Ν. Μαραβέγιας/Ε. Μπέσιλα-Βήκα/Δ. Στράνης..., Διοίκηση και Δημοκρατία: Ποιότητα, Αποτελεσματικότητα, Νομιμοποίηση, 2011


Ν. Μαραβέγιας/Ε. Μπέσιλα-Βήκα/Δ. Στράνης..., Διοίκηση και Δημοκρατία: Ποιότητα, Αποτελεσματικότητα, Νομιμοποίηση, 2011 Ο παρών τόμος περιέχει τα πρακτικά του 3ου Συνεδρίου Διοικητικών Επιστημόνων που είχε ως αντικείμενο το θέμα «Διοίκηση και Δημοκρατία: Ποιότητα, Αποτελεσματικότητα, Νομιμοποίηση». Το Συνέδριο αυτό συνδιοργανώθηκε από το Εργαστήριο Διοικητικών Επιστημών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών, το Τμήμα Κοινωνιολογίας και το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθώς και το Ελληνικό Ινστιτούτο Διοικητικών Επιστημών. Πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο στην Πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου Κρήτης, 8-10 Οκτωβρίου 2009.
Το 3ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων είχε ως κύριο στόχο την κριτική διερεύνηση της σχέσης Διοίκησης και Δημοκρατίας και ειδικότερα της συσχέτισης του ζητήματος της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της νομιμοποίησης στην οργάνωση και λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, της διοίκησης των επιχειρήσεων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών με το γενικότερο ζήτημα της ποιότητας στη δημοκρατία. Η ποιότητα στη διοίκηση με την ευρεία έννοια του όρου εμφανίζεται πλέον ολοένα και περισσότερο να συσχετίζεται ουσιαστικά με την ποιότητα στη δημοκρατία, ώστε η έλλειψη στην πρώτη να επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα και τη δεύτερη, όχι μόνο ως προς την αποτελεσματικότητα, αλλά και τη νομιμοποίησή της στη συνείδηση των πολιτών. Το Συνέδριο αποσκοπούσε στην κατάθεση ιδεών και προτάσεων μεταξύ αρμόδιων επιστημόνων για τη διπλή αυτή προβληματική, καθώς και για άλλες συναφείς δια¬στάσεις της σύνθετης σχέσης Διοίκησης και Δημοκρατίας στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα.
Στις εργασίες έλαβαν μέρος περί τους εβδομήντα δόκιμους και νεώτερους επιστήμονες με μελέτες και αναλύσεις τους σχετικά με επιμέρους ζητήματα στις θεματικές του Συνεδρίου. Στον παρόντα τόμο περιέχονται 54 επιλεγμένες μετά από κρίση εισηγήσεις, οι οποίες έχουν κατανεμηθεί σε επιμέρους ενότητες.
Η ποικιλία, το εύρος και η ποιότητα των ανακοινώσεων αντανακλούν την εξέλιξη και ανάπτυξη της Διοικητικής Επιστήμης, υπό την ευρεία έννοια του όρου, στη χώρα μας. Η έκδοσή αυτού του συλλογικού τόμου ευελπιστούμε ότι συνεισφέρει στον περαιτέρω επιστημονικό διάλογο, στην εμβάθυνση του προβληματισμού και στη χαρτογράφηση των νέων τάσεων και αντιλήψεων στη μελέτη όψεων και διαστάσεων του διοικητικού φαινομένου στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική άρθρωση και συγκρότησή του.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Διοίκηση και Δημοκρατία: Ποιότητα, Αποτελεσματικότητα, Νομιμοποίηση
3ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων
© 2011
Επιστημονική επιμέλεια
Συγγραφείς
ISBN
978-960-445-659-8
Σελίδες
ΧΧ + 946
Τιμή
€ 65,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος

Πρόλογος επιμελητών

Χαιρετισμοί

ΜΕΡΟΣ Α

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Θόδωρος Χατζηπαντελής, Νίκος-Κομνηνός Χλέπας

Εκδημοκρατισμός μέσω αυτοδιοίκησης; Τρεις δεκαετίες μεταρρυθμίσεων

Ναπολέων Μαραβέγιας, Ευάγγελος Ταλιούρης

Τοπική διακυβέρνηση και αειφόρος ανάπτυξη: μια εννοιολογική περιήγηση με αναφορά στην περίπτωση της Κρήτης

Ευρυδίκη Μπέσιλα-Βήκα, Σάββας Μακρίδης

H συμβολή της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην βιώσιμη ανάπτυξη και ο ρόλος των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Δημήτριος Στράνης

Η σύλληψη της αποδοτικότητας στο πλαίσιο της Δημόσιας Διοίκησης και ο συνεχής επαναπροσδιορισμός της ως ουσιώδη στοιχεία της Δημοκρατίας

ΜΕΡΟΣ Β

ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

Μηνάς Σαματάς

Το καταστροφικό κόστος της κομματικής ‘νομενκλατούρας’ στην ποιότητα της διοίκησης και δημοκρατίας στη μεταπολιτευτική Ελλάδα

Χαράλαμπος Ανθόπουλος

Η εσωτερική δημοκρατία στα πολιτικά κόμματα. Σκέψεις με αφορμή την απόφαση ΑΠ 590/2009

Νικόλαος Κωνσταντόπουλος, Παναγιώτης Λιαργκόβας

Τα ιδιαίτερα στοιχεία διαμόρφωσης της ταυτότητας των δημοσίων υπαλλήλων ως ρυθμιστές της αντίληψής τους για το ρόλο των οικονομικών μεταβλητών στη γραφειοκρατική καθημερινότητα. Η διάσταση της εσωστρέφειας/εξωστρέφειας

Αντώνης Μακρυδημήτρης

Ελλείμματα αξιοκρατίας στη σύγχρονη δημοκρατία

ΜΕΡΟΣ Γ

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ανδρέας Κακούρης, Ελίνα Μέλιου, Λεωνίδας Μαρούδας

Ποιότητα υπηρεσιών στη δημόσια διοίκηση: μια εφαρμογή του μοντέλου SERVQUAL

Λουκάς Ζαχείλας, Μαρία Κονταξή, Μιχαήλ Ζουμπουλάκης

Διερεύνηση του οργανωτικού κλίματος των διοικητικών υπαλλήλων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Αλέξανδρος Γ. Ψυχογιός

Διοικητική αυτονομία και ολική ποιότητα: οι επιπτώσεις των προγραμμάτων ολικής ποιότητας στο μεσαίο στελεχιακό δυναμικό του ελληνικού τομέα υπηρεσιών

Παναγιώτης Καρκατσούλης, Έφη Στεφοπούλου

Οι επιπτώσεις της κρίσης στον προϋπολογισμό επιδόσεων

ΜΕΡΟΣ Δ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ

Ήβη Μαυρομούστακου

Περιπτώσεις ‘παράλληλων’ ανεξάρτητων αρχών στην Ελλάδα και στη Γαλλία

Μαρίνος Χουρδάκης, Απόστολος Καμέκης

Ο Συνήγορος του Παιδιού: θεσμικές διαπιστώσεις και προκλήσεις

Μάνος Παυλάκης

Τα προβλήματα που αντιμετώπισε ο Συνήγορος του Πολίτη σε όλους τους τομείς δράσης του: επισκόπηση της Έκθεσης Πεπραγμένων του 2008

Κωνσταντίνος Γ. Μπακογιάννης

Η οριοθέτηση της δράσης του Συνηγόρου του Πολίτη. Καταγραφή ατολμίας και αναζήτηση φερεγγυότητας

Χρήστος Τσιμπούκης

Η νομιμοποίηση στη συγκρότηση των Ανεξάρτητων Αρχών

ΜΕΡΟΣ Ε

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Νικόλαος Λυμούρης

Το ζήτημα της «καλύτερης νομοθέτησης»: το παράδειγμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Σπυρίδων Ε. Παρούτης

Η μείωση του διοικητικού φόρτου ως εργαλείο αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης. Προβλήματα και προοπτικές

Λεωνίδας Χριστόπουλος, Σήφης Πλυμάκης

Γραφειοκρατική απλούστευση και ανταγωνιστικότητα: κριτική αξιολόγηση της ελληνικής εμπειρίας μείωσης των διοικητικών βαρών

ΜΕΡΟΣ ΣΤ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Βασίλης Γ. Τζέμος

Η δεσμευτικότητα και η αγωγιμότητα των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων

Γεώργιος Χρυσάφης

Νέες δημόσιες πολιτικές: δεοντική κριτική προσέγγιση

Μαρία Ανδρ. Γαλανού

Η ποιότητα των συνθηκών κράτησης στις ελληνικές φυλακές. Το συναφές νομολογιακό προηγούμενο του Στρασβούργου με σημείο αναφοράς την ερμηνεία της ΕΣΔΑ

ΜΕΡΟΣ Ζ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πρόδρομος Γιαννάς, Γεώργιος Λάππας, Χρήστος Μπιμπίτσος

Κριτήρια ποιότητας στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση: ένα μοντέλο για την αξιολόγηση του επιπέδου ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ηλεκτρονικής δημοκρατίας των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

Αναστασία Δεληγκιαούρη

Δημοκρατική θεωρία και η πολιτική φύση του διαδικτύου

Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος

Από τον Γαλαξία του Γουτεμβέργιου στο παγκόσμιο ηλεκτρονικό χωριό: η επιστροφή του υποκειμένου στη δημόσια σφαίρα

ΜΕΡΟΣ Η

ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ολίβια Κυριακίδου, Λεωνίδας Μαρούδας, Ευαγγελία Φωτεινού

Βελτίωση της ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: μεταφορά γνώσης για την αύξηση της αποτελεσματικότητας διοικητικών ομάδων

Ιωάννης Χάλαρης, Χρήστος Μπουρσανίδης, Εμμανουήλ Χάλαρης

Αξιολόγηση ενός ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης με χρήση της τεχνικής Balanced Scorecard - Οι πρώτες εμπειρίες από το Τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας

Θεόδωρος Ν. Τσέκος

Παράμετροι σχεδιασμού δημόσιας πολιτικής για την ανώτατη εκπαίδευση. Το πρόβλημα διασύνδεσης μάθησης και εργασίας

Αντιγόνη Παπαδημητρίου, Don F. Westerheijden

Πλοήγηση στο αρχιπέλαγος της ελληνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: πρόσφατες και μελλοντικές προκλήσεις και αλλαγές σχετικά με την πολιτική διασφάλισης ποιότητας

ΜΕΡΟΣ Θ

ΡΥΘΜΙΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ελευθερία Μπακάλη, Κωνσταντίνος Μπούας

Η ποιότητα του ρυθμιστικού περιβάλλοντος: η Ανάλυση Κανονιστικών Επιπτώσεων - Μελέτη περίπτωσης: «ex post AKE στον τομέα των δημόσιων προμηθειών υγείας - Ν. 3580/2007»

Ευτύχης Φυτράκης

Ο έλεγχος (νομιμότητας) ως παράμετρος ποιότητας της διοίκησης

Μιχάλης Τσαπόγας

Διοικητικός έλεγχος σε αυταρχικά καθεστώτα: συγκριτικά και ελληνικά προηγούμενα

ΜΕΡΟΣ

ΓΝΩΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γιώργος Κωνσταντάς, Νίκος Αντιβάχης, Βασίλης Αγγελής, Ανδρέας Αλεξόπουλος

Κουλτούρα και εξωστρέφεια οργανισμών

Μάριος Κωστάκης

Πολιτιστική χορηγία. Μια καινοτόμος πολιτική στην κατεύθυνση της ποιοτικής και αποτελεσματικής διοίκησης

ΜΕΡΟΣ ΙΑ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Χρήστος Μπιμπίτσος, Ευγενία Πετρίδου

Διερεύνηση παραγόντων ποιότητας σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης προγραμμάτων επιμόρφωσης - Επιλογές επιμόρφωσης και δημοκρατία

Ιωάννης Ταχματζίδης, Αναστασία Μάλαμα

Ισταμολογία 1 (Istamology 1): αρχές στη στρατηγική της επικοινωνίας σε συστήματα

Αγγελική Καψάσκη

Διοίκηση με βάση τη σχολική μονάδα (School - based Μanagement): κριτική αποτίμηση των προτάσεων των διεθνών οργανισμών για την ποιότητα και δημοκρατία σε ένα αποκεντρωμένο εκπαιδευτικό σύστημα

ΜΕΡΟΣ ΙΒ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ

Στέλιος Χιωτάκης

Χαρισματική ηγεσία - χαρισματικό μάνατζμεντ: εννοιολογικές και θεωρητικές διευκρινίσεις

Κωνσταντίνος Καφέτσιος, Δανάη Βασιλάκου

Ο συναισθηματικά νοήμων ηγέτης: ποια η σχέση μεταξύ οργανωτικών ρόλων και ατομικών δεξιοτήτων;

Μανούσος Μαραγκάκης, Μαριάνθη Στογιαννίδου

Η ισότητα των φύλων στη διοίκηση ως στοιχείο κοινωνικής υπευθυνότητας. Μια ποιοτική παράμετρος στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού μέσα από τις αναπαραστάσεις που έχουν οι γυναίκες διευθύντριες στις ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης για το μάνατζμεντ

Σταυρούλα Ν. Κτιστάκη

Η επαγγελματική αρετή, καθοριστικός παράγοντας της ποιότητας του προσωπικού στη Δημόσια Διοίκηση

ΜΕΡΟΣ ΙΓ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ανδρέας Αλεξόπουλος, Θεόδωρος Παπαηλίας, Κωνσταντίνος Γασπαρινάτος

Η έννοια του συμμετοχικού προϋπολογισμού στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης και οι προοπτικές της: η περίπτωση του Δήμου Κορυδαλλού

Αντώνιος Καρβούνης

Καινοτόμος αυτοδιοίκηση: το παράδειγμα των δημιουργικών πόλεων

ΜΕΡΟΣ ΙΔ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

Ιωάννης Ρωσσίδης, Αγλαΐα Ρομπόκου-Καραγιάννη

Η συμβολή της επιστήμης της διοίκησης επιχειρήσεων στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δημοσίων επιχειρήσεων. Το παράδειγμα της Αγροτικής Τράπεζας

Μιχαήλ Φεφές

Κοινωνία των πολιτών, μη κυβερνητικές οργανώσεις και κοινωνική οικονομία: οργανωτικές διαστάσεις

Γιώργος Ασπρίδης

Η συμβολή της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού των ελληνικών επιχειρήσεων

ΜΕΡΟΣ ΙE

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Αθανάσιος Παπαθεμελής, Νίκος Παπαμανώλης

Σύγχρονες προκλήσεις: η σημασία της έννοιας του συντονισμού στη μεταρρυθμιστική ατζέντα και στη διαμόρφωση των δημοσίων πολιτικών - Μελέτη περίπτωσης: η ανισοκατανομή πολιτικής ισχύος στις επιτελικές και εφαρμοστικές κρατικές δομές στον τομέα της απασχόλησης ως συνέπεια της απουσίας συντονισμού

Κωνσταντίνα Χ. Πρεβεζάνου

Οι αόριστες έννοιες στον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα

Μαρίκα Σαμπατακάκη

Περί οργανωτικών και λειτουργικών προβλημάτων της διοικητικής δικαιοσύνης

ΜΕΡΟΣ ΙΣΤ

ΑΡΧΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Γιώργος Σ.-Π. Κατρούγκαλος

Ο διοικούμενος: πολίτης ή πελάτης; Δημόσιες αξίες και μορφές διοικητικής δραστηριότητας

Απόστολος Παπακωνσταντίνου

Δημόσια διοίκηση και δημοκρατία: όψεις μιας πολυεπίπεδης σχέσης

Χρήστος Παν. Δετσαρίδης

Η επίδραση του κοινοτικού δικαίου στην νομιμότητα της διοικητικής δράσης

Μαρία-Ηλιάνα Πραβίτα

Οι αρχές οργάνωσης και διοίκησης που προκύπτουν από τα πρακτικά επεξεργασίας των προεδρικών διαταγμάτων του Συμβουλίου της Επικρατείας

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Α. Μακρυδημήτρης, Υφαίνοντας τον ιστό της Πηνελόπης, 2η έκδ., 2024
Σειρά: Διοίκηση και Κοινωνία, #9
Αναλύσεις, εξηγήσεις και ερμηνείες για το πρόβλημα της δημόσιας διοίκησης στην Ελλάδα της Μεταπολίτευσης
Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, Διοικητική Δικονομία, 2022
Συστηματική παράθεση και επεξεργασία όλων των διατάξεων περί την αρμοδιότητα των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων