Π. Παραράς, Res Publica - Φιλελεύθερη Δημοκρατία, τόμ. 3, 2023


Π. Παραράς, Res Publica - Φιλελεύθερη Δημοκρατία, τόμ. 3, 2023

Στον σημαντικό αυτόν τόμο δημοσιεύονται μελέτες που ανατέμνουν σύγχρονα, και κρίσιμα, νομικοπολιτικά και κοινωνικά γεγονότα που τα τελευταία χρόνια θέτουν έντονους προβληματισμούς στις διαδοχικές Κυβερνήσεις, είναι το λεγόμενο «πολιτικό προσωπικό» της Χώρας μας. Μεταξύ των μελετών αυτών, άξιες ιδιαίτερης μνείας είναι οι: Συμμετοχική Δημοκρατία, Δημιουργισμός και θρησκευτική ελευθερία, Το θεμελιώδες δικαίωμα στην ασφάλεια, Ο αυταρχικός φιλελευθερισμός, Η αντισυνταγματικότητα των τηλεοπτικών αδειών, Ο αντισημιτισμός στη Γαλλία, Πανδημία και Δικαιώματα του Ανθρώπου, Η μη ιδιωτικοποίηση του νερού, Αντισυνταγματική η Συμφωνία των Πρεσπών, Άκυρη η Συμφωνία των Πρεσπών από απόψεως διεθνούς δικαίου, Η ειρηνική συμβίωση ως στόχος του Κράτους Δικαίου (vivre ensemble), Μη συμμόρφωση σε καταδικαστική απόφαση του ΕΔΔΑ κ.ά..

Πάντως, από την προηγούμενη εικοσαετία παρατηρούνται στην Ευρώπη πολιτικές εξελίξεις που ωθούν σε υποχώρηση του Κράτους Δικαίου και περιορισμό ορισμένων ατομικών δικαιωμάτων. Αυτό καθίσταται εμφανές από τα δημοσιευόμενα κείμενα που δικαιολογούν και τον υπότιτλο του Τόμου. Το φαινόμενο όμως αυτό παρατηρήθηκε ιδίως σε Ουγγαρία και Πολωνία, κράτη που είναι και μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από του έτους 2004. Εδώ οι παραβιάσεις δικαιωμάτων του ανθρώπου είναι εντονότερες, ο τύπος δε αυτός πολιτεύματος, χωρίς να προβλέπει και κατάργηση εκλογών, ονομάστηκε «ανελεύθερη δημοκρατία» (illiberal democracy). Το ανησυχητικό αυτό ζήτημα αντιμετωπίζεται με πρωτότυπη μελέτη που προτάσσεται των λοιπών (σ. 1-50).

Να προστεθεί ότι στον προηγηθέντα Τόμο «Res Publica I. Το Κράτος Δικαίου. Οργάνωση και Λειτουργία του Συνταγματικού Κράτους» (2014) προτάσσεται η το πρώτον δημοσιευόμενη εκτενής μελέτη για τη Θεμελιώδη αρχή του Κράτους Δικαίου (σ. 1-56), ενώ στον δεύτερο Τόμο «Res Publica IΙ. Δικαιώματα του Ανθρώπου. Η ευρωπαϊκή διάσταση» (2014) δημοσιεύεται πρωτότυπη μονογραφία για την Ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας – Ερμηνεία του άρθρου 5 § 1 εδ. α΄ του Συντάγματος (σ. 1-103).

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Res Publica - Φιλελεύθερη Δημοκρατία
Υποχώρηση του κράτους δικαίου στην Ευρώπη
© 2023
Συγγραφέας
Τόμος
τόμ. 3
ISBN
978-960-648-673-9
Σελίδες
XVI + 521
Τιμή
€ 50,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αυτοτελή έργα του ιδίου

Συντομογραφίες

Πρόλογος

Μελέτες

1. Η ανάδυση της ανελεύθερης δημοκρατίας. Οι Δημοκρατίες συνεχώς λιγοστεύουν.

2. Η συμμετοχική Δημοκρατία.

3. Δημιουργισμός και θρησκευτική ελευθερία.

4. Το “παράδειγμα” της συμμετοχικής δημοκρατίας.

5. Τώρα αρχίζει η παραγραφή.

6. Benchmarking στη λειτουργία του Κράτους.

7. John Caldwell Calhoun. Κρατική κυριαρχία (souveraineté) και ομοσπονδιακό σύστημα (fédéralisme).

8. Η πλήρης απαξίωση της γυναίκας στις Χώρες του Ισλάμ.

9. Το δικαίωμα στο (πόσιμο) νερό.

10. Η αποσάθρωση της κοινωνίας και ο “νόμος της εντροπίας”.

11. Quelques aspects de la personnalité. “Droit au visage” et “droit à la beauté”.

12. Το «θεμελιώδες» δικαίωμα στην ασφάλεια.

13. Επιτήρηση των αδειούχων κρατουμένων με ηλεκτρονικό βραχιόλι (bracelet électronique).

14. Gentrification (αστικός εξευγενισμός).

15. Ο αυταρχικός φιλελευθερισμός.

16. Ο προσυμβατικός έλεγχος των δημοσίων συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Η δεσμευτικότητα των ελεγκτικών πράξεων. (Γνωμοδότηση, 19 Οκτωβρίου 2015).

17. Κοινωνική Δικαιοσύνη. Εισαγωγή στον Τόμο του Νέστωρα Κουράκη.

18. Παγκόσμιο Χωριό (Global Village, village global).

19. Διάλογος Δικαστών.

20. Οι τηλεοπτικές άδειες. Απέτυχε η θεσμοθέτηση της παραπληροφόρησης.

21. Άδεια ιδρύσεως φαρμακείου. Κατάργηση των απαιτούμενων προϋποθέσεων χωρίς αντικατάσταση με νέες. (Γνωμοδότηση, Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2015).

22. Η σχετικότης των αξιών στα δικαιώματα του ανθρώπου.

23. Φιλελευθερισμός και Ρομαντισμός.

24. La supériorité momentanée de la Convention européenne des droits de l’homme au regard de la Constitution hellénique.

25. Η «Ενιαία Φαρμακευτική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης» δεν έχει καταργηθεί. (Γνωμοδότηση, Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2016).

26. Αντισυνταγματική η Συμφωνία των Πρεσπών.

27. Άκυρη η Συμφωνία των Πρεσπών.

28. Η ειρηνική συμβίωση ως στόχος του Κράτους δικαίου (vivre ensemble).

29. Ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακοποιού Ίδρυση φαρμακείου. Υπόμνημα προς τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο (31 Ιανουαρίου 2018).

30. Η Μοναδική Σκέψη (La pensée unique).

31. Η έξαρση του αντισημιτισμού στη Γαλλία. Οι συνεχείς απομειώσεις των δικαιωμάτων του ανθρώπου.

32. Αντιφώνηση Πέτρου Ι. Παραρά.

33. Σύγκρουση συμφερόντων κατά την κατάρτιση δημοσίων συμβάσεων. (Γνωμοδότηση, Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2018).

34. Οι αποκαλούμενοι “απάνθρωποι” ή “αχρείοι” νόμοι στη Γαλλία (Lois scélérates).

35. Indices d’un régime autoritaire en Grèce pendant la période 2010-2019.

36. Πανδημία και Δικαιώματα του Ανθρώπου. Υποχρεωτικός ο εμβολιασμός.

37. Αστική ευθύνη του Δημοσίου λόγω μη κύρωσης διά νόμου του κειμένου συμβάσεως αφορώσης εκμετάλλευση λιγνιτωρυχείου. (Γνωμοδότηση, 9 Σεπτεμβρίου 2020).

38. Οι αντιεμβολιαστές είναι αντιδιαφωτιστές.

39. Προσβολή ιδιοκτησιακού δικαιώματος. Μη πλήρης συμμόρφωση σε καταδικαστική απόφαση του ΕΔΔΑ. (Γνωμοδότηση, 30 Σεπτεμβρίου 2022).

40. Ἔχει καὶ ἡ μήτηρ τὸ κατ’ ἄρθρον 1495 ἐδ. β΄ Α.Κ. εὐεργέτημα εὐπορίας τοῦ πατρός;

41. Αφορισμοί και Διαπιστώσεις (Apartés).

42. Τόμος τιμητικός για τον Πέτρο Ι. Παραρά [Mélanges Petros J. Pararas].

Ευρετήριο καθ’ ύλην.

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Γ. Ζώης, Δίκαιο της Ανάγκης, κατάσταση πολιορκίας και έκτακτη νομοθετική διαδικασία, 2024
Μια πρωτότυπη ανάλυση των θεσμών του Δικαίου της Ανάγκης με έμφαση στην εξέλιξή τους και τη συγκριτική έρευνα
Ο Κανονισμός της Βουλής, 4η έκδ., 2024
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #30
Στον τόμο περιέχεται το Πρώτο Μέρος, το γνωστό και ως Κοινοβουλευτικό, του Κανονισμού της Βουλής των Ελλήνων, δηλαδή οι ρυθμίσεις που διέπουν την οργάνωση και τη λειτουργία...
Πολυκώδικας, 17η έκδ., 2024
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5111/2024. Σε μια περίοδο αλλεπάλληλων και ουσιαστικών νομοθετικών μεταβολών με...
Β. Σωτηρόπουλος, ΛΟΑΤΚΙ+ Δικαιώματα & Ελευθερίες, 2024
Συστηματική παρουσίαση της νομοθεσίας και της νομολογίας για τα δικαιώματα στον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα, την έκφραση και τα χαρακτηριστικά φύλου