Ελληνικά English
| | | |

Περιοδικά


Δικαιώματα του Ανθρώπου, 81 (2019)

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Δικαιώματα του Ανθρώπου
ISSN
1108-4456
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 81, 2019
© Δεκέμβριος 2019
Σελίδες: 262
Συνδρομές

Εταιρείες: € 120

Ν.Π.Δ.Δ.: € 120

Φοιτητές: € 55

Συνδρομή εξωτερικού: € 140

Φυσικά πρόσωπα: € 75

Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΔτΑ)


Δικαιώματα του Ανθρώπου, 81 (2019)

Μελέτες

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟΥΚΟΥΝΑΣ Υποδοχή του Γάλλου Ακαδημαϊκού Yves Gaudemet στην Ακαδημία Αθηνών.

YVES GAUDEMET L’État régulateur. Métamorphose ou déclin de l’État? (Académie d’Athènes 23 octobre 2018).

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΟΥΨΑΝΗΣ Επισκόπηση του άρθρου 27 του Δ.Σ.Α.Π.Δ. Έμφαση στο δικαίωμα της απόλαυσης της πολιτιστικής ζωής ως κανονιστικού ερείσματος έγερσης αξιώσεων συμμετοχικών δικαιωμάτων από την πλευρά των μειονοτήτων και των αυτόχθονων λαών στην οιονεί νομολογία της Ε.Α.Δ.

ΕΛΕΝΗ ΤΡΟΒΑ Η Οκτωβριανή αλφάβητος και το δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού.

Επίκαιρα θέματα

ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΡΑΡΗΣ Η συγκρότηση του προεδρείου των ανώτατων δικαστηρίων.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΜΑΣ Πώς να αναθεωρήσουμε το Σύνταγμα; Ζητήματα δικαστικής εξουσίας.

ΑΝΘΗ ΚΟΣΚΙΝΑ Σκέψεις με αφορμή την υπαγωγή της δικαστικής εξουσίας στον έλεγχο της εκτελεστικής. Επίκαιρες εξελίξεις του γαλλικού δικαίου.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ Πολιτικά και κοινωνικά βιώσιμη Δημοκρατία;

Σχολιασμένη Νομολογία

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤ. ΒΡΕΤΤΟΥ EΔΔΑ Παρασκευόπουλος κατά Ελλάδας. Μία ακόμη καταδίκη της Ελλάδας συνεπεία εφαρμογής του κριτηρίου της ηπιότερης διατύπωσης στις υποθέσεις δυσφήμησης.

Γνωμοδότηση

ΠΕΤΡΟΣ Ι. ΠΑΡΑΡΑΣ Ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακοποιού – Ίδρυση φαρμακείου. Υπόμνημα προς τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο (31 Ιανουαρίου 2018).

Βιβλιογραφία

Α΄ Κριτικά Σημειώματα -Recensions ΚΩΝΣΤ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ, Η εκλογή και οι πολιτικά καίριες αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας – Σε αναζήτηση μιας νέας συνισταμένης (Κατερίνα Παπανικολάου).

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΝΑΣ, Η υπόθεση Μέρτεν και η σύγκρουση με τον Κ. Καραμανλή (Δημ. Ν. Τομαράς).

Β΄ Παρουσιάσεις Βιβλίων

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Δικαιώματα του Ανθρώπου
ISSN
1108-4456
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 81, 2019
© Δεκέμβριος 2019
Σελίδες: 262
Συνδρομές

Εταιρείες: € 120

Ν.Π.Δ.Δ.: € 120

Φοιτητές: € 55

Συνδρομή εξωτερικού: € 140

Φυσικά πρόσωπα: € 75

Πίνακας περιεχομένων   +

Ι. Μελέτες

559 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟΥΚΟΥΝΑΣ Υποδοχή του Γάλλου Ακαδημαϊκού Yves Gaudemet στην Ακαδημία Αθηνών.

565 YVES GAUDEMET L’État régulateur. Métamorphose ou déclin de l’État? (Académie d’Athènes 23 octobre 2018).

577 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΟΥΨΑΝΗΣ Επισκόπηση του άρθρου 27 του Δ.Σ.Α.Π.Δ. Έμφαση στο δικαίωμα της απόλαυσης της πολιτιστικής ζωής ως κανονιστικού ερείσματος έγερσης αξιώσεων συμμετοχικών δικαιωμάτων από την πλευρά των μειονοτήτων και των αυτόχθονων λαών στην οιονεί νομολογία της Ε.Α.Δ.

639 ΕΛΕΝΗ ΤΡΟΒΑ Η Οκτωβριανή αλφάβητος και το δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού.

ΙΙ. Επίκαιρα θέματα

699 ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΡΑΡΗΣ Η συγκρότηση του προεδρείου των ανώτατων δικαστηρίων.

703 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΜΑΣ Πώς να αναθεωρήσουμε το Σύνταγμα; Ζητήματα δικαστικής εξουσίας.

711 ΑΝΘΗ ΚΟΣΚΙΝΑ Σκέψεις με αφορμή την υπαγωγή της δικαστικής εξουσίας στον έλεγχο της εκτελεστικής. Επίκαιρες εξελίξεις του γαλλικού δικαίου.

729 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ Πολιτικά και κοινωνικά βιώσιμη Δημοκρατία;

ΙΙΙ. Σχολιασμένη Νομολογία

743 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤ. ΒΡΕΤΤΟΥ EΔΔΑ Παρασκευόπουλος κατά Ελλάδας. Μία ακόμη καταδίκη της Ελλάδας συνεπεία εφαρμογής του κριτηρίου της ηπιότερης διατύπωσης στις υποθέσεις δυσφήμησης.

ΙV. Γνωμοδότηση

755 ΠΕΤΡΟΣ Ι. ΠΑΡΑΡΑΣ Ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακοποιού – Ίδρυση φαρμακείου. Υπόμνημα προς τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο (31 Ιανουαρίου 2018).

V. Βιβλιογραφία

769 Α΄ Κριτικά Σημειώματα - Recensions ΚΩΝΣΤ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ, Η εκλογή και οι πολιτικά καίριες αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας – Σε αναζήτηση μιας νέας συνισταμένης (Κατερίνα Παπανικολάου).

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΝΑΣ, Η υπόθεση Μέρτεν και η σύγκρουση με τον Κ. Καραμανλή (Δημ. Ν. Τομαράς).

773 Β΄ Παρουσιάσεις Βιβλίων

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

Επιστημονικοί Συνεργάτες

Ν. ΑΓΓΕΛΗΣ, Δ.Ν., ΧΡ. ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΥ, Δ.Ν., Β. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ, πάρεδρος ΣτΕ, ΧΑΡΑΛ. ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, αναπλ. καθηγητής (Πάτρα), ΘΕΟΔ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ, επίκ. καθηγήτρια (Αθήνα), ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, σύμβουλος ΣτΕ, Θ. ΑΡΑΒΑΝΗΣ, πάρεδρος ΣτΕ, Δ. ΒΑΝΔΩΡΟΣ, πάρεδρος ΣτΕ, Δ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, εισηγητής ΣτΕ, ΣΠ. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ, επίκουρος καθηγ. Νομικής Αθηνών, Μ. ΓΑΒΟΥ-ΝΕΛΗ, λέκτωρ Νομικής Αθηνών, Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ, επίκουρος καθηγ. Νομικής Αθηνών, ΙΩΑΝ. ΓΙΑΝΝΙΔΗΣ, αναπλ. καθηγητής (Αθήνα), Γ. ΔΕΛΛΗΣ, επίκουρος καθηγ. Νομικής Αθηνών, ΙΩΑΝ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, εισηγητής ΣτΕ, Δ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ, πάρεδρος ΣτΕ, Π. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ, επίκ. καθηγητής (Αθήνα), ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, επίκουρη καθηγήτρια Νομικής ΔΠΘ, ΓΕΩΡΓ. ΚΑΜΙΝΗΣ, επίκ. καθηγητής (Αθήνα), Ι. ΚΑΡΚΑΛΗΣ, πάρεδρος Ελεγκτ. Συν., διδ. Παντείου, ΗΛ. ΚΑΣΤΑΝΑΣ, Δ.Ν., Νομ. Υπηρεσία Υπ. Εξωτερικών, Γ. ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ, καθηγητής ΔΠΘ, ΑΝΤ. ΚΕΧΡΗΣ, δικηγόρος, Δ.Ν., ΒΑΣ. ΚΟΝΔΥΛΗΣ, Δ.Ν., Κ. ΚΟΝΙΔΙΤΣΙΩΤΟΥ-ΚΟΛΛΙΑ, πάρεδρος ΣτΕ, ΞΕΝ. ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ, καθηγητής Πανεπ. Πελοπ., ΣΤΑΥΡ. ΚΤΙΣΤΑΚΗ, πάρεδρος ΣτΕ, αναπλ. καθηγ. (Κομοτηνή), ΕΙΡΗΝΗ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ, Δ.Ν., ΣΤΑΥΡ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ, πάρεδρος ΣτΕ, ΗΛ. ΜΑΖΟΣ, πάρεδρος ΣτΕ, ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ, εισηγητής ΣτΕ, ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΟΥΔΑ, δικηγόρος, LLM διεθνούς δικαίου, Ν. ΜΗΛΙΩΝΗΣ, σύμβουλος Ελεγκτ. Συν., διδ. πολ. επ., ΙΩΑΝ. ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, εισηγητής ΣτΕ, ΧΡ. ΜΟΥΚΙΟΥ, δικηγόρος, Δ.Ν., ΜΕΛ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ, λέκτωρ (Πάντειο), Κ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ, Δ.Ν., ΔΗΜ. ΜΠΕΛΑΝΤΗΣ, Δ.Ν., ΟΛΓΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, πάρεδρος ΣτΕ, Δ.Ν., ΧΡ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, εισηγητής ΣτΕ, ΞΕΝ. ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ, επίκ. καθηγητής (Θεσσαλία), ΧΑΡΗΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, επίκ. καθηγητής Νομικής (Κύπρος), ΕΥΓ. ΠΡΕΒΕΔΟΥΡΟΥ, επίκ. καθηγήτρια ΑΠΘ, ΒΑΣ. ΣΑΡΑΝΤΗ, Δ.Ν., ΧΡ. ΣΙΤΑΡΑ, πάρεδρος ΣτΕ, ΕΥΣΤ. ΣΚΟΥΡΑ, εισηγήτρια ΣτΕ, ΑΘΑΝ. ΣΥ-ΚΙΩΤΟΥ-ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ, λέκτωρ ΔΠΘ, ΓΕΩΡΓ. ΣΩΤΗΡΕΛΗΣ, αναπλ. καθηγητής (Αθήνα), Μ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ, πάρεδρος ΣτΕ, ΜΑΡΙΑ ΤΕΛΑΛΙΑΝ, νομ. σύμβουλος Υπ. Εξωτερικών, ΕΥΑΓΓ. ΤΖΙΡΑΚΗ, Πάρεδρος ΣτΕ, ΔΜΣ Δημ. Δικαίου, ΔΗΜ. ΤΟΜΑΡΑΣ, πάρεδρος ΣτΕ, Δ.Ν., ΑΛ. ΤΡΑΝΤΑ, διδ. ν., Γ. ΤΡΑΝΤΑΣ, Δ.Ν., ΜΑΡΛ. ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗ, πάρεδρος ΣτΕ, ΣΤ. ΤΣΑΚΥΡΑΚΗΣ, επίκ. καθηγητής (Αθήνα), ΧΑΡΑΛ. ΤΣΙΛΙΩΤΗΣ, Δ.Ν., LL.M. (Heidelberg), ΔΙΟΝ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ, επίκ. καθηγητής (Κομοτηνή), ΑΛΤΑΝΑ ΦΙΛΟΥ, Δ.Ν., ερευνήτρια (Heidelberg), ΠΗΝ. ΦΟΥΝΤΕΔΑΚΗ, καθηγήτρια (Πάντειο), N. ΦΡΑ-ΓΚΑΚΗΣ, δικηγόρος, ΒΑΣ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, αναπλ. καθηγητής (Κομοτηνή).

Γραμματεία

ΧΑΡΑΛ. ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΠ. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ,

Γ. ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ, ΞΕΝ. ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ, Κ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ, Δ. ΤΟΜΑΡΑΣ, ΒΑΣ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

Επιστημονική Επιτροπή

Ν. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ, καθηγητής (Αθήνα), Ν. ΒΑΛΤΙΚΟΣ, πρ. δικαστής ΕΔΔΑ, ΑΠ. ΓΕΡΟΝΤΑΣ, αναπλ. κα-θηγητής (Κομοτηνή), Κ. ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ, ακαδημαϊκός, ΤΖ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ - ΣΤΡΑΓΓΑ, καθηγήτρια (Αθήνα), ΝΙΚΗ ΚΑΛΤΣΟΓΙΑ - ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗ, καθηγήτρια (Πάντειο), ΑΡΓ. ΚΑΡΡΑΣ, καθηγητής (Αθήνα), Γ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ, ομ. καθηγητής (Αθήνα), Φ. ΚΟΖΥΡΗΣ, καθηγητής (Θεσσαλονίκη), ΔΗΜ. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΑ-ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, καθηγήτρια (Θεσσαλονίκη), ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΚΟΥΛΗ - ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, δικηγόρος, Κ. ΚΡΕΜΑΛΗΣ, καθηγητής (Αθήνα), Π. ΛΑΖΑΡΑΤΟΣ, καθηγητής Νομικής (Αθήνα), ΑΝΔΡ. ΛΟΒΕΡΔΟΣ, αναπλ. καθηγητής (Πάντειο), Σ. ΛΥΤΡΑΣ, καθηγητής (Αθήνα), ΑΡ. ΜΑΝΕΣΗΣ, ακαδημαϊκός, Γ. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ακαδημαϊκός, Κ. ΜΑΥΡΙΑΣ, καθηγητής (Αθήνα), ΕΛΙΣ. ΜΠΕΣΙΛΑ - ΜΑΚΡΙΔΗ, καθηγήτρια (Πάντειο), ΑΝΤ. ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ, καθηγητής (Αθήνα), ΗΛ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, καθηγητής (Πάντειο), ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ, δικαστής στο ΠΕΚ, ΠΕΤΡ. ΠΑΡΑΡΑΣ, αντιπρόεδρος ΣτΕ, καθηγητής (Κομοτηνή), ΠΡΟΚ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, καθηγητής (Αθήνα), ΣΤ. ΠΕΡΡΑΚΗΣ,. καθηγητής (Πάντειο), ΧΡ. ΡΟΖΑΚΗΣ, δικαστής στο ΕΔΔΑ, ΕΜΜ. ΡΟΥΚΟΥΝΑΣ, ακαδημαϊκός, Ι. ΣΑΡΜΑΣ, σύμβουλος Ελ. Συν., Δ.Ν., ΕΠ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ακαδημαϊκός, ΔΙΟΝ. ΣΠΙΝΕΛΛΗΣ, καθηγητής (Αθήνα), ΦΙΛ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, καθηγητής (Αθήνα), ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΑΓΚΟΣ, καθηγητής (Θεσσαλονίκη), ΑΝΑΣΤ. ΤΑΧΟΣ, καθηγητής (Θεσσαλονίκη), ΣΤΑΜ. ΤΖΙΤΖΗΣ, Directeur de recherches CNRS και (Paris II), ΣΠ. ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ, καθηγητής (Αθήνα),

ΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ, καθηγητής (Κομοτηνή), Κ. ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ, καθηγητής (Θεσσαλονίκη).

Comité Scientifique

FRANCESCO D’ AGOSTINO, professeur (Rome), PH. ARDANT, professeur (Paris II), G. COHEN-JONA-THAN, professeur (Paris II), JEAN-PAUL COSTA, juge à la Cour Europ. des Droits de l’Homme, EMM. DECAUX, professeur (Paris ΙΙ), FR. DELPÉRÉE, professeur (Louvain la Neuve), membre de l’Institut de France, CHANTAL DELSOL, professeur (Univ. de Marne-La-Vallée), PIERRE DELVOLVÉ, professeur (Paris II), THOMAÏS DOURAKI, Docteur en droit, conseiller juridique au Ministère de l’Économie nationale (Athènes), GUILLAUME DRAGO, professeur (Paris II), LOUIS FAVOREU, professeur (Aix-Marseille), PAULO FERREIRA DA CUNHA, professeur (Portugal), JEAN-FR. FLAUSS, professeur (Paris II), M. FROMONT, professeur (Paris I), YVES GAUDEMET, professeur (Paris II), JEAN GICQUEL, professeur (Paris I), MARY ANN GLENDON, professeur (Harvard Law School), PE-TER HÄBERLE, professeur (Bayreuth), JOSEF ISENSEE, professeur (Bonn), JEAN-J. ISRAEL, professeur (Paris XII), PHILIP KUNIG, professeur (Berlin), ANDRÉΕ LAJOIE, professeur (Montréal), PIERRE LAMBERT, vice - président de l’Institut International des Droits de l’Homme - René Cassin, MASS. LUCIANI, professeur (Rome), JEAN MORANGE, professeur (Paris II), ALAIN RENAUT, professeur (Paris IV), GEORG RESS, professeur, juge à la Cour Europ. des Droits de l’homme, DOM. ROUS-SEAU, professeur (Montpellier I), CHRIST. STARCK, professeur (Göttingen), FR. SUDRE, professeur (Montpellier), PAUL TAVERNIER, professeur (Paris Sud), FR. TERRÉ, professeur, membre de l’Insti-tut de France, MICHEL TROPER, professeur (Paris X), Μ. VERPEAUX, professeur (Paris I), JOSÉ WOEHRLING, professeur (Montréal), ELIS. ZOLLER, professeur (Paris II), MANFR. ZULEEG, professeur (Frankfurt am Main).

Direction

ΑΝΤ. BREDIMAS, P. PARARAS, EP. SPILIOTOPOULOS, PHIL. SPYROPOULOS, SP. FLOGAΪTIS

Συνδρομή

Για παραγγελίες συνδρομών περιοδικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Τρέχον τεύχος

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού