Πρακτικά συνεδρίων


Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα
Εκδόσεις 1 έως 10 από 179
Εταιρεία Διοικητικών Μελετών/Θ. Αντωνίου/Μ. Γαβουνέλη..., Κλιματική Κρίση και Δίκαιο, 2022
Σύγχρονα ζητήματα ανακύπτοντα από την αυξανόμενη επιρροή της κλιματικής κρίσης στο δίκαιο
Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα