Συνταγματικό Δίκαιο & Θεμελιώδη Δικαιώματα / Συνταγματικό Δίκαιο


Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα
Εκδόσεις 1 έως 10 από 116
Ε. Βενιζέλος, Δικαστικός Έλεγχος της Συνταγματικότητας των Νόμων και Ερμηνεία του Συντάγματος, 2022
Εμβάθυνση στο δικαστικό έλεγχο της συνταγματικότητας και την ερμηνεία του Συντάγματος με ανάλυση ζητημάτων πρακτικής εφαρμογής
Ι. Γεράσιμος, Η σχέση της Εθνικής και της Ευρωπαϊκής Συνταγματικής Ταυτότητας στην Ευρωπαϊκή Έννομη Τάξη, 2022
Η έννοια της ευρωπαϊκής συνταγματικής ταυτότητας με έμφαση στη νομολογία του ΔΕΕ
Κ. Γιαννακόπουλος, Ο νεοφεουδαρχικός συνταγματισμός, 2022
Μία κριτική ανάλυση της αναβίωσης φεουδαρχικών προτύπων ή μοτίβων στον σύγχρονο ευρωπαϊκό συνταγματισμό
Γ. Κασιμάτης, Οι βάσεις ερμηνείας του δικαίου και του συντάγματος, 2022
Εκτενής παρουσίαση μίας μεθόδου ερμηνείας του δικαίου και του Συντάγματος
Γ. Κασιμάτης, Οι βάσεις του πολιτεύματος και οι θεμελιώδεις αρχές του Συντάγματος, 2022
Μια αυτοτελής ερμηνεία του άρθρου 1 του Συντάγματος μέσα από τη μελέτη των βάσεων και των αρχών του πολιτεύματος
Σ. Λύτρας, Μελέτες Δημοσίου Δικαίου, 2022
Συλλογή μελετών πάνω σε διαχρονικά και κρίσιμα θέματα Διοικητικού, Συνταγματικού και Διεθνούς Δικαίου
Σ. Μηναΐδης, Το γραφείο προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, 2022
Πλήρης παρουσίαση του ρόλου, της λειτουργίας και της συμβολής του δημοσιονομικού αυτού θεσμού
Δ. Πατσίκας, Η συνταγματική νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, 2022
Κριτική αποτίμηση της έντασης του ελέγχου συνταγματικότητας με συστηματική ανάλυση των αποφάσεων της ολομέλειας του ΣτΕ
Πολυκώδικας, 12η έκδ., 2022
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα στη σειρά Σύγχρονη Νομοθεσία με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 4995/2022. Σε μια περίοδο αλλεπάλληλων και ουσιαστικών...
Μ. Στεφανόπουλος, H καλή νομοθέτηση στην Ελλάδα, 2022
Παρουσίαση και κριτική σε φαινόμενα πολυνομίας και κακονομίας την τελευταία εικοσαετία
Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα