Εμπορικό Δίκαιο / Ναυτικό Δίκαιο


Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα
Εκδόσεις 11 έως 20 από 22
Γ. Θεοχαρίδης, Η συμπλοιοκτησία, 2008
Ο θεσμός της συμπλοιοκτησίας, μολονότι περιήλθε σε αχρησία τον προηγούμενο αιώνα λόγω της επιστράτευσης άλλων νομικών μορφωμάτων για την ενάσκηση της ναυτιλιακής...
Ε. Γκολογκίνα-Οικονόμου, Αστική ευθύνη στη διεθνή θαλάσσια μεταφορά επιβατών και αποσκευών, 2007
Η παρούσα μελέτη αναλύει τις πτυχές της πρακτικής σημασίας του ζητήματος της αστικής ευθύνης στη διεθνή μεταφορά επιβατών και αποσκευών διά θαλάσσης, κατά τη Διεθνή Σύμβαση...
Α. Κιάντου-Παμπούκη, Ναυτικό δίκαιο, τόμ. 2, 6η έκδ., 2007
Σειρά: Juris Prudentia, #
Η παρούσα έκδοση ανταποκρίνεται στο νομοθετικό καθεστώς που προέκυψε μετά τον ν. 2107/1992. Ο δεύτερος αυτός τόμος, στη νέα του έκδοση περιλαμβάνει δύο μέρη, το τέταρτο και...
Β. Τουντόπουλος, Αμοιβές αλλοδαπών ναυτικών σε Ελληνικά πλοία, 2007
Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται το καθεστώς αμοιβών αλλοδαπών μη κοινοτικών ναυτικών σε ελληνικά πλοία, ένα ζήτημα που έχει απασχολήσει ιδιαίτερα την ελληνική και αλλοδαπή...
Ν. Φαραντούρης/Α. Κιάντου-Παμπούκη/Β. Τουντόπουλος..., Ναυτιλία και θαλάσσια ασφάλιση, 2007
Στις 12 και 13 Μαΐου 2006 έλαβε χώρα στη Χίο διημερίδα με θέμα "Ναυτιλία και Θαλάσσια Ασφάλιση".Τη διημερίδα διοργάνωσε το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, που...
Β. Κιάντος, Ερμηνεία των άρθρων 219-234 για την κοινή αβαρία του ΚΙΝΔ, 2006
Η κοινή αβαρία είναι ένας πολύ παλαιός θεσμός που διατηρεί την πρακτική του σημασία, παρ’ όλη την ανάπτυξη των θαλασσίων ασφαλίσεων και ιδιαίτερα εκείνων του φορτίου και του...
Α. Κιάντου-Παμπούκη, Ναυτικό δίκαιο, τόμ. 1, 5η έκδ., 2005
Σειρά: Juris Prudentia, #
Οι διεθνείς οικονομικές και νομοθετικές εξελίξεις στον τομέα της ναυτιλίας, στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη έκδοση, έκαναν αναγκαία την παρούσα νέα...
Α. Κιάντου-Παμπούκη/Ν. Τέλλης/Ε. Γκολογκίνα-Οικονόμου..., Ναυτική εταιρία, 2004
Η ναυτική εταιρία είναι μία απλή στη δομή της “ανώνυμη” εταιρία, η οποία υπηρετεί θαυμάσια την ελληνική ναυτιλία. Ο τύπος της εταιρίας αυτής θεσπίθηκε με το ν. 959/1979 και...
Β. Καρακωστάνογλου, Η αποκλειστική Οικονομική Ζώνη στο νέο Δίκαιο της Θάλασσας, 2001
Σειρά: Βιβλιοθήκη Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων, #2
Το βιβλίο αποτελεί το δεύτερο τόμο της σειράς «Σύγχρονες μελέτες διεθνούς δικαίου και διεθνών σχέσεων» που εκδίδει το Ινστιτούτο Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων...
Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα Επόμενη σελίδα Τελευταία σελίδα