Καλάθι αγορών
Ελληνικά English
| | | |

Περιοδικά


Διοικητική Δίκη, 6 (2020)

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Διοικητική Δίκη
ISSN
1109-2122
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 6, 2020
© Δεκέμβριος 2020
Σελίδες: 180
Συνδρομές

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Φυσικά πρόσωπα: € 90

Δικαστές: € 70

Εταιρείες: € 120

Φοιτητές: € 70

Ν.Π.Δ.Δ.: € 170

Διοικητική Δίκη (ΔιΔικ)


Διοικητική Δίκη, 6 (2020)

Η Διοικητική Δίκη (ΔιΔικ), το περιοδικό της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών, η περιοδική έκδοση για το δημόσιο δίκαιο με τη μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα στη χώρα μας, εκδίδεται από τις Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ (Αθήνα - Θεσσαλονίκη).

Δίνει έμφαση σε τρεις κατευθύνσεις:
1. Στην επιλογή και παρουσίαση περισσότερων πρόσφατων αποφάσεων των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.
2. Στο σύντομο σχολιασμό τους καθώς και στην προσθήκη σημαντικότατων επισημάνσεων ως προς την νομολογιακή εξέλιξη του ζητήματος που πραγματεύεται η απόφαση.
3. Στην παρουσία της ΔιΔικ στο διαδίκτυο, όπου θα καταχωρηθεί το πλούσιο υλικό που έχει δημοσιευθεί από το 1989.

Άρθρα και μελέτες σε σύγχρονα και επίκαιρα ζητήματα που απασχολούν την πράξη καθώς και γνωμοδοτήσεις δεν θα λείπουν, όπως είναι αυτονόητο, από τις στήλες της ΔιΔικ, ενώ θα παρακολουθούμε και θα επισημαίνουμε τις νομοθετικές μεταβολές, προκειμένου οι συνδρομητές του περιοδικού να είναι άμεσα και αξιόπιστα ενημερωμένοι.

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Διοικητική Δίκη
ISSN
1109-2122
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 6, 2020
© Δεκέμβριος 2020
Σελίδες: 180
Συνδρομές

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Φυσικά πρόσωπα: € 90

Δικαστές: € 70

Εταιρείες: € 120

Φοιτητές: € 70

Ν.Π.Δ.Δ.: € 170

Πίνακας περιεχομένων   +

ΜΕΛΕΤΕΣ

Ιάκ. Μαθιουδάκης: Συλλογικά όργανα των ∆ήµων – φυσιογνωµία και κανόνες νόµιµης σύνθεσης, σ.

Θ. Ξηρός: Η ερµηνεία διοικητικών πράξεων και άλλων εγγράφων της δικογραφίας από το πρωτοβάθµιο δικαστήριο ως νέος λόγος απαραδέκτου της έφεσης. Το τέλος του ενδίκου µέσου;, σ.

∆. Μπατσούλας: Η αρµοδιότητα του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας προς αναποµπή ψηφισθέντων νόµων µε αναφορές στο δικαίωµα άρνησης έκδοσης ψηφισµένων νόµων του Προέδρου της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας, σ.

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

- ∆ΕφΑθ 2021/2020: Η απόρριψη τελεσιδίκως, τυχόν προσφυγής του οφειλέτη, νόµιµου τίτλου (της πράξης καταλογισµού πολλαπλών τελών), δεν αποκλείει την επίκληση, στο πλαίσιο της δίκης της ανακοπής, της αθωωτικής ποινικής απόφασης, που εκδόθηκε µεταγενέστερα και περιέχει κρίση περί µη στοιχειοθέτησης της παράβασης (Παρατ. Χρ. ∆ετσαρίδη, Μ. Κιτσάκη), σ.

- ΣτΕ 681/2020: ∆ικαίωµα κάθε προσώπου, του οποίου τα δεδοµένα αποτελούν αντικείµενο επεξεργασίας, να ενηµερώνεται για την επεξεργασία αυτή, να έχει πρόσβαση στα σχετικά δεδοµένα, να ζητά τη διόρθωσή τους, ακόµη δε, υπό ορισµένες προϋποθέσεις, και να αντιτίθεται στην επεξεργασία. ∆ικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα. Η άρνηση ικανοποιήσεως τέτοιου αιτήµατος αποτελεί, επίσης, εκτελεστή διοικητική πράξη (Παρατ. Γ. Γαλανόπουλου/Ελ. Παλιούρα), σ.

- Μ∆ΕφΑθ 843/2020: Υποχρέωση της ∆ιοίκησης να γνωστοποιεί στον διοικούµενο για δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και επί προσβολής παράλειψης της Φορολογικής ∆ιοίκησης (Παρατ. Γρ. Μέντη), σ.

- ΣτΕ 2658/2019 (7µ): Πιλοτική δίκη. Εισφορές ΤΣΜΕ∆Ε. Απόφαση του ασφαλιστικού οργανισµού µε περιεχόµενο τη µη κίνηση της διαδικασίας είσπραξης εισφορών που προβλέπονται από τον νόµο ως πόροι του δεν επιφέρει την κατάργηση ή την αναστολή ισχύος της ρύθµισης που προβλέπει τις εισφορές ούτε επάγεται έννοµες συνέπειες ως προς την ύπαρξη της νόµιµης υποχρέωσης των ασφαλισµένων, σ.

- ΟλΣτΕ 1819/2020: Αρχή διαφάνειας κατά τη διαγωνιστική διαδικασία. Σύγκρουση συµφερόντων (Παρατ. Κ. Σαµαρτζή), σ.

- Μ∆ΕφΑθ 1984/2020, 2105/2020, 1366/2020, 1158/2020: Προϋποθέσεις νόµιµης άσκησης δεύτερης αγωγής (Σηµ. Σ. Μητσιοπούλου), σ.

- ΕΝΘΕΤΟ: ∆εύτερη αγωγή, σ. 991 επ.

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

Το περιοδικό της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών, η περιοδική έκδοση για το δημόσιο δίκαιο με τη μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα στη χώρα μας.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Θεοδώρα Βιτουλαδίτη, Εφέτης ΔΔ

Σταύρος Βρουστούρης, Πρωτοδίκης ΔΔ

Μαριλένα Ειρηνάκη, Πρωτοδίκης ΔΔ

Σταματία Καλογήρου, Πρωτοδίκης ΔΔ

Ηλίας Κουβαράς, Πρωτοδίκης ΔΔ

Θεώνη Λειβαδίτη, Εφέτης ΔΔ

Βαρβάρα Μπουκουβάλα, Πρωτοδίκης ΔΔ

Νικόλαος Οικονομίδης, Εφέτης ΔΔ

Νικόλαος Πανταζής, Πρόεδρος Πρωτοδικών ΔΔ

Δήμητρα Ρουβά, Εφέτης ΔΔ

Μαρία-Ασπασία Σίμου, Πρωτοδίκης ΔΔ

Βικτωρία Σπυροπούλου, Πρωτοδίκης ΔΔ

Κωνσταντίνος Υφαντής, Πρόεδρος Πρωτοδικών ΔΔ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Σπυρίδων Βλαχόπουλος, Αν. Καθηγητής Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών

Χρήστος Δετσαρίδης, Επ. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Ιωάννης Κάρκαλης, Αντεπίτροπος Επικρατείας

Φώτιος Κατσίγιαννης, Πρόεδρος Εφετών ΔΔ ε.τ., Πρόεδρος ΑΕΠΠ

Γεώργιος Μπάλιας, ΔΝ, Επίκουρος Καθηγητής Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών

Αθανάσιος Ξηρός, ΔΝ, Δικηγόρος

Μάρκος Παπακωνσταντής, ΔΝ, Δικηγόρος

Βαγγέλης Παπακωνσταντίνου, ΔΝ, Δικηγόρος, Επιστ. Συνεργάτης Πανεπιστημίου Βρυξελλών

Κυριάκος Παπανικολάου, Λέκτορας Νομικής ΔΠΘ

Ευγενία Πρεβεδούρου, Αν. Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ

Δημήτριος Ράικος, Αν. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Κατερίνα Σαββαΐδου, Λέκτορας Νομικής ΑΠΘ

Ισίδωρος Σαρίδης, ΔΝ, Δικηγόρος

Αθανάσιος Τσιρωνάς, Επ. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Διονύσιος Φιλίππου, Επ. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Γεώργιος Καφφές, Εφέτης ΔΔ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ

Ιωάννης Κατράς, Δικηγόρος

Συνδρομή

Για παραγγελίες συνδρομών περιοδικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Τρέχον τεύχος

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού