Συνταγματικό Δίκαιο & Θεμελιώδη Δικαιώματα / Συνταγματικό Δίκαιο


Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα
Εκδόσεις 11 έως 20 από 123
Κ. Γιαννακόπουλος, Ο νεοφεουδαρχικός συνταγματισμός, 2022
Μία κριτική ανάλυση της αναβίωσης φεουδαρχικών προτύπων ή μοτίβων στον σύγχρονο ευρωπαϊκό συνταγματισμό
Γ. Κασιμάτης, Οι βάσεις ερμηνείας του δικαίου και του συντάγματος, 2022
Εκτενής παρουσίαση μίας μεθόδου ερμηνείας του δικαίου και του Συντάγματος
Γ. Κασιμάτης, Οι βάσεις του πολιτεύματος και οι θεμελιώδεις αρχές του Συντάγματος, 2022
Μια αυτοτελής ερμηνεία του άρθρου 1 του Συντάγματος μέσα από τη μελέτη των βάσεων και των αρχών του πολιτεύματος
Σ. Λύτρας, Μελέτες Δημοσίου Δικαίου, 2022
Συλλογή μελετών πάνω σε διαχρονικά και κρίσιμα θέματα Διοικητικού, Συνταγματικού και Διεθνούς Δικαίου
Σ. Μηναΐδης, Το γραφείο προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, 2022
Πλήρης παρουσίαση του ρόλου, της λειτουργίας και της συμβολής του δημοσιονομικού αυτού θεσμού
Δ. Πατσίκας, Η συνταγματική νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, 2022
Κριτική αποτίμηση της έντασης του ελέγχου συνταγματικότητας με συστηματική ανάλυση των αποφάσεων της ολομέλειας του ΣτΕ
Μ. Στεφανόπουλος, H καλή νομοθέτηση στην Ελλάδα, 2022
Παρουσίαση και κριτική σε φαινόμενα πολυνομίας και κακονομίας την τελευταία εικοσαετία
Κ. Χρυσόγονος, Εισηγήσεις Συνταγματικού Δικαίου, 2022
Ευσύνοπτη παρουσίαση των βασικότερων εννοιών και αρχών του Συνταγματικού Δικαίου
Κ. Χρυσόγονος, Συνταγματικό Δίκαιο, 3η έκδ., 2022
Όλη η ύλη του «οργανωτικού» συνταγματικού δικαίου σε μια εμπλουτισμένη έκδοση
Ε. Βενιζέλος, Μαθήματα Συνταγματικού Δικαίου, 2021
Βιβλίο αναφοράς για το Συνταγματικό Δίκαιο που «συνομιλεί» με τις τελευταίες ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις
Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα