Καλάθι αγορών
Ελληνικά English
| | | |

Περιοδικά


Δικαιώματα του Ανθρώπου, 88 (2021)

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Δικαιώματα του Ανθρώπου
ISSN
1108-4456
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 88, 2021
© Νοέμβριος 2021
Σελίδες: 290
Συνδρομές

Φοιτητές: € 55

Φυσικά πρόσωπα: € 75

Συνδρομή εξωτερικού: € 140

Ν.Π.Δ.Δ.: € 120

Εταιρείες: € 120

Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΔτΑ)


Δικαιώματα του Ανθρώπου, 88 (2021)

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 88/2021

Ι. Μελέτες

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, «Κοινή γνώμη», «λαϊκό περί δικαίου αίσθημα» και απονομή δικαιοσύνης.
ΑΘΑΝ. ΡΑΝΤΟΣ, Κοινή γνώμη και απονομή δικαιοσύνης. Το «λαϊκό αίσθημα» στην απονομή της Δικαιοσύνης.
ΓΙΑΝΝΗΣ Ζ. ΔΡΟΣΟΣ, Κοινή γνώμη και απόδοση της δικαιοσύνης.
ΣΠΥΡΟΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ, Απονομή της δικαιοσύνης και λαϊκό αίσθημα.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΩΣΤΑΚΗ, Η απαγόρευση των πολιτικών κομμάτων σύμφωνα με τη νομολογία του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γερμανίας και του ΕΔΔΑ και η σχέση έντασης με την αρχή της Δημοκρατίας.

ΙΙ. Επίκαιρα θέματα

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, Η αξία του Ανθρώπου και ο Ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας του Συντάγματος.
ΠΟΛΥΒΙΑ ΠΑΡΑΡΑ, Η ανθρωποκεντρική υποστασιοποίηση της Ελληνικής Γλώσσας. Ταμεῖον σοφίας, ἀρετῆς καί κάλλους.

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΕΕΔΑ), Παρατηρήσεις επί των ζητημάτων ιθαγένειας στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων.

ΙΙΙ. Σχολιασμένη Νομολογία

ΝΙΚΟΣ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ, ΓΡΗΓΟΡΗΣ Ι. ΠΑΓΑΝΙΤΣΑΣ, Ασφάλεια δικαίου και νομολογιακές αποκλίσεις εντός του αυτού δικαστηρίου. Η απόφαση του ΕΔΔΑ στην υπόθεση Σινέ Τσαγκαράκης Α.Ε.Ε κατά Ελλάδος, 17257/13, 23-5-2019 και οι αποφάσεις 2208/2020 και 2210/2020 του ΣτΕ (επανάληψη της διαδικασίας).
ΕΔΔΑ, Υπόθεση Σινέ Τσαγκαράκης ΑΕΕ κατά Ελλάδος, 23-5-2019.
ΣΤΕΛΛΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ, Το έλλειμμα για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς στο δίκαιο της Ένωσης. Σχόλιο στην ΟλΣΕ 991/2011. Σταθμός Βενιζέλου στην Θεσσαλονίκη.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ, Ο σταθμός Βενιζέλου στην Θεσσαλονίκη.

ΙV. Varia
A΄ Miettes Scientifiques
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Η Εθνοκάθαρση των Ουιγούρων από την Κίνα.
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΡΕΤΤΟΥ, Το φαινόμενο SLAPP.
Β΄ Bloc-notes
Γ΄ Τρίτη Γνώμη Jean-Luc Gréau, Peter Gay, L’Express no 3149/2011.

V. Βιβλιογραφία

Α΄ Κριτικά Σημειώματα –Recensions
ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΑΡΑΚΛΑΣ, Η λογική του κεφαλαίου. Μια κριτική εισαγωγή στην σκέψη του Μαρξ και του Βέμπερ (Γιώργος Τράντας).
ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤΗΣ, “Τα κακομαθημένα παιδιά της ιστορίας”. Η διαμόρφωση του νεοελληνικού κράτους. 18ος-21ος αιώνας, (Απόστολος Διαμαντής).
MARIE-AUDE BEERNAERT/FREDERIC KRENC, Le droit à un procès équitable dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (Γιώργος Τράντας).
ΑNTONIS S. KECHRIS, Étude historique sur la censure des films en France. De La Quadruple exécution capitale de Béthune (1909) à l’explosion pornographique des années ’70 suivi de La politique symbolique et les films “X”. Un souvenir de l’époque giscardienne (Πέτρος Ι. Παραράς).
Κ. Α. ΠΙΣΠΙΡΙΓΚΟΣ, Δίκαιο και Πολιτική στις δημηγορίες του Θουκυδίδη (Πέτρος Ι. Παραράς).

Β΄ Παρουσιάσεις Βιβλίων

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Δικαιώματα του Ανθρώπου
ISSN
1108-4456
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 88, 2021
© Νοέμβριος 2021
Σελίδες: 290
Συνδρομές

Φοιτητές: € 55

Φυσικά πρόσωπα: € 75

Συνδρομή εξωτερικού: € 140

Ν.Π.Δ.Δ.: € 120

Εταιρείες: € 120

Πίνακας περιεχομένων   +

Περιεχόμενα – Table des matières

Ι. Μελέτες

Απόστολος Σ. Γεωργιάδης

«Κοινή γνώμη», «λαϊκό περί δικαίου αίσθημα» και απονομή δικαιοσύνης.

Αθαν. Ράντος

Κοινή γνώμη και απονομή δικαιοσύνης. Το «λαϊκό αίσθημα» στην απονομή της Δικαιοσύνης.

Γιάννης Ζ. Δρόσος

Κοινή γνώμη και απόδοση της δικαιοσύνης.

Σπύρος Βλαχόπουλος

Απονομή της δικαιοσύνης και λαϊκό αίσθημα.

Φωτεινή Κωστάκη

Η απαγόρευση των πολιτικών κομμάτων σύμφωνα με τη νομολογία του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γερμανίας και του ΕΔΔΑ και η σχέση έντασης με την αρχή της Δημοκρατίας.

ΙΙ. Επίκαιρα θέματα

Προκοπιος Παυλοπουλος

Η αξία του Ανθρώπου και ο Ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας του Συντάγματος.

Πολυβία Παραρά

Η ανθρωποκεντρική υποστασιοποίηση της Ελληνικής Γλώσσας. Ταμεῖον σοφίας, ἀρετῆς καί κάλλους.

Εθνική Επιτροπή για τα

Δικαιώματα του Ανθρώπου

(ΕΕΔΑ)

Παρατηρήσεις επί των ζητημάτων ιθαγένειας στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων.

ΙΙΙ. Σχολιασμένη Νομολογία

Νίκος Φραγκάκης

Γρηγόρης Ι. Παγανίτσας

Ασφάλεια δικαίου και νομολογιακές αποκλίσεις εντός του αυτού δικαστηρίου. Η απόφαση του ΕΔΔΑ στην υπόθεση Σινέ Τσαγκαράκης Α.Ε.Ε κατά Ελλάδος, 17257/13, 23-5-2019 και οι αποφάσεις 2208/2020 και 2210/2020 του ΣτΕ (επανάληψη της διαδικασίας).

ΕΔΔΑ

Υπόθεση Σινέ Τσαγκαράκης ΑΕΕ κατά Ελλάδος, 23-5-2019.

Στελλα Χριστοφοριδου

Το έλλειμμα για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς στο δίκαιο της Ένωσης. Σχόλιο στην ΟλΣΕ 991/2011. Σταθμός Βενιζέλου στην Θεσσαλονίκη.

Συμβουλιο της Επικρατειας

Ο σταθμός Βενιζέλου στην Θεσσαλονίκη.

ΙV. Varia

A΄ Miettes Scientifiques

Γεωργιοσ Οικονομου

Η Εθνοκάθαρση των Ουιγούρων από την Κίνα.

Χριστινα Βρεττου

Το φαινόμενο SLAPP.

Β΄ Bloc-notes

Γ΄ Τρίτη Γνώμη

Jean-Luc Gréau, Peter Gay, L’Express no 3149/2011.

V. Βιβλιογραφία

Α΄ Κριτικά Σημειώματα –Recensions

Γιώργος Φαράκλας, Η λογική του κεφαλαίου. Μια κριτική εισαγωγή στην σκέψη του Μαρξ και του Βέμπερ (Γιώργος Τράντας).

Κώστας Κωστής, “Τα κακομαθημένα παιδιά της ιστορίας”. Η διαμόρφωση του νεοελληνικού κράτους. 18ος-21ος αιώνας, (Απόστολος Διαμαντής).

Marie-Aude Beernaert/Frédéric Krenc, Le droit à un procès équitable dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (Γιώργος Τράντας).

Αntonis S. Kechris, Étude historique sur la censure des films en France. De La Quadruple exécution capitale de Béthune (1909) à l’explosion pornographique des années ’70 suivi de La politique symbolique et les films “X”. Un souvenir de l’époque giscardienne (Πέτρος Ι. Παραράς).

Κ. Α. Πισπιριγκος, Δίκαιο και Πολιτική στις δημηγορίες του Θουκυδίδη (Πέτρος Ι. Παραράς).

Β΄ Παρουσιάσεις Βιβλίων

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

Επιστημονικοί Συνεργάτες

Ν. ΑΓΓΕΛΗΣ, Δ.Ν., ΧΡ. ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΥ, Δ.Ν., Β. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ, πάρεδρος ΣτΕ, ΧΑΡΑΛ. ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, αναπλ. καθηγητής (Πάτρα), ΘΕΟΔ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ, επίκ. καθηγήτρια (Αθήνα), ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, σύμβουλος ΣτΕ, Θ. ΑΡΑΒΑΝΗΣ, πάρεδρος ΣτΕ, Δ. ΒΑΝΔΩΡΟΣ, πάρεδρος ΣτΕ, Δ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, εισηγητής ΣτΕ, ΣΠ. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ, επίκουρος καθηγ. Νομικής Αθηνών, Μ. ΓΑΒΟΥ-ΝΕΛΗ, λέκτωρ Νομικής Αθηνών, Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ, επίκουρος καθηγ. Νομικής Αθηνών, ΙΩΑΝ. ΓΙΑΝΝΙΔΗΣ, αναπλ. καθηγητής (Αθήνα), Γ. ΔΕΛΛΗΣ, επίκουρος καθηγ. Νομικής Αθηνών, ΙΩΑΝ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, εισηγητής ΣτΕ, Δ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ, πάρεδρος ΣτΕ, Π. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ, επίκ. καθηγητής (Αθήνα), ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, επίκουρη καθηγήτρια Νομικής ΔΠΘ, ΓΕΩΡΓ. ΚΑΜΙΝΗΣ, επίκ. καθηγητής (Αθήνα), Ι. ΚΑΡΚΑΛΗΣ, πάρεδρος Ελεγκτ. Συν., διδ. Παντείου, ΗΛ. ΚΑΣΤΑΝΑΣ, Δ.Ν., Νομ. Υπηρεσία Υπ. Εξωτερικών, Γ. ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ, καθηγητής ΔΠΘ, ΑΝΤ. ΚΕΧΡΗΣ, δικηγόρος, Δ.Ν., ΒΑΣ. ΚΟΝΔΥΛΗΣ, Δ.Ν., Κ. ΚΟΝΙΔΙΤΣΙΩΤΟΥ-ΚΟΛΛΙΑ, πάρεδρος ΣτΕ, ΞΕΝ. ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ, καθηγητής Πανεπ. Πελοπ., ΣΤΑΥΡ. ΚΤΙΣΤΑΚΗ, πάρεδρος ΣτΕ, αναπλ. καθηγ. (Κομοτηνή), ΕΙΡΗΝΗ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ, Δ.Ν., ΣΤΑΥΡ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ, πάρεδρος ΣτΕ, ΗΛ. ΜΑΖΟΣ, πάρεδρος ΣτΕ, ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ, εισηγητής ΣτΕ, ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΟΥΔΑ, δικηγόρος, LLM διεθνούς δικαίου, Ν. ΜΗΛΙΩΝΗΣ, σύμβουλος Ελεγκτ. Συν., διδ. πολ. επ., ΙΩΑΝ. ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, εισηγητής ΣτΕ, ΧΡ. ΜΟΥΚΙΟΥ, δικηγόρος, Δ.Ν., ΜΕΛ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ, λέκτωρ (Πάντειο), Κ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ, Δ.Ν., ΔΗΜ. ΜΠΕΛΑΝΤΗΣ, Δ.Ν., ΟΛΓΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, πάρεδρος ΣτΕ, Δ.Ν., ΧΡ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, εισηγητής ΣτΕ, ΞΕΝ. ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ, επίκ. καθηγητής (Θεσσαλία), ΧΑΡΗΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, επίκ. καθηγητής Νομικής (Κύπρος), ΕΥΓ. ΠΡΕΒΕΔΟΥΡΟΥ, επίκ. καθηγήτρια ΑΠΘ, ΒΑΣ. ΣΑΡΑΝΤΗ, Δ.Ν., ΧΡ. ΣΙΤΑΡΑ, πάρεδρος ΣτΕ, ΕΥΣΤ. ΣΚΟΥΡΑ, εισηγήτρια ΣτΕ, ΑΘΑΝ. ΣΥ-ΚΙΩΤΟΥ-ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ, λέκτωρ ΔΠΘ, ΓΕΩΡΓ. ΣΩΤΗΡΕΛΗΣ, αναπλ. καθηγητής (Αθήνα), Μ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ, πάρεδρος ΣτΕ, ΜΑΡΙΑ ΤΕΛΑΛΙΑΝ, νομ. σύμβουλος Υπ. Εξωτερικών, ΕΥΑΓΓ. ΤΖΙΡΑΚΗ, Πάρεδρος ΣτΕ, ΔΜΣ Δημ. Δικαίου, ΔΗΜ. ΤΟΜΑΡΑΣ, πάρεδρος ΣτΕ, Δ.Ν., ΑΛ. ΤΡΑΝΤΑ, διδ. ν., Γ. ΤΡΑΝΤΑΣ, Δ.Ν., ΜΑΡΛ. ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗ, πάρεδρος ΣτΕ, ΣΤ. ΤΣΑΚΥΡΑΚΗΣ, επίκ. καθηγητής (Αθήνα), ΧΑΡΑΛ. ΤΣΙΛΙΩΤΗΣ, Δ.Ν., LL.M. (Heidelberg), ΔΙΟΝ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ, επίκ. καθηγητής (Κομοτηνή), ΑΛΤΑΝΑ ΦΙΛΟΥ, Δ.Ν., ερευνήτρια (Heidelberg), ΠΗΝ. ΦΟΥΝΤΕΔΑΚΗ, καθηγήτρια (Πάντειο), N. ΦΡΑ-ΓΚΑΚΗΣ, δικηγόρος, ΒΑΣ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, αναπλ. καθηγητής (Κομοτηνή).

Γραμματεία

ΧΑΡΑΛ. ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΠ. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ,

Γ. ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ, ΞΕΝ. ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ, Κ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ, Δ. ΤΟΜΑΡΑΣ, ΒΑΣ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

Επιστημονική Επιτροπή

Ν. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ, καθηγητής (Αθήνα), Ν. ΒΑΛΤΙΚΟΣ, πρ. δικαστής ΕΔΔΑ, ΑΠ. ΓΕΡΟΝΤΑΣ, αναπλ. κα-θηγητής (Κομοτηνή), Κ. ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ, ακαδημαϊκός, ΤΖ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ - ΣΤΡΑΓΓΑ, καθηγήτρια (Αθήνα), ΝΙΚΗ ΚΑΛΤΣΟΓΙΑ - ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗ, καθηγήτρια (Πάντειο), ΑΡΓ. ΚΑΡΡΑΣ, καθηγητής (Αθήνα), Γ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ, ομ. καθηγητής (Αθήνα), Φ. ΚΟΖΥΡΗΣ, καθηγητής (Θεσσαλονίκη), ΔΗΜ. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΑ-ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, καθηγήτρια (Θεσσαλονίκη), ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΚΟΥΛΗ - ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, δικηγόρος, Κ. ΚΡΕΜΑΛΗΣ, καθηγητής (Αθήνα), Π. ΛΑΖΑΡΑΤΟΣ, καθηγητής Νομικής (Αθήνα), ΑΝΔΡ. ΛΟΒΕΡΔΟΣ, αναπλ. καθηγητής (Πάντειο), Σ. ΛΥΤΡΑΣ, καθηγητής (Αθήνα), ΑΡ. ΜΑΝΕΣΗΣ, ακαδημαϊκός, Γ. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ακαδημαϊκός, Κ. ΜΑΥΡΙΑΣ, καθηγητής (Αθήνα), ΕΛΙΣ. ΜΠΕΣΙΛΑ - ΜΑΚΡΙΔΗ, καθηγήτρια (Πάντειο), ΑΝΤ. ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ, καθηγητής (Αθήνα), ΗΛ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, καθηγητής (Πάντειο), ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ, δικαστής στο ΠΕΚ, ΠΕΤΡ. ΠΑΡΑΡΑΣ, αντιπρόεδρος ΣτΕ, καθηγητής (Κομοτηνή), ΠΡΟΚ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, καθηγητής (Αθήνα), ΣΤ. ΠΕΡΡΑΚΗΣ,. καθηγητής (Πάντειο), ΧΡ. ΡΟΖΑΚΗΣ, δικαστής στο ΕΔΔΑ, ΕΜΜ. ΡΟΥΚΟΥΝΑΣ, ακαδημαϊκός, Ι. ΣΑΡΜΑΣ, σύμβουλος Ελ. Συν., Δ.Ν., ΕΠ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ακαδημαϊκός, ΔΙΟΝ. ΣΠΙΝΕΛΛΗΣ, καθηγητής (Αθήνα), ΦΙΛ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, καθηγητής (Αθήνα), ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΑΓΚΟΣ, καθηγητής (Θεσσαλονίκη), ΑΝΑΣΤ. ΤΑΧΟΣ, καθηγητής (Θεσσαλονίκη), ΣΤΑΜ. ΤΖΙΤΖΗΣ, Directeur de recherches CNRS και (Paris II), ΣΠ. ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ, καθηγητής (Αθήνα),

ΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ, καθηγητής (Κομοτηνή), Κ. ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ, καθηγητής (Θεσσαλονίκη).

Comité Scientifique

FRANCESCO D’ AGOSTINO, professeur (Rome), PH. ARDANT, professeur (Paris II), G. COHEN-JONA-THAN, professeur (Paris II), JEAN-PAUL COSTA, juge à la Cour Europ. des Droits de l’Homme, EMM. DECAUX, professeur (Paris ΙΙ), FR. DELPÉRÉE, professeur (Louvain la Neuve), membre de l’Institut de France, CHANTAL DELSOL, professeur (Univ. de Marne-La-Vallée), PIERRE DELVOLVÉ, professeur (Paris II), THOMAÏS DOURAKI, Docteur en droit, conseiller juridique au Ministère de l’Économie nationale (Athènes), GUILLAUME DRAGO, professeur (Paris II), LOUIS FAVOREU, professeur (Aix-Marseille), PAULO FERREIRA DA CUNHA, professeur (Portugal), JEAN-FR. FLAUSS, professeur (Paris II), M. FROMONT, professeur (Paris I), YVES GAUDEMET, professeur (Paris II), JEAN GICQUEL, professeur (Paris I), MARY ANN GLENDON, professeur (Harvard Law School), PE-TER HÄBERLE, professeur (Bayreuth), JOSEF ISENSEE, professeur (Bonn), JEAN-J. ISRAEL, professeur (Paris XII), PHILIP KUNIG, professeur (Berlin), ANDRÉΕ LAJOIE, professeur (Montréal), PIERRE LAMBERT, vice - président de l’Institut International des Droits de l’Homme - René Cassin, MASS. LUCIANI, professeur (Rome), JEAN MORANGE, professeur (Paris II), ALAIN RENAUT, professeur (Paris IV), GEORG RESS, professeur, juge à la Cour Europ. des Droits de l’homme, DOM. ROUS-SEAU, professeur (Montpellier I), CHRIST. STARCK, professeur (Göttingen), FR. SUDRE, professeur (Montpellier), PAUL TAVERNIER, professeur (Paris Sud), FR. TERRÉ, professeur, membre de l’Insti-tut de France, MICHEL TROPER, professeur (Paris X), Μ. VERPEAUX, professeur (Paris I), JOSÉ WOEHRLING, professeur (Montréal), ELIS. ZOLLER, professeur (Paris II), MANFR. ZULEEG, professeur (Frankfurt am Main).

Direction

ΑΝΤ. BREDIMAS, P. PARARAS, EP. SPILIOTOPOULOS, PHIL. SPYROPOULOS, SP. FLOGAΪTIS

Συνδρομή

Για παραγγελίες συνδρομών περιοδικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Τρέχον τεύχος

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού