Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου - Δικαιώματα του ανθρώπου και θεσμικός εκσυγχρονισμός