Ελληνικά English
| | | |

Περιοδικά


Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, 1 (2020)

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου
ISSN
1790-7322
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 1, 2020
© Ιανουάριος 2020
Σελίδες: II + 128
Συνδρομές

Εταιρείες: € 140

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Δικαστές: € 75

Φοιτητές: € 75

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου (ΕφημΔΔ)


Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, 1 (2020)

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 1/2020:

Αφιέρωμα: Πανδημία 2020 και Δημόσιο Δίκαιο

Πανδημία, Κράτος και Σύνταγμα

Πανδημία, δικαίωμα στην υγεία και καθήκον αλληλεγγύης

Τραγικές επιλογές. Η διαλογή ασθενών κατά την πανδημία

Διοικητική δικαιοσύνη και υγειονομική κρίση στη Γαλλία

Αντιλήψεις των δικαιωμάτων στον καιρό της πανδημίας

Η κρίση του κορωνοϊού και η ελευθερία της χειραψίας

Η δημοσιότητα της διοικητικής δίκης μετά την υγειονομική κρίση

Επικαιρότητα

Συνταγματικές συγκρούσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση - BVerfG vs ΔΕΕ & ΕΚΤ

Για τον Habermas και την κριτική σκέψη

Η θεσμική μνήμη της Δημόσιας Διοίκησης

Δημόσιες πολιτικές και διαβούλευση

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου
ISSN
1790-7322
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 1, 2020
© Ιανουάριος 2020
Σελίδες: II + 128
Συνδρομές

Εταιρείες: € 140

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Δικαστές: € 75

Φοιτητές: € 75

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Πίνακας περιεχομένων   +

1 Εκδοτικό Σηµείωµα

Επικαιρότητα

2 Μια έµµεση πλην σαφής αµφισβήτηση της υπεροχής του ευρωπαϊκού έναντι του εθνικού δικαίου από τη νοµολογία του Οµοσπονδιακού Συνταγµατικού Δικαστηρίου της Γερµανίας, του Πρ. Παυλόπουλου

Αφιέρωµα

«ΠΑΝΔΗΜΙΑ 2020 ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ»

17 Πανδηµία, Κράτος Πρόληψης και ανθεκτικότητα του Συντάγµατος. Κράτος και Σύνταγµα µπροστά στην υγειονοµική κρίση, των Ξ. Κοντιάδη και Αλ. Φωτιάδου

28 Πανδηµία, δικαίωµα στην υγεία και καθήκον αλληλεγγύης, του Χ. Ανθόπουλου

35 «Αθηναίοι» και «Σπαρτιάτες»: η ασπίδα των δικαιωµάτων στον καιρό της πανδηµίας και των περιορισµών της κίνησης, του Γ. Τασόπουλου

46 Η υγειονοµική κρίση υπό το βλέµµα της γαλλικής διοικητικής δικαιοσύνης: υπάρχει έδαφος για συγκρίσεις; της Β. Καψάλη

55 Τραγικές ιατρικές επιλογές και ιατρική της καταστροφής κατά την πανδηµία SARS-CoV-2, της Χρ. Ακριβοπούλου

82 Η δηµοσιότητα της διοικητικής δίκης µετά την υγειονοµική κρίση, του Η. Κοκκίνη

94 Η χειραψία χαµένη στην πανδηµία: µια διαδροµή από την ιστορία ως το δίκαιο, του Π. Αλαβάνου

100 Βασική Νοµοθεσία Covid-19 (επιµέλεια: Γ. Ζώης)

Νοµοθεσία

104 Δελτίο Νοµοθεσίας (επιµέλεια: Ευ. Μπάλτα)

Μελέτες - Απόψεις

106 Επικοινωνείν και πράττειν στον σύγχρονο κόσµο, του Αντ. Μακρυδηµήτρη

112 Η διαµόρφωση των δηµόσιων πολιτικών και η καλή διακυβέρνηση µέσα από τη διαβούλευση, της Μ. Ραµµατά

123 Η αρχή της συνέχειας του Κράτους: ένα σύγχρονο scrinium memoriae ή προϋπόθεση αποτελεσµατικότητας της διοικητικής δράσης; του Γ. Δίελλα

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

Η Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου φιλοδοξεί να καλύψει την ανάγκη για άμεση και έγκυρη πληροφόρηση για θέματα Διοικητικού Δικαίου και Δημοσίου Δικαίου που ανακύπτουν από την καθημερινότητα, την επιστημονική, τη νομοθετική, τη νομολογιακή

Συντακτική Επιτροπή: Σπ. Καραλής, Σύμβουλος της Επικρατείας, Ευ. Κουτούπα, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Παν/μίου Θεσ/νίκης, Κ. Ρέμελης,
Καθηγητής Νομικής Σχολής Παν/μίου Θράκης, Σ. Λύτρας, Καθηγητής Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών, Γ. Σιούτη, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής
Παν/μίου Αθηνών, Σπ. I. Φλογαΐτης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών
Επιτροπή Σύνταξης: Χ. Ανθόπουλος, Αν. Καθηγητής Eλληνικού Ανοικτού Παν/μίου, Θ. Γεωργόπουλος, ΔΝ, Δικηγόρος, Κ. Γιαννακόπουλος,
Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ. Κάρκαλης, Αντεπίτροπος Επικρατείας ΕλΣυν, Π. Κασιμάτης, ΔΝ, Δικηγόρος, Α. Κεχρής,
ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμων στο ΕΣΡ, Ά. Λιγωμένου, Αντιπρόεδρος ΕλΣυν, Καθηγήτρια Αστυνομικής Ακαδημίας, Α. Μεταξάς, ΔΝ, Δικηγόρος,
Ν. Μηλιώνης, Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, Σύμβουλος
ΕλΣυν, Επ. Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Χ. Μουκίου, ΔΝ,
Δικηγόρος, Επίκουρη Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου, Ν. Παπασπύρου, ΔΝ, Δικηγόρος, Α. Παραράς, DEA, Δικηγόρος, Β-Μ. Παυλόπουλος,
DEA, Δικηγόρος, Δ. Σκιαδάς, ΔΝ, Δικηγόρος, Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Χ. Τσιλιώτης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου, ΔΝ, Δικηγόρος, Κ. Τσιμάρας, ΔΝ, Δικηγόρος, Επίκ. Καθηγητής ΑΕΙ ΣΣΕ
Τακτικοί συνεργάτες: Χ. Ακριβοπούλου, ΔΝ, Δικηγόρος, Π. Ανδρικόπουλος, Δικηγόρος, Π. Βογιατζής, ΔΝ, Δικηγόρος, Εισηγητής στο ΕΔΔΑ,
Κ. Γαλανοπούλου, Ασκ. Δικηγόρος, Κ. Γώγος, Αν. Καθηγητής ΑΠΘ, Στ. Θάνου, Δικηγόρος, Μ2R, Ηλ. Θεοδωράτος, ΔΝ, Δικηγόρος, Aκ. Καϊδατζής,
Λέκτορας ΑΠΘ, Σπ. Καλογήρου, ΔΝ, Δικηγόρος, Π. Καποτάς, LLM, Δικηγόρος, Β. Καραγεώργου, ΔΝ, Δικηγόρος, Ε. Καραθανασόπουλος, Αντεπίτροπος
Επικρατείας ΕλΣυν, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου, M. Καρπαθάκης, Δικηγόρος, Ε. Κατσούλη, Δικηγόρος, ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου, Ι. Κοϊμτζόγλου, ΔΝ,
Δικηγόρος, Ηλ. Κοκκίνης, Δικηγόρος, Μ2R, Μ. Κωστοπούλου, DEA, Δικηγόρος, Μ. Κωτσοβίλη, Δικηγόρος, Β. Λιακόπουλος, Εισηγητής ΕλΣυν, ΜΔΕ
Διεθνών Σπουδών, Ι. Μαθιουδάκης, Λέκτορας ΑΠΘ, Σ. Μανωλκίδης, ΔΝ, Δικηγόρος, Επ. Μαριάς, Καθηγητής Παν/μίου Κρήτης, Μ. Μουστάκας,
Επίκ. Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Ευ. Μπάλτα, ΔΝ, Δικηγόρος, Φ. Μπότσης, Δικηγόρος, Κ. Ν. Παπαδόπουλος, LLM, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης,
Α. Παπακωνσταντίνου, Δικηγόρος, Ν. Παπαχρήστος, ΔΝ, Δικηγόρος, Ευ. Πρεβεδούρου, Αν. Καθηγήτρια ΑΠΘ, A. Σακελλαρίου, Εισηγητής ΕλΣυν,
Β. Σωτηρόπουλος, Δικηγόρος, Δ. Τάγαρης, Δικηγόρος, Κ. Τσάντζαλος, Δικηγόρος, Μ. Τσαπόγας, ΔΝ, Δικηγόρος, Ά. Τσιφτσόγλου, ΔΝ, Δικηγόρος,
Α. Τσουρουφλής, ΔΝ, Δικηγόρος, Ευ. Φυτράκης, ΔΝ, Eιδικός Επιστήμων στον Συνήγορο του Πολίτη, Αλκ. Φωτιάδου, ΔΝ, Δικηγόρος, Αντ. Φρούντας,
Εισηγητής ΕλΣυν, LLM, Χ. Χατζή, ΔΝ, Ειδική Επιστήμων στον Συνήγορο του Πολίτη, Β. Χρήστου, ΔΝ, Δικηγόρος
Συντονιστές Έκδοσης: Χ. Ανθόπουλος, Κ. Γιαννακόπουλος, Β.-Μ. Παυλόπουλος, Φ. Παναγοπούλου-Κουτνατζή Διευθυντής: Σπ. I. Φλογαΐτης

Συνδρομή

Για παραγγελίες συνδρομών περιοδικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Τρέχον τεύχος

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού