Α. Στράτη-Βάντζου, Η προφορική συνέντευξη στο νέο σύστημα αξιολόγησης στελεχών της δημόσιας διοίκησης, 2009


Α. Στράτη-Βάντζου, Η προφορική συνέντευξη στο νέο σύστημα αξιολόγησης στελεχών της δημόσιας διοίκησης, 2009 Το παρόν βιβλίο πραγματεύεται τον νεοεισαχθέντα, με τον πρόσφατο νόμο 3528/2007, στο δημοσιοϋπαλληλικό δίκαιο, θεσμό της «προφορικής συνέντευξης» στη διαδικασία της αξιολόγησης των στελεχών της δημόσιας διοίκησης.

Πρόκειται για μια επίκαιρη έρευνα, η οποία επιχειρεί να αναδείξει την επίδραση του νέου θεσμού, αφενός, στο συνταγματικής ισχύος δικαίωμα των στελεχών της δημόσιας διοίκησης στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία και ανέλιξη, και, αφετέρου, στο δημόσιο συμφέρον εν γένει, στο μέτρο που συμβάλλει στη διαμόρφωση της ποιότητας του διοικητικού συστήματος, μέσω της ανάδειξης των ικανότερων και καταλληλότερων στις επιτελικές θέσεις ευθύνης του κρατικού μηχανισμού, ενόψει και της επιχειρούμενης διοικητικής μεταρρύθμισης.

Απευθύνεται στους νομικούς που χειρίζονται υποθέσεις Δημοσιοϋπαλληλικού Δικαίου, στους μεταπτυχιακούς φοιτητές/ ερευνητές του Διοικητικού Δικαίου, στους πτυχιούχους δημοσίους υπαλλήλους και στις συνδικαλιστικές τους οργανώσεις, στους φορείς επιμόρφωσης των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες που συγκροτούν υπηρεσιακά συμβούλια για την αξιολόγηση των διευθυντικών τους στελεχών.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Η προφορική συνέντευξη στο νέο σύστημα αξιολόγησης στελεχών της δημόσιας διοίκησης
© 2009
Συγγραφέας
ISBN
978-960-445-438-9
Σελίδες
XIV + 92
Τιμή
€ 15,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ VII
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΧΙΙΙ

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Ο μετασχηματισμός της δημόσιας διοίκησης ως δικαιολογητική βάση της εισαγωγής όρων της ιδιωτικής οικονομίας στο δημόσιο τομέα

1. Ο λειτουργικός εκσυγχρονισμός του Κράτους

2. Για μια Διοίκηση «με στόχους και αποτελέσματα»

3. Οι καινοτομίες του Ν. 3528/2007, ως προς το σύστημα αξιολόγησης των στελεχών της δημόσιας διοίκησης. Η προφορική συνέντευξη

ΙΙΙ. Η «προφορική συνέντευξη» ως παράμετρος αδιαμφισβήτητη της διαδικασίας επιλογής και αξιολόγησης προσωπικού στον ιδιωτικό τομέα

1. Γενικά

2. Έννοια

3. Είδη

4. Περιεχόμενο και τεχνικά χαρακτηριστικά

5. Επιδιωκόμενος στόχος και αποτελέσματα

IV. H «προφορική συνέντευξη» ως νομική έννοια στο νέο σύστημα αξιολόγησης του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα (άρθρα 84, 85 και 86 του Ν. 3528/2007)

1. Γενικά

2. Νομική φύση

3. Πεδίο εφαρμογής

3.1. Θεσμικά όργανα διενέργειας της συνέντευξης

3.2. Υποκείμενα της συνέντευξης

3.3. Αντικείμενο της συνέντευξης

4. Τεχνικά χαρακτηριστικά και περιεχόμενο

5. Προϋποθέσεις εγκυρότητας

5.1. Τυπικές προϋποθέσεις

5.2. Ουσιαστικές προϋποθέσεις

V. H λειτουργία της «προφορικής συνέντευξης» στη σύγχρονη διοικητική πραγματικότητα

1. H «προφορική συνέντευξη» ως ουσιώδης παράμετρος πραγμάτωσης του σύγχρονου διοικητικού Κράτους

1.1. Η «αγαθή» προαίρεση του Κράτους ως προς τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης

1.2. Το «κακό προηγούμενο» και τα κατάλοιπα του «πελατειακού» κράτους

1.3. Η ευρωπαϊκή προοπτική και η ανάγκη εξορθολογισμού της ελληνικής «διοικητικής κουλτούρας»

1.4. Τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης ως μοχλός υλοποίησης του οράματος μετάβασης σ’ ένα σύγχρονο Κράτος

2. H «προφορική συνέντευξη» ως ουσιώδης παράμετρος επηρεασμού και διαμόρφωσης του δικαιώματος επαγγελματικής σταδιοδρομίας και εξέλιξης των στελεχών της δημόσιας διοίκησης

2.1. Το περιεχόμενο του δικαιώματος επαγγελματικής σταδιοδρομίας

2.2. Η «προφορική συνέντευξη» ως δομικό στοιχείο του δικαιώματος επαγγελματικής σταδιοδρομίας των στελεχών της δημόσιας διοίκησης

2.3. Το θεσμικό πλαίσιο προστασίας

3. Ζητήματα και προβληματισμοί

VI. Επίμετρο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – Σχετικά άρθρα του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ


Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Α. Μακρυδημήτρης, Υφαίνοντας τον ιστό της Πηνελόπης, 2η έκδ., 2024
Σειρά: Διοίκηση και Κοινωνία, #9
Αναλύσεις, εξηγήσεις και ερμηνείες για το πρόβλημα της δημόσιας διοίκησης στην Ελλάδα της Μεταπολίτευσης
Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, Διοικητική Δικονομία, 2022
Συστηματική παράθεση και επεξεργασία όλων των διατάξεων περί την αρμοδιότητα των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων