Η. Μαυρομούστακου/Α. Τσιφτσόγλου/Ι. Κοϊμτζόγλου..., Δημόσια Διακυβέρνηση, 2019


Η. Μαυρομούστακου/Α. Τσιφτσόγλου/Ι. Κοϊμτζόγλου..., Δημόσια Διακυβέρνηση, 2019

Στον τόμο αυτό δημοσιεύονται τα Πρακτικά του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου που διοργάνωσε ο Τομέας Διοικητικής Επιστήμης του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, με θέμα «Δημόσια Διακυβέρνηση: προοπτικές και προκλήσεις στον 21ο αιώνα». Το Συνέδριο έλαβε χώρα στις 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου 2018 στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Η διοργάνωση του Συνεδρίου αποτελεί μια προσπάθεια να αναδειχτούν οι προκλήσεις που δημιουργούνται από τις σύγχρονες μορφές διακυβέρνησης ιδιαίτερα στη Δημόσια Διοίκηση και να παρουσιάσει τις προοπτικές για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων στον 21ο αιώνα.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Δημόσια Διακυβέρνηση
Προοπτικές και προκλήσεις στον 21ο αιώνα
© 2019
Πρόλογος
Συγγραφείς
ISBN
978-960-648-060-7
Σελίδες
ΧΙ + 809
Τιμή
€ 48,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΜΕΡΟΣ Α΄

Δημόσια Πολιτική & Καλή Νομοθέτηση

Ήβη-Αγγελική Μαυρομούστακου, Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, Νομοθέτηση και ρυθμίσεις για τη Δημόσια Διοίκηση

Θεόδωρος Ψυχογυιός, Η πολυνομία και κακονομία ως εμπόδια της οικονομικής και κοινωνικής προόδου

Άννα Τσιφτσόγλου, Η παραμόρφωση της νομοθετικής διαδικασίας την περίοδο της κρίσης: εμπειρικές παρατηρήσεις πάνω στη μνημονιακή νομοθεσία

Ιωάννης Κοϊμτζόγλου, Επιπτώσεις της κακής νομοθέτησης στην ποιότητα της δημόσιας διοίκησης

Γεώργιος Δίελλας, Η θεσμική μνήμη στην ελληνική δημόσια διοίκηση

Βασιλική Νταλάκου/Ηλίας Καρακατσάνης, Συστηματική Προσέγγιση της Διοικητικής Κωδικοποίησης στην Ελλάδα: Υφιστάμενη Κατάσταση, Προοπτικές και Μεθοδολογικά Ζητήματα

Εύη Δραμαλιώτη, Το Κέντρο Διακυβέρνησης στην Ελλάδα: οι υφιστάμενες δομές και η πρόκληση για αποτελεσματικότερο συντονισμό του κυβερνητικού έργου

ΜΕΡΟΣ Β΄

Ελεγκτικοί Μηχανισμοί στη Διοίκηση

Στέφανος Πετροπουλάκος, Οι Διοικητικές Επιτροπές του ΕΦΚΑ ως όργανα ελέγχου της διοικητικής δράσης

Ιωάννης Φίλος/Ευαγγελία Παππά, Η Αποτελεσματικότητα των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου στην ελληνική δημόσια διοίκηση

Μαρία Λιαδή, Ο Συνήγορος του Πολίτη ως Μηχανισμός Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας

Παναγιώτα Μιχελή, Σκέψεις ως προς τους ευρωπαϊκούς και εθνικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς καταστολής της κακοδιοίκησης και διαφθοράς σε σύγχρονο κράτους δικαίου

Χριστίνα Δημολιού, Το θεσμικό σύστημα ελέγχου της δημόσιας διοίκησης με έμφαση στον αυτοέλεγχο

Ηλίας Κουβαράς, Η αρχιτεκτονική της διοικητικής δίκης από τη σκοπιά της λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών: προς μια αποδοτικότερη συνέργεια Διοικητικής Δικαιοσύνης & Διοίκησης

Ευφροσύνη Παφίλη, Η Τελωνειακή Υπηρεσία ως ελεγκτικός μηχανισμός στον 21ο αιώνα

Μαρία Κωνσταντινίδου, Σχέσεις εξωτερικού και εσωτερικού ελέγχου στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης

ΜΕΡΟΣ Γ΄

Ανθρώπινο Δυναμικό και Ποιοτικές Διαδικασίες

στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα

Γεώργιος Ασπρίδης/Χαράλαμπος Σαμαράς/Αχιλλέας Αναγνωστόπουλος, Η επαγγελματική εξουθένωση των εργαζομένων - Η περίπτωση των τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων

Νικόλαος Νικολάου/Γιώργος Κέντας, Βελτίωση διοικητικών υποδομών και υπηρεσιών σε δημόσιες μονάδες υγείας: η περίπτωση του Τμήματος Μαγνητικής Τομογραφίας στην Κύπρο

Μαρία Ραμματά, Σύγχρονες μεταβολές στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού στο δημόσιο τομέα με αφορμή την οικονομική κρίση

Αγγελική Μπουρμπούλη, Ο Προϊστάμενος ως Coach: μία εναλλακτική προσέγγιση ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης

Δέσποινα Γρηγοριάδου, Εξηγώντας την αντίδραση των δημοσίων υπαλλήλων στην αξιολόγηση: νέο θεσμικό πλαίσιο και υφιστάμενη διοικητική οργάνωση και κουλτούρα

Θεοχάρης Κάππας, Η αξιολόγηση της απόδοσης των υπαλλήλων των ΟΤΑ ως παράγων αξιοποίησης των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και αποτελεσματικότερης λειτουργίας των τοπικών οργανισμών

Κωνσταντίνος Μαρίνος, Η κυβέρνηση των διαφωνούντων (Guerilla Government): η περίπτωση της αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων

Σήφης Πλυμάκης/Γιώργιος Καραχάλιος, Η διακυβέρνηση των σύγχρονων αγορών εργασίας: προκλήσεις αναδιοργάνωσης των δημοσίων υπηρεσιών απασχόλησης

ΜΕΡΟΣ Δ΄

Ανεξάρτητες Αρχές

Χαρίκλεια Αθανασοπούλου, Συνήγορος του Πολίτη: η ενηλικίωση ενός θεσμού και η αναζήτηση νέων μορφών διαμεσολάβησης και εναλλακτικής επίλυσης διαφορών

Νεκτάριος (Άρης) Αλεξόπουλος/Μαρία-Ηλιάνα Πραβίτα, Η διαδικασία επιλογής της ηγεσίας των ανεξάρτητων αρχών και το ενδεχόμενο αρνησικυρίας

Γεώργιος Αναγνωσταράς, Οι αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης μέσα από τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας: τομείς βασικών αποκλίσεων

Γεώργιος Συμεωνίδης, Η πρόκληση των Ανεξάρτητων Αρχών σε ένα Δημόσιο υπό οικονομική επιτήρηση

Αικατερίνη Παπανικολάου, Η λειτουργία των ανεξάρτητων αρχών υπό το πρίσμα των διαδικαστικών εγγυήσεων της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Γεώργιος Νικολόπουλος, Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος των ανεξαρτήτων αρχών: τα πεπραγμένα της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής

Βασιλική Βρετού, Ανεξάρτητες Αρχές και ο ρόλος τους στην διασφάλιση των συμφερόντων των μελλοντικών γενιών

ΜΕΡΟΣ Ε΄

Δημόσιες Πολιτικές και Δράσεις

Χαράλαμπος Ανθόπουλος/Χριστίνα Ακριβοπούλου, Κυβερνήσεις συνεργασίας και προγραμματικές συμφωνίες

Φερενίκη Παναγοπούλου, Ο θεσμός του μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος στη δημόσια διοίκηση

Μαρία Στυλιανίδου, Whistleblowers: η συμβολή τους στην ακεραιότητα του δημοσίου τομέα

Ρωξάνη Φράγκου, Καλή διακυβέρνηση και Δικαιώματα του Ανθρώπου: δυο έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους. Το παράδειγμα των Εθνικών Θεσμών για την προώθηση και προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΘΑΔ)

Μαντώ Λαμπροπούλου, Οργάνωση και συντονισμός της Διοίκησης: η προσαρμογή του Υπουργείου Οικονομικών στις απαιτήσεις των πολιτικών των Μνημονίων

Αγλαΐα Ρομπόκου-Καραγιάννη, Κοινωνική Πολιτική και Δημογραφικό Πρόβλημα στην Ελλάδα

Αλεξάνδρα Στράτη-Βάντζου, Η ανοιχτή διακυβέρνηση και η υποχρέωση προσαρμογής της διοικητικής διαδικασίας στο νέο αυστηρό πλαίσιο του Κανονισμού 679/2016 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

Ευάγγελος Ταλιούρης, Δημόσια πολιτική στο πεδίο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης: Ο ρόλος του κράτους και το πλαίσιο πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα

Βασιλική Καψάλη, Εκφάνσεις της συνέχειας ως θεμελιώδους αρχής της διοικητικής δράσης

Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος, Διασυνοριακές δημόσιες συμβάσεις (άρθρα 39 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ και 43 ν. 4412/2016). Η καινοτομία στις δημόσιες συμβάσεις

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄

Στρατηγικός Σχεδιασμός

Αλεξάνδρα Κορωναίου/Γιώργος Αλεξιάς/Αλέξανδρος Σακελλάριος, Η συμμετοχικότητα στον δημόσιο τομέα: ο ρόλος των πολιτών-χρηστών στον σχεδιασμό και την εφαρμογή δημόσιων υπηρεσιών

Ιορδάνης Ελευθεριάδης/Βασίλειος Βύττας, Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός στη Νέα Δημόσια Διοίκηση. Το Παράδειγμα του Μοντέλου PARM (Performance And Risk Measurement Model). Ανάπτυξη και Εφαρμογή ενός Συνεκτικού Πλαισίου Διαχείρισης στους Δημόσιους Οργανισμούς

Μαρία Βενετσανοπούλου/Αγγελική Βασιλάκη, Η συμβολή του στρατηγικού σχεδιασμού στις διαρθρωτικές αλλαγές της Δημόσιας Διοίκησης στην Ελλάδα και ειδικότερα στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Τατιάνα Λάσκαρη/Πέτρος Κωσταγιόλας, Η σημασία του Διανοητικού Κεφαλαίου για τον δημόσιο τομέα: προσεγγίσεις, παραδείγματα εφαρμογής και προοπτικές

Βασίλειος Π. Βρανάς, Η συμβολή της στρατηγικής επικοινωνίας στην εισήγηση δημόσιας πολιτικής

Νικόλαος Παπαναστασόπουλος, Η Στρατηγική Διαχείριση κρίσεων στο πεδίο της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής

Βασίλειος Ζούμπος/Βιργινία Φουρνάρη, Μεταρρυθμιστική Στρατηγική στην εποχή του Νέου Δημόσιου Management. Προκλήσεις και προοπτικές

ΜΕΡΟΣ Ζ΄

Περιφερειακή Ανάπτυξη και Τοπική Αυτοδιοίκηση

Πολυξένη Παπαδάκη, Διακυβέρνηση των κρατών-μελών στο ομοσπονδιακό κράτος και των αυτόνομων περιφερειών στην Ιταλία και στην Ισπανία: συγκριτική επισκόπηση

Άννα Λιγωμένου/Κωνσταντίνος Μητσόπουλος, Το Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ και ο Διοικητικός Εκσυγχρονισμός της Α΄ θμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην

Ελλάδα. Μια εισαγωγική προσέγγιση υπό το πρίσμα του ισχύοντος νομοθετικού και θεσμικού πλαισίου

Γιώργος Οικονόμου/Κώστας Τρυποσκούφης, Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση στην Ελλάδα: η οικονομική συνιστώσα της σχέσης κεντρικής διοίκησης και αυτοδιοίκησης

Αντώνης Καρβούνης, Τα Ευρωπαϊκά Δίκτυα Πόλεων ως ευέλικτη μορφή διακυβέρνησης: η ελληνική εμπειρία

ΜΕΡΟΣ Η΄

Μη Κυβερνητικοί Δρώντες

Αναστάσιος Αναστασίου/Σωτηρία Χριστοπούλου, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και Κοινότητες Μεταναστών: επισκιάζουν ή επικυριαρχούν στον κρατικό μηχανισμό; Ποιoς ο ρόλος και η συμβολή τους στην επίλυση του μεταναστευτικού ζητήματος;

Σάββας Μακρίδης/Βασιλική Παπαγεωργίου, Το θεσμικό πλαίσιο της συμμετοχικής χρηματοδότησης (crowdfunding) στην Ελλάδα και ο ρόλος της στο πλαίσιο της Κοινωνίας των Πολιτών και τους ΟΤΑ

ΜΕΡΟΣ Θ΄

Δημοσιονομική Διακυβέρνηση

Δημήτριος Σκιαδάς, Πολιτικές αιρεσιμότητες που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς τις χρηματοδοτήσεις από τον προϋπολογισμό της στο πλαίσιο του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2021-2027

Νικόλαος Μηλιώνης, Προβλήματα λογοδοσίας στην ευρωπαϊκή δημοσιονομική διακυβέρνηση

Κατερίνα Σαββαΐδου, Δημοσιονομική διαφάνεια

Δημήτριος Στράνης, Ο περιορισμός και η απαλλαγή από την ευθύνη των Δημοσίων Υπολόγων και οι διοικητικές και δημοσιονομικές τους συνέπειες

Ευαγγελία Μπάλτα, Νέοι θεσμοί δημοσιονομικής διοίκησης: Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή και Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο

ΜΕΡΟΣ Ι΄

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και ΗλεκτρονικήΔημοκρατία

Ιωάννης Κίτσος, Η Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή παροχής προδικαστικής προστασίας στις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις (ν. 4412/2016, άρθρα 345 επ.)

Σπύρος Πολυμέρης/Βασιλική Χατζή, Σύγχρονες όψεις της διαφθοράς και η συνεισφορά της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην καταπολέμησή της

Παναγιώτα Ξυλάκη, Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση στον τομέα των υπηρεσιών υγείας

Θεοδόσιος Στεφανάκης, Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση στη φορολογική διοίκηση

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Α. Μακρυδημήτρης, Υφαίνοντας τον ιστό της Πηνελόπης, 2η έκδ., 2024
Σειρά: Διοίκηση και Κοινωνία, #9
Αναλύσεις, εξηγήσεις και ερμηνείες για το πρόβλημα της δημόσιας διοίκησης στην Ελλάδα της Μεταπολίτευσης
Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, Διοικητική Δικονομία, 2022
Συστηματική παράθεση και επεξεργασία όλων των διατάξεων περί την αρμοδιότητα των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων