Δημόσια Διοίκηση


Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα
Εκδόσεις 21 έως 29 από 29
Ε. Μπέσιλα-Μακρίδη, Έλεγχος διοίκησης, τόμ. 1, 2η έκδ., 2010
Το έργο αποτελείται από τέσσερα μέρη. Το πρώτο μέρος εξετάζει την ιστορική εξέλιξη του δικαιώματος της αναφοράς και τη συνταγματική ρύθμισή του στα κράτη της Ευρωπαϊκής...
Α. Αγγελής/Χ. Τσαρδανίδης/Β. Αγγελής..., Σύγχρονες τάσεις στη διοικητική επιστήμη: «Νέα Δημόσια Διοίκηση», εταιρική κοινωνική ευθύνη και κοινωνία των πολιτών, 2009
  Ο παρών τόμος φιλοξενεί τα πρακτικά του 2ου τακτικού Συνεδρίου Διοικητικών Επιστημόνων, που είχε ως αντικείμενο τις «Σύγχρονες Τάσεις στη Διοικητική Επιστήμη: «Νέα Δημόσια...
Μ.-Η. Πραβίτα, Η πρόσβαση των ευρωπαίων πολιτών στη δημόσια διοίκηση και οι περιορισμοί της, 2009
Σειρά: Διοίκηση και Κοινωνία, #3
Αντικείμενο του βιβλίου αποτελεί η ανασκόπηση του θεωρητικού προβληματισμού περί της δυνατότητας πλήρωσης δημόσιων θέσεων από πολίτες άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής...
Α. Στράτη-Βάντζου, Η προφορική συνέντευξη στο νέο σύστημα αξιολόγησης στελεχών της δημόσιας διοίκησης, 2009
Το παρόν βιβλίο πραγματεύεται τον νεοεισαχθέντα, με τον πρόσφατο νόμο 3528/2007, στο δημοσιοϋπαλληλικό δίκαιο, θεσμό της «προφορικής συνέντευξης» στη διαδικασία της...
Α.-Ε. Ψύγκας, Η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στην παραγωγή κανόνων δικαίου από τη διοίκηση, 2009
Σειρά: Δίκαιο και Κοινωνία στον 21ο Αιώνα, #16
Η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στην παραγωγή κανόνων δικαίου από τη διοίκηση αποτελεί μία μάλλον αγνοημένη παράμετρο της διοικητικής δράσης στην Ελλάδα. Περιορισμένη...
Π. Κωσταγιόλας/Α. Αναστασίου/Π. Γετίμης..., Διοικητική θεωρία και πράξη - Διοίκηση και κοινωνία, 2007
Το παρόν έργο περιλαμβάνει τις εισηγήσεις που ανακοινώθηκαν στο 1 ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων που διεξήχθη στην Αθήνα (6 και 7 Οκτωβρίου 2005) στο κεντρικό κτίριο του...
Δ. Ράικος, Δημόσια διοίκηση και διαφθορά, 2006
Η μονογραφία του κ. Δ. Ράικου Εφέτη Δ.Δ., Επίκουρο Καθηγητή Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ., που προλογίζεται από τον επίτιμο Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας κ. Χρίστο Γεραρή,...
Μ. Βενετσανοπούλου, Η θεσμική διαδρομή της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, 2002
Η παρούσα μονογραφία αποτελεί έρευνα των ιστορικών δεδομένων και απόδοση της συνολικής εικόνας της διαμόρφωσης και διαδρομής, πλέον των 180 χρόνων, του θεσμού της Δημόσιας...
Κ. Γώγος, Κανόνες δεοντολογίας της δημόσιας διοίκησης, 2000
Σειρά: Μελέτες Διοικητικού Δικαίου, #8
Τα τελευταία χρόνια εγείρονται με ιδιαίτερη οξύτητα τα προβλήματα της βελτίωσης των σχέσεων της διοίκησης με τους πολίτες και της καταστολής της διαφθοράς του δημόσιου τομέα....
Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα