Δημόσια Διοίκηση


Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα
Εκδόσεις 1 έως 10 από 29
Χ. Αθανασοπούλου, Η συμμόρφωση της διοίκησης στις δικαστικές αποφάσεις, 2021
Σχόλια και συμπεράσματα για τη λειτουργία του συστήματος οργάνωσης της διοίκησης και της διοικητικής δικαιοσύνης
Α. Παπατόλιας, Θεωρία και πράξη του Επιτελικού Κράτους, 2021
Ένα απαραίτητο έργο για την κατανόηση και ανάδειξη του σύνθετου φαινομένου του «επιτελικού κράτους»
Ε. Μπέσιλα-Μακρίδη, Έλεγχος διοίκησης, τόμ. 2, 2η έκδ., 2020
Οι νομοθετικές αλλαγές που έγιναν με το νόμο 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής...
Σ. Βλαχόπουλος/Σ. Κτιστάκη/Χ. Ανθόπουλος..., Η Δημόσια Διοίκηση μετά την κρίση, 2019
Η Δημόσια Διοίκηση, πέρα από τις όποιες αποσπασματικές αλλαγές έγιναν και τις οποίες οφείλουμε να αξιολογήσουμε αυτοτελώς καθεμία, 10 χρόνια μετά το ξέσπασμα της κρίσης...
Η. Μαυρομούστακου/Α. Τσιφτσόγλου/Ι. Κοϊμτζόγλου..., Δημόσια Διακυβέρνηση, 2019
Στον τόμο αυτό δημοσιεύονται τα Πρακτικά του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου που διοργάνωσε ο Τομέας Διοικητικής Επιστήμης του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου...
Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα