Καλάθι αγορών
Ελληνικά English
| | | |

Περιοδικά


Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, 6 (2020)

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου
ISSN
1790-7322
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 6, 2020
© Δεκέμβριος 2020
Σελίδες: IV + 158
Συνδρομές

Δικαστές: € 75

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Εταιρείες: € 140

Φοιτητές: € 75

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου (ΕφημΔΔ)


Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, 6 (2020)

Στο τεύχος αυτό της ΕφηµΔΔ έχουµε τη µεγάλη τιµή να δηµοσιεύουµε επίκαιρη µελέτη του τέως Προέδρου της Δηµοκρατίας κ. Προκόπιου Παυλόπουλου για τον νέο κύκλο των Διερευνητικών Επαφών µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας (Επικαιρότητα, σ. 682).

Επίσης, µια συγκριτική ανάλυση για τον θεσµό του Προέδρου της Δηµοκρατίας στην Ιταλία, µε αφορµή τον διορισµό της κυβέρνησης Ντράγκι από τον Σέρτζιο Ματαρέλα σε συνάρτηση και µε την ολοένα αυξανόµενη προσαρµογή των συστηµάτων διακυβέρνησης των Κρατών Μελών στις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης (Επικαιρότητα, σ. 697).

Επίσης, δηµοσιεύουµε µελέτες για τον θεσµό της ενδοστρεφούς δίκης στην Ελλάδα (Μελέτες-Απόψεις, σ. 740), για την επέκταση του απόρρητου επικοινωνίας στα µεταδεδοµένα και την εν µέρει µεταστροφή του ΔΕΕ σε σχέση µε την προηγούµενη προστατευτική του νοµολογία (Μελέτες-Απόψεις, σ. 756), για τον προϋπολογισµό επιδόσεων (Μελέτες-Απόψεις, σ. 771) και για τον θεσµό του Bundesrat στο γερµανικό συνταγµατικό σύστηµα (Μελέτες-Απόψεις, σ. 811).

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου
ISSN
1790-7322
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 6, 2020
© Δεκέμβριος 2020
Σελίδες: IV + 158
Συνδρομές

Δικαστές: € 75

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Εταιρείες: € 140

Φοιτητές: € 75

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Πίνακας περιεχομένων   +

681 Εκδοτικό Σηµείωµα

Επικαιρότητα

682 Κρίσιµα νοµικά ζητήµατα εν όψει των διερευνητικών επαφών, του Πρ. Παυλοπούλου

697 Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και δυναµικές των µορφών διακυβέρνησης στα κράτη µέλη. Ο ρόλος του προέδρου Ματαρέλα σε συγκριτική προοπτική, του Χ. Τσιλιώτη

Νοµοθεσία

717 Δελτίο Νοµοθεσίας

Νοµολογία

Ελληνικά Δικαστήρια

719 ΤρΔΕφΑθ 48/2019: [Διαφορές µε χρηµατικό αντικείµενο από την εκτέλεση συµβάσεων µεταξύ της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΥΔΑΣ) του Υπουργείου Εξωτερικών και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)] (Σχόλιο: Αστ. Μπουζιάς)

727 ΤρΔΕφΛαρ 159/2020: [Χρόνος διακοπής της ασφάλισης στον ΟΑΕΕ] (Σχόλιο: Η. Κουβαράς)

Παρατηρητήριο Ανεξάρτητων Αρχών

734 ΑΕΠΠ 204/2021: [Έννοµο συµφέρον αποκλεισθέντος διαγωνιζόµενου και απορριφθέντος µετά από προδικαστική προσφυγή του ενώπιον της ΑΕΠΠ να στραφεί κατά έτερου διαγωνιζόµενου] (Σχόλιο: Σ. Κατσίγιαννη)

Μελέτες - Απόψεις

740 Η Ενδοστρεφής Δίκη: πρόσφατες εξελίξεις, του Β. Κονδύλη

756 Η επεξεργασία των δεδοµένων επικοινωνίας στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: θυσιάζοντας ελευθερία για την ασφάλεια, του Ν. Μαρκόπουλου

771 O προϋπολογισµός επιδόσεων, της Κ. Σαββαΐδου

811 Οι αρµοδιότητες του γερµανικού Οµοσπονδιακού Συµβουλίου (Bundesrat) ως θεσµικού αντίβαρου στην πρωτοκαθεδρία του γερµανικού Οµοσπονδιακού Κοινοβουλίου (Bundestag). Επισκόπηση του ρόλου του άγνωστου αυτού στην ελληνική συνταγµατική τάξη θεσµικού οργάνου, του Δ. Μπατσούλα

Ευρετήρια

819 Ευρετήριο Συγγραφέων

825 Ληµµατικό Ευρετήριο

831 Αριθµητικό Ευρετήριο Αποφάσεων

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

Η Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου φιλοδοξεί να καλύψει την ανάγκη για άμεση και έγκυρη πληροφόρηση για θέματα Διοικητικού Δικαίου και Δημοσίου Δικαίου που ανακύπτουν από την καθημερινότητα, την επιστημονική, τη νομοθετική, τη νομολογιακή

Συντακτική Επιτροπή: Σπ. Καραλής, Σύμβουλος της Επικρατείας, Ευ. Κουτούπα, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Παν/μίου Θεσ/νίκης, Κ. Ρέμελης,
Καθηγητής Νομικής Σχολής Παν/μίου Θράκης, Σ. Λύτρας, Καθηγητής Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών, Γ. Σιούτη, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής
Παν/μίου Αθηνών, Σπ. I. Φλογαΐτης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών
Επιτροπή Σύνταξης: Χ. Ανθόπουλος, Αν. Καθηγητής Eλληνικού Ανοικτού Παν/μίου, Θ. Γεωργόπουλος, ΔΝ, Δικηγόρος, Κ. Γιαννακόπουλος,
Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ. Κάρκαλης, Αντεπίτροπος Επικρατείας ΕλΣυν, Π. Κασιμάτης, ΔΝ, Δικηγόρος, Α. Κεχρής,
ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμων στο ΕΣΡ, Ά. Λιγωμένου, Αντιπρόεδρος ΕλΣυν, Καθηγήτρια Αστυνομικής Ακαδημίας, Α. Μεταξάς, ΔΝ, Δικηγόρος,
Ν. Μηλιώνης, Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, Σύμβουλος
ΕλΣυν, Επ. Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Χ. Μουκίου, ΔΝ,
Δικηγόρος, Επίκουρη Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου, Ν. Παπασπύρου, ΔΝ, Δικηγόρος, Α. Παραράς, DEA, Δικηγόρος, Β-Μ. Παυλόπουλος,
DEA, Δικηγόρος, Δ. Σκιαδάς, ΔΝ, Δικηγόρος, Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Χ. Τσιλιώτης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου, ΔΝ, Δικηγόρος, Κ. Τσιμάρας, ΔΝ, Δικηγόρος, Επίκ. Καθηγητής ΑΕΙ ΣΣΕ
Τακτικοί συνεργάτες: Χ. Ακριβοπούλου, ΔΝ, Δικηγόρος, Π. Ανδρικόπουλος, Δικηγόρος, Π. Βογιατζής, ΔΝ, Δικηγόρος, Εισηγητής στο ΕΔΔΑ,
Κ. Γαλανοπούλου, Ασκ. Δικηγόρος, Κ. Γώγος, Αν. Καθηγητής ΑΠΘ, Στ. Θάνου, Δικηγόρος, Μ2R, Ηλ. Θεοδωράτος, ΔΝ, Δικηγόρος, Aκ. Καϊδατζής,
Λέκτορας ΑΠΘ, Σπ. Καλογήρου, ΔΝ, Δικηγόρος, Π. Καποτάς, LLM, Δικηγόρος, Β. Καραγεώργου, ΔΝ, Δικηγόρος, Ε. Καραθανασόπουλος, Αντεπίτροπος
Επικρατείας ΕλΣυν, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου, M. Καρπαθάκης, Δικηγόρος, Ε. Κατσούλη, Δικηγόρος, ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου, Ι. Κοϊμτζόγλου, ΔΝ,
Δικηγόρος, Ηλ. Κοκκίνης, Δικηγόρος, Μ2R, Μ. Κωστοπούλου, DEA, Δικηγόρος, Μ. Κωτσοβίλη, Δικηγόρος, Β. Λιακόπουλος, Εισηγητής ΕλΣυν, ΜΔΕ
Διεθνών Σπουδών, Ι. Μαθιουδάκης, Λέκτορας ΑΠΘ, Σ. Μανωλκίδης, ΔΝ, Δικηγόρος, Επ. Μαριάς, Καθηγητής Παν/μίου Κρήτης, Μ. Μουστάκας,
Επίκ. Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Ευ. Μπάλτα, ΔΝ, Δικηγόρος, Φ. Μπότσης, Δικηγόρος, Κ. Ν. Παπαδόπουλος, LLM, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης,
Α. Παπακωνσταντίνου, Δικηγόρος, Ν. Παπαχρήστος, ΔΝ, Δικηγόρος, Ευ. Πρεβεδούρου, Αν. Καθηγήτρια ΑΠΘ, A. Σακελλαρίου, Εισηγητής ΕλΣυν,
Β. Σωτηρόπουλος, Δικηγόρος, Δ. Τάγαρης, Δικηγόρος, Κ. Τσάντζαλος, Δικηγόρος, Μ. Τσαπόγας, ΔΝ, Δικηγόρος, Ά. Τσιφτσόγλου, ΔΝ, Δικηγόρος,
Α. Τσουρουφλής, ΔΝ, Δικηγόρος, Ευ. Φυτράκης, ΔΝ, Eιδικός Επιστήμων στον Συνήγορο του Πολίτη, Αλκ. Φωτιάδου, ΔΝ, Δικηγόρος, Αντ. Φρούντας,
Εισηγητής ΕλΣυν, LLM, Χ. Χατζή, ΔΝ, Ειδική Επιστήμων στον Συνήγορο του Πολίτη, Β. Χρήστου, ΔΝ, Δικηγόρος
Συντονιστές Έκδοσης: Χ. Ανθόπουλος, Κ. Γιαννακόπουλος, Β.-Μ. Παυλόπουλος, Φ. Παναγοπούλου-Κουτνατζή Διευθυντής: Σπ. I. Φλογαΐτης

Συνδρομή

Για παραγγελίες συνδρομών περιοδικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Τρέχον τεύχος

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού