Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου (ΕφημΔΔ)


Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου, 6 (2023)

Το Σύνταγµα, ως προϊόν της ιστορίας, είναι µια «εξελικτική έννοια». Στο ανά χείρας τεύχος της ΕφηµΔΔ, ο Ευ. Βενιζέλος συµπυκνώνει τον προβληµατισµό του για τη µετεξέλιξη της έννοιας του Συντάγµατος στην εποχή του πολυεπίπεδου συνταγµατισµού στον ευρωπαϊκό χώρο, η οποία κατά τον συγγραφέα παίρνει τη µορφή ενός «επαυξηµένου Συντάγµατος» (Επικαιρότητα, σ. 602).

Στο παρόν τεύχος δηµοσιεύονται επίσης µελέτες για τον θεσµό των Ανεξάρτητων Αρχών ως θεµελιώδους στοιχείου της ευρωπαϊκής έννοιας του Κράτους Δικαίου (Μελέτες-Απόψεις, σ. 640), για τη νοµική φύση της δηµόσιας υπηρεσίας ύδρευσης, υπό το φως της πρόσφατης νοµολογίας του ΣτΕ για τις δυνατότητες και τα όρια της ιδιωτικοποίησης της ΕΥΔΑΠ (Μελέτες-Απόψεις, σ. 619), για την αστική ευθύνη του Κράτους σε οικονοµικές, κοινωνικές ή άλλες καταστάσεις κρίσεων (Μελέτες-Απόψεις, σ. 650), για τη διάκριση των δικαιοδοτικών αρµοδιοτήτων του ΕλΣυν και του ΣτΕ στις διαφορές που προκύπτουν από την επιβολή µέτρων δηµοσιονοµικής διόρθωσης (Μελέτες-Απόψεις, σ. 664), για την έκταση της ελεγκτικής αρµοδιότητας του ΕΣΡ σε παρόχους τηλεοπτικού τύπου υπηρεσιών µέσω του internet (Μελέτες-Απόψεις, σ. 675)· και για την ανάδυση του «δικαίου της κλιµατικής αλλαγής» (Μελέτες-Απόψεις, σ. 688).

Τέλος, στο τεύχος αυτό, ο Ν. Αλιβιζάτος γράφει για τη γένεση και τα βασικά χαρακτηριστικά του νεοελληνικού συνταγµατισµού (Βιβλιοπαρουσιάσεις, σ. 701).

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου
ISSN
1790-7322
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 6, 2023
© Δεκέμβριος 2023
Σελίδες: VI + 124
Συνδρομές

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Δικαστές: € 75

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Φοιτητές: € 75

Εταιρείες: € 140

Πίνακας περιεχομένων   +

601 Εκδοτικό Σηµείωµα

Επικαιρότητα

602 Η µετεξέλιξη της έννοιας του Συντάγµατος – Το «επαυξηµένο Σύνταγµα», του Ευ. Βενιζέλου

Νοµοθεσία

612 Δελτίο Νοµοθεσίας

Νοµολογία

Ελληνικά Δικαστήρια

614 ΣτΕ Ολ. 1828/2023: Συνταγµατικότητα του άρθ. 70 § 1 ΚΔΔ για άσκηση δεύτερης προσφυγής όταν η πρώτη απερρίφθη για τυπικό λόγο (µη υπογραφή του δικογράφου από δικηγόρο) (Σχόλιο: Ι. Καστανάς)

Μελέτες - Απόψεις

619 Η δηµόσια υπηρεσία ύδρευσης: µια ιδιαίτερη δηµόσια υπηρεσία, της Π. Μουζουράκη

640 Οι «Ανεξάρτητες Αρχές» ως αναπόσπαστο τµήµα του ενωσιακού δικαιοκρατικού κεκτηµένου, του Α. Μεταξά

650 Διακυµάνσεις της κρατικής ευθύνης σε περιόδους κρίσεων, του Ι. Μαθιουδάκη

664 H δικαιοδοσία εκδίκασης διαφοράς δηµοσιονοµικής διόρθωσης σε βάρος τελικού δικαιούχου επωφεληθέντος από διάθεση ενωσιακών πόρων: Σκέψεις µε αφορµή τον διάλογο µεταξύ Συµβουλίου της Επικρατείας και Ελεγκτικού Συνεδρίου, του Στ. Μαυρίδη

675 Η έκταση της ελεγκτικής αρµοδιότητας του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης επί των νέων µέσων. Οι προδικαστικές παραποµπές στις ΔΕΕ C-555/23 (ΜΑΚΕΛΕΙΟ ΕΠΕ) και C-556/23 (ZOUGLA GR AE), του Γ. Αναγνωσταρά

688 Το Δίκαιο για την κλιµατική αλλαγή ως νέα κατηγορία του Δηµοσίου Δικαίου;, του Π. Γαλάνη

Βιβλιοπαρουσιάσεις

701 Σπύρος Βλαχόπουλος/Βασιλική Χρήστου/Μανόλης Κούµας (επιµ.): Η γένεση του ελληνικού συνταγµατισµού. Η ελληνική συνταγµατική ιστορία κατά τα επαναστατικά και µετεπαναστατικά χρόνια, από Ν. Αλιβιζάτο

Ευρετήρια

707 Ευρετήριο Συγγραφέων

712 Ληµµατικό Ευρετήριο

717 Αριθµητικό Ευρετήριο Αποφάσεων

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

Η Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου φιλοδοξεί να καλύψει την ανάγκη για άμεση και έγκυρη πληροφόρηση για θέματα Διοικητικού Δικαίου και Δημοσίου Δικαίου που ανακύπτουν από την καθημερινότητα, την επιστημονική, τη νομοθετική, τη νομολογιακή

Συντακτική Επιτροπή: Σπ. Καραλής, Σύμβουλος της Επικρατείας, Ευ. Κουτούπα, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Παν/μίου Θεσ/νίκης, Κ. Ρέμελης,
Καθηγητής Νομικής Σχολής Παν/μίου Θράκης, Σ. Λύτρας, Καθηγητής Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών, Γ. Σιούτη, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής
Παν/μίου Αθηνών, Σπ. I. Φλογαΐτης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών
Επιτροπή Σύνταξης: Χ. Ανθόπουλος, Αν. Καθηγητής Eλληνικού Ανοικτού Παν/μίου, Θ. Γεωργόπουλος, ΔΝ, Δικηγόρος, Κ. Γιαννακόπουλος,
Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ. Κάρκαλης, Αντεπίτροπος Επικρατείας ΕλΣυν, Π. Κασιμάτης, ΔΝ, Δικηγόρος, Α. Κεχρής,
ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμων στο ΕΣΡ, Ά. Λιγωμένου, Αντιπρόεδρος ΕλΣυν, Καθηγήτρια Αστυνομικής Ακαδημίας, Α. Μεταξάς, ΔΝ, Δικηγόρος,
Ν. Μηλιώνης, Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, Σύμβουλος
ΕλΣυν, Επ. Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Χ. Μουκίου, ΔΝ,
Δικηγόρος, Επίκουρη Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου, Ν. Παπασπύρου, ΔΝ, Δικηγόρος, Α. Παραράς, DEA, Δικηγόρος, Β-Μ. Παυλόπουλος,
DEA, Δικηγόρος, Δ. Σκιαδάς, ΔΝ, Δικηγόρος, Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Χ. Τσιλιώτης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου, ΔΝ, Δικηγόρος, Κ. Τσιμάρας, ΔΝ, Δικηγόρος, Επίκ. Καθηγητής ΑΕΙ ΣΣΕ
Τακτικοί συνεργάτες: Χ. Ακριβοπούλου, ΔΝ, Δικηγόρος, Π. Ανδρικόπουλος, Δικηγόρος, Π. Βογιατζής, ΔΝ, Δικηγόρος, Εισηγητής στο ΕΔΔΑ,
Κ. Γαλανοπούλου, Ασκ. Δικηγόρος, Κ. Γώγος, Αν. Καθηγητής ΑΠΘ, Στ. Θάνου, Δικηγόρος, Μ2R, Ηλ. Θεοδωράτος, ΔΝ, Δικηγόρος, Aκ. Καϊδατζής,
Λέκτορας ΑΠΘ, Σπ. Καλογήρου, ΔΝ, Δικηγόρος, Π. Καποτάς, LLM, Δικηγόρος, Β. Καραγεώργου, ΔΝ, Δικηγόρος, Ε. Καραθανασόπουλος, Αντεπίτροπος
Επικρατείας ΕλΣυν, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου, M. Καρπαθάκης, Δικηγόρος, Ε. Κατσούλη, Δικηγόρος, ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου, Ι. Κοϊμτζόγλου, ΔΝ,
Δικηγόρος, Ηλ. Κοκκίνης, Δικηγόρος, Μ2R, Μ. Κωστοπούλου, DEA, Δικηγόρος, Μ. Κωτσοβίλη, Δικηγόρος, Β. Λιακόπουλος, Εισηγητής ΕλΣυν, ΜΔΕ
Διεθνών Σπουδών, Ι. Μαθιουδάκης, Λέκτορας ΑΠΘ, Σ. Μανωλκίδης, ΔΝ, Δικηγόρος, Επ. Μαριάς, Καθηγητής Παν/μίου Κρήτης, Μ. Μουστάκας,
Επίκ. Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Ευ. Μπάλτα, ΔΝ, Δικηγόρος, Φ. Μπότσης, Δικηγόρος, Κ. Ν. Παπαδόπουλος, LLM, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης,
Α. Παπακωνσταντίνου, Δικηγόρος, Ν. Παπαχρήστος, ΔΝ, Δικηγόρος, Ευ. Πρεβεδούρου, Αν. Καθηγήτρια ΑΠΘ, A. Σακελλαρίου, Εισηγητής ΕλΣυν,
Β. Σωτηρόπουλος, Δικηγόρος, Δ. Τάγαρης, Δικηγόρος, Κ. Τσάντζαλος, Δικηγόρος, Μ. Τσαπόγας, ΔΝ, Δικηγόρος, Ά. Τσιφτσόγλου, ΔΝ, Δικηγόρος,
Α. Τσουρουφλής, ΔΝ, Δικηγόρος, Ευ. Φυτράκης, ΔΝ, Eιδικός Επιστήμων στον Συνήγορο του Πολίτη, Αλκ. Φωτιάδου, ΔΝ, Δικηγόρος, Αντ. Φρούντας,
Εισηγητής ΕλΣυν, LLM, Χ. Χατζή, ΔΝ, Ειδική Επιστήμων στον Συνήγορο του Πολίτη, Β. Χρήστου, ΔΝ, Δικηγόρος
Συντονιστές Έκδοσης: Χ. Ανθόπουλος, Κ. Γιαννακόπουλος, Β.-Μ. Παυλόπουλος, Φ. Παναγοπούλου-Κουτνατζή Διευθυντής: Σπ. I. Φλογαΐτης

Συνδρομή

Για να αποκτήσετε συνδρομή στο περιοδικό 'Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου', παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Εναλλακτικά, παρακαλούμε συμπληρώστε τον επιθυμητό τρόπο επικοινωνίας, και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σύντομα.

Όνοματεπώνυμο
 
Email
 
Τηλέφωνο
 
 
 
 
 

Τρέχον τεύχος