Σεμινάρια


Seminar
 
 
 

Το δίκαιο της πώλησης κατά τον ΑΚ και την CISG

Νέο δίκαιο της πώλησης ● Ειδικές μορφές πώλησης ● Διεθνείς πωλήσεις κινητών

Instructor: Αναστάσιος Βαλτούδης

 
More »
 
20/04/2024
Online seminar
 
 
 

Ο ΝΕΟΣ Ν. 5090/2024

• Οι τροποποιήσεις του ΠΚ με τον Ν. 5090/2024 • Οι επεμβάσεις στον νέο ΚΠΔ με τον Ν. 5090/2024

Instructors: Νικόλαος Μπιτζιλέκης, Θεοχάρης Δαλακούρας

 
More »
 
13/05/2024 - 22/05/2024
Online seminar
 
 
 

Τα ομολογιακά δάνεια μετά τον ν. 4548/2018

Ζητήματα ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου από τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων με ομολογιακά δάνεια

Instructors: Άννα Εμ. Πλεύρη, Ελευθερία Χριστιανοπούλου

 
More »
 
16/05/2024
 
 
20/04/2024 Physical attendance Remote attendance
Seminar
Το δίκαιο της πώλησης κατά τον ΑΚ και την CISG
Instructor: Αναστάσιος Βαλτούδης
 

More »

13/05/2024 - 22/05/2024 Remote attendance
Online seminar
Ο ΝΕΟΣ Ν. 5090/2024
Instructors: Νικόλαος Μπιτζιλέκης, Θεοχάρης Δαλακούρας
 

More »

16/05/2024 Remote attendance
Online seminar
Τα ομολογιακά δάνεια μετά τον ν. 4548/2018
Instructors: Άννα Εμ. Πλεύρη, Ελευθερία Χριστιανοπούλου
 

More »

 
 

Recent seminars

 
 

Testimonials:

Εξαιρετικός ήταν επίσης ο διαδραστικός χαρακτήρας του σεµιναρίου και η ενθάρρυνση της συµµετοχής µας µέσα από πρακτικές ασκήσεις, απορίες και ερωτήµατα που µπορούσε ο κάθε συµµετέχων να θέσει.
Εύα Δουκάκη
Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται στους διδάσκοντες, οι οποίοι υπήρξαν υποδειγματικοί, αλλά και στον οργανισμό σας για την εξαιρετική οργάνωση.
Αγησίλαος Πετάλας
Εξειδίκευση γνώσεων. Ολοκληρωμένη παρουσίαση των μέχρι τώρα εξελίξεων.
Γιάννης Κεννής
Πολύ καλή οργάνωση και υποστήριξη.
Ζαφειρένια Κεφαλογιάννη
 
 

My seminars

In order to see your running or forthcoming seminars, please login.