Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (Ν. 3852/2010), 2011


Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (Ν. 3852/2010), 2011

Ο παρών τόμος της σειράς «Σύγχρονη Νομοθεσία» περιλαμβάνει το κείμενο του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/7.6.2010) όπως ισχύει μετά και τις τελευταίες τροποποιήσεις με τους νόμους 3879/2010 (ΦΕΚ Α΄ 163/21.9.2010), 3889/2010 (ΦΕΚ Α΄ 182/14.10.2010) και 3905/2010 (ΦΕΚ Α΄ 219/23.12.2010), την Αιτιολογική Έκθεση του και αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (Ν. 3852/2010)
© 2011
Επιστημονική επιμέλεια
Σειρά
ISBN
978-960-445-649-9
Σελίδες
XII + 745
Εξαντλημένο

Πίνακας περιεχομένων   +

Σημείωμα.

Διάγραμμα Κώδικα.

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3852/2010. Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.

Αιτιολογική Έκθεση.

Αλφαβητικό ευρετήριο.

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Χ. Αθανασοπούλου, Η συμμόρφωση της διοίκησης στις δικαστικές αποφάσεις, 2021
Σχόλια και συμπεράσματα για τη λειτουργία του συστήματος οργάνωσης της διοίκησης και της διοικητικής δικαιοσύνης