Επικοινωνία


Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ

Ιπποκράτους 23 | Τ.Κ. 10679 Αθήνα | Τηλ. 210 3387500 | Fax 210 3390075

Κ. Λουκάρεως 29 και Μομφεράτου 154 | Τ.Κ. 11475 - Αθήνα | Τηλ. 216 1000730

Φράγκων 1 | Τ.Κ. 54626 Θεσσαλονίκη | Τηλ. 2310 535381 | Fax 2310 546812

Εθ. Αμύνης 42 | Τ.Κ. 54621 Θεσσαλονίκη | Τηλ. 2310 244228, 9 | Fax 2310 244230

Φόρμα επικοινωνίας