Ελληνικά English
| | | |

Books


Π.-Μ. Ευστρατίου, Δημοκρατική αρχή & Διοικητικό δίκαιο, 2014

Edition info

Title
Δημοκρατική αρχή & Διοικητικό δίκαιο
© 2014
Author
ISBN
978-960-568-212-5
Pages
XI + 51
Price
€ 12.00
In stock

Π.-Μ. Ευστρατίου, Δημοκρατική αρχή & Διοικητικό δίκαιο, 2014


Π.-Μ. Ευστρατίου, Δημοκρατική αρχή & Διοικητικό δίκαιο, 2014

Η παρούσα συμβολή δεν καλύπτει ασφαλώς το σύνολο των συνταγματικών απαιτήσεων της δημοκρατικής αρχής στη δράση και οργάνωση της δημόσιας διοίκησης και στους κανόνες διοικητικού δικαίου που τη διέπουν. Αποτελεί μόνο ένα απλό σκιαγράφημα που φιλοδοξεί όμως – στο παράδειγμα των δημοκρατικών συμμετοχικών δικαιωμάτων, της δημοκρατικής νομιμοποίησης και του ρόλου του τυπικού, κοινοβουλευτικού νόμου – να αναδείξει τον τρόπο, με τον οποίο η δημοκρατική αρχή θα μπορούσε να παρουσιάζεται συστηματικά στα διδακτικά εγχειρίδια (ενός όχι μόνο δικαιοκρατικού, αλλά και δημοκρατικού) διοικητικού δικαίου.

Edition info

Title
Δημοκρατική αρχή & Διοικητικό δίκαιο
© 2014
Author
ISBN
978-960-568-212-5
Pages
XI + 51
Price
€ 12.00
In stock

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

I. Η δημοκρατική αρχή στα διδακτικά εγχειρίδια διοικη­τι­κού δι­καίου

ΙΙ. Η ποικιλία των επιμέρους θεμάτων που άπτονται της δημο­κρατικής αρχής

ΙΙΙ. Πέντε θεματικές ενότητες ως βάση για μια συστημα­τική πα­ρου­σίαση

IV. Συστατικά στοιχεία ενός δημοκρατικού διοικητικού δι­καίου

1. Δημοκρατικά συμμετοχικά δικαιώματα

α). Η ισότητα της δυνατότητας σύμπραξης

β). «Συμμετοχικά ερεθίσματα»

2. Δημοκρατική νομιμοποίηση

α). Υποκείμενο νομιμοποίησης

β). Μέθοδοι νομιμοποίησης

γ). Επίπεδο νομιμοποίησης

3. Ο ρόλος του τυπικού, κοινοβουλευτικού νόμου

α). Η επιταγή σαφήνειας του νόμου

β). Το δίκαιο του κρατικού προϋπολογισμού

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Content type

Categories

Purchase

Add to cart  Add to cart
Add to wishlist  Add to wishlist

Related editions

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account