Καλάθι αγορών
Ελληνικά English
| | | |

Περιοδικά


Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, 5 (2020)

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου
ISSN
1790-7322
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 5, 2020
© Οκτώβριος 2020
Σελίδες: VI + 174
Συνδρομές

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Δικαστές: € 75

Εταιρείες: € 140

Φοιτητές: € 75

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου (ΕφημΔΔ)


Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, 5 (2020)

Στο ογδοηκοστό ένατο τεύχος της ΕφηµΔΔ επικεντρώνουµε το ενδιαφέρον µας στην ελευθερία της συνάθροισης µε αφορµή τον πρόσφατο ν. 4703/2020 και τους ειδικότερους περιορισµούς που επιβλήθησαν στην άσκησή της στο πλαίσιο των µέτρων για την αντιµετώπιση της πανδηµίας (Αφιέρωµα, σ. 520 - 590).

Δηµοσιεύουµε, επίσης, έρευνες για την οργάνωση των καταστάσεων ανάγκης στα σύγχρονα συνταγµατικά συστήµατα (Μελέτες-Απόψεις, σ. 623) και για την εφαρµογή της τεχνητής νοηµοσύνης στο πεδίο της δικαιοσύνης (Μελέτες-Απόψεις, σ. 654).

Σε αυτό το τεύχος έχουµε και τη µεγάλη τιµή να δηµοσιεύουµε την Οµιλία της Προέδρου της Δηµοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου στην επετειακή εκδήλωση για τα 70 χρόνια από την υπογραφή της ΕΣΔΑ, που πραγµατοποιήθηκε στις 4 Νοεµβρίου 2020 στην αίθουσα της Γερουσίας του ελληνικού Κοινοβουλίου (Επικαιρότητα, σ. 514). Σε µια ιστορική περίοδο κατά την οποία τα θεµελιώδη δικαιώµατα βρίσκονται υπό ένα διαρκές stress, η επέτειος αυτή αποκτά µια ξεχωριστή σηµασία.

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου
ISSN
1790-7322
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 5, 2020
© Οκτώβριος 2020
Σελίδες: VI + 174
Συνδρομές

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Δικαστές: € 75

Εταιρείες: € 140

Φοιτητές: € 75

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Πίνακας περιεχομένων   +

513 Εκδοτικό Σηµείωµα

Επικαιρότητα

514 Ευρωπαϊκή Σύµβαση των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, Δηµοκρατία και Κράτος Δικαίου, της Κ. Σακελλαροπούλου

Αφιέρωµα

Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ

520 Η απαγόρευση συναθροίσεων και η προστασία του δικαιώµατος στην υγεία: οι θετικές υποχρεώσεις του κράτους ως προς την προστασία των δικαιωµάτων και τα όρια των περιορισµών, του Χρ. Παπαστυλιανού

532 Συνταγµατικά ζητήµατα του ν. 4703/2020 για τις δηµόσιες υπαίθριες συναθροίσεις και η µη εφαρµογή του στην περίπτωση της επετείου του Πολυτεχνείου, του Χ. Τσιλιώτη

566 Υπαίθριες συναθροίσεις παρουσία Εισαγγελικού λειτουργού: κριτική αποτίµηση του άρθρου 10 παρ. 3 του ν. 4703/2020, του Γ. Τσαούση

575 Η ελευθερία της συνάθροισης και ο νόµος 4703/2020, της Άν. Τσιφτσόγλου

579 Ελευθερία της συνάθροισης, διαφωνία και δηµοκρατία, του Κ. Μαρίνου

Νοµοθεσία

591 Δελτίο Νοµοθεσίας

Νοµολογία

Ελληνικά Δικαστήρια

594 ΣτΕ Τµ. Δ΄ 2387/2020: [Σύµφωνος µε το Σύνταγµα ο υποχρεωτικός εµβολιασµός για νήπια που φοιτούν σε παιδικούς σταθµούς και νηπιαγωγεία] (Σχόλιο: Ε. Χρυσουλάκη)

603 Δελτίο Νοµολογίας

(επιµέλεια: Γ. Ζώης)

• ΑΕΔ 1/2020: Μη υπαγωγή αποφάσεων Διαιτητικών Δικαστηρίων στη δικαιοδοσία του ΑΕΔ, σ. 603 • ΣτΕ 1690/2020 Τµ. Ε΄: Νόµιµη η απαγόρευση εγκατάστασης αιολικού πάρκου σε περιοχή εντεταγµένη στο δίκτυο Natura στη Σκύρο, σ. 605 • ΣτΕ 1611/2020 Τµ. Β΄: 5ετής η παραγραφή των βεβαιώσεων επιβολής τελών κυκλοφορίας παρελθόντων ετών & απαλλαγή των οχηµάτων καθαριότητας από την επιβολή τους, σ. 609 • ΣτΕ 1525/2020 Τµ. Ε΄: Υποχρέωση Διοικήσεως για πολεοδόµηση δασικής εκτάσεως προς αποκατάσταση µελών Οικοδοµικών Συνεταιρισµών, σ. 614 • ΜΔΕφΑθ 734/2020: Αντίθετη στο Σύνταγµα η παρ. 11 του άρθ. 72 ΚΦΔιαδ στο µέτρο που παρατείνει την παραγραφή φορολογικών αξιώσεων του Δηµοσίου, σ. 618 • ΜΔΠρΚορ Α407/2020: Ακύρωση κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας βάσει ΚΕΔΕ, λόγω µη νόµιµης επίδοσης ατοµικών ειδοποιήσεων, σ.

Μελέτες - Απόψεις

623 H κατάσταση έκτακτης ανάγκης και τα όρια της δηµοκρατίας και των δικαιωµάτων, της Χρ. Ακριβοπούλου

654 Τεχνητή νοηµοσύνη και δικαιοσύνη. Συνταγµατική θεµελίωση, κίνδυνοι και προοπτικές, της Δ. Πετράκου

Βιβλιοπαρουσιάσεις

678 Αντώνης Μ. Παντελής: Εγχειρίδιο Συνταγµατικού Δικαίου (Βασικές Έννοιες – Ελληνική Συνταγµατική Ιστορία – Οργάνωση του Κράτους – Δικαιώµατα του Ανθρώπου), από Γ. Κάρκαλη

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

Η Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου φιλοδοξεί να καλύψει την ανάγκη για άμεση και έγκυρη πληροφόρηση για θέματα Διοικητικού Δικαίου και Δημοσίου Δικαίου που ανακύπτουν από την καθημερινότητα, την επιστημονική, τη νομοθετική, τη νομολογιακή

Συντακτική Επιτροπή: Σπ. Καραλής, Σύμβουλος της Επικρατείας, Ευ. Κουτούπα, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Παν/μίου Θεσ/νίκης, Κ. Ρέμελης,
Καθηγητής Νομικής Σχολής Παν/μίου Θράκης, Σ. Λύτρας, Καθηγητής Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών, Γ. Σιούτη, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής
Παν/μίου Αθηνών, Σπ. I. Φλογαΐτης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών
Επιτροπή Σύνταξης: Χ. Ανθόπουλος, Αν. Καθηγητής Eλληνικού Ανοικτού Παν/μίου, Θ. Γεωργόπουλος, ΔΝ, Δικηγόρος, Κ. Γιαννακόπουλος,
Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ. Κάρκαλης, Αντεπίτροπος Επικρατείας ΕλΣυν, Π. Κασιμάτης, ΔΝ, Δικηγόρος, Α. Κεχρής,
ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμων στο ΕΣΡ, Ά. Λιγωμένου, Αντιπρόεδρος ΕλΣυν, Καθηγήτρια Αστυνομικής Ακαδημίας, Α. Μεταξάς, ΔΝ, Δικηγόρος,
Ν. Μηλιώνης, Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, Σύμβουλος
ΕλΣυν, Επ. Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Χ. Μουκίου, ΔΝ,
Δικηγόρος, Επίκουρη Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου, Ν. Παπασπύρου, ΔΝ, Δικηγόρος, Α. Παραράς, DEA, Δικηγόρος, Β-Μ. Παυλόπουλος,
DEA, Δικηγόρος, Δ. Σκιαδάς, ΔΝ, Δικηγόρος, Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Χ. Τσιλιώτης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου, ΔΝ, Δικηγόρος, Κ. Τσιμάρας, ΔΝ, Δικηγόρος, Επίκ. Καθηγητής ΑΕΙ ΣΣΕ
Τακτικοί συνεργάτες: Χ. Ακριβοπούλου, ΔΝ, Δικηγόρος, Π. Ανδρικόπουλος, Δικηγόρος, Π. Βογιατζής, ΔΝ, Δικηγόρος, Εισηγητής στο ΕΔΔΑ,
Κ. Γαλανοπούλου, Ασκ. Δικηγόρος, Κ. Γώγος, Αν. Καθηγητής ΑΠΘ, Στ. Θάνου, Δικηγόρος, Μ2R, Ηλ. Θεοδωράτος, ΔΝ, Δικηγόρος, Aκ. Καϊδατζής,
Λέκτορας ΑΠΘ, Σπ. Καλογήρου, ΔΝ, Δικηγόρος, Π. Καποτάς, LLM, Δικηγόρος, Β. Καραγεώργου, ΔΝ, Δικηγόρος, Ε. Καραθανασόπουλος, Αντεπίτροπος
Επικρατείας ΕλΣυν, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου, M. Καρπαθάκης, Δικηγόρος, Ε. Κατσούλη, Δικηγόρος, ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου, Ι. Κοϊμτζόγλου, ΔΝ,
Δικηγόρος, Ηλ. Κοκκίνης, Δικηγόρος, Μ2R, Μ. Κωστοπούλου, DEA, Δικηγόρος, Μ. Κωτσοβίλη, Δικηγόρος, Β. Λιακόπουλος, Εισηγητής ΕλΣυν, ΜΔΕ
Διεθνών Σπουδών, Ι. Μαθιουδάκης, Λέκτορας ΑΠΘ, Σ. Μανωλκίδης, ΔΝ, Δικηγόρος, Επ. Μαριάς, Καθηγητής Παν/μίου Κρήτης, Μ. Μουστάκας,
Επίκ. Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Ευ. Μπάλτα, ΔΝ, Δικηγόρος, Φ. Μπότσης, Δικηγόρος, Κ. Ν. Παπαδόπουλος, LLM, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης,
Α. Παπακωνσταντίνου, Δικηγόρος, Ν. Παπαχρήστος, ΔΝ, Δικηγόρος, Ευ. Πρεβεδούρου, Αν. Καθηγήτρια ΑΠΘ, A. Σακελλαρίου, Εισηγητής ΕλΣυν,
Β. Σωτηρόπουλος, Δικηγόρος, Δ. Τάγαρης, Δικηγόρος, Κ. Τσάντζαλος, Δικηγόρος, Μ. Τσαπόγας, ΔΝ, Δικηγόρος, Ά. Τσιφτσόγλου, ΔΝ, Δικηγόρος,
Α. Τσουρουφλής, ΔΝ, Δικηγόρος, Ευ. Φυτράκης, ΔΝ, Eιδικός Επιστήμων στον Συνήγορο του Πολίτη, Αλκ. Φωτιάδου, ΔΝ, Δικηγόρος, Αντ. Φρούντας,
Εισηγητής ΕλΣυν, LLM, Χ. Χατζή, ΔΝ, Ειδική Επιστήμων στον Συνήγορο του Πολίτη, Β. Χρήστου, ΔΝ, Δικηγόρος
Συντονιστές Έκδοσης: Χ. Ανθόπουλος, Κ. Γιαννακόπουλος, Β.-Μ. Παυλόπουλος, Φ. Παναγοπούλου-Κουτνατζή Διευθυντής: Σπ. I. Φλογαΐτης

Συνδρομή

Για παραγγελίες συνδρομών περιοδικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Τρέχον τεύχος

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού