Κάρτα μέλους Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων


Αποκτήστε την κάρτα που επιβραβεύει την επένδυση στην επιστημονική ενημέρωση.

Με την κάρτα μέλους που σχεδιάσαμε ειδικά για τους
Ασκούμενους και Νέους Δικηγόρους, μπορείτε να επωφεληθείτε διπλά.

Κερδίστε εκπτώσεις 15% σε όλες τις αγορές σας από τα καταστήματά μας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και μέσω
του δικτύου πωλητών της εταιρείας μας όσο και για παραγγελίες μέσω διαδικτύου, για εκδόσεις των Εκδόσεων Σάκκουλα
και για εκδόσεις τρίτων εκδοτών που διατίθενται από το δίκτυο των Εκδόσεων Σάκκουλα, συμπεριλαμβανομένης
και της βάσης νομικών δεδομένων sakkoulas-online.gr.

Επιπλέον προνόμια για τους κατόχους της κάρτας μέλους
Εγγραφείτε συνδρομητές στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και στα περιοδικά μας και αποκτήστε ηλεκτρονικές εκδόσεις σε ειδικές τιμές:

«Ελληνική Δικαιοσύνη» (ΕλλΔνη)
(τιμή ετήσιας έντυπης συνδρομής 75 € από 100 €)
«Διοικητική Δίκη» (ΔιΔικ)
(τιμή ετήσιας έντυπης συνδρομής 70 € από 90 €)
«Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονομίας» (ΕΠολΔ)
(τιμή ετήσιας έντυπης συνδρομής 75 € από 100 €)
«Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου» (ΕπισκΕΔ)
(τιμή ετήσιας έντυπης συνδρομής 75 € από 100 €)
«Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου» (ΕπισκΕΔ)
Ηλεκτρονική Έκδοση (cd-rom, περιέχει 17 έτη) (τιμή αγοράς 200 € από 250 €)
«Επιθεώρηση του Εμπορικού Δικαίου» (ΕΕμπΔ)
(τιμή ετήσιας έντυπης συνδρομής 70 € από 80€ )
«Επιθεώρηση Ακινήτων»
(τιμή ετήσιας έντυπης συνδρομής 75 € από 100 €)
«Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου» (ΕφημΔΔ)
(τιμή ετήσιας έντυπης συνδρομής 75 € από 100 €)
«Πράξη και Λόγος του Ποινικού Δικαίου»
(τιμή ετήσιας έντυπης συνδρομής 85 € από 110 €)
«Lex&Forum»
(τιμή ετήσιας έντυπης συνδρομής 75 € από 100 €)
«Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΔτΚΑ)
(τιμή ετήσιας έντυπης συνδρομής 75 € από 100 €)
«Δικαιώματα του Ανθρώπου» (ΔτΑ)
(τιμή ετήσιας έντυπης συνδρομής 55 € από 75 €)
«Διαιτησία»
(τιμή ετήσιας έντυπης συνδρομής 75 € από 100 €)
«Ενέργεια & Δίκαιο» (Ε&Δ)
(τιμή ετήσιας έντυπης συνδρομής 55 € από 75 €)
Cd-Rom CODEX «Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι» (επιμέλεια: Αχιλλέας Κ. Ζήσης)
(τιμή αγοράς 80 € από 100 €)
«ΝΟΜΟΚΑΝΟΝΙΚΑ»
(τιμή ετήσιας έντυπης συνδρομής 45 € από 55 €)
«Αρμενόπουλος»
(τιμή ετήσιας έντυπης συνδρομής 75 € από 100 €)
«Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου» (ΕΕΕυρΔ)
(τιμή ετήσιας έντυπης συνδρομής 60 € από 100 €)