Ελληνικά English
| | | |

Περιοδικά


Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, 6 (2018)

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου
ISSN
1790-7322
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 6, 2018
© Δεκέμβριος 2018
Σελίδες: 156
Συνδρομές

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Φοιτητές: € 75

Εταιρείες: € 140

Δικαστές: € 75

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου (ΕφημΔΔ)


Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, 6 (2018)

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 6/2018:

  • Δημόσια λογοδοσία και ευρωπαϊκή δημοσιονομική διακυβέρνηση
  • Η ελευθερία της πολιτικής έκφρασης των στρατιωτικών
  • Η οργάνωση της Κυβέρνησης κατά την περίοδο 2015 - 2019

Επικαιρότητα

  • Η κρίση της ευρωπαϊκής ενοποίησης και τα καθήκοντα του ευρωπαϊκού δικαίου
  • Ακαταδίωκτο των Βουλευτών και αρχή της αναλογικότητας
  • Η «λογιστικοποίηση» των θεμελιωδών δικαιωμάτων

Δελτίο νομολογίας

ΣτΕ 2626/2018 Τμ. ΣΤ΄

Αντισυνταγματικότητα της περικοπής των επιδομάτων εορτών και αδείας στο Δημόσιο. Παραπομπή στην Ολομέλεια

ΣτΕ 2480/2018 Τμ. Γ΄

Αποβολή δικηγορικής ιδιότητας λόγω αμετάκλητης ποινικής καταδίκης & αίτηση επανάληψης διαδικασίας λόγω προσφυγής στο ΕΔΔΑ

ΣτΕ 2457/2018 Τμ. Β΄

Σύμφωνη με το Σύνταγμα η υποχρέωση των δικηγόρων να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου
ISSN
1790-7322
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 6, 2018
© Δεκέμβριος 2018
Σελίδες: 156
Συνδρομές

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Φοιτητές: € 75

Εταιρείες: € 140

Δικαστές: € 75

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Πίνακας περιεχομένων   +

641 Εκδοτικό Σηµείωµα

Επικαιρότητα

642 H έκτακτη ανάγκη ως η νέα legitimitas: προκαταρκτικές σκέψεις για µια διεπιστηµονική προσέγγιση του ευρωπαϊκού δικαίου, του Α. Μεταξά

Νοµοθεσία

651 Δελτίο Νοµοθεσίας (επιµέλεια: Ευ. Μπάλτα)

Νοµολογία

653 Δελτίο Νοµολογίας

(επιµέλεια: Ευ. Μπάλτα)

• ΣτΕ 2819/2018 Τµ. Γ΄: Απαράδεκτη η αίτηση ακύρωσης κατά διάταξης τυπικού νόµου & ζητήµατα κανονιστικής αρµοδιότητας του νοµοθέτη, σ. 653 • ΣτΕ 2688/2018 Τµ. Ε΄: Σιωπηρή άρνηση χορήγησης αποζηµίωσης λόγω υπαγωγής έκτασης σε ζώνη απόλυτης προστασίας για προστασία φυσικού περιβάλλοντος, σ. 653 • ΣτΕ 2678/2018 Τµ. Δ΄: Παράνοµη η απαγόρευση σε εργαζοµένους του ΟΑΣΘ να είναι µέτοχοι ή στελέχη σε επιχειρήσεις που συναλλάσσονται µε τον Οργανισµό, σ. 655 • ΣτΕ 2626/2018 Τµ. ΣΤ΄: Αντισυνταγµατικότητα της περικοπής των επιδοµάτων εορτών και αδείας στο Δηµόσιο. Παραποµπή στην Ολοµέλεια, σ. 659 • ΣτΕ 2531/2018 Τµ. Δ΄: Χορήγηση διαβατηρίου σε πρόσωπο διωκόµενο για κακούργηµα επί άρσεως απαγόρευσης εξόδου - σύµφωνη µε Συντ. & Δίκαιο ΕΕ ερµηνεία, σ. 662 • ΣτΕ 2480/2018 Τµ. Γ΄: Αποβολή δικηγορικής ιδιότητας λόγω αµετάκλητης ποινικής καταδίκης & αίτηση επανάληψης διαδικασίας λόγω προσφυγής στο ΕΔΔΑ, σ. 664 • ΣτΕ 2465/2018 Τµ. Β΄: Πεδίο εφαρµογής ΣΑΔΦ, φόρος επί του εισοδήµατος, ειδική εισφορά αλληλεγγύης & ένδικη προστασία επί φορολογικών διαφορών, σ. 666 • ΣτΕ 2457/2018 Τµ. Β΄: Σύµφωνη µε το Σύνταγµα η υποχρέωση των δικηγόρων να αποδέχονται µέσα πληρωµής µε κάρτα, σ. 668 • ΔΕφΑθ 4352/2018: Εξαπάτηση αρµοδίων τελωνειακών υπαλλήλων και προϋποθέσεις στοιχειοθέτησης λαθρεµπορίας, σ. 675 • ΔΕφΑθ 3932/2018: Παράταση του χρόνου παραγραφής φορολογικών υποθέσεων, σ.

Μελέτες - Απόψεις

679 Προβλήµατα λογοδοσίας στην ευρωπαϊκή δηµοσιονοµική διακυβέρνηση, του Ν. Μηλιώνη

688 O πολιτικός λόγος των στρατιωτικών, του Δ. Χατζηφωτεινού

708 Η «λογιστικοποίηση» των δικαιωµάτων των πολιτών και η ασυµβατότητά της µε τις θεµελιώδεις αρχές του δικαίου, της Α. Στράτη-Βάντζου

714 Βουλευτική ασυλία και αναλογικότητα, της Γ. Βασσάλου

720 Η πληθωρική οργάνωση του υπουργικού συστήµατος σε επίπεδο δοµών και µελών. Το παράδειγµα της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, του Ν. Ζέρβα

Βιβλιοπαρουσιάσεις

732 Θεόδωρος Γαλάνης: Η Αλληλεγγύη στην Ενωσιακή Δικαιοταξία - Απόπειρα προσέγγισης µια θεµελιακής αξιακής αρχής του ενωσιακού δικαίου, από Α. Μεταξά

733 Σπύρος Βλαχόπουλος, Ευάνθης Χατζηβασιλείου: Διλήµµατα της ελληνικής συνταγµατικής ιστορίας: 20ός αιώνας, από Γ. Ζώη

Ευρετήρια

739 Ευρετήριο Συγγραφέων

744 Ληµµατικό Ευρετήριο

788 Αριθµητικό Ευρετήριο Αποφάσεων

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

Η Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου φιλοδοξεί να καλύψει την ανάγκη για άμεση και έγκυρη πληροφόρηση για θέματα Διοικητικού Δικαίου και Δημοσίου Δικαίου που ανακύπτουν από την καθημερινότητα, την επιστημονική, τη νομοθετική, τη νομολογιακή

Συντακτική Επιτροπή: Σπ. Καραλής, Σύμβουλος της Επικρατείας, Ευ. Κουτούπα, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Παν/μίου Θεσ/νίκης, Κ. Ρέμελης,
Καθηγητής Νομικής Σχολής Παν/μίου Θράκης, Σ. Λύτρας, Καθηγητής Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών, Γ. Σιούτη, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής
Παν/μίου Αθηνών, Σπ. I. Φλογαΐτης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών
Επιτροπή Σύνταξης: Χ. Ανθόπουλος, Αν. Καθηγητής Eλληνικού Ανοικτού Παν/μίου, Θ. Γεωργόπουλος, ΔΝ, Δικηγόρος, Κ. Γιαννακόπουλος,
Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ. Κάρκαλης, Αντεπίτροπος Επικρατείας ΕλΣυν, Π. Κασιμάτης, ΔΝ, Δικηγόρος, Α. Κεχρής,
ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμων στο ΕΣΡ, Ά. Λιγωμένου, Αντιπρόεδρος ΕλΣυν, Καθηγήτρια Αστυνομικής Ακαδημίας, Α. Μεταξάς, ΔΝ, Δικηγόρος,
Ν. Μηλιώνης, Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, Σύμβουλος
ΕλΣυν, Επ. Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Χ. Μουκίου, ΔΝ,
Δικηγόρος, Επίκουρη Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου, Ν. Παπασπύρου, ΔΝ, Δικηγόρος, Α. Παραράς, DEA, Δικηγόρος, Β-Μ. Παυλόπουλος,
DEA, Δικηγόρος, Δ. Σκιαδάς, ΔΝ, Δικηγόρος, Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Χ. Τσιλιώτης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου, ΔΝ, Δικηγόρος, Κ. Τσιμάρας, ΔΝ, Δικηγόρος, Επίκ. Καθηγητής ΑΕΙ ΣΣΕ
Τακτικοί συνεργάτες: Χ. Ακριβοπούλου, ΔΝ, Δικηγόρος, Π. Ανδρικόπουλος, Δικηγόρος, Π. Βογιατζής, ΔΝ, Δικηγόρος, Εισηγητής στο ΕΔΔΑ,
Κ. Γαλανοπούλου, Ασκ. Δικηγόρος, Κ. Γώγος, Αν. Καθηγητής ΑΠΘ, Στ. Θάνου, Δικηγόρος, Μ2R, Ηλ. Θεοδωράτος, ΔΝ, Δικηγόρος, Aκ. Καϊδατζής,
Λέκτορας ΑΠΘ, Σπ. Καλογήρου, ΔΝ, Δικηγόρος, Π. Καποτάς, LLM, Δικηγόρος, Β. Καραγεώργου, ΔΝ, Δικηγόρος, Ε. Καραθανασόπουλος, Αντεπίτροπος
Επικρατείας ΕλΣυν, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου, M. Καρπαθάκης, Δικηγόρος, Ε. Κατσούλη, Δικηγόρος, ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου, Ι. Κοϊμτζόγλου, ΔΝ,
Δικηγόρος, Ηλ. Κοκκίνης, Δικηγόρος, Μ2R, Μ. Κωστοπούλου, DEA, Δικηγόρος, Μ. Κωτσοβίλη, Δικηγόρος, Β. Λιακόπουλος, Εισηγητής ΕλΣυν, ΜΔΕ
Διεθνών Σπουδών, Ι. Μαθιουδάκης, Λέκτορας ΑΠΘ, Σ. Μανωλκίδης, ΔΝ, Δικηγόρος, Επ. Μαριάς, Καθηγητής Παν/μίου Κρήτης, Μ. Μουστάκας,
Επίκ. Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Ευ. Μπάλτα, ΔΝ, Δικηγόρος, Φ. Μπότσης, Δικηγόρος, Κ. Ν. Παπαδόπουλος, LLM, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης,
Α. Παπακωνσταντίνου, Δικηγόρος, Ν. Παπαχρήστος, ΔΝ, Δικηγόρος, Ευ. Πρεβεδούρου, Αν. Καθηγήτρια ΑΠΘ, A. Σακελλαρίου, Εισηγητής ΕλΣυν,
Β. Σωτηρόπουλος, Δικηγόρος, Δ. Τάγαρης, Δικηγόρος, Κ. Τσάντζαλος, Δικηγόρος, Μ. Τσαπόγας, ΔΝ, Δικηγόρος, Ά. Τσιφτσόγλου, ΔΝ, Δικηγόρος,
Α. Τσουρουφλής, ΔΝ, Δικηγόρος, Ευ. Φυτράκης, ΔΝ, Eιδικός Επιστήμων στον Συνήγορο του Πολίτη, Αλκ. Φωτιάδου, ΔΝ, Δικηγόρος, Αντ. Φρούντας,
Εισηγητής ΕλΣυν, LLM, Χ. Χατζή, ΔΝ, Ειδική Επιστήμων στον Συνήγορο του Πολίτη, Β. Χρήστου, ΔΝ, Δικηγόρος
Συντονιστές Έκδοσης: Χ. Ανθόπουλος, Κ. Γιαννακόπουλος, Β.-Μ. Παυλόπουλος, Φ. Παναγοπούλου-Κουτνατζή Διευθυντής: Σπ. I. Φλογαΐτης

Συνδρομή

Για παραγγελίες συνδρομών περιοδικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Τρέχον τεύχος

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού