Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΔτΑ)


Δικαιώματα του Ανθρώπου, 98 (2023)

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 98/2023

Ι. Μελέτες
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, Όψεις της κανονιστικής «απορρύθμισης» του Κράτους Δικαίου. Το φαινόμενο της «επικυριαρχίας» του «οικονομικού» επί του «θεσμικού».
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΓΚΟΤΣΗΣ, Βιβλιογραφικό δοκίμιο πολιτικής θεωρίας και φιλοσοφίας.
STAMATIOS TZITZIS, Immédiateté et responsabilité. À propos de l’affaire Sarah Halimi.
GENNY DIMITRAKOPOULOU, A Virtuous or A Vicious Cycle? The interplay among Cyber-Security, Artificial Intelligence, and the protection of sensitive personal data in mitigating CBRNE incidents/events.
ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, Η κράτηση «αλήτη» υπό το πρίσμα της ΕΣΔΑ. Ένα επικίνδυνο αναχρονιστικό υπόλειμμα στην σύγχρονη ευρωπαϊκή έννομη τάξη.

ΙΙ. Επίκαιρα θέματα
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ, Ο Αββάς Σιεγιές και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, Μη δημόσια Πανεπιστήμια. Τι σημαίνει η σύμφωνη με το Ενωσιακό δίκαιο ερμηνεία του Άρθρου 16 Σ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Το άρθρο 16 του Συντάγματος στη δίνη του νεοφεουδαρχικού συνταγματισμού.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ι. ΠΑΠΑΤΟΛΙΑΣ, Πολυεπίπεδος συνταγματισμός. Απολογητική ιδεολογία ή εξελικτική αναγκαιότητα; Σκέψεις με αφορμή την ερμηνευτική επαναπροσέγγιση του άρθρου 16.

ΙΙΙ. Γνωμοδοτήσεις
ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, Προστασία φυσικών προσώπων (Γνωμοδότηση 5/2022).
ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, Διαδικασία άρσης απορρήτου των επικοινωνιών.

V. Varia
ΚΩΣΤΑΣ Α. ΠΙΣΠΙΡΙΓΚΟΣ, Πολιτειολογικές παρατηρήσεις στην πλατωνική Πολιτεία.

VI. Βιβλιογραφία
Α΄ Κριτικά Σημειώματα –Recensions ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΡΟΚΑΣ, Δίκαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης (Γεώργιος Οικονόμου).
FRÉDÉRIC KRENC, Une “convention” et une “Cour” pour les droits fondamentaux, la démocratie et l’État de droit en Europe (Patrick de Fontbressin).
LEA-MARIE WEISCHEDE, Parlamentskunst: Zur Staatsästhetik freiheitlicher Demokratie (Γιώργος Τράντας).
BRANCO MILANOVIC, Capitalism Alone. The Future of the System that Rules the World (Γεώργιος Οικονόμου).
ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ν. ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΣ (επιμ.), Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού (Αλέξης Παραράς).

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Δικαιώματα του Ανθρώπου
ISSN
1108-4456
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 98, 2023
© 2023
Σελίδες: 280
Συνδρομές

Φυσικά πρόσωπα: € 75

Συνδρομή εξωτερικού: € 140

Ν.Π.Δ.Δ.: € 120

Φοιτητές: € 55

Εταιρείες: € 120

Πίνακας περιεχομένων   +

Ι. Μελέτες

787 ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Όψεις της κανονιστικής «απορρύθμισης» του Κράτους Δικαίου. Το φαινόμενο της «επικυριαρχίας» του «οικονομικού» επί του «θεσμικού».

803 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΓΚΟΤΣΗΣ Βιβλιογραφικό δοκίμιο πολιτικής θεωρίας και φιλοσοφίας.

833 STAMATIOS TZITZIS Immédiateté et responsabilité. À propos de l’affaire Sarah Halimi.

845 GENNY DIMITRAKOPOULOU A Virtuous or A Vicious Cycle? The interplay among Cyber-Security, Artificial Intelligence, and the protection of sensitive personal data in mitigating CBRNE incidents/events.

857 ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Η κράτηση «αλήτη» υπό το πρίσμα της ΕΣΔΑ. Ένα επικίνδυνο αναχρονιστικό υπόλειμμα στην σύγχρονη ευρωπαϊκή έννομη τάξη.

ΙΙ. Επίκαιρα θέματα

867 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ Ο Αββάς Σιεγιές και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.

895 ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Μη δημόσια Πανεπιστήμια. Τι σημαίνει η σύμφωνη με το Ενωσιακό δίκαιο ερμηνεία του Άρθρου 16 Σ.

909 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ.

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Το άρθρο 16 του Συντάγματος στη δίνη του νεοφεουδαρχικού συνταγματισμού.

935 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ι. ΠΑΠΑΤΟΛΙΑΣ Πολυεπίπεδος συνταγματισμός. Απολογητική ιδεολογία ή εξελικτική αναγκαιότητα; Σκέψεις με αφορμή την ερμηνευτική επαναπροσέγγιση του άρθρου 16.

ΙΙΙ. Γνωμοδοτήσεις

949 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕ-ΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗ-ΡΑ Προστασία φυσικών προσώπων (Γνωμοδότηση 5/2022).

959 ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΗ-ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Διαδικασία άρσης απορρήτου των επικοινωνιών.

IV. Νομολογία ΕυρωπΔΔΑ

977 ΜΑΡΙΑ-ΛΟΥΪΖΑ ΔΕΥΤΟΥ Επισκόπηση επιλεγμένης νομολογίας ΕυρΔΔΑ 2022. Β΄ Μέρος.

V. Varia

997 ΚΩΣΤΑΣ Α. ΠΙΣΠΙΡΙΓΚΟΣ Πολιτειολογικές παρατηρήσεις στην πλατωνική Πολιτεία.

VI. Βιβλιογραφία

1003 Α΄ Κριτικά Σημειώματα –Recensions ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΡΟΚΑΣ, Δίκαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης (Γεώργιος Οικονόμου).

FRÉDÉRIC KRENC, Une “convention” et une “Cour” pour les droits fondamentaux, la démocratie et l’État de droit en Europe (Patrick de Fontbressin).

LEA-MARIE WEISCHEDE, Parlamentskunst: Zur Staatsästhetik freiheitlicher Demokratie (Γιώργος Τράντας).

BRANCO MILANOVIC, Capitalism Alone. The Fu-ture of the System that Rules the World (Γεώργιος Οικονόμου).

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ν. ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΣ (επιμ.), Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού (Αλέξης Παραράς).

1015 Β΄ Παρουσιάσεις Βιβλίων

1055 Περιεχόμενα ΔτΑ Νος 95-97/2023.

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

Επιστημονικοί Συνεργάτες

Ν. ΑΓΓΕΛΗΣ, Δ.Ν., ΧΡ. ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΥ, Δ.Ν., Β. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ, πάρεδρος ΣτΕ, ΧΑΡΑΛ. ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, αναπλ. καθηγητής (Πάτρα), ΘΕΟΔ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ, επίκ. καθηγήτρια (Αθήνα), ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, σύμβουλος ΣτΕ, Θ. ΑΡΑΒΑΝΗΣ, πάρεδρος ΣτΕ, Δ. ΒΑΝΔΩΡΟΣ, πάρεδρος ΣτΕ, Δ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, εισηγητής ΣτΕ, ΣΠ. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ, επίκουρος καθηγ. Νομικής Αθηνών, Μ. ΓΑΒΟΥ-ΝΕΛΗ, λέκτωρ Νομικής Αθηνών, Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ, επίκουρος καθηγ. Νομικής Αθηνών, ΙΩΑΝ. ΓΙΑΝΝΙΔΗΣ, αναπλ. καθηγητής (Αθήνα), Γ. ΔΕΛΛΗΣ, επίκουρος καθηγ. Νομικής Αθηνών, ΙΩΑΝ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, εισηγητής ΣτΕ, Δ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ, πάρεδρος ΣτΕ, Π. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ, επίκ. καθηγητής (Αθήνα), ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, επίκουρη καθηγήτρια Νομικής ΔΠΘ, ΓΕΩΡΓ. ΚΑΜΙΝΗΣ, επίκ. καθηγητής (Αθήνα), Ι. ΚΑΡΚΑΛΗΣ, πάρεδρος Ελεγκτ. Συν., διδ. Παντείου, ΗΛ. ΚΑΣΤΑΝΑΣ, Δ.Ν., Νομ. Υπηρεσία Υπ. Εξωτερικών, Γ. ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ, καθηγητής ΔΠΘ, ΑΝΤ. ΚΕΧΡΗΣ, δικηγόρος, Δ.Ν., ΒΑΣ. ΚΟΝΔΥΛΗΣ, Δ.Ν., Κ. ΚΟΝΙΔΙΤΣΙΩΤΟΥ-ΚΟΛΛΙΑ, πάρεδρος ΣτΕ, ΞΕΝ. ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ, καθηγητής Πανεπ. Πελοπ., ΣΤΑΥΡ. ΚΤΙΣΤΑΚΗ, πάρεδρος ΣτΕ, αναπλ. καθηγ. (Κομοτηνή), ΕΙΡΗΝΗ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ, Δ.Ν., ΣΤΑΥΡ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ, πάρεδρος ΣτΕ, ΗΛ. ΜΑΖΟΣ, πάρεδρος ΣτΕ, ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ, εισηγητής ΣτΕ, ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΟΥΔΑ, δικηγόρος, LLM διεθνούς δικαίου, Ν. ΜΗΛΙΩΝΗΣ, σύμβουλος Ελεγκτ. Συν., διδ. πολ. επ., ΙΩΑΝ. ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, εισηγητής ΣτΕ, ΧΡ. ΜΟΥΚΙΟΥ, δικηγόρος, Δ.Ν., ΜΕΛ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ, λέκτωρ (Πάντειο), Κ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ, Δ.Ν., ΔΗΜ. ΜΠΕΛΑΝΤΗΣ, Δ.Ν., ΟΛΓΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, πάρεδρος ΣτΕ, Δ.Ν., ΧΡ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, εισηγητής ΣτΕ, ΞΕΝ. ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ, επίκ. καθηγητής (Θεσσαλία), ΧΑΡΗΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, επίκ. καθηγητής Νομικής (Κύπρος), ΕΥΓ. ΠΡΕΒΕΔΟΥΡΟΥ, επίκ. καθηγήτρια ΑΠΘ, ΒΑΣ. ΣΑΡΑΝΤΗ, Δ.Ν., ΧΡ. ΣΙΤΑΡΑ, πάρεδρος ΣτΕ, ΕΥΣΤ. ΣΚΟΥΡΑ, εισηγήτρια ΣτΕ, ΑΘΑΝ. ΣΥ-ΚΙΩΤΟΥ-ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ, λέκτωρ ΔΠΘ, ΓΕΩΡΓ. ΣΩΤΗΡΕΛΗΣ, αναπλ. καθηγητής (Αθήνα), Μ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ, πάρεδρος ΣτΕ, ΜΑΡΙΑ ΤΕΛΑΛΙΑΝ, νομ. σύμβουλος Υπ. Εξωτερικών, ΕΥΑΓΓ. ΤΖΙΡΑΚΗ, Πάρεδρος ΣτΕ, ΔΜΣ Δημ. Δικαίου, ΔΗΜ. ΤΟΜΑΡΑΣ, πάρεδρος ΣτΕ, Δ.Ν., ΑΛ. ΤΡΑΝΤΑ, διδ. ν., Γ. ΤΡΑΝΤΑΣ, Δ.Ν., ΜΑΡΛ. ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗ, πάρεδρος ΣτΕ, ΣΤ. ΤΣΑΚΥΡΑΚΗΣ, επίκ. καθηγητής (Αθήνα), ΧΑΡΑΛ. ΤΣΙΛΙΩΤΗΣ, Δ.Ν., LL.M. (Heidelberg), ΔΙΟΝ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ, επίκ. καθηγητής (Κομοτηνή), ΑΛΤΑΝΑ ΦΙΛΟΥ, Δ.Ν., ερευνήτρια (Heidelberg), ΠΗΝ. ΦΟΥΝΤΕΔΑΚΗ, καθηγήτρια (Πάντειο), N. ΦΡΑ-ΓΚΑΚΗΣ, δικηγόρος, ΒΑΣ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, αναπλ. καθηγητής (Κομοτηνή).

Γραμματεία

ΧΑΡΑΛ. ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΠ. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ,

Γ. ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ, ΞΕΝ. ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ, Κ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ, Δ. ΤΟΜΑΡΑΣ, ΒΑΣ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

Επιστημονική Επιτροπή

Ν. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ, καθηγητής (Αθήνα), Ν. ΒΑΛΤΙΚΟΣ, πρ. δικαστής ΕΔΔΑ, ΑΠ. ΓΕΡΟΝΤΑΣ, αναπλ. κα-θηγητής (Κομοτηνή), Κ. ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ, ακαδημαϊκός, ΤΖ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ - ΣΤΡΑΓΓΑ, καθηγήτρια (Αθήνα), ΝΙΚΗ ΚΑΛΤΣΟΓΙΑ - ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗ, καθηγήτρια (Πάντειο), ΑΡΓ. ΚΑΡΡΑΣ, καθηγητής (Αθήνα), Γ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ, ομ. καθηγητής (Αθήνα), Φ. ΚΟΖΥΡΗΣ, καθηγητής (Θεσσαλονίκη), ΔΗΜ. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΑ-ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, καθηγήτρια (Θεσσαλονίκη), ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΚΟΥΛΗ - ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, δικηγόρος, Κ. ΚΡΕΜΑΛΗΣ, καθηγητής (Αθήνα), Π. ΛΑΖΑΡΑΤΟΣ, καθηγητής Νομικής (Αθήνα), ΑΝΔΡ. ΛΟΒΕΡΔΟΣ, αναπλ. καθηγητής (Πάντειο), Σ. ΛΥΤΡΑΣ, καθηγητής (Αθήνα), ΑΡ. ΜΑΝΕΣΗΣ, ακαδημαϊκός, Γ. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ακαδημαϊκός, Κ. ΜΑΥΡΙΑΣ, καθηγητής (Αθήνα), ΕΛΙΣ. ΜΠΕΣΙΛΑ - ΜΑΚΡΙΔΗ, καθηγήτρια (Πάντειο), ΑΝΤ. ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ, καθηγητής (Αθήνα), ΗΛ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, καθηγητής (Πάντειο), ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ, δικαστής στο ΠΕΚ, ΠΕΤΡ. ΠΑΡΑΡΑΣ, αντιπρόεδρος ΣτΕ, καθηγητής (Κομοτηνή), ΠΡΟΚ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, καθηγητής (Αθήνα), ΣΤ. ΠΕΡΡΑΚΗΣ,. καθηγητής (Πάντειο), ΧΡ. ΡΟΖΑΚΗΣ, δικαστής στο ΕΔΔΑ, ΕΜΜ. ΡΟΥΚΟΥΝΑΣ, ακαδημαϊκός, Ι. ΣΑΡΜΑΣ, σύμβουλος Ελ. Συν., Δ.Ν., ΕΠ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ακαδημαϊκός, ΔΙΟΝ. ΣΠΙΝΕΛΛΗΣ, καθηγητής (Αθήνα), ΦΙΛ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, καθηγητής (Αθήνα), ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΑΓΚΟΣ, καθηγητής (Θεσσαλονίκη), ΑΝΑΣΤ. ΤΑΧΟΣ, καθηγητής (Θεσσαλονίκη), ΣΤΑΜ. ΤΖΙΤΖΗΣ, Directeur de recherches CNRS και (Paris II), ΣΠ. ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ, καθηγητής (Αθήνα),

ΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ, καθηγητής (Κομοτηνή), Κ. ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ, καθηγητής (Θεσσαλονίκη).

Comité Scientifique

FRANCESCO D’ AGOSTINO, professeur (Rome), PH. ARDANT, professeur (Paris II), G. COHEN-JONA-THAN, professeur (Paris II), JEAN-PAUL COSTA, juge à la Cour Europ. des Droits de l’Homme, EMM. DECAUX, professeur (Paris ΙΙ), FR. DELPÉRÉE, professeur (Louvain la Neuve), membre de l’Institut de France, CHANTAL DELSOL, professeur (Univ. de Marne-La-Vallée), PIERRE DELVOLVÉ, professeur (Paris II), THOMAÏS DOURAKI, Docteur en droit, conseiller juridique au Ministère de l’Économie nationale (Athènes), GUILLAUME DRAGO, professeur (Paris II), LOUIS FAVOREU, professeur (Aix-Marseille), PAULO FERREIRA DA CUNHA, professeur (Portugal), JEAN-FR. FLAUSS, professeur (Paris II), M. FROMONT, professeur (Paris I), YVES GAUDEMET, professeur (Paris II), JEAN GICQUEL, professeur (Paris I), MARY ANN GLENDON, professeur (Harvard Law School), PE-TER HÄBERLE, professeur (Bayreuth), JOSEF ISENSEE, professeur (Bonn), JEAN-J. ISRAEL, professeur (Paris XII), PHILIP KUNIG, professeur (Berlin), ANDRÉΕ LAJOIE, professeur (Montréal), PIERRE LAMBERT, vice - président de l’Institut International des Droits de l’Homme - René Cassin, MASS. LUCIANI, professeur (Rome), JEAN MORANGE, professeur (Paris II), ALAIN RENAUT, professeur (Paris IV), GEORG RESS, professeur, juge à la Cour Europ. des Droits de l’homme, DOM. ROUS-SEAU, professeur (Montpellier I), CHRIST. STARCK, professeur (Göttingen), FR. SUDRE, professeur (Montpellier), PAUL TAVERNIER, professeur (Paris Sud), FR. TERRÉ, professeur, membre de l’Insti-tut de France, MICHEL TROPER, professeur (Paris X), Μ. VERPEAUX, professeur (Paris I), JOSÉ WOEHRLING, professeur (Montréal), ELIS. ZOLLER, professeur (Paris II), MANFR. ZULEEG, professeur (Frankfurt am Main).

Direction

ΑΝΤ. BREDIMAS, P. PARARAS, EP. SPILIOTOPOULOS, PHIL. SPYROPOULOS, SP. FLOGAΪTIS

Συνδρομή

Για να αποκτήσετε συνδρομή στο περιοδικό 'Δικαιώματα του Ανθρώπου', παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Εναλλακτικά, παρακαλούμε συμπληρώστε τον επιθυμητό τρόπο επικοινωνίας, και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σύντομα.

Όνοματεπώνυμο
 
Email
 
Τηλέφωνο
 
 
 
 
 

Τρέχον τεύχος