής δράσης πέραν του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας µε αφορµή τις βέλτιστες διοικητικές πρακτικές, του Ι. Μαθιουδάκη

226 Γενικός Κανονισµός Προστασίας Δεδοµένων: µια κριτική ηθικο-συνταγµατική αποτίµηση ένα χρόνο µετά από τη θέση του σε εφαρµογή, της Φ. Παναγοπούλου-Κουτνατζή

234 Νέοι θεσµοί δηµοσιονοµικής διοίκησης: Γραφείο Προϋ­πολογισµού του Κράτους στη Βουλή και Ελληνικό Δηµοσιονοµικό Συµβούλιο, της Ευ. Μπάλτα

249 Η τρέχουσα αναθεωρητική διαδικασία και οι προοπτικές της, της Β. Γεωργοπούλου

262 Διοικητική οργάνωση και ανθρώπινο δυναµικό. Σχέση παράλληλου εναρµονισµού - Η περίπτωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, του Στ. Ακαλίδη

Βιβλιοπαρουσιάσεις

276 Παναγιώτης Μαντζούφας: Καλή νοµοθέτηση και κράτος δικαίου-Πολυνοµία, κακονοµία και µη εφαρµογή των νόµων, από Α. Παυλόπουλος

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

Η Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου φιλοδοξεί να καλύψει την ανάγκη για άμεση και έγκυρη πληροφόρηση για θέματα Διοικητικού Δικαίου και Δημοσίου Δικαίου που ανακύπτουν από την καθημερινότητα, την επιστημονική, τη νομοθετική, τη νομολογιακή

Συντακτική Επιτροπή: Σπ. Καραλής, Σύμβουλος της Επικρατείας, Ευ. Κουτούπα, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Παν/μίου Θεσ/νίκης, Κ. Ρέμελης,
Καθηγητής Νομικής Σχολής Παν/μίου Θράκης, Σ. Λύτρας, Καθηγητής Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών, Γ. Σιούτη, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής
Παν/μίου Αθηνών, Σπ. I. Φλογαΐτης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών
Επιτροπή Σύνταξης: Χ. Ανθόπουλος, Αν. Καθηγητής Eλληνικού Ανοικτού Παν/μίου, Θ. Γεωργόπουλος, ΔΝ, Δικηγόρος, Κ. Γιαννακόπουλος,
Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ. Κάρκαλης, Αντεπίτροπος Επικρατείας ΕλΣυν, Π. Κασιμάτης, ΔΝ, Δικηγόρος, Α. Κεχρής,
ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμων στο ΕΣΡ, Ά. Λιγωμένου, Αντιπρόεδρος ΕλΣυν, Καθηγήτρια Αστυνομικής Ακαδημίας, Α. Μεταξάς, ΔΝ, Δικηγόρος,
Ν. Μηλιώνης, Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, Σύμβουλος
ΕλΣυν, Επ. Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Χ. Μουκίου, ΔΝ,
Δικηγόρος, Επίκουρη Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου, Ν. Παπασπύρου, ΔΝ, Δικηγόρος, Α. Παραράς, DEA, Δικηγόρος, Β-Μ. Παυλόπουλος,
DEA, Δικηγόρος, Δ. Σκιαδάς, ΔΝ, Δικηγόρος, Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Χ. Τσιλιώτης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου, ΔΝ, Δικηγόρος, Κ. Τσιμάρας, ΔΝ, Δικηγόρος, Επίκ. Καθηγητής ΑΕΙ ΣΣΕ
Τακτικοί συνεργάτες: Χ. Ακριβοπούλου, ΔΝ, Δικηγόρος, Π. Ανδρικόπουλος, Δικηγόρος, Π. Βογιατζής, ΔΝ, Δικηγόρος, Εισηγητής στο ΕΔΔΑ,
Κ. Γαλανοπούλου, Ασκ. Δικηγόρος, Κ. Γώγος, Αν. Καθηγητής ΑΠΘ, Στ. Θάνου, Δικηγόρος, Μ2R, Ηλ. Θεοδωράτος, ΔΝ, Δικηγόρος, Aκ. Καϊδατζής,
Λέκτορας ΑΠΘ, Σπ. Καλογήρου, ΔΝ, Δικηγόρος, Π. Καποτάς, LLM, Δικηγόρος, Β. Καραγεώργου, ΔΝ, Δικηγόρος, Ε. Καραθανασόπουλος, Αντεπίτροπος
Επικρατείας ΕλΣυν, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου, M. Καρπαθάκης, Δικηγόρος, Ε. Κατσούλη, Δικηγόρος, ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου, Ι. Κοϊμτζόγλου, ΔΝ,
Δικηγόρος, Ηλ. Κοκκίνης, Δικηγόρος, Μ2R, Μ. Κωστοπούλου, DEA, Δικηγόρος, Μ. Κωτσοβίλη, Δικηγόρος, Β. Λιακόπουλος, Εισηγητής ΕλΣυν, ΜΔΕ
Διεθνών Σπουδών, Ι. Μαθιουδάκης, Λέκτορας ΑΠΘ, Σ. Μανωλκίδης, ΔΝ, Δικηγόρος, Επ. Μαριάς, Καθηγητής Παν/μίου Κρήτης, Μ. Μουστάκας,
Επίκ. Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Ευ. Μπάλτα, ΔΝ, Δικηγόρος, Φ. Μπότσης, Δικηγόρος, Κ. Ν. Παπαδόπουλος, LLM, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης,
Α. Παπακωνσταντίνου, Δικηγόρος, Ν. Παπαχρήστος, ΔΝ, Δικηγόρος, Ευ. Πρεβεδούρου, Αν. Καθηγήτρια ΑΠΘ, A. Σακελλαρίου, Εισηγητής ΕλΣυν,
Β. Σωτηρόπουλος, Δικηγόρος, Δ. Τάγαρης, Δικηγόρος, Κ. Τσάντζαλος, Δικηγόρος, Μ. Τσαπόγας, ΔΝ, Δικηγόρος, Ά. Τσιφτσόγλου, ΔΝ, Δικηγόρος,
Α. Τσουρουφλής, ΔΝ, Δικηγόρος, Ευ. Φυτράκης, ΔΝ, Eιδικός Επιστήμων στον Συνήγορο του Πολίτη, Αλκ. Φωτιάδου, ΔΝ, Δικηγόρος, Αντ. Φρούντας,
Εισηγητής ΕλΣυν, LLM, Χ. Χατζή, ΔΝ, Ειδική Επιστήμων στον Συνήγορο του Πολίτη, Β. Χρήστου, ΔΝ, Δικηγόρος
Συντονιστές Έκδοσης: Χ. Ανθόπουλος, Κ. Γιαννακόπουλος, Β.-Μ. Παυλόπουλος, Φ. Παναγοπούλου-Κουτνατζή Διευθυντής: Σπ. I. Φλογαΐτης

Συνδρομή

Για παραγγελίες συνδρομών περιοδικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Τρέχον τεύχος

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού