Διοικητική Δίκη (ΔιΔικ)


Διοικητική Δίκη, 6 (2023)

Η Διοικητική Δίκη (ΔιΔικ), το περιοδικό της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών, η περιοδική έκδοση για το δημόσιο δίκαιο με τη μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα στη χώρα μας, εκδίδεται από τις Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ (Αθήνα - Θεσσαλονίκη).

Δίνει έμφαση σε τρεις κατευθύνσεις:
1. Στην επιλογή και παρουσίαση περισσότερων πρόσφατων αποφάσεων των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.
2. Στο σύντομο σχολιασμό τους καθώς και στην προσθήκη σημαντικότατων επισημάνσεων ως προς την νομολογιακή εξέλιξη του ζητήματος που πραγματεύεται η απόφαση.
3. Στην παρουσία της ΔιΔικ στο διαδίκτυο, όπου θα καταχωρηθεί το πλούσιο υλικό που έχει δημοσιευθεί από το 1989.

Άρθρα και μελέτες σε σύγχρονα και επίκαιρα ζητήματα που απασχολούν την πράξη καθώς και γνωμοδοτήσεις δεν θα λείπουν, όπως είναι αυτονόητο, από τις στήλες της ΔιΔικ, ενώ θα παρακολουθούμε και θα επισημαίνουμε τις νομοθετικές μεταβολές, προκειμένου οι συνδρομητές του περιοδικού να είναι άμεσα και αξιόπιστα ενημερωμένοι.

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 6/2023:

Χ. Πόνη: Η λειτουργία των ερµηνευτικών εγκυκλίων και τα προβλήµατα που ανακύπτουν κατά την εφαρµογή τους, σ. 881

Ηλ. Κουβαράς: Ο δικαστής ως εγγυητής της φοροδοτικής ισότητας στον αστερισµό της παγκοσµιοποίησης της οικονοµίας, σ. 885

Γ. Τσάκνη: Ο κοινωνικός αποκλεισµός: Ευκαιρίες πρόσβασης στην υγεία και την εργασία, σ. 904

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

-. ΟλΣτΕ 2562/2022: Θέσπιση φορολογικής υποχρέωσης. Αντισυνταγµατικότητα διατάξεων άρθ. 72 § 12
ν. 4172/2013, σ. 920

-. ΣτΕ 278/2023: Παράλειψη έκδοσης κανονιστικής απόφασης προς ενεργοποίηση του άρθ. 82 § 6
ν. 2961/2001, σ. 947

- ΣτΕ 343/2023 (7µ): Πρότυπα και πειραµατικά σχολεία, σ. 950

- ΔΕφΑθ 469/2023: Δεν δηµιουργείται υπόνοια µεροληψίας από µόνη την έκφραση της γνώµης ή λήψη απόφασης του διοικητικού οργάνου κατά την άσκηση των καθηκόντων του, σ. 936

- ΔΠρΠειρ 1938/2023: Διορθωτικός προσδιορισµός φόρου εισοδήµατος. Προσδιορισµός τιµών των ενδοοµιλικών συναλλαγών (Σηµ. Αλ. Καρακίτη), σ. 959

- ΔΕφΑθ 1927/2022: Χορήγηση σύνταξης από τον ΟΑΕΕ. Μη εµπρόθεσµη προσκοµιδή συµπληρωµατικών δικαιολογητικών από τον ασφαλισµένο, σ. 976

- ΜΔΕφΑθ 613/2022: Νοµική φύση αλληλοβοηθητικών ταµείων τραπεζών. ΤΕΑΠΕΤΕ. Ηλεκτρολόγοι µηχανικοί ασφαλισµένοι στο ΤΣΜΕΔΕ και ΕΛΠΠ. Κατάργηση ΕΛΠΠ, σ. 980

- ΣτΕ 1241/2023 (7µ): Συµψηφισµός ζηµίας και ωφέλειας γιατρού του ΕΣΥ, επί αποζηµίωσης λόγω παράνοµης παραµονής του εκτός θέσης (Παρατ. Κ. Σαµαρτζή), σ. 988

- ΣτΕ 1524/2023 (7µ): Αστική ευθύνη επί πράξης ή παράλειψης της φορολογικής αρχής. Εξουσία δικαστηρίου, σ. 918

- ΜΔΕφΑθ 822/2022: Αντικειµενική ευθύνη κατόχου άδειας λιανικής εµπορίας διακίνησης και διάθεσης καυσίµου, σ. 930

- ΜΔΕφΑθ 1003/2023: Η επαρκής και αποτελεσµατική αστυνόµευση συνιστά υποχρέωση του κράτους κι όχι των πολιτών, σ. 935

- ΜΔΕφΑθ 921/2022: Πότε ένδικο βοήθηµα πρέπει να υπογράφεται από δικηγόρο, σ. 942

- ΔΠρΠατρ 364/2023: Άρνηση Δήµου να αποδώσει διεκδικούµενο ακίνητο. Δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων, σ. 944

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Διοικητική Δίκη
ISSN
1109-2122
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 6, 2023
© Δεκέμβριος 2023
Σελίδες: X + 198
Συνδρομές

Φοιτητές: € 70

Δικαστές: € 70

Φυσικά πρόσωπα: € 90

Εταιρείες: € 120

Ν.Π.Δ.Δ.: € 170

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Πίνακας περιεχομένων   +

ΑΡΘΡΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ

Χ. Πόνη: Η λειτουργία των ερµηνευτικών εγκυκλίων και τα προβλήµατα που ανακύπτουν κατά την εφαρµογή τους

Ηλ. Κουβαράς: Ο δικαστής ως εγγυητής της φοροδοτικής ισότητας στον αστερισµό της παγκοσµιοποίησης της οικονοµίας

Γ. Τσάκνη: Ο κοινωνικός αποκλεισµός: Ευκαιρίες πρόσβασης στην υγεία και την εργασία

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Αποσπασµατική Νµλγ ΣτΕ

Αποσπασµατική Νµλγ ΔΕφΑθ

Δικονοµικά θέµατα

Ακυρωτικές διαφορές

Φορολογικές διαφορές

Διαφορές άρθ. 7 ν. 702/

Διαφορές άρθ. 1 ν. 1406/1983.

Αποφάσεις ΣτΕ

Έτος

420

447

1713

2562 (Ολ)

Έτος

278

343 (7µ)

1241 (7µ) (Παρατ. Κ. Σαµαρτζή)

1524 (7µ)

Αποφάσεις ΔΕφΑθ

Έτος

613 (Μ)

752 (Μ)

756 (Μ)

770

784 (Μ)

822 (Μ)

921 (Μ)

1009

1106

1927

4048

Έτος

469 (ακυρ)

1000 (ακυρ)

1003 (ακυρ)

1003 (Μ)

Αποφάσεις ΔΕφΘεσ

Έτος

725

Αποφάσεις ΔΠρΠατρ

Έτος

364

Αποφάσεις ΔΠρΠειρ

Έτος

1938 (Σηµ. Αλ. Καρακίτη)

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μαρία Αλεξοπούλου, Πρωτοδίκης ΔΔ

Θεοδώρα Βιτουλαδίτη, Εφέτης ΔΔ

Σταύρος Βρουστούρης, Πρόεδρος Πρωτοδικών ΔΔ Μαριλένα Ειρηνάκη, Πρωτοδίκης ΔΔ

Σταματία Καλογήρου, Πρωτοδίκης ΔΔ

Στυλιανή Κανίδου, Εφέτης ΔΔ

Μαρία Κοκοβίδου, Εφέτης ΔΔ

Ηλίας Κουβαράς, Πρωτοδίκης ΔΔ

Θεώνη Λειβαδίτη, Πρόεδρος Εφετών ΔΔ

Σοφία Μηλάκη, Πρωτοδίκης ΔΔ

Σοφία Μητσιοπούλου, Πρωτοδίκης ΔΔ

Ιωάννα Μπασιούκα, Πρωτοδίκης ΔΔ

Βαρβάρα Μπουκουβάλα, Πρόεδρος Πρωτοδικών ΔΔ Νικόλαος Οικονομίδης, Πρόεδρος Εφετών ΔΔ

Παναγιώτα Παπαθανασίου, Πρωτοδίκης ΔΔ

Χαρά Πόνη, Πρωτοδίκης ΔΔ

Κρυσταλένια-Σωτηρία Πούλου, Πρωτοδίκης ΔΔ

Δήμητρα Ρουβά, Εφέτης ΔΔ

Επαμεινώνδας Τρουλινός, Πρόεδρος Πρωτοδικών ΔΔ

Μαριάννα Τσεγγελίδου, Πρόεδρος Πρωτοδικών

Αικατερίνη Σακελλαροπούλου, Εφέτης ΔΔ

Μαρία-Ασπασία Σίμου, Πρωτοδίκης ΔΔ

Ναταλία Ταμιωλάκη, Πρωτοδίκης ΔΔ

Κωνσταντίνα Τσική, Πρωτοδίκης ΔΔ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Σπυρίδων Βλαχόπουλος, Καθηγητής Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών

Χρήστος Δετσαρίδης, Αν. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Ελένη Θεοχαροπούλου, Αν. Καθηγήτρια Νομικής ΔΠΘ

Ιφιγένεια Καμτσίδου, Aν. Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ

Δημοσθένης Κασσαβέτης, Αν. Καθηγητής ΔΠΘ

Ιωάννα Κονδύλη, Aν. Καθηγήτρια Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών

Άννα Λιγωμένου, Αντιπρόεδρος ΕλΣυν

Διονύσης Μοσχόπουλος, Καθηγητής Ιονίου Πανεπιστημίου

Γεώργιος Μπάλιας, ΔΝ, Αν. Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών

Αθανάσιος Ξηρός, ΔΝ, Δικηγόρος, Διδάσκων ΕΑΠ

Μάρκος Παπακωνσταντής, ΔΝ, Δικηγόρος

Βαγγέλης Παπακωνσταντίνου, ΔΝ, Δικηγόρος, Επιστ. Συνεργάτης Πανεπιστημίου Βρυξελλών

Κυριάκος Παπανικολάου, Λέκτορας Νομικής ΔΠΘ
Ευγενία Πρεβεδούρου, Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ

Δημήτριος Ράικος, Αν. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Κατερίνα Σαββαΐδου, Επ. Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ

Ισίδωρος Σαρίδης, ΔΝ, Δικηγόρος

Χαράλαμπος Τσιλιώτης, Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Αθανάσιος Τσιρωνάς, Επ. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Διονύσιος Φιλίππου, Επ. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ

Θεώνη Λειβαδίτη, Πρόεδρος Εφετών ΔΔ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ

Ιωάννης Κατράς, ∆ικηγόρος

Συνδρομή

Για να αποκτήσετε συνδρομή στο περιοδικό 'Διοικητική Δίκη', παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Εναλλακτικά, παρακαλούμε συμπληρώστε τον επιθυμητό τρόπο επικοινωνίας, και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σύντομα.

Όνοματεπώνυμο
 
Email
 
Τηλέφωνο
 
 
 
 
 

Τρέχον τεύχος