Ο Κανονισμός της Βουλής, 4η έκδ., 2024


Ο Κανονισμός της Βουλής, 4η έκδ., 2024

Στον τόμο περιέχεται το Πρώτο Μέρος, το γνωστό και ως Κοινοβουλευτικό, του Κανονισμού της Βουλής των Ελλήνων, δηλαδή οι ρυθμίσεις που διέπουν την οργάνωση και τη λειτουργία της. Προτάσσεται εκτενής εισαγωγή, στην οποία παρουσιάζονται, κατά σειρά, η σχετική συνταγματική πρόβλεψη, η διαδικασία επεξεργασίας και οι βασικές επιλογές του πρώτου Κανονισμού της μεταπολιτευτικής περιόδου, ο νέος Κανονισμός του Ιουνίου του 1987 και οι διαδοχικές, τριάντα πέντε συνολικά, τροποποιήσεις του, με την τελευταία να λαμβάνει χώρα στις αρχές Σεπτεμβρίου του παρελθόντος έτους. Στο κείμενό του έχουν ενσωματωθεί όσες μεταβολές επήλθαν από τη θέση του σε ισχύ με αναφορά στο έτος θέσπισης των επιμέρους διατάξεων. Προστέθηκε, επίσης, ως Παράρτημα ο Κώδικας Δεοντολογίας των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Τον τόμο συμπληρώνει θεματικό ευρετήριο για να καταστεί η μελέτη περισσότερο χρηστική. Ευχαριστίες οφείλονται στις Εκδόσεις και προσωπικά στον Παναγιώτη Σάκκουλα για την επιμελημένη, όπως πάντα στη μακρά συνεργασία μας, έκδοση και τη φιλοξενία στη σειρά Σύγχρονη Νομοθεσία.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Ο Κανονισμός της Βουλής
Εισαγωγή - Κείμενο - Θεματικό ευρετήριο
© 2024
Επιστημονική επιμέλεια
Σειρά
Έκδοση
4η έκδ.
ISBN
978-960-648-801-6
Σελίδες
ΧΙΙ + 278
Τιμή
€ 8,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Διάγραμμα Ύλης

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Περιεχόμενα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Έναρξη της βουλευτικής περιόδου.Άρθρα 1-2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Βουλευτές. Άρθρα 3-5.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Προεδρείο της Βουλής.Άρθρα 6-12.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: Διάσκεψη των Προέδρων.Άρθρα 13-14.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: Κοινοβουλευτικές ομάδες.Άρθρα 15-20.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: Ολομέλεια της Βουλής.Άρθρα 21-24.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄: Τμήμα διακοπής των εργασιών της Βουλής.Άρθρα 29-30.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄: Επιτροπές της Βουλής.Άρθρα 31-49Γ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄: Ημερήσια διάταξη. Άρθρα 50-52.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄: Συνεδριάσεις.Άρθρα 53-61.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄: Συζητήσεις.Άρθρα 62-68.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄: Ψηφοφορίες.Άρθρα 69-74.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄: Υποχρεώσεις και δικαιώματα των βουλευτών–Άρση βουλευτικής ασυλίας Άρθρα 75-83Α.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Κατάθεση νομοσχεδίων και προτάσεων νόμων, τροπολογιών και προσθηκών Άρθρα84-88.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Τακτική νομοθετική διαδικασία.Άρθρα 89-107.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Συνοπτικές νομοθετικές διαδικασίες.Άρθρα 108-110.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: Ειδικές νομοθετικές διαδικασίες.Άρθρα 111-123.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Γενικές διατάξεις.Άρθρα 124.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Αναφορές.Άρθρα 125.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Ερωτήσεις.Άρθρα 126-128.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: Επίκαιρες ερωτήσεις. Άρθρα 128Α-132Α.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: Αιτήσεις κατάθεσης εγγράφων.Άρθρα 133.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: Επερωτήσεις.Άρθρα 134-138.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄: Έλεγχος επί των Ανεξάρτητων Αρχών. Άρθρα 138Α.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Εκλογή προσώπων.Άρθρα 139-140.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Προτάσεις εμπιστοσύνης και δυσπιστίας.Άρθρα 141-142.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Πληροφόρηση και ενημέρωση.Άρθρα 142Α-143.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: Εξεταστικές επιτροπές.Άρθρα 144-149.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: Προτάσεις μομφής κατά μελών Προεδρείου της Βουλής–Διαπίστωση αδυναμίας του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Πρωθυπουργού και μελών του Προεδρείου της Βουλής για την άσκηση των καθηκόντων τους Άρθρα150-152.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄: Παραπομπή σε δίκη των μελών της κυβέρνησης, των υφυπουργών και του Προέδρου της Δημοκρατίας Άρθρα 153-159.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Διάρθρωση-Επιστημονικό συμβούλιο-Διευθύνσεις.Άρθρα 160-163.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: Τελικές διατάξεις.Άρθρα 164-170.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: Μεταβατικές διατάξεις.Άρθρα 171-172.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Προοίμιο

Σκοπός.Άρθρα. 1.

Γενικές Αρχές.Άρθρα 2.

Σύγκρουση συμφερόντων.Άρθρα 3.

Δώρα, σχετικές παροχές και ωφελήματα.Άρθρα 4.

Χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών και εγγράφων προς ίδιον όφελος Άρθρα 5.

Κατάθεση αναφορών.Άρθρα 6.

Συνδρομή στο έργο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας Άρθρα7.

Πειθαρχικά μέτρα.Άρθρα 8.

Συνεδριάσεις της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας Άρθρα9.

Δημοσιότητα του Κώδικα Δεοντολογίας των Βουλευτών. Άρθρα 10.

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Γ. Ζώης, Δίκαιο της Ανάγκης, κατάσταση πολιορκίας και έκτακτη νομοθετική διαδικασία, 2024
Μια πρωτότυπη ανάλυση των θεσμών του Δικαίου της Ανάγκης με έμφαση στην εξέλιξή τους και τη συγκριτική έρευνα
Πολυκώδικας, 16η έκδ., 2024
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5095/2024