Μεγάλες Αποφάσεις


Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος αυτής της νέας σειράς μελετών βρίσκονται οι δικαιοδοτικές αποφάσεις των εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών δικαστηρίων

Πληροφορίες έκδοσης

Συγγραφείς