Π.-Μ. Ευστρατίου, Δημοκρατική αρχή & Διοικητικό δίκαιο, 2014


Π.-Μ. Ευστρατίου, Δημοκρατική αρχή & Διοικητικό δίκαιο, 2014

Η παρούσα συμβολή δεν καλύπτει ασφαλώς το σύνολο των συνταγματικών απαιτήσεων της δημοκρατικής αρχής στη δράση και οργάνωση της δημόσιας διοίκησης και στους κανόνες διοικητικού δικαίου που τη διέπουν. Αποτελεί μόνο ένα απλό σκιαγράφημα που φιλοδοξεί όμως – στο παράδειγμα των δημοκρατικών συμμετοχικών δικαιωμάτων, της δημοκρατικής νομιμοποίησης και του ρόλου του τυπικού, κοινοβουλευτικού νόμου – να αναδείξει τον τρόπο, με τον οποίο η δημοκρατική αρχή θα μπορούσε να παρουσιάζεται συστηματικά στα διδακτικά εγχειρίδια (ενός όχι μόνο δικαιοκρατικού, αλλά και δημοκρατικού) διοικητικού δικαίου.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Δημοκρατική αρχή & Διοικητικό δίκαιο
© 2014
Συγγραφέας
ISBN
978-960-568-212-5
Σελίδες
XI + 51
Τιμή
€ 12,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

I. Η δημοκρατική αρχή στα διδακτικά εγχειρίδια διοικη­τι­κού δι­καίου

ΙΙ. Η ποικιλία των επιμέρους θεμάτων που άπτονται της δημο­κρατικής αρχής

ΙΙΙ. Πέντε θεματικές ενότητες ως βάση για μια συστημα­τική πα­ρου­σίαση

IV. Συστατικά στοιχεία ενός δημοκρατικού διοικητικού δι­καίου

1. Δημοκρατικά συμμετοχικά δικαιώματα

α). Η ισότητα της δυνατότητας σύμπραξης

β). «Συμμετοχικά ερεθίσματα»

2. Δημοκρατική νομιμοποίηση

α). Υποκείμενο νομιμοποίησης

β). Μέθοδοι νομιμοποίησης

γ). Επίπεδο νομιμοποίησης

3. Ο ρόλος του τυπικού, κοινοβουλευτικού νόμου

α). Η επιταγή σαφήνειας του νόμου

β). Το δίκαιο του κρατικού προϋπολογισμού

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις