Καλάθι αγορών
Ελληνικά English
| | | |

Περιοδικά


Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας, 1 (2020)

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας
ISSN
1791-3705
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 1, 2020
© Ιανουάριος 2020
Σελίδες: III + 110
Συνδρομές

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Φοιτητές: € 75

Δικαστές: € 75

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Εταιρείες: € 140

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας (ΕΠολΔ)


Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας, 1 (2020)

Από τα περιεχόµενα του τεύχους 1/2020:

Μελέτες

Αν. Παπαδοπούλου, Ζητήµατα επαναληπτικού ηλεκτρονικού πλειστηριασµού (966, 1003 § 4 ΚΠολΔ), σ. 1

Κ. Βουλγαράκης, Τα αντικειµενικά όρια του δεδικασµένου των αποφάσεων που κρίνουν επί διεθνούς δικαιοδοσίας σύµφωνα µε τον κανονισµό 1215/2012, σ. 18

Β. Ψιάνου, Η αναβολή της συζήτησης κατά τον ΚΠολΔ, σ. 26

Νοµολογία

Παραίτηση από το αγωγικό δικαίωµα χωρίς τήρηση του νόµιµου τύπου θεµελιώνει καταχρηστική ένσταση· προβολή και εξέταση αυτής το πρώτον στο εφετείο, ΑΠ 1586/2017 (παρατ. Π. Κοντογεωργακόπουλος), σ. 40

Διεθνής δικαιοδοσία σε διαφορές γονικής µέριµνας· ζητήµατα από την εφαρµογή του Κανονισµού 2201/2003, ΑΠ 927/2019 (παρατ. Ά. Λαγούδη), σ. 51

Αυτοκινητικό ατύχηµα· αύξηση του ποσού αποζηµίωσης κατ’ έφεση· εάν η εναγόµενη ασφαλιστική δεν άσκησε επικουρική έφεση δεν αυξάνεται αντιστοίχως το ποσό που υποχρεώθηκε πρωτοδίκως να καταβάλει ο παρεµπιπτόντως εναγόµενος ασφαλισµένος, ΜΕφΑθ 6952/2019 (παρατ. Αθ. Κρητικός), σ. 66

Επιβολή δικαστικού ενσήµου στις αναγνωριστικές αγωγές· αντισυνταγµατικότητα αυτής, ΠΠρΠατρ 94/2020 (παρατ. Π. Γιαννόπουλος), σ. 70

Αίτηµα λήψης στοιχείων τραπεζικού λογαριασµού στο πλαίσιο ευρωπαϊκής διαταγής δέσµευσής του· προϋποθέσεις, ΜΠρΘεσ 10354/2019 (παρατ. Γ. Κόντης), σ. 81

Προϋποθέσεις συµµετοχής εταιρίας διαχείρισης απαιτήσεων του ν. 4354/2015 σε δίκη ανακοπής στην εκτέλεση στρεφόµενης κατά του πιστωτικού ιδρύµατος, ΜΠρΘεσ 13663/2019 (παρατ. Αλ. Φλώρου), σ. 86

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας
ISSN
1791-3705
Τρέχον τεύχος
Αριθμός τεύχους: 1, 2020
© Ιανουάριος 2020
Σελίδες: III + 110
Συνδρομές

Ν.Π.Δ.Δ.: € 180

Φοιτητές: € 75

Δικαστές: € 75

Συνδρομή εξωτερικού: € 165

Εταιρείες: € 140

Φυσικά πρόσωπα: € 100

Πίνακας περιεχομένων   +

Μελέτες

1 Αναστασία Λ. Παπαδοπούλου, Ζητήµατα επαναληπτικού ηλεκτρονικού πλειστηριασµού (966, 1003 § 4 ΚΠολΔ)

18 Κωνσταντίνος Δ. Βουλγαράκης, Τα αντικειµενικά όρια του δεδικασµένου των αποφάσεων που κρίνουν επί διεθνούς δικαιοδοσίας σύµφωνα µε τον κανονισµό 1215/2012

26 Βασιλική Ψιάνου, Η αναβολή της συζήτησης κατά τον ΚΠολΔ

Νοµολογία ελληνικά δικαστήρια

40 ΑΠ 1586/2017 Τµ.Α1, Παραίτηση από το αγωγικό δικαίωµα χωρίς τήρηση του νόµιµου τύπου θεµελιώνει καταχρηστική ένσταση· προβολή και εξέταση αυτής το πρώτον στο εφετείο, παρατ. Παναγιώτη Γ. Κοντογεωργακόπουλου

51 ΑΠ 927/2019 Τµ.Α1, Διεθνής δικαιοδοσία σε διαφορές γονικής µέριµνας· ζητήµατα από την εφαρµογή του Κανονισµού 2201/2003, παρατ. Άννας Λαγούδη

66 ΜΕφΑθ 6952/2019, Αυτοκινητικό ατύχηµα· αύξηση του ποσού αποζηµίωσης κατ’ έφεση· εάν η εναγόµενη ασφαλιστική δεν άσκησε επικουρική έφεση δεν αυξάνεται αντιστοίχως το ποσό που υποχρεώθηκε πρωτοδίκως να καταβάλει ο παρεµπιπτόντως εναγόµενος ασφαλισµένος, παρατ. Αθανασίου Γ. Κρητικού

70 ΠΠρΠατρ 94/2020, Επιβολή δικαστικού ενσήµου στις αναγνωριστικές αγωγές· αντισυνταγµατικότητα αυτής, παρατ. Παναγιώτη Σ. Γιαννόπουλου

81 ΜΠρΘεσ 10354/2019, Αίτηµα λήψης στοιχείων τραπεζικού λογαριασµού στο πλαίσιο ευρωπαϊκής διαταγής δέσµευσής του· προϋποθέσεις, παρατ. Γεωργίου Κόντη

86 ΜΠρΘεσ 13663/2019, Προϋποθέσεις συµµετοχής εταιρίας διαχείρισης απαιτήσεων του ν. 4354/2015 σε δίκη ανακοπής στην εκτέλεση στρεφόµενης κατά του πιστωτικού ιδρύµατος, παρατ. Αλεξίας Φλώρου

Επισκόπηση νοµολογίας

Ένδικα µέσα

95 ΑΠ 790/2018 Τµ.Α2, Διάκριση της διακοπής παραγραφής κατά την έννοια του ΑΚ και της ειδικής ρύθµισης αναστολής παραγραφής κατά την έννοια του Δηµοσίου Λογιστικού, σηµ. Αν. Παπαδοπούλου

98 ΑΠ 160/2019 Τµ.Γ, Ο αναιρετικός λόγος από το άρθρο 559 αρ. 17 ΚΠολΔ ιδρύεται επί αντίφασης που εντοπίζεται αποκλειστικά και µόνον στο διατακτικό της απόφασης ή µεταξύ αυτού και αιτιολογιών µε στοιχεία διατακτικού, σηµ. Ν. Κατηφόρη

100 ΑΠ 147/2019 Τµ.Β2, Δεν εµπίπτει στις αναιρετικές πληµµέλειες που προβλέπονται στο άρθρο 560 ΚΠολΔ η µη πρόσδοση πλήρους αποδεικτικής δύναµης σε δικαστική οµολογία, σηµ. Ν. Κατηφόρη

Ευρετήρια

i Αλφαβητικό ευρετήριο ληµµάτων

iii Ευρετήριο νοµοθετηµάτων

Διεύθυνση / Συντακτική επιτροπή περιοδικού   +

Η διαρκής ερμηνεία του αστικού δικονομικού δικαίου

Η ΕΠολΔ είναι το περιοδικό που αποσκοπεί στην έγκυρη και άμεση πληροφόρηση για όλα τα ζητήματα της Πολιτικής Δικονομίας. Μέσα από τις σελίδες της ο σύγχρονος και απαιτητικός νομικός επαγγελματίας ενημερώνεται για όλες τις εξελίξεις από τους πλέον έγκυρους συγγραφείς
στο γνωστικό αντικείμενο που η Επιθεώρηση καλύπτει.

Η ΕΠολΔ εστιάζει:

• Στη νομική επικαιρότητα στον χώρο του Αστικού Δικονομικού Δικαίου, με μελέτες, άρθρα και παρεμβάσεις

• Στην εθνική νομολογία των πολιτικών δικαστηρίων όλων των βαθμίδων. Όλες οι δημοσιευόμενες αποφάσεις στην ΕΠολΔ είναι σχολιασμένες

• Σε ειδικές νομοθετικές διατάξεις δικονομικού χαρακτήρα

• Στην παρακολούθηση των εξελίξεων διεθνώς, με ειδική στήλη για τη νομολογία υπερκρατικών/διεθνών ή αλλοδαπών δικαστηρίων, σε θέματα δικονομικού δικαίου

• Στη νομολογία δικονομικών ζητημάτων του ΕλΣυν

Διεύθυνση:

Κωνσταντίνος Φ. Καλαβρός, Καθηγητής Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Νικόλαος Καν. Κλαμαρής, Ομ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Νικόλαος Θ. Νίκας, Καθηγητής Νομικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Επιτροπή Σύνταξης:

Πάρις Σ. Αρβανιτάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Γεώργιος Tσ. Ορφανίδης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Στέλιος Γ. Σταματόπουλος, Καθηγητής Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Επιμέλεια Σύνταξης:

Παναγιώτης Σ. Γιαννόπουλος, Λέκτορας Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Νικόλαος Μ. Κατηφόρης, Λέκτορας Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Δημήτρης Γ. Μπαμπινιώτης, Λέκτορας Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Επιμέλεια στήλης «Δικονομικά ζητήματα ΕλΣυν»: Άννα Λιγωμένου, Σύμβουλος Ελεγκτικού Συνεδρίου

Επιστημονική Συνεργασία

Δικαστικό Σώμα:
Βασιλική Θάνου-Χριστοφίλου, Πρόεδρος του ΑΠ, Μιχαήλ Θεοχαρίδης, Πρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Γεώργιος Καλαμίδας, Πρόεδρος του ΑΠ
ε.τ., Iωάννης Καραβοκύρης, Πρόεδρος του ΕΣ ε.τ., Ρωμύλος Κεδίκογλου, Πρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Γεώργιος-Σταύρος Κούρτης, Πρόεδρος
του ΕΣ ε.τ., Αθανάσιος Κουτρομάνος, Πρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Κωνσταντίνος Μπακάλης, Πρόεδρος του ΝΣΚ ε.τ., Βασίλειος Νικόπουλος,
Πρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Γεώργιος Παναγιωτόπουλος, Πρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Παναγιώτης Πικραμμένος, Πρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Κωνσταντίνος
Ρίζος, Πρόεδρος του ΕΣ ε.τ., Σωτήριος Ρίζος, Πρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Νικόλαος Σακελλαρίου, Πρόεδρος του ΣτΕ, Ιωάννης-Σπυρίδων Τέντες,
Εισαγγελέας του ΑΠ ε.τ.
Νικόλαος Αγγελάρας, Αντιπρόεδρος του ΕΣ, Μιχαήλ Βροντάκης, Αντιπρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Διονύσιος Γιαννακόπουλος, Αντιπρόεδρος
του ΑΠ ε.τ., Γεώργιος Γιαννούλης, Αντιπρόεδρος του ΑΠ, Mίμης Γραμματικούδης, Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Αθανάσιος Κρητικός,
Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Ιωάννης Γιαννακόπουλος, Αντιπρόεδρος του ΑΠ, Ιωάννης Παπανικολάου, Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Στυλιανός
Πατεράκης, Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ., Αθανάσιος Ράντος, Αντιπρόεδρος του ΣτΕ, Αθανασία Τσαμπάση, Αντιπρόεδρος του ΣτΕ ε.τ., Γεώργιος
Χρυσικός, Αντιπρόεδρος του ΑΠ ε.τ..
Χαράλαμπος Αθανασίου, Αρεοπαγίτης ε.τ., Διονύσιος Κονδύλης, Αρεοπαγίτης ε.τ., Δημήτρης Κράνης, Αρεοπαγίτης, Μιχαήλ Μαργαρίτης,
Αρεοπαγίτης ε.τ., Βασίλειος Ρήγας, Αρεοπαγίτης ε.τ., Ιωάννης Σαρμάς, Αντιπρόεδρος του ΕΣ, Γεράσιμος Σιμόπουλος, Αρεοπαγίτης ε.τ.,
Ιωάννης Χαμηλοθώρης, Αρεοπαγίτης ε.τ., Γεώργιος Χριστόφιλος, Αρεοπαγίτης ε.τ.
Νικόλαος Σοϊλεντάκης, Δ.Ν., Πρόεδρος Εφετών Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, Ευδοξία Κιουπτσίδου, Εφέτης
Αθανάσιος Πανταζόπουλος, Δ.Ν., Πρωτοδίκης, Χρήστος Τριανταφυλλίδης, Δ.Ν., Πρωτοδίκης
Μέλη ΔΕΠ Ελληνικών Πανεπιστημίων:
Ευάγγελος Βασιλακάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δημήτριος Δημητρίου, Καθηγητής
Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ., Καλλιόπη Μακρίδου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δημήτριος
Μανιώτης, Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ., Νικολέττα Παϊσίδου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής A.Π.Θ., Λήδα Πίψου, Καθηγήτρια Νομικής
Σχολής A.Π.Θ., Ευαγγελία Ποδηματά, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής A.Π.Θ.
Γεώργιος Ν. Διαμαντόπουλος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Λάμπρος Κιτσαράς, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ., Παναγιώτης
Κολοτούρος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Κωνσταντίνος Μπότσαρης, Αν. Καθηγητής Νομικής
Σχολής Δ.Π.Θ., Κωνσταντίνος Παναγόπουλος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ., Στέφανος Πανταζόπουλος, Εφέτης, Αν. Καθηγητής
Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Κωνσταντίνος Πολυζωγόπουλος, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών,
Δημήτριος Τσικρικάς, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Ιωάννης Δεληκωστόπουλος, Eπ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Απόστολος Σοφιαλίδης, Eπ. Καθηγητής Νομικής
Σχολής A.Π.Θ., Φλώρα Τριανταφύλλου-Αλμπανίδου, Επ. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Σπύρος Τσαντίνης, Eπ.
Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ.
Γεώργιος Σινανίδης, Λέκτορας Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Βασίλειος Χατζηιωάννου, Λέκτορας Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ.
Δικηγόροι, Δ.Ν.:
Απόστολος Άνθιμος, Δ.Ν., Δικηγόρος, Φιλία Γεωργαντή, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών, Εμμανουήλ
Γιαννακάκις, Δικηγόρος, Κωνσταντίνος Α. Γιαννόπουλος, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών, Νικόλαος Δαβράδος,
Δ.Ν., Δικηγόρος, Αντώνιος Διακονής, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ηλίας Ηλιακόπουλος, Δ.Ν. Δικηγόρος, Γεώργιος Κόντης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Μαρία
Κουκουζέλη, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών, Πέτρος Λιαράκος, Δ.Ν., Δικηγόρος, Άννα Μαντάκου, Δ.Ν., Δικηγόρος,
Μέλος του Διεθνούς Δικαστηρίου Διαιτησίας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, Μιχαήλ Μαρκουλάκης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ιωάννης
Μαντζουράνης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Γεράσιμος Μελισσηνός, Δ.Ν., Δικηγόρος, Χρυσούλα Μιχαηλίδου, Δ.Ν., Δικηγόρος, Ερευνητικό Ινστιτούτο
Δικονομικών Μελετών, Ελένη Παπαγεωργίου, Δ.Ν., Δικηγόρος, Μελίνα Β. Παπαδοπούλου, Δ.Ν., Δικηγόρος, Παντελεήμων Ρεντούλης, Δ.Ν.,
Δικηγόρος, Αναστάσιος Ταμαμίδης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Γρηγόρης Τιμαγένης, Δ.Ν., Δικηγόρος, Παναγιώτης Τσόγιας, Δ.Ν., Δικηγόρος

Συνδρομή

Για παραγγελίες συνδρομών περιοδικών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα από τα καταστήματά μας (Αθήνα: 210 33 87 500, Θεσσαλονίκη: 2310 535 381) ή αποστείλατε e-mail στο info@sakkoulas.gr

Τρέχον τεύχος

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού