Χ. Ακρίβος/Γ. Ασπρίδης/Α. Ζαΐρης..., Μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση: Δυνατότητες, Προοπτικές, Αδυναμίες, 2014


Χ. Ακρίβος/Γ. Ασπρίδης/Α. Ζαΐρης..., Μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση: Δυνατότητες, Προοπτικές, Αδυναμίες, 2014

Ο ανά χείρας τόμος περιέχει τα επεξεργασμένα κείμενα των εισηγήσεων που ανακοινώθηκαν στο 4ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων. Το 4ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων είχε ως κύριο στόχο την κριτική διερεύνηση του ζητήματος των μεταρρυθμίσεων στην ελληνική δημόσια διοίκηση. Η αναζήτηση αλλαγών στο κράτος και τη διοίκηση είναι διαρκής, όσο διαρκής αλλά συχνά και ατελέσφορη είναι η πραγμάτωσή τους. Η πραγματική μεταρρύθμιση της κρατικής διοίκησης συνήθως δίνει την εικόνα μιας σισύφειας απόπειρας και ενός εγχειρήματος που συχνότερα και ευκολότερα εξαγγέλεται παρά πραγμα-τοποιείται με απτά και θετικά αποτελέσματα. Όσο καινοτόμες και αν είναι οι μεταρρυθμίσεις, ως επί το πλείστον εφαρμόζονται προς αντικατάσταση –έστω και μερικώς– υφιστάμενων ρυθμίσεων σε υπαρκτά προβλήματα, τα οποία απαιτούν αποτελεσματική και μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση: Δυνατότητες, Προοπτικές, Αδυναμίες
4ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων
© 2014
Επιστημονική επιμέλεια
Συγγραφείς
ISBN
978-960-568-088-6
Σελίδες
ΧΧ + 610
Εξαντλημένο

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος

Χαιρετισμοί

ΜΕΡΟΣ Α

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γεώργιος Μπήτρος, Αναστάσιος Καραγιάννης

Οι σοσιαλιστικές καταβολές του x-φιλελευθερισμού στην Ελλάδα

Γιώργος Κατρούγκαλος

Η επίπτωση των μνημονιακών πολιτικών στην δημόσια διοίκηση: Αξιο­λό­γηση της συνταγματικότητας και αποτελεσματικότητας των «μεταρρυθμίσεων»

Θεόδωρος Τσέκος

Μεταρρυθμίζοντας το κράτος εν μέσω κρίσης: Αναζήτηση ενός νέου παραδείγματος

Ευαγγελία Κουτούπα

Η απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών στο παράδειγμα της περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με τον Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α-209/21-9-2011)

Παρεμβάσεις

Ελισάβετ Καραΐσκου, Αντώνης Ζαΐρης

Οι συμπράξεις δημοσίου-ιδιωτικού τομέα ως εργαλείο μεταρρυθμι­στικής πολιτικής

Παναγιώτης Ζερβόπουλος, Θεοδόσιος Παλάσκας, Μαρία Τσάμπρα

Μεθοδολογία αναδιοργάνωσης δημόσιων οργανισμών

Γιώργος Ασπρίδης, Μαρίνα Πετρέλλη

Κρατικές επιχειρήσεις: Ο διοικητικός «Κύκλωπας» της Ε.Ε.

Μαντώ Λαμπροπούλου

Η ιδιωτικοποίηση ως πολιτική μεταρρύθμισης του δημόσιου τομέα: Πιέσεις, προγράμματα και βαθμός ενσωμάτωσης των μεταρρυθμίσεων στους τομείς των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

ΜΕΡΟΣ Β

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ναούμ Μυλωνάς, Ευγενία Πετρίδου

Η συμβολή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην μεταρρύθμιση της ελληνικής δημόσιας διοίκησης: Η περίπτωση των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Χρυσούλα Μουκίου

Το ζήτημα της κανονιστικής μεταρρύθμισης: Η διείσδυση του διεθνούς soft law σε επίπεδο συνταγματικών διατάξεων

Μαρία Βενετσανοπούλου, Χρήστος Ακρίβος

Η αξιολόγηση της απόδοσης, διευκολυντής ή αναστολέας των διοικητικών μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα;

Παρεμβάσεις

Ηλίας Κορομηλάς

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση ως ισχυρό μεταρρυθμιστικό εργαλείο

Ευγένιος Νάστος

Η αξία των εικονικών οργανισμών προς την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

Γρηγόριος Σπυράκης, Χριστίνα Σπυράκη

Η συμβολή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη δημιουργία κουλτούρας ηλεκτρονικής δημοκρατίας

Κωνσταντίνος Μπαλιώτης, Δημήτρης Βαλαχής

Η μεταρρυθμιστική δυναμική του υφιστάμενου μοντέλου της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της κεντρικής διοίκησης. Μελέτη περίπτωσης: Καταγραφή και αξιολόγηση των τεχνολογιών πληροφορικής επικοινωνιών των υπουργείων

Φώτιος Ζυγούλης

Η εφαρμογή του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ στον Δήμο Ηρακλείου Αττικής. Πολλαπλές προκλήσεις για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την αποτελεσματικότητα - Αντικειμενικές δυσκολίες εφαρμογής, όπως προκύπτουν από την εμπειρία

Σάββας Μακρίδης

Ο ρόλος του στρατηγικού προγραμματισμού στην βελτίωση της εσωτερικής επικοινωνίας της δημόσιας διοίκησης

Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου

Επτά χρόνια φαγούρα για την εφαρμογή του νόμου 3230/2004 (Διοίκηση με στόχους και μετρήσεις απόδοσης) στην ελληνική διοίκηση

ΜΕΡΟΣ Γ

Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ,

ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ,

ΣΤΙΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ

Αθανασία Τριανταφυλλοπούλου

Ο δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης στη διοικητική μεταρρύθμιση του 2010: Κρίσεις και προβληματισμοί

Αγλαΐα Ρομπόκου-Καραγιάννη, Ιωάννης Βήκας

Bιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνική πολιτική της τοπικής αυτοδιοίκησης στη σύγχρονη οικονομική συγκυρία

Σταυρούλα Κτιστάκη

Οι αδυναμίες στην ανάδειξη της ηγεσίας του δημοσιοϋπαλληλικού σώματος: Αίτια-προοπτικές 271.

Ήβη Μαυρομούστακου

“Μετάθεση” εξουσίας ή “συνύφανση” εξουσιών;

Βασίλης Τζέμος

Η μεταρρύθμιση του Συνηγόρου του Πολίτη

Παρεμβάσεις

Νικόλαος Παπαθεοδώρου

Η αναγκαιότητα μιας ολοκληρωμένης εθνικής και περιφερειακής στρατηγικής για μια σύγχρονη ελληνική δημόσια διοίκηση

Αναστάσιος Αναστασίου

Προτάσεις και πρακτικές για τη μελλοντική αναδιάρθρωση στην τοπική αυτοδιοίκηση

Αντώνιος Καρβούνης

Καινοτόμος αυτοδιοίκηση: Το παράδειγμα των δημιουργικών περιφερειών

Θωμάς Λεοντίου, Γιώργος Χρυσάφης

Διοικητική μεταρρύθμιση και χάσματα εφαρμογής πολιτικών: Η περίπτωση των αρμοδιοτήτων αγροτικής ανάπτυξης για τους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού στο Ν. 3852/2010

Πρόδρομος Γιαννάς, Γιώργος Λάππας, Χρήστος Μπιμπίτσος, Γιάννης Τσίκος

Quo vantis «Καλλικράτης»: Το παρόν και το μέλλον της νέας διοικητικής μεταρρύθμισης της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης μέσα από τις απόψεις των στελεχών της.

Ιωάννης Ρωσσίδης, Στέφανος Πετροπουλάκος

Μεταρρυθμίσεις των συστημάτων προσλήψεων του δημοσίου τομέα στην Ελλάδα από το 1974 έως σήμερα. Αξιολόγηση και προτάσεις

Δημήτριος Κυριάκου, Μαρία Τσούρη

Ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης και η επίδρασή τους στη σύγχρονη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού - Η περίπτωση της Ελλάδας

ΜΕΡΟΣ Δ

ΠΕΔΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ: Η ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ, Η ΠΑΙΔΕΙΑ, Η ΥΓΕΙΑ, Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Χαράλαμπος Ανθόπουλος

Η συνταγματική αρχή της πλήρους αυτοδιοίκησης των ΑΕΙ και η αναδιοργάνωση της πανεπιστημιακής διοίκησης - Ο ν. 4009/2011 υπό το φως του άρθρου 16 § 5 εδ. α΄ Συντ

Μαρία-Ηλιάνα Πραβίτα

Όψεις συλλογικότητας στη λειτουργία της κυβέρνησης: Η περίπτωση των κυβερνήσεων συνεργασίας στην εποχή του Μνημονίου

Παρεμβάσεις

Χρήστος Μπιμπίτσος, Ιωάννα Αμπατζή, Βικτωρία Πέκκα-Οικονόμου, Ευγενία Πετρίδου

Ο ανασχεδιασμός των διοικητικών διαδικασιών στο πλαίσιο της διοικητικής μεταρρύθμισης: Βασικές αρχές, μεθοδολογία, τεχνικές κι ένα παράδειγμα εφαρμογής

Δήμητρα Γεωργαράκη

Προωθώντας την ιδέα της αξιοκρατίας στην κοινωνία

Κρίστη Βουγιουκλάκη

Μεταρρύθμιση του συστήματος υγείας και ηλεκτρονική διακυβέρνηση: Το πείραμα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης

Γιάννης Κωστής, Τασούλα Τοπαλίδου, Αριστείδης Αλέστας

Όταν η Διοίκηση «νομοθετεί» μέσω εγκυκλίων

ΜΕΡΟΣ Ε

h fata morgana του εκσυγχρονισμου

Δημήτρης Σωτηρόπουλος

Για τον εκσυγχρονισμό του πολιτικού συστήματος: Ανατομία μιας διαπραγμάτευσης για το ‘είναι’ και το ‘δέον είναι’ της Γ΄ Ελληνικής Δημοκρατίας

Χριστίνα Χαλανούλη, Βασίλης Μαγκλάρας

Η έννοια της ευθύνης της εκτελεστικής εξουσίας στη μεταπολιτευτική Ελλάδα: Μια ιστορική και κριτική προσέγγιση

Αντώνης Μακρυδημήτρης

Υφαίνοντας τον ιστό της Πηνελόπης: Η εμπειρία των διοικητικών μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα 541.

Παρεμβάσεις

Πέτρος Κατσιμάρδος, Κωνσταντίνος Μπούας

Ο ανασχεδιασμός των δομών της κεντρικής διοίκησης στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης της επιτελικής λειτουργίας της

Έλενα Μπότση, Αθανάσιος Παπαθεμελής, Νίκος Παπαμανώλης

Η εφαρμογή της μεθόδου των ομάδων εστιασμένης συζήτησης (focus groups) στην προώθηση των διοικητικών μεταρρυθμίσεων

Βασιλική Μουστακάτου, Αναστασία Κουρέτα

Ανθρώπινο κεφάλαιο και λειτουργική αξιολόγηση της ελληνικής κεντρικής δημόσιας διοίκησης: Ο καταλύτης για το μεταρρυθμιστικό άλμα

Δημήτρης Κιούκας

Φόρμες διακυβέρνησης ΙΙ: Συναινέσεις, μονοθεματικές πολιτικές, συμβολισμοί, λογοδοσίες

Ηλίας Δόλγυρας

Μεταρρύθμιση του κράτους: Η μεγάλη εκκρεμότητα

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Α. Μακρυδημήτρης, Υφαίνοντας τον ιστό της Πηνελόπης, 2η έκδ., 2024
Σειρά: Διοίκηση και Κοινωνία, #9
Αναλύσεις, εξηγήσεις και ερμηνείες για το πρόβλημα της δημόσιας διοίκησης στην Ελλάδα της Μεταπολίτευσης
Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, Διοικητική Δικονομία, 2022
Συστηματική παράθεση και επεξεργασία όλων των διατάξεων περί την αρμοδιότητα των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων