Ελληνικά English
| | | |

Περιοδικά


Δικαιώματα του Ανθρώπου, 76 (2018)

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Δικαιώματα του Ανθρώπου
ISSN
1108-4456
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 76, 2018
© 2018
Σελίδες: 272
Συνδρομές

Εταιρείες: € 120

Φοιτητές: € 55

Φυσικά πρόσωπα: € 75

Ν.Π.Δ.Δ.: € 120

Συνδρομή εξωτερικού: € 140

Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΔτΑ)


Δικαιώματα του Ανθρώπου, 76 (2018)

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 76:

Ι. Μελέτες

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Κοινό περί δικαίου αίσθημα vs Κράτος δικαίου. Το δύσκολο τρίγωνο: Δικαιοσύνη – Κοινή Γνώμη – Πολιτική (Ομιλία Ευάγγελου Βενιζέλου σε εκδήλωση του Κύκλου Ιδεών, 31.1.2018).

ΕΛΕΝΗ ΗΛ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

Η θωμιστική αντίληψη του προσώπου και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Α. ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ

Οι αρχές ne bis in idem και in dubio pro reo· μια σχέση επαλληλίας ή παραλληλίας;

ΣΥΜΕΩΝ ΜΑΥΡΙΔΗΣ

Το δικαίωμα στην επανάσταση.

ΧΑΡΙΛΑΟΣ Α. ΧΑΡΑΚΑΣ

Η αφετηρία και πορεία του στοχασμού του Κωνσταντίνου Δεσποτόπουλου στην επιστήμη και στη φιλοσοφία του δικαίου.

ΙΙ. Επίκαιρα θέματα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΖΑΚΗΣ

Ο Διάλογος μεταξύ του ΕΔΔΑ και των Εθνικών Δικαστηρίων.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ Μ. ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΥ

Το πρόγραμμα επανεισδοχής αιτούντων άσυλο στην Τουρκία εκτός δικαίου της ΕΕ. Γενικό Δικαστήριο Τ-192/16, Τ-193/16 και Τ-257/16, υποθέσεις NF, ΝG και NM κατά Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

ΜΑΡΙΚΑ ΒΑΡΕΙΑ

Περί συμβατότητας ή μη με το άρθρο 9 του Συντάγματος, των προβλέψεων των άρθρων 25 § 3 και 40 § 3 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013).

ΙΙΙ. Σχολιασμένη Νομολογία

ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΒΑΡΑΣ

Σχόλιο στην απόφαση του ΕΔΔΑ Chowdury και λοιποί κατά Ελλάδας (υπόθεση Μανωλάδα). Η καταδίκη ενός ολόκληρου συστήματος καταναγκασμού και εκμετάλλευσης.

ΑΝΘΗ ΚΟΣΚΙΝΑ

Δικαστικά όρια στους ελέγχους στοιχείων ταυτότητας. Γαλλικό Ακυρωτικό Δικαστήριο 9ης Νοεμβρίου 2016.

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Συνταγματικές πτυχές της υποχρέωσης υποβολής δηλώσεων «πόθεν έσχες» (Σχόλιο επί της υπ’ αριθ. 2649/2017 απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ).

ΙV. Νομολογία ΕυρωπΔΔΑ

ΜΑΡΙΑ-ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Επισκόπηση επιλεγμένης νομολογίας ΕυρΔΔΑ (Ιούλιος - Δεκέμβριος 2017).

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Δικαιώματα του Ανθρώπου
ISSN
1108-4456
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 76, 2018
© 2018
Σελίδες: 272
Συνδρομές

Εταιρείες: € 120

Φοιτητές: € 55

Φυσικά πρόσωπα: € 75

Ν.Π.Δ.Δ.: € 120

Συνδρομή εξωτερικού: € 140

Πίνακας περιεχομένων   +

Περιεχόμενα – Table des matières

Ι. Μελέτες

257 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Κοινό περί δικαίου αίσθημα vs Κράτος δικαίου. Το

δύσκολο τρίγωνο: Δικαιοσύνη – Κοινή Γνώμη – Πολι-

τική (Ομιλία Ευάγγελου Βενιζέλου σε εκδήλωση του

Κύκλου Ιδεών, 31.1.2018).

267 ΕΛΕΝΗ ΗΛ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ Η θωμιστική αντίληψη του προσώπου και τα ανθρώ-

πινα δικαιώματα.

287 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Α. ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ

Οι αρχές ne bis in idem και in dubio pro reo· μια

σχέση επαλληλίας ή παραλληλίας;

307 ΣΥΜΕΩΝ ΜΑΥΡΙΔΗΣ Το δικαίωμα στην επανάσταση.

349 ΧΑΡΙΛΑΟΣ Α. ΧΑΡΑΚΑΣ Η αφετηρία και πορεία του στοχασμού του Κωνστα-

ντίνου Δεσποτόπουλου στην επιστήμη και στη φιλοσο-

φία του δικαίου.

ΙΙ. Επίκαιρα θέματα

355 ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΖΑΚΗΣ Ο Διάλογος μεταξύ του ΕΔΔΑ και των Εθνικών Δικα-

στηρίων.

359 ΧΡΙΣΤΙΝΑ Μ. ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΥ Το πρόγραμμα επανεισδοχής αιτούντων άσυλο στην

Τουρκία εκτός δικαίου της ΕΕ. Γενικό Δικαστήριο

Τ-192/16, Τ-193/16 και Τ-257/16, υποθέσεις NF, ΝG

και NM κατά Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

373 ΜΑΡΙΚΑ ΒΑΡΕΙΑ Περί συμβατότητας ή μη με το άρθρο 9 του Συντάγμα-

τος, των προβλέψεων των άρθρων 25 § 3 και 40 § 3 του

Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013).

ΙΙΙ. Σχολιασμένη Νομολογία

385 ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΒΑΡΑΣ Σχόλιο στην απόφαση του ΕΔΔΑ Chowdury και λοι-

ποί κατά Ελλάδας (υπόθεση Μανωλάδα). Η καταδίκη

ενός ολόκληρου συστήματος καταναγκασμού και εκμε-

τάλλευσης.

Περιεχόμενα

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΔΤΑ ΝΟ 76/2018

397 ΑΝΘΗ ΚΟΣΚΙΝΑ Δικαστικά όρια στους ελέγχους στοιχείων ταυτότητας.

Γαλλικό Ακυρωτικό Δικαστήριο 9ης Νοεμβρίου 2016.

413 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Συνταγματικές πτυχές της υποχρέωσης υποβολής δη-

λώσεων «πόθεν έσχες» (Σχόλιο επί της υπ’ αριθ.

2649/2017 απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ).

ΙV. Νομολογία ΕυρωπΔΔΑ

437 ΜΑΡΙΑ-ΑΝΔΡΙΑΝΗ

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Επισκόπηση επιλεγμένης νομολογίας ΕυρΔΔΑ (Ιού-

λιος - Δεκέμβριος 2017).

V. Varia

451 A΄ Miettes Scientifiques PIERRE LAMBERT, Prix 2017 de la Revue trimestrielle

des droits de l’homme.

454 Β΄ Bloc-notes Jacques Julliard.

456 Γ΄ Τρίτη Γνώμη Enzo Traverso - Γιάνης Βαρουφάκης - Cas Mudde/

Cristóbal Rovita Kaltuasser.

VI. Βιβλιογραφία

457 Α΄ Κριτικά Σημειώματα -

Recensions

ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ Κ. ΒΑΣΕΝΧΟΒΕΝ, Θαλάσσιος χωροταξι-

κός σχεδιασμός. Ευρώπη και Ελλάδα (Πέτρος Ι. Πα-

ραράς).

BERTRAND MATHIEU, Le droit contre la démocratie?

(Μαρίνα Παπαδοπούλου).

VASILIKI KAPSALI, Les droits des administrés dans la

procédure administrative non contentieuse. Étude comparée

des droits français et grec (Σοφία Μητσιοπούλου).

JEAN-BAPTISTE DUCLERCQ, Les mutations du contrôle

de proportionnalité dans la jurisprudence du Conseil

constitutionnel, Prix de thèse du Conseil constitutionnel

(Πέπη Καλογήρου).

ΦΕΡΕΝΙΚΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΟΥΤΝΑΤΖΗ, Ο Γενικός

Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων 679/2016

ΕΕ. Εισαγωγή και Προστασία Δικαιωμάτων (Πέτρος

Ι. Παραράς).

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Τα συνταγματικά θεμέλια του

δημόσιου χώρου (Πέτρος Ι. Παραράς).

468 Β΄ Παρουσιάσεις Βιβλίων

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

Επιστημονικοί Συνεργάτες

Ν. ΑΓΓΕΛΗΣ, Δ.Ν., ΧΡ. ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΥ, Δ.Ν., Β. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ, πάρεδρος ΣτΕ, ΧΑΡΑΛ. ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, αναπλ. καθηγητής (Πάτρα), ΘΕΟΔ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ, επίκ. καθηγήτρια (Αθήνα), ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, σύμβουλος ΣτΕ, Θ. ΑΡΑΒΑΝΗΣ, πάρεδρος ΣτΕ, Δ. ΒΑΝΔΩΡΟΣ, πάρεδρος ΣτΕ, Δ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, εισηγητής ΣτΕ, ΣΠ. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ, επίκουρος καθηγ. Νομικής Αθηνών, Μ. ΓΑΒΟΥ-ΝΕΛΗ, λέκτωρ Νομικής Αθηνών, Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ, επίκουρος καθηγ. Νομικής Αθηνών, ΙΩΑΝ. ΓΙΑΝΝΙΔΗΣ, αναπλ. καθηγητής (Αθήνα), Γ. ΔΕΛΛΗΣ, επίκουρος καθηγ. Νομικής Αθηνών, ΙΩΑΝ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, εισηγητής ΣτΕ, Δ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ, πάρεδρος ΣτΕ, Π. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ, επίκ. καθηγητής (Αθήνα), ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, επίκουρη καθηγήτρια Νομικής ΔΠΘ, ΓΕΩΡΓ. ΚΑΜΙΝΗΣ, επίκ. καθηγητής (Αθήνα), Ι. ΚΑΡΚΑΛΗΣ, πάρεδρος Ελεγκτ. Συν., διδ. Παντείου, ΗΛ. ΚΑΣΤΑΝΑΣ, Δ.Ν., Νομ. Υπηρεσία Υπ. Εξωτερικών, Γ. ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ, καθηγητής ΔΠΘ, ΑΝΤ. ΚΕΧΡΗΣ, δικηγόρος, Δ.Ν., ΒΑΣ. ΚΟΝΔΥΛΗΣ, Δ.Ν., Κ. ΚΟΝΙΔΙΤΣΙΩΤΟΥ-ΚΟΛΛΙΑ, πάρεδρος ΣτΕ, ΞΕΝ. ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ, καθηγητής Πανεπ. Πελοπ., ΣΤΑΥΡ. ΚΤΙΣΤΑΚΗ, πάρεδρος ΣτΕ, αναπλ. καθηγ. (Κομοτηνή), ΕΙΡΗΝΗ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ, Δ.Ν., ΣΤΑΥΡ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ, πάρεδρος ΣτΕ, ΗΛ. ΜΑΖΟΣ, πάρεδρος ΣτΕ, ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ, εισηγητής ΣτΕ, ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΟΥΔΑ, δικηγόρος, LLM διεθνούς δικαίου, Ν. ΜΗΛΙΩΝΗΣ, σύμβουλος Ελεγκτ. Συν., διδ. πολ. επ., ΙΩΑΝ. ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, εισηγητής ΣτΕ, ΧΡ. ΜΟΥΚΙΟΥ, δικηγόρος, Δ.Ν., ΜΕΛ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ, λέκτωρ (Πάντειο), Κ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ, Δ.Ν., ΔΗΜ. ΜΠΕΛΑΝΤΗΣ, Δ.Ν., ΟΛΓΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, πάρεδρος ΣτΕ, Δ.Ν., ΧΡ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, εισηγητής ΣτΕ, ΞΕΝ. ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ, επίκ. καθηγητής (Θεσσαλία), ΧΑΡΗΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, επίκ. καθηγητής Νομικής (Κύπρος), ΕΥΓ. ΠΡΕΒΕΔΟΥΡΟΥ, επίκ. καθηγήτρια ΑΠΘ, ΒΑΣ. ΣΑΡΑΝΤΗ, Δ.Ν., ΧΡ. ΣΙΤΑΡΑ, πάρεδρος ΣτΕ, ΕΥΣΤ. ΣΚΟΥΡΑ, εισηγήτρια ΣτΕ, ΑΘΑΝ. ΣΥ-ΚΙΩΤΟΥ-ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ, λέκτωρ ΔΠΘ, ΓΕΩΡΓ. ΣΩΤΗΡΕΛΗΣ, αναπλ. καθηγητής (Αθήνα), Μ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ, πάρεδρος ΣτΕ, ΜΑΡΙΑ ΤΕΛΑΛΙΑΝ, νομ. σύμβουλος Υπ. Εξωτερικών, ΕΥΑΓΓ. ΤΖΙΡΑΚΗ, Πάρεδρος ΣτΕ, ΔΜΣ Δημ. Δικαίου, ΔΗΜ. ΤΟΜΑΡΑΣ, πάρεδρος ΣτΕ, Δ.Ν., ΑΛ. ΤΡΑΝΤΑ, διδ. ν., Γ. ΤΡΑΝΤΑΣ, Δ.Ν., ΜΑΡΛ. ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗ, πάρεδρος ΣτΕ, ΣΤ. ΤΣΑΚΥΡΑΚΗΣ, επίκ. καθηγητής (Αθήνα), ΧΑΡΑΛ. ΤΣΙΛΙΩΤΗΣ, Δ.Ν., LL.M. (Heidelberg), ΔΙΟΝ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ, επίκ. καθηγητής (Κομοτηνή), ΑΛΤΑΝΑ ΦΙΛΟΥ, Δ.Ν., ερευνήτρια (Heidelberg), ΠΗΝ. ΦΟΥΝΤΕΔΑΚΗ, καθηγήτρια (Πάντειο), N. ΦΡΑ-ΓΚΑΚΗΣ, δικηγόρος, ΒΑΣ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, αναπλ. καθηγητής (Κομοτηνή).

Γραμματεία

ΧΑΡΑΛ. ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΠ. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ,

Γ. ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ, ΞΕΝ. ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ, Κ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ, Δ. ΤΟΜΑΡΑΣ, ΒΑΣ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

Επιστημονική Επιτροπή

Ν. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ, καθηγητής (Αθήνα), Ν. ΒΑΛΤΙΚΟΣ, πρ. δικαστής ΕΔΔΑ, ΑΠ. ΓΕΡΟΝΤΑΣ, αναπλ. κα-θηγητής (Κομοτηνή), Κ. ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ, ακαδημαϊκός, ΤΖ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ - ΣΤΡΑΓΓΑ, καθηγήτρια (Αθήνα), ΝΙΚΗ ΚΑΛΤΣΟΓΙΑ - ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗ, καθηγήτρια (Πάντειο), ΑΡΓ. ΚΑΡΡΑΣ, καθηγητής (Αθήνα), Γ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ, ομ. καθηγητής (Αθήνα), Φ. ΚΟΖΥΡΗΣ, καθηγητής (Θεσσαλονίκη), ΔΗΜ. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΑ-ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, καθηγήτρια (Θεσσαλονίκη), ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΚΟΥΛΗ - ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, δικηγόρος, Κ. ΚΡΕΜΑΛΗΣ, καθηγητής (Αθήνα), Π. ΛΑΖΑΡΑΤΟΣ, καθηγητής Νομικής (Αθήνα), ΑΝΔΡ. ΛΟΒΕΡΔΟΣ, αναπλ. καθηγητής (Πάντειο), Σ. ΛΥΤΡΑΣ, καθηγητής (Αθήνα), ΑΡ. ΜΑΝΕΣΗΣ, ακαδημαϊκός, Γ. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ακαδημαϊκός, Κ. ΜΑΥΡΙΑΣ, καθηγητής (Αθήνα), ΕΛΙΣ. ΜΠΕΣΙΛΑ - ΜΑΚΡΙΔΗ, καθηγήτρια (Πάντειο), ΑΝΤ. ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ, καθηγητής (Αθήνα), ΗΛ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, καθηγητής (Πάντειο), ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ, δικαστής στο ΠΕΚ, ΠΕΤΡ. ΠΑΡΑΡΑΣ, αντιπρόεδρος ΣτΕ, καθηγητής (Κομοτηνή), ΠΡΟΚ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, καθηγητής (Αθήνα), ΣΤ. ΠΕΡΡΑΚΗΣ,. καθηγητής (Πάντειο), ΧΡ. ΡΟΖΑΚΗΣ, δικαστής στο ΕΔΔΑ, ΕΜΜ. ΡΟΥΚΟΥΝΑΣ, ακαδημαϊκός, Ι. ΣΑΡΜΑΣ, σύμβουλος Ελ. Συν., Δ.Ν., ΕΠ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ακαδημαϊκός, ΔΙΟΝ. ΣΠΙΝΕΛΛΗΣ, καθηγητής (Αθήνα), ΦΙΛ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, καθηγητής (Αθήνα), ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΑΓΚΟΣ, καθηγητής (Θεσσαλονίκη), ΑΝΑΣΤ. ΤΑΧΟΣ, καθηγητής (Θεσσαλονίκη), ΣΤΑΜ. ΤΖΙΤΖΗΣ, Directeur de recherches CNRS και (Paris II), ΣΠ. ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ, καθηγητής (Αθήνα),

ΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ, καθηγητής (Κομοτηνή), Κ. ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ, καθηγητής (Θεσσαλονίκη).

Comité Scientifique

FRANCESCO D’ AGOSTINO, professeur (Rome), PH. ARDANT, professeur (Paris II), G. COHEN-JONA-THAN, professeur (Paris II), JEAN-PAUL COSTA, juge à la Cour Europ. des Droits de l’Homme, EMM. DECAUX, professeur (Paris ΙΙ), FR. DELPÉRÉE, professeur (Louvain la Neuve), membre de l’Institut de France, CHANTAL DELSOL, professeur (Univ. de Marne-La-Vallée), PIERRE DELVOLVÉ, professeur (Paris II), THOMAÏS DOURAKI, Docteur en droit, conseiller juridique au Ministère de l’Économie nationale (Athènes), GUILLAUME DRAGO, professeur (Paris II), LOUIS FAVOREU, professeur (Aix-Marseille), PAULO FERREIRA DA CUNHA, professeur (Portugal), JEAN-FR. FLAUSS, professeur (Paris II), M. FROMONT, professeur (Paris I), YVES GAUDEMET, professeur (Paris II), JEAN GICQUEL, professeur (Paris I), MARY ANN GLENDON, professeur (Harvard Law School), PE-TER HÄBERLE, professeur (Bayreuth), JOSEF ISENSEE, professeur (Bonn), JEAN-J. ISRAEL, professeur (Paris XII), PHILIP KUNIG, professeur (Berlin), ANDRÉΕ LAJOIE, professeur (Montréal), PIERRE LAMBERT, vice - président de l’Institut International des Droits de l’Homme - René Cassin, MASS. LUCIANI, professeur (Rome), JEAN MORANGE, professeur (Paris II), ALAIN RENAUT, professeur (Paris IV), GEORG RESS, professeur, juge à la Cour Europ. des Droits de l’homme, DOM. ROUS-SEAU, professeur (Montpellier I), CHRIST. STARCK, professeur (Göttingen), FR. SUDRE, professeur (Montpellier), PAUL TAVERNIER, professeur (Paris Sud), FR. TERRÉ, professeur, membre de l’Insti-tut de France, MICHEL TROPER, professeur (Paris X), Μ. VERPEAUX, professeur (Paris I), JOSÉ WOEHRLING, professeur (Montréal), ELIS. ZOLLER, professeur (Paris II), MANFR. ZULEEG, professeur (Frankfurt am Main).

Direction

ΑΝΤ. BREDIMAS, P. PARARAS, EP. SPILIOTOPOULOS, PHIL. SPYROPOULOS, SP. FLOGAΪTIS

Συνδρομή

Για παραγγελίες συνδρομών περιοδικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Τρέχον τεύχος

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού