Ελληνικά English
| | | |

Περιοδικά


Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, 4 (2019)

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου
ISSN
1790-7322
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 4, 2019
© Δεκέμβριος 2019
Σελίδες: 140
Συνδρομές

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Δικαστές: € 75

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Εταιρείες: € 140

Φοιτητές: € 75

Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου (ΕφημΔΔ)


Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, 4 (2019)

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 4/2019:

Η δικαστική ανεξαρτησία

Οι μεταμορφώσεις της ιδέας της αξιοκρατίας στην πολιτική και ηθική φιλοσοφία

Η συζήτηση μεταξύ Kelsen και Schmitt για τον φύλακα του Συντάγματος

Επικαιρότητα

Το Σύνταγμα μεταξύ παρελθόντος, παρόντος και μέλλοντος

Εισαγωγικό Μάθημα του Ευ. Βενιζέλου στους πρωτοετείς φοιτητές της Νομικής Σχολής Θεσσαλονίκης

Τεχνητή νοημοσύνη και Δικαιοσύνη

Άυλη Πολιτιστική κληρονομιά και Μουσεία

Δελτίο νομολογίας

ΣτΕ Ολ. 1757/2019: Συνταγματική η κατάργηση των άμισθων υποθηκοφυλακείων

ΣτΕ Ολ. 1749/2019: Αντισυνταγματικότητα των προγραμμάτων σπουδών για το μάθημα των Θρησκευτικών

Φάκελος

Κλυδωνισμοί του κράτους δικαίου και πρόσβαση στη Δικαιοσύνη: Ευ. Αντωνόπουλος, Μ. Βηλαράς, Κ. Πισπιρίγκος, Δ. Γρατσίας, Χρ. Νέγρης, Δ. Πυργάκης

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου
ISSN
1790-7322
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 4, 2019
© Δεκέμβριος 2019
Σελίδες: 140
Συνδρομές

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Δικαστές: € 75

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Εταιρείες: € 140

Φοιτητές: € 75

Πίνακας περιεχομένων   +

385 Εκδοτικό Σηµείωµα

Επικαιρότητα

386 Εισαγωγικό µάθηµα Συνταγµατικού Δικαίου στους πρωτοετείς φοιτητές της Νοµικής Σχολής Θεσσαλονίκης (Αίθουσα Τελετών, 22.10.2019), του Ευ. Βενιζέλου

396 Απειλείται η δικαστική ανεξαρτησία;, του Ι. Σαρµά

Νοµοθεσία

401 Δελτίο Νοµοθεσίας (επιµέλεια: Ευ. Μπάλτα)

Νοµολογία

402 Δελτίο Νοµολογίας (επιµέλεια: Ευ. Μπάλτα)

• ΣτΕ Ολ. 1757/2019: Συνταγµατική η κατάργηση των άµισθων υποθηκοφυλακείων & η µεταφορά των αρµοδιοτήτων τους στο ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηµατολόγιο», σ. 402 • ΣτΕ Ολ. 1749/2019: Αντισυνταγµατικότητα των προγραµµάτων σπουδών για το µάθηµα των Θρησκευτικών, σ. 406 • ΣτΕ Ολ. 1302/2019: Ακύρωση όρων διοικητικής πράξης & ισχύς της πράξης, σ. 412 • ΤρΔΕφΑθ 10/2019: Προϋποθέσεις για την κήρυξη αναδάσωσης (ακυρωτική διαδικασία), σ. 413 • ΤρΔΠρΘεσ 6211/2019: Μη εκτελεστότητα πράξεως περί σφραγίσεως που εκδίδεται λόγω της αυτοδίκαιης άρσης του ανασταλτικού αποτελέσµατος απόφασης αναστολής, σ.

Φάκελος

«Κλυδωνισµοί του κράτους δικαίου και πρόσβαση στη Δικαιοσύνη»

415 Χαιρετισµός της Επιστηµονικής Ηµερίδας της 30ης Μαΐου 2019 µε τίτλο «Κλυδωνισµοί του κράτους δικαίου και εξελίξεις στην πρόσβαση στη Δικαιοσύνη: δύο επίκαιρα ζητήµατα», του Ευ. Αντωνόπουλου

417 Κράτος Δικαίου και Σύγχρονες Προκλήσεις στην Ενωσιακή Εννοµη Τάξη, του Μ. Βηλαρά

428 Δίκαιο και πραγµατικότητα, του Κ. Πισπιρίγκου

430 Νοµολογιακές εξελίξεις ως προς τις υποκειµενικές προϋποθέσεις του παραδεκτού της ευθείας προσφυγής ακυρώσεως ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης: προς µια διεύρυνση της πρόσβασης στον ενωσιακό δικαστή;, του Δ. Γρατσία

437 Το έννοµο συµφέρον του ανταγωνιστή στη Διοικητική Δίκη, του Χρ. Νέγρη

449 Νοµολογιακές εξελίξεις ως προς την προθεσµία της αιτήσεως ακυρώσεως, του Δ. Πυργάκη

Μελέτες - Απόψεις

462 Τεχνητή Νοηµοσύνη και Δικαιοσύνη, του Ι. Συµεωνίδη

470 Οι µεταµορφώσεις της αξιοκρατίας. Από τον ­πρώιµο φιλελευθερισµό στη ρωλσιανή σύνθεση, του Απ. Παπατόλια

496 Άυλη Πολιτιστική Κληρονοµιά και Μουσεία, της Μ. Μαρκέλλου

501 Η διαµάχη Hans Kelsen και Carl Schmitt για τον φύλακα του συντάγµατος ως διαµάχη για τη µορφή και το περιεχόµενο του κράτους, του δικαίου και της κυριαρχίας στη Δηµοκρατία της Βαϊµάρης, της Δ. Μαρέτα

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

Η Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου φιλοδοξεί να καλύψει την ανάγκη για άμεση και έγκυρη πληροφόρηση για θέματα Διοικητικού Δικαίου και Δημοσίου Δικαίου που ανακύπτουν από την καθημερινότητα, την επιστημονική, τη νομοθετική, τη νομολογιακή

Συντακτική Επιτροπή: Σπ. Καραλής, Σύμβουλος της Επικρατείας, Ευ. Κουτούπα, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Παν/μίου Θεσ/νίκης, Κ. Ρέμελης,
Καθηγητής Νομικής Σχολής Παν/μίου Θράκης, Σ. Λύτρας, Καθηγητής Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών, Γ. Σιούτη, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής
Παν/μίου Αθηνών, Σπ. I. Φλογαΐτης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών
Επιτροπή Σύνταξης: Χ. Ανθόπουλος, Αν. Καθηγητής Eλληνικού Ανοικτού Παν/μίου, Θ. Γεωργόπουλος, ΔΝ, Δικηγόρος, Κ. Γιαννακόπουλος,
Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ. Κάρκαλης, Αντεπίτροπος Επικρατείας ΕλΣυν, Π. Κασιμάτης, ΔΝ, Δικηγόρος, Α. Κεχρής,
ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμων στο ΕΣΡ, Ά. Λιγωμένου, Αντιπρόεδρος ΕλΣυν, Καθηγήτρια Αστυνομικής Ακαδημίας, Α. Μεταξάς, ΔΝ, Δικηγόρος,
Ν. Μηλιώνης, Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, Σύμβουλος
ΕλΣυν, Επ. Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Χ. Μουκίου, ΔΝ,
Δικηγόρος, Επίκουρη Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου, Ν. Παπασπύρου, ΔΝ, Δικηγόρος, Α. Παραράς, DEA, Δικηγόρος, Β-Μ. Παυλόπουλος,
DEA, Δικηγόρος, Δ. Σκιαδάς, ΔΝ, Δικηγόρος, Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Χ. Τσιλιώτης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου, ΔΝ, Δικηγόρος, Κ. Τσιμάρας, ΔΝ, Δικηγόρος, Επίκ. Καθηγητής ΑΕΙ ΣΣΕ
Τακτικοί συνεργάτες: Χ. Ακριβοπούλου, ΔΝ, Δικηγόρος, Π. Ανδρικόπουλος, Δικηγόρος, Π. Βογιατζής, ΔΝ, Δικηγόρος, Εισηγητής στο ΕΔΔΑ,
Κ. Γαλανοπούλου, Ασκ. Δικηγόρος, Κ. Γώγος, Αν. Καθηγητής ΑΠΘ, Στ. Θάνου, Δικηγόρος, Μ2R, Ηλ. Θεοδωράτος, ΔΝ, Δικηγόρος, Aκ. Καϊδατζής,
Λέκτορας ΑΠΘ, Σπ. Καλογήρου, ΔΝ, Δικηγόρος, Π. Καποτάς, LLM, Δικηγόρος, Β. Καραγεώργου, ΔΝ, Δικηγόρος, Ε. Καραθανασόπουλος, Αντεπίτροπος
Επικρατείας ΕλΣυν, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου, M. Καρπαθάκης, Δικηγόρος, Ε. Κατσούλη, Δικηγόρος, ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου, Ι. Κοϊμτζόγλου, ΔΝ,
Δικηγόρος, Ηλ. Κοκκίνης, Δικηγόρος, Μ2R, Μ. Κωστοπούλου, DEA, Δικηγόρος, Μ. Κωτσοβίλη, Δικηγόρος, Β. Λιακόπουλος, Εισηγητής ΕλΣυν, ΜΔΕ
Διεθνών Σπουδών, Ι. Μαθιουδάκης, Λέκτορας ΑΠΘ, Σ. Μανωλκίδης, ΔΝ, Δικηγόρος, Επ. Μαριάς, Καθηγητής Παν/μίου Κρήτης, Μ. Μουστάκας,
Επίκ. Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Ευ. Μπάλτα, ΔΝ, Δικηγόρος, Φ. Μπότσης, Δικηγόρος, Κ. Ν. Παπαδόπουλος, LLM, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης,
Α. Παπακωνσταντίνου, Δικηγόρος, Ν. Παπαχρήστος, ΔΝ, Δικηγόρος, Ευ. Πρεβεδούρου, Αν. Καθηγήτρια ΑΠΘ, A. Σακελλαρίου, Εισηγητής ΕλΣυν,
Β. Σωτηρόπουλος, Δικηγόρος, Δ. Τάγαρης, Δικηγόρος, Κ. Τσάντζαλος, Δικηγόρος, Μ. Τσαπόγας, ΔΝ, Δικηγόρος, Ά. Τσιφτσόγλου, ΔΝ, Δικηγόρος,
Α. Τσουρουφλής, ΔΝ, Δικηγόρος, Ευ. Φυτράκης, ΔΝ, Eιδικός Επιστήμων στον Συνήγορο του Πολίτη, Αλκ. Φωτιάδου, ΔΝ, Δικηγόρος, Αντ. Φρούντας,
Εισηγητής ΕλΣυν, LLM, Χ. Χατζή, ΔΝ, Ειδική Επιστήμων στον Συνήγορο του Πολίτη, Β. Χρήστου, ΔΝ, Δικηγόρος
Συντονιστές Έκδοσης: Χ. Ανθόπουλος, Κ. Γιαννακόπουλος, Β.-Μ. Παυλόπουλος, Φ. Παναγοπούλου-Κουτνατζή Διευθυντής: Σπ. I. Φλογαΐτης

Συνδρομή

Για παραγγελίες συνδρομών περιοδικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Τρέχον τεύχος

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού