Καλάθι αγορών
Ελληνικά English
| | | |

Περιοδικά


Δικαιώματα του Ανθρώπου, 87 (2021)

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Δικαιώματα του Ανθρώπου
ISSN
1108-4456
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 87, 2021
© Ιούλιος 2021
Σελίδες: 240
Συνδρομές

Φοιτητές: € 55

Συνδρομή εξωτερικού: € 140

Εταιρείες: € 120

Φυσικά πρόσωπα: € 75

Ν.Π.Δ.Δ.: € 120

Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΔτΑ)


Δικαιώματα του Ανθρώπου, 87 (2021)

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 87/2021

Ι. Μελέτες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, Όψεις της πορείας του Ελληνικού Έθνους. Ρίζες και προοπτικές.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΜΑΣ, Οἱ ἐξουσίες κατά τήν Ἐπανάσταση τοῦ ’21, στόν λαό καί τά Συντάγματα.
ΝΙΚΟΣ ΣΠ. ΖΕΡΒΑΣ, Ομοεθνείς πρόσφυγες και ο Κυβερνήτης Ι. Καποδίστριας. 190 έτη από τις πρώτες απόπειρες εφαρμογής προνοιακών δημόσιων πολιτικών στο σύγχρονο ελληνικό κράτος.
CHARIS PAPACHARALAMBOUS, Anarchismus, Recht und souveräne Gewalt. Schlaglichter auf Agamben, Benjamin und Levinas.
ΠΕΤΡΟΣ Ι. ΠΑΡΑΡΑΣ, Οι αποκαλούμενοι “απάνθρωποι” ή “αχρείοι” νόμοι στη Γαλλία (Lois scélérates).

ΙΙ. Επίκαιρα θέματα
ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΤΡΑΝΤΑΣ, Περί ακραίων καταστάσεων και ακραίων (θεραπευτικών) μέτρων.
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΕΕΔΑ), Δήλωση για τους αλλοδαπούς ανηλίκους.
ΕΕΔΑ, Παρατηρήσεις στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για τους πρόσφυγες.

ΙΙΙ. Σχολιασμένη Νομολογία
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ, H επιχειρούμενη εξάλειψη της πορνείας και ο δυσα-νάλογος περιορισμός ατομικών ελευθεριών. Μία ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη απόφαση του Γαλλικού Συνταγματικού Συμβουλίου (Conseil constitutionnel, 1er février 2019 N° 2018-761).

ΙV. Νομολογία ΕυρΔΔΑ
ΜΑΡΙΑ-ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, Επισκόπηση επιλεγμένης νομολογίας ΕυρΔΔΑ (Ιούλιος - Δεκέμβριος 2019).
V. Varia, A΄ Miettes Scientifiques
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΤΟΜΑΡΑΣ, Ποινικές διώξεις εις βάρος Αλβανών του Κοσσυφοπεδίου.
Β΄ Blocnotes
Γ΄ Τρίτη Γνώμη Νίκος Παπαδημητρίου, Πασκάλ Μπρυκνέρ, Steven Levitsky/Daniel Ziblatt.

VI. Βιβλιογραφία
Α΄ Κριτικά Σημειώματα –Recensions
LAURENT ALEXANDRE, La Guerre des intelligences. Intelligence artificielle versus Intelligence Humaine (Ελένη Προκοπίου).
BERTRAND G. RAMCHARAN, Modernizing the UN Human Rights System (Ρέα Τσιτσάνη).

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Δικαιώματα του Ανθρώπου
ISSN
1108-4456
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 87, 2021
© Ιούλιος 2021
Σελίδες: 240
Συνδρομές

Φοιτητές: € 55

Συνδρομή εξωτερικού: € 140

Εταιρείες: € 120

Φυσικά πρόσωπα: € 75

Ν.Π.Δ.Δ.: € 120

Πίνακας περιεχομένων   +

Περιεχόμενα – Table des matières

Ι. Μελέτες

Προκόπιος Παυλόπουλος

Όψεις της πορείας του Ελληνικού Έθνους. Ρίζες και προοπτικές.

Ιωάννης Σαρμας

Οἱ ἐξουσίες κατά τήν Ἐπανάσταση τοῦ ’21, στόν λαό καί τά Συντάγματα.

Νίκος Σπ. Ζέρβας

Ομοεθνείς πρόσφυγες και ο Κυβερνήτης Ι. Καποδίστριας. 190 έτη από τις πρώτες απόπειρες εφαρμογής προνοιακών δημόσιων πολιτικών στο σύγχρονο ελληνικό κράτος.

Charis Papacharalambous

Anarchismus, Recht und souveräne Gewalt. Schlaglichter auf Agamben, Benjamin und Levinas.

Πετρος Ι. Παραρας

Οι αποκαλούμενοι “απάνθρωποι” ή “αχρείοι” νόμοι στη Γαλλία (Lois scélérates).

ΙΙ. Επίκαιρα θέματα

Γιώργος Ν. Τράντας

Περί ακραίων καταστάσεων και ακραίων (θεραπευτικών) μέτρων.

Εθνικη Επιτροπη για τα

Δικαιωματα του Ανθρωπου

(ΕΕΔΑ)

Δήλωση για τους αλλοδαπούς ανηλίκους.

ΕΕΔΑ

Παρατηρήσεις στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για τους πρόσφυγες.

ΙΙΙ. Σχολιασμένη Νομολογία

Γεώργιος Τσαούσης

H επιχειρούμενη εξάλειψη της πορνείας και ο δυσανάλογος περιορισμός ατομικών ελευθεριών. Μία

ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη απόφαση του Γαλλικού Συνταγματικού Συμβουλίου (Conseil constitutionnel, 1er février 2019 N° 2018-761).

ΙV. Νομολογία ΕυρΔΔΑ

Μαρια-Ανδριανη

Κωστοπουλου

Επισκόπηση επιλεγμένης νομολογίας ΕυρΔΔΑ (Ιούλιος - Δεκέμβριος 2019).

V. Varia

A΄ Miettes Scientifiques

Δημητριοσ Ν. Τομαρασ

Ποινικές διώξεις εις βάρος Αλβανών του Κοσσυφοπεδίου.

Β΄ Bloc-notes

Γ΄ Τρίτη Γνώμη

Νίκος Παπαδημητρίου, Πασκάλ Μπρυκνέρ, Steven levitsky/daniel ziblatt.

VI. Βιβλιογραφία

Α΄ Κριτικά Σημειώματα –Recensions

Laurent Alexandre, La Guerre des intelligences. Intelligence artificielle versus Intelligence Humaine (Ελένη Προκοπίου).

Bertrand G. Ramcharan, Modernizing the UN Human Rights System (Ρέα Τσιτσάνη).

Β΄ Παρουσιάσεις Βιβλίων

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

Επιστημονικοί Συνεργάτες

Ν. ΑΓΓΕΛΗΣ, Δ.Ν., ΧΡ. ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΥ, Δ.Ν., Β. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ, πάρεδρος ΣτΕ, ΧΑΡΑΛ. ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, αναπλ. καθηγητής (Πάτρα), ΘΕΟΔ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ, επίκ. καθηγήτρια (Αθήνα), ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, σύμβουλος ΣτΕ, Θ. ΑΡΑΒΑΝΗΣ, πάρεδρος ΣτΕ, Δ. ΒΑΝΔΩΡΟΣ, πάρεδρος ΣτΕ, Δ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, εισηγητής ΣτΕ, ΣΠ. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ, επίκουρος καθηγ. Νομικής Αθηνών, Μ. ΓΑΒΟΥ-ΝΕΛΗ, λέκτωρ Νομικής Αθηνών, Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ, επίκουρος καθηγ. Νομικής Αθηνών, ΙΩΑΝ. ΓΙΑΝΝΙΔΗΣ, αναπλ. καθηγητής (Αθήνα), Γ. ΔΕΛΛΗΣ, επίκουρος καθηγ. Νομικής Αθηνών, ΙΩΑΝ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, εισηγητής ΣτΕ, Δ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ, πάρεδρος ΣτΕ, Π. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ, επίκ. καθηγητής (Αθήνα), ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, επίκουρη καθηγήτρια Νομικής ΔΠΘ, ΓΕΩΡΓ. ΚΑΜΙΝΗΣ, επίκ. καθηγητής (Αθήνα), Ι. ΚΑΡΚΑΛΗΣ, πάρεδρος Ελεγκτ. Συν., διδ. Παντείου, ΗΛ. ΚΑΣΤΑΝΑΣ, Δ.Ν., Νομ. Υπηρεσία Υπ. Εξωτερικών, Γ. ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ, καθηγητής ΔΠΘ, ΑΝΤ. ΚΕΧΡΗΣ, δικηγόρος, Δ.Ν., ΒΑΣ. ΚΟΝΔΥΛΗΣ, Δ.Ν., Κ. ΚΟΝΙΔΙΤΣΙΩΤΟΥ-ΚΟΛΛΙΑ, πάρεδρος ΣτΕ, ΞΕΝ. ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ, καθηγητής Πανεπ. Πελοπ., ΣΤΑΥΡ. ΚΤΙΣΤΑΚΗ, πάρεδρος ΣτΕ, αναπλ. καθηγ. (Κομοτηνή), ΕΙΡΗΝΗ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ, Δ.Ν., ΣΤΑΥΡ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ, πάρεδρος ΣτΕ, ΗΛ. ΜΑΖΟΣ, πάρεδρος ΣτΕ, ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ, εισηγητής ΣτΕ, ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΟΥΔΑ, δικηγόρος, LLM διεθνούς δικαίου, Ν. ΜΗΛΙΩΝΗΣ, σύμβουλος Ελεγκτ. Συν., διδ. πολ. επ., ΙΩΑΝ. ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, εισηγητής ΣτΕ, ΧΡ. ΜΟΥΚΙΟΥ, δικηγόρος, Δ.Ν., ΜΕΛ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ, λέκτωρ (Πάντειο), Κ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ, Δ.Ν., ΔΗΜ. ΜΠΕΛΑΝΤΗΣ, Δ.Ν., ΟΛΓΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, πάρεδρος ΣτΕ, Δ.Ν., ΧΡ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, εισηγητής ΣτΕ, ΞΕΝ. ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ, επίκ. καθηγητής (Θεσσαλία), ΧΑΡΗΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, επίκ. καθηγητής Νομικής (Κύπρος), ΕΥΓ. ΠΡΕΒΕΔΟΥΡΟΥ, επίκ. καθηγήτρια ΑΠΘ, ΒΑΣ. ΣΑΡΑΝΤΗ, Δ.Ν., ΧΡ. ΣΙΤΑΡΑ, πάρεδρος ΣτΕ, ΕΥΣΤ. ΣΚΟΥΡΑ, εισηγήτρια ΣτΕ, ΑΘΑΝ. ΣΥ-ΚΙΩΤΟΥ-ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ, λέκτωρ ΔΠΘ, ΓΕΩΡΓ. ΣΩΤΗΡΕΛΗΣ, αναπλ. καθηγητής (Αθήνα), Μ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ, πάρεδρος ΣτΕ, ΜΑΡΙΑ ΤΕΛΑΛΙΑΝ, νομ. σύμβουλος Υπ. Εξωτερικών, ΕΥΑΓΓ. ΤΖΙΡΑΚΗ, Πάρεδρος ΣτΕ, ΔΜΣ Δημ. Δικαίου, ΔΗΜ. ΤΟΜΑΡΑΣ, πάρεδρος ΣτΕ, Δ.Ν., ΑΛ. ΤΡΑΝΤΑ, διδ. ν., Γ. ΤΡΑΝΤΑΣ, Δ.Ν., ΜΑΡΛ. ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗ, πάρεδρος ΣτΕ, ΣΤ. ΤΣΑΚΥΡΑΚΗΣ, επίκ. καθηγητής (Αθήνα), ΧΑΡΑΛ. ΤΣΙΛΙΩΤΗΣ, Δ.Ν., LL.M. (Heidelberg), ΔΙΟΝ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ, επίκ. καθηγητής (Κομοτηνή), ΑΛΤΑΝΑ ΦΙΛΟΥ, Δ.Ν., ερευνήτρια (Heidelberg), ΠΗΝ. ΦΟΥΝΤΕΔΑΚΗ, καθηγήτρια (Πάντειο), N. ΦΡΑ-ΓΚΑΚΗΣ, δικηγόρος, ΒΑΣ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, αναπλ. καθηγητής (Κομοτηνή).

Γραμματεία

ΧΑΡΑΛ. ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΠ. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ,

Γ. ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ, ΞΕΝ. ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ, Κ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ, Δ. ΤΟΜΑΡΑΣ, ΒΑΣ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

Επιστημονική Επιτροπή

Ν. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ, καθηγητής (Αθήνα), Ν. ΒΑΛΤΙΚΟΣ, πρ. δικαστής ΕΔΔΑ, ΑΠ. ΓΕΡΟΝΤΑΣ, αναπλ. κα-θηγητής (Κομοτηνή), Κ. ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ, ακαδημαϊκός, ΤΖ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ - ΣΤΡΑΓΓΑ, καθηγήτρια (Αθήνα), ΝΙΚΗ ΚΑΛΤΣΟΓΙΑ - ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗ, καθηγήτρια (Πάντειο), ΑΡΓ. ΚΑΡΡΑΣ, καθηγητής (Αθήνα), Γ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ, ομ. καθηγητής (Αθήνα), Φ. ΚΟΖΥΡΗΣ, καθηγητής (Θεσσαλονίκη), ΔΗΜ. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΑ-ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, καθηγήτρια (Θεσσαλονίκη), ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΚΟΥΛΗ - ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, δικηγόρος, Κ. ΚΡΕΜΑΛΗΣ, καθηγητής (Αθήνα), Π. ΛΑΖΑΡΑΤΟΣ, καθηγητής Νομικής (Αθήνα), ΑΝΔΡ. ΛΟΒΕΡΔΟΣ, αναπλ. καθηγητής (Πάντειο), Σ. ΛΥΤΡΑΣ, καθηγητής (Αθήνα), ΑΡ. ΜΑΝΕΣΗΣ, ακαδημαϊκός, Γ. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ακαδημαϊκός, Κ. ΜΑΥΡΙΑΣ, καθηγητής (Αθήνα), ΕΛΙΣ. ΜΠΕΣΙΛΑ - ΜΑΚΡΙΔΗ, καθηγήτρια (Πάντειο), ΑΝΤ. ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ, καθηγητής (Αθήνα), ΗΛ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, καθηγητής (Πάντειο), ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ, δικαστής στο ΠΕΚ, ΠΕΤΡ. ΠΑΡΑΡΑΣ, αντιπρόεδρος ΣτΕ, καθηγητής (Κομοτηνή), ΠΡΟΚ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, καθηγητής (Αθήνα), ΣΤ. ΠΕΡΡΑΚΗΣ,. καθηγητής (Πάντειο), ΧΡ. ΡΟΖΑΚΗΣ, δικαστής στο ΕΔΔΑ, ΕΜΜ. ΡΟΥΚΟΥΝΑΣ, ακαδημαϊκός, Ι. ΣΑΡΜΑΣ, σύμβουλος Ελ. Συν., Δ.Ν., ΕΠ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ακαδημαϊκός, ΔΙΟΝ. ΣΠΙΝΕΛΛΗΣ, καθηγητής (Αθήνα), ΦΙΛ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, καθηγητής (Αθήνα), ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΑΓΚΟΣ, καθηγητής (Θεσσαλονίκη), ΑΝΑΣΤ. ΤΑΧΟΣ, καθηγητής (Θεσσαλονίκη), ΣΤΑΜ. ΤΖΙΤΖΗΣ, Directeur de recherches CNRS και (Paris II), ΣΠ. ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ, καθηγητής (Αθήνα),

ΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ, καθηγητής (Κομοτηνή), Κ. ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ, καθηγητής (Θεσσαλονίκη).

Comité Scientifique

FRANCESCO D’ AGOSTINO, professeur (Rome), PH. ARDANT, professeur (Paris II), G. COHEN-JONA-THAN, professeur (Paris II), JEAN-PAUL COSTA, juge à la Cour Europ. des Droits de l’Homme, EMM. DECAUX, professeur (Paris ΙΙ), FR. DELPÉRÉE, professeur (Louvain la Neuve), membre de l’Institut de France, CHANTAL DELSOL, professeur (Univ. de Marne-La-Vallée), PIERRE DELVOLVÉ, professeur (Paris II), THOMAÏS DOURAKI, Docteur en droit, conseiller juridique au Ministère de l’Économie nationale (Athènes), GUILLAUME DRAGO, professeur (Paris II), LOUIS FAVOREU, professeur (Aix-Marseille), PAULO FERREIRA DA CUNHA, professeur (Portugal), JEAN-FR. FLAUSS, professeur (Paris II), M. FROMONT, professeur (Paris I), YVES GAUDEMET, professeur (Paris II), JEAN GICQUEL, professeur (Paris I), MARY ANN GLENDON, professeur (Harvard Law School), PE-TER HÄBERLE, professeur (Bayreuth), JOSEF ISENSEE, professeur (Bonn), JEAN-J. ISRAEL, professeur (Paris XII), PHILIP KUNIG, professeur (Berlin), ANDRÉΕ LAJOIE, professeur (Montréal), PIERRE LAMBERT, vice - président de l’Institut International des Droits de l’Homme - René Cassin, MASS. LUCIANI, professeur (Rome), JEAN MORANGE, professeur (Paris II), ALAIN RENAUT, professeur (Paris IV), GEORG RESS, professeur, juge à la Cour Europ. des Droits de l’homme, DOM. ROUS-SEAU, professeur (Montpellier I), CHRIST. STARCK, professeur (Göttingen), FR. SUDRE, professeur (Montpellier), PAUL TAVERNIER, professeur (Paris Sud), FR. TERRÉ, professeur, membre de l’Insti-tut de France, MICHEL TROPER, professeur (Paris X), Μ. VERPEAUX, professeur (Paris I), JOSÉ WOEHRLING, professeur (Montréal), ELIS. ZOLLER, professeur (Paris II), MANFR. ZULEEG, professeur (Frankfurt am Main).

Direction

ΑΝΤ. BREDIMAS, P. PARARAS, EP. SPILIOTOPOULOS, PHIL. SPYROPOULOS, SP. FLOGAΪTIS

Συνδρομή

Για παραγγελίες συνδρομών περιοδικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Τρέχον τεύχος

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού