Α. Λιγωμένου/Δ. Μαλαγάρη/Α. Σώκος..., Σύγχρονα και κρίσιμα θέματα της συνταγματικής νομολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 2023


Α. Λιγωμένου/Δ. Μαλαγάρη/Α. Σώκος..., Σύγχρονα και κρίσιμα θέματα της συνταγματικής νομολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 2023

Μέσα από το παρόν έργο παρουσιάζεται στους αναγνώστες το έργο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ειδικότερα η επίλυση κρίσιμων και πλέον επίκαιρων πρακτικών θεμάτων, που άπτονται της σύγχρονης κοινωνικής και πολιτικής πραγματικότητας της Χώρας μας, καθώς και των πρόσφατων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων της ελληνικής οικονομίας, μέσα σε ένα νέο και πολύπλοκο δημοσιονομικό περιβάλλον. Η θέσπιση της νέας Δικονομίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ν. 4700/2020) και ο νέος Οργανικός του Νόμος (ν. 4820/2021) συνέβαλαν επίσης στην ανάγκη αυτής της έκδοσης, ώστε να καταστεί γνωστό το νέο νομικό οπλοστάσιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Μέσα από μια συστηματική διάρθρωση που διευκολύνει τον αναγνώστη, για κάθε άρθρο του Συντάγματος παρατίθενται περιλήψεις των πιο κρίσιμων αποφάσεων και ακολουθούν οι κρίσιμες σκέψεις. Συγκεκριμένα, στο παρόν επελέγησαν προς επεξεργασία οι πιο ενδιαφέρουσες αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ή πράξεις ή πρακτικά) των έξι τελευταίων ετών, που εμπεριέχουν τον δικαστικό έλεγχο της εναρμόνισης και της συμβατότητας των εφαρμοσθέντων νόμων προς το Σύνταγμα, με συχνή αναφορά στην ΕΣΔΑ, στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο Ενωσιακό Δίκαιο εν γένει. Κατ’ εξαίρεση, επιλέγονται και αποφάσεις παλαιότερων ετών, εφόσον αυτές αποτελούν τη βάση για την εξελικτική πορεία της σύγχρονης δικαιοδοτικής και ελεγκτικής λειτουργίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Αυτός ο συλλογικός τόμος έχει ως στόχο να αναδείξει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο με τον οποίον το Ελεγκτικό Συνέδριο εναρμονίζει αντίρροπες αρχές ή δικαιώματα που συγκρούονται, με σκοπό τη σαφήνεια, τη σταθερότητα και την ασφάλεια δικαίου σε μια σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία.

Παράλληλα, το παρόν αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο κατά την εξέταση του μαθήματος «Η Συνταγματική νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου», για την εισαγωγή των υποψηφίων δικαστών της Διοικητικής Κατεύθυνσης στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔΙ).

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Σύγχρονα και κρίσιμα θέματα της συνταγματικής νομολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου
© 2023
Επιστημονική επιμέλεια
Συγγραφείς
ISBN
978-960-648-660-9
Σελίδες
XVI + 891
Τιμή
€ 75,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πίνακας Περιεχομένων

Πρόλογος

Συνεργάτες του Έργου

Βασικές συντομογραφίες

Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Άννα Λιγωμένου, Αντιπρόεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου, Πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ, ΜΔΕ στο ΕΚΠΑ και ΜΔΕ στο ΔΠΘ

Μέρος Πρώτο

ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Σεβασμός της αξίας του ανθρώπου

Ελευθερία ανάπτυξης της προσωπικότητας

Δήμητρα Μαλαγάρη, Πάρεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου, Μsc

Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας

Άννα Λιγωμένου, Αντιπρόεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου, Πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ, ΜΔΕ στο ΕΚΠΑ και ΜΔΕ στο ΔΠΘ

Ισότητα των Ελλήνων

Ανδρέας Σώκος, Πάρεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου, ΜΔΕ στο Δημόσιο Δίκαιο

Νομιμότητα ποινών

Ευτυχία Κωνσταντάκου, Πάρεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου, ΔΝ

Άννα Λιγωμένου, Αντιπρόεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου, Πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ, ΜΔΕ στο ΕΚΠΑ και ΜΔΕ στο ΔΠΘ

Δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι

Ιωάννα Ευθυμιάδου, Πάρεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου, LLΜ in international business law

Εκπαίδευση, Επιστήμη, Έρευνα, Καθηγητές Πανεπιστημίων, Αθλητισμός

Ελένη Λυκεσά, Σύμβουλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ΜΔΕ στο Δημόσιο Δίκαιο

Προστασία της ιδιοκτησίας

Ευτυχία Κωνσταντάκου, Πάρεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου, ΔΝ

Δικαίωμα δικαστικής προστασίας

Ελένη-Βενετία Ζαχαράκη, Δικηγόρος Αθηνών και Οικονομολόγος, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου, ΜΔΕ Επιχειρησιακού και Εργατικού Δικαίου

Προηγούμενη ακρόαση

Ιωάννα Ζαχαράκη, Δικηγόρος Αθηνών, Μaster in Αrt Law and Αtrs Μanagenent, ΜΔΕ στο Δημόσιο Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο (ΕΚΠΑ)

Προστασία της εργασίας

Ελένη Λυκεσά, Σύμβουλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ΜΔΕ στο Δημόσιο Δίκαιο

Προστασία του περιβάλλοντος

Ιωάννα Ευθυμιάδου, Πάρεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου, LLΜ in international business law

Αρχή της αναλογικότητας

Αθανασία Παπασταμάτη, Πάρεδρος ΕλΣυν, ΔΝ (υπότροφος ΙΚΥ)

Άρθρο

Αναστάσιος Ταμαμίδης, Πάρεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου

Μέρος Δεύτερο

Ε.Σ.Δ.Α. και Ελεγκτικό Συνέδριο

Κανόνες του διεθνούς δικαίου

Αντώνιος Φρούντας, Πάρεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου

Γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε συνταξιοδοτικά νομοσχέδια

Αναστάσιος Ταμαμίδης, Πάρεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου

Αυθεντική ερμηνεία των νόμων

Ευτυχία Κωνσταντάκου, Πάρεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου, ΔΝ

Νόμοι Φορολογικού περιεχομένου

Ευτυχία Κωνσταντάκου, Πάρεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου, ΔΝ

Προϋπολογισμός, Απολογισμός, Ισολογισμός

Αναστάσιος Ταμαμίδης, Πάρεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου

Άρθρο 79 (Συνέχεια)

Άρθρο 80 παρ.

Αναστάσιος Ταμαμίδης, Πάρεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου

Άρθρο 80. (Συνέχεια)

Άρθρο 80. (Συνέχεια)

Μέρος Τρίτο

Δικαστική Εξουσία

Ειδικό Δικαστήριο του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος-Αποδοχές δικαστικών λειτουργών

Αθανασία Παπασταμάτη, Πάρεδρος ΕλΣυν, ΔΝ (Υπότροφος του ΙΚΥ)

Δικαιοδοσία διοικητικών και πολιτικών δικαστηρίων

Ελεγκτικό Συνέδριο

Κωνσταντίνος Δήμου, Πάρεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου

Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο

Ιωάννης Νταλαχάνης, Πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ΜLΕ

Μέρος Τέταρτο

Διοίκηση και Δημόσιοι Υπάλληλοι

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Ιωάννα Ευθυμιάδου, Πάρεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου, LLΜ in international business law

Δημόσιοι υπάλληλοι

Ιωάννης Νταλαχάνης, Πάρεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου, ΜLΕ

Περιορισμοί Δημοσίων Υπαλλήλων

Ελένη Λυκεσά, Σύμβουλος Ελεγκτικού Συνεδρίου, ΜΔΕ στο Δημόσιο Δίκαιο

Αλφαβητικό ευρετήριο

Ευρετήριο δικαστικών αποφάσεων της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Γ. Ζώης, Δίκαιο της Ανάγκης, κατάσταση πολιορκίας και έκτακτη νομοθετική διαδικασία, 2024
Μια πρωτότυπη ανάλυση των θεσμών του Δικαίου της Ανάγκης με έμφαση στην εξέλιξή τους και τη συγκριτική έρευνα
Ο Κανονισμός της Βουλής, 4η έκδ., 2024
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #30
Στον τόμο περιέχεται το Πρώτο Μέρος, το γνωστό και ως Κοινοβουλευτικό, του Κανονισμού της Βουλής των Ελλήνων, δηλαδή οι ρυθμίσεις που διέπουν την οργάνωση και τη λειτουργία...
Πολυκώδικας, 17η έκδ., 2024
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5111/2024. Σε μια περίοδο αλλεπάλληλων και ουσιαστικών νομοθετικών μεταβολών με...
Β. Σωτηρόπουλος, ΛΟΑΤΚΙ+ Δικαιώματα & Ελευθερίες, 2024
Συστηματική παρουσίαση της νομοθεσίας και της νομολογίας για τα δικαιώματα στον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα, την έκφραση και τα χαρακτηριστικά φύλου