Α.-Ε. Ψύγκας, Η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στην παραγωγή κανόνων δικαίου από τη διοίκηση, 2009


Α.-Ε. Ψύγκας, Η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στην παραγωγή κανόνων δικαίου από τη διοίκηση, 2009

Η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στην παραγωγή κανόνων δικαίου από τη διοίκηση αποτελεί μία μάλλον αγνοημένη παράμετρο της διοικητικής δράσης στην Ελλάδα. Περιορισμένη ήταν επίσης η συμμετοχή των πολιτών (και η συνακόλουθη θεωρητική της μελέτη) και σε έννομες τάξεις της ηπειρωτικής Ευρώπης. Το μοντέλο αυτό ερχόταν σε αντίθεση με τις νομοθετικές εξελίξεις και τη διοικητική πρακτική στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Οι εξελίξεις, ωστόσο, κατά την τελευταία δεκαετία, δείχνουν ότι αυτό το «χάσμα» μεταξύ του «αμερικανικού» και του «ευρωπαϊκού» μοντέλου δεν είναι πλέον τόσο σημαντικό ενόψει των νέων τάσεων που διαγράφονται και στο επίπεδο της λειτουργίας των κοινοτικών οργάνων αλλά και στις εθνικές έννομες τάξεις. Το βιβλίο αυτό αποτελεί μία προσπάθεια να αναδειχθούν τα σχετικά ζητήματα και να αξιολογηθεί η σημασία της συμμετοχής στην κανονιστική δράση της σύγχρονης διοίκησης.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στην παραγωγή κανόνων δικαίου από τη διοίκηση
Ιδρυτής Σειράς: Γ. Παπαδημητρίου
© 2009
Διεύθυνση Σειράς
Συγγραφέας
Σειρά
ISBN
978-960-445-420-4
Σελίδες
79
Τιμή
€ 10,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Εννοιολογική οριοθέτηση του αντικειμένου της μελέτης

ΙΙI. Η συμμετοχή των πολιτών στην κανονιστική δράση της διοίκησης

IV. Το «αμερικανικό μοντέλο»

1. Η ιστορική διαδρομή του αμερικανικού διοικητικού δικαίου

2. Η συμμετοχή των διοικουμένων στην παραγωγή κανόνων δικαίου σύμφωνα με τις διατάξεις της Administrative Procedure Act και η νομολογιακή της επεξεργασία

3. Η ουσιαστική συμβολή της διαδικασίας notice and comment στη δημοκρατική νομιμοποίηση της παραγω-γής κανόνων δικαίου

V. Το «κοινοτικό μοντέλο»

1. Το πεδίο έρευνας

2. Η πρώτη φάση: Το δικαίωμα ακρόασης

3. Η δεύτερη φάση: Το δικαίωμα στη διαφάνεια

4. Η τρίτη φάση: Προς ένα δικαίωμα ενεργητικής συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών

5. Η ανάδυση ενός νέου μοντέλου νομιμοποίησης;

VΙ. Η συμμετοχή στην παραγωγή κανόνων δικαίου από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές

1. Η επιλογή της διαβούλευσης ως παράδειγμα εργασίας για τη μελέτη της συμμετοχής

2. Το νομικό πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης στην ΕΕΤΤ

3. Η συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση

4. Η συμβολή της συμμετοχής σε μία νέα προσέγγιση για τη νομιμοποίηση της κανονιστικής αρμοδιότητας των ρυθμιστικών αρχών

5. Στάθμιση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων της συμμετοχής των πολιτών στην παραγωγή κα-νόνων δικαίου

VII. Αντί επιλόγου

Βιβλιογραφία

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Α. Μακρυδημήτρης, Υφαίνοντας τον ιστό της Πηνελόπης, 2η έκδ., 2024
Σειρά: Διοίκηση και Κοινωνία, #9
Αναλύσεις, εξηγήσεις και ερμηνείες για το πρόβλημα της δημόσιας διοίκησης στην Ελλάδα της Μεταπολίτευσης
Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, Διοικητική Δικονομία, 2022
Συστηματική παράθεση και επεξεργασία όλων των διατάξεων περί την αρμοδιότητα των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων