Δημόσια Διοίκηση


Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα
Εκδόσεις 1 έως 10 από 30
Α. Μακρυδημήτρης, Υφαίνοντας τον ιστό της Πηνελόπης, 2η έκδ., 2024
Σειρά: Διοίκηση και Κοινωνία, #9
Αναλύσεις, εξηγήσεις και ερμηνείες για το πρόβλημα της δημόσιας διοίκησης στην Ελλάδα της Μεταπολίτευσης
Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, Διοικητική Δικονομία, 2022
Συστηματική παράθεση και επεξεργασία όλων των διατάξεων περί την αρμοδιότητα των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων
Α. Παπατόλιας, Θεωρία και πράξη του Επιτελικού Κράτους, 2021
Ένα απαραίτητο έργο για την κατανόηση και ανάδειξη του σύνθετου φαινομένου του «επιτελικού κράτους»
Ε. Μπέσιλα-Μακρίδη, Έλεγχος διοίκησης, τόμ. 2, 2η έκδ., 2020
Οι νομοθετικές αλλαγές που έγιναν με το νόμο 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής...
Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα