Καλάθι αγορών
Ελληνικά English
| | | |

Περιοδικά


Διοικητική Δίκη, 3 (2020)

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Διοικητική Δίκη
ISSN
1109-2122
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 3, 2020
© Ιούλιος 2020
Σελίδες: IV + 188
Συνδρομές

Ν.Π.Δ.Δ.: € 170

Φοιτητές: € 70

Δικαστές: € 70

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Εταιρείες: € 120

Φυσικά πρόσωπα: € 90

Διοικητική Δίκη (ΔιΔικ)


Διοικητική Δίκη, 3 (2020)

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 3/2020

ΑΡΘΡΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ

Άν. Λιγωµένου: Η συµβολή του Ελεγκτικού Συνεδρίου στη χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση των δηµοτικών επιχειρήσεων

Ν. Θεοτοκάτου: Η αόριστη κυβερνητική λογοδοσία

Ευ. Καραθανασόπουλος: ∆ηµοσιονοµικές διορθώσεις σε περιπτώσεις παραβάσεων της κοινοτικής και εθνικής έννοµης τάξης για την ανάκτηση των καταβληθέντων ποσών

Αν. Λιγωµένου/∆. Μπράχος: Ο Σύγχρονος Κατασταλτικός Έλεγχος Χρηµατοοικονοµικής ∆ιαχείρισης από το Ελεγκτικό Συνέδριο στους ΟΤΑ. Η περίπτωση των Εσόδων

Στ. Μαυρίδης: Οι δεσµεύσεις διαχείρισης του δηµοσίου χρήµατος υπό το πρίσµα των κανόνων της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής ∆ιακυβέρνησης

Ευ. Μπάλτα: Η προώθηση της αποτελεσµατικότητας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και οι µεταρρυθµίσεις που αφορούν τον κρατικό προϋπολογισµό βάσει της σχέσης κόστους/οφέλους

Ιω. Νταλαχάνης: Ο αθωωθείς υπόλογος – Η επίδραση της ποινικής απόφασης επί της δίκης ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο του διαλόγου των δικαιοδοσιών

Αν. Ταµαµίδης: Πλαστά πτυχία: παρεπόµενες συνέπειες, κρίσιµα ζητήµατα και µεθοδολογικά εργαλεία σε µια δυναµική διαλεκτική των δικαιοδοτικών κλάδων

Μιχ. Οικονόµου: Η διαλογική σχέση του Ελεγκτικού Συνεδρίου µε την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ως προς τον έλεγχο της ορθής διαχείρισης του δηµοσίου χρήµατος. Σκέψεις µε αφορµή την απόφαση υπ’ αριθ. 1254/2019 του VI Tµήµατος (Γ΄ ∆ιακοπών) και 734/2019 του VI Tµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Γ. Παπαδόπουλος: Το δηµοσιολογιστικό έλλειµµα ως έννοια µεταβλητής γεωµετρίας. Η αντιµετώπιση του τυπικού και του ουσιαστικού ελλείµµατος στη νοµολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Ιω.-Μ. Πατάπη: Έλεγχος επίδοσης των ΟΤΑ α΄ βαθµού από το Ελεγκτικό Συνέδριο: ένα υπόδειγµα συγκριτικής αξιολόγησης για την αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα των δήµων

Ευτ. Κωνσταντάκου: Ζητήµατα από τον δικαστικό έλεγχο των εθνικών κληροδοτηµάτων: µεταξύ ιδιωτικής βούλησης και κρατικής εποπτείας

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Διοικητική Δίκη
ISSN
1109-2122
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 3, 2020
© Ιούλιος 2020
Σελίδες: IV + 188
Συνδρομές

Ν.Π.Δ.Δ.: € 170

Φοιτητές: € 70

Δικαστές: € 70

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Εταιρείες: € 120

Φυσικά πρόσωπα: € 90

Πίνακας περιεχομένων   +

Η Διοικητική Δίκη (ΔιΔικ), το περιοδικό της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών, η περιοδική έκδοση για το δημόσιο δίκαιο με τη μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα στη χώρα μας, εκδίδεται από τις Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ (Αθήνα - Θεσσαλονίκη).

Η νέα προσπάθεια δίνει έμφαση σε τρεις κατευθύνσεις:

1. Στην επιλογή και παρουσίαση περισσότερων πρόσφατων αποφάσεων των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.

2. Στο σύντομο σχολιασμό τους καθώς και στην προσθήκη σημαντικότατων επισημάνσεων ως προς την νομολογιακή εξέλιξη του ζητήματος που πραγματεύεται η απόφαση.

3. Στην παρουσία της ΔιΔικ στο διαδίκτυο, όπου θα καταχωρηθεί το πλούσιο υλικό που έχει δημοσιευθεί από το 1989.

Άρθρα και μελέτες σε σύγχρονα και επίκαιρα ζητήματα που απασχολούν την πράξη καθώς και γνωμοδοτήσεις δεν θα λείπουν, όπως είναι αυτονόητο, από τις στήλες της ΔιΔικ, ενώ θα παρακολουθούμε και θα επισημαίνουμε τις νομοθετικές μεταβολές, προκειμένου οι συνδρομητές του περιοδικού να είναι άμεσα και αξιόπιστα ενημερωμένοι.

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

Το περιοδικό της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών, η περιοδική έκδοση για το δημόσιο δίκαιο με τη μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα στη χώρα μας.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Θεοδώρα Βιτουλαδίτη, Εφέτης ΔΔ

Σταύρος Βρουστούρης, Πρωτοδίκης ΔΔ

Μαριλένα Ειρηνάκη, Πρωτοδίκης ΔΔ

Σταματία Καλογήρου, Πρωτοδίκης ΔΔ

Ηλίας Κουβαράς, Πρωτοδίκης ΔΔ

Θεώνη Λειβαδίτη, Εφέτης ΔΔ

Βαρβάρα Μπουκουβάλα, Πρωτοδίκης ΔΔ

Νικόλαος Οικονομίδης, Εφέτης ΔΔ

Νικόλαος Πανταζής, Πρόεδρος Πρωτοδικών ΔΔ

Δήμητρα Ρουβά, Εφέτης ΔΔ

Μαρία-Ασπασία Σίμου, Πρωτοδίκης ΔΔ

Βικτωρία Σπυροπούλου, Πρωτοδίκης ΔΔ

Κωνσταντίνος Υφαντής, Πρόεδρος Πρωτοδικών ΔΔ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Σπυρίδων Βλαχόπουλος, Αν. Καθηγητής Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών

Χρήστος Δετσαρίδης, Επ. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Ιωάννης Κάρκαλης, Αντεπίτροπος Επικρατείας

Φώτιος Κατσίγιαννης, Πρόεδρος Εφετών ΔΔ ε.τ., Πρόεδρος ΑΕΠΠ

Γεώργιος Μπάλιας, ΔΝ, Επίκουρος Καθηγητής Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών

Αθανάσιος Ξηρός, ΔΝ, Δικηγόρος

Μάρκος Παπακωνσταντής, ΔΝ, Δικηγόρος

Βαγγέλης Παπακωνσταντίνου, ΔΝ, Δικηγόρος, Επιστ. Συνεργάτης Πανεπιστημίου Βρυξελλών

Κυριάκος Παπανικολάου, Λέκτορας Νομικής ΔΠΘ

Ευγενία Πρεβεδούρου, Αν. Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ

Δημήτριος Ράικος, Αν. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Κατερίνα Σαββαΐδου, Λέκτορας Νομικής ΑΠΘ

Ισίδωρος Σαρίδης, ΔΝ, Δικηγόρος

Αθανάσιος Τσιρωνάς, Επ. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Διονύσιος Φιλίππου, Επ. Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Γεώργιος Καφφές, Εφέτης ΔΔ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ

Ιωάννης Κατράς, Δικηγόρος

Συνδρομή

Για παραγγελίες συνδρομών περιοδικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Τρέχον τεύχος

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού